Secolul XVI


 1. Székely, István, Calendarium magiar nielwen, [Krakow], [Vietor], [1538].

 2. Dévai Biró, Mátyás, At tiz parantsolatnac ah hit agazatinac, am mi at[y]áncnac aes ah hit petsaetinec röviden valo mag[y]arázatt[ya], Mat[y]as Devai, [Kraków], [Hieronymus Vietor], [1549?].

 3. Heltai Gaspar, Cathechismus minor az az, a keresztyeni tudomanac revideden valo sumaya, Colosvarba [Cluj-Napoca], 1550.

 4. Heltai Gaspar, A reszegsegnec es tobzodasnac veszedelmes vóltárol valo dialogus, Colosvarba [Cluj-Napoca], 1552.

 5. Honterus, Johannes, Rudimentorum Cosmographicorum Ioan Honteri Coronensis libri III. cum tabellis geographicis elegantissimis, Tiguri [Zürich], Apud Froschoverum, 1573.

 6. A keresztyeni tudomannac fondamentoma, rövid es hosszan valo kerdesekbe befoglaltatott. A magyar olvasásának modgyaval egyetembe : a gyermetskeknec es az egyeb együgyü keresztyeneknec épilésére, Colosvarba [Cluj-Napoca] : [Heltai Gáspár], MDLIII [1553].

 7. Tinodi Sebestyen, Cronica. Tinodi Sebestien szörzese. Elsö reszebe Ianos kiral halalatul fogva ez esztendeig Dunan innet Erdel orszaggal löt minden hadac veszödelmec, revidedön szep notakval enökbe vadnac, mas reszebe külömb külömb idökbe es orszagokba löt dolgok vannac, Colosvarba [Cluj-Napoca], 1554.

 8. Terentius, Publius Afer, Pub. Terentii Aphri comoediae sex. Post omnes omnium editiones summa vigilantia recognitae. Accesserunt succinta scholia et ergumenta in singulas scenas, Coronae [Braşov], [Wagner], MDLVII [1557].

 9. [Evangheliar românesc], [Braşov : tipărit de diaconul Coresi, 1561].
 10. Epithalamium inhonorem nuptialem magnifici ..., Albae Juliae [Alba Iulia], ex regii typographiofficina typographica Raphaelis Hofffhalteri, MDCLXVII [1567].

 11. Heltai, Gáspár, [Imádságok a hét napjaira] , [Cluj-Napoca], [Heltai Gáspár], [1567-1574].

 12. Blandrata, Giorgio, Aeqvipollentes ex Scriptura Phrases, de Christo filio Dei ex Maria nato figuratae, quas si quis intllexerit, et in numerato habuerit, ad multa intelligenda in scripturis iuuari poterit, Albae-Iuliae [Alba Iulia], [typ. Hoffhalter], MDLXVIII [1568].

 13.  [Sbornic slavonesc], [Braşov : tipărit de diaconul Coresi, 1568] .

  Partea II

 14. Heltai, Gáspár, [Evangeliumok es epistolak], [Cluj-Napoca], typ. Heltai, [1570-1575].

 15. [Psaltirea românească], [Braşov : tipărit de diaconul Coresi, 1570].
 16. Heltai, Gáspár, Cancionale : Az az Historias enekes konyv, Colosvarot [Cluj-Napoca]Budapest,: Akadémiai Kiadó, 1574.
 17. [Szakmári Fabricius István], Historia ex Parteny Nicenensis : de amatorys affectionibus collecta, Colosvárat [Cluj-Napoca], Heltaj Gaspárné mühellyében, 1577.

 18. Salamon kiralynak az David kiraly fianac Markalfal valo tréfa beszédeknec rövid könyve, (Colosvaratt) [Cluj-Napoca], [Heltai Gáspárné], [1577].

 19. Evanghelie cu învăţătură, [Braşov, tipărită diaconul Coresi, 1580?]
 20. Laskai Csókás, Speculum exilii, et indigentiae nostrae, sive libellus. In quo utiliset divinus verum Deum vere invocandi modus traditur, ; et illa Dominnica Oratio, brevibus quidem, sed planissimis explicationibus, (...), ex prelectionibus Petrii Lascovii de Barovia, Coronae [Braşov], [Nyrö], MDLXXXI [1581].

 21. Slovacius, Petrus, Iudicium magyar nyelven, az eghi czilagoknak forgasábol, az idökre valo számtartásval egyetemben, Christus Wrunk születése után 1583. esztendöre, Slovacius Peter által, Prognosztikon az eghi chilagokbol Christus Urunk születése után 1583 esztendöre, Slovacius Peter, az Krackai, (...) Akademianak astrologusanak irasabol magyarra fordeitatot, Czebembe [Sibiu], George Greus, [1582].

 22. Ilosvai Selymes Péter, Soc fele neveknec magyarazattya / [Ilosvai Selymes Péter]. - [Cluj-Napoca] : [Heltai], 1584-1600.
 23. Az kopaszsagnac diczireti, Colosvarat [Cluj-Napoca], [typ. Heltai Gáspár], 1589.

 24. Bogáti Fazekas, Miklós, Ez vilagi nagi soc zürzavarrol valo enek, az Toldi Miklos éneke notayara, [Sicz?] : [Manlius], [1592?].

 25. Lonicer, Johann Adam; Boissard, Jean Jacques, Pannoniae historia chronologica : res per Ungariam, Transylvaniam iam inde a co[n]stitutione Regnorum illorum, usque ad invictiss, Francf. [Frankfurt am Main], [Theodor de Bry], MDXCVI [1596]. 

 26. Illyefalvi, István, Iephta sive tragoedia Iephte, ex Georgio Buchanano Ungaricis versibus reddita in gratiam spectabilis ac magnifici D. D. Francisci Kendi de Rhadnot, filiolaeque, eiusdem festivissimae Sophiae Kendi : ad notam Lucreitae, Stephano Illyefalvino interprete, Colosvárat [Cluj-Napoca], typ. Heltai], 1597.


  Secolul XVII


 1. Historia chronologica Pannoniae, res per Hungagariam et Transylvaniam, Francofurti, MDCVIII.


 2. Keserüi Dajka, János, Az tiszteletes es böcsületes eszszel, erkölcsel es tudomannyal meghért Isten-felö Hodaszi Lukacsnak, debreceni anyaszentegyhaznak regi hüseges lelki pasztoranak, az Tiszan innet levö egyhazi szolgaknak penig melto püspökjenek, ki az Urban el alut nagy csendessen, mikoron isteni szolgalatban volna foglalatos az Isten szekiben 17. napjan pünköst havanak, hidegh teteme fölött tött praedikatio 19. napjan az megh nevezet honak, 1613. esztendöben, Keserüi D. Ianos varadi ecclesianak lelki pasztora altal, Debreczenben, Lipsiai [Rheda] Pal, 1613.

 3. Oertel, Hieronymus,  Dess Hungarischen unnd Siebenbürgischen kriegswesens, was sich seidbero anno 1604 biss auff a[nno] 1607 inn der auss gestandner Rebelion mit dem Türcken Rebellen und ihrem anhang so sich wider das Hochlöblich Hauss Österreich (...), vol. I-II, Nürnberg, durch Catharina Lantzenbergerin, MDCXIII.

 4. (Articul dominorum baronum magnatum et nobilium quatererumque statuum et ordinum Regni Hungariae, in generali eorundem Diaeta Cassoviensi, quinto die dicti, mensis Junij, anni millesimi sexcentesimi vigesimi primi, conclusi), [Kosice], [Mollerus], (1621).

 5. Tomasi, Giorgio, Delle guerre et rivolgimenti del regno d'Ungaria e della Transilvania : con succesi d'altre parti seguitti sotto l'imperio di Rodolfo e Matthia Cesari sino alla creatione in imperatore di Ferdinando II arciduca d'Austria, In Venetia [Veneţia], Appresso Giovanni Alberti, MDCXXI [1621].

 6. Pinnerius Joannes, Christliche Leichpredigt vom Creutz vnd Leiden aller frommen Christen, bey Leichbegengnis weiland des ehrnvesten und fürnemen H. Andreas Bocken, gewesen trewen Officirers bey dem Einnemer Ampt, und der O. Verleger des Kupfferhandels Verwaltung in Neusoll, auch Bürgers daselbst, welcher den 12. Septemb. Anno 1624. in Gott sanfft und selig verschieden und folgends den 14. Sept. auff der Schlosskirchen ehrlich zur Erden ist bestattet worden, Gehalten durch Johannem Pinnerium, Diener am Wort des Herrn in der königlichen Bergstadt Neusoll, Leipzig, gedruckt bey Friederich Lanckisch, (1624).

 7. (Articuli Dominorum regnicolarum trium nationum Regni Transylvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum in generalibus eorum Comitijs, in Civitatem Alba-Iulia, ad diem vigesimum qvartum Maij. Anno Domini 1626. indictis celebratis conclusi), [Alba Iulia], [typ. principis], (Meszleni), (1626).

 8. Envarul, Aşikin, Machumet propeheta, vallásán levö egy fö irástÚdo doctornac irásából / törökböl magyarrá forditatot könyw mellyet Envarul Asikin nak hinac ; Házi Ianos által, Cassan [Kosice], Sultz Daniel áltál, 1626.

 9. Baudier, Michel,  Inventaire de l'histoire generale des Turcs : contenant leurs guerres, (...) tant contre les chretiens, (...) Moldaves, Transsylvains, Valaques, (...),  A Paris, chez Charles Hulpeau, MDCXXVIII.

 10. Articuli dominorum regnicolarum trium nationum Regni Transylvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum in generalibus eorum comitijs, in Civitate Alba-Iuliae, ad diem octavum Mensis Aprilis. Anni Domini 1629. indictis celebratis conclusi , [Alba Iulia], [typ. principis], [1629].

 11. (Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regni Transsylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum, in generalibus eorundem comitiis in civitate Alba Iulia, ad diem vigesimum quintum mensis Januarii, anno Domini millesimo sexentesimo [!] trigesimo, indictis celebratis conclusi), (Albae- Iuliae) [Alba Iulia], (Iacobus Effmurdt Lignicens., typogr. suae Serenitatis), (1630).

 12. (Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regni Transylvaniae et partium regni Hungariae eidem annexarum, in comitijs eorum generalibus in civitate Medgiesien., ad diem deciumum mensis Iulij anni Domini millesimi sexcentesimi trigesimi indictis et celebratis, conclusi), (Feier-varat) [Alba Iulia], (Niomtatta Lignicei Effmurdt Iacab), (1630).

