Secolul XV


 1. Liturghierul slavon de la Feleac, 1481.


  Secolul XVII

 1. [Zsoltárok könyve szombatos énekekkel és imákkal], [S. l.], [s. n.], 16??.


 2. Paraphrasis libri Job secundum probatissime hebrairorum exemplarium veritatem hungarica melodia expressa, Zent Ersebeth (Eliseni), 1607-1608.

 3. Borbély-codex, ca. 1630, [S. l.], 1630 ?.

 4. Szalárdi János Várad várának az pogány török által megh szállásárul veszedelmes állapottárul, (...), [S.l.], 1662.

 5. Compendium Historicum Res sub decursu Annorum 1657.58.59.60.61.62.63. In Hungaria et Transylvania, (...).

 6. Bornemisza Anna gazdasági naplója, [S.l.], 1667-1672.

 7. Tar, András, [Kolozsvári, kassai és debreceni ötvösmesterek mintakönyvei] = [Caiete de desene ale meşterilor orfevrieri din Cluj Napoca, Košice şi Debrecen], [Cluj Napoca], [Košice], [Debrecen], 1677-1772.
 8. Graduál unitarian, [S.l.], 1697?.


  Secolul XVIII


 1. Epistolae Matthiae Corvini, item breviculus Valentini Franck, [S.l.], [17-?].

 2. Liber IV. de Transilvanis rebus, [S.l.], [17-?].

 3. Bogáti Fazekas, Miklós, [Bogáthi Fazekas Miklós zsoltárforditásai]. - [S.l.], [Sec. 17].

 4. Promptuarium stylorum patvaristicorum tam in Transylvani, quam in Hungaria et partibus Hungariae , Transylvaniae annexis usitatorum, [S.l.], 1707.

 5. Bocskor, János, Bocskor kódex, Manuscris original, scris de Bocskor János, Székely Antal şi de alte persoane, Csikszentlélek [Leliceni], 1716-1739.

 6. Arhieraticon, [s.l.], [174?]. 

 7. Bod, Péter, Bod Péter házi diáriuma 1750-1769, [S.l.], 1750-1769.

 8. Marosgezsei Mohai, Elek; Liber Stylionare, [S.l.], 1755.

 9. Vistai Farkas, Mihály, Vocabularium Zingarico-Latinum et Hungaricum quod fieri fecit, curiositatis caussa, Michael Pap Szathmári (...), per Michaelem Farkas, alias Vistai natam Zingarum, Collegii nostri, per aliquot annos civem togatum, [Cluj Napoca], 1768-1796.
 10. Keresztesi, József , Keresztesi József egyházi beszédei [manuscris original], Nagy Várad [Oradea], Szalacs, 1773-1786.
 11. Colectie de predici unitariene, Mujna, 1786-1809.

 12. Heydendorff Mihály, Az erdélyi fejedelmek cimerei aquarell festményekkel: Gyulafehérvári Czimeriró Pál Deak czimermintakönyvének másolata, [copie], [S.l.], [1794].

 13. Szeles János, Székelyudvarhely története, [S.l.], 1795.

 14. Codex Regio Theresianus 770, Simonianus, [S.l.], [sfârşitul secolului al 18-lea].

  Secolul XIX


 1. Şincai, Gheorghe, Chronicon daco-romanorum sive valachorum et plurium aliorum nationum in quantum, [Oradea?], [18?]. 
 2. Erdélyi viseletek a 17. század végén, [S.l.], [18-?].

 3. Feljegyzései Erdélynek és a Kornis családnak viszontagságairól az 1678-1683-as idöszakba / Kornis Gáspár, [18-?].

 4. Boldog aszszonynak a Laurétomi Litániában lévö nevezetek értelméhez alkalmaztatott dicserete, az ö hét örömének, hét fájdalmának és hét fö ünnepének emlékezetével együtt, [S.l.], [Sec. 18].
 5. Stylionalis seu stilionale : ad quem praefatur infra nominatus collector taliter, (...) , [sec18].

 6. Szombatosénekekés imádságok könyve : 18. század eleje, [S. l.], [s. a.].

 7. Şincai, Gheorghe, Hronica românilor şi a mai multor neamuri încât au fost iale aşa de amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplările şi faptele unora fără de ale altora nu se pot scrie pre înţeles, Buda, 1808, 3 vol.

 8. Debreczeni, Márton, Debreczeni Márton költeményei., [S.l.], 1817.


 9. Gyulay, Lajos, Gróf Gyulai Lajosnak maga keze és könyve : napló, Marosnémeti , Kolozsvár,  Andrásfalva, 1822-1856, 60 vol.

 10. Jakab, György, etédi, Vehiculum vitae Serenisimi ac Celsissimi Principis Transilvaniae, (...) Michaelis Apafi, [S.l.], 1823.


 11. Dálnoki Incze József, Az Erdély Nagy fejedelemségben lakó Nemes Szász Nemzetnek Statutája vagy Tulajdon honnyi Törvényei, [S.l.], 1825.

