A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Fişa de
catalog

Titlul publicaţiei
- format digital -

Descrierea bibliografică
în catalogul online
 
Fisa de catalog a revistei Abecedar
Abecedar (1933-1934)
Descrierea bibliografica a periodicului
Fisa de catalog a revistei Abecedar Literar 
Abecedar literar (1946)
Fisa de catalog a revistei Actiunea Romaneasca 
Acţiunea Românească (1924-1937)
Descrierea bibliografica a periodicului
Fisa de catalog a revistei Afirmarea. Literara-Sociala 
Afirmarea. Literară-Socială (1936-1940)
Fisa de catalog a revistei Albina 
Albina (1866-1876)
Completarea anilori 1866-1876 cu pagini scanate din fondul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca 
Descrierea bibliografica a periodicului
Fisa de catalog a revistei Albina Carpatilor 
Albina Carpaţilor (1877-1880)
Descrierea bibliografica a periodicului
Alge (1930-1931)
Descrierea bibliografica a periodicului
Állatok Védelme (1895-1904)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Almanachulu societăţii academice socialu-literare "România Jună"(1883,1888)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Amicu poporului (1848)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Amicul Şcoalei (1925-1935)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Amiculu Familiei (1878-1890)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Amiculu Scolei (1860-1864)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Amvonulu (1868,1871)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Anuarul Institutului de Istorie Naţională (1921-1945)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Anuarul Institutului de Studii Clasice (1928-1948)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Anuarul Universităţii din Cluj (1919-1942)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Archivu pentru filologia şi istoria (1867-1871)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Ardealul Teatral şi Artistic (1927-1928)
 
Astra Biharei (1932)
Arhiva Someşană (1924-1940)
Descrierea bibliografica a periodicului
Athlétika Sportlap (1890)
Descrierea bibliografica a periodicului
Aurora Română (1863-1865)
Descrierea bibliografica a periodicului
B
 
Banatul (1926-1930)
Banatul Literar(1934-1938)
 