 13. Kalendarium : Christus Urunk születése után való 1631. esztendöre, irattatot D. David Herlicius által, Colosvarat [Cluj-Napoca], typ. Heltai], (Abrugi), [1631].

 14. Szathmárnémethi, Mihály, Mennyei tárház kulcsa, avagy olly ivességes együgyü elmékhez alkalmaztatott imádságok, mellyekkel minden szükségben lévö együgyü emberek, az Isten kegyelmes tarhazaban be mehetnek : mellyet szedett a szent iras szavaiból, s most meg bövittetett imádságokkal s énekekkel és elmélkedésekkel, Nemethi Mihaly a R. E. T., Colosváratt [Cluj-Napoca], Szentyel Mihaly által, 1631.

 15. Practica Aritmetica a az számvetö tábla, melyben mindenféle adásról,és vételtöé valo bizonyos számoknak summáját hamarés készen föl találhatni, az Pythagoras táblájábol, (kit más nével olasz practicanac is hinak) számláltatottés uyonnan kiniomtattot, Feier-varat [Alba Iulia], (Efmurd Iakab), 1632.

 16. Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regni Transsylvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum, in generalibus earum comitijs ad diem vigesimum quartum Aprilis, anni Domini millesimi sexcentesimi tertij, in civitatem Albam-Iuliam in dictis celebratis, universi ipsorum voto conclusi, Feier -Varat [Alba Iulia], Lignicei Iacab. Feiedelem Urunk könyvniomtatoés compactora által, 1633.

 17. Kalendarium az 1636. esztendöre, Christus Urunk születese utan, a melly bissextilis. K. David Frölichtöl az Magyarés Erdély országi meridianusra alkalmaztatott, Colosvárat [Cluj- Napoca], Abrugi György [typ. Heltai], 1635.


 18. Historia della Transilvania, In Venetia, Appresso Giacomo Sarzina, MDCXXXVIII.

 19. Rákosi, András, Szép historia egy pharisaeusés egy publicanusnak imádságokrol, melyben mind a maga hivöknekés az maga megismérteknek könyörgések, rövid válasszal meg iratik, autore Andrea Rakosino, [Cluj-Napoca], (Abrugi) [typ. Heltai], [1638].

 20. Bayly, Lewis; Praxis pietatis az az kegyesség-gyakorlás, melyben bé-foglaltatik, mint kellyen az keresztyén embernek , Isten és a maga igaz isméretiben nevekedni, életét naponként az ö felelmére intézni, csendes lelki-ismérettel költeni, és futásának eltöltése után boldogul végezni , fordittatott angliai nyelvböl, (...) Medgyesi Pal, (...) által, Es most harmadszor uyjonnan ki-bocsáttatot es nyomtattatot, Bartfan [Bardejov], Klösz Jakab által, 1640.


 21. Kolosi Török, István, Az eggyes életnek kedvetlenés káros voltárol, az társal valonak gyönyörüseggel tellyes hasznárol, s az io gazdaaszszonynak ditsiretiröl iratot versek az Fariseusés Fukar enekek notaiara ; Ezek mellé adatott Az kakasrol vött hasonlatossagban á papok tisztiröl valo enekis, a Stephano T. Colosino, [Kolozsvár], [typ. Heltai], (1643).

 22. Alsted, Johann Heinrich, Catechismus religionis Christianae compendiose propositus et sacrarum literarum testimoniis confirmatus, (...) = Catechismus, az az a keresztyeni vallasnakés hütnek rövid kerdésekbenés feleletekben foglaltatott, szent irásbeli bizonysagokkal megh erössittetett summája avagy veleje, (...), Albae-Iulae [Alba Iulia], [typ. principis], MDCXXXXIII [1643 ].

 23. Kolosi Török, Az aszszonyi nemnek nemessegéröl, méltoságárolés ditsiretiröl valo rythmuso, [Kolosi Török István], Colosv[ár], [Abrug]i György, [typ. Heltai], [1644-1648].

 24. Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regni Transilvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum in generalibus eorum comitiis Alba Iuliae ad diem decimum primum mensis Martii, anno domini millesimi sexcentesimi quadragesimi sexti, indictis celebratis conclusi, (Alba Iulia), [typ. principis], [1646].

 25. Lelki temjénezö, melyben a szüv-béli kegyes buzgoságnak tüzétöl fel gyulasztatott áhitatos könyörgésnek kédves illatu füstöletivel az Istennek rettenetesen fel-gerjedt haragja engeszteltetik,és az ö töle ki jövt sürüven öldöklö tsapás a holtakésélök között állo hivektöl enyhitgettetik, Gyula-Fejir-Varatt, [typ. principis], MDCXLVI.

 26. Varas vegezesi MDCXXXVI. II. Ian, mellyeket minden ez varasnak lakosa, ha nem maga jo indulattyábol, az megh irt poenák alat, meg tartani köteles, Istennek tisztessegére, [Kolozsvár] [Cluj- Napoca], [typ. Heltai], [1646].

 27. Froelich David magyar és rész szerént német-országi astronomus kalendarioma Christus Urunk születése után 1649 esztendöre. Magyar országnak és Erdélynek egéhez nagy szorgalmatossággal alkalmaztatott, Varadon [Oradea], Nyomtattatott Szenci Abrah[am által], [1648].

 28. Noul Testament sau Înpăcarea, sau Leagea Noao a lui Iisus Hristos Domnului nostru, Cetatea Belgradului [Alba Iulia], Tipăritu-s-au întru a mării sale Tipografie, 1648.
 29. Psaltirea ce să zice Cântarea a fericitului proroc şi împărat David : cu cântările lui Moisi şi cu suma şi rânduiala la toţi psalomii. - Bălgrad [Alba Iulia] : [s.n.], 1651
 30. Neubarth Christoph theolog. s astronomus Kalendarioma mellyet irt Christus urunk születése után 1655 esztendöre, es Magyar orszagra, Erdélyre s azoknak szomszéd tartományaira alkalmaztatott, Varadon, Nyomtattatott Szenci Abraham által, [1654].

 31. Oroszhegyi, Mihály, Az fenyöfanak hasznos voltáról, és a sendely tsinálóknak kellemetes és hasznos munkájokról-való historia, melly szereztetett és mostan ki-botsáttatott Oroszhegyi Mihály deák által, an. 1655.

 32. Köröspataki, János, [Az] h[avasalf]öldi har[tzrol] valo [historia], author Joannes B. Köröspataki, minister Mezö-Csávásiensis, [S. l.], [s. n.], MDCLVI [1656].

 33. Hunyadi, Ferenc, Historia az regi hires neves Troia varosanak tiz esztendeig való meg-szállásárólés rettenetes veszedelméröl, [Hunyadi Ferenc], [Lötsen] [Levoca], Nyomtatt[atott 1656. eszt.], [1656].

 34. [Kalender] dass Jahr 1664, [Braşov], [1663].

 35. Tolnai F., István, Haza bekesege, avagy egyenes ösvény, mely minden igaz haza fiát, kiváltképpen a nagy rendeket , mind hazájok békeségének meg-szerzésére és meg-marasztására mind peniglen Istennek hazájokban le-telepedett lelki Sionának meg-romladozott és fel-égetett köfalainak fel-épitésére vezérel : prédikáltatott Radnoton Udvarnál, 1663 Juniusnak 6 napjan, Szebenben [Sibiu], nyomtatta Szenci Kertész Abraham, MDCLXIV [1664].

 36. Hutter, Georgio, Tyrocinium logicum seu brevis et perspicua totius logices explanatio: primo quidem, privatis quorundam usibus adornata, nunc vero publicis, Juventutis Scholasticae commodis donata, a Georgio Huttero Cib. Rectore Scholae Patriae, Cibinii Transylvanorum [Sibiu], Sumptibus Stephani Jünglings Cib. typographi, MDCLXVI [1664]. 37. Enyedi Molnár, János, Az isten igeretinek fel-nyittatott arany banyaja , melyben akármely szivbéli szomorúság, lelkii keserüségés lelki-esméretben lévo retteges ellen-is, miképpen kellyen valakinek magát meg erössiteni, az mutattatik meg , V. hunyadi, (...) egyhazi egyigyü szolga által fordittatott magyar nyelvre,[Szeben], 1665.

 38. Pósaházi, János, Ben sült veres kolop, avagy Kis Paternek vesztett peri, [Pósaházi János], Kassa [Kosice], [s. n.], [1666].

 39. Rimaszombati, Mihály, Disputationum theologicarumanti socinianarum compendium, habitarum in illustri Academia Lugduno-Batava, praeside Johanne Hoornbeek, S. S. Theol. Doct. professore ; respondente Michaele Rimaszombathi, L. A. M. Hung., Editio altera, Ultrajecti [Utrecht], Ex officina Johannis Ribbii, bibliophola, MDCLXVI [1666].

 40. O es uj kalendariom Christus Urunk születése utan valo 1668 bisextillis esztendöre, (...), Szebenben [Sibiu], Udvarhelyi Mihaly által, [1667].

 41. Catonis Disticha moralia. Cum Germanica et Hungarica versione, nunc castigatius quam anteea edita. Ad minus candidum lectorem, Cibinii [Sibiu], Apud Stephanum Jüngling, 1668.

 42. Szathmárnémethi, Mihály Igazsag próba kövének nyert peri, [Sárospatak], [s. n.], MDCLXIX [1669].

 43. Sámbár, Mátyás, Theses controversiarum fidei compendiales pro omni articulo fidei facile decidendo, tribus Luthero-Calvinicis gymnasiis, Cassoviensi, Eperjesiensi, Patakiensi ad discutiendum propositae, in alma episcopali universitate Cassoviensi Societ. Jesu a r. d. Joanne Debrödi, aa. et philos. magistro et ss. theolog. auditore, ex seminario Kisdiano sancti regis Ladislai, [Kassa], Sagittarius?], MDCLXX [1670].

 44. Uj és o kalendariom Christus urunk születése után valo 1671. esztendöre, mellyet most-is magyarés Erdély országra,és egyéb szomszéd hellyekre alkalmaztatott Neubart Christoph theologusés astrologus, Colosvarat [Cluj-Napoca], Veres-egyházi Szentyel Mihály által, [1670].

