Scoala Ardeleana
Proiect Şcoala Ardeleană

Supplex Libellus Valachorum

manuscris  

  


"Răbdarea este prietenul de drum al înţelepciunii." Sfântul Augustin


  

1. Aaron Teodor, Anotări din istoria eclesiastică, despre ursărea şi lăţărea credinţei creştine, între români. Pesta : Cu tipariul lui Vasiliă Cosma, 1850.

           Clic aici 

2. Aaron Vasile, Anul cel mănos : bucuria lumei : un cântec în stihuri îndemânatice, în care aflătoarele stări ale ştiutelor patru timpuri ale anului celui înfrumseţat cu roduri bune să cuprind. Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1830.

           Clic aici 

3. Aaron Teodor, Catihetica practică sau arătarea cum să se propună înveţăturile catihetice a credinţei creştineşti la vârsta cel tinără. Buda : Prakt. Katichetik Walachisch, 1843.

           Clic aici 

4. Aaron Florian, Catihismul omului creştin, moral şi social : pentru trebuinţa tinerilor din şcoalele începătoare. Bucureşti : În Tipografia lui Eliad, 1834.

           Clic aici 

5. Aaron Florian, Documente de istoria lumii, pentru trebuinţa tinerimei începătoare din aşezămintele de învăţătură şi creştere publice şi private. Bucuresci : în Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1845.

           Clic aici 

6. Aaron Vasile, Istoria lui Sofronim şi a Haritei cei frumoase, fiicei lui Aristef mai marelui din Milet. Sibiu : In tipografia lui Gheorghie de Klosius, [1821].

           Clic aici 

7. Aaron Florian, Manual de catechismul cel mic al omului creştin, moral şi soţial : priimit de Comisia profesorală pentru tinerimea din şcoalele începătoare. Bucureşti : În Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1848.

           Clic aici 

8. Aaron Vasile, Patima şi moartea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1808.

           Partea I

           Partea II 

9. Aaron Vasile, [Patimile şi moartea a Domnului, şi Mântuitorului nostru Isus Hristos]. [Braşov] : [în tipogr. lui Gheorghie de Şobel, prin Mihail Dir.], [1805].

           Clic aici 

10. Aaron Vasile, Perirea a doi iubiţi adecă jalnica întâmplare a lui Piram şi Tisbe cărora s-au adăugat mai pe urmă nepotrivita iubire a lui Echo cu Narţis : scrise în versuri. Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1807.

           Clic aici 

11. Aaron Teodor, Scurt apendice la Istoria lui Petru Maior. Buda : cu Tiparul C. Universităţi din Pesta, 1828.

           Clic aici 

12. Aaron Vasile, Versuri veselitoare la ziua numelui exţelenţiei sale domnului domn Ioann Bobb, vlădicul Făgăraşului (...). Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, [1806].

           Clic aici 

13. Aesopus, Viaţa şi pildele prea înţeleptului Esop. [Buda] : [în Crăiasca Tipografia Universităţei Ungureşti], [1812].

           Partea I

           Partea II 

14. Albini Septimiu, 1848 în Principatele Române. Bucureşti : Imprimeriile Independenţa, 1910.

           Clic aici 

15. Albini Septimiu, Scol'a civila de fete cu internatu a "Asociatiunei transilvane pentru literatur'a romana si cultur'a poporului romanu" din Sibiiu : monografie. Gherl'a : Tip. "Aurora" p. A. Todoranu : Ed. Cancelariei Negrutiu, 1887.

           Clic aici 

16. Alexi Theochar, Ai carte, ai parte : roman umoristic. Sibiu : [s.n.], 1878.

           Clic aici 

17. Alexi Theochar, Apă rece : glumă înt'un act. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

           Clic aici 

18. Alexi Theochar, Babeta : roman original. Braşov : Tipografia Alexi, 1888.

           Clic aici 

19. Alexi Theochar, Beiu, Vodă, Domn : roman istoric. Braşov : Tipografia Alexi, [1884-188?].

           Clic aici 

20. Alexi Theochar, Bicicleta la mahala : comedie în trei acte. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

           Clic aici 

21. Alexi Theochar, Ciarda albă : naraţiune poetică în 5 cânturi. Braşov : Tipografia la Römer et Kamner, 1879.

           Clic aici 

22. Alexi Artemiu Publiu, Compendiu de meteorologiă. Braşovu : Tipografia Alexi, 1889.

           Clic aici 

23. Alexi Theochar, Cu voia Dumisale : comedie în 1 act. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1900?].

           Clic aici 

24. Alexi Theochar, Curca : comedie în 1 act. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1892].

           Clic aici 

25. Alexi Theochar, Deutsch-Rumänisches Wörterbuch. Kronstadt : Verlag der Buchhandlung Johann I. Ciurcu, 1908.

           Clic aici 

26. Alexi Theochar, Deutsch-Rumänisches Wörterbuch für Schule und Umgang. Kronstadt : Verlag von H. Zeidner, 1894.

           Clic aici 

27. Alexi Theochar, Deutsch-Rumänisches Wörterbuch für Schule und Umgang. Kronstadt : [s.n.], 1886.

           Clic aici 

28. Alexi Theochar, Dicţionaru portativu germano-românu. Bucruesci : Tipografia Thiel et Weiss, 1874.

           Clic aici 

29. Alexi Theochar, Domnul de Ghiavahazi maria-sa : novelă din popor. Braşov : Tipografia Alexi, 1888.

           Clic aici 

30. Alexi Artemiu Publiu, O escursiune botanica in Romani'a şi Dobrogea. Sibiiu : Tipografia Arhidiecezană, 1883.

           Clic aici 

31. Alexi Artemiu Publiu, Helveţia şi Wilhelm Tell. Braşov : Tipografia Alexi, 1888.

           Clic aici 

32. Alexi Theochar, Hundert Blätter : Erzählungen. Kronstadt : [s.n.], 1883.

           Clic aici 

33. Alexi Theochar, Im Halborient : historische Novelle. Kronstadt : [s.n.], 1869.

           Clic aici 

34. Alexi Theochar, Împletesc, despletesc : comedie înt'un act întocmită după o novelă franceză. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

           Clic aici 

35. Alexi Theochar, În preajma expoziţii. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1906.

           Clic aici 

36. Alexi Theochar, Johannes Honterus : Volksschrift. Kronstadt : Gabony et Comp., 1897.

           Clic aici 

37. Alexi Theochar, Junii : legenda de Pasci. Braşov : Tipografia Alexi, 1889.

           Clic aici 

38. Alexi Theochar, Karpathen-Röschen : Gedichte. Bukarest : Verlag von Johann Weiss, 1868.

           Clic aici 

39. Alexi Theochar, Lăcustele : vodevil în 3 acte. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1900?].

           Clic aici 

40. Alexi Theochar, Nici minte nici noroc : comedie înt'un act. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

           Clic aici 

41. Alexi Theochar, Noptea de Sf. George : vodevil în 2 acte. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1900?].

           Clic aici 

42. Alexi Theochar, Otilia sa : comedie înt'un act de Rudolf Iarosy. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

           Clic aici 

43. Alexi Theochar, Pisica : comedie într-un act. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1900?].

           Clic aici 

44. Alexi Theochar, Plevna : drâmă în 5 acte. Braşov : Tipografia Alexi, 1902.

           Clic aici 

45. Alexi Theochar, Pur şi simplu : comedie înt'un act. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

           Clic aici 

46. Alexi Artemiu Publiu, Pop Maxim, Resbelulu orientale illustratu. Graz : Editur'a lui Paul Cieslar, 1878.

           Clic aici 

47. Alexi Artemiu Publiu, Românii la Plevna : disertaţie însinnata pentru adunarea generală a asociaţiunei transilvane ţinută la Turda în dîlele de la 7,8 şi 9 Augustu 1880. Gherl'a : Imprimeria Giurgiu Lazaru, 1880.

           Clic aici 

48. Alexi Theochar, Rumänische Kunst : Dichtungen. Kronstadt : Verlag von Löw, Gerula et Comp., 1880.

           Clic aici 

49. Alexi Theochar, Săricica : comedie înt'un act. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

           Clic aici 

50. Alexi Theochar, Slavă Domnului, masa e pusă : comedie înt'un act de Leon Gozlan. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

           Clic aici 

51. Alexi Artemiu Publiu, Die St.-Georger Säuerlinge im Nord-Osten Siebenbürgens und die Flora auf dem Gebiete derselben. Hermannstadt : Druck von Josef Drotleff, 1892.

           Clic aici 

52. Alexi Theochar, Strada Carmen Silva : roman. Braşov : Tipografia Alexi, 1893.

           Clic aici 

53. Alexi Theochar, Die Tannen-Reiter (Juni) : eine Ostersage. Kronstadt : Buchdruckerei Alexi, 1889.

           Clic aici 

54. Alexi Theochar, Tot găina cântă : comedie înt'un act întocmită după o novelă germană. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

           Clic aici 

55. Alexi Theochar, Unul scapă, altul piere : naraţiune romantică. Braşov : Tipografia Alexi, 1893.

           Clic aici 

56. Alexi Theochar, Vistavoiul Marcu : comedie în trei acte. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1900?].

           Clic aici 

57. Alexi Theochar, Viţelul de aur : comedie în trei acte. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

           Clic aici 

58. Alexici Gheorghe, Gáldi Lászlö, Dicţionar portativ maghiar-român cuprinzând cuvintele cele mai necesare pentru şcolari şi particulari. Budapest : Lingua, [1900?].

           Clic aici 

59. Alexici Gheorghe, Elevilor mei : discurs de deschidere ţinut la universitatea din Budapesta : 22 ianuarie 1910. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1910.

           Clic aici 

60. Alexici Gheorghe, Dieterich Karl, Geschichte der rumänischen Litteratur. Leipzig : Amelang, 1906.

           Clic aici 

61. Alexici Gheorghe, Gramatică maghiară : manual practic de învăţământ pentru autodidacţi. Budapest : Lingua, 1942.

           Clic aici 

62. Alexici Gheorghe, Magyar elemek az oláh nyelvben. Budapest : Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, 1888.

           Clic aici 

63. Alexici Gheorghe, Pagini din trecut : cum s'a propoveduit unirea în părţile bihorene. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1903.

           Clic aici 

64. Alexici Gheorghe, Román nyelvtan. Budapest : Rozsnyai Károly kiadása, [1900?].

           Clic aici 

65. Alexici Gheorghe, Románok. Budapest : Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, 1905.

           Clic aici 

66. Alexici Gheorghe, Muşlea Ion, Texte din literatura poporană română. Bucureşti ; Budapesta : Editura Academiei Republicii Socialiste România : Editura Autorului, 1899- 1966.

            Clic aici Tomul I.

Clic aici Tomul II.

67. Alexici Gheorghe, Vadrözsapör. Budapest : M. Néprajzi Társaság kiadványa, 1897.

           Clic aici 

68. Anderco Ioan Artemie, Iorga Nicolae, Un student în străinătate acum o jumătate de veac : maramurăşanul Artemie Anderco : jurnalul său. Vălenii de Munte : Aşezământul Tipografic "Datina Românească", 1934.

           Clic aici 

69. Andrei Şaguna, Anrede des gr. orient. Diöcesan-Bischofs in Siebenbürgen Andreas Freiherrn von Schaguna, an die Geistlichkeit und National-Versammlung : am 28 December 1848 in Hermannstadt. Hermannstadt : Diöcesan-Druckerei, 1860.

           Clic aici 

70. Andrei Şaguna, Anthorismos oder berichtigende Erörterung über die Broschüre "Die Wünsche des rechtgläubigen Klerus aus der Bukovina in Betreff der kanonischen Organisirung der Diöcese und ihrer hierarchischen Stellung im Organismus der orthodoxer-orientalischen Kirche in Österreich". Hermannstadt : Druck der Diöcesan Buchdruckerei, 1863.

           Clic aici 

71. Andrei Şaguna, Anthorismos sau Desluşire compărătivă asupra broşurei "Dorinţele dreptcredinciosului cleru din Bucovina în privinţa organisărei canonice a diecezei, şi a ierarhiei sale referinţe în organismulu bisericei ortodoxe din Austria". Sibiiu : În Tipografia diecesană, 1861.

           Clic aici 

72. Andrei Şaguna, Compendiu de dreptulu canonicu alu unei Sântei Sobornicesci si Apostolesci Biserici. Sabiiu : tiparitu in Tipografi'a archidiecesana, 1868.

           Clic aici 

73. Andrei Şaguna, Sentz Alois, Compendium des kanonischen Rechtes der einen, heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche. Hermannstadt : Buchdruckerei des Josef Drotleff, 1868.

           Clic aici 

74. Andrei Şaguna, Elementele dreptului canonic al bisericii drepcredincioase răsăritene spre întrebuinţarea preoţimei, a clerului tânăr şi a creştinilor. Sibiiu : Tipografia Diecezană, 1855.

           Clic aici 

75. Andrei Şaguna, Enchiridionu, adecă Carte manuale de canöne ale unei, sântei, sobornicesci, sî apostolesci Biserici : cu momentare. Sabiiu : In tipografi'a archidiecesana, 1871.

           Clic aici 

76. Andrei Şaguna, Boiu Zaharia, Geschichte der griechisch-orientalischen Kirche in Oestreich : Bruckstücke aus der allgemeinen Kirchengeschichte des Andreas Freiherrn von Schaguna. Hermannstadt : Druck von Josef Drotleff, 1862.

           Clic aici 

77. Andrei Şaguna, Manual de teologie morale creştinească : pentru întrebuinţarea preoţimei şi a clericilor greco-resăriteni. Sibiiu : În tipografi'a dieceseană, 1855.

           Clic aici 

78. Andrei Şaguna, Manualu de studiulu pastoralu. Sabiiu : In tipografi'a archidiecesana, 1872.

           Clic aici 

79. Andrei Şaguna, Memorialu prin care se lămureşte cererea romăniloru de religiunea resăriteană în Austria pentru restaurarea Mitropoliei loru din punctu de vedere a ss. canoane : aşternutu c. r. Ministeriul pentru Cultu şi Instrucţiune 1851. Sibiiu : În tipografia diecesană, 1860.

           Clic aici 

80. Andrei Şaguna, Memorii : din anii 1846-1871 : publicate de consistorul Arhidiecezei Ortodoxe Române de Alba-Iulia şi Sibiu, la aniversarea a 50-a dela adormirea în Domnul a marelui arhiereu. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, 1923.

           Clic aici 

81. Andrei Şaguna, Promemorie despre dreptul istoric al autonomiei bisericeşti naţionale a românilor de relegea răsăriteană în ces. rep. provincii ale Monarhiei Austriace. Sibiiu : În Tipografia lui Gheorghie de Clozius, 1849.

           Clic aici 

82. Andrei Şaguna, [Respingere a unor atacuri în treaba unei traduceri noue a Bibliei]. Sibiiu : Tipografia diecesană, 1858.

           Clic aici 

83. Andrei Şaguna, Scrisori apologetice, va sa dica: de Aparare, ale Archiepiscopului si Metropolitului Romaniloru de religi'a ortod. resar. din Ardealu si Ungaria Andreiu Bar. de Siagun'a. Sibiiu : In tipografi'a archidiecesana, 1867.

