Scoala Ardeleana
Proiect Şcoala Ardeleană

Supplex Libellus Valachorum

manuscris  

  


"Răbdarea este prietenul de drum al înţelepciunii." Sfântul Augustin


  

 1. Aaron Teodor, Anotări din istoria eclesiastică, despre ursărea şi lăţărea credinţei creştine, între români. Pesta : Cu tipariul lui Vasiliă Cosma, 1850.

             Clic aici 

 2. Aaron Vasile, Anul cel mănos : bucuria lumei : un cântec în stihuri îndemânatice, în care aflătoarele stări ale ştiutelor patru timpuri ale anului celui înfrumseţat cu roduri bune să cuprind. Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1830.

             Clic aici 

 3. Aaron Teodor, Catihetica practică sau arătarea cum să se propună înveţăturile catihetice a credinţei creştineşti la vârsta cel tinără. Buda : Prakt. Katichetik Walachisch, 1843.

             Clic aici 

 4. Aaron Florian, Catihismul omului creştin, moral şi social : pentru trebuinţa tinerilor din şcoalele începătoare. Bucureşti : În Tipografia lui Eliad, 1834.

             Clic aici 

 5. Aaron Florian, Documente de istoria lumii, pentru trebuinţa tinerimei începătoare din aşezămintele de învăţătură şi creştere publice şi private. Bucuresci : în Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1845.

             Clic aici 

 6. Aaron Vasile, Istoria lui Sofronim şi a Haritei cei frumoase, fiicei lui Aristef mai marelui din Milet. Sibiu : In tipografia lui Gheorghie de Klosius, [1821].

             Clic aici 

 7. Aaron Florian, Manual de catechismul cel mic al omului creştin, moral şi soţial : priimit de Comisia profesorală pentru tinerimea din şcoalele începătoare. Bucureşti : În Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1848.

             Clic aici 

 8. Aaron Vasile, Patima şi moartea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1808.

             Partea I

             Partea II 

 9. Aaron Vasile, [Patimile şi moartea a Domnului, şi Mântuitorului nostru Isus Hristos]. [Braşov] : [în tipogr. lui Gheorghie de Şobel, prin Mihail Dir.], [1805].

             Clic aici 

 10. Aaron Vasile, Perirea a doi iubiţi adecă jalnica întâmplare a lui Piram şi Tisbe cărora s-au adăugat mai pe urmă nepotrivita iubire a lui Echo cu Narţis : scrise în versuri. Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1807.

             Clic aici 

 11. Aaron Teodor, Scurt apendice la Istoria lui Petru Maior. Buda : cu Tiparul C. Universităţi din Pesta, 1828.

             Clic aici 

 12. Aaron Vasile, Versuri veselitoare la ziua numelui exţelenţiei sale domnului domn Ioann Bobb, vlădicul Făgăraşului (...). Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, [1806].

             Clic aici 

 13. Aesopus, Viaţa şi pildele prea înţeleptului Esop. [Buda] : [în Crăiasca Tipografia Universităţei Ungureşti], [1812].

             Partea I

             Partea II 

 14. Albini Septimiu, 1848 în Principatele Române. Bucureşti : Imprimeriile Independenţa, 1910.

             Clic aici 

 15. Albini Septimiu, Scol'a civila de fete cu internatu a "Asociatiunei transilvane pentru literatur'a romana si cultur'a poporului romanu" din Sibiiu : monografie. Gherl'a : Tip. "Aurora" p. A. Todoranu : Ed. Cancelariei Negrutiu, 1887.

             Clic aici 

 16. Alexi Artemiu Publiu, Die St.-Georger Säuerlinge im Nord-Osten Siebenbürgens und die Flora auf dem Gebiete derselben. Hermannstadt : Druck von Josef Drotleff, 1892.

             Clic aici 

 17. Alexi Artemiu Publiu, Compendiu de meteorologiă. Braşovu : Tipografia Alexi, 1889.

             Clic aici 

 18. Alexi, Ioan, Grammatica Daco-Romana sive Valachica, latinitate donata, ancta, ac in hune ordinem, redacta Joannes Alexi, Viennae : [s.n.], 1826.

            Clic aici 

 19. Ioan Alexi, Grammatica Daco-Romana sive Valachica : latinitate donata, aucta, ac in hunc ordinem redacta. Viennae : apud Bibliopolam Josephum Geistinger, 1826.

             Clic aici 

 20. Alexi Theochar, Ai carte, ai parte : roman umoristic. Sibiu : [s.n.], 1878.

             Clic aici 

 21. Alexi Theochar, Apă rece : glumă înt'un act. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

             Clic aici 

 22. Alexi Theochar, Babeta : roman original. Braşov : Tipografia Alexi, 1888.

             Clic aici 

 23. Alexi Theochar, Beiu, Vodă, Domn : roman istoric. Braşov : Tipografia Alexi, [1884-188?].

             Clic aici 

 24. Alexi Theochar, Bicicleta la mahala : comedie în trei acte. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

             Clic aici 

 25. Alexi Theochar, Ciarda albă : naraţiune poetică în 5 cânturi. Braşov : Tipografia la Römer et Kamner, 1879.

             Clic aici 

 26. Alexi Theochar, Cu voia Dumisale : comedie în 1 act. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1900?].

             Clic aici 

 27. Alexi Theochar, Curca : comedie în 1 act. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1892].

             Clic aici 

 28. Alexi Theochar, Deutsch-Rumänisches Wörterbuch. Kronstadt : Verlag der Buchhandlung Johann I. Ciurcu, 1908.

             Clic aici 

 29. Alexi Theochar, Deutsch-Rumänisches Wörterbuch für Schule und Umgang. Kronstadt : Verlag von H. Zeidner, 1894.

             Clic aici 

 30. Alexi Theochar, Deutsch-Rumänisches Wörterbuch für Schule und Umgang. Kronstadt : [s.n.], 1886.

             Clic aici 

 31. Alexi Theochar, Dicţionaru portativu germano-românu. Bucruesci : Tipografia Thiel et Weiss, 1874.

             Clic aici 

 32. Alexi Theochar, Domnul de Ghiavahazi maria-sa : novelă din popor. Braşov : Tipografia Alexi, 1888.

             Clic aici 

 33. Alexi Artemiu Publiu, O escursiune botanica in Romani'a şi Dobrogea. Sibiiu : Tipografia Arhidiecezană, 1883.

             Clic aici 

 34. Alexi Artemiu Publiu, Helveţia şi Wilhelm Tell. Braşov : Tipografia Alexi, 1888.

             Clic aici 

 35. Alexi Theochar, Hundert Blätter : Erzählungen. Kronstadt : [s.n.], 1883.

             Clic aici 

 36. Alexi Theochar, Im Halborient : historische Novelle. Kronstadt : [s.n.], 1869.

             Clic aici 

 37. Alexi Theochar, Împletesc, despletesc : comedie înt'un act întocmită după o novelă franceză. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

             Clic aici 

 38. Alexi Theochar, În preajma expoziţii. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1906.

             Clic aici 

 39. Alexi Theochar, Johannes Honterus : Volksschrift. Kronstadt : Gabony et Comp., 1897.

             Clic aici 

 40. Alexi Theochar, Junii : legenda de Pasci. Braşov : Tipografia Alexi, 1889.

             Clic aici 

 41. Alexi Theochar, Karpathen-Röschen : Gedichte. Bukarest : Verlag von Johann Weiss, 1868.

             Clic aici 

 42. Alexi Theochar, Lăcustele : vodevil în 3 acte. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1900?].

             Clic aici 

 43. Alexi Theochar, Nici minte nici noroc : comedie înt'un act. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

             Clic aici 

 44. Alexi Theochar, Noptea de Sf. George : vodevil în 2 acte. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1900?].

             Clic aici 

 45. Alexi Theochar, Otilia sa : comedie înt'un act de Rudolf Iarosy. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

             Clic aici 

 46. Alexi Theochar, Pisica : comedie într-un act. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1900?].

             Clic aici 

 47. Alexi Theochar, Plevna : drâmă în 5 acte. Braşov : Tipografia Alexi, 1902.

             Clic aici 

 48. Alexi Theochar, Pur şi simplu : comedie înt'un act. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

             Clic aici 

 49. Alexi Artemiu Publiu, Pop Maxim, Resbelulu orientale illustratu. Graz : Editur'a lui Paul Cieslar, 1878.

             Clic aici 

 50. Alexi Artemiu Publiu, Românii la Plevna : disertaţie însinnata pentru adunarea generală a asociaţiunei transilvane ţinută la Turda în dîlele de la 7,8 şi 9 Augustu 1880. Gherl'a : Imprimeria Giurgiu Lazaru, 1880.

             Clic aici 

 51. Alexi Theochar, Rumänische Kunst : Dichtungen. Kronstadt : Verlag von Löw, Gerula et Comp., 1880.

             Clic aici 

 52. Alexi Theochar, Săricica : comedie înt'un act. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

             Clic aici 

 53. Alexi Theochar, Slavă Domnului, masa e pusă : comedie înt'un act de Leon Gozlan. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

             Clic aici 

 54. Alexi Theochar, Strada Carmen Silva : roman. Braşov : Tipografia Alexi, 1893.

             Clic aici 

 55. Alexi Theochar, Die Tannen-Reiter (Juni) : eine Ostersage. Kronstadt : Buchdruckerei Alexi, 1889.

             Clic aici 

 56. Alexi Theochar, Tot găina cântă : comedie înt'un act întocmită după o novelă germană. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

             Clic aici 

 57. Alexi Theochar, Unul scapă, altul piere : naraţiune romantică. Braşov : Tipografia Alexi, 1893.

             Clic aici 

 58. Alexi Theochar, Vistavoiul Marcu : comedie în trei acte. Braşov : Editura şi Tipografia Alexi, [1900?].

             Clic aici 

 59. Alexi Theochar, Viţelul de aur : comedie în trei acte. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1903.

             Clic aici 

 60. Alexici Gheorghe, Gáldi Lászlö, Dicţionar portativ maghiar-român cuprinzând cuvintele cele mai necesare pentru şcolari şi particulari. Budapest : Lingua, [1900?].

             Clic aici 

 61. Alexici Gheorghe, Elevilor mei : discurs de deschidere ţinut la universitatea din Budapesta : 22 ianuarie 1910. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1910.

             Clic aici 

 62. Alexici Gheorghe, Dieterich Karl, Geschichte der rumänischen Litteratur. Leipzig : Amelang, 1906.

             Clic aici 

 63. Alexici Gheorghe, Gramatică maghiară : manual practic de învăţământ pentru autodidacţi. Budapest : Lingua, 1942.

             Clic aici 

 64. Alexici Gheorghe, Magyar elemek az oláh nyelvben. Budapest : Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, 1888.

             Clic aici 

 65. Alexici Gheorghe, Pagini din trecut : cum s'a propoveduit unirea în părţile bihorene. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1903.

             Clic aici 

 66. Alexici Gheorghe, Román nyelvtan. Budapest : Rozsnyai Károly kiadása, [1900?].

             Clic aici 

 67. Alexici Gheorghe, Románok. Budapest : Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, 1905.

             Clic aici 

 68. Alexici Gheorghe, Muşlea Ion, Texte din literatura poporană română. Bucureşti ; Budapesta : Editura Academiei Republicii Socialiste România : Editura Autorului, 1899- 1966.

            Clic aici Tomul I.

            Clic aici Tomul II.

 69. Alexici Gheorghe, Vadrözsapör. Budapest : M. Néprajzi Társaság kiadványa, 1897.

             Clic aici 

 70. Anderco Ioan Artemie, Iorga Nicolae, Un student în străinătate acum o jumătate de veac : maramurăşanul Artemie Anderco : jurnalul său. Vălenii de Munte : Aşezământul Tipografic "Datina Românească", 1934.