 45. Molnár, Gergely, Elementae grammaticae Latinae : pro recta scholasticae, juventutis institutione, ex praecipuis grammaticorum praeceptis, a Gregori Molnar contracta, Nunc Noviter methodo meliore emissa, regularum de Nominum generibus, verborum praeteritis et supinis, quantitate syllabarum metris comprehensarum, notis utilissimis illustrata, Claudiopoli [Cluj-Napoca], apud Michaelem Szentyel, 1671.

 46. Dieterich, Konrad, Epitomes praeceptorum rhetoricae, in usum classicorum inferiorum ex institutionibus rhetoriciscollecta, a Conrado Dieterico, philosophiae moralis professore et pedagogiarcha, Cibinii [Sibiu], Excudebat Stephanus Jüngling, MDCLXXI [1671].

 47. Buchler, Johann , Johannis Buchleri Elegantiarum regulae. Lectissimis scriptorum, maximae Ciceroni exemplis illustratae : Omnibus eloquentia candidatis apprimae observatu necessariae: antehac fuse et indigestim ab authore traditae: nunc vero contractae et ordinae alphabetico digestae, Coronae [Braşov], impensis authoris, MDCLXXI [1671].

 48. Falsitas toti mundo detecta. Seu: refutatio trium argumentorum, (una cum eorundem complemento) quibus Georgio Barsony, episcopus titularus Varadiensis, ostendere conatur, sacram caesaream regiamque majestatetm non obligari tolerare in Hungaria religionem evangelicorum, Antverpiae [Anvers], apud Constantinum Veracium, sub signo Bona Spei, MDCLXXII [1672].

 49. Marosi, István, Füge fiszek, mellyben öt tojások vannak, azaz: üt-féle dolgokban tébolygó elmének utban igazitása, Marosi Istvan Szilágy-Horváti Praedikátor által, Colosváratt [Cluj-Napoca], Nyomtatta Veres-egyházi Mihály, MDCLXXII [1672].

 50. Tolnai Szabó, Mihály, A sürü kereszt-viselések habjai közt csüggedezö leleknek lelki batoritasa, avagy olly szent irason fundáltatott, s abbol ki-szedegettetett lelki flastrom, mellyel az Isten atyai látogatása, dorgálása és vesszeje miatt el-senyvedt szerelmesi, (...) sebeit orvosollya s békötözi, (...) , Colosvaratt [Cluj-Napoca], Nyomtatta Veres-Egyhazi Szentyel Mihály, MDCLXXIII [1673].

 51. Szathmárnémethi, Mihály , Az örökke valo egy isteni állatban lévö három személyeknek mutato tüköre mellyböl világossan meg-láthattyák az evangelicusok, az egy isteni állatban lévö három személyek felöl való vallásoknak igasságát; és ezzel ellenkezö ariánusok, sociniánusok, és unitáriusok, vélekedéseknek, veszedelmes vóltát. Meg mutatván mint kellyen ezeknek ellen-vetésére felelni, Kolosvaratt [Kolozsvár], V. Szentyel Mihaly, 1673., 1673.

 52. Martonfalvi, György, Orthodoxa diatribe , ebrecini [Debrecen], apud Georgium Karancsi, 1673.

 53. Uj és o kalendariom, ez igen szerencsétlen, Urunk születése után valo 1674 esztendöre, mellyet most-is Magyar, Erdély és egyéb szomszéd országokra alkalmaztatott Neubarth Christoph Boleslâ Silesius, Colosvaratt [Cluj-Napoca], Veres-egyházi Szentyel Mihály által, [1673].

 54. Articuli dominorum magnatum et nobilium Trium nationum regni Transylvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum, in generalibus eorum comitiis ad diem 17. mensis Novembris, anni praesentis millesimi sexcentesimi septuagesimi quarti, ex edicto suae celsitudinis principalis in civitatem Albam Juliam indictis, celebratis conclusi, Albae Juliae [Alba Iulia], [s. n.], 1674.

 55. Porcsalmi P., András, Ministerilis prudentia. Az az testek sátorának bomladozását, eleve meg-ismérö egyháyi rendeket, s halgatójokat, pállya- futásokban eszessággel tanitó, és serkengetö mesterség, melly Isten dicsösségére szenteltetett, es a tiszteletes bóldog emlékezetü Kovasznai Peternek, (...) szomorú halála , és földben való tisztességes takarittatása alkalmatosságával, a kolosv. Farkas útczai nagy templomban az élö szentek eleiben terjesztett, Portsalmi András által A. D. 1673. die 25. Jul., Colosvaratt [Cluj-Napoca], Veres-Egyhazi Szentyel Mihaly, 1674.

 56. Articuli dominorum magnatum etnobilium trium nationum regni Transylvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum , in generalibus eorum comitiis ad diem 25. mensis Maji, anni praesentis millesimi sexcentesimi septuagesimi quinti, ex edicto suae celsitudinis principalis in civitatem Albam Juliam indictis, celebratis conclusi, Albae Juliae [Alba Iulia], orn., iniţ. orn., 1675.

 57. Eszéki, István, Diarum theologicum sive Universa theologia, viginti decadibus aphoristice, (...) : in usum scholae Udvarhellyiensi, a Stephano Eszéki Szatmáriensi, (...), Claudiopoli [Cluj-Napoca], apud Michaelem Szentyel, 1675.

 58. Kegyes vitez avagy a nehai felseges sveciai kiraly Gustavus Adolphus ritka példáju kegyes eletének, lelki s testi szabadságért való dicsiretes hadakozásának, gyözedelminek, a Luczen-nél lött diadalmas harczon valo szomoru el esésének és Scecia-nak Holmia nevü anya városában gyászos pompával lött temetésenek rövid historiaja, (...) ., Christianapolyban [Debrecen], [s. n.], [1675]

 59. Szönyi Nagy, István, 1641-1709, Martyrok koronaja, mely az evangeliomi igaz vallásban alhatatossaknak és mártyromság szenvedésben diadalmassaknak, fejekben liliom szinü szép gyemantokal, rosa szinü drága rubintokkal fénlik, (...), Szönyi N. Istvan, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], [s. n.], 1675.

 60. Perneszi, Zsigmond , A kegyes léleknek, lelki vigasztalást szerzö idvesség paissa, mellyet az Isten anyaszentegyházának a magyar nemzetben lévö igaz tagjainak lelki hasznokra forditott Avenarius Janosból Osztopanyi Pernyeszi SigmondColosvaratt [Cluj-Napoca], Veres-egyházi Mihály által, MDCLXXVI [1676].

 61. Der neue und alte Allmanach auff das Jahr nach der Menschwerdung Jesu Christi 1677., (...) gestellet von Chrsitoph Neubarth Bol. Sil., Hermanstadt [Sibiu], [s. n.], [1676].

 62. Tolnai Szabó, Mihály, [Szent had, az az lelki s testi szabadságokért fegyvert vont vitezek tüköre, avagy ollyan idvességes Szent Irasbul öszve szedegetettetett lelki tanács, a melyben az igaz hadakozásnak bizonyos okai, igaz módgyai, hasznos végei, rövideden egyben szerkeztettettenek. (...)] / [a mellyet tanitasi alkalmatosaggal praedikállott a vitézek eött Tholnai Mihaly] [Colosvaratt] [Cluj-Napoca], [s. n.], [MDCLXXVI] [1676].

 63. Uj és o kalendariom, Christus Urunk születése után valo 1677 esztendöre : mellyet most is Magyar és Erdély országra, (...) alkalmaztatott Neubarth Christoph, (...), Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veres-egyhazi Szentyel Mihály által, [1676].

 64. Bethlen, Miklós, Apologia ministrorum evangelicorum Hungariae, ad innocentiam suam orbi Christiano declarandam, oppositi judicio tribunalis Posoniensis, a quo Perdullenionis crimine contra Regiam Majestatem iniquissime accusati et condemnati, non modo toto Regno proscriptisunt, sed exemplo a pietate et Mansvetudine Christiana prorsus alieno, magnam partem ad Triremes Hispanicas damnati , [Bethlen Miklós], [Cluj-Napoca], MDCLXXVII [1677].

 65. Porcsalmi P., András, Szomorú halotti pompa, mely az néhai tekintetes, méltóságos és nagyságos Bocskai Istvannak, (...) Karácson havának 24. napján ki-múlt, s meg-hidegedett teste felett, ugyan Kolosvárt az Ház elött és a reformátusok templomában siralmasan celebráltatott, 1673. Pünkösd havának 29. napján, Colosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi Szentyel Mihaly által, 1677.

 66. Uj és o kalendariom, Christus Urunk születéseután való 1678 esztendöre, (...), Neubarth Christoph theologus és astrologus által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veres-egyházi Szentyel Mihály által, [1677], Cuprinde: Rövid astrologiai visgalas, (...) 1678.

 67. Uj és ov kalendariom : Christus urunk születése után való 1679 esztendöre, (...), Neubarth Christophés theológus által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veres- edgyházi Szentyel Mihály által, [1678].

 68. Confessio et expositio fidei Christianae, azaz az keresztyéni igaz hitröl való vallás-tétel : mellyet elsöben Helvetiában irtanak és bé-vöttenek: annak utánna 1567 esztendöben Magyar-Országban-is javallottanak, bévöttenek és mind ez ideig sok ecclesiakban meg-tartottanak, Most újobban az Erdélyi ortodoxa ecclésiáknak költségekkel ki-botsáttatott, Colosvaratt [Cluj-Napoca], Nyomtatt. Veres-Egyhazi Szentyel Mihaly által, 1679.

 69. Técsi Joó, Miklós, Lilium humilitatis, azaz a nyomorúságoknak tövisse köziben bé-vettetett Isten anyaszentegyházának maga meg-alázása és keserves siralma, mellyet az üldöztetésének idején, (...) eképpen botsát-fel az anyaszentedgyház magas meny-országában / mellyet, (...) ily formában ki-botsátott Franequeraban 1659 esztendöben Tecsi Miklos, Lötsén [Levoca], Bréver Samuel által, 1679.
 70. Szathmárnémethi, Mihály, Mennyei tar-haz kulcsa, avagy oly idvösséges egy igyü elmékhez alkalmaztatott imádságok; mellyekkel minden rendben, karban, nyomorúságban lévö egigyü emberek az Isten kegyelmes tar-hazaban bé-mehetnek / mellyet szedett a Szent Irás szavaiból Némethi Mihaly, a Colosvári Ecclésiának edgyik tanitója, [Lötsen] [Levoca], Bréver Sámuel ált:, 1679

 71. Uj és ov kalendariom : Christus urunk születése után való 1680 esztendőre, melly bisextillisnek mondatik, (...) , Neubarth Christoph teologus es astrologus által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi Szentyel Mihaly által, [1679].