           Clic aici 

84. Antinescu Zaharia, Autobiographia mea séú Un voiagiu în timpú de 70 ani : prosa şi poesia 1826-1896. Ploiesci : Stabilimentul grafic "Progresul", 1896.

           Clic aici 

85. Antinescu Zaharia, Cheia universală a sciinţelor umane din secolul al XIX. Ploesci : Stabilimentul de arte grafice "Progresul", 1899.

           Clic aici 

86. Antinescu Zaharia, Geografia României şi a ţerilor învecinate pentru usul claselor primare urbane şi rurale de ambele sexe : prelucrată după noul method. Ploesci : Typ. Ioan G. Costescu, 1876.

           Clic aici 

87. Antinescu Zaharia, Încă trei ani de viúéţă. Ploiesci : Stabilimentul grafic "Progresul", 1900.

           Clic aici 

88. Antinescu Zaharia, Missiunea femeii pe pămentú şi femeile celebre din anticitate : conferinţă publică. Ploiesci : Tip. Diarului "Democratul", 1888.

           Clic aici 

89. Antinescu Zaharia, Paharulu séú bunele exemple alle părinţilor : multu folosescu fiiloru. Ploiesci : Noua typographie Ioan G. Costescu, 1874.

           Clic aici 

90. Serbările dela Blaj : 1911 : o pagină din istoria noastră culturală. Blaj : Tipografia Seminarului Teologic Gr. Cat, 1911.

           Clic aici 

91. Babeş Vincenţiu, Caus'a limbelor si natiunalitatilor in Austria. Vienn'a : Cu Tipariul Mechitaristilor, 1860.

           Clic aici 

92. Babeş Vincenţiu, Notiţe biografice asupra vieţii şi activităţii decedatului Andreiu Mocioni (Mocsonyi) membru al Academiei Române. Bucuresci : Tipografia Academiei Romane, 1883.

           Clic aici 

93. Babeş Vincenţiu, Die Sprachen= und Nationalitätenfrage in Oesterreich. Wien : Druck von Carl Gerold's Sohn, 1860.

           Clic aici 

94. Barac Ioan, Cei trei fraţi gheboşi sau Trei barbaţi şi o muiare : o istorie comică. Braşov : În Tipografia lui Î. Gătt, 1843.

           Clic aici 

95. Barac Ioan, Cei trei fraţi gheboşi sau Trei barbaţi şi o muiere : istorie comică. Braşov : Editura Librăriei N. I. Ciurcu, 1889.

           Clic aici 

96. Barac Ioan, Halima sau O mie şi una de nopţi. Bucureşti : Editura Librăriei Socec & Co., 1908-1909.

           Clic aici 

97. Barac Ioan, Istoria prea frumosului Arghir şi a prea frumoasei Elena. Bucureşti : Cartea Românească, [192-].

           Clic aici 

98. Barac Ioan, Istoria prea frumosului Arghir şi a prea frumoasei Elena cea măiastră şi cu părul de aur : adecă o închipuire, supt carea să înţăleage luarea ţării Ardealului prin Traian Chesariul Râmului. Sibiu : In tipografia lui Gheorghie de Clozius, [18-?].

           Clic aici 

99. Barac Ioan, Naşterea şi toată viaţa minunatului Piticot de un cot şi cu barbă cu tot. Braşov : Tipărit în Tipografia lui Ioan Gătt, 1842.

           Clic aici 

100. Barac Ioan, Iorga Nicolae, O paradigmă a leneşului Pipelea Gâscariu mult curioasă : în stihuri alcătuită. Arad : Editura Librăriei Diecezane, 1916.

           Clic aici 

101. Barac Ioan, Risipirea cea de pe urmă a Ierusalimului care s'a împlinit după cuventul ce s'a dis că nu va remâne piatră pe piatră : scoasă din cartea lui Iosif Flavie, pe scurt şi în 9 cântări în stihuri alcătuită. Sibiiu : Tiparul şi editura lui W. Krafft, 1902.

           Clic aici 

102. Bariţiu George, Slavici Ioan, Apel cătră alegetorii români! : Sibiiu, în 14 maiu st. n. 1887. Sibiiu : [s.n.], 1887.

           Clic aici 

103. Bariţiu George, Apulum, Alba-Iulia, Belgrad în Transilvania : studiu. Bucuresci : Tipografia Academiei Române, 1887.

           Clic aici 

104. Bariţiu George, Calendariu pentru poporulu romanu cu privire la mai multe cerinte ale lui pe anul comunu 1858 care este de 365 zile : anulu VII. Brasov : Romer & Kamner, 1858.

           Clic aici 

105. Bariţiu George, Catechismulu calvinescu inpusu clerului şi poporului romanescu sub domni'a principiloru Georgiu Rakoczy I şi II : transcrisu cu litere latine după ediţiunea II tipărită în anulu 1656, insocitu de una escursiune istorică şi de unu glossariu. Sibiiu : Tipografia lui W. Krafft, 1879.

           Clic aici 

106. Bariţiu George, Criticile "istorice" ale lui Iosef Sterca Şuluţiu de Kerpenyes scarmanate : informaţiune tipărită ca manuscriptu. Sibiiu : Tipariul lui W. Krafft, 1892.

           Clic aici 

107. Bariţiu George, Munteanu Gabriel, Orghidan Rudolf, Deutsch-romänisches Wörterbuch. Kronstadt : Gedruckt bei Römer & Kamner, 1853-1854.

           Clic aici 

108. Bariţiu George, Dicţionariu ungurescu-romanescu. Braşiovu : Tipografi'a Römer & Kamner, 1869.

           Clic aici 

109. Bariţiu George, Wass Sámuel, Az erdélyi oláh nemzetröl szollö országos törvényczikkek az unioval szemben és ezekröl értekezlet egy magyar és egy oláh közt. Brassö : Kiadják Römer és Kamner tulajdon nyomdájokban, 1861.

           Clic aici 

110. Bariţiu Octav, Gramateca limbei magiare : pentru clasile gimnasiali inferiori. Clusiu : În Tipografia Rom. Cat. Lyceale, 1866.

           Clic aici 

111. Bariţiu Octav, Gramatica limbei magiare : cursu teoreticu şi practicu : pentru clasile gimnasiali inferiori, precum şi pentru privaţi : partea formaria şi partea sintactică. Cluju : Editoriu şi provedetoriu Joanu Stein, 1886.

           Clic aici 

112. Bariţiu George, Istori'a Regimentului alu II Romanescu Granitiariu Transilvanu : dupa monografia latina dein 1830 si dupa alte documente posteriore. Brasiovu : Tiparitu la Römer & Kamner, 1874.

           Clic aici 

113. Bariţiu Octav, Magyar-román zsebszötár : tanodai s magán használatra. Kolozsvár : Stein János M. K. egyetemi könyvkereskedése, 1893.

           Clic aici 

114. Bariţiu Octav, Magyar-román zsebszötár : tanodai és magán használatra. Kolozsvártt : Kiadö-tulajdonos Stein János, 1870.

           Clic aici 

115. Bariţiu George, Raţiu Ioan, Majestätsgesuch des Georg Baritiu und Dr. Johann Ratiu : als Bevollmächtigte von 1493 Bewohnern aus dem Grossfürstenthum Siebenbürgen, um Nichtsanktionirung der Union Siebenbürgens mit Ungarn, sowie auch um allergnädigste Verfügung wegen der Wiedereröffnung des siebenbürgischen Landtages auf Grund des Wahlgesetzes vom Jahre 1864. Wien : Verlag der Bevollmächtigten, 1867.

           Clic aici 

116. Bariţiu George, Părţi alese din istoria Transilvaniei pre doue sute de ani din urma. Sibiiu : Tipografia W. Krafft, 1889- 1891

           Partea I

           Partea II

           Partea III 

117. Bariţiu George, Raportu asupra căletoriei la ruinele Sarmisagetusei şi a informaţiuniloru adunate la faţa locului, în anulu 1882. Bucuresci : Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1883.

           Clic aici 

118. Bariţiu George, Lupaş Ioan, Studii şi articole. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1912.

           Clic aici 

119. Bărnuţiu Simion, Dereptulu naturale publicu. Iasi : Tipariulu Tribunei Române, 1870.

           Clic aici 

120. Bărnuţiu Simion, Dereptulu publicu alu romaniloru. Iasii : Tipariulu Tribunei Române, 1867.

           Clic aici 

121. Bărnuţiu Simion, Dragomirescu Mihail, Discursul ţinut în Catedrala din Blaj la 2/14 maiu 1848. Bucureşti : Editura Librăriei Socec & Co, 1909.

           Clic aici 

122. Bărnuţiu Simion, Pedagogi'a. Iasi : Tipariulu Tribunei Române, 1870.

           Clic aici 

123. Bărnuţiu Simion, Psicologi'a empirica si logic'a. Iasi : Tipariulu Tribunei Române, 1871.

           Clic aici 

124. Bărnuţiu Simion, Reporturile romaniloru cu ungurii si principiele libertatei natiunali : desfasiurate la 14/2 mai 1848 in siedinta preliminare a Adunarei natiunale, in beseric'a catedrale din Blasiu. Viena : cu literele lui C. Gerold si Fiiu, 1852.

           Clic aici 

125. Baumeister Friedrich Christian, Micu Samuil, Legile firei, itica şi politica sau Filosofia cea lucrătoare : în patru părţi împărţită, şi întru acest chip aşăzată pre limba rumânească. Sibiu : în tipografia lui Petru Bart, 1800.

           Partea I

           Partea II

           Partea III 

126. Baumeister Friedrich Christian, Micu Samuil, [Logica adecă Partea cea cuvântătoare a filosofiei]. [Buda] : [în Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peştii], [1799].

           Partea I

           Partea II 

127. Bîrseanu Andrei, Cinci-deci de colinde : adunate de şcolari dela şcolele medii române din Braşovu. Braşovu : Tipografia A. Mureşianu, 1890.

           Clic aici 

128. Bîrseanu Andrei, Ioan Lăpedatu : 1844-1878 : discurs comemorativ. Braşov : Tipografia Ciurcu & Comp, 1898.

           Clic aici 

129. Bîrseanu Andrei, Istoria Şcolelor Centrale Române Gr. Or. din Braşov : scrisă din incidentul jubileului de 50 ani al gimnasiului. Braşov : Tipografia Ciurcu & Comp., 1902.

           Clic aici 

130. Blanchard Pierre, Plutarh nou sau pe scurt Scrierea vieţilor celor mai vestiţi bărbaţi şi mueri a toate neamurilor, din ceale mai vechi vremi până în vremile noastre. Buda : în Crăiasca Tipog. a Universitătei Ungariei, 1819.

           Partea I

           Partea II

           Partea III

           Partea IV

           Partea

131. Blaşcovici Iosif, Tomici Ioan, Cultura bombiţelor sau învăţătură despre ţinerea şi creaşterea omidelor sau goanţelor de mătase, ca o adeogare, mult folositoare, lângă ţinerea stupilor în magaţinuri. Buda : cu Tipariul Crăeştei Universitate din Pesta, 1823.

           Clic aici 

132. Bob Ioan, [Act de hirotonisire şi de numire la Hălmagiu a preotului Ioan Moga]. [Blaj] : [s.n.], [1825].

           Clic aici 

133. Bob Ioan, Carte de învăţături creştineşti despre deşertăciunea lumii, şi datoria omului în fieşte ce stat din SS. Scripturi culease, şi întărite pre scurt pentru mai lesne înţeleagerea, şi procopseala. La Blaj : Tipariul Seminariului, 1805-1806.

           Partea I

           Partea II

           Partea III

           Partea IV

           Partea V

           Partea VI

           Partea VII

           Partea VIII

           Partea IX

           Partea X

           Partea XI 

134. Bob Ioan, Forma clerului şi a păstoriului bun după învăţătura Domnului nostru Isus Hristos Păstoriului celui bun : pilda Sfinţilor Părinţi şi dascăli. În Blaj : la Mitropolie, 1809.

           Partea I

           Partea II

           Partea III 

135. Bob Fabian Vasile, Elementele gheografiei : cuprinzătoare preliminarelor şi descrierei generale a cinci părţi a pământului. Iaşii : în Tipografia S. Mitropolii, 1834.

           Clic aici 

136. Bob Fabian Vasile, Gusti Dimitrie, Geografie nouă pentru scoalele începătoare. Iaşii : Tipografia Institutul Albinei, 1846.

           Clic aici 

137. Boiu Zaharia, Carte de cetire : pentru scolele poporali române. Sabiiu : În tipografi'a archidiecesana, 1871.

           Clic aici 

138. Boiu Zaharia, Carte de cetire : pentru scolele poporali române. Sabiiu : În tipografi'a archidiecesana, 1870. 

139. Boiu Zaharia, Carte de cetire : pentru scolele populari române greco-orientali. Sabiiu : Editur'a si tipariulu tipografiei archidiecesane, 1869.

           Clic aici 

140. Boiu Zaharia, Cuventări funebrale şi memoriale : cu un adaus de texturi biblice pentru cuventări funebrale. Sibiiu : Tipografia Archidiecesana, 1889.

           Clic aici 

141. Boiu Zaharia, Elemente de geografia : pentru scolele populari române greco-orientali. Sabiiu : Editur'a si tipariulu tipografiei archidiecesane, 1869.

           Clic aici 

142. Boiu Zaharia, Elemente de istori'a naturei si fisica : pentru scolele populari române greco-orientali. Sabiiu : Editur'a si tipariulu tipografiei archidiecesane, 1869.

           Clic aici 

143. Boiu Zaharia, Elemente de istori'a patriotica si universale : pentru scolele populari române greco-orientali. Sabiiu : Editur'a si tipariulu tipografiei archidiecesane, 1872.

           Clic aici 

144. Boiu Zaharia, Elemente de istori'a patriotica si universale : pentru scolele populari române greco-orientali. Sabiiu : Editur'a si tipariulu tipografiei archidiecesane, 1869.

           Clic aici 

145. Boiu Zaharia, Baptist Boiu Ioan, Frunze de laur : poesii eroice din anii 1877-1878. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1904.

           Clic aici 

146. Boiu Zaharia, Manuducere pentru înveţetori la întrebuinţarea abţedariului. Sibiiu : în Tipografia diecesană, 1862.

           Clic aici 

147. Boiu Zaharia, Odă la iubileul de 25 de ani al Academiei Române : 1/13 aprilie 1891. [S.l.] : [s.n.], [1891?].

           Clic aici 

148. Boiu Zaharia, Seminţe din agrul lui Christos. Tomul 3: Cuventări bisericesci la înmormentări, parastase şi alte festivităţi funebrale. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1899.. In: Seminţe din agrul lui Christos, vol. Tomul 3,

           Clic aici 

149. Boiu Zaharia, Seminţe din agrul lui Christos. Tomul 1: Cuventări la duminecile de preste an. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1898.. In: Seminţe din agrul lui Christos, vol. Tomul 1,

           Clic aici 

150. Boiu Zaharia, Seminţe din agrul lui Christos. Tomul 2: Cuventări la prasnicele şi serbătorile de preste an, precum şi la casuale bisericesci. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1898.. In: Seminţe din agrul lui Christos, vol. Tomul 2,

           Clic aici 

151. Bojincă Damaschin T., Animadversio in Dissertationem Hallensem sub Titulo: Erweiss, dass die Walachen nicht Römischer Abkunft sind etc : cui adnectitur fidedignis scriptoribus fulta probatio, valachos esse veros posteros romanorum. Pestini [Budapest] : typis Ludovici Landerer de Füskút, 1827.