A'Bétsi Magyar Merkuriusnak (1795-1798)
Descrierea bibliografica a periodicului
Biseric'a şi scola (1877-1948)
Descrierea bibliografica a periodicului
Blajul (1934-1936)
Braşovul Literar (1931-1935)
Brazde Bănăţene (1938-1940)
Buletinul Asociaţiei Române, 1925
Buletinul Ateneului Român, Oradea, 1928
Buletinul eugenic şi biopolitic (1927-1947)
Descrierea bibliografica a periodicului
Buletinul Universităţilor (1956-1957)
Se continua cu Studia Universitatis "Babeš-Bolyai"(1956-1961)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Bunul econom (1899-1909)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Calendarul Asociaţiunii, Sibiu (1912-1947)
Carpaţii. Vânatoare, pescuit, chinologie (1933-1947)
Descrierea bibliografica a periodicului
Chemarea Tinerimei Române (1926-1932)
Descrierea bibliografica a periodicului
Cimbora (1922-1940)
Completarea anului 1923(parţial) şi anului 1940 cu pagini scanate de Biblioteca Academiei Române Bucureşti
Descrierea bibliografica a periodicului
Clujul (1923 - 1937)
Descrierea bibliografica a periodicului
Clujul creştin (1935 - 1948)
Descrierea bibliografica a periodicului
Cosînzeana (1911-1928)
Descrierea bibliografica a periodicului
Contemporanul (1881-1891)
Contrapunct
Contrapunct (1941-1942)
crisulnegru
Crişul Negru (1936-1938)
crisulrepede
Crişul Repede, 1930
cultura
Cultura, 1924
curcubeulu
Curcubeulu (1862-1863)
curierulagronomic
Curierul Agronomic, 1928
curierulcomercial
Curierul Comercial, 1924
curierulforestierroman
Curierul Forestier Român (1932-1933)
curierulpielei
Curierul Pielei (1922-1924)
curierulscoalei
Curierul Şcoalei, 1932
curierulsportiv
Curierul Sportiv (1942-1943)
cuvantuladevarului
Cuvântul Adevărului (1934-1937)
Cultura Creştină (1911-1944)
Descrierea bibliografica a periodicului
Cultura Poporului (1921-1930)
Descrierea bibliografica a periodicului
Curierul Creştin (1922-1944)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Dacia (1941-1942)
Descrierea bibliografica a periodicului
Dacoromania (1920-1948)
Descrierea bibliografica a periodicului
Darul Vremii (1930)
Descrierea bibliografica a periodicului
Democraţia (1908-1913)
Descrierea bibliografica a periodicului
Dumineca (1924-1939)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
E.M.K.E (1885-1913)
Descrierea bibliografica a periodicului
Élet es Irodalom (1885)
Descrierea bibliografica a periodicului
Erdély: turistai, fürdõügyi és néprajzi folyóirat (1892-1948)
Descrierea bibliografica a periodicului
Erdély Ev. Ref. Egyházkerület, évkönyve (1900- 1906)
Descrierea bibliografica a periodicului
Erdély Evang. Reformalt Egyházkerület, jegyzökönyve (1872- 1939)
Descrierea bibliografica a periodicului
Erdélyi Helikon (1928-1944)
Descrierea bibliografica a periodicului
Erdelyi Muzeum
Erdélyi Muzéum (1814-1818)
Descrierea bibliografica a periodicului
Evolutia 
Evoluţia (1921-1923)
Descrierea bibliografica a periodicului
Ex-libris
Ex-Libris (1925-1939)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Familia
Familia (1865-1944)
Completarea anului 1895 cu pagini scanate din fondul Bibliotecii Academiei Române Bucureşti.
Descrierea bibliografica a periodicului
Federatiunea : diurnalu politicu, literariu, comercialu si economicu
Federaţiunea. Diurnalu politicu, literariu, comercialu şi economicu (1868-1876) Descrierea bibliografica a periodicului
Completarea anilori 1868-1875 cu pagini scanate din fondul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca.
Descrierea bibliografica a periodicului
Fényképészeti Lapok
Fényképészeti Lapok (1882-1888)
Descrierea bibliografica a periodicului
Flori de crin (1932-1935)
Flori de cring (1933)
Foae pentru minte inima shi literatură (1838-1865)
Descrierea bibliografica a periodicului
Foaea Duminecii (1837)
Descrierea bibliografica a periodicului
Foaia Ilustrată (1891)
Descrierea bibliografica a periodicului
Foaia Şcolară (1925-1930)
Descrierea bibliografica a periodicului
Foaie Literară (1897)
Descrierea bibliografica a periodicului
Foia Basericescă (1883-1886)
Descrierea bibliografica a periodicului
Foi'a besericésca şi scolastica (1887-1890)
Descrierea bibliografica a periodicului
Foia diecesană (1886-1950)
Descrierea bibliografica a periodicului
Foişoara telegrafului român (1876-1877)
Descrierea bibliografica a periodicului
Freamatul Scoalei (1935-1938)
Frize (1934)
Front literar. Cronic şi istoric (1936-1939)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Gazeta Economului
Gazeta Economului (1892)
Descrierea bibliografica a periodicului
Gazeta Ilustrata
Gazeta Ilustrată (1932-1941)
Descrierea bibliografica a periodicului
Gazeta de Transilvania
Gazeta de Transilvania (1838-1914)
Descrierea bibliografica a periodicului
Gand Romanesc
Gând Românesc (1933-1940)
Descrierea bibliografica a periodicului
Gandirea
Gândirea (1921-1944)
Descrierea bibliografica a periodicului
Geographisch Statistiche
Geographisch Statistiche (1797)
Descrierea bibliografica a periodicului
Gura satului
Gura satului (1869-1902)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Hotarul
Hotarul (1933-1940)
Hyperion
Hyperion (1932-1935)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Izraelita Zsebnaptar
Izraelita zsebnaptar (1943-1944)
Descrierea bibliografica a periodicului
Invatatorul
Invăţătorul (1919-1936)
Descrierea bibliografica a periodicului
Innoirea
Innoirea (1937-1938)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Kalotaszeg
Kalotaszeg (1912)
Descrierea bibliografica a periodicului
Kolozsvári Nemzeti Szinházi Zsebkonyv