             Clic aici 

 71. Andrei Şaguna, Anrede des gr. orient. Diöcesan-Bischofs in Siebenbürgen Andreas Freiherrn von Schaguna, an die Geistlichkeit und National-Versammlung : am 28 December 1848 in Hermannstadt. Hermannstadt : Diöcesan-Druckerei, 1860.

             Clic aici 

 72. Andrei Şaguna, Anthorismos oder berichtigende Erörterung über die Broschüre "Die Wünsche des rechtgläubigen Klerus aus der Bukovina in Betreff der kanonischen Organisirung der Diöcese und ihrer hierarchischen Stellung im Organismus der orthodoxer-orientalischen Kirche in Österreich". Hermannstadt : Druck der Diöcesan Buchdruckerei, 1863.

             Clic aici 

 73. Andrei Şaguna, Anthorismos sau Desluşire compărătivă asupra broşurei "Dorinţele dreptcredinciosului cleru din Bucovina în privinţa organisărei canonice a diecezei, şi a ierarhiei sale referinţe în organismulu bisericei ortodoxe din Austria". Sibiiu : În Tipografia diecesană, 1861.

             Clic aici 

 74. Andrei Şaguna, Compendiu de dreptulu canonicu alu unei Sântei Sobornicesci si Apostolesci Biserici. Sabiiu : tiparitu in Tipografi'a archidiecesana, 1868.

             Clic aici 

 75. Andrei Şaguna, Sentz Alois, Compendium des kanonischen Rechtes der einen, heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche. Hermannstadt : Buchdruckerei des Josef Drotleff, 1868.

             Clic aici 

 76. Andrei Şaguna, Elementele dreptului canonic al bisericii drepcredincioase răsăritene spre întrebuinţarea preoţimei, a clerului tânăr şi a creştinilor. Sibiiu : Tipografia Diecezană, 1855.

             Clic aici 

 77. Andrei Şaguna, Enchiridionu, adecă Carte manuale de canöne ale unei, sântei, sobornicesci, sî apostolesci Biserici : cu momentare. Sabiiu : In tipografi'a archidiecesana, 1871.

             Clic aici 

 78. Andrei Şaguna, Boiu Zaharia, Geschichte der griechisch-orientalischen Kirche in Oestreich : Bruckstücke aus der allgemeinen Kirchengeschichte des Andreas Freiherrn von Schaguna. Hermannstadt : Druck von Josef Drotleff, 1862.

             Clic aici 

 79. Andrei Şaguna, Manual de teologie morale creştinească : pentru întrebuinţarea preoţimei şi a clericilor greco-resăriteni. Sibiiu : În tipografi'a dieceseană, 1855.

             Clic aici 

 80. Andrei Şaguna, Manualu de studiulu pastoralu. Sabiiu : In tipografi'a archidiecesana, 1872.

             Clic aici 

 81. Andrei Şaguna, Memorialu prin care se lămureşte cererea romăniloru de religiunea resăriteană în Austria pentru restaurarea Mitropoliei loru din punctu de vedere a ss. canoane : aşternutu c. r. Ministeriul pentru Cultu şi Instrucţiune 1851. Sibiiu : În tipografia diecesană, 1860.

             Clic aici 

 82. Andrei Şaguna, Memorii : din anii 1846-1871 : publicate de consistorul Arhidiecezei Ortodoxe Române de Alba-Iulia şi Sibiu, la aniversarea a 50-a dela adormirea în Domnul a marelui arhiereu. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, 1923.

             Clic aici 

 83. Andrei Şaguna, Promemorie despre dreptul istoric al autonomiei bisericeşti naţionale a românilor de relegea răsăriteană în ces. rep. provincii ale Monarhiei Austriace. Sibiiu : În Tipografia lui Gheorghie de Clozius, 1849.

             Clic aici 

 84. Andrei Şaguna, [Respingere a unor atacuri în treaba unei traduceri noue a Bibliei]. Sibiiu : Tipografia diecesană, 1858.

             Clic aici 

 85. Andrei Şaguna, Scrisori apologetice, va sa dica: de Aparare, ale Archiepiscopului si Metropolitului Romaniloru de religi'a ortod. resar. din Ardealu si Ungaria Andreiu Bar. de Siagun'a. Sibiiu : In tipografi'a archidiecesana, 1867.

             Clic aici 

 86. Antinescu Zaharia, Autobiographia mea séú Un voiagiu în timpú de 70 ani : prosa şi poesia 1826-1896. Ploiesci : Stabilimentul grafic "Progresul", 1896.

             Clic aici 

 87. Antinescu Zaharia, Cheia universală a sciinţelor umane din secolul al XIX. Ploesci : Stabilimentul de arte grafice "Progresul", 1899.

             Clic aici 

 88. Antinescu Zaharia, Geografia României şi a ţerilor învecinate pentru usul claselor primare urbane şi rurale de ambele sexe : prelucrată după noul method. Ploesci : Typ. Ioan G. Costescu, 1876.

             Clic aici 

 89. Antinescu Zaharia, Încă trei ani de viúéţă. Ploiesci : Stabilimentul grafic "Progresul", 1900.

             Clic aici 

 90. Antinescu Zaharia, Missiunea femeii pe pămentú şi femeile celebre din anticitate : conferinţă publică. Ploiesci : Tip. Diarului "Democratul", 1888.

             Clic aici 

 91. Antinescu Zaharia, Paharulu séú bunele exemple alle părinţilor : multu folosescu fiiloru. Ploiesci : Noua typographie Ioan G. Costescu, 1874.

             Clic aici 

 92. Aron, Petru Pavel, Epistola consolatoria ex divinitus inspriratis scripturis , opera illustrissimi ac reverendissimi domini Petri Pauli Aaron de Bisztra, episcopi Fagarasiensis, Balasfalvæ [Blaj], per Joannicium Endé diaconus, MDCCLXI [1761].

             Clic aici 

 93. Serbările dela Blaj : 1911 : o pagină din istoria noastră culturală. Blaj : Tipografia Seminarului Teologic Gr. Cat, 1911.

             Clic aici 

 94. Babeş Vincenţiu, Caus'a limbelor si natiunalitatilor in Austria. Vienn'a : Cu Tipariul Mechitaristilor, 1860.

             Clic aici 

 95. Babeş Vincenţiu, Notiţe biografice asupra vieţii şi activităţii decedatului Andreiu Mocioni (Mocsonyi) membru al Academiei Române. Bucuresci : Tipografia Academiei Romane, 1883.

             Clic aici 

 96. Babeş Vincenţiu, Die Sprachen= und Nationalitätenfrage in Oesterreich. Wien : Druck von Carl Gerold's Sohn, 1860.

             Clic aici 

 97. Barac Ioan, Cei trei fraţi gheboşi sau Trei barbaţi şi o muiare : o istorie comică. Braşov : În Tipografia lui Î. Gătt, 1843.

             Clic aici 

 98. 95. Barac Ioan, Cei trei fraţi gheboşi sau Trei barbaţi şi o muiere : istorie comică. Braşov : Editura Librăriei N. I. Ciurcu, 1889.

             Clic aici 

 99. Barac Ioan, Halima sau O mie şi una de nopţi. Bucureşti : Editura Librăriei Socec & Co., 1908-1909.

             Clic aici 

 100. Barac Ioan, Istoria prea frumosului Arghir şi a prea frumoasei Elena. Bucureşti : Cartea Românească, [192-].

             Clic aici 

 101. Barac Ioan, Istoria prea frumosului Arghir şi a prea frumoasei Elena cea măiastră şi cu părul de aur : adecă o închipuire, supt carea să înţăleage luarea ţării Ardealului prin Traian Chesariul Râmului. Sibiu : In tipografia lui Gheorghie de Clozius, [18-?].

             Clic aici 

 102. Barac Ioan, Naşterea şi toată viaţa minunatului Piticot de un cot şi cu barbă cu tot. Braşov : Tipărit în Tipografia lui Ioan Gătt, 1842.

             Clic aici 

 103. Barac Ioan, Iorga Nicolae, O paradigmă a leneşului Pipelea Gâscariu mult curioasă : în stihuri alcătuită. Arad : Editura Librăriei Diecezane, 1916.

             Clic aici 

 104. Barac Ioan, Risipirea cea de pe urmă a Ierusalimului care s'a împlinit după cuventul ce s'a dis că nu va remâne piatră pe piatră : scoasă din cartea lui Iosif Flavie, pe scurt şi în 9 cântări în stihuri alcătuită. Sibiiu : Tiparul şi editura lui W. Krafft, 1902.

             Clic aici 

 105. Bariţiu George, Slavici Ioan, Apel cătră alegetorii români! : Sibiiu, în 14 maiu st. n. 1887. Sibiiu : [s.n.], 1887.

             Clic aici 

 106. Bariţiu George, Apulum, Alba-Iulia, Belgrad în Transilvania : studiu. Bucuresci : Tipografia Academiei Române, 1887.

             Clic aici 

 107. Bariţiu George, Calendariu pentru poporulu romanu cu privire la mai multe cerinte ale lui pe anul comunu 1858 care este de 365 zile : anulu VII. Brasov : Romer & Kamner, 1858.

             Clic aici 

 108. Bariţiu George, Catechismulu calvinescu inpusu clerului şi poporului romanescu sub domni'a principiloru Georgiu Rakoczy I şi II : transcrisu cu litere latine după ediţiunea II tipărită în anulu 1656, insocitu de una escursiune istorică şi de unu glossariu. Sibiiu : Tipografia lui W. Krafft, 1879.

             Clic aici 

 109. Bariţiu George, Criticile "istorice" ale lui Iosef Sterca Şuluţiu de Kerpenyes scarmanate : informaţiune tipărită ca manuscriptu. Sibiiu : Tipariul lui W. Krafft, 1892.

             Clic aici 

 110. Bariţiu George, Munteanu Gabriel, Orghidan Rudolf, Deutsch-romänisches Wörterbuch. Kronstadt : Gedruckt bei Römer & Kamner, 1853-1854.

             Clic aici 

 111. Bariţiu George, Dicţionariu ungurescu-romanescu. Braşiovu : Tipografi'a Römer & Kamner, 1869.

             Clic aici 

 112. Bariţiu George : foi comemorative la serbarea din 12/24 maiu 1892. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1892.

             Clic aici 

 113. Bariţiu George, Wass Sámuel, Az erdélyi oláh nemzetröl szollö országos törvényczikkek az unioval szemben és ezekröl értekezlet egy magyar és egy oláh közt. Brassö : Kiadják Römer és Kamner tulajdon nyomdájokban, 1861.

             Clic aici 

 114. Bariţiu Octav, Gramateca limbei magiare : pentru clasile gimnasiali inferiori. Clusiu : În Tipografia Rom. Cat. Lyceale, 1866.

             Clic aici 

 115. Bariţiu Octav, Gramatica limbei magiare : cursu teoreticu şi practicu : pentru clasile gimnasiali inferiori, precum şi pentru privaţi : partea formaria şi partea sintactică. Cluju : Editoriu şi provedetoriu Joanu Stein, 1886.

             Clic aici 

 116. Bariţiu George, Istori'a Regimentului alu II Romanescu Granitiariu Transilvanu : dupa monografia latina dein 1830 si dupa alte documente posteriore. Brasiovu : Tiparitu la Römer & Kamner, 1874.

             Clic aici 

 117. Bariţiu Octav, Magyar-román zsebszötár : tanodai s magán használatra. Kolozsvár : Stein János M. K. egyetemi könyvkereskedése, 1893.

             Clic aici 

 118. Bariţiu Octav, Magyar-román zsebszötár : tanodai és magán használatra. Kolozsvártt : Kiadö-tulajdonos Stein János, 1870.