           Clic aici 

152. Bojincă Damaschin T., Direguitoriul bunei -creştere : spre îndreptarea multor părinţi şi bun-folosul tinerimei romane. Buda : La Crăiasca Tipografia Universitatei Ungureşti, 1830.

           Partea I

           Partea II

           Partea III 

153. Bojincă Damaschin T., Respundere desgurzătoare la căntirea, cea în Hale în anul 1823, cu titlul: Erweis, dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind. (Adecă Arătare cum că românii nu sunt viţă de romani) de C. Conciliad de*** făcută.... Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti din Pesta, 1828.

           Partea I

           Partea II 

154. Bosco Isaia B., Florile inimei : poesii. Arad : Editura tipografiei române a diecesei Aradului, 1884.

           Clic aici 

155. Bota Moisi, [Versuri îndemnătoare către deprindere tinerimei româneşti întru învăţături]. [Buda] : [cu literile Crăieştei Tipografii a Universitatei Ungureşti din Pest], [1829].

           Clic aici 

156. Brediceanu Coriolan, Apelaţiunea aperărei în causa crimei de la Mehadia. Timişoara : Tipografia Heinrich Uhrmann, 1896.

           Clic aici 

157. Brote Eugen, Cestiunea română în Transilvania : un memoriu politic. Bucuresci : Tipografia "Voinţa Naţională", 1895.

           Clic aici 

158. Brote Eugen, Die rumänische Frage in Siebenbürgen und Ungarn : eine politische Denkschrift. Berlin : Puttkammer & Mühlbrecht, 1895.

           Clic aici 

159. Brote Eugen, Ţinerea vitelor. Sibiiu : Institut Tipografic, 1888.

           Clic aici 

160. Brote Eugen, Trifoiul. Sibiiu : Institut Tipografic, 1890.

           Clic aici 

161. Brote Eugen, Zur siebenbürgisch-rumänischen Frage. [Bucarest] : Litho-Typographische Anstalt Karl Göbl, [1894].

           Clic aici 

162. Bud Tit, Date istorice despre protopopiatele, parochiile şi mânăstirile române din Maramureş : din timpurile vechi până în anul 1911. Gherla : Cu literile tipografiei diecezane, 1911.

           Clic aici 

163. Bud Tit, Insămnări şi date despre înfiinţarea parochiei gr.-cat. române din Sigetul Maramureşului (Máramarossziget). Gherla : cu literele Tipografiei Diecesane, 1905.

           Clic aici 

164. Bud Tit, Ritual pentru pruncii şcolari din şcoalele elementare poporale. Szamosújvár : Editura tipografiei diecezane, 1910.

           Clic aici 

165. Bud Tit, Tipic bisericesc din cărţile rituali şi manuale de acest soiu. Gherla : Cu literile tipografiei diecezane, 1906.

           Clic aici 

166. Bud Tit, Tipic preoţesc din cărţile rituale. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1894.

           Clic aici 

167. Bud Tit, Viaţa sânţilor. Gherla : Tipografia Diecesană, 1897.

           Clic aici 

168. Budai-Deleanu Ion, Ţiganiada : poemă eroi-comică în 12 cânturi. Bucureşti : Editura Librăriei Leon Alcalay, [192?].

           Clic aici 

169. Bugnariu Iuliu, Musa someşană : poesii poporale române din jurul Năseudului. Partea 1: Balade. Gherla : Proprietatea, editura şi tiparul Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1892.. In: Musa someşană : poesii poporale române din jurul Năseudului, vol. Partea 1,

           Clic aici 

170. Bugnariu Iuliu, Musa someşană : poesii poporale române din jurul Năseudului. Gherla : Proprietatea, editura şi tiparul Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1892. 

171. Cacoveanu Ştefan, Fabule. Bucureşti : Editura Casei Şcoalelor, 1925.

           Clic aici 

172. Cacoveanu Ştefan, Logofătul Tăut : legendă veche. Blaj : Tipografia Semin. teol. gr. cat., 1913.

           Clic aici 

173. Căian Dimitrie, Predică despre statul milităresc şi semnele lui de învingere, (...). [Blaj] : [s.n.], 1827.

           Clic aici 

174. Campe Johann Heinrich, Fulea Moise, Cărticica năravurilor bune pentru tinerime : [Johann Heinrich Campe]. Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1819.

           Partea I

           Partea II 

175. Campe Joachim Heinrich, Descoperirea Americii : o carte foarte folositoare. Buda : Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peşta, 1816.

           Clic aici 

176. Căpăţîneanul Stanciu, Biblioteca desfătătoare şi plină de învăţătură. [Sibiu?] : [în Tipografia lui Ioann Bart?], 1830.

           Clic aici 

177. Căpăţîneanul Stanciu, Mitologhie pe limba românească : care arată toţi zeii şi zeiţele vechimii greceşti şi româneşti cu aligoriile lor deslagate în înţelesuri de învăţători fireşti şi moraliceşti, cu 63 de icoane. [Sibiu?] : [s.n.], 1830.

           Clic aici 

178. Carcalechi Zaharia, Catavasier grecesc şi românesc pentru sfintele besearici ale răsăritului de leagea grecească ne unită şi cinstitele Paraclisuri a Sfintei de Dumnezeu Născătoarei, a Sfântului Marelui mucenic Gheorghie şi a Sfinţilor Împăraţi şi întocma cu apostolii Constantin şi Elena. La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

           Partea I

           Partea II 

179. Cipariu Timotei, Acte şi fragmente latine romanesci pentru istori'a beserecei romane mai alesu unite. Blasiu : cu Tipariul Semin. diecesan, MDCCCLV [1855].

           Clic aici 

180. Cipariu Timotei, Compendiu de gramatec'a limbei române. Blasiu : cu Tipariulu Sem. Diecesanu, MDCCCLV [1855].

           Clic aici 

181. Cipariu Timotei, Nestor Silvestru, Compendiu de gramatica română : pentru scolele primari şi secundari. Blaş : Tipografia Seminariului gr.-cat., 1897.

           Clic aici 

182. Cipariu Timotei, [Creştinătatea la românii din Dacia]. [S.l.] : [s.n.], [1866].

           Clic aici 

183. Cipariu Timotei, Crestomatia seau Analecte literarie dein cartile mai vechi si noue romanesci tiparite si manuscrise incepundu dela seclulu XVI pana la alu XIX : cu notitia literaria. Blasiu : Cu tipariulu Seminariului, MDCCCLVIII [1858].

           Clic aici 

184. Cipariu Timotei, Cuventu la inaugurarea Asociatiunei Rom. Transilv. : in IV nov. MDCCCLXI : aparatu in cuntr'a unei critice. Blasiu : Cu tipariuulu Seminariului A. diecesanu, MDCCCLXII [1862].

           Clic aici 

185. Cipariu Timotei, Despre limb'a romana : suplementu la Sintactica. Blasiu : [s.n.], 1877 : Tipografi'a lui S. Filtsch (W. Krafft).

           Clic aici 

186. Cipariu Timotei, Ecloga întru mărirea Măriei Sale prea-luminatului si prea santitului domnu D. Joanu Lemenyi prin m. Principatu al Ardealului si Partiloru Impreunate episcopulu Fagarasiului greco- catholicu la diua installatiei sale in diecesu, II july MDCCCXXXIII. Blasiu : [s.n.], 1833.

           Clic aici 

187. Cipariu Timotei, Elemente de limb'a romana : dupa dialecte si monumente vechi. Blasiu : cu Tipariulu Sem. Diecesanu, MDCCCLIV [1854].

           Clic aici

           Clic aici 

188. Cipariu Timotei, Elemente de poetica, metrica şi versificaţiune. Blasiu : cu Tipariulu Seminariului, MDCCCLX [1860].

           Clic aici 

189. Cipariu Timotei, Gramateca latina : pentru II., III şi IV clase a gimnasiului de diosu. Blasiu : cu Tipariulu Seminariului, MDCCCLVII [1857]-MDCCCLX [1860].

           Clic aici 

190. Cipariu Timotei, Gramateca latina : pentru II., III şi IV clase a gimnasiului de diosu. Sabiiu : tiparitu si in provedietura lui S. Filtsch, 1865.

           Clic aici 

191. Cipariu Timotei, Gramateca limbei romane. Partea 2: Sintetica. Bucuresci : [s.n.], MDCCCLXXVII [1877] : cu Tipariulu Seminariului A. Diecesanu.. In: Gramateca limbei romane, vol. Partea 2,

           Partea II. 

192. Cipariu Timotei, Gramateca limbei romane. Bucuresci : [s.n.] : cu Tipariulu Seminariului A. Diecesanu, MDCCCLXIX-MDCCCLXXVII [1869- 1877].

           Partea I.

           Partea II. 

193. Cipariu Timotei, Gramatec'a limbei romane. Partea 1: Analitica. Bucuresci : [s.n.], MDCCCLXIX [1869] : cu Tipariulu Seminariului A. Diecesanu.. In: Gramateca limbei romane, vol. Partea 1,

           Partea I. 

194. Cipariu Timotei, Istori'a santa seau bibilca a Testamentului Vechiu si Nou : pentru inceputori. Blasiu : Cu Tipariulu Seminariului, MDCCCLIX [1859].

           Clic aici 

195. Cipariu Timotei, Portarea de buna cuvenentia intre omeni. Blasiu : in Tipografi'a Seminariului, 1855.

           Clic aici 

196. Cipariu Timotei, Principia de limba si de scriptura. Blasiu : cu Tipariulu Seminariului, MDCCCLXVI [1866].

           Clic aici 

197. Cipariu Timotei, Scienti'a S. Scripture. Blasiu : cu Tipariulu Seminar. Diecesanu, MDCCCLIV [1854].

           Clic aici 

198. Clemens Andreas, [Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch]. [Ofen] : [gedruckt mit königl. ung. Universitäts Schriften], [1823].

           Clic aici 

201. Clemens Andreas, Walachische Sprachlehre für Deutscher nebst einem kleinen Walachische-Deutsch und Deutsch-Walaschichen Wörterbuche. Ofen : gedruckt mit königl. ung. Universitäts-Schriften, 1821.

           Partea I

           Partea II 

202. Codru Drăguşanu Ion, Iorga Nicolae, Călătoriile unui romîn ardelean în ţară şi în străinătate : (1835-44). Vălenii de Munte : Editura Tipografiei Societăţii Neamul Românesc, 1910.

           Clic aici 

203. Codru Drăguşanu Ion, Peregrinulu trenselvanu sau Epistole scrise den tiere straine unui amicu in patria, de la anulu 1835 pana inchisive 1848. Sabiiu : Tiparitu sî in provedietura la S. Filtsch, 1865.

           Clic aici 

204. Coşbuc George, Blăstăm de mamă : legendă poporală din jurul Năsăudului. Sibiiu : Editura lui W. Krafft, 1912.

           Clic aici 

205. Coşbuc George, Cântece de vitejie. Bucureşti : Editura si Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1914.

           Clic aici 

206. Coşbuc George, Conferinţe populare ţinute de învăţători rurali. Bucureşti : Tipografia "România Nouă", Theodor Voinea, 1923-1928.

           Clic aici 

207. Coşbuc George, Conferinţe populare ţinute de învăţători rurali. Bucureşti : Tipografia "Jockey-Club" Ion C. Văcărescu, 1915-1920.

           Clic aici 

208. Coşbuc George, Dintr'ale neamului nostru. Bucuresci : Tipografia "Gutenberg" Joseph Göbl, 1903.

           Clic aici 

209. Coşbuc George, Fapte şi vorbe românesci : carte de cetire pentru toţi românii. Bucureşti : Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 1899.

           Clic aici 

210. Coşbuc George, Fata craiului din cetini. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1886.

           Clic aici 

211. Coşbuc George, Fire de tort : versuri. Bucuresci : Editura "Librariei Şcoalelor" C. Sfetea, 1898.

           Clic aici 

212. Coşbuc George, Révai Károly, Költemények. Budapest : "Luceafărul" könyvnyomda, 1905.

           Clic aici 

213. Coşbuc George, Chiriţescu I., Ostaşul : calităţile şi virtuţile militare trebuincioase şcolarului român : pentru uzul claselor a III-a şi a IV-a secundară. Bucureşti : Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer, 1906.

           Clic aici 

214. Coşbuc George, Pe pămentul turcului. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1885.

           Clic aici 

215. Coşbuc George, Povestea unei corone de oţel : [restatornicirea domniei românesci şi resboiul nostru pentru neatîrnare, scrisă anume pentru ţărănime]. Bucuresci : Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl", 1899.

           Clic aici 

216. Coşbuc George, Războiul nostru pentru neatârnare : povestit pe înţelesul tuturor. Bucureşti : Imprimeria şi Editura "Librării Şcoalelor", 1907.

           Clic aici 

217. Coşbuc George, Resboiul nostru pentru neatîrnare : povestit pe înţelesul tuturor. Bucuresci : Tipografia "Gutenberg" Joseph Göbl, 1899.

           Partea I.

           Partea II. 

218. Coşbuc George, Versuri şi proză. Caransebeş : Tipografia Diecezană, 1897.

           Clic aici 

219. Coşbuc George, Ziarul unui pierde-vară : versuri. Bucureşti : Editura Librăriei Socecu & Comp, 1902.

           Clic aici 

221. Darvar Dimitrie, Poteca Eufrosin, Mainăinte gătire spre cunoştinţa de Dumnezeu prin privirea celor ce sânt. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

           Partea I

           Partea II

           Partea III 

222. Daul Teodor, Colindi şi cantece poporali. Aradu : Tipografi'a diecesana, 1890.

           Clic aici 

223. Densuşianu Nicolae, Aniversarea de patru secule de la mortea lui Ştefan cel mare Domnul Moldovei (2 iulie 1504). Bucuresci : Instit. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1904.

           Clic aici 

224. Densuşianu Nicolae, Cercetari istorice în archivele si bibliotecele Ungariei şi ale Transilvaniei : raportu înaintatu Academiei Române. Bucuresci : Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1880.

           Clic aici 

225. Densuşianu Nicolae, Cestionariu despre tradiţiunile istorice şi anticitaţile ţeriloru locuite de români. Bucuresci : Lito-Tipografia Carol Göbl, 1893- 1895.

           Partea I.

           Partea II. 

226. Densuşianu Nicolae, Cestionariu despre tradiţiunile istorice şi anticitaţile ţeriloru locuite de români. Partea 1-2: Epoca până la a. 600 d. Chr.. Bucuresci : Lito-Tipografia Carol Göbl, 1893.. In: Cestionariu despre tradiţiunile istorice şi anticitaţile ţeriloru locuite de români, vol. Partea 1- 2,

           Partea I.