Kolozsvári Nemzeti Szinházi Zsebkönyv (1828-1842)
Descrierea bibliografica a periodicului
Kolozsvári Szinházi Közlöny
Kolozsvári Szinházi Közlöny (1859-1860)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
literatorul
Literatorul(1880-1904)
Descrierea bibliografica a periodicului
Lanuri
Lanuri (1933-1939)
Descrierea bibliografica a periodicului
Luceafarul
Luceafãrul. Revista literara, Buda; Sibiu; Bucuresti (1902-1914,1919-1920, 1941-1945)
Descrierea bibliografica a periodicului
Luceafarul
Luceafãrul. Revista pentru propasire culturala si armonie sociala, Sibiu, (1934-1939)
Descrierea bibliografica a periodicului
Luceafarul
Luceafãrul. Revista culturala, literara si artistica, Timisoara, (1935-1944)
Descrierea bibliografica a periodicului
Lumina pentru toti
Lumina pentru toţi (1885-1894)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Magyar Kurir
Magyar Kurir (1787-1821)
Descrierea bibliografica a periodicului
Magyar Novenytani Lapok
Magyar Növénytani Lapok (1877-1890)
Descrierea bibliografica a periodicului
Mésézeti Kozlony
Méhézeti Közlöny (1887-1950)
Descrierea bibliografica a periodicului
Minerva Diaru Literaru Beletristicu
Minerva. Diaru Literaru Beletristicu şi de Distracţiune (1891-1894)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
NEMERE GAZDAGSAGPOLITIKAI, TARSADALMI ES KOZGAZDASAGI HETILAP
Nemere. Gazdaságpolitikai, társadalmi és kozgasdasági hetilap (1925)
Descrierea bibliografica a periodicului
Nemere nagy naptara
Nemere nagy naptára (1870-1881)
Descrierea bibliografica a periodicului
Nemere : politikai, kozgazdaszati es tarsadalmi lap
Nemere. Politikai, kozgazdaszati és társadalmi lap. (1871-1873)
Descrierea bibliografica a periodicului
Nemere. Politikai társadalmi, sepirodalmi vs közgazdászati lap
Nemere. Politikai társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. (1879, 1881)
Descrierea bibliografica a periodicului
Noi
Noi (1913-1914)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Organulu Luminarei
Organulu Luminarei (1847-1848)
Descrierea bibliografica a periodicului
Osszehasonlito Irodalomtortenelmi Lapok
Összehasonlitó Irodalotörténelmmi Lapok (1877-1888)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Petöfi Muzeum
Petöfi Múzeum (1888-1895)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
fisa catalog pt. revista Randunica
Rândunica. Foie Literară-Beletristică (1894-1895)
Descrierea bibliografica a periodicului
fisa catalog pt revista Renasterea
Renaşterea (1923-1950)
Descrierea bibliografica a periodicului
Revasul
Revaşul (1903-1910)
Completarea anului 1910 cu pagini scanate din fondul Bibliotecii Academiei Române Bucureşti
Descrierea bibliografica a periodicului
Fisa pt.revistacerculuiliterar
Revista Cercului Literar (1945)
Descrierea bibliografica a periodicului
Fisa pt. Revista economica
Revista Economică (1899-1948)
Descrierea bibliografica a periodicului
Fisa pt. Revista ilustrata
Revista Ilustrată (1898-1902)
Descrierea bibliografica a periodicului
Revista teologica
Revista Teologică (1907-1947)
Descrierea bibliografica a periodicului
Romania literara
România literară, Aiud, 1930
Descrierea bibliografica a periodicului
Romania literara: Foaie periodica, Iasi, 1855
România literară. Foaie periodica, Iaşi, 1855
Descrierea bibliografica a periodicului
Romanul
Românul (1911-1938)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Sionulu Romanescu
Sionulu Romanescu (1865-1872) 
Descrierea bibliografica a periodicului
Societatea de maine
Societatea de mâine (1924-1945)
Descrierea bibliografica a periodicului
Studia Universitatis "Babeş-Bolyai"(1956-1961)
Cu titlul "Buletinul Universităţilor" în anii 1956 şi 1957
Descrierea bibliografica a periodicului
Szinhazi Emleny
Szinhazi Emlény (1866)
Descrierea bibliografica a periodicului
Scoala noastra
Şcoala noastră (1924-1940)
Descrierea bibliografica a periodicului
Scoala noua
Şcoala nouă (1922-1924)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Tara Bârsei
Ţara Bârsei (1929-1938)
Descrierea bibliografica a periodicului
Tara de Maine
Ţara de mâine (1931-1938)
Descrierea bibliografica a periodicului
Tara Noastra
Ţara Noastră (1907-1938)
Descrierea bibliografica a periodicului
Transilvania
Transilvania (1868-1946)
Descrierea bibliografica a periodicului
Transilvania romaneasca
Transilvania românească(1921-1922)
Descrierea bibliografica a periodicului
Tribuna poporului
Tribuna poporului(1897-1912)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Unirea
Unirea (1891-1945)
Descrierea bibliografica a periodicului
fisa de catalog pt Unirea poporului
Unirea poporului. Iese ca număr poporal al "Unirii"(1919-1948)
Descrierea bibliografica a periodicului
Tribuna poporului
Utopia (1929-1930)
Descrierea bibliografica a periodicului
 
Vatra
Vatra (1894-1895)
Descrierea bibliografica a periodicului
vegytanilapok
Vegytani Lapok (1882-1889)
Descrierea bibliografica a periodicului
Vestitorul
Vestitorul (1925-1940)
Descrierea bibliografica a periodicului
Vestitorul Romanesc
Vestitorul Românesc (1845-1856)
Descrierea bibliografica a periodicului
Vestul Romaniei
Vestul României (1923-1924)
Descrierea bibliografica a periodicului
Viata Ilustrata
Viaţa Ilustrată (1934-1944)
Descrierea bibliografica a periodicului
Viata Ilustrata
Viaţa Noastră (1936-1937)
Descrierea bibliografica a periodicului
 

Mulţumim bibliotecii, Biblioteca Academiei Române Bucureşti şi Filiala Cluj-Napoca, pentru sprijinul acordat în completarea periodicelor scanate.

    Spre prima pagină