             Clic aici 

 119. Bariţiu George, Raţiu Ioan, Majestätsgesuch des Georg Baritiu und Dr. Johann Ratiu : als Bevollmächtigte von 1493 Bewohnern aus dem Grossfürstenthum Siebenbürgen, um Nichtsanktionirung der Union Siebenbürgens mit Ungarn, sowie auch um allergnädigste Verfügung wegen der Wiedereröffnung des siebenbürgischen Landtages auf Grund des Wahlgesetzes vom Jahre 1864. Wien : Verlag der Bevollmächtigten, 1867.

             Clic aici 

 120. Bariţiu George, Părţi alese din istoria Transilvaniei pre doue sute de ani din urma. Sibiiu : Tipografia W. Krafft, 1889- 1891

             Partea I

             Partea II

             Partea III 

 121. Bariţiu George, Raportu asupra căletoriei la ruinele Sarmisagetusei şi a informaţiuniloru adunate la faţa locului, în anulu 1882. Bucuresci : Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1883.

             Clic aici 

 122. Bariţiu George, Lupaş Ioan, Studii şi articole. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1912.

             Clic aici 

 123. Bărnuţiu Simion, Dereptulu naturale publicu. Iasi : Tipariulu Tribunei Române, 1870.

             Clic aici 

 124. Bărnuţiu Simion, Dereptulu publicu alu romaniloru. Iasii : Tipariulu Tribunei Române, 1867.

             Clic aici 

 125. Bărnuţiu Simion, Dragomirescu Mihail, Discursul ţinut în Catedrala din Blaj la 2/14 maiu 1848. Bucureşti : Editura Librăriei Socec & Co, 1909.

             Clic aici 

 126. Bărnuţiu Simion, Pedagogi'a. Iasi : Tipariulu Tribunei Române, 1870.

             Clic aici 

 127. Bărnuţiu Simion, Psicologi'a empirica si logic'a. Iasi : Tipariulu Tribunei Române, 1871.

             Clic aici 

 128. Bărnuţiu Simion, Reporturile romaniloru cu ungurii si principiele libertatei natiunali : desfasiurate la 14/2 mai 1848 in siedinta preliminare a Adunarei natiunale, in beseric'a catedrale din Blasiu. Viena : cu literele lui C. Gerold si Fiiu, 1852.

             Clic aici 

 129. Baumeister Friedrich Christian, Micu Samuil, Legile firei, itica şi politica sau Filosofia cea lucrătoare : în patru părţi împărţită, şi întru acest chip aşăzată pre limba rumânească. Sibiu : în tipografia lui Petru Bart, 1800.

             Partea I

             Partea II

             Partea III 

 130. Baumeister Friedrich Christian, Micu Samuil, [Logica adecă Partea cea cuvântătoare a filosofiei]. [Buda] : [în Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peştii], [1799].

             Partea I

             Partea II 

 131. Bîrseanu Andrei, Cinci-deci de colinde : adunate de şcolari dela şcolele medii române din Braşovu. Braşovu : Tipografia A. Mureşianu, 1890.

             Clic aici 

 132. Bîrseanu Andrei, Ioan Lăpedatu : 1844-1878 : discurs comemorativ. Braşov : Tipografia Ciurcu & Comp, 1898.

             Clic aici 

 133. Bîrseanu Andrei, Istoria Şcolelor Centrale Române Gr. Or. din Braşov : scrisă din incidentul jubileului de 50 ani al gimnasiului. Braşov : Tipografia Ciurcu & Comp., 1902.

             Clic aici 

 134. Blanchard Pierre, Plutarh nou sau pe scurt Scrierea vieţilor celor mai vestiţi bărbaţi şi mueri a toate neamurilor, din ceale mai vechi vremi până în vremile noastre. Buda : în Crăiasca Tipog. a Universitătei Ungariei, 1819.

             Partea I

             Partea II

             Partea III

             Partea IV

             Partea

 135. Blaşcovici Iosif, Tomici Ioan, Cultura bombiţelor sau învăţătură despre ţinerea şi creaşterea omidelor sau goanţelor de mătase, ca o adeogare, mult folositoare, lângă ţinerea stupilor în magaţinuri. Buda : cu Tipariul Crăeştei Universitate din Pesta, 1823.

             Clic aici 

 136. Bob Ioan, [Act de hirotonisire şi de numire la Hălmagiu a preotului Ioan Moga]. [Blaj] : [s.n.], [1825].

             Clic aici 

 137. Bob Ioan, Carte de învăţături creştineşti despre deşertăciunea lumii, şi datoria omului în fieşte ce stat din SS. Scripturi culease, şi întărite pre scurt pentru mai lesne înţeleagerea, şi procopseala. La Blaj : Tipariul Seminariului, 1805-1806.

             Partea I

             Partea II

             Partea III

             Partea IV

             Partea V

             Partea VI

             Partea VII

             Partea VIII

             Partea IX

             Partea X

             Partea XI 

 138. Bob Ioan, Forma clerului şi a păstoriului bun după învăţătura Domnului nostru Isus Hristos Păstoriului celui bun : pilda Sfinţilor Părinţi şi dascăli. În Blaj : la Mitropolie, 1809.

             Partea I

             Partea II

             Partea III 

 139. Bob Fabian Vasile, Elementele gheografiei : cuprinzătoare preliminarelor şi descrierei generale a cinci părţi a pământului. Iaşii : în Tipografia S. Mitropolii, 1834.

             Clic aici 

 140. Bob Fabian Vasile, Gusti Dimitrie, Geografie nouă pentru scoalele începătoare. Iaşii : Tipografia Institutul Albinei, 1846.

             Clic aici 

 141. Boiu Zaharia, Carte de cetire : pentru scolele poporali române. Sabiiu : În tipografi'a archidiecesana, 1871.

             Clic aici 

 142. Boiu Zaharia, Carte de cetire : pentru scolele poporali române. Sabiiu : În tipografi'a archidiecesana, 1870. 

 143. Boiu Zaharia, Carte de cetire : pentru scolele populari române greco-orientali. Sabiiu : Editur'a si tipariulu tipografiei archidiecesane, 1869.

             Clic aici 

 144. Boiu Zaharia, Cuventări funebrale şi memoriale : cu un adaus de texturi biblice pentru cuventări funebrale. Sibiiu : Tipografia Archidiecesana, 1889.

             Clic aici 

 145. Boiu Zaharia, Elemente de geografia : pentru scolele populari române greco-orientali. Sabiiu : Editur'a si tipariulu tipografiei archidiecesane, 1869.

             Clic aici 

 146. 142. Boiu Zaharia, Elemente de istori'a naturei si fisica : pentru scolele populari române greco-orientali. Sabiiu : Editur'a si tipariulu tipografiei archidiecesane, 1869.

             Clic aici 

 147. Boiu Zaharia, Elemente de istori'a patriotica si universale : pentru scolele populari române greco-orientali. Sabiiu : Editur'a si tipariulu tipografiei archidiecesane, 1872.

             Clic aici 

 148. Boiu Zaharia, Elemente de istori'a patriotica si universale : pentru scolele populari române greco-orientali. Sabiiu : Editur'a si tipariulu tipografiei archidiecesane, 1869.

             Clic aici 

 149. Boiu Zaharia, Baptist Boiu Ioan, Frunze de laur : poesii eroice din anii 1877-1878. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1904.

             Clic aici 

 150. Boiu Zaharia, Manuducere pentru înveţetori la întrebuinţarea abţedariului. Sibiiu : în Tipografia diecesană, 1862.

             Clic aici 

 151. Boiu Zaharia, Odă la iubileul de 25 de ani al Academiei Române : 1/13 aprilie 1891. [S.l.] : [s.n.], [1891?].

             Clic aici 

 152. Boiu Zaharia, Seminţe din agrul lui Christos. Tomul 3: Cuventări bisericesci la înmormentări, parastase şi alte festivităţi funebrale. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1899.. In: Seminţe din agrul lui Christos, vol. Tomul 3,

             Clic aici 

 153. Boiu Zaharia, Seminţe din agrul lui Christos. Tomul 1: Cuventări la duminecile de preste an. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1898.. In: Seminţe din agrul lui Christos, vol. Tomul 1,

             Clic aici 

 154. Boiu Zaharia, Seminţe din agrul lui Christos. Tomul 2: Cuventări la prasnicele şi serbătorile de preste an, precum şi la casuale bisericesci. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1898.. In: Seminţe din agrul lui Christos, vol. Tomul 2,

             Clic aici 

 155. 151. Bojincă Damaschin T., Animadversio in Dissertationem Hallensem sub Titulo: Erweiss, dass die Walachen nicht Römischer Abkunft sind etc : cui adnectitur fidedignis scriptoribus fulta probatio, valachos esse veros posteros romanorum. Pestini [Budapest] : typis Ludovici Landerer de Füskút, 1827.

             Clic aici 

 156. Bojincă Damaschin T., Direguitoriul bunei -creştere : spre îndreptarea multor părinţi şi bun-folosul tinerimei romane. Buda : La Crăiasca Tipografia Universitatei Ungureşti, 1830.

             Partea I

             Partea II

             Partea III 

 157. Bojincă Damaschin T., Respundere desgurzătoare la căntirea, cea în Hale în anul 1823, cu titlul: Erweis, dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind. (Adecă Arătare cum că românii nu sunt viţă de romani) de C. Conciliad de*** făcută.... Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti din Pesta, 1828.

             Partea I

             Partea II 

 158. Bosco Isaia B., Florile inimei : poesii. Arad : Editura tipografiei române a diecesei Aradului, 1884.

             Clic aici 

 159. Bota Moisi, [Versuri îndemnătoare către deprindere tinerimei româneşti întru învăţături]. [Buda] : [cu literile Crăieştei Tipografii a Universitatei Ungureşti din Pest], [1829].

             Clic aici 

 160. Brediceanu Coriolan, Apelaţiunea aperărei în causa crimei de la Mehadia. Timişoara : Tipografia Heinrich Uhrmann, 1896.

             Clic aici 

 161. Brote Eugen, Cestiunea română în Transilvania : un memoriu politic. Bucuresci : Tipografia "Voinţa Naţională", 1895.

             Clic aici 

 162. Brote Eugen, Die rumänische Frage in Siebenbürgen und Ungarn : eine politische Denkschrift. Berlin : Puttkammer & Mühlbrecht, 1895.

             Clic aici 

 163. Brote Eugen, Ţinerea vitelor. Sibiiu : Institut Tipografic, 1888.

             Clic aici 

 164. Brote Eugen, Trifoiul. Sibiiu : Institut Tipografic, 1890.

             Clic aici 

 165. Brote Eugen, Zur siebenbürgisch-rumänischen Frage. [Bucarest] : Litho-Typographische Anstalt Karl Göbl, [1894].

             Clic aici 

 166. Bud Tit, Date istorice despre protopopiatele, parochiile şi mânăstirile române din Maramureş : din timpurile vechi până în anul 1911. Gherla : Cu literile tipografiei diecezane, 1911.

             Clic aici 

 167. Bud Tit, Insămnări şi date despre înfiinţarea parochiei gr.-cat. române din Sigetul Maramureşului (Máramarossziget). Gherla : cu literele Tipografiei Diecesane, 1905.

             Clic aici 

 168. Bud Tit, Ritual pentru pruncii şcolari din şcoalele elementare poporale. Szamosújvár : Editura tipografiei diecezane, 1910.

             Clic aici 

 169. Bud Tit, Tipic bisericesc din cărţile rituali şi manuale de acest soiu. Gherla : Cu literile tipografiei diecezane, 1906.