           Partea II. 

227. Densuşianu Nicolae, Istrati Constantin I., Dacia preistorică. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl", 1913.

           Clic aici 

228. Densuşianu Nicolae, Lapedatu Alexandru, Domnii glorioşi şi căpitanii celebri ai Ţărilor Române. [Vol.] 1: Regatul României (Ţara Românească şi Moldova). Bucureşti : Instit. de Arte Grafice Carol Göbl, 1912.. In: Domnii glorioşi şi căpitanii celebri ai Ţărilor Române, vol. [Vol.] 1,

           Clic aici 

229. Densuşianu Nicolae, Lapedatu Alexandru, Domnii glorioşi şi căpitanii celebri ai Ţărilor Române : breviar istoric pentru războaiele mari şi învingerile strălucite ale oştilor române. Bucureşti : Instit. de Arte Grafice Carol Göbl, 1912.

           Clic aici 

230. Densuşianu Nicolae, Independenţa bisericescă a Mitropoliei Române de Alba-Iulia : cercetare istorică- critică despre relaţiunile bisericei române din Mitropolia Albei-Iulie cu Biserica Romei. Braşovu : Tipografia A. Mureşianu, 1893.

           Clic aici 

231. Densuşianu Aron, Istoria limbei şi literaturei române. Iaşi : Tipografia Naţională, 1885.

           Clic aici 

232. Densuşianu Nicolae, Monumente pentru istoria Tierei Fagarasiului. Bucuresci : Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1885.

           Clic aici 

233. Densuşianu Aron, Negriada : epopeia nationala. Bucuresci : Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii, 1879-1884.

           Vol. II.

           Vol. I. 

234. Densuşianu Nicolae, Note critice asupra scrierii d-lui A. D. Xenopol "Teoria lui Rösler". Bucuresci : Tipografia "Romanulu" Carol Göbl, 1885.

           Clic aici 

235. Densuşianu Aron, Optumu : tragedie în cinci acte. Iaşi : Tipografia Naţională, 1897.

           Clic aici 

236. Densuşianu Nicolae, Revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria : 1784-1785 : scrisă pe basa documenteloru oficiale. Bucuresci : Tipografia "Romanulu", Carol Göbl, 1884.

           Clic aici 

237. Densuşianu Nicolae, Damé Frédéric, Les roumains du sud Macédonie : Thessalie, Epire, Thrace, Albanie. Paris : Manginot-Helitasse ; Bucarest : Jos. Szöllosy, MDCCCLXXVII [1877].

           Clic aici 

238. Densuşianu Nicolae, Rumänien. Berlin : [s.n.], [1881].

           Clic aici 

239. Densuşianu Aron, Se ne cunoscemu! : (respunsu d-lui G. Baritiu). Brasiovu : Tipariu lui Ione Gött si fiiu Henricu, 1879.

           Clic aici 

240. Densuşianu Nicolae, Sistema ortografica a limbei române. Bucuresci : Instit. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1904.

           Clic aici 

241. Densuşianu Aron, Valea vieţei. Iaşi : Tipografia Naţională, 1892.

           Clic aici 

242. Diaconovici Loga Constantin, Epistolariul românesc : pentru facerea în tot feliul de scrisori ce sînt în viaţa societăţii omeneşti la multe întâmplări de lipsă. În Buda : Cu Tipariul Crăeştii Tipografii a Universităţii din Pesta, 1841.

           Clic aici 

243. Diaconovici Loga Constantin, Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungarii, 1822.

           Clic aici 

244. Diaconovici Loga Constantin, Orthografia sau Dreapta scrisoare, pentru îndreptarea scriitorilor limbii româneşti, (...). La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

           Clic aici 

245. Diaconovici Loga Constantin, Viaţa Domnului Nostru Iisus Hristos Mântuitoriului Lumii : pentru îndreptarea creşterii tinerilor cătră faptele cele bune şi ale creştinătăţii. În Buda : Cu Tipariul Crăeştii Universiteţi din Pesta, 1831.

           Clic aici 

246. Fénelon François de Salignac de la Mothe, Maior Petru, Întâmplările lui Telemah fiului lui Ulise (Odisseus). La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pestu, 1818.

           Partea I

           Partea II

           Partea III 

247. Fleury Claude, Coloşi Vasile, [Cathechismul cel mic istoricesc în carele pre scurt se cuprind sfintele întâmplări şi învăţătura creştinească]. [Buda] : [în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti], [1814].

           Partea I

           Partea II

           Partea III 

248. Fournier Antoine, Pleşoianu Grigore, Limba franţuzească şi ortografia ei aratată prin printipuri în 24 de legi, au Gramatecă Franţuzească prin ajutorul caria poate sa înveţe cineva şi singur şi fără dascăl, a vorbi şi a scri regulat, (...). [Sibiu?] : [s.n.], 1830.

           Clic aici 

251. Fulea Moise, [Bucoavnă de normă]. [Sibiu] : [în Tipografia lui Ioann Bart], [1815].

           Clic aici 

252. Gabrielly Adrien, Bud Tit, De unde nu este rentorcere : romanu. Pesta : cu Tipariulu lui Alesandru Kocsi, 1872.

           Clic aici 

253. Gavra Alexandru, Cu ajutoriul lui Dumnezeu am cinstea a prezenta onoratului public din Hronica lui Şincai Sarcina a IV-a. Arad : [s.n.], 1846.

           Clic aici 

254. Gavra Alexandru, Preambulul hronico-istoricesc, cu numele Şincai şi Samuil Klain în Câmpi Elisului, şi întră alţi şi un nemernic dela Arad : o dramă mare mitho-literală, (...). Buda : în Regeasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1844.

           Clic aici 

255. Gavra Alexandru, Şincai şi Samuil Klain în câmpi Elisului şi între alţii un nemernic de la Arad : o dramă mito-literară în 5 acturi, (...). Braşov : tipărită cu slovele lui Ioan Gătt, 1843.

           Clic aici 

256. Georgescu Ioan, Ceuşianu Alexandru, George Pop de Băseşti : 60 de ani din luptele naţionale ale românilor transilvăneni. Oradea : Editura Asociaţiei Culturale "Astra", 1935.

           Clic aici 

257. Gessner Salomon, Beldiman Alexandru, Moartea lui Abel. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

           Clic aici 

258. Ghibu Onisifor, După cinci ani dela Unire : dece mergem spre dezastru : două scrisori deschise adresate d-lui Octavian Goga. Cluj : Tipografia Naţională, 1924.

           Clic aici 

259. Ghiing Ştefan, Doftorie împotriva gălbezii oilor. Buda : la Crăiasca Tipografie a Universităţii ungureşti, 1811.

           Clic aici 

260. Ghimpeţeanu Elena V., Vulpian Dimitrie, Petraşcu Nicolae, Anchetă făcută la Conservatorul de Musică şi Declamaţiune din Iaşi şi Bucureşti 1900-1901 : raportul anchetei. Bucuresci : Institutul de Arte Grafice "Eminescu", 1901.

           Clic aici 

263. Grama Alexandru, Bunea Augustin, Cestiuni din dreptulu şi istoria bisericei românesci unite : studiu apologeticu din incidentulu invectiveloru "Gazetei Transilvaniei" şi a dlui Nicolau Densuşanu asupra Mitroplitului Vancea şi bisericei unite. Blaşiu : Tipografia Seminariului gr.-cat, 1893.

           Clic aici 

264. Grama Alexandru, Cuvîntu funebru la îmmormîntarea fericitului Archi-Episcopu românu unitu de Făgăraşu şi Mitropolitu de Alba-Julia, Dr. Joanu öre cându Vancea de Butésa, întemplată în 3 Augustu n. 1892 în catedrala mitropolitană din Blaşiu. Blaşiu : Tipografia Seminarului greco- catolic, 1892.

           Clic aici 

265. Grama Alexandru, Institutiunile calvinesci în biserica românéscă din Ardélu, fasele lor in trecut şi valorea în presente : studiu istorico-canonic. Blasiu : Tipografia Seminariului archidiecesan, 1895.

           Clic aici 

266. Grama Alexandru, Istori'a basericei romanesci unite cu Rom'a : dela inceputurile creştinismului pana in dilele nostre. Blasiu : Cu tipariulu Seminariului Archidiecesanu, 1884.

           Clic aici 

267. Grama Alexandru, Istori'a universale a basericei de la începutulu ei pana în dîlele nostre. Blasiu : Tipariulu Seminariului, 1881.

           Clic aici 

268. Heineccius Johann Gottlieb, Poteca Eufrosin, Filosofia cuvântului şi a năravurilor, adecă Loghica şi Itica elementare, cărora să pune înainte Istoria filosoficească. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţei Ungariei, 1829.

           Partea II

           Partea II 

269. Heintl Francisc, Învăţătură pentru prăşirea pomilor. Buda : în Crăiasca Tipografie Univer. Ungureşti, 1812.

           Partea I

           Partea II 

271. Hinţescu I. C., Proverbele româniloru. Sibiu : Editura si tipariulu tipografiei eredei de Closius, 1877.

           Clic aici 

272. Hodoş Enea, Cântece bănăţene : cu un răspuns dlui Dr. G. Weigand. Caransebeş : Tipografia Diecezană, 1898.

           Clic aici 

273. Hodoş Enea, Cântece cătăneşti. Caransebeş : Editor E. Hodoş, 1893.

           Clic aici 

274. Hodoş Enea, Cercetări : cu privire la trecutul şcoalelor confesionale ortodoxe române din Ardeal. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, 1944.

           Clic aici 

275. Hodoş Enea, Convorbiri pedagogice. Caransebeş : Tipografia Diecezană, 1898.

           Clic aici 

276. Hodoş Enea, Din corespondenţa lui Simeon Bărnuţiu şi a contemporanilor săi. Sibiu : Tipografia Oct. L. Vestemean, 1944.

           Clic aici  

277. Hodoş Enea, Elemente de istoria literaturii : manual de limba română. Nagyszeben : Tipografia Arhidiecezană, 1912.

           Clic aici 

278. Hodoş Enea, Frumoasa din nor şi alte poveşti. Oraviţa : Tipografia Felix Weiss, 1927.

           Clic aici 

279. Hodoş Enea, Literatură poporală : aleasă din diferite colecţiuni. Caransebeş : Tipografia Diecezană, 1901.

           Clic aici 

280. Hodoş Enea, Literatura zilei : articole diverse. Sibiu : Tipografia Oct. L. Vestemean, [1942].

           Clic aici 

281. Hodoş Enea, Manual de istoria literaturii române. Caransebeş : Editura "Foii Diecezane', 1893.

           Clic aici 

282. Hodoş Enea, Manual de limba română : carte de citire şi gramatică : pentru clasa IV secundară şi pentru şcoale normale şi şcoale minoritare. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, [1921?].

           Clic aici 

283. Hodoş Enea, Manual de limba română : elemente de istoria literaturii. Caransebeş : Editura autorului, 1902.

           Clic aici 

284. Hodoş Enea, Manual de limba română : pentru şcoale normale şi şcoale minoritare. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, [1921?].

           Clic aici 

285. Hodoş Enea, Mic dicţionar pentru şcoale şi particulari : cuprinde peste 15 mii de neologisme, cuvinte străine, unele provincialisme, arhaisme ş.a.. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, [1929].

           Clic aici 

286. Hodoş Enea, Poezii poporale din Bănat. [Vol.] 3: Descântece. Sibiu : Editura "Asociaţiunii", 1912.. In: Poezii poporale din Bănat, vol. [Vol.] 3,

           Clic aici 

287. Hodoş Enea, Poezii poporale din Bănat. Caransebeş : Editor Enea Hodoş, 1892-1912.

           Clic aici 

288. Hodoş Enea, Schiţe umoristice. Caransebeş : Editura autorului, 1897.

           Clic aici 

289. Hodoş Enea, Scrisori : cu mai multe figuri şi un adaos. Sibiu : Tipografia Vestemean, [1940].

           Clic aici 

290. Hodoş Enea, Simeon Balint : din istoria vieţii sale, fapte şi lupte din Munţii apuseni ai Ardealului în 1848-1849. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, [1913].

           Clic aici 

291. Hodoş Enea, O viaţă de luptă, suferinţă şi nădejde : însemnări biografice. Sibiu : Tipografia Oct. L. Vestemean, [1940?].

           Clic aici 

292. Horga Popovici Nicolae, [Oglindă arătată omului înţelept carea cuprinde în sine vechile întâmplări cu pildă adusă cumu-i de lipsă omului a se cunoaşte şi celui de aproape îngăduit a fi din înţelepciunea sa]. [La Buda] : [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti], [1807].

           Clic aici 

293. Ioan Alexi, Grammatica Daco-Romana sive Valachica : latinitate donata, aucta, ac in hunc ordinem redacta. Viennae : apud Bibliopolam Josephum Geistinger, 1826.

           Clic aici

           Clic aici 

294. Iorgovici Paul, Observaţii de limba rumănească. In Buda : Crăiasca Universităţii Tipografie, 1799.

           Partea I

           Partea II 

295. Jarník Jan Urban, Bîrseanu Andrei, Doine şi strigături din Ardeal. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1895.

           Clic aici 

296. Kempis Thomas A., De urmarea lui Hristos patru cărţi. Blaj : cu Tipariul Seminarului, 1812.

           Partea I

           Partea II 

297. Kengyelácz Pavel, Teodorovici Ioan, Istorie universală sau a toată lumea. Buda : cu Tipariul Crăeştei Universitate din Pesta, 1824.

           Partea I

           Partea II 

299. Laurian August Treboniu, Coup d'oeil sur l'histoire des roumains. Bucureşti : Imprimerie du College National, 1846.

           Clic aici 

300. Laurian August Treboniu, Massim Ioan C., Hodoş Iosif, Dictionariulu limbei romane : dupo insarcinarea data de Societatea Academica Romana. Bucuresci : Noua Typographia a Laboratoriloru Romani, 1871- 1876.

           Partea I.

           Partea II. 

301. Laurian August Treboniu, Documente istorice despre starea politică si ieratică a romaniloru din Transilvania. Vienna : [Tipografia veduvei lui I. P. Sollinger], 1850.

           Clic aici 

302. Laurian August Treboniu, Elemente de cosmografia : pentru classile primarie. Bucuresci : Imprimeria Statului, 1863.

           Clic aici 

303. Laurian August Treboniu, Elemente de istoria romaniloru : pentru classile primarie. Bucuresci : Imprimeria Statului, 1866.

           Clic aici 

304. Laurian August Treboniu, Elemente de istorie şi biografii : pentru classa III a scolelor primare din Moldavia. Iaşi : s.n., 1856?].

           Clic aici 

305. Laurian August Treboniu, Geografia Ţerriloru Române : pentru scolele primarie. Bucuresci : Tipografia Statului, numită Nifone, 1863.