 72. Agenda, azaz anyaszentegyházbéli szolgálat szerént való cselekedet, (...), melly szedegettetett a b. e. Melotai Istvan Agendájából, és ki-bocsáttatott az Erdélyi Szent Generális költségével, Colosvaratt [Cluj-Napoca], Nyomtatta Veres-Egyhazi Szentyel Mihály, MDCLXXX [1680].

 73. Az Szent David profetának ékes rythmusu soltarival es a Soltárokból szereztetett dicsiretekkel, s egyéb istenes enekekkel és hymnusokkal teljes könyv, (...), Melly most ujjobban, egy néhány halott enekekkel, és egyéb istenes enekekkel és imádságokkal meg-bövittetett, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi Szentyel Mihaly, 1680.

 74. Kalendarium, Christus Urunk születése utá való 1681 esztendőre, melly mostan-is Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd tartományokra alkalmaztatott Neubarth Christoph által, (...). - Kolosváratt [Cluj-Napoca] : Veresegyhazi Szentyel Mihaly által, [1680].

 75. Rozgonyi, Mihály, Magyar strophak, mellyeket a zilahi seminariumban, (...) 1680. eszt. (...) mondatott, (...), Rozgoni Mihaly, (...), Colosvaratt [Cluj-Napoca], Nyomt. Veresegyhazi Mihaly, 1680.

 76. Komáromi Csipkés, György, Analysis apocalypseos sparsim et summariae exegetica : cum documentis variis, extextu eretis et uniquiqe fragmenti, annexis, authore Georgio C. Comarino, Claudiopoli [Cluj-Napoca] : Apud Michaelem Szentyel Veresegyhazium, MDCLXXXI [1681].

 77. Balassi, Bálint, Az néhai tekintetes, na[gysá]gos vitéz urnak Gyarmati Balassa Balintnak,és amaz jó emlékezetü néhai nemzetes Rimai Jánosnak, (...) istenes eneki, Mostan ujobban e kis formában ki-bocsáttattak, Colosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyházi Mihály által, 1681.

 78. Siderius, János, Kisded gyermekeknek való catechismus, az az rövid kérdések és feleletek által való tanitas, az keresztyéni hitnek fö ágazatiról, Melly most ujonnan e szép formában ki bocsáttatott, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi Szentyel Mihaly által, MDCLXXXI [1681].

 79. Szenczi Molnár, Albert, Szent David királynakés profetanak mas-fel száz Soltari, a francziai notákés versek szerint, magyar versekre fordittattak Szenczi Molnar Albert által, Kolosvaratt [Cluj -Napoca], Szentyel Mihály által, MDCLXXXI [1681].

 80. Szenczi Molnár, Albert, Szent David kiralynak es prophetanak szaz ötven soltari, a franciai noták szerint magyar versekre forditattak Molnár Albert által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi Szentyel Mihaly által, MDCLXXXI [1681].

 81. Szőnyi Nagy, István, 1641-1709, Kegyes lélek vezér tsillaga, Istennel otthon, s uton valo járásában / t. i. olly buzgo imádságok mellyeket, egy igaz vallása miatt hazájából s szerelmesi közzül ki-bujdosott K. ember: N. K. K. M. U. kivánságára s kérésére, (...) intézett Szönyi N. Istvan, (...). - [S. l.] : [s. n.], MDCLXXXI [1681].

 82. Otrokocsi Fóris, Ferenc, Kereszt alatt nyögö magyar izraelnek hálá-adó és könyörgö imádsági, (...), A G. R. K. L. T. O. F. F. által iratott, Kolosvarat [Cluj-Napoca], [s. n.], 1682.

 83. Sicriiul de aur : carte de propovedanie la morţi scoasă din Scripturile Sfinte,În cetate în Sas-Sebeş [Sebeş],[Popa Ioan din Vinţ], 1683.
 84. Uj és o kalendariom, Christus urunk születése után való 1684. bissextillis esztend. : melly mostan is Magyar országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd tartományra alkalmaztatott, Neubarth Janos theol. és astrol. által : es az eddig ki-hagyattatott, nevezetes viselt dolgok, a Crónikában bé téttetének, Colosvaratt [Cluj-Napoca], [s. n.], [1683]

 85. Szathmárnémethi, Sámuel, Imago fidelis servi ac veri qualem esse decet ecclesiae episcopi, in exemplari suo singulari viro clarissimo dum viveret ac celeberrimo domini Michaele Tofaeo, (...) Orbi exhibita Szathm. Nemethi uno rectorum Coll. Reform. Claud., [Claudiopoli] [Cluj-Napoca], Impressit Michael Némethi, ADMDCLXXXIV [1684].

 86. Uj és ov kalendariom Christus Urunk születése után valo 1685. esztendöre, melly mostan is Magyar országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos theologus es astrologus által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Nemethi Mihaly által, [1684].
  Alt exemplar:
  Uj és ov kalendariom Christus Urunk születése után valo 1685. esztendöre, melly mostan is Magyar országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos theologus es astrologus által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Nemethi Mihaly által, [1684], (exemplar incomplet).

 87. Szathmárnémethi, Mihály, Mennyei tarhaz kulcsa, avagy oly idvesseges együgyü elmékhez alkalmaztatott imádságok, mellyekkel minden szükségben lévü együgyü emberek, az Isten kegyelmes tárházában bé-mehetnek, mellyet szedett a Szent Irás szavaiból, s most megbövitett imádságokkal s enekekkel és elmélkedésekkel Némethi Mihály, (...), Debreczenben [Debrecen], Töltési István által, 1685.

 88. Pósaházi, János, Syllabus assertionum, thesium, et hypothesium illarum (e multis) quibus neoterici quidam theologi et philosophi hoc tempore in Belgio, Hungaria et Transylvania, scholas et ecclesias turbant ex propriis ipsorum scriptis collectus, cum succinta ad illas animad versione, [Cluj-Napoca],[s. n.], MDCLXXXV [1685].

 89. Uj és o kalendariom, Christus születése után való 1687. esztendöre, melly Magyar országra, Erdélyre és egyéb tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos theologus és astrologus által, és mostan újonnan nyomtattatott a löcsei nyomtatás szerint, Koloszaváratt [Cluj Napoca], Nemethi Mihály által, [1686].

 90. Uj és o kalendariom, mellyet Kracker Bernard szerint Christus urunk születése után MDCLXXXVI esztendöre irt és mostan is Magyarorszagra, Erdélyre s egyéb szomszed tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos, theologus és astrologus, [Miercurea Ciuc], Nyomtattatott a Csiki kalastromban, 1686.
  Uj és o kalendariom, mellyet Kracker Bernard szerint Christus urunk születése után MDCLXXXVI esztendöre irt és mostan is Magyarorszagra, Erdélyre s egyéb szomszed tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos, theologus és astrologus, [Miercurea Ciuc], Nyomtattatott a Csiki kalastromban, 1686 (exemplar incomplet)..

 91. Károlyi, Gáspár,A mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma, magyar nyelvre fordittatott Károli Gáspár által, Es mostan e kisded formában kibotsattatott, Amstelodamban, M. Totfalusi Kis Miklos által, 1687.

 92. Molitvenic, Bălgrad [Alba Iulia], tipăritu-s-au în Mitropoliia Belgradului, 1689.
 93. Meisner, Balthasar, Catholicus valasz az esavitak eretnek kérdésére: hol volt Lutherus elött az igaz vallás avagy anya sz. egyház? : az pápisták között szorongatásban lévö minden evangelicus keresztényeknek Ao. 1627. / ki adatott Meisner Boldizsar, (...) által ; mostan penig, (...) nemzetének hasznára, (...) magyar nyelvre németböl forditván nyomtatásban ki adott A. C. 1690. Roevid és fundamentomos tracta, mellyböl a kegyes olvasó a romai és evangelica ecclesiakrol itiletet tehet, (...) / Nicolaus Hunnius D., álltal. A papista vallasra hajlott lutheranusok lelkek isméretinek kinnya / mellyet, (...) Mayer Frid. Janos és P. P. eleikben irasa által ki bocsátott , [Petröczi Kata Szidónia, ford.], [Hamburg], 1690.

 94. Balassi, Bálint, Az néhai tekintetes, nag[yság]os vitéz urnak Gyarmati Balassa Balintnak és amaz jó emlékezetú Rimai Jánosnak; igaz haza fiainak, és a magyar nyelv két ékességének istenes énekiMost újobban e kis formában ki-bocsáttattak, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi István által, 1691.

   
 95. Calendarium Romanum, Claudiop, [Cluj-Napoca], Tótfalusi Kis Miklós, 1695.

 96. [Ciasloveţ car' are întru sin' slujba de noapte şi de zi], Tipăritu-s-a în vestita cetate a Sibiiului : popa Kyriac tipograful Moldovenul cu ucenicii Opria, Mihail Banci şi Toma, 1696.
 97. Sámbár, Mátyás, Orvoslo ispitály, melyben egy okos praedicans az igaz romai papista hitre, Calvinista vallásbúl meg-tért embernek erös nyolcz okai ellen, ok nélkül való haszontalan ütközeteiben, feje falban veréstöl orvosoltatik. Egy fater misericordiae általNyomtattatott másodszor, [S. l.], [s. n.], 1697.

 98. CURIEUSER Geschits-Kalender des Koenigreichs Ungarn und fuerstenthums Siebenbuergen : von Anno 1600 biss 1698, Leipzig, Bey Joh. Ludw. Gleditschen, 1698.

 99. Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare care are întru ea Cazanii la toate duminecile preste an şi la praznicele domneşti şi la sfinţii cei numiţi, Acum întâi întru acesta chip aşezată ţi tipărită şi mai luminat în limba rumânească dioerthosită, Belgrad [Alba Iulia];  Editura  în Sfânta Mitropolie de Mihail Iştvanovici tipograful din Ungrovlahia, An  1699.


  Secolul XVIII

 1. A földi részeg szerentsének állhatatlan lakodalmában tombolok jóra intö tsengetyüje, melly a világ tsalárdságát az ember négy utolso dolgainak zengesevel kinek-kinek eleibe adja Kolosváratt [Cluj-Napoca], Nyomtattatott M. Tótfalusi Kis Miklós által, 1701.