             Clic aici 

 170. Bud Tit, Tipic preoţesc din cărţile rituale. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1894.

             Clic aici 

 171. Bud Tit, Viaţa sânţilor. Gherla : Tipografia Diecesană, 1897.

             Clic aici 

 172. Budai-Deleanu Ion, Ţiganiada : poemă eroi-comică în 12 cânturi. Bucureşti : Editura Librăriei Leon Alcalay, [192?].

             Clic aici 

 173. Bugnariu Iuliu, Musa someşană : poesii poporale române din jurul Năseudului. Partea 1: Balade. Gherla : Proprietatea, editura şi tiparul Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1892.. In: Musa someşană : poesii poporale române din jurul Năseudului, vol. Partea 1,

             Clic aici 

 174. Bugnariu Iuliu, Musa someşană : poesii poporale române din jurul Năseudului. Gherla : Proprietatea, editura şi tiparul Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1892. 

 175. Cacoveanu Ştefan, Fabule. Bucureşti : Editura Casei Şcoalelor, 1925.

             Clic aici 

 176. Cacoveanu Ştefan, Logofătul Tăut : legendă veche. Blaj : Tipografia Semin. teol. gr. cat., 1913.

             Clic aici 

 177. Căian Dimitrie, Predică despre statul milităresc şi semnele lui de învingere, (...). [Blaj] : [s.n.], 1827.

             Clic aici 

 178. Campe Johann Heinrich, Fulea Moise, Cărticica năravurilor bune pentru tinerime : [Johann Heinrich Campe]. Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1819.

             Partea I

             Partea II 

 179. Campe Joachim Heinrich, Descoperirea Americii : o carte foarte folositoare. Buda : Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peşta, 1816.

             Clic aici 

 180. Căpăţîneanul Stanciu, Biblioteca desfătătoare şi plină de învăţătură. [Sibiu?] : [în Tipografia lui Ioann Bart?], 1830.

             Clic aici 

 181. Căpăţîneanul Stanciu, Mitologhie pe limba românească : care arată toţi zeii şi zeiţele vechimii greceşti şi româneşti cu aligoriile lor deslagate în înţelesuri de învăţători fireşti şi moraliceşti, cu 63 de icoane. [Sibiu?] : [s.n.], 1830.

             Clic aici 

 182. Carcalechi Zaharia, Catavasier grecesc şi românesc pentru sfintele besearici ale răsăritului de leagea grecească ne unită şi cinstitele Paraclisuri a Sfintei de Dumnezeu Născătoarei, a Sfântului Marelui mucenic Gheorghie şi a Sfinţilor Împăraţi şi întocma cu apostolii Constantin şi Elena. La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

             Partea I

             Partea II 

 183. Cipariu Timotei, Acte şi fragmente latine romanesci pentru istori'a beserecei romane mai alesu unite. Blasiu : cu Tipariul Semin. diecesan, MDCCCLV [1855].

             Clic aici 

 184. Cipariu Timotei, Compendiu de gramatec'a limbei române. Blasiu : cu Tipariulu Sem. Diecesanu, MDCCCLV [1855].

             Clic aici 

 185. Cipariu Timotei, Nestor Silvestru, Compendiu de gramatica română : pentru scolele primari şi secundari. Blaş : Tipografia Seminariului gr.-cat., 1897.

             Clic aici 

 186. Cipariu Timotei, [Creştinătatea la românii din Dacia]. [S.l.] : [s.n.], [1866].

             Clic aici 

 187. Cipariu Timotei, Crestomatia seau Analecte literarie dein cartile mai vechi si noue romanesci tiparite si manuscrise incepundu dela seclulu XVI pana la alu XIX : cu notitia literaria. Blasiu : Cu tipariulu Seminariului, MDCCCLVIII [1858].

             Clic aici 

 188. Cipariu Timotei, Cuventu la inaugurarea Asociatiunei Rom. Transilv. : in IV nov. MDCCCLXI : aparatu in cuntr'a unei critice. Blasiu : Cu tipariuulu Seminariului A. diecesanu, MDCCCLXII [1862].

             Clic aici 

 189. Cipariu Timotei, Despre limb'a romana : suplementu la Sintactica. Blasiu : [s.n.], 1877 : Tipografi'a lui S. Filtsch (W. Krafft).

             Clic aici 

 190. Cipariu Timotei, Ecloga întru mărirea Măriei Sale prea-luminatului si prea santitului domnu D. Joanu Lemenyi prin m. Principatu al Ardealului si Partiloru Impreunate episcopulu Fagarasiului greco- catholicu la diua installatiei sale in diecesu, II july MDCCCXXXIII. Blasiu : [s.n.], 1833.

             Clic aici 

 191. Cipariu Timotei, Elemente de limb'a romana : dupa dialecte si monumente vechi. Blasiu : cu Tipariulu Sem. Diecesanu, MDCCCLIV [1854].

             Clic aici

             Clic aici 

 192. Cipariu Timotei, Elemente de poetica, metrica şi versificaţiune. Blasiu : cu Tipariulu Seminariului, MDCCCLX [1860].

             Clic aici 

 193. Cipariu Timotei, Gramateca latina : pentru II., III şi IV clase a gimnasiului de diosu. Blasiu : cu Tipariulu Seminariului, MDCCCLVII [1857]-MDCCCLX [1860].

             Clic aici 

 194. Cipariu Timotei, Gramateca latina : pentru II., III şi IV clase a gimnasiului de diosu. Sabiiu : tiparitu si in provedietura lui S. Filtsch, 1865.

             Clic aici 

 195. Cipariu Timotei, Gramateca limbei romane. Partea 2: Sintetica. Bucuresci : [s.n.], MDCCCLXXVII [1877] : cu Tipariulu Seminariului A. Diecesanu.. In: Gramateca limbei romane, vol. Partea 2,

             Partea II. 

 196. Cipariu Timotei, Gramateca limbei romane. Bucuresci : [s.n.] : cu Tipariulu Seminariului A. Diecesanu, MDCCCLXIX-MDCCCLXXVII [1869- 1877].

             Partea I.

             Partea II. 

 197. Cipariu Timotei, Gramatec'a limbei romane. Partea 1: Analitica. Bucuresci : [s.n.], MDCCCLXIX [1869] : cu Tipariulu Seminariului A. Diecesanu.. In: Gramateca limbei romane, vol. Partea 1,

             Partea I. 

 198. Cipariu Timotei, Istori'a santa seau bibilca a Testamentului Vechiu si Nou : pentru inceputori. Blasiu : Cu Tipariulu Seminariului, MDCCCLIX [1859].

             Clic aici 

 199. Cipariu Timotei, Portarea de buna cuvenentia intre omeni. Blasiu : in Tipografi'a Seminariului, 1855.

             Clic aici 

 200. Cipariu Timotei, Principia de limba si de scriptura. Blasiu : cu Tipariulu Seminariului, MDCCCLXVI [1866].

             Clic aici 

 201. Cipariu Timotei, Scienti'a S. Scripture. Blasiu : cu Tipariulu Seminar. Diecesanu, MDCCCLIV [1854].

             Clic aici 

 202. Clemens Andreas, [Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch]. [Ofen] : [gedruckt mit königl. ung. Universitäts Schriften], [1823].

             Clic aici 

 203. Clemens Andreas, Walachische Sprachlehre für Deutscher nebst einem kleinen Walachische-Deutsch und Deutsch-Walaschichen Wörterbuche. Ofen : gedruckt mit königl. ung. Universitäts-Schriften, 1821.

             Partea I

             Partea II 

 204. Codru Drăguşanu Ion, Iorga Nicolae, Călătoriile unui romîn ardelean în ţară şi în străinătate : (1835-44). Vălenii de Munte : Editura Tipografiei Societăţii Neamul Românesc, 1910.

             Clic aici 

 205. Codru Drăguşanu Ion, Peregrinulu trenselvanu sau Epistole scrise den tiere straine unui amicu in patria, de la anulu 1835 pana inchisive 1848. Sabiiu : Tiparitu sî in provedietura la S. Filtsch, 1865.

             Clic aici 

 206. Coşbuc George, Blăstăm de mamă : legendă poporală din jurul Năsăudului. Sibiiu : Editura lui W. Krafft, 1912.

             Clic aici 

 207. Coşbuc George, Cântece de vitejie. Bucureşti : Editura si Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1914.

             Clic aici 

 208. Coşbuc George, Conferinţe populare ţinute de învăţători rurali. Bucureşti : Tipografia "România Nouă", Theodor Voinea, 1923-1928.

             Clic aici 

 209. Coşbuc George, Conferinţe populare ţinute de învăţători rurali. Bucureşti : Tipografia "Jockey-Club" Ion C. Văcărescu, 1915-1920.

             Clic aici 

 210. Coşbuc George, Dintr'ale neamului nostru. Bucuresci : Tipografia "Gutenberg" Joseph Göbl, 1903.

             Clic aici 

 211. Coşbuc George, Fapte şi vorbe românesci : carte de cetire pentru toţi românii. Bucureşti : Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 1899.

             Clic aici 

 212. Coşbuc George, Fata craiului din cetini. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1886.

             Clic aici 

 213. Coşbuc George, Fire de tort : versuri. Bucuresci : Editura "Librariei Şcoalelor" C. Sfetea, 1898.

             Clic aici 

 214. Coşbuc George, Révai Károly, Költemények. Budapest : "Luceafărul" könyvnyomda, 1905.

             Clic aici 

 215. Coşbuc George, Chiriţescu I., Ostaşul : calităţile şi virtuţile militare trebuincioase şcolarului român : pentru uzul claselor a III-a şi a IV-a secundară. Bucureşti : Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer, 1906.

             Clic aici 

 216. Coşbuc George, Pe pămentul turcului. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1885.

             Clic aici 

 217. Coşbuc George, Povestea unei corone de oţel : [restatornicirea domniei românesci şi resboiul nostru pentru neatîrnare, scrisă anume pentru ţărănime]. Bucuresci : Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl", 1899.

             Clic aici 

 218. Coşbuc George, Războiul nostru pentru neatârnare : povestit pe înţelesul tuturor. Bucureşti : Imprimeria şi Editura "Librării Şcoalelor", 1907.

             Clic aici 

 219. Coşbuc George, Resboiul nostru pentru neatîrnare : povestit pe înţelesul tuturor. Bucuresci : Tipografia "Gutenberg" Joseph Göbl, 1899.

             Partea I.

             Partea II. 

 220. Coşbuc George, Versuri şi proză. Caransebeş : Tipografia Diecezană, 1897.

             Clic aici 

 221. Coşbuc George, Ziarul unui pierde-vară : versuri. Bucureşti : Editura Librăriei Socecu & Comp, 1902.

             Clic aici 

 222. Darea de séma asupra procesului politicu de pressa alu d-lui George Bariţiu, redactorele "Observatoriului", în cestiunea colectoru pentru soldaţi români răniţi : (pertractarea finală din 30 aprilie st. n. 1879). Sibiiu : Tipografi'a lui S. Filtisch (W. Krafft), 1879.

             Clic aici 

 223. Darvar Dimitrie, Poteca Eufrosin, Mainăinte gătire spre cunoştinţa de Dumnezeu prin privirea celor ce sânt. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

             Partea I

             Partea II

             Partea III 

 224. Datorinţele suppuşilor cătră monarhul lor : pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeara Unigurească şi din părţile ei împreunate. Buda : tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universităţei Ungureşti, 1806.

             Clic aici 

 225. Daul Teodor, Colindi şi cantece poporali. Aradu : Tipografi'a diecesana, 1890.

             Clic aici 

 226. Densuşianu Nicolae, Aniversarea de patru secule de la mortea lui Ştefan cel mare Domnul Moldovei (2 iulie 1504). Bucuresci : Instit. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1904.

             Clic aici 

 227. Densuşianu Nicolae, Cercetari istorice în archivele si bibliotecele Ungariei şi ale Transilvaniei : raportu înaintatu Academiei Române. Bucuresci : Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1880.

             Clic aici 

 228. Densuşianu Nicolae, Cestionariu despre tradiţiunile istorice şi anticitaţile ţeriloru locuite de români. Bucuresci : Lito-Tipografia Carol Göbl, 1893- 1895.