           Clic aici 

306. Laurian August Treboniu, Massim Ioan C., Glossariu care coprinde vorbele din limba romana straine prin originea sau forma lor, cumu si celle de origine indouiosa. Bucuresci : Noua Typographia a Laboratoriloru Romani, 1871.

           Clic aici 

307. Laurian August Treboniu, Istoria romanilor. Iaşi : Buciumul Roman, 1853.

           Clic aici

           Clic aici

           Clic aici 

308. Laurian August Treboniu, Istoria româniloru din timpurile celle mai vechie pino in dillele nostre : distribuită în trei pârţi : ca studiu preliminariu la Istoria românilor în Dacia. Bucuresci : Tipografia Statului, dissă Nifone, 1862.

           Clic aici 

309. Laurian August Treboniu, Manual de geografie pentru classa III a scolelor primare din Moldavia : lucrat după metodul inductiv, purcegând din patrie ca din centru cătră periferie. Iaşii : Tipografia lui Goldner, 1857.

           Clic aici 

310. Laurian August Treboniu, Die Romänen der österreichischen Monarchie. Wien : Druck von Carl Gerold & Sohn, 1849-1851.

           Vol. 1

           Vol. 2

           Vol.

311. Lazăr Gheorghe, [Povăţuitorul tinerimei cătră adevărata şi dreapta cetire]. [Buda] : [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungariei], [1826].

           Clic aici 

312. Lăzăriciu Ioan, Dicţionar român-maghiar : pentru scolă şi casă. Sibiiu : Tipăritura şi Editura lui W. Krafft, 1886.

           Clic aici 

313. Lăzăriciu Ioan, Elemente de poetică română : în usul tinerimei gimnasiale şi preparandiale. Sibiiu : Editura Librăriei W. Krafft, 1882.

           Clic aici 

314. Lăzăriciu Ioan, Istoria literaturei române : în usul tinerimei studiöse. Sibiiu : Tipariul şi editura lui W. Krafft, 1892.

           Clic aici 

315. Lăzăriciu Ioan, Istoria literaturei române : în usul tinerimei studiöse. Sibiiu : Tipariul si editura lui W. Krafft, 1884.

           Clic aici 

316. Liuba Sofronie Marcu, Iana Aurel, Marienescu Atanasie Marian, Topografia satului şi hotarului Măidan. Caransebeş : Tipariul Tipografiei Diecesane, 1895.

           Clic aici 

317. Maior Petru, Animadversiones in recensionem historiae : de origine valachorum in Dacia e Valachico in Latinum conversae. Budae : typis Regiae Universitatis Pestinensis, 1814.

           Clic aici 

318. Maior Petru, Istoria pentru începuturi a Românilor în Dachia. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1812.

           Clic aici 

319. Maior Petru, Orthographia romana, sive latino-valachica, una cum clavi, qua penetralia originationis vocum reserantur. Budae : typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1819.

           Clic aici 

320. Maior Petru, Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1810- 1811.

           Partea I

           Partea II

           Partea III

           Partea IV

           Partea V

           Partea VI 

321. Maior Petru, Reflexiones in responsum Domini recensentis Viennensis ad animadversiones in recensionem historiae de origine valachorum in Dacia e Valachico in Latinum translatae. Pesthini [Budapest] : typis Ioan. Thom. Trattner, [1815].

           Clic aici 

322. Maiorescu Ioan, Desvoltarea drepturilor principatelor Moldo-Romane în urma Tratatului de la Paris din 30 martie 1856. Bruxel : [s.n.], 1857.

           Clic aici 

323. Maiorescu Ioan, Itinerar în Istria şi vocabular istriano-român : (din manuscriptele postume). Jassi : Tipo-Litografia H. Goldner, 1874.

           Clic aici 

324. Maiorescu Ioan, Starea instrucţiunei publice în România-de-Sus la finitulu annului scolasticu 1859-1860 : discursu pronunciatu cu occasiunea solemnităţei de împărţirea premieloru in 29 iuniu 1860. [S.l.] : [s.n.], [1860].

           Clic aici 

325. Maiorescu Ioan, Starea instrucţiunei publice în România-de-Sus la finitulu anului scolasticu 1860-1861 : discursu pronunciatu cu occasiunea solemnităţei de înpărţirea premieloru in 29 iuniu 1861. Bucuresci : Typographia Statului, 1861.

           Clic aici 

326. Maniu Vasile, Disertatiune istorico-critica si literara tractanda despre originea romanilor din Dacia-Trajana. Timisiora : Cu typariul lui M. Hazay si a fiului Guilomu`, 1857.

           Clic aici 

327. Maniu Vasile, Misiunea Occidintului latinu în Oriintele Europei. Bucuresci : Tipografia C. A. Rosetti, 1869.

           Clic aici 

328. Maniu Vasile, Monumentulu dela Călugereni : dramă într'unu actu. Bucuresci : Tipograf-editor Ion Weiss, 1871.

           Clic aici 

329. Maniu Vasile V., Noţiuni de geografie generală. Vol. 1: Atmosfera şi hydrosfera. Bucureşti : Tipografia "Gutenberg" Joseph Göbl, 1906.. In: Noţiuni de geografie generală, vol. Vol. 1,

           Clic aici 

330. Maniu Vasile, Proscrisul : dramă originală în V acte şi V tabeluri. Bucuresci : Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1880.

           Clic aici 

331. Maniu Vasile, Românii în literatura streină : studii istorico-critice şi etnologice cu unu memoriu asupra mişcărei literaturei istorice în streinătate şi la noi, urmată în decursulu aniloru 1880 şi 1881. Bucuresci : Tipografia Academiei Române (Laboratori Români), 1883.

           Clic aici 

332. Maniu Vasile, Sépte scrisori deschise cătră Majestatea Sa Carol I Regele României. Bucuresci : Tipografia Modernă Gregorie Luis, 1888.

           Clic aici 

333. Maniu Vasile, Studii asupra scrierei profesorului dr. I. Iung intitulată Romanii şi românii din tierille dunarene : studii istorico-ethnografice. Bucuresci : Typografia Societatei Academice Romane (Laboratorii Romani), 1878.

           Clic aici 

334. Maniu Vasile, Unitatea latină séu Causa romană în procesul naţionalităţiloru din puntul de vedere istoricu, juridicu şi politicu. Bucuresci : Tipografia Lucrătoriloru Asociaţi, 1867.

           Clic aici 

335. Maniu Vasile, Broşteanu Petru, Zur Geschichtsforschung über die Romänen : historisch-kritische und etnologische Studien. Reschitza : Buchdruckerei Simeon Pocrean, 1884.

           Clic aici 

336. Manliu Ioan, Curs practic şi gradat de gramatica română : partea sintactică : pentru cursul secundar. Bucuresci : Editura Librăriei Socecu & Comp, 1900.

           Clic aici 

337. Mera Iuliu Traian, Ce n'a fost şi nu va fi : poveste. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1885.

           Clic aici 

338. Mera Iuliu Traian, Din lumea basmelor. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice si Editură "Minerva", 1906.

           Clic aici 

339. Mera Iuliu Traian, Din ţări străine. Arad : "Tribuna" Institut Tipografic Nichin şi Cons., 1911.

           Clic aici 

340. Mera Iuliu Traian, Piperuş Petru : poveste. Sibiiu : Editura şi tiparul lui W. Krafft, 1903.

           Clic aici 

342. Micu Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina botezului, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

           Clic aici 

343. Micu Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina maslului, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

           Clic aici 

344. Micu Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina myrului, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

           Clic aici 

345. Micu Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina preoţiei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

           Partea I

           Partea II 

346. Micu Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taine preste tot, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

           Clic aici 

347. Micu Samuil, Theologie dogmatică şi moralicească despre taina căsătoriei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, Ss. Părinţi, (...) : spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

           Partea I

           Partea II 

348. Micu Samuil, Theologie dogmatică şi moralicească despre taina euharistiei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, Ss. Părinţi, (...) : spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc, aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1802.

           Partea I

           Partea II

           Partea III

           Partea IV 

349. Micu Samuil, Theologie dogmatică şi moralicească despre taina pocăinţei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, Ss. Părinţi, (...) : spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

           Partea I

           Partea II

           Partea III 

350. Micu-Klein Ioan Inocenţiu, Gáldi Lászlö, Dictionarium valachico-latinum. Budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1944.

           Clic aici 

351. Micu-Klein Ioan Inocenţiu, Togan Nicolae, Românii din Transilvania la 1733 : conscripţia episcopului Ioan I. Klein de Sadu : publicată după manuscriptul aflător în Museul Brukenthal din Sibiiu. Sibiiu : Tipariul Tipografiei Archidiecesane, 1898.

           Clic aici 

352. Mike Sándor, Răspunsul la cârtirea, carea s-au dat asupra personei lui Petru Maior, autorului istoriei ceii pentru începutul românilor în Dachia. La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1814.

           Clic aici 

353. Millot Claude François Xavier, Molnar Piuariu Ioan, [Istorie universală, adecă de obşte, care cuprinde în sine întâmplările veacurilor vechi]. [Buda] : [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungariei], [1800].

           Partea I

           Partea II 

354. Mitterpacher Ludwig, Învăţătură despre cultura sau creşterea frăgarilor şi a vermilor de mătasă pentru întrebuinţarea şcoalelor naţionale. Buda : la Crăiasca Tipografie a Universităţii din Pesta, 1823.

           Clic aici 

355. Molnar Piuariu Ioan, Deutch-Wallachiche Sprachlehre. Hermannstadt : bei Martin v. Hochmeister k. k. priv. Buchdrucker und Buchhänler, 1825.

           Partea I

           Partea II 

356. Molnar Piuariu Ioan, [Deutsch- Walachische Sprachlehre]. [Sibiu] : [Martin Hochmeister], [1810].

           Partea I

           Partea II

           Partea III 

357. Molnar Piuariu Ioan, Ode entru pomeniria muteri tsei dia pururia, a augustei Mariei Theresiei. Sibiu : tiperit la Martin Hochmeister, 1781.

           Clic aici 

358. Molnar Piuariu Ioan, Retorică adecă Învăţătura şiăntocmirea frumoasei cuvântări : împodobită şi întemeiată cu pildelevechilor filosofi, şi dascăli bisericeşti. Buda : în Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peştii, 1798.

           Partea I

           Partea II 

359. Molnar Piuariu Ioan, Worterbuchlein deutsch und walachisches. Hermanstadt [Sibiu] : im Verlag bey Martin v. Hochmeister, 1822.

           Clic aici 

360. Montesquieu Charles-Louis de Secondat, Căpăţîneanul Stanciu, Mărirea romanilor sau Băgare de samă asupra pricinilor înălţării şi căderii lor. [Sibiu?] : [în Tipografia lui Ioann Bart?], 1830.

           Clic aici 

361. Mureşanu Andrei, Din poesiele lui Andreiu Mureşanu. Braşovu : cu Tipariulu lui Ioane Gött, 1862.

           Clic aici 

362. Mureşanu Andrei, Icona creşterei rele : cu mijloace de a o face mai rea : ca un îndreptariu pentru ori care părinte înţelept. Braşov : în Tipografia lui Ioan Gătt, 1848.

           Clic aici 

364. Mureşianu Iacob I., Suvenir D-lui Ştefan Roşian. Blaj : Tipografia Semin. Arhidiecezan, 1904.

           Clic aici 

365. Murgu Eftimie, Widerlegung der Abhandlung, welche unter dem Titel vorkommt : Erweiss, dass die Wallachen nicht römischer Abkunft sind, und diess nicht aus ihrer italienisch-slavischen Sprache folgt : mit mehreren Gründen vermehrt, und in die walachische Sprache übersetzt.... Ofen [Buda] : gedruckt mit königl. ung. Universitäts Schriften, 1830.

           Partea I

           Partea II 

366. Neagoe Ştefan, Gramatica limbei române : pentru clasele secundare. Partea 2: Sintaxa. Bârladu : Tipografia George Caţafany, 1890.. In: Gramatica limbei române : pentru clasele secundare, vol. Partea 2,

           Clic aici 

367. Neagoe Ştefan, Gramatica limbei române : pentru clasele secundare. Partea 1: Etimologia. Bârladu : Tipografia George Caţafany, 1890.. In: Gramatica limbei române : pentru clasele secundare, vol. Partea 1,

           Clic aici 

371. Nicolae Popea, Archiepiscopul şi metropolitul Andreiu Baron de Şaguna. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1879.

           Clic aici 

372. Nicolae Popea, Contr'a-critica la Critic'a d-lui J. M. Moldovanu. Sabiiu : În tipografi'a archidiecesana, 1873.

           Clic aici 

373. Nicolae Popea, Memorialul Archiepiscopului şi Metropolitului Andreiu baron de Şaguna sau luptele naţionale-politice ale românilor : 1846-1873. Sibiiu : Institut Tipografic, 1889.

           Clic aici 

374. Nicolae Popea, Vechi'a Metropolia ortodosa romana a Transilvaniei, suprimerea si restaurarea ei. Sabiniu : Tipografia lui S. Filtsch (W.Kraft), 1870.

           Clic aici 

375. Nicolau Gheorghe, Acatistul şi paraclisul Sfintei Cruci. Sibiu : în tipografia românească alui Ioann Bart, 1802.

           Clic aici 

376. Nicoleanu Nicolae, Negruzzi Iacob, Poesii. Iaşi : Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga, 1895.

           Clic aici 

377. Nicoleanu Nicolae, Poezii. Bucureşti : Tipo-Litografia Naţională I. M. Klein, 1888.

           Clic aici 

378. Nicoleanu Nicolae, Cârlova Vasile, Stamati Constantin, Bogdan-Duică Gheorghe, Poezii şi proză. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice şi Editură "Minerva", 1906.

           Clic aici 

379. Nicoleanu Nicolae, Versuri şi proză. Bucureşti : Cartea Românească, [192-].

           Clic aici 

380. Obradovi� Dositej Dimitrije, Ţichindeal Dimitrie, Adunare de lucruri moraliceşti de folos şi spre veselie. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1808.

           Partea I

           Partea II 

381. Obradovi� Dositej Dimitrije, Ţichindeal Dimitrie, Sfaturile a înţeleajerii cei sănătoase. Buda : în Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatii Peştii, 1802.

           Clic aici 

382. Obradovici Grigorie, Carte de mână pentru bine orânduita economie, lucrarea câmpului şi pentru plămădirea şi pândirea a vitelor şi a păsărilor celor casnice, spre mare treabă a plugarilor celor româneşti. La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1807.

           Clic aici 

383. Oroveanu Ştefan, Le couronnement de Leurs Majestés Le Roi Ferdinand I de Roumanie et La Reine Marie : les fetes d'Alba- Julia et de Bucharest du 15 au 20 octobre 1922 : album commémoratif. Bucureşti : "Poporul" Inst. de Arte Grafice, Editură şi Librărie, 1923.

           Clic aici 

384. Păcăţian Teodor V., Buna chiverniseală : carte pentru toţi. Sibiiu : "Tipografia", 1900.

           Clic aici 

385. Păcăţian Teodor V., Cartea de aur sau Luptele politice-naţionale ale românilor de sub coroana ungară. Sibiiu : "Tipografia", 1902-1915.