 2. Kaposi s, Gamelion melographicum, quo, generosissimo neogamorum pari: illustrissimo quidem sponso, comiti, Adae Szekelly; illustrissimae autem sponsae, comitissae, Channae Banffy Adae; inter tot Laetos Thallasiones, Hymenaenos, Actaedas, ad testandum commune Gaudium mense Julio die 4. Mensis accensas, et in Arce Gyalu, castro Inclyae Daciae Micantes, humillimae congratulatur, ac felicissimum apprecatur conjugium euterpe , Alba-Juliana, Claudiopoli [Cluj-Napoca], Impressit Samuel Pap Telegdi, [1702].

 3. Illyés, András, Jóra intö énekecskek igasság ellen tudakodo gonosz emberek ellen, igasság szeretö hiveknek vigasztalására , [Trnava], orn., iniţ. orn., MDCCII [1702].

 4. Csepregi Turkovics, Mihály, Pál apastalnak a világi gazdag embereket idvezülni tanító szent tanátsa, mellyet idvességes halotti prédikátzióban, a néhai nemzetes Ványai Gáspár Uram teste felett, kolosvári lakó házánál, a temetésnek napján, 1702 esztendöben, 29 Januar megmagyarázott , Kolosváratt [Cluj-Napoca], Nyomtatta Telegdi Pap Samuel, 1702.

 5. Bárány László Pál, Pânea pruncilor sau Învăţătura credinţii creştineşti strânsă în mică şumă, Bălgrad] [Alba Iulia] , 1702.
 6. Rákóczi, Ferenc, Principe al Transilvaniei, A se pro mensura gratiae concepta Supplex Precatio, qua Domini Dei sui faciem quotidie exorare solet. Nunc praelo publicata, eum ob finem; ut imperio ejus subiacens exercitus Ungaricus, vestigia clementissimi sui principis et domini, in devote precando sequi asvescat , [Debrecen], [Vincze György], 1703.

 7. Rákóczi, Ferenc, Principe al Transilvaniei , Felsö-vadászi Rákóczi Ferencz fejedelem es Saáros vármegyei örökös fö-ispán magátúl a kegyelem szerént formáltatott alázatos imádsága, mellyet az ö Urának, Istenének orczáját mindennapon engesztelni szokta : Nyomtatás által közönségessé tétett mostan a végre, hogy a birodalma alatt lévö vitézlö magyar nép is, az ö kegyelmes jó urát s fejedelmét a buzgó imádkozásban követni meg-tanúllya, Debreczenben, Nyomt. Vincze György által, 1703.

 8. Comenius, Joh. Amos Comenii. Orbis Sensualium trilingvis, hos est: omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum nomenclatura Latina, Germanica, et Hungarica.. - In usum et commodum Scholasticae nostrae juventutis noviter emissa, Coronae [Braşov], Typis Lucae Seuleri M. D. per Michaëll Heltzd, 1703.

 9. Jó tselekedetekre való serkengetés, és a munkás szeretetére való intés : mellyet a bóldog eml. néhai nemzetes Szent-Jóbi György Uram, a nemes Kolosvár városának egyik érdemes exactorának, etc. meghidegedett teste fölött tött az Istennek beszédéböl. Istennek ditsösségére, jó fautorának érdemlett betsületore, és közönséges épületre, a szomorú 1704. esztendöben, Sz. Jakab havának 15. napján, Kolosváratt a meg-holtnak Híd utzai házánál Soos Ferencz, Kolosváratt [Cluj-Napoca], Nyomtatta Telegdi Pap Samuel, 1704.

 10. Propositio serenissimis principis domini D. Francisci II. Dei gratia, Sacri Romani Imperii, et Transylvaniae Princpis Rakoczi; (...) ad inclytos Trium Nationum Regni Transylvaniae, et Partium Hungariae, eidem annexarum, (...) ad diem 28. Mensis Martii, anni praesentis 1707. ex edicto suae serenitatis principalis, in civitatem Maros-Vásárhely, indictis et celebratis facta, [S. l.], [s. n.], 1707.

 11. Brückmann Franz Ernst Fr. Ernest. Bruckmanni Specimen physicum sistens historiam naturalem lapidis nummalis Transylvaniae,[Wolffenbuttelae] [Wolfenbüttel], [s.n.], MDCCXXVII [1727].

 12. Werboczi István, Decretum Latino-Hungaricum juris consuetudinarii Inclyti Regni Hungariae et Transylvaniae, az az Magyar és Erdély országnak törvény-könyve, Typis Conventus Csikiensis, Sumptibus (, ...) Nicolai Endes de Csik Sz. Simon, 1745.
 13. Strastnic care cuprinde în sine slujba Sfintelor Patimi şi a Învierii Domnului Hristos,  Blaj,  în Mănăstirea Sfintei Troiţe, 1753.
 14. Învăţătură creştinească prin întrebări şi răspunsuri pentru procopseala şcoalelor, [Blaj], 1755.

 15. [Liturghier] Dumnezeeştile Liturghii a celor dintru Sfinţi Părinţilor noştri Ioan Zlatoust, Vasilie cel Mare şi a Prejdesfeştenei, Acum întâiu într-acesta chip tipărite, La Blaj : în Mănăstirea Sfintei Troiţă de Mihail Becicherechi, 1756.

 16. Învăţătură creştinească prin întrebări şi răspunsuri pentru procopseala şcoalelor ,  La Blajiu [Blaj], în Mănăstirea Sfintei Troiţă de Dumitru Râmniceanul, 1756. 

 17. Doctrina christiana : ex probatis authoribus collecta ad usum hujus scholasticæ juventutis cooptata, gravură realizată de Vlaicu, Balasfalvæ [Blaj], in Monasterio Sanctissime Triadis, 1757.

 18. Euhologhion adecă Molitvnic, gravură realizată de Vlaicu, Acum întâiu într-acesta chip tipărit, La Blaj, în Mănăstirea Sfintei Troiţă, 1757.
 19. [Octoih şi slujbele sfinţilor de obşte], [În Blaj : tipărită la Sfânta Troiţă de Petru Sibiianul], [1760].

 20. Catavasiariu cu multe preste tot anul trebuincioase cântări, Blaj, la Sfânta Troiţă, 1762, de Dimitrie Râmniceanul.

 21. Acathistiiariu cu multe alease rugăciuni pentru evlaviia fieştecăruia creştin, În Blaj, Tipărit la Sfânta Troiţă de Ioan Râmniceanul tipograf, 1763.
 22. Ioannes Damascenus, Opera philosophica et theologica, Balasfalvae [Blaj], [Tipografia Sfintei Troiţe], MDCCLXIII [1763].
 23. Psaltirea prorocului şi împăratului David, gravură realizată de Petre Râmniceanul, Acum a treia oară tipărită, În Sfânta Mitropolie a Blajului, [Petre Râmniceanul], 1764.

 24. Sfânta şi Dumnezeiasca a lui Iisus Hristos Evanghelie, Acum întâiu tipărită in Sfânta Mitropolie a Blajului, 1765.
 25. Orologhion adecă Ceasoslov care cuprinde în sine slujba de zi şi de noapte, Tipărit în Blaj,  în Tipografia Mănăstirii Bunei Vestiri, Petru Rămniceanul tipograful, 1766.
 26. Apostol. - Acum întâi aşezat şi tipărit după rânduiala Besearicii Răsăritului. - Blaj : în tipografia Mănăstirii Bunei Vestiri, 1767 : Petru Râmniceanul.

 27. Tannoli, Silvius,Poemation de Secunda legione Valachica sub Carolo barone Enzenbergio, Cibinii Transylvaniæ [Sibiu], excudebat Samuel Sárdi, MDCCLXVIII [1768].
 28. Penticostarion, Acum întâiu aşezat şi tipărit după rânduiala Besearicii Răsăritului, Tipărit în Blaj, în Tipografiia Mânăstirei Bunei-Vestiri de Petru Papavici tipograful Râmniceanul, 1768.
 29. Tannoli, Silvius, Poemation de ortu et progressu incl. militiae limitineae valachicae in M. Principatu Transilvaniae, [Silvius Tannoli], Claudiopoli [Cluj-Napoca], Typis Academicis Soc. Jesu, MDCCLXVIII [1768].

 30. Sanctorum [parentium] nostrum Pachomii Ægiptiaci, Dorothei Thebani et Theodori Studitæ ascetica, Nunc primum hoc ordine typis edita, Balasfalvæ [Blaj], Typis Monasterii B. V. Annunciatæ, MDCCLXVIII [1768].


 31. Catavasiiariu cu multe preste tot anul trebuincioasă cântări. În Blaj, în Tipografiia Mănăstirii de Petru papavici tipograf Răm., 1769.

 32. Octoih şi slujbele sfinţilor de obşte, Acum a doua oară aşezat şi tipărit, Tipărit în Blaj : în Tipografiia Mânăstirii Bunei Vestiri de Petru Papavici tipograful Rămniceanul, 1770.
 33.  Triodion, Invăţătura creştină, Tipărit în Blaj,  în Tipografiia Mânăstirii Bunei Vestiri de Petru Papavici tipograf Rămnicean, 1771.
 34. Strastnic care cuprinde în sine slujba Sfintelor Patimi şi a Învierii Domnului Hristos, gravuri realizate de Petru Papavici tipograf, Acum a doao oară tipărit, În Sfânta Mitropolie a Blajului, cu tipariul şi chieltuialele Fundaţii Bunei-Vestiri de Petru Papavici tipograf, 1773.

 35. Psaltirea prorocului şi împăratului David, Acum a patra oară tipărită, În Blaj, în Tipografiia Mănăstirii Bunei-Vestiri de Petru Papavici Râmniceanul tipograful, 1773.

 36. [Acathistiiariu cu multe alease rugăciuni pentru evlaviia fieştecăruia creştin], [Blaj : în Tipografia M. B. V. de Petru Papavici Râmniceanul tipograf, 1774].

 37. Dumnezeeştile Liturghii a celor dintru Sfinţi Părinţilor noştri Ioan Zlatoust, Vasilie cel Mare şi a Prejdesfeştenei, Acum a doao oară tipărite, (...), La Blaj, în tipografia Mănăstirii Bunei Vestiri, 1775.

 38. Sfânta şi Dumnezeiasca a lui Is. Hs. Evanghelie, Acum a doao oară tipărită, Blaj, in Tipografia M. Bunei Vestiri, 1776.
 39. [Catavasieriu], [Acum a treia oară tipărit], [În Blaj : în Sfânta Mitropolie], [1777].