             Partea I.

             Partea II. 

 229. Densuşianu Nicolae, Cestionariu despre tradiţiunile istorice şi anticitaţile ţeriloru locuite de români. Partea 1-2: Epoca până la a. 600 d. Chr.. Bucuresci : Lito-Tipografia Carol Göbl, 1893.. In: Cestionariu despre tradiţiunile istorice şi anticitaţile ţeriloru locuite de români, vol. Partea 1- 2,

             Partea I.

             Partea II. 

 230. Densuşianu Nicolae, Istrati Constantin I., Dacia preistorică. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl", 1913.

             Clic aici 

 231. Densuşianu Nicolae, Lapedatu Alexandru, Domnii glorioşi şi căpitanii celebri ai Ţărilor Române. [Vol.] 1: Regatul României (Ţara Românească şi Moldova). Bucureşti : Instit. de Arte Grafice Carol Göbl, 1912.. In: Domnii glorioşi şi căpitanii celebri ai Ţărilor Române, vol. [Vol.] 1,

             Clic aici 

 232. Densuşianu Nicolae, Lapedatu Alexandru, Domnii glorioşi şi căpitanii celebri ai Ţărilor Române : breviar istoric pentru războaiele mari şi învingerile strălucite ale oştilor române. Bucureşti : Instit. de Arte Grafice Carol Göbl, 1912.

             Clic aici 

 233. Densuşianu Nicolae, Independenţa bisericescă a Mitropoliei Române de Alba-Iulia : cercetare istorică- critică despre relaţiunile bisericei române din Mitropolia Albei-Iulie cu Biserica Romei. Braşovu : Tipografia A. Mureşianu, 1893.

             Clic aici 

 234. Densuşianu Aron, Istoria limbei şi literaturei române. Iaşi : Tipografia Naţională, 1885.

             Clic aici 

 235. Densuşianu Nicolae, Monumente pentru istoria Tierei Fagarasiului. Bucuresci : Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1885.

             Clic aici 

 236. Densuşianu Aron, Negriada : epopeia nationala. Bucuresci : Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii, 1879-1884.

             Vol. II.

             Vol. I. 

 237. Densuşianu Nicolae, Note critice asupra scrierii d-lui A. D. Xenopol "Teoria lui Rösler". Bucuresci : Tipografia "Romanulu" Carol Göbl, 1885.

             Clic aici 

 238. Densuşianu Aron, Optumu : tragedie în cinci acte. Iaşi : Tipografia Naţională, 1897.

             Clic aici 

 239. Densuşianu Nicolae, Revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria : 1784-1785 : scrisă pe basa documenteloru oficiale. Bucuresci : Tipografia "Romanulu", Carol Göbl, 1884.

             Clic aici 

 240. Densuşianu Nicolae, Damé Frédéric, Les roumains du sud Macédonie : Thessalie, Epire, Thrace, Albanie. Paris : Manginot-Helitasse ; Bucarest : Jos. Szöllosy, MDCCCLXXVII [1877].

             Clic aici 

 241. Densuşianu Nicolae, Rumänien. Berlin : [s.n.], [1881].

             Clic aici 

 242. Densuşianu Aron, Se ne cunoscemu! : (respunsu d-lui G. Baritiu). Brasiovu : Tipariu lui Ione Gött si fiiu Henricu, 1879.

             Clic aici 

 243. Densuşianu Nicolae, Sistema ortografica a limbei române. Bucuresci : Instit. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1904.

             Clic aici 

 244. Densuşianu Aron, Valea vieţei. Iaşi : Tipografia Naţională, 1892.

             Clic aici 

 245. Diaconovici Loga Constantin, Epistolariul românesc : pentru facerea în tot feliul de scrisori ce sînt în viaţa societăţii omeneşti la multe întâmplări de lipsă. În Buda : Cu Tipariul Crăeştii Tipografii a Universităţii din Pesta, 1841.

             Clic aici 

 246. Diaconovici Loga Constantin, Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungarii, 1822.

             Clic aici 

 247. Diaconovici Loga Constantin, Orthografia sau Dreapta scrisoare, pentru îndreptarea scriitorilor limbii româneşti, (...). La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

             Clic aici 

 248. Diaconovici Loga Constantin, Viaţa Domnului Nostru Iisus Hristos Mântuitoriului Lumii : pentru îndreptarea creşterii tinerilor cătră faptele cele bune şi ale creştinătăţii. În Buda : Cu Tipariul Crăeştii Universiteţi din Pesta, 1831.

             Clic aici 

 249. Dictionariu rumânesc, lateinesc, şi unguresc : în doao tomuri. Clus : Cu typariul Typografii Collegiumului Reformaţilor prin Stephan Török, 1822-1823.

             Partea I

             Partea II

             Partea III

             Partea IV

             Partea

 250. Fénelon François de Salignac de la Mothe, Maior Petru, Întâmplările lui Telemah fiului lui Ulise (Odisseus). La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pestu, 1818.

             Partea I

             Partea II

             Partea III 

 251. Fleury Claude, Coloşi Vasile, [Cathechismul cel mic istoricesc în carele pre scurt se cuprind sfintele întâmplări şi învăţătura creştinească]. [Buda] : [în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti], [1814].

             Partea I

             Partea II

             Partea III 

 252. Fournier Antoine, Pleşoianu Grigore, Limba franţuzească şi ortografia ei aratată prin printipuri în 24 de legi, au Gramatecă Franţuzească prin ajutorul caria poate sa înveţe cineva şi singur şi fără dascăl, a vorbi şi a scri regulat, (...). [Sibiu?] : [s.n.], 1830.

             Clic aici 

 253. Fulea Moise, [Bucoavnă de normă]. [Sibiu] : [în Tipografia lui Ioann Bart], [1815].

             Clic aici 

 254. Gabrielly Adrien, Bud Tit, De unde nu este rentorcere : romanu. Pesta : cu Tipariulu lui Alesandru Kocsi, 1872.

             Clic aici 

 255. Gavra Alexandru, Cu ajutoriul lui Dumnezeu am cinstea a prezenta onoratului public din Hronica lui Şincai Sarcina a IV-a. Arad : [s.n.], 1846.

             Clic aici 

 256. Gavra Alexandru, Preambulul hronico-istoricesc, cu numele Şincai şi Samuil Klain în Câmpi Elisului, şi întră alţi şi un nemernic dela Arad : o dramă mare mitho-literală, (...). Buda : în Regeasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1844.

             Clic aici 

 257. Gavra Alexandru, Şincai şi Samuil Klain în câmpi Elisului şi între alţii un nemernic de la Arad : o dramă mito-literară în 5 acturi, (...). Braşov : tipărită cu slovele lui Ioan Gătt, 1843.

             Clic aici 

 258. Georgescu Ioan, Ceuşianu Alexandru, George Pop de Băseşti : 60 de ani din luptele naţionale ale românilor transilvăneni. Oradea : Editura Asociaţiei Culturale "Astra", 1935.

             Clic aici 

 259. Gessner Salomon, Beldiman Alexandru, Moartea lui Abel. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.
 260. Ghibu Onisifor, După cinci ani dela Unire : dece mergem spre dezastru : două scrisori deschise adresate d-lui Octavian Goga. Cluj : Tipografia Naţională, 1924.

             Clic aici 

 261. Ghiing Ştefan, Doftorie împotriva gălbezii oilor. Buda : la Crăiasca Tipografie a Universităţii ungureşti, 1811.

             Clic aici 

 262. Ghimpeţeanu Elena V., Vulpian Dimitrie, Petraşcu Nicolae, Anchetă făcută la Conservatorul de Musică şi Declamaţiune din Iaşi şi Bucureşti 1900-1901 : raportul anchetei. Bucuresci : Institutul de Arte Grafice "Eminescu", 1901.

             Clic aici 

 263. Grama Alexandru, Bunea Augustin, Cestiuni din dreptulu şi istoria bisericei românesci unite : studiu apologeticu din incidentulu invectiveloru "Gazetei Transilvaniei" şi a dlui Nicolau Densuşanu asupra Mitroplitului Vancea şi bisericei unite. Blaşiu : Tipografia Seminariului gr.-cat, 1893.

             Clic aici 

 264. Grama Alexandru, Cuvîntu funebru la îmmormîntarea fericitului Archi-Episcopu românu unitu de Făgăraşu şi Mitropolitu de Alba-Julia, Dr. Joanu öre cându Vancea de Butésa, întemplată în 3 Augustu n. 1892 în catedrala mitropolitană din Blaşiu. Blaşiu : Tipografia Seminarului greco- catolic, 1892.

             Clic aici 

 265. Grama Alexandru, Institutiunile calvinesci în biserica românéscă din Ardélu, fasele lor in trecut şi valorea în presente : studiu istorico-canonic. Blasiu : Tipografia Seminariului archidiecesan, 1895.

             Clic aici 

 266. Grama Alexandru, Istori'a basericei romanesci unite cu Rom'a : dela inceputurile creştinismului pana in dilele nostre. Blasiu : Cu tipariulu Seminariului Archidiecesanu, 1884.

             Clic aici 

 267. Grama Alexandru, Istori'a universale a basericei de la începutulu ei pana în dîlele nostre. Blasiu : Tipariulu Seminariului, 1881.

             Clic aici 

 268. Heineccius Johann Gottlieb, Poteca Eufrosin, Filosofia cuvântului şi a năravurilor, adecă Loghica şi Itica elementare, cărora să pune înainte Istoria filosoficească. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţei Ungariei, 1829.

             Partea I

             Partea II 

 269. Heintl Francisc, Învăţătură pentru prăşirea pomilor. Buda : în Crăiasca Tipografie Univer. Ungureşti, 1812.

             Partea I

             Partea II 

 270. Hinţescu I. C., Proverbele româniloru. Sibiu : Editura si tipariulu tipografiei eredei de Closius, 1877.

             Clic aici 

 271. Hodoş Enea, Cântece bănăţene : cu un răspuns dlui Dr. G. Weigand. Caransebeş : Tipografia Diecezană, 1898.

             Clic aici 

 272. Hodoş Enea, Cântece cătăneşti. Caransebeş : Editor E. Hodoş, 1893.

             Clic aici 

 273. Hodoş Enea, Cercetări : cu privire la trecutul şcoalelor confesionale ortodoxe române din Ardeal. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, 1944.

             Clic aici 

 274. Hodoş Enea, Convorbiri pedagogice. Caransebeş : Tipografia Diecezană, 1898.

             Clic aici 

 275. Hodoş Enea, Din corespondenţa lui Simeon Bărnuţiu şi a contemporanilor săi. Sibiu : Tipografia Oct. L. Vestemean, 1944.

             Clic aici  

 276. Hodoş Enea, Elemente de istoria literaturii : manual de limba română. Nagyszeben : Tipografia Arhidiecezană, 1912.

             Clic aici 

 277. Hodoş Enea, Frumoasa din nor şi alte poveşti. Oraviţa : Tipografia Felix Weiss, 1927.

             Clic aici 

 278. Hodoş Enea, Literatură poporală : aleasă din diferite colecţiuni. Caransebeş : Tipografia Diecezană, 1901.

             Clic aici 

 279. Hodoş Enea, Literatura zilei : articole diverse. Sibiu : Tipografia Oct. L. Vestemean, [1942].

             Clic aici 

 280. Hodoş Enea, Manual de istoria literaturii române. Caransebeş : Editura "Foii Diecezane', 1893.

             Clic aici 

 281. Hodoş Enea, Manual de limba română : carte de citire şi gramatică : pentru clasa IV secundară şi pentru şcoale normale şi şcoale minoritare. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, [1921?].

             Clic aici 

 282. Hodoş Enea, Manual de limba română : elemente de istoria literaturii. Caransebeş : Editura autorului, 1902.

             Clic aici 

 283. Hodoş Enea, Manual de limba română : pentru şcoale normale şi şcoale minoritare. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, [1921?].

