P A T R I M O N I U

 


  1. Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare care are întru ea Cazanii la toate duminecile preste an şi la praznicele domneşti şi la sfinţii cei numiţi, Belgrad [Alba Iulia],  1699.