 40. Psaltirea Prorocului şi Împăratului David, Acum a cincea oară tipărită, În Blaj : la Sfânta Mitropolie, 1780.

 41. Minologhion care cuprinde întru sine rânduiala dumnezeeştilor praznice şi ale Stăpânei de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Marii,  Acum întâi tipărit rumâneaşte, În Blaj, la Mitropolie, 1781.
 42. [Patenş de toleranţă], În Blaj, cu Tipariul Seminarului, 1782.

 43. Octoih şi slujbele sfinţilor de obşte, În Blaj, cu Tipariul Seminariului, 1783.
 44. Oţălea, Nicolae [Alease fabule], [traducere de Nicolae Oţălea],  [S-au tipărit în Beci] [Wien] : [la Iosif Kurţbeck al răsăritului tipograf de la curte], [la anul 1784].

 45. Maghiar, Simeon, Cuvântare despre taina preoţiei, (...), În împărăteasca cetate Vienna, la boieriul Iosif de Kurţbek, 1784.

 46. Euhologhion adecă Molitvenic care cuprinde în sine rânduiala Besearecii Răsăritului, (...), În Blaj : cu Tipariul Seminariului, la anii de la Hristos, 1784.


 47. Norma adecă Rânduiala veniturilor patrahirulu, (...), La Sibiiu, s-au tipărit prin Petru Bart, 1784.

 48. Orthografie sau Scrisoare dreaptă pentru folosul şcoalelor neamniceşti. - În împărăteasca cetate Vienna : prin boeriul Iosif Kurţbek, 1784.


 49. Anleitung zur Rechenkunst zum Gebrauche der in den Trivialschulen lernenden nicht unirten walachischen Jugend = Decere de mână cătră arithmetica sau Socoteala pentru treaba pruncilor rumâneaşti celor neuniţi ce să învaţă în şcoalele ceale mici , Wien = Vienna, bey Joseph Eblen von Kurzbeck = la Iosif nobâl de Kurţbek, 1785.

 50.  [Învăţături creştineşti], [Viena],  [Tipografia Iosif Kurţbeck], [1785].

 51. Acathist cu multe alease rugăciuni pentru evlaviia fieştecăruia creştin, Acum a treia oară tipărit, Blaj,  în Tipografiia Seminariului, 1786.

 52. Ceasoslov, În Blaj :[s.n.], 1786.

 53.  [Psaltirea prorocului şi împăratului David], [Acum a şasea oară tipărită], [Blaj], [s.n.], [1786].

 54. Rânduială judecătroească de obşte pentru Bohemie, Moravie, Silesie, Austrie de Jos de Enţ şi de Sus de Enţ dimpreună cu hotarele ei împreunată, (...) = Allgemeine Berichtsordung für Böheim, Mähren, Schlesien, Oesterreich ob unt unter der Ennss, (...), În Vienna, la Iosif nobâl de Kurţbek, 1787.

 55. Preoţia sau Îndreptarea preoţilor, S-au tipărit în vestita cetate crăiască a Sibiiului [Sibiu], la tipograful neuniţilor Petru Bart, 1789.

 56.  Ceasoslov, Sibii : în Chesaro Crăiasca Rumâneasca, (...) Tipografie a lui Petru Bart, 1790.

 57. Dezvoaltele şi tâlcuitele Evanghelii a duminecilor, a sărbătorilor şi a oareşcărora zile, (...) prin Dimitrie Eustathiovici, (...) în limba rumânească puse şi întocmite, Sibii [Sibiu],  la Petru Bart, 1790.

 58. Acatist cu multe alease rugăciuni pentru evlavia fieşte căruia creştin. Blaj : în Tipografia Seminarului, 1791.

 59. Psaltirea prorocului şi împăratului David,  Sibii : în Chesaro Crăiască Rumânească privileghiată a Răsăritului Tipografie a lui Petru Bart, 1791. 

 60. [Acatist],  [Sibiu], [Tipografia Petre Barth], [1792].
 61.  Octoih şi Slujbele Sfinţilor de Obşte, Blaj, în Tipografia Seminariului, 1792.


 62. Catavasiiariu, Acum a patra oară tipărit, Blaj, [s.n.], 1793.

 63. Întru mărirea Sfinteide o fiinţă şi nedespărţitei Troiţă a Tatălui şi a Fiiului şi a Sfântului Duh, cartea aceasta Psaltirea î ntru care să cuprind cathismele, cântările şi psalmii aleşi împreună cu rânduelele lor, (...), În Vienna Austriei [Wien], [s.n.], 1793.

 64. Polustav, tipărit după rânduia[la] Beseari[ecii] Răsă[ritului], Blaj, [cu Tipariul Seminariului], 1793.

 65. ABC sau Bucavna spe [sic!] folosul scolelor niamului romanesc = ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Nazional-Schulen in dem Königreichen Ungarn und den damit verbundenen Staaten, Ofen, gedruckt mit Königl. Hung. Universsitätschriften, 1797. 

 66. Metastasio, Pietro, Ahilefs la Schipo, fapta lui chir Metastazie Chesaricescului poetic, acum întâiu tălmăcită de pe grecie de cătră dumnealui Iordache Slătineanu vel paharnic, Sibiu, in tipografia lui Martin Hohmaister, [1797].

 67. Anleitung zur Rechtschaffenheit, oder das für die in den Trivialschulen lernende wallachische Jugend bestimmte Lesebuch = Ducerea de mână cătră cinsta şi direptatea adecă la copiii rumâneşti cei ce în şcoalele ceale mici să învaţă spre cetanie rănduită cartea, Ofen, gedruckt mit Königl, Universitätsschriften, 1798.
 68. Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie,  S-au tipărit în Sibii, în Tipografiia lui Petru Bart, 1798.


  Secolul XIX


 1. Triodion, gravuri realizate de Petru Papavici Rămnicean, Acum a doao oară aşezat şi tipărit, În Blaj la Mitropolie, de Petru Papavici tipograf Rămnicean, 1800.

 2. Miller, Jakab Ferdinánd Consilium politicum praecavendi, et extinguendi incendia in urbibus, oppidis, et pagis Hungariae , Cassoviae [Košice]m Typis et sumptibus Francisci Landerer de Füskút, 1800.

 3. [Istoria syndipii filosofului care mai întâi s-au întors din limba persască, în elineasc, Iară acuma din limba elinească prefăcută în românească], [[Sibiu], [în Tipografia lui Ioan Bart], [1802]].

 4. [Viaţa şi pildele prea înţeleptului Esop], [Sibiu], [în Tipografia lui Ioann Bart], [1802].

 5. Apostol, Acum a doua oară aşezat şi tipărit după rânduiala Besearicii Răsăsritului, În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1802.
 6. Acatistul şi paraclisul Sfintei Cruci , tălmăcită din limba elinească în românească de dumnealui Gheorghie Nicolau din Braşov, Şi acuma întăiaşdată dat în tipariu, (...), Sibiu, în tipografia românească alui Ioann Bart, 1802.

 7. Alfavita sufletească, Sibiu, în cesaro crăiasca privilegiata tipografie a lui Ioann Bart, 1803.

  vol. III

 8. Catavasier grecesc, şi românesc, Sibiu, în Tipografia [lui Ioann Bart], [1803].

 9. Învăţătură foarte folositoare pentru facerea răvaşelor sau scrisoarelor, contracturilor, dieţilor sau testamenturilor şi darea titulelor fieşte căruia stat, şi altele, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1803.

 10. Biblioteca Centrală BRV 665 A 1pdf ,  Ode excellentissimo, illustrissimo, ac reverendissimo domino domino Joanni Bab, de kápolnak-monostor, Dei, at apostolicae sedis gratia per Transilvaniam graeci ritus unitorum episcopo Fogarasiensi, S.C.R. Ap. majestatis status consiliario actuali intimo dum Claudiopoli erectam impensis suis ecllesiam die 28 august anni 1803, sacro ritu consecraret, oblata. - Claudiopoli [Cluj-Napoca] : impress. typis Collegii Reform[atorum], [1803].

 11. Strastnic, Acum a treia oară aşezat şi tipărit, după rânduiala Besearecii Răsăritului (...), În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1804.

 12. Ceale opt glasuri sau Octoihul cel mic împreună cu podobiile glasurilor, cu sveatilnele Învierii şi bogorodnicele lor, Braşov, în privilegiata Tipografie de Ioann Fridrih Herfurt, 1805.

 13. Orthographia latino valachica. - Claudiopoli [Cluj-Napoca] : impress. typis Coll. Reformatorum, 1805.

 14. Penticostarion ce cuprinde întru sine slujba ce i să cuvine din Sfânta şi Luminata Duminecă a Paştilor, pănă la Dumineca Tuturor Sfinţilor, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1805.

 15. Psaltirea Prorocului şi Împăratului David, Acum a doua oară tipărită, (...), Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1805.

 16. [Orologhion, adecă Ceasoslov bogat], [Acum întâiu tipărit în limba românească...], [Brasov], [în privilegiata Tipografie], [1806].

 17. Datorinţele suppuşilor cătră monarhul lor, pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeara Unigurească şi din părţile ei împreunate, Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universităţei Ungureşti, 1806.

 18. Învăţătură creştinească sau Catehismul cel mare cu întrebări şi răspunsuri alcătuit, tipărit şi acum pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeara Ungurească, şi din părţile ei împreunate, Buda, tipărit cu cheltuiala Crăeştei Tipografii a Universităţei Ungureşti, 1806.

 19. Povăţuire cătra arithmetică sau Învăţătura numerilor spre folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeara Ungurească şi din părţile ei împreunate, Buda, tipărit cu cheltuiala Crăeştei Tipografii a Universităţei Ungureşti, 1806.

 20. Regulele şcolasticeşti, care sânt orânduite, şi aşezate pentru ţânerea, şi procopseala celor din Ţeara Ungurească şi din părţile ei îndepărtate, Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universităţei Ungureşti, 1806.

 21. Acatist al prea Sfintei Născătoarei de Dumneziu şi alte acatiste şi rugăciuni foarte de folos, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1807.

 22. Catihisis mic sau Scurtată pravoslavnică mărturisire a legii greceşti neunite, pentru trebuinţa pruncilor celor neuniţi româneşti, făcută, Braşov, în privilegiata Tipografie, 1807.

 23. Dumnezeieştile liturghii a celor dintru sfinţi Părintilor noştrii, Ioann Zlatoust, Vasilie cel Mare, şi a Prejdes ştennii, Acum a treia oară tipărite, (...), la Blaj, Cu tiparul Seminarului, 1807.