             Clic aici 

 284. Hodoş Enea, Mic dicţionar pentru şcoale şi particulari : cuprinde peste 15 mii de neologisme, cuvinte străine, unele provincialisme, arhaisme ş.a.. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, [1929].

             Clic aici 

 285. Hodoş Enea, Poezii poporale din Bănat. [Vol.] 3: Descântece. Sibiu : Editura "Asociaţiunii", 1912.. In: Poezii poporale din Bănat, vol. [Vol.] 3,

             Clic aici 

 286. Hodoş Enea, Poezii poporale din Bănat. Caransebeş : Editor Enea Hodoş, 1892-1912.

             Clic aici 

 287. Hodoş Enea, Schiţe umoristice. Caransebeş : Editura autorului, 1897.

             Clic aici 

 288. Hodoş Enea, Scrisori : cu mai multe figuri şi un adaos. Sibiu : Tipografia Vestemean, [1940].

             Clic aici 

 289. Hodoş Enea, Simeon Balint : din istoria vieţii sale, fapte şi lupte din Munţii apuseni ai Ardealului în 1848-1849. Sibiu : Tipografia Arhidiecezană, [1913].

             Clic aici 

 290. Hodoş Enea, O viaţă de luptă, suferinţă şi nădejde : însemnări biografice. Sibiu : Tipografia Oct. L. Vestemean, [1940?].

             Clic aici 

 291. Horga Popovici Nicolae, [Oglindă arătată omului înţelept carea cuprinde în sine vechile întâmplări cu pildă adusă cumu-i de lipsă omului a se cunoaşte şi celui de aproape îngăduit a fi din înţelepciunea sa]. [La Buda] : [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti], [1807].

             Clic aici 

 292. Istoria a Alexandrului celui Mare din Machedonia, şi a lui Darie din Persida Împăraţilor, Sibiu : în tipografia lui Petru Bart, 1794.


 293. Iorgovici Paul, Observaţii de limba rumănească. In Buda : Crăiasca Universităţii Tipografie, 1799.

             Partea I

             Partea II 

 294. Începuturi temeinice ale istoriei de obşte, Sibii, în Tipografiia lui Petru Bart, 1798.

            Clic aici 

 295. Învăţătură pentru ferire şi doftoriia boalelor celor ce se încing prin ţeară şi acelor ce se leagă, şi a unor boale sporadice, adică pe ici pe colu îmblătoare ale vitelor celor cu coarne precum şi a cailor, a oilor, şi a porcilor. Buda : la Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungariei, 1816.

             Partea I

             Partea II 

 296. Învăţătură pentru lucrătorii de tăbacă în ţara ungurească şi în Galiţia, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pesta, 1823.

            Clic aici 

 297. Jarník Jan Urban, Bîrseanu Andrei, Doine şi strigături din Ardeal. Braşov : Editura librăriei Ciurcu, 1895.

             Clic aici 

 298. Kempis Thomas A., De urmarea lui Hristos patru cărţi. Blaj : cu Tipariul Seminarului, 1812.

             Partea I

             Partea II 

 299. Kengyelácz Pavel, Teodorovici Ioan, Istorie universală sau a toată lumea. Buda : cu Tipariul Crăeştei Universitate din Pesta, 1824.

             Partea I

             Partea II 
  Laurian August Treboniu, Coup d'oeil sur l'histoire des roumains. Bucureşti : Imprimerie du College National, 1846.

             Clic aici 

 300. Laurian August Treboniu, Massim Ioan C., Hodoş Iosif, Dictionariulu limbei romane : dupo insarcinarea data de Societatea Academica Romana. Bucuresci : Noua Typographia a Laboratoriloru Romani, 1871- 1876.

             Partea I.

             Partea II. 

 301. Laurian August Treboniu, Documente istorice despre starea politică si ieratică a romaniloru din Transilvania. Vienna : [Tipografia veduvei lui I. P. Sollinger], 1850.

             Clic aici 

 302. Laurian August Treboniu, Elemente de cosmografia : pentru classile primarie. Bucuresci : Imprimeria Statului, 1863.

             Clic aici 

 303. Laurian August Treboniu, Elemente de istoria romaniloru : pentru classile primarie. Bucuresci : Imprimeria Statului, 1866.

             Clic aici 

 304. Laurian August Treboniu, Elemente de istorie şi biografii : pentru classa III a scolelor primare din Moldavia. Iaşi : s.n., 1856?].

             Clic aici 

 305. Laurian August Treboniu, Geografia Ţerriloru Române : pentru scolele primarie. Bucuresci : Tipografia Statului, numită Nifone, 1863.

             Clic aici 

 306. Laurian August Treboniu, Massim Ioan C., Glossariu care coprinde vorbele din limba romana straine prin originea sau forma lor, cumu si celle de origine indouiosa. Bucuresci : Noua Typographia a Laboratoriloru Romani, 1871.

             Clic aici 

 307. Laurian August Treboniu, Istoria romanilor. Iaşi : Buciumul Roman, 1853.

             Clic aici

             Clic aici

             Clic aici 

 308. Laurian August Treboniu, Istoria româniloru din timpurile celle mai vechie pino in dillele nostre : distribuită în trei pârţi : ca studiu preliminariu la Istoria românilor în Dacia. Bucuresci : Tipografia Statului, dissă Nifone, 1862.

             Clic aici 

 309. Laurian August Treboniu, Manual de geografie pentru classa III a scolelor primare din Moldavia : lucrat după metodul inductiv, purcegând din patrie ca din centru cătră periferie. Iaşii : Tipografia lui Goldner, 1857.

             Clic aici 

 310. Laurian August Treboniu, Die Romänen der österreichischen Monarchie. Wien : Druck von Carl Gerold & Sohn, 1849-1851.

             Vol. 1

             Vol. 2

             Vol.

 311. Laurian, August Treboniu,Tentamen criticum in originem, derivationem et formam linguae romanae in utraque Dacia vigentis vulgo valachicae, Viennae, Typis Congregationis Mechitaristarum, 1840, LXXVIII.

             Clic aici 

 312. Lazăr Gheorghe, [Povăţuitorul tinerimei cătră adevărata şi dreapta cetire]. [Buda] : [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungariei], [1826].

             Clic aici 

 313. Lăzăriciu Ioan, Dicţionar român-maghiar : pentru scolă şi casă. Sibiiu : Tipăritura şi Editura lui W. Krafft, 1886.

             Clic aici 

 314. Lăzăriciu Ioan, Elemente de poetică română : în usul tinerimei gimnasiale şi preparandiale. Sibiiu : Editura Librăriei W. Krafft, 1882.

             Clic aici 

 315. Lăzăriciu Ioan, Istoria literaturei române : în usul tinerimei studiöse. Sibiiu : Tipariul şi editura lui W. Krafft, 1892.

             Clic aici 

 316. Lăzăriciu Ioan, Istoria literaturei române : în usul tinerimei studiöse. Sibiiu : Tipariul si editura lui W. Krafft, 1884.

             Clic aici 

 317. Lesicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemtescu, quare de mai multi autori, in cursul a trizeci, si mai multoru ani s'au lucratu = Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum , quod a pluribus auctoribus decursu triginta et amplius annorum elaboratum est, Budae [Budapest], typis et sumtibus Typographia Regiae Universitatis Hungaricae, 1825.


 318. Liuba Sofronie Marcu, Iana Aurel, Marienescu Atanasie Marian, Topografia satului şi hotarului Măidan. Caransebeş : Tipariul Tipografiei Diecesane, 1895.

             Clic aici 

 319. Maior Petru, Animadversiones in recensionem historiae : de origine valachorum in Dacia e Valachico in Latinum conversae. Budae : typis Regiae Universitatis Pestinensis, 1814.

             Clic aici 

 320. Maior, Petru, Istoria besearicei românilor atât a cestor dincoace, precum şi a celor dincolo de Dunăre, La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii, 1813.

             Partea I

             Partea II

 321. Maior Petru, Istoria pentru începuturi a Românilor în Dachia. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1812.

             Clic aici 

 322. Petru Maior, Învăţături pentru creaşterea fiilor la îngropăciunea pruncilor morţi,  La Buda, în Crăiasca Tipografie Universităţii Ungureşti, 1809.

            Clic aici 

 323. Maior Petru, Orthographia romana, sive latino-valachica, una cum clavi, qua penetralia originationis vocum reserantur. Budae : typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1819.

             Clic aici 

 324. Maior Petru, Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1810- 1811.

             Partea I

             Partea II

             Partea III

             Partea IV

             Partea V

             Partea VI 

 325. Petru Maior, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi , La Buda, Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1809.

             Partea I

             Partea II

 326. Maior Petru, Reflexiones in responsum Domini recensentis Viennensis ad animadversiones in recensionem historiae de origine valachorum in Dacia e Valachico in Latinum translatae. Pesthini [Budapest] : typis Ioan. Thom. Trattner, [1815].

             Clic aici 

 327. Maiorescu Ioan, Desvoltarea drepturilor principatelor Moldo-Romane în urma Tratatului de la Paris din 30 martie 1856. Bruxel : [s.n.], 1857.

             Clic aici 

 328. Maiorescu Ioan, Itinerar în Istria şi vocabular istriano-român : (din manuscriptele postume). Jassi : Tipo-Litografia H. Goldner, 1874.

             Clic aici 

 329. Maiorescu Ioan, Starea instrucţiunei publice în România-de-Sus la finitulu annului scolasticu 1859-1860 : discursu pronunciatu cu occasiunea solemnităţei de împărţirea premieloru in 29 iuniu 1860. [S.l.] : [s.n.], [1860].

             Clic aici 

 330. Maiorescu Ioan, Starea instrucţiunei publice în România-de-Sus la finitulu anului scolasticu 1860-1861 : discursu pronunciatu cu occasiunea solemnităţei de înpărţirea premieloru in 29 iuniu 1861. Bucuresci : Typographia Statului, 1861.

             Clic aici 

 331. Maniu Vasile, Disertatiune istorico-critica si literara tractanda despre originea romanilor din Dacia-Trajana. Timisiora : Cu typariul lui M. Hazay si a fiului Guilomu`, 1857.

             Clic aici 

 332. Maniu Vasile, Misiunea Occidintului latinu în Oriintele Europei. Bucuresci : Tipografia C. A. Rosetti, 1869.

             Clic aici 

 333. Maniu Vasile, Monumentulu dela Călugereni : dramă într'unu actu. Bucuresci : Tipograf-editor Ion Weiss, 1871.

             Clic aici 

 334. Maniu Vasile V., Noţiuni de geografie generală. Vol. 1: Atmosfera şi hydrosfera. Bucureşti : Tipografia "Gutenberg" Joseph Göbl, 1906.. In: Noţiuni de geografie generală, vol. Vol. 1,

             Clic aici 

 335. Maniu Vasile, Proscrisul : dramă originală în V acte şi V tabeluri. Bucuresci : Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1880.

             Clic aici 

 336. Maniu Vasile, Românii în literatura streină : studii istorico-critice şi etnologice cu unu memoriu asupra mişcărei literaturei istorice în streinătate şi la noi, urmată în decursulu aniloru 1880 şi 1881. Bucuresci : Tipografia Academiei Române (Laboratori Români), 1883.

             Clic aici 

 337. Maniu Vasile, Sépte scrisori deschise cătră Majestatea Sa Carol I Regele României. Bucuresci : Tipografia Modernă Gregorie Luis, 1888.

             Clic aici 

 338. aniu Vasile, Studii asupra scrierei profesorului dr. I. Iung intitulată Romanii şi românii din tierille dunarene : studii istorico-ethnografice. Bucuresci : Typografia Societatei Academice Romane (Laboratorii Romani), 1878.