           Clic aici 

386. Păcăţian Teodor V., Bolcu Adam, Pop-Reteganul Ion, Petra-Petrescu Horia, Un ceas de şezătoare poporală. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1927.

           Clic aici 

387. Păcăţian Teodor V., Contribuţiuni la istoria românilor ardeleni în sec. XVIII. Cluj : "Ardealul " Institut de arte grafice, 1924.

           Clic aici 

388. Păcăţian Teodor V., Flori de tomna : poesii. Timisior'a : Cu tipariul fraţilor Magyar, 1882.

           Clic aici 

389. Păcăţian Teodor V., Istoria politicei. Sibiiu : "Tipografia", 1900.

           Clic aici 

390. Păcăţian Teodor V., Istoriografi vechi, istoriografi noi : studiu critic în chestia vechei metropolii ortodoxe române. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1904.

           Clic aici 

391. Păcăţian Teodor V., Jertfele românilor din Ardeal, Bănat, Crişana, Sătmar şi Maramurăş, aduse în răsboiul mondial din anii 1914-1918. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1923. 

           Clic aici 

392. Păcăţian Teodor V., Judecătoriile cu juraţi. Sibiiu : "Tipografia", 1899.

           Clic aici 

393. Păcăţian Teodor V., Sâmbăta morţilor : dramă din popor, în cinci acte. Sibiiu : "Tipografia", 1900.

           Clic aici 

394. Pâclişanu Zenovie, Corespondenţa din exil a episcopului Inochentie Micu Klein : 1746-1768. Bucureşti : Cultura Naţională, 1924.

           Clic aici 

395. Pap Theodor, Bob Ioan, Trista predică care la îngroparea Ecţelenţiii Sale Prea luminatului şi Prea măritului Domn Ioan Bobb de Kapolnak Monostor (...), Episcop al Făgăraşului (...). [Sibiu] : [în tipografia şi cu slovele lui Martin de Hohmeister], 1830.

           Clic aici 

396. Papavici Petru, [Acathistiiariu cu multe alease rugăciuni pentru evlaviia fieştecăruia creştin]. [Blaj : în Tipografia M. B. V. de Petru Papavici Râmniceanul tipograf, 1774].

           Clic aici 

397. Papiu Ioan P., Cuventari besericesci : (acomodate pentru ori ce tempu). Gherl'a : Cu literele tipografiei diecesane, MDCCCLXXII [1872]- 1888.

           Clic aici

           Clic aici

           Clic aici

           Clic aici 

398. Papiu Ioan P., Cuventari besericesci : (acomodate pentru ori-ce tempu). Clusiu : Cu literele si editura lui Ioanu Stein, 1876. 

399. Papiu Ioan P., Cuventari funebrali seau la casuri de morte. Gherl'a : Cu literile Tipografiei Diecesane, MDCCCLXXV [1875].

           Clic aici 

400. Papiu Ioan P., Cuventari funebrali si iertatiuni pentru diferite casuri de morte. Gherla : Proprietatea si editur'a "Cancelariei Negruţiu", 1888.

           Clic aici 

401. Papiu Ioan P., Legendariu sau carte de cetit pentru şcolele poporale românesci de confesiunea greco-cat din diecesa Gherlei. Gherla : Cu literile tipografiei diecesane, 1895.

           Clic aici 

402. Papiu Ioan P., Orientele catolicu seau Concordantiele traditiunei prin cari din s. scriptura si din variele monumente ale besericei orientali conservate in cartile bisericesci si in alte scripte se demustra credinti'a catolica despre primatulu fericitului Petru apostolulu si alu urmatoriloru aceluiasi Pontificiloru romani. Szamosujvarini : Typ. "Aurorae" p. A. Tudoran, 1885.

           Clic aici 

403. Papiu-Ilarian Alexandru, Neigebaur Johann Daniel Ferdinand, Die constitutionelle Unabhängigkeit Siebenbürgens. Breslau : Verlag von Joh. Urban Kern, 1862.

           Clic aici 

404. Papiu-Ilarian Alexandru, Independentia constitutionale a Transilvaniei. Iassii : Tipografia lui Adolf Bermann, 1861.

           Clic aici

           Clic aici 

405. Papiu-Ilarian Alexandru, Istori'a romanilor din Dacia Superiore. Tom 2: Evenimentele romaniloru la a. 1848. pene la Adunarea din 15./3. maiu inclusive. Vienna : cu Literele lui C. Gerold si Fiiu, 1852.. In: Istori'a romanilor din Dacia Superiore, vol. Tom 2.  

           Clic aici 

406. Papiu-Ilarian Alexandru, Istori'a romanilor din Dacia Superiore. Vienna : cu Literele lui C. Gerold si Fiiu, 1851-1852. 

           Clic aici 

407. Papiu-Ilarian Alexandru, Tesauru de monumente istorice pentru Romania : atât din vechiu tiparite cât si manuscripte : cea mai mare parte straine. Bucuresci : Tipografia Nationale a lui Stefanu Rassidescu, 1862- 1864.

           Clic aici Tomul I.

           Clic aici Tomul II.

           Clic aici Tomul III. 

408. Papiu-Ilarian Alexandru, Bariţiu George, Vieti'a operele si ideele lui Georgiu Sincai din Sinc'a : discursulu de receptiune. Bucuresci : Tipografi'a Naţionale, 1869.

           Clic aici 

409. Pauleti Nicolae, Pandorie Mărimi Sale Pre- Luminatului, şi Pre-Sânţitului Domn domnului Ioan' de Lemeni prin M. Principat al Transilvaniei şi c.l. Episcopul G. K. al Făgăraşului, alsăuită şi în numele eparhiei Magyar-Bénye de Kükülö, cu ocasia onomasirei măritului seu de subt VII. ianuar', cu fiască reverinţă descrisă, şi umilit închinată. Blaj : [s.n.], 1848.

           Clic aici 

410. Petra-Petrescu Nicolae, De braţ cu moşul, în poveşti... : poveşti şi fabule. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1924.

           Clic aici 

411. Petra-Petrescu Nicolae, Povestiri. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1912.

           Clic aici 

412. Petra-Petrescu Nicolae, Satulu cu comorile : novelă. Braşovu : Editura şi Tipografia Alexi, 1887.

           Clic aici 

413. Petra-Petrescu Nicolae, Studiu din economia naţională : despre bănci, operaţiunile lor, despre efecte şi despre burse : disertaţiune presentată adunărei gener. a "Associaţiunei Trans." ţinută la Sibiiu în 27-29 august 1881. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1881.

           Clic aici 

414. Petraşcu Nicolae, O altă direcţie în creşterea femeei române : conferinţă ţinută la Ateneul Român din Bucureşti, la 3 aprilie 1894. Bucuresci : Tipografia şi Fonderia de Litere, Thoma Basilescu, [1894?].

           Clic aici 

415. Petraşcu Nicolae, Anghel Demetriescu. Bucureşti : Tipografia "Bucovina" I. E. Torouţiu, [1931?].

           Clic aici 

416. Petraşcu Nicolae, Carmen Sylva : schiţă critică. Bucuresci : Imprimeria Statului, 1899.

           Clic aici 

417. Petraşcu Nicolae, Dimitrie Bolintineanu. Bucureşti : Tipografia "Bucovina" I. E. Torouţiu, 1932.

           Clic aici 

418. Petraşcu Nicolae, Dimitrie C. Ollănescu (Ascanio). Bucureşti : Cultura Naţională, 1926.

           Clic aici 

419. Petraşcu Nicolae, Ioan Georgescu. Bucureşti : Tipografia "Bucovina" I. E. Torouţiu, 1931.

           Clic aici 

420. Petraşcu Nicolae, Ioan Mincu. [Bucureşti] : Cultura Naţională, 1928.

           Clic aici 

421. Petraşcu Nicolae, Marin Gelea : roman. Bucureşti : Imprimeria Albert Baer, [1905].

           Clic aici 

422. Petraşcu Nicolae, Mihai Eminescu. Bucureşti : Tipografia "Bucovina" I. E. Torouţiu, 1934.

           Clic aici 

423. Petraşcu Nicolae, Noi în 1892 : conferinţă. Bucuresci : Tipografia Gutenberg, 1892.

           Clic aici 

424. Petraşcu Nicolae, Scriitori români contimporani : studii critice. Bucureşti : Imprimeria Statului, 1898.

           Clic aici 

425. Petraşcu Nicolae, Vasile Alecsandri. Bucureşti : Tipografia "Bucovina" I. E. Torouţiu, [1930?]. 

426. Petraşcu Nicolae, Vasile Alecsandri : studiu critic. Bucuresci : Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 1894.

           Clic aici 

427. Petre de la Cluj, Simu George, Zile negre : versuri. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1894.

           Clic aici 

428. Pleşoianu Grigore, Abeţedar franţezo-românesc pentru tineri începători : acum întâiu cules şi întracestaşi chip cu rumâneşte întocmit. [Sibiu?] : [s.n.], 1829.

           Clic aici 

429. Polizu Gheorghe A., Bariţiu George, Vocabular româno-german : compus şi întocmit cu privire la trebuinţele vieţei practice. Braşov : Tiparul de Römer si Kamner, 1857.

           Clic aici 

430. Pop Ghiţă, Horia : tragedie istorică în 5 acte. Budapesta : Ediţiunea Societăţii "Petru Maior", 1891.

           Clic aici 

431. Pop-Florantin Ioan, Abecedar : a II-a carte a scolarului. Iaşi : Editura Librăriei Şcolelor Fraţii Şaraga, 1895.

           Clic aici 

432. Pop-Florantin Ioan, Adevăratul Einstein şi einsteinismul la tribunalul logicei. Bucureşti : Tipografia "Lupta" N. Stroilă, 1924.

           Clic aici 

433. Pop-Florantin Ioan, Anecdote poporane. Bucuresci : Edit. Buletinului "Bibliografia României", [189?].

           Clic aici 

434. Pop-Florantin Ioan, Arbore Nicolae D., Aritmetica elementară : clasa a II-a primară : după cele mai noue procedări (Diesterweg, Mocnic, Zachringer, Ducotterd, Leyssenne, etc.). Iaşi : Editura Librăriei "Şcoalelor" Fraţii Şaraga, 1888.

           Clic aici 

435. Pop-Florantin Ioan, Avram Iancu : regele Carpaţilor : (continuatorul operei lui Horea) : roman istoric : după publicaţiuni şi comunicări date de martori oculari şi părtaşi la lupte. Bucureşti : Tipo-Litografia şi Fonderia de Litere Dor P. Cucu, 1891.

           Clic aici 

436. Pop-Florantin Ioan, Decebal : nuvelă istorică. Iaşi : Editura Librăriei Fraţii Şaraga, [1896?].

           Clic aici 

437. Pop-Florantin Ioan, Desminţire : la broşura intitulată "Respuns"... publicată 27. martie a.c. 1888 de cătră d-nii institutori iaşani V. Receanu, C. Grigorescu, I. Creangă şi G. Ienăchescu - în contra unor articole de ziare din 1887, etc.. Iaşi : Tipografia D. Gheorghiu, 1888.

           Clic aici 

438. Pop-Florantin Ioan, Estetica : sciinţa filosofica despre frumos şi arte : estetica speciala: artele. Iaşi : Editura Librăriei Şcolelor Fraţii Şaraga, 1895.

           Clic aici 

439. Pop-Florantin Ioan, Fundamentu de filosofie : psichologia, logica, morala, teodicea, adaosu: estetica, educaţia : conform cu programa liceelor. Iaşi : Tipografia Buciumului Romanu, 1871.

           Clic aici 

440. Pop-Florantin Ioan, Horea : roman original : (după actele istorice publicate de A. Papiu, A. Odobescu, N. Densuşianu, şi tradiţie). Iaşi : Tipografia Lucrătorilor Români Associaţi, 1895.

           Clic aici 

441. Pop-Florantin Ioan, Horea, Cloşca, Crişanu : nuvelă originală istorică : (după actele istorice publicate de A. Papiu, A. Odobescu, N. Densuşianu, şi tradiţie). Iaşi : Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga, [1897].

           Clic aici 

442. Pop-Florantin Ioan, Jocuri froebeliane sau pedagogice pentru şcoli primare, familii şi grădini de copii : prelucrare după Froebel, Lange, Fischer, Fellner, Leidesdorf, Schmidt, etc.. Iassy : Tipografia Lucrătorilor Români Associaţi, 1884.

           Clic aici 

443. Pop-Florantin Ioan, Metoda noua de a inveţa aritmetica : pentru incepători. Iaşi : Editura Librăriei Şcolelor Fraţii Şaraga, 1887.

           Clic aici 

444. Pop-Florantin Ioan, Recreaţiuni fröbeliane : pentru tinerime în şcoală şi familie : (jocuri şi mişcări gimnastice, igienice şi pedagogice) : întocmite, în parte după sorginţile respective: Şcola de soldat, Vergnes, (1876), Lenöel, (1867), etc.. Iaşi : Editura Librăriei Şcolelor Fraţii Şaraga, 1887.

           Clic aici 

445. Pop-Florantin Ioan, Reforma metodelor în ştiinţă şi practică şi teoria consecutizmului universal. Bucuresci : Editura Librăriei Socecu & Comp, 1895.

           Clic aici 

446. Pop-Florantin Ioan, Resărit de soare : (tinereţea lui Ştefan-cel-Mare) : tablou istorico-dramatic în două acte. Făgăraş : Editura Tipografiei Constantin Popp, 1914.

           Clic aici 

447. Pop-Florantin Ioan, "Ştefaniada" : epopee istorică naţională. Bucureşti : Tipografiile Române Unite, 1925.

           Clic aici 

448. Pop-Florantin Ioan, La télétypie : [procédé pour télégraphier et téléphoner des images, des portraits, etc., sans appareils de nouvelle espece] inventée par Jean-Pope-Florantin. Bucarest : [s.n.] ; Paris : [s.n.], 1906.

           Clic aici 

449. Pop-Reteganul Ion, Todoran Andrei, 125 chiuituri : de care strigă feciorii în joc. Gherla : Edit. şi Tip. Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1902.

           Clic aici 

450. Pop-Reteganul Ion, Bocete adecă Cântări la morţi. Gherla : Editura, proprietatea şi tiparul, Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1897.

           Clic aici 

451. Pop-Reteganul Ion, Carte de cetire : pentru anii din urmă ai şcolelor poporale, şcolele de repetiţiune, cursurile de adulţi şi pentru poporul nostru. Braşov : Editura Librăriei Nicolae I. Ciurcu, 1892.

           Clic aici 

452. Pop-Reteganul Ion, Casa ţăranului român : sfaturi. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1927.

           Clic aici 

453. Pop-Reteganul Ion, Todoran Andrei, Chiuituri : de care strigă feciorii în joc. Gherla : Tiparul, editura şi proprietatea tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1891.

           Clic aici 

454. Pop-Reteganul Ion, Petra-Petrescu Horia, Copiii Ursuţului : şi alte povestiri pentru popor. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1931.