 24. Floarea darurilor foarte folositoare fieşte căruia creştin atâta sufleteşte cât şi trupeşte, Acum a doua oară tipărită româneşte (...), Braşov, în privilegiata Tipografie, 1807 .

 25. Carte de mână pentru bine orânduita economie, lucrarea câmpului şi pentru plămădirea şi pândirea a vitelor şi a păsărilor celor casnice, spre mare treabă a plugarilor celor româneşti, tradusă depre limba cea serbească prin Grigorie Obradovici, La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1807.

 26. Psaltirea fericitului proroc şi împărat David : cu molitvele la toate cathismele, şi cu cântările lui Moisi, cu psalmi aleşi, (...), Acum întâia oară tipărită, (...), în privilegiata tipografie din Braşov, prin tipograful Ioann Henning, 1807.

 27. Sfintele şi dumnezeeştile liturghii acelor dintru sfinţi părinţilor noştri, alui Ioann Zlatoust, alui Vasilie cel Mare, (...), A doua oară tipărită, (...), Sibiu : în tipografia lui Ioann Bart, 1807.
 28. Ceale opt glasuri sau Octoihul cel mic : cu orânduiala vecerniei, liturghiei, (...). - Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1808.
 29. Fundamentalnice legi pentru graniţa militărească al Carlstadului, Varasdinului, Banatului, Slavoniei şi a Bănatului, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1808.

 30. Penticostarion, Acum a doao oară după rânduiala Besearecii Răsăritului, În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1808.
 31. Polustav, tipă[rit] după rânduia[la] Besearie[cii] Răsă[ritului], Blaj, [s.n.], 1808.
 32. [Ceaslov], [Sibiu] : [Ioan Barth], [1809].
 33. Vaida, Dimitrie, Orationes quarum primam Clerus Greco-Catholicus Maior Dioecesis Fogarasiensis occasione Instalationis Canonicorum, et publicarum aliarum Fundationum per.. Dominum Ioannem Babb, Cibinii [Sibiu], typis Ioannis Barth, 1809.

 34. [Octoih mic], [Braşov], [Johann Friedrich Herfurt], [1810]

 35. Psaltirea fericitului proroc David, (...), Braşov, în privilegiata Tipografie, 1810.
 36. [Psaltire], [Sibiu], [Ioan Barth], [1811].

 37. Ducere de mână cătră frumoasa scrisoare românescă pentru întrebuinţarea şcoalelor celor naţionalnice româneşti, Buda, tipărită la Crăiasca Universităţii Tipografie, 1811.

 38.  Euhologhion adecă Molitvenic care cuprinde în sine rânduiala Besearecii Răsăritului, ce se cuvine preoţilor a sluji la toată treaba norodului, Braşov, prin tipograful Ioann August Herfurt, 1811.
 39. Kontos, Polyzois  Învăţături de multe ştiinţe folositoare copiilor creştineşti cei ce vor vrea să înveaţe şi să ştie dumnezeiasca scriptură, aşăzate de dascalul Polizoi Contu Ioanitul şi tipărite în Viena 1806, iar acum tălmăcite dupre cea grecească pre limba românească, cu osârdia şi osteneala smeritului Arhimandrit Chir Nicodim Greceanul, (...), Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1811.
 40. Catavasier grecesc şi românesc, (...). - Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1812.
 41. Costin, Thomas, Discussio descriptionis Valachorum Transylvanorum editae Patrioticis Paginis ( Vaterlandische Blatter) Nris 83. 84. 85. Viennae 1811, autore I. G, Pesthini [Budapest], Typis Matthiae Trattner, 1812.

 42. Uşa pocăinţei adecă carte foarte umilitoare, şi de suflet prea folositoare, Braşov, de tipograful Ioann Fridrich Herfurt, 1812.
 43. Rânduiala nouă în privinţa loteriei : nr. 4193, [Cluj], [Tipografia Liceului Regesc], [1813].

 44. Apostol, Acum a tria oară aşezat, şi tipărit, după rânduiala Besearicii Răsăsritului, În Blaj la Mitropolie,: cu Tipariul Seminariului, 1814.
 45. Bucvariul pentru pruncii cei româneşti carii se află în crăimea ungurească, şi în părţile ei îndepărtate, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1814.

 46. Calendari ce slujeaşte pre 100 de ani începând dela anul 1814 pînă la anul 1914, (...), Acum întâi româneaşte alcătuit, (...), Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1814.
 47. Calendar, 1815, Buda, Tip. Universităţii prin Zaharia Carcalechi, 1817.

 48. Cinstitul Paraclis al Sfântului Sfinţitului Mucenic Haralambie, care iaste foarte folositoriu şi apărătoriu de înfricoşată boală a ciumii, încă şi de alte boale iaste apărătoriu, la cel ce cu credinţă şi cu fierbinte dragoste îl va ceti şi-l va asculta, [Brasov], [s.n.], 1815.

 49. Euhologhion adecă molitvenic care cuprinde în sine rânduiala Besearicii Răsăritului (...), Tipărit acum a trea oară într-acesta chip, Blaj, cu Tipariul Seminariului, 1815.
 50. [Bucoavnă de normă], [traducere din limba germană de Moisi Fulea], [Sibiu], [în Tipografia lui Ioann Bart], [1815].

 51. Instrucţie pentru şcoalele româneşti în Banat, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.

 52. Sestini, Domenico, Viaggio curioso, scientifico, antiquario per la Valachia, Transilvania e Ungheria, fino a Viena fatto da Domenico Sestini, Firenze, Nella Stamperia di Luigi e Fratelli Magheri, 1815.
 53. Acatist cu multe alteale rugăciuni pentru evlavia fieşte căruia creştin, Blaj, în Tipografia Seminarului, 1816.
 54. Calendariu pe anul dela Hristos 1817, carele se cuprinde din 365 de zile, întocmit pre gradurile şi clima Ţării Ungureşti, şi a Prinţipatului Ardealului, Ţării Româneşti, şi a Moldovei, arată zilele, duminecile, sărbătorile, şi septămânile calendariului vechiu, şi a celui nou (...), Buda, La Crăiasca Tipografia Universitatei Ungureşti, [1816].
 55. Psaltire, Braşov, 1816.
 56. Regulile sholastice care sânt orânduite, şi aşezate pentru ţineaea, şi procopseala shoalelor rumâneşti celor din ţeara ungurească şi din părţile ei îndepărtate, Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universitatei Ungureşti, [1816?].

 57. [Psaltire], [Sibiu], [Ioan Barth]?, [1817].

 58. Calendariu pe anul dela naşterea Domnului Dumnezeului şi Mântuitoriului nostru Isus Hristos 1818, ce se cuprinde din 365 de zile, întocmit pe gradurile şi clima Ungariei, Transilvaniei, Moldaviei, şi Ungrovlahiei, La Buda, în Crăiasca Tipog. a Universitatei, [1817].

 59. Catavasier grecesc şi românesc, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1817.

 60. Sfântă şi dumnezeiască a lui Is. Hs. Evanghelie, Acum a treia oară tipărită, (...), În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1817.
 61. Strastnic, Acum a patra oară aşezat, şi tipărit, după rânduiala Besearicii Răsăritului, În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1817.
 62. Vaida, Ladislau, Dictiones duae, quarum priorem die 21. Februarii 1817. dum ad supplendam juris patrii ac crim. in lyceo Claudiopolitani per interventam medio tempore mortem Dni Winkler in vacantam recidentem cathedram admoveretur; posteriorem verio die 3. Augusti ejusdem anni terminatis praelectionibus, Ladislaus Vajda de Sóós-mezo (...) dixit, Claudiopoli [Cluj-Napoca], typis Lycei Regii, 1817.

 63. Manuductor pentru învăţătorii sholasticeşti sau îndreptare cătră cuviinciosa înplinire a diregătoriei învăţătoreşti, Buda, cu tipariul şi cheltuiala Crăeştei Tipografii a Universitatei Ungariei, 1818.
 64. Acatist cu multe alease rugăciuni pentru evlavia fieştecăruia creştin. Buda : în Biblioteca Centrală BRV 1026, Acatist cu multe alease rugăciuni pentru evlavia fieştecăruia creştin, Acum a doao oară [tipărită], Buda, în Crăiasca Tipografie Universităţii Ungureşti, 1819.
 65. Calendariu pe anul dela Hristos 1820 bisect : carele se cuprinde din 366 de zile : întocmit pe gradurile şi clima Ungariei, a Marelui Prinţipat al Ardealului, a Ţărei Rumâneşti şi a Moldovei, (...), Buda, La Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurească, [1819].


 66. [Psaltirea fericitului proroc si imparat David cu molitvele la toate Catismele, cu Cantarile lui Moisii, cu Psalmii...], Acum într-acest chip tiparită, [Braşov], [în tipografia Domnului Franţisc de Şobeln prin Fridrich August Herfurt], [1820].
 67. Calendariu pe anul dela Hristos 1821, carele se cuprinde din 365 de zile, Buda, La Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurească, [1820].
 68. Învăţătură theologhicească despre nărăvurile şi detoriile oamenilor creştini, pentru trebuinţa candidaţilor de preoţie ne-unită, Acum întâia oară tipărită, (...), Sibiu : în Tipografia lui Ioan Bart, 1820.
 69. Voltaire, Tragodia lui Oreste, [Voltaire], de prea învăţatul şi cu învăpăiată dragoste spre procopsirea neamului românesc marele postelnic Alexandru Beldiman, Acum întâiu tălmăcită din limba franţozească în cea romanească, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1820.

 70. Acatistul prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi alte acatiste şi rugăciuni foarte slavnice şi de folos, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1821.

 71. Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1821.

 72. Clemens, Andreas, Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch, verfatzt von Andreas Clemens, Ofen, gedruckt mit königl. ung. Universitäts-Schriften, 1821.
 73. Clemens, Andreas, Walachische Sprachlehre für Deutscher nebst einem kleinen Walachische-Deutsch und Deutsch-Walaschichen Wörterbuche, verfatzt von Andreas Clemens, Ofen, gedruckt mit königl. ung. Universitäts-Schriften, 1821.
 74. Povăţuire către arithmetică sau învăţătura numerelor spre folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeata Ungurească şi din părţile ei îndepărtate, Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universitatei Ungureşti, 1822.
 75. Shoberl, Frederic, Austria : containing a description of the manners, customs, character, and costumes of the people of that empire, London, R. Ackermann, 1823.