             Clic aici 

 339. Maniu Vasile, Unitatea latină séu Causa romană în procesul naţionalităţiloru din puntul de vedere istoricu, juridicu şi politicu. Bucuresci : Tipografia Lucrătoriloru Asociaţi, 1867.

             Clic aici 

 340. Maniu Vasile, Broşteanu Petru, Zur Geschichtsforschung über die Romänen : historisch-kritische und etnologische Studien. Reschitza : Buchdruckerei Simeon Pocrean, 1884.

             Clic aici 

 341. Manliu Ioan, Curs practic şi gradat de gramatica română : partea sintactică : pentru cursul secundar. Bucuresci : Editura Librăriei Socecu & Comp, 1900.

             Clic aici 

 342. Mâna lui Damaschin, Acum întâi întracest chip pe înţeles aşezată cu multe alte adaose rânduieli îmbogaţită, pentru folosul de obşte al pravoslavnicilor de Besearica Răsăritului, Sibiu, [s.n.], 1793

            Clic aici 

 343. Mera Iuliu Traian, Ce n'a fost şi nu va fi : poveste. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1885.

             Clic aici 

 344. Mera Iuliu Traian, Din lumea basmelor. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice si Editură "Minerva", 1906.

             Clic aici 

 345. Mera Iuliu Traian, Din ţări străine. Arad : "Tribuna" Institut Tipografic Nichin şi Cons., 1911.

             Clic aici 

 346. Mera Iuliu Traian, Piperuş Petru : poveste. Sibiiu : Editura şi tiparul lui W. Krafft, 1903.

             Clic aici 

 347. Micu, Samuil, Elementa linguæ daco-romanæ sive valachicæ, Vindobonæ [Wien] : typ. Josephi nob. de Kurzbök, MDCCLXXX [1780].

             Clic aici 

 348. Micu, Samuil, Propovedanie sau Învăţături la îngropăciunea oamenilor morţi / acum de preotul Samoil Clain de Sad făcute. - Tipăritu-s-au în Blaj : cu Tipariul Seminariului, 1784.


 349.           Clic aici 

 350. icu Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina botezului, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

             Clic aici 

 351. 343. Micu Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina maslului, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

             Clic aici 

 352. Micu Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina myrului, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

             Clic aici 

 353. Samuil Micu, Theologhiia moralicească sau Bogoslaviia carea cuprinde învăţătura năravurilor celor bune şi a vieţii creştineşti, (...), Acum întâiu tipărită, În Blaj, 1796.


 354. Micu Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina preoţiei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

             Partea I

             Partea II 

 355. Micu Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taine preste tot, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

             Clic aici 
  Micu Samuil, Theologie dogmatică şi moralicească despre taina căsătoriei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, Ss. Părinţi, (...) : spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

             Partea I

             Partea II 

 356. Micu Samuil, Theologie dogmatică şi moralicească despre taina euharistiei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, Ss. Părinţi, (...) : spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc, aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1802.

             Partea I

             Partea II

             Partea III

             Partea IV 

 357. Micu Samuil, Theologie dogmatică şi moralicească despre taina pocăinţei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, Ss. Părinţi, (...) : spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

             Partea I

             Partea II

             Partea III 

 358. Micu-Klein Ioan Inocenţiu, Gáldi Lászlö, Dictionarium valachico-latinum. Budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1944.

             Clic aici 

 359. Micu-Klein Ioan Inocenţiu, Togan Nicolae, Românii din Transilvania la 1733 : conscripţia episcopului Ioan I. Klein de Sadu : publicată după manuscriptul aflător în Museul Brukenthal din Sibiiu. Sibiiu : Tipariul Tipografiei Archidiecesane, 1898.

             Clic aici 

 360. Mike Sándor, Răspunsul la cârtirea, carea s-au dat asupra personei lui Petru Maior, autorului istoriei ceii pentru începutul românilor în Dachia. La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1814.

             Clic aici 

 361. Millot Claude François Xavier, Molnar Piuariu Ioan, [Istorie universală, adecă de obşte, care cuprinde în sine întâmplările veacurilor vechi]. [Buda] : [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungariei], [1800].

             Partea I

             Partea II 

 362. Mitterpacher Ludwig, Învăţătură despre cultura sau creşterea frăgarilor şi a vermilor de mătasă pentru întrebuinţarea şcoalelor naţionale. Buda : la Crăiasca Tipografie a Universităţii din Pesta, 1823.

             Clic aici 

 363. Molnar, Ioan,Economiia stupilor, Acum întâi izvodită şi dată, În Vienna, la Iosif nobâl de Kurţbek, în anul 1785.

            Clic aici 

 364. Molnar Piuariu Ioan, Deutch-Wallachiche Sprachlehre. Hermannstadt : bei Martin v. Hochmeister k. k. priv. Buchdrucker und Buchhänler, 1825.

             Partea I

             Partea II 

 365. Molnar Piuariu Ioan, [Deutsch- Walachische Sprachlehre]. [Sibiu] : [Martin Hochmeister], [1810].

             Partea I

             Partea II

             Partea III 

 366. Molnar Piuariu Ioan, Ode entru pomeniria muteri tsei dia pururia, a augustei Mariei Theresiei. Sibiu : tiperit la Martin Hochmeister, 1781.

             Clic aici 

 367. Molnar Piuariu Ioan, Retorică adecă Învăţătura şiăntocmirea frumoasei cuvântări : împodobită şi întemeiată cu pildelevechilor filosofi, şi dascăli bisericeşti. Buda : în Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peştii, 1798.

             Partea I

             Partea II 

 368. Molnar Piuariu Ioan, Worterbuchlein deutsch und walachisches. Hermanstadt [Sibiu] : im Verlag bey Martin v. Hochmeister, 1822.

             Clic aici 

 369. Montesquieu Charles-Louis de Secondat, Căpăţîneanul Stanciu, Mărirea romanilor sau Băgare de samă asupra pricinilor înălţării şi căderii lor. [Sibiu?] : [în Tipografia lui Ioann Bart?], 1830.

             Clic aici 

 370. Mureşanu Andrei, Din poesiele lui Andreiu Mureşanu. Braşovu : cu Tipariulu lui Ioane Gött, 1862.

             Clic aici 

 371. Mureşanu Andrei, Icona creşterei rele : cu mijloace de a o face mai rea : ca un îndreptariu pentru ori care părinte înţelept. Braşov : în Tipografia lui Ioan Gătt, 1848.

             Clic aici 

 372. Mureşianu Iacob I., Suvenir D-lui Ştefan Roşian. Blaj : Tipografia Semin. Arhidiecezan, 1904.

             Clic aici 

 373. Murgu Eftimie, Widerlegung der Abhandlung, welche unter dem Titel vorkommt : Erweiss, dass die Wallachen nicht römischer Abkunft sind, und diess nicht aus ihrer italienisch-slavischen Sprache folgt : mit mehreren Gründen vermehrt, und in die walachische Sprache übersetzt.... Ofen [Buda] : gedruckt mit königl. ung. Universitäts Schriften, 1830.

             Partea I

             Partea II 

 374. Napoleon Bonaparte ce au fost, şi ce iaste : o întocmită arătare despre viaţa şi faptele lui : dinpreună cu bătaia ce s-au întâmplat la luarea Parisului, până la ducerea lui în insula Elba. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.

             Clic aici 

 375. Neagoe Ştefan, Gramatica limbei române : pentru clasele secundare. Partea 2: Sintaxa. Bârladu : Tipografia George Caţafany, 1890.. In: Gramatica limbei române : pentru clasele secundare, vol. Partea 2,

             Clic aici 

 376. Neagoe Ştefan, Gramatica limbei române : pentru clasele secundare. Partea 1: Etimologia. Bârladu : Tipografia George Caţafany, 1890.. In: Gramatica limbei române : pentru clasele secundare, vol. Partea 1,

             Clic aici 

 377. Nicolae Popea, Archiepiscopul şi metropolitul Andreiu Baron de Şaguna. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1879.

             Clic aici 

 378. Nicolae Popea, Contr'a-critica la Critic'a d-lui J. M. Moldovanu. Sabiiu : În tipografi'a archidiecesana, 1873.

             Clic aici 

 379. Nicolae Popea, Memorialul Archiepiscopului şi Metropolitului Andreiu baron de Şaguna sau luptele naţionale-politice ale românilor : 1846-1873. Sibiiu : Institut Tipografic, 1889.

             Clic aici 

 380. Nicolae Popea, Vechi'a Metropolia ortodosa romana a Transilvaniei, suprimerea si restaurarea ei. Sabiniu : Tipografia lui S. Filtsch (W.Kraft), 1870.

             Clic aici 

 381. Nicolau Gheorghe, Acatistul şi paraclisul Sfintei Cruci. Sibiu : în tipografia românească alui Ioann Bart, 1802.

             Clic aici 

 382. Nicoleanu Nicolae, Negruzzi Iacob, Poesii. Iaşi : Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga, 1895.

             Clic aici 

 383. . Nicoleanu Nicolae, Poezii. Bucureşti : Tipo-Litografia Naţională I. M. Klein, 1888.

             Clic aici 

 384. Nicoleanu Nicolae, Cârlova Vasile, Stamati Constantin, Bogdan-Duică Gheorghe, Poezii şi proză. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice şi Editură "Minerva", 1906.

             Clic aici 

 385. Nicoleanu Nicolae, Versuri şi proză. Bucureşti : Cartea Românească, [192-].

             Clic aici 

 386. Ode excellentissimo, illustrissimo, ac reverendissimo domino domino Joanni Bab, de kápolnak-monostor, Dei, at apostolicae sedis gratia per Transilvaniam graeci ritus unitorum episcopo Fogarasiensi, S.C.R. Ap. majestatis status consiliario actuali intimo dum Claudiopoli erectam impensis suis ecllesiam die 28 august anni 1803, sacro ritu consecraret, oblata. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : impress. typis Collegii Reform[atorum], [1803].

             Clic aici 

 387. Obradovic Dositej Dimitrije, Ţichindeal Dimitrie, Adunare de lucruri moraliceşti de folos şi spre veselie. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1808.

             Partea I

             Partea II 

 388. Obradovici Grigorie, Carte de mână pentru bine orânduita economie, lucrarea câmpului şi pentru plămădirea şi pândirea a vitelor şi a păsărilor celor casnice, spre mare treabă a plugarilor celor româneşti. La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1807.

             Clic aici 

 389. Obradovic Dositej Dimitrije, Ţichindeal Dimitrie, Sfaturile a înţeleajerii cei sănătoase, [tradusă de Dimitrie Ţichindeal], Iară acum întâia dată întoarse depre limba serbiască, şi întru acest chip în limba daco-românească aşezate. Buda : în Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitătii Peştii, 1802.

             Clic aici 

 390. Oroveanu Ştefan, Le couronnement de Leurs Majestés Le Roi Ferdinand I de Roumanie et La Reine Marie : les fetes d'Alba- Julia et de Bucharest du 15 au 20 octobre 1922 : album commémoratif. Bucureşti : "Poporul" Inst. de Arte Grafice, Editură şi Librărie, 1923.

             Clic aici 

 391. Orthographia latino valachica. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : impress. typis Coll. Reformatorum, 1805.

             Clic aici 

 392. Păcăţian Teodor V., Buna chiverniseală : carte pentru toţi. Sibiiu : "Tipografia", 1900.

             Clic aici 

 393. Păcăţian Teodor V., Cartea de aur sau Luptele politice-naţionale ale românilor de sub coroana ungară. Sibiiu : "Tipografia", 1902-1915.

             Clic aici 

 394. Păcăţian Teodor V., Bolcu Adam, Pop-Reteganul Ion, Petra-Petrescu Horia, Un ceas de şezătoare poporală. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1927.