           Clic aici 

455. Pop-Reteganul Ion, Cursu practicu despre cultivarea pomiloru şi a fragariloru : lucratu după a lui Paulu Gönczy, pentru inveţiatori şi privaţi. Arad : Imprimeri'a Tipografiei Diecesane, 1889.

           Clic aici 

456. Pop-Reteganul Ion, Din Ţara Haţegului : povestiri. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1930.

           Clic aici 

457. Pop- Reteganul Ion, Inimiöra : adeca flörea poesiei naţionale din cei mai buni scriitori în usul tinerimei române. Sibiiu : Editura Tipografiei W. Krafft, 1885.

           Clic aici 

458. Pop-Reteganul Ion, Isteaţă şi pace! : poveste. Braşov : Editura Librăriei N. I. Ciurcu, [1899?].

           Clic aici 

459. Pop-Reteganul Ion, Leonat cel Tener : istorie în versuri. Gherla : Proprietatea, editura şi tipariul Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1893.

           Clic aici 

460. Pop-Reteganul Ion, Munţi, animale şi pământ. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1935.&

           Clic aici 

461. Pop-Reteganul Ion, Norocul şi mintea : poveste. Braşov : Editura Librăriei N. I. Ciurcu, [1899?].

           Clic aici 

462. Pop-Reteganul Ion, Novele şi schiţe. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1898.

           Clic aici 

463. Pop-Reteganul Ion, Petra-Petrescu Horia, Odinioară şi acum... : amintiri din copilărie. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1933. 

           Clic aici 

464. Pop-Reteganul Ion, Opşaguri : cât cioplite, cât pilite şi la lume împărţite. Gherla : Proprietatea, editura şi tiparul Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1897.

           Clic aici 

465. Pop-Reteganul Ion, Pilde şi sfaturi pentru popor. Gherla : Edit proprietatea şi tiparul Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1900.

           Clic aici 

466. Pop-Reteganul Ion, Pintea Viteazul : tradiţiuni, legende şi schiţe istorice. Braşov : Tipografia A. Mureşianu, [19 -?].

           Clic aici 

467. Pop-Reteganul Ion, Pomicultura sau Cultura arborilor roditori. Şimleul-Silvaniei : Editura Institutului Tipografic "Victoria", 1904.

           Clic aici 

468. Pop-Reteganul Ion, Povesti alese. Şimleul Silvaniei : Editura institutului tipografic "Victoria", 1905.

           Clic aici 

469. Pop-Reteganul Ion, Poveşti ardeleneşti. Braşov : Editura Librăriei Nicolae I. Ciurcu, 1888.

           Clic aici

           Clic aici

           Clic aici

           Clic aici

           Clic aici 

470. Pop-Reteganul Ion, Poveşti din popor. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1895.

           Clic aici 

471. Pop-Reteganul Ion, Goga Octavian, Povestiri. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1938.

           Clic aici 

472. Pop-Reteganul Ion, Povestiri din vieaţa ţăranilor români. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1914. 

           Clic aici 

473. Pop-Reteganul Ion, Românul în sat şi la oaste. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1913.

           Clic aici 

474. Pop-Reteganul Ion, Rusalin a lui Dămian : novelă. In: Noua bibliotecă română, p. 538-- 557.

           Clic aici 

475. Pop-Reteganul Ion, Stan Bolovan : şi alte poveşti ardeleneşti. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1929.

           Clic aici 

476. Pop-Reteganul Ion, Starostele seu Datini dela nunţile românilor ardeleni. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1891.

           Clic aici 

477. Pop-Reteganul Ion, Trandafiri şi viorele : poesii populare. Gherla : Tiparul şi editura Tipografiei "Aurora", 1891.

           Clic aici 

478. Pop-Reteganul Ion, Zidirea lumei, Adam şi Eva, originea Sfintei Cruci şi cele 12 vineri : (după tradiţii poporale şi manuscrise vechi). Gherla : Editura Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1901.

           Clic aici 

479. Popfiu Justin, Poesia si prosa. Oradea-Mare : Cu tipariulu lui Otone H�gel, 1870.

           Clic aici 

480. Popfiu Justin, Predici pentru domineci. Gherla : Tipariul şi Editura Tipografiei Aurora A. Todoran, 1895.

           Clic aici 

481. Popovici Teofan, Prescurtă arătare pentru Dumnezeu. Viena : Joseph Kurţbeck, [1784]. 

482. Popovici-Bănăţeanul Ion, Darul lui Christos. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1909.

           Clic aici 

483. Popovici-Bănăţeanul Ion, Maiorescu Titu, Din viaţa meseriaşilor : nuvele. Bucureşti : Editura Librăriei Carol Müller, [1900?].

           Clic aici 

484. Popp Vasile, [Apele minerale dela Arpătac, Bodoc şi Covasna]. [Sibiu] : [s.n.], [1821].

           Clic aici 

485. Popp Vasile, Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania şi învecinatele ţări de la începutul lor până la vremile noastre. Sibiu : sau tipărit la Gheorghie Cloziu, 1838. 

           Clic aici 

486. Popp Vasile, Elegia ad inclytos status et ordinis trium nationum magni principatus Transilvaniae partiumque eidem reannexarum , (...). Claudiopoli [Cluj-Napoca] : Impr. Typis Coll. Reformatorum, 1810.

           Clic aici 

487. Popp Vasile, Elegia qua spectabili ac clarissimo viro Carolo Michaeli Moger in Liceo Regio Claudiopolitano chymiae, matallurgiae, historiae naturalis, et technologiae. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : typis Coll. Reformatorum, 1808.

           Clic aici 

488. Popp Vasile, Elegia quam illustrissimo comiti Emerico Waa de Czege e Lyceo regio Claudiopolitano terminatis maxima cum laude studii. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : impres. typis Coll. Reformatorum, 1809.

           Clic aici 

489. Prale Ioan, Psaltirea prorocului şi împărat David : în versuri alcătuită. Braşov : în tipografia D. Franţisc de Şobeln, prin Fridrih Herfurt, 1827.

           Clic aici 

490. Pumnul Aron, Isopescul D., A. Pumnul's Grammatik der rumänischen Sprache : für Mittelschulen. Czernowitz : Heinrich Pardini, 1882.

           Clic aici 

491. Pumnul Aron, Lepturariu rumînesc : cules de'n scriptori rumîni pre'n Comisiunea denumito de cotro naltul Ministeriu all învotiomîntului assodat spre folosînta învotoceilor. Vieanna : La c. r. edoturo a cortilor scolástice, 1862- 1865.

             Clic aici Tom 1. Partea 1

Clic aici Tom 1. Partea 2

Clic aici Tom 2. Partea 1

Clic aici Tom 2. Partea 2

Clic aici Tom 3

Clic aici Tom 4. Partea 1

Clic aici Tom 4. Partea 2

492. Pumnul Aron, Privire rapede preste doue sute şese -dzeci şi şepte de'n proprietaţile aşa-numite Moşiile mînastiresci de'n carile s'a format mareţul Fund Relegiunariu all Bisericei dreptcredincioase rasaeritene de'n Bucovina : facute dupa adeverinţe autentice, sau urice pre'n Arun Pumnul. Cernauţi : În tipografiea şi cu edatura Dlui Rudolf Eckhardt, 1865.

           Clic aici 

493. Puşcariu Ioan, Alfabetul secuilor şi slovele cirilice : (cu 1 stampă). Bucureşti : Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, 1905.

           Clic aici 

494. Puşcariu Ioan, Comentariu la pre înalta Patentă din 21 iuniu 1854 pentru Ardealu : lucratu pentru poporul romanu. Sibiiu : Cu tipariul Diecesanu, 1858.

           Clic aici

           Clic aici 

495. Puşcariu Ioan, Consideratiuni asupra timpului si spaciului. Budapesta : Cu literele lui Alexandru Kocsi, 1878.

           Clic aici 

496. Puşcariu Ioan, Date istorice privitoare la familiele nobile române. Sibiiu : Tipariulu tipografiei arhidiecesane, 1892-1895.

          Partea I. 

           Partea II.

497. Puşcariu Ioan, Dintre imitaţiunile lui Ioan Dela Buceci. Braşov : Tipografia Ciurcu & Comp, 1900.

           Clic aici 

498. Puşcariu Ioan, Disertatiune despre impartirea politica a Ardealului : (ca manuscritu data). Sabiiu : Cu literele lui S. Filtsch, 1864.

           Clic aici 

499. Puşcariu Ioan, Fragmente de istoria bisericescă a românilor. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1903.

           Clic aici 

500. Puşcariu Ioan, Fragmente istorice : despre boerii din ţera Făgăraşului. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1904.

           Partea III.

           Partea IV.

501. Puşcariu Ioan, A mélyen tisztelt képviselöházhoz intézett emlékirat, melylyel a Királyföldhöz tartozö Szelistye és Talmács fiökszékekbeli községek közjogi viszonyaiknak rendezését kérelmezik. Budán : a magyar kir. tudom. egyetemi nyomdáböl, 1861.

           Clic aici 

502. Puşcariu Ioan, Negru-Voda. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1898.

           Clic aici 

503. Puşcariu Ioan, Notiţe despre întamplările contemporane. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1913.

           Clic aici 

504. Puşcariu Ioan, Die romanische Amtssprache : ein Compendium der romanischen Sprachlehre mit einer Sammlung der im ämtlichen Verkehre am häufigsten vorkommenden Asudrücke. Hermannstadt : Diözesan-Druckerei, 1860.

           Clic aici 

506. Puşcariu Ioan, Hasdeu Bogdan Petriceicu, Ugrinus - 1291 : discurs rostit la 9(22) martie 1901 în şedinţă solemnă. Bucuresci : Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl", 1901.

           Clic aici 

507. Roja Gheorghe Constantin, Untersuchungen über die Romanier oder sogennanten Wlachen, welche jenseits der Donau wohnen : auf alte Urkunden gegründet : Exetaseis peri ton Rhomaion e ton onomazomenon Blakhon osoi katoikousin antiperan tou Dounabeos (...). Pesth : gedruckt bey Mathias Trattner, 1808.

           Partea I

           Partea II 

508. Roth Daniel, Albini Septimiu, Despre uniune şi, per tangentem, un cuvent despre o posibilă monarchie daco-română sub Coroana Austriei : broşură apărută în 1848 : material pentru apreţiarea politicei naţionale a românilor şi saşilor. Sibiiu : Institut Tipografic T. Liviu Albini, 1895. 

           Clic aici 

510. Russu-Şirianu Ioan, Discursul de aperare rostit înaintea Curţii cu juraţi din Cluj în ziua de 12 septemvrie în al XI. proces de presă al "Tribunei". Sibiiu : Tiparul Institutului Tipografic, 1893.

           Clic aici 

511. Russu-Şirianu Ioan, Iobăgia. Arad : Tiparul Tipografiei Diecezane Gr. Or. Române, 1908.

           Clic aici 

512. Russu-Şirianu Ioan, Românii de peste Carpaţi. Bucureşti : Instit. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1908.

           Clic aici 

513. Russu-Şirianu Ioan, Romănii din statul ungar : (statistică, etnografie). [S.l.] : Editura autorului, 1904. 

           Clic aici 

514. Schiemann Leopold, Teodorovici Ioan, Pruncii cei părăsiţi, ajutoriului lui Dumnezeu, şi purtării de grijă a unei bătrâne şi credincioasă şi crescătoare încredinţaţi : istorie franţozească adevărată şi morală, după forma legii celei creştineşti spre îndreptarea tinerimei. Buda : cu tiparul Crăeştii Tipografii a Universităţii din Pesta, 1830.

           Clic aici 

515. Sima Grigore, Ardeleanul glumeţ : sau 101 de anecdote poporale, alese pe sprinceană şi întocmite din glumele lui Nenea Stan, ce-'şi rîde de toţi. Sibiiu : Tiparul şi editura lui W. Krafft, 1889.

           Clic aici 

516. Sima Grigore, Din betrâni : ghîcitori, întrebări şi respunsuri, frementări de limbă. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1886.

           Clic aici 

517. Sima Grigore, Teiu-legănat : poveste. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1885.

           Clic aici 

518. Sima Grigore, Vlad şi Catrina : poveste. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1885.

           Clic aici 

519. Simu George, Cartea ilustrată : pentru copii şi copile. Gherla : Editura şi tipografia "Aurora" A. Todoran, 1893.

           Clic aici 

520. Simu George, Codrean craiul codrului : baladă. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1899.

           Clic aici 

521. Simu George, Felicitări în poesii şi prosă : la Anul Nou, ziua nascerei şi ziua numelui, cătră tată, mamă, moşi, unchi, mătuşe, nănaşi, tutori, preoţi, înveţători şi binefăcători precum şi alocuţiuni şi vorbiri, cu diferite ocasiuni şcolastice. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1901.

           Clic aici 

522. Simu George, Nopţi de iarnă : novele pentru popor. Gherla : Editura şi tipariul tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1892.

           Clic aici 

523. Simu George, Părintele Nicolae : schiţe din viaţa preoţilor. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1897.

           Clic aici 

524. Şincai Gheorghe, Elementa linguae daco-romana sive valachicae emendata, facilitata et in meliorem ordinem redacta. Budae [Budapest] : typis Regiae Universitatis Pestanae, 1805.

           Partea I

           Partea II 

525. Şincai Gheorghe, Epistola Georgii Sinkai de Eadem ad spectabilem et clarissimum virum Ioannem de Lipszky, capitaneum caesareo-regii regiminis eqvestris hungaricii, quondam vecseyani, nunc hassohomburgensis, mappae geographicae prounciarum ad S. Coronam Regni Hungariae pertinentium elucubratorem. Budae : typis Regiae Universitatis Pestanae, 1804.

           Clic aici 

526. Şincai Gheorghe, Povăţuire cătră economia de câmp pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeara Ungurească şi din părţile ei împreunate. La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1806.

           Clic aici 

527. Şireagu Octavian, În umbra lui Crist. poeme în proză şi maxime. Cluj : Editura Transilvania, 1933.

           Clic aici 

528. Slavici Ioan, Amintiri : Eminescu, Creangă, Caragiale, Coşbuc, Maiorescu. Bucureşti : Cultura Naţională, 1924.

           Clic aici 

529. Slavici Ioan, Ardealul : studiu istoric. Bucuresci : Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1893.

           Clic aici 

530. Slavici Ioan, Aşezarea vorbelor în româneşte. Bucureşti : Instit. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1905.

           Clic aici 

531. Slavici Ioan, Asilul "Elena Doamna". Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1884.

           Clic aici 

532. Slavici Ioan, Cel din urmă armaş : roman. Bucureşti : Cultura Naţională, 1923.

           Clic aici 

533. Slavici Ioan, Din betrâni : Manea : naraţiune istorică. Bucuresci : Imprimeria şi Editura "Librăriei Şcoalelor" G. Sfetea, 1905. 

           Clic aici 

534. Slavici Ioan, Din betrâni : naraţiune istorică. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice şi Editură "Minerva", 1902.