 12. Debreczeni, Márton, A kiovi csata, [S.l.], [în jurul anului 1829].


 13. Ács Mózes ima és énekeskönyve, [S.l.], 1835.

 14. Aranyosrákosi Székely, Sándor, Erdély ország történetei hiteles kútfőkből, [S. l.], [în jur de 1840 ].
 15. Benkő, József, Collectaria ad res Transilvanicas facientia. Fragmina Historiolarum Transilvanicarum. [S.l.], 1844.
 16. Teleki Imre, Kövár utopia. A Kövár vidéki pura fiscalitás és lakossairól értekezés, Hosszúfalva [Satulung], 1845.

 17. Nagy, Leopold, Szászváros várossa és széke történeti, földleirati és statistikai le-irasa oklevelek s egyébb eredeti és hiteles kútfök szerint, [S. l.], 1846.

 18. Ellenzéki nyilatkozat, Pest [Budapest], 1847.

 19. Debreczeni, Márton, [Debreczeni Márton bányászati naplójegyzetei], 1848, Nagyág [Scărâmb], 1848.

 20. Jakab Elek, Hírlapi adattár : kivonatok az 1848-1849-es hírlapokból, [după 1849].

 21. Útinapló Romániába és versek, Zajzon, Brassó, 1849-1853.

 22. Kiss, Antal, Jegyzetei az 1848-49-es forradalommal kapcsolatosan,  Gyergyószentmiklós, 1849-1896.
 23. Baternay Imre, Zaránd-vármegyei oláh lázadásnak 1848-ik évi martius-tól 1849-iki Junius végéig terjedő rövid történeti vázlata, 1850.

 24. Drágos havasi vidék kormánybiztosának szerepe 1849 április havában, [mijlocul secolului al 19-lea].

 25. Incze József, Irtó háború 1848 és 1849-ben a független és önálló magyar nemzet ellen, annak királya által (...), 1850-1867.

 26. Csokonai Vitéz, Mihály, Batrochomyomachia lui Homerus, batáje brastilor ku soaretsi, intorsze dintij in verszur unguresti de Domnu Csokonai V. Mihály ; si dupe jel in Rumuneste de Koncz Jósi in anul 1816 luna lui Juliu, Kolozsvár, [Cluj-Napoca], 1852.

 27. Újfalvi, Sándor, Emlékirat. - [Kolozsvár], 1854-1855, 3 vol.
 28. Gracza, György, Naplótöredék a világosi fegyverletétel után való bujdosásról, Bánffyhunyad, 1856.

 29. Oroszhegyi Szabo, Erdély aranyvidéke orvosi szempontból, [Constanţa?], 1860-1862.
 30. Miko Imre, Az erdélyi 1848-i események önvédelmére készült leírása, [mijlocul secolului al 19-lea-1876].

 31. Wesselényi, István.  Napló, 1703-1708, vol I-III, 19. század.

 32. Benkö, József Erdélyi oláh nemzet képe, [S.l.], [secolul al 19-lea].

 33. Codex Theresianus. Leges perpetuas principatus Transylvaniae edictis principum, constitutionibus statuum, avitaeqve consuetudini innixas et ubi haec deficerent, aut difficultate laborent, novis edictis auctas ac emendatas distincto ordine complectens, [s.l.], [sfârşitul secolului al 18-lea-prima jumătate a secolului al 19-lea].
 34. Fodor, András , [Date arheologice din Transilvania], desene, [S.l.], [Sec. 19].
 35. Éltetö, Péter, [Adalékok Debreczeni Márton életrajzához], ÉltetöPéter, Herepei Károly, Ignácz Márton, Rajka Péter etc., Zilah [Zalău], Kolozsvár [Cluj-Napoca], Vizakna [Ocna Sibiului].

 36. Debreczeni, Márton, Életünk tavasza hervad, "Debreczeni Márton Székely Károlynál maradt költeménye.", Sec. 19.

 37. Debreczeni, Márton, Bányászati müszótár, magyarázat, [S. l.], Sec. 19.

 38. Debreczeni, Márton, [Német-magyar bányászati müszótár], [S. l.], Sec. 19.

 39. Debreczeni, Márton, [A fütés hötanáról] , [S. l.], Sec. 19, 2. vol..

 40. Debreczeni, Márton, Bányászati, bányatörténeti s egyéb jegyzetei , [S. l], Sec. 19.

 41. Debreczeni, Márton, Metallurgische Pneumatik, [S. l.], [Debreczeni Márton], Sec. 19.
 42. Apafi, Mihály Diarium de Anno 1690-1694, [S. l.], [secolul al 19-lea].

 43. Debreczeni, Márton, Bányászati müszótár, [S. l.], 19??.

  Secolul XX


 1. Ancheta referitoare la istoricul bibliotecilor publice din Ardeal : 1929-1934, Muşlea Ion, Arad, Cluj-Napoca, Blaj, [56] u. a., Scrisori către Muşlea Ion din partea lui Lupeanu A., Stanciu Virgil, etc.

 2. Nicola, Ioan R., Boul înstrunţat : scenă muzicală, [S. l.][s. a.].

    


Revenire în prima pagina