 76. Clemens, Andreas, Walachische Sprachlehre für Deutsche, nebst einem kleinen Walachische-Deutsch Wörterbuche, verfasst von Andreas Clemens, Ofen, gedruckt mit königl. ung. Universitäts Schriften, 1823.

 77. Carte de mână împreună cu calendarul pe anul 1825 carele se cuprinde din 365 de zile, cum şi genealogia a Împăraţilor, Crailor şi a Prinţilor din Evropa, şi alte folositoare lucruri şi istorii : cu cinci icoane, prin Zaharia Carcalechi ferlegerul curţilor, Buda, Crăiasca Tipografie a Univesităţei Ungar, 1824.
 78. Catavasier, Blaj, [cu Tipariul Seminariului], 1824.
 79. Lagarde-Chambonas, Auguste-Louis-Charles de Messence de, Voyage de Moscou à Vienne, par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucharest et Hermanstadt ou lettres adressées a Jules Griffith, par le comte de Lagarde. - Paris ; Strasbourg : Treuttel et Würtz, 1824.

 80. [Catihisis mic sau Scurtă mărturisire pravoslavnică pentru shoalele neunite româneşti ceale din Ţeara Ungurească şi din părţile ei împreunate], [Buda], [tipărit cu chieltuiala Crăieştei Tipografii a Universitatei Ungureşti], [1825].

 81. [Act de hirotonisire şi de numire la Hălmagiu a preotului Ioan Moga]. [Blaj] : [s.n.], [1825].

 82. [Opt glasuri sau octoihul cel mic], [Sibiu], [în Tipografia lui Ioann Bart], [1826].
 83. Bucoavnă sau Cărticică de nume pentru trebuinţa pruncilor româneşti ne-uniţi din Ardeal, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1826.

 84. Psaltirea prorocului şi împăratului David, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1826.
 85. Tipiconul, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pesta, 1826.

 86. Calendariu pre anul dela Cristos 1828, quarele este bisect, şi se cuprinde din 366 de zile, Buda, Cu tiparul Crăieştii Tipografii a Universitatei Unguresci din Pesta, [1827].

 87. Catihismul mic, sau Scurtată pravoslavnică mărturisire a legii greceşti neunite, pentru trebuinţa pruncilor celor neuniţiromâneşti, făcut, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1827.

 88. Psaltirea prorocului şi împărat David : în versuri alcătuită, de micul între musicoşii sistimii vechi Ioan Prale din Iaşul Moldovii, Braşov, în tipografia D. Franţisc de Şobeln, prin Fridrih Herfurt, 1827.

 89. Thököly, Sava, Erweis, dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind, und dies nicht aus ihrer italienisch-slavischen Sprache folgt = Arătarea că vlahii său rumânii nus de viţă romanii şi ca rădăcină aceastea din lumeă lor slaventeasă mestecată cu talianească nu se urmează, S.T., Ofen [Buda], gedruckt mit k. ung. Universitäts Schriften, 1827.

 90. Heliade Rădulescu, Ion, [Gramatică românească], [de D. I. Eliad], [Sibiu], [s.n.], [1828].
 91. Calendari românesc pe anul dela Cristos 1829, lucrat de Stefan P. Niagoe, Buda, cu Tipariul Crăeştii Tipografii, 1828.

 92. Acatistul prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi alte acatiste şi rugăciuni foarte evlavnice şi de folos, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1829.

 93. Calendariu românescu pe anul dela Cristos 1830 care se cuprinde din 365 de die-le şi este acum a trea ora intr-acestu modu lucratu de Ştefanu P. Niagoe inveţiatoriu scole-i romanesci din Pesta, alcătuit de Ştefan Niagoe. - 1829.

 94. Pleşoianu, Grigore, Abeţedar franţezo-românesc pentru tineri începători, acum întâiu cules şi întracestaşi chip cu rumâneşte întocmit, de G. Pleşoianul, A doă ediţie, [Sibiu?], [s.n.], 1829.
 95. Căpăţîneanul, Stanciu, Mitologhie pe limba românească, care arată toţi zeii şi zeiţele vechimii greceşti şi româneşti cu aligoriile lor deslagate în înţelesuri de învăţători fireşti şi moraliceşti, cu 63 de icoane, de Stanciu Căpaţineanu, [Sibiu?], [s.n.], 1830.

 96. Biblioteca desfătătoare şi plină de învăţătură, tradusă din franţuzeşte de S. Căpătineanu, [Sibiu?], [în Tipografia lui Ioann Bart?], 1830.

 97. Ceasoslov, Acum întru acest chip tipărit, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1830.
 98. Fournier, Antoine, Limba franţuzească şi ortografia ei aratată prin printipuri în 24 de legi, au Gramatecă Franţuzească prin ajutorul caria poate sa înveţe cineva şi singur şi fără dascăl, a vorbi şi a scri regulat, (...), de M. Furnier, acum întâi şi cu româneşte spre folosul tinerimii r[omâneşti] de G. Pleşoianul, [Sibiu?], [s.n.], 1830.


 99. Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de, Mărirea romanilor sau Băgare de samă asupra pricinilor înălţării şi căderii lor, de Monteschiu, tradusă din franţuzeşte de Stanciu Căpăţineanu, [Sibiu?] , [în Tipografia lui Ioann Bart?], 1830.

 100. Colville Frankland, Charles Travels to and from Constantinople, in 1827 and 1828 or Personal narrative of a journey from Vienna, through Hungary, Transylvania, Wallachia, Bulgaria and Roumelia to Constantinople; (...), by capt. Charles Colville Frankland, 2 edition, London, Henry Colburn and Richard Bentley, 1830.
 101. Vaida, Ladislau, Az erdélyi polgári magános törvények historiaja, irta Sóósmezei Vajda László, [Kolozsvár], Királyi Lyceum Betüivel, 1830.

 102. Vaida, Ladislau, Az erdélyi polgári magános törvényekkel való esmeretségek harmadik könyve, (...), irta Sóósmezei Vajda László, Kolo'sváron, A' Királyi Lyceum Betüivel, 1830.
 103. Vaida, Ladislau, Synopsis historiae juris Transsilvanici, in usum auditorium suorum, per Ladislau Vajda de Sóósmező, Claudiopoli [Cluj-Napoca], typis Lycei Regii, 1830.

 104. Vaillant, Jean Alexandre, La Romanie ou Histoire, langue, littérature, orographie, statistique des peuples de la langue d'or, Ardialiens, Vallaques et Moldaves, résumés sous le nom de Romans, par J. A. Vaillant, Paris, Arthus Bertrand,éditeur, 1844.
 105. Gérando, Auguste de, La Transylvanie et ses habitants, 2-eédition revue et augmentée, Paris, Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1850.
 106. Saguna, Andrei, Adaos la promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericesti nationale a românilor de relegea rasariteana în ces. reg. provintii ale monarhiei austriace, Sibiu, În Tipografia lui Georgie de Clozius, 1850.

 107. Paget, John, Hungary and Transylvania : with remarks on their condition, social, political and economical, A new edition, London,John Murray, 1850.
 108. Demidov, Anatolij Nikolaevic, Travels in Southern Russia and the Crimea, through Hungary, Wallachia and Moldavia during the year 1837, London, John Michell, 1853.

 109. Vaillant, Jean Alexandre Solution de la question d'Orient : pendant pour la Russie et l'Autriche dans la Vallée du Danube et pour l'Angleterre et la Francedans la Vallée du Nil, Paris, A. Guyot et Scribe, 1853.

 110. Raţiu Basiliu, Istoria beserecesca pentru folosulu tenerimei romane teologico-scolastice, pre scurtu intocmita, Canonic, Blasiu, Cu tipariulu Seminariului diecesanu, 1854.

 111. Cipariu, Timotei, Elemente de limba romana : dupa dialecte si monumente vechi, Blasiu , Tipariulu Sem. Diecesanu, MDCCCLIV [1854].

 112. Vaillant, Jean Alexandre Notice sur les princes de la famille Ghika, , Montmartre, Imprimerie Pilloy, 1855.

 113. Vaillant, Jean Alexandre Glasul poporului, glasul lui Dumnezeu Iassy : Tipografia Buciumului Roman, 1858.

 114. Papiu-Ilarian, Alexandru, Les Roumains des etats autrichiens : l'independance constitutionnelle de la Transilvanie, Bucarest, Imprimerie du Journal le National, 1861.

 115. Ansted, David Thomas, A short trip in Hungary and Transylvania in the spring of 1862, London,W-m.
  H. Allen & Co., MDCCCLXII [1862].

 116. Kolozsvári Album / szerkesztik B. Bánffi Dezső, Deák Farkas, Réthi Lajos , Kolozsvárott, Stein János, 1862.

 117. Acte oficioase privitore la înfiinţarea Metropoliei Gr. Resaritene a Româniloru din Transilvania, Ungaria şi Banatau , Sibiu, în tipografia archidiecesană, 1867.

 118. Vaillant, Jean Alexandre Ma lanterne magique ou passé, présent, avenir de la Romanie : poeme d'ecconomie, sociale et politique, Bucarest, Jean Weiss, 1868.
 119. Bitterlin, J. L, Ambigu transylvain, Kronstadt, Henri Dressnandt, libraire-éditeur, 1880.

 120. Sima, Grigore Isvor de bunăstare sau mai multe sute de îndreptări şi poveţe scurte şi practice : din economia de casă, grădinărit, higienă, economia de câmp şi de vite, viierit, manipularea vinului şi vinuri de poame, pomărit, albinărit şi alte terene de deprindere Sibiiu : Editura autoriului, 1889 (Sibiiu : Tipariul lui W. Krafft.

 121. Fava, Roberto, Ricordi rumeni, note di un viaggio in Transilvania e Romania, Parma, Ferrari e Pellegrini, 1894.
 122. Verne Jules, Castelul din Carpaţi, roman din vieaţa poporului românesc din Ardeal, Jules Verne, traducere autorisată de Victor Onişor, cu o prefaţă despre Jules Verne-scriitor şi scrieri-de Dr. E. Dăianu, Sibiiu, "Tipografia", societate pe acţiuni, 1897. 

 123. Chronicon Anonymi Belae Regis Notarii : Gesta Hungarorum = Cronica Notarului anonim al regelui Bela : faptele ungurilor, tradusă din limba latină de Mihail Bésán , Sibiiu, Tipariul tipografiei archidiecesane, 1899.

  Secolul XX


 1. Biblioteca românească veche sau Adunări de multe lucruri folositoare, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1929-1930.

  vol. 3

  vol. 4

Revenire în prima pagina