           Clic aici 

535. Slavici Ioan, Din valurile vieţii. Bucureşti : Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1909.

           Clic aici 

536. Slavici Ioan, Educaţiunea fizică. Bucureşti : Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1909.

           Clic aici 

537. Slavici Ioan, Educaţiunea morală. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice si Editură "Minerva", 1909.

           Clic aici 

538. Slavici Ioan, Educaţiunea raţională. Bucureşti : Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1909.

           Clic aici 

539. Slavici Ioan, Închisorile mele : scrisori adresate unui prieten din altă lume. [Bucureşti] : Viaţa Românească, [1921].

           Clic aici 

540. Slavici Ioan, Institutul Ion Oteteleşanu din Măgurele : monografie. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl", 1906.

           Clic aici 

541. Slavici Ioan, La răscruci. Bucureşti : Instit. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1906.

           Clic aici 

542. Slavici Ioan, Mara : roman. Budapesta : Institutul Tipografic şi de Editură "Luceafărul", 1906.

           Clic aici 

543. Slavici Ioan, Novele. Vol. 2: O viaţă pierdută: Moara cu noroc: Norocul: Comoara. Bucuresci : Editura Librăriei Socec & Co, 1896.. In: Novele, vol. Vol. 2,

           Clic aici 

544. Slavici Ioan, Novele. Bucuresci : Editura Librăriei Socecu & Comp, 1892-1896. 

           Clic aici 

545. Slavici Ioan, Novele. Vol. 1: Popa Tanda: Scormon: La crucea din sat: Gura satului: Budulea Taichii: Bobocel: Vecinii. Bucuresci : Editura Librăriei Socec & Co, 1892.. In: Novele, vol. Vol. 1,

           Clic aici 

546. Slavici Ioan, Novele din popor. Bucuresci : Editura Librăriei Socec & Co, 1881.

           Clic aici 

547. Slavici Ioan, Nuvele. Vol. 6: Vatra părăsită: Nuţa: Un paravan: Omul cel adevărat: Azi ca ieri: Mâhnirile lui Trică: Din valurile vieţii: O noapte fioroasă: Sărbători fericite: Un pas cu noroc: Doi prieteni. Bucureşti : Cartea Românească, [1926?].. In: Nuvele, vol. Vol. 6,

           Clic aici 

548. Slavici Ioan, Nuvele. Vol. 5: Spiru Călin: Domnul Istrat Gorăuţ: "Purceluş cu coada sfredel": O jertfă a vieţii: Răul din fire: Puişorii: Pe povîrniş: Ţaţa Melania: Dar din prisos: Din vecini: Taina lui Cimbru: Ac şi aţă. Bucureşti : Cartea Românească, [1926?].. In: Nuvele, vol. Vol. 5,

           Clic aici 

549. Slavici Ioan, Nuvele. Bucureşti : Cartea Românească, [1926?]. 

550. Slavici Ioan, Nuvele. Vol. 4: Baba Dana: O răzbunare: Sân' Vasii: Pascal: Săracul: Din altă lume: Dăscălaşul: Împăcare: Om de caracter: O moştenire grea: Renaştere: O aventură galantă: Tovărăşie nepotrivită: Ceas rău: Mitocanul: La răscruci. Bucureşti : Cartea Românească, [1926].. In: Nuvele, vol. Vol. 4,

           Clic aici 

551. Slavici Ioan, Nuvele. Bucureşti : Cartea Românească, [1926]. 

552. Slavici Ioan, Nuvele. Vol. 2: O viaţă pierdută: Moara cu noroc: Norocul: Comoara. Bucuresci : Editura Librăriei Socec & Co, 1921.. In: Nuvele, vol. Vol. 2,

           Clic aici 

553. Slavici Ioan, Nuvele. Bucureşti : Cartea Românească, 1921. 

554. Slavici Ioan, Nuvele. Vol. 1: Popa Tanda: Scormon: La crucea din sat: Gura satului: Budulea Taichii: Bobocel: Vecinii. Bucureşti : Cartea Românească, 1921.. In: Nuvele, vol. Vol. 1,

           Clic aici 

555. Slavici Ioan, Nuvele. Bucureşti : Cartea Românească, 1921. 

556. Slavici Ioan, Politica naţională română : articoli scrişi dela 1871 până la 1881. Bucureşti : Editura autorului, 1915.

           Clic aici 

557. Slavici Ioan, Popa Tanda. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1914. 

           Clic aici 

558. Slavici Ioan, Poveşti. Vol. 2: Spaima zmeilor: Ioanea mamii: Băiat sărac: Stan Bolovan: Împăratul şerpilor: Rodul tainic: Băiat horopsit: Doi fraţi buni: Negru Împărat: Mieluşelul: Fifi: Pisu. Bucureşti : Cartea Românească, [1923].. In: Poveşti, vol. Vol. 2,

           Clic aici 

559. Slavici Ioan, Poveşti. Vol. 1: Zâna zorilor: Floriţa din codru: Ileana cea şireată: Doi feţi cu stea în frunte: Păcală în satul lui: Petrea prostul: Limir Împărat. Bucureşti : Cartea Românească, 1921.. In: Poveşti, vol. Vol. 1,

           Clic aici 

560. Slavici Ioan, Poveşti. Bucureşti : Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1908.

           Clic aici 

561. Slavici Ioan, Prinţesa : [nuvele inedite]. Bucureşti : Edit. Librăriei "Universala" Alcalay, [1930?].

           Clic aici 

562. Slavici Ioan, Puişorii. Bucureşti : Editura Librăriei "Universala" Alcalay, [1925?].

           Clic aici 

563. Slavici Ioan, Die Rumänen : in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina. Wien ; Teschen : Verlag von Karl Prochaska, 1881.

           Clic aici 

564. Slavici Ioan, Spiru Călin. Bucureşti : Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1908.

           Clic aici 

565. Slavici Ioan, "Tribuna" d-lui dr. I. Raţiu : explicări documentare. Orăştie : "Minerva", Institut tipografic, 1896.

           Clic aici 

566. Slavici Ioan, "Tribuna" şi tribuniştii. Orăştie : "Minerva", Institut tipografic, 1896.

           Clic aici 

567. Suciu Valeriu, Negruţiu Nicolae Fekete, Manual de matematică : pentru clasa a III-a a institutelor pedagogice. Balázsfalva : Tipografia Seminarului teologic greco-catolic, 1916.

           Clic aici 

570. Tempea Radu, Gramatica românească. Sibiu : în tipografia lui Petru Bart, 1797.

           Clic aici 

571. Teodorovici Ioan, Moralnice sentenţii sau folositoare pilde. Buda : Crăiasca Tipografie a Univer. Ungureşti, 1813.

           Partea I

           Partea II 

572. Thököly Sava, Erweis, dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind, und dies nicht aus ihrer italienisch-slavischen Sprache folgt. Ofen [Buda] : gedruckt mit k. ung. Universitäts Schriften, 1827.

           Clic aici 

573. Thornton Thomas, Bojincă Damaschin T., Starea de acum din oblăduirea geograficească, orăşenească şi politicească a Prinţipaturilor Valahiei şi a Moldaviei, (...). La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungar[iei], 1826.

           Partea I

           Partea II 

574. Ţichindeal Dimitrie, Arătare despre starea acestor noao întroduse sholasticeşti înstituturi ale naţiei româneşti, sârbeşti şi greceşti. Buda : cu tipariul Crăieştei Tipografii a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1813.

           Clic aici 

575. Ţichindeal Dimitrie, Epitomul sau Scurte arătări pentru Sfânta Besearică, pentru vesmintele ei, şi pentru domnezeiasca liturghie, care se sevârşaşte întrânsă : aşijderea şi pentru preotul şi slojitoriul lui Domnezeu : prin scurte întrebări şi răspunsuri, (...). Buda : la Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1808.

           Partea I

           Partea II 

576. Ţichindeal Dimitrie, Russu Ioan, Fabulele lui Demetriu Cichindealu în traducere nouă din originalulu serbescu alu lui Dositei Obradovici. Aradu : Tipografia Diecesei Române Gr. Or., 1885.

           Clic aici 

577. Ţichindeal Dimitrie, Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţături. Buda : cu Tipariul Crăeşcei Tipografii a Universitatei Ungureşti din Peşta, 1814.

           Partea I

           Partea II

           Partea III 

578. Tincovici Ioan, [Cântări dumnezeieşti la praznicile Mântuitoriului nostru, Isus Hristos, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, şi ale altor sfinţi ce se prăznuiesc]. [Buda] : [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti], [1815].

           Clic aici 

579. Tincovici Ioan, Înţeleapte învăţături sau regule pentru îndreptarea năravurilor spre folosul pruncilor. Buda : Crăiasca Tipografie a Universit. Ungariei, 1815.

           Clic aici 

580. Tomici Ioan, Cultura albinelor sau învăţătura despre ţinerea stupilor în magaţinuri. Buda : cu Tipariul Crăeştei Universitate din Pesta, 1823.

           Clic aici 

581. Tomici Ioan, Scurte învăţături pentru creşterea şi buna purtare a tinerimei română, precum şi nişte alease cântări beseariceşti, şi unele cuvioase şi desfătătoare lumeşti. La Buda : cu tipariul C. Universitate din Pesta, 1827.

           Partea I

           Partea II 

582. Vaida Ladislau, Az erdélyi polgári magános törvények historiaja. [Kolozsvár] : Királyi Lyceum Betüivel, 1830.

           Clic aici 

583. Vaida Ladislau, Az erdélyi polgári magános törvényekkel valö esmeretségek harmadik könyve, (...). Kolo'sváron : A' Királyi Lyceum Betüivel, 1830.

           Partea I

           Partea II

           Partea III

           Partea IV 

584. Vaida Dimitrie, Cuvântări în cinstea exselenţiei sale Ioann Bobb, vlădicul Făgăraşului, (...). [Blaj] : cu Tipariul Seminarului, 1813.

           Clic aici 

585. Vaida Ladislau, Dictiones duae, quarum priorem die 21. Februarii 1817. dum ad supplendam juris patrii ac crim. in lyceo Claudiopolitani per interventam medio tempore mortem Dni Winkler in vacantam recidentem cathedram admoveretur; posteriorem verio die 3. Augusti ejusdem anni terminatis praelectionibus. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : typis Lycei Regii, 1817.

           Clic aici 

586. Vaida Dimitrie, Bob Ioan, Orationes quarum primam Clerus Greco-Catholicus Maior Dioecesis Fogarasiensis occasione Instalationis Canonicorum. Cibinii [Sibiu] : typis Ioannis Barth, 1809.

           Clic aici 

587. Vaida Ladislau, Synopsis historiae juris Transsilvanici, in usum auditorium suorum. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : typis Lycei Regii, 1830.

           Partea I

           Partea II 

588. Villaume Peter, Petrovici Naum, Pedagogia şi metodica pentru învăţătorii shoalelor orăşeneşti şi săteşti. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

           Partea I

           Partea II 

589. Vlaicu, Euhologhion adecă Molitvnic. La Blaj : în Mănăstirea Sfintei Troiţă, 1757.

           Clic aici

           Clic aici 

590. Voltaire, Beldiman Alexandru, Tragodia lui Oreste. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1820.

           Partea I

           Partea II 

591. Weiskern Friedrich Wilhelm, Barac Ioan, Tragedia lui Samson : în cinci perdele : care odinioară sau producăluit în Theatrul împărătesc din Vienna în limba nemţească. Sibiiu : Tiparul şi provhezătura eredit. lui G. de Klozius, 1864.

           Clic aici 

592. Weiskern Friedrich Wilhelm, Barac Ioan, Tragedia lui Samson : în cinci perdele : care odinioară sau producăluit în Theatrul împărătesc din Vienna în limba nemţească. Sibiiu : În Tipografia lui Georgie de Klozius, 1859. 

636. Darea de séma asupra procesului politicu de pressa alu d-lui George Bariţiu, redactorele "Observatoriului", în cestiunea colectoru pentru soldaţi români răniţi : (pertractarea finală din 30 aprilie st. n. 1879). Sibiiu : Tipografi'a lui S. Filtisch (W. Krafft), 1879.

           Clic aici 

637. Datorinţele suppuşilor cătră monarhul lor : pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeara Unigurească şi din părţile ei împreunate. Buda : tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universităţei Ungureşti, 1806.

           Clic aici 

639. Dictionariu rumânesc, lateinesc, şi unguresc : în doao tomuri. Clus : Cu typariul Typografii Collegiumului Reformaţilor prin Stephan Török, 1822-1823.

           Partea I

           Partea II

           Partea III

           Partea IV

           Partea

648. George Bariţiu : foi comemorative la serbarea din 12/24 maiu 1892. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1892.

           Clic aici 

652. Întâmplările răsboiului franţozilor şi întoarcerea lor dela Moscva ş. c. l.. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1814.

           Partea I

           Partea II 

654. Învăţătură pentru ferire şi doftoriia boalelor celor ce se încing prin ţeară şi acelor ce se leagă, şi a unor boale sporadice, adică pe ici pe colu îmblătoare ale vitelor celor cu coarne precum şi a cailor, a oilor, şi a porcilor. Buda : la Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungariei, 1816.

           Partea I

           Partea II 

655. Învăţătură pentru lucrătorii de tăbacă în ţara ungurească şi în Galiţia. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pesta, 1823.

           Clic aici 

657. Istoria a Alexandrului celui Mare din Machedonia, şi alui Darie din Persida Împăraţilor. Sibiu : în tipografia lui Petru Bart, 1794.

           Partea I

           Partea II 

658. Mâna lui Damaschin. Sibiu : [s.n.], 1793.

           Clic aici 

660. Napoleon Bonaparte ce au fost, şi ce iaste : o întocmită arătare despre viaţa şi faptele lui : dinpreună cu bătaia ce s-au întâmplat la luarea Parisului, până la ducerea lui în insula Elba. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.

           Clic aici 

665. Ode excellentissimo, illustrissimo, ac reverendissimo domino domino Joanni Bab, de kápolnak-monostor, Dei, at apostolicae sedis gratia per Transilvaniam graeci ritus unitorum episcopo Fogarasiensi, S.C.R. Ap. majestatis status consiliario actuali intimo dum Claudiopoli erectam impensis suis ecllesiam die 28 august anni 1803, sacro ritu consecraret, oblata. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : impress. typis Collegii Reform[atorum], [1803].

           Clic aici 

669. Orthographia latino valachica. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : impress. typis Coll. Reformatorum, 1805.

           Clic aici 

677. Procesul de presă a lui Parteniu Cosma contra Septimiu Albini pertractat naintea Curţii cu juraţi din Clus la 27 Martiu n.1889. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1889.

           Clic aici 

694. Scurtă arătare despre luarea Parisului alte întâmplări. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1814.

           Clic aici 

701. Theologhie dogmatică după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită, cu mărturii din S. Scriptură, şi din SS. Părinţi întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1804-1811.

           Partea I

           Partea II

           Partea III

           Partea IV

           Partea V

           Partea VI 

703. Trista întâmplare a cetăţii Dresda dela spargerea încoace a podului, până la apărarea cetăţii. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1814.

           Clic aici 


BCU "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
Copyright © 2019