             Clic aici 

 395. Păcăţian Teodor V., Contribuţiuni la istoria românilor ardeleni în sec. XVIII. Cluj : "Ardealul " Institut de arte grafice, 1924.

             Clic aici 

 396. Păcăţian Teodor V., Flori de tomna : poesii. Timisior'a : Cu tipariul fraţilor Magyar, 1882.

             Clic aici 

 397. Păcăţian Teodor V., Istoria politicei. Sibiiu : "Tipografia", 1900.

             Clic aici 

 398. 390. Păcăţian Teodor V., Istoriografi vechi, istoriografi noi : studiu critic în chestia vechei metropolii ortodoxe române. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1904.

             Clic aici 

 399. Păcăţian Teodor V., Jertfele românilor din Ardeal, Bănat, Crişana, Sătmar şi Maramurăş, aduse în răsboiul mondial din anii 1914-1918. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1923. 

             Clic aici 

 400. Păcăţian Teodor V., Judecătoriile cu juraţi. Sibiiu : "Tipografia", 1899.

             Clic aici 

 401. . Păcăţian Teodor V., Sâmbăta morţilor : dramă din popor, în cinci acte. Sibiiu : "Tipografia", 1900.

             Clic aici 

 402. Pâclişanu Zenovie, Corespondenţa din exil a episcopului Inochentie Micu Klein : 1746-1768. Bucureşti : Cultura Naţională, 1924.

             Clic aici 

 403. Pap Theodor, Bob Ioan, Trista predică care la îngroparea Ecţelenţiii Sale Prea luminatului şi Prea măritului Domn Ioan Bobb de Kapolnak Monostor (...), Episcop al Făgăraşului (...). [Sibiu] : [în tipografia şi cu slovele lui Martin de Hohmeister], 1830.

             Clic aici 

 404. Papavici Petru, [Acathistiiariu cu multe alease rugăciuni pentru evlaviia fieştecăruia creştin]. [Blaj : în Tipografia M. B. V. de Petru Papavici Râmniceanul tipograf, 1774].

             Clic aici 

 405. Papiu Ioan P., Cuventari besericesci : (acomodate pentru ori ce tempu). Gherl'a : Cu literele tipografiei diecesane, MDCCCLXXII [1872]- 1888.

             Clic aici

             Clic aici

             Clic aici

             Clic aici 

 406. . Papiu Ioan P., Cuventari besericesci : (acomodate pentru ori-ce tempu). Clusiu : Cu literele si editura lui Ioanu Stein, 1876. 

 407. Papiu Ioan P., Cuventari funebrali seau la casuri de morte. Gherl'a : Cu literile Tipografiei Diecesane, MDCCCLXXV [1875].

             Clic aici 

 408. Papiu Ioan P., Cuventari funebrali si iertatiuni pentru diferite casuri de morte. Gherla : Proprietatea si editur'a "Cancelariei Negruţiu", 1888.

             Clic aici 

 409. Papiu Ioan P., Legendariu sau carte de cetit pentru şcolele poporale românesci de confesiunea greco-cat din diecesa Gherlei. Gherla : Cu literile tipografiei diecesane, 1895.

             Clic aici 

 410. Papiu Ioan P., Orientele catolicu seau Concordantiele traditiunei prin cari din s. scriptura si din variele monumente ale besericei orientali conservate in cartile bisericesci si in alte scripte se demustra credinti'a catolica despre primatulu fericitului Petru apostolulu si alu urmatoriloru aceluiasi Pontificiloru romani. Szamosujvarini : Typ. "Aurorae" p. A. Tudoran, 1885.

             Clic aici 

 411. Papiu-Ilarian Alexandru, Neigebaur Johann Daniel Ferdinand, Die constitutionelle Unabhängigkeit Siebenbürgens. Breslau : Verlag von Joh. Urban Kern, 1862.

             Clic aici 

 412. Papiu-Ilarian Alexandru, Independentia constitutionale a Transilvaniei. Iassii : Tipografia lui Adolf Bermann, 1861.

             Clic aici

             Clic aici 

 413. Papiu-Ilarian Alexandru, Istori'a romanilor din Dacia Superiore. Tom 2: Evenimentele romaniloru la a. 1848. pene la Adunarea din 15./3. maiu inclusive. Vienna : cu Literele lui C. Gerold si Fiiu, 1852.. In: Istori'a romanilor din Dacia Superiore, vol. Tom 2.  

             Clic aici 

 414. Papiu-Ilarian Alexandru, Istori'a romanilor din Dacia Superiore. Vienna : cu Literele lui C. Gerold si Fiiu, 1851-1852. 

             Clic aici 

 415. Papiu-Ilarian Alexandru, Tesauru de monumente istorice pentru Romania : atât din vechiu tiparite cât si manuscripte : cea mai mare parte straine. Bucuresci : Tipografia Nationale a lui Stefanu Rassidescu, 1862- 1864.

             Clic aici Tomul I.

             Clic aici Tomul II.

             Clic aici Tomul III. 

 416. Papiu-Ilarian Alexandru, Bariţiu George, Vieti'a operele si ideele lui Georgiu Sincai din Sinc'a : discursulu de receptiune. Bucuresci : Tipografi'a Naţionale, 1869.

             Clic aici 

 417. Pauleti Nicolae, Pandorie Mărimi Sale Pre- Luminatului, şi Pre-Sânţitului Domn domnului Ioan' de Lemeni prin M. Principat al Transilvaniei şi c.l. Episcopul G. K. al Făgăraşului, alsăuită şi în numele eparhiei Magyar-Bénye de Kükülö, cu ocasia onomasirei măritului seu de subt VII. ianuar', cu fiască reverinţă descrisă, şi umilit închinată. Blaj : [s.n.], 1848.

             Clic aici 

 418. Petra-Petrescu Nicolae, De braţ cu moşul, în poveşti... : poveşti şi fabule. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1924.

             Clic aici 

 419. Petra-Petrescu Nicolae, Povestiri. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1912.

             Clic aici 

 420. Petra-Petrescu Nicolae, Satulu cu comorile : novelă. Braşovu : Editura şi Tipografia Alexi, 1887.

             Clic aici 

 421. Petra-Petrescu Nicolae, Studiu din economia naţională : despre bănci, operaţiunile lor, despre efecte şi despre burse : disertaţiune presentată adunărei gener. a "Associaţiunei Trans." ţinută la Sibiiu în 27-29 august 1881. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1881.

             Clic aici 

 422. Petraşcu Nicolae, O altă direcţie în creşterea femeei române : conferinţă ţinută la Ateneul Român din Bucureşti, la 3 aprilie 1894. Bucuresci : Tipografia şi Fonderia de Litere, Thoma Basilescu, [1894?].

             Clic aici 

 423. Petraşcu Nicolae, Anghel Demetriescu. Bucureşti : Tipografia "Bucovina" I. E. Torouţiu, [1931?].

             Clic aici 

 424. Petraşcu Nicolae, Carmen Sylva : schiţă critică. Bucuresci : Imprimeria Statului, 1899.

             Clic aici 

 425. Petraşcu Nicolae, Dimitrie Bolintineanu. Bucureşti : Tipografia "Bucovina" I. E. Torouţiu, 1932.

             Clic aici 

 426. Petraşcu Nicolae, Dimitrie C. Ollănescu (Ascanio). Bucureşti : Cultura Naţională, 1926.

             Clic aici 

 427. Petraşcu Nicolae, Ioan Georgescu. Bucureşti : Tipografia "Bucovina" I. E. Torouţiu, 1931.

             Clic aici 

 428. 4Petraşcu Nicolae, Ioan Mincu. [Bucureşti] : Cultura Naţională, 1928.

             Clic aici 

 429. Petraşcu Nicolae, Marin Gelea : roman. Bucureşti : Imprimeria Albert Baer, [1905].

             Clic aici 

 430. Petraşcu Nicolae, Mihai Eminescu. Bucureşti : Tipografia "Bucovina" I. E. Torouţiu, 1934.

             Clic aici 

 431. Petraşcu Nicolae, Noi în 1892 : conferinţă. Bucuresci : Tipografia Gutenberg, 1892.

             Clic aici 

 432. Petraşcu Nicolae, Scriitori români contimporani : studii critice. Bucureşti : Imprimeria Statului, 1898.

             Clic aici 

 433. Petraşcu Nicolae, Vasile Alecsandri. Bucureşti : Tipografia "Bucovina" I. E. Torouţiu, [1930?]. 

 434. Petraşcu Nicolae, Vasile Alecsandri : studiu critic. Bucuresci : Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 1894.

             Clic aici 

 435. Petre de la Cluj, Simu George, Zile negre : versuri. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1894.

             Clic aici 

 436. Pleşoianu Grigore, Abeţedar franţezo-românesc pentru tineri începători : acum întâiu cules şi întracestaşi chip cu rumâneşte întocmit. [Sibiu?] : [s.n.], 1829.

             Clic aici 

 437. Polizu Gheorghe A., Bariţiu George, Vocabular româno-german : compus şi întocmit cu privire la trebuinţele vieţei practice. Braşov : Tiparul de Römer si Kamner, 1857.

             Clic aici 

 438. Pop Ghiţă, Horia : tragedie istorică în 5 acte. Budapesta : Ediţiunea Societăţii "Petru Maior", 1891.

             Clic aici 

 439. Pop-Florantin Ioan, Abecedar : a II-a carte a scolarului. Iaşi : Editura Librăriei Şcolelor Fraţii Şaraga, 1895.

             Clic aici 

 440. Pop-Florantin Ioan, Adevăratul Einstein şi einsteinismul la tribunalul logicei. Bucureşti : Tipografia "Lupta" N. Stroilă, 1924.

             Clic aici 

 441. Pop-Florantin Ioan, Anecdote poporane. Bucuresci : Edit. Buletinului "Bibliografia României", [189?].

             Clic aici 

 442. Pop-Florantin Ioan, Arbore Nicolae D., Aritmetica elementară : clasa a II-a primară : după cele mai noue procedări (Diesterweg, Mocnic, Zachringer, Ducotterd, Leyssenne, etc.). Iaşi : Editura Librăriei "Şcoalelor" Fraţii Şaraga, 1888.

             Clic aici 

 443. Pop-Florantin Ioan, Avram Iancu : regele Carpaţilor : (continuatorul operei lui Horea) : roman istoric : după publicaţiuni şi comunicări date de martori oculari şi părtaşi la lupte. Bucureşti : Tipo-Litografia şi Fonderia de Litere Dor P. Cucu, 1891.

             Clic aici 

 444. Pop-Florantin Ioan, Decebal : nuvelă istorică. Iaşi : Editura Librăriei Fraţii Şaraga, [1896?].

             Clic aici 

 445. Pop-Florantin Ioan, Desminţire : la broşura intitulată "Respuns"... publicată 27. martie a.c. 1888 de cătră d-nii institutori iaşani V. Receanu, C. Grigorescu, I. Creangă şi G. Ienăchescu - în contra unor articole de ziare din 1887, etc.. Iaşi : Tipografia D. Gheorghiu, 1888.

             Clic aici 

 446. Pop-Florantin Ioan, Estetica : sciinţa filosofica despre frumos şi arte : estetica speciala: artele. Iaşi : Editura Librăriei Şcolelor Fraţii Şaraga, 1895.

             Clic aici 

 447. Pop-Florantin Ioan, Fundamentu de filosofie : psichologia, logica, morala, teodicea, adaosu: estetica, educaţia : conform cu programa liceelor. Iaşi : Tipografia Buciumului Romanu, 1871.

             Clic aici 

 448. Pop-Florantin Ioan, Horea : roman original : (după actele istorice publicate de A. Papiu, A. Odobescu, N. Densuşianu, şi tradiţie). Iaşi : Tipografia Lucrătorilor Români Associaţi, 1895.

             Clic aici 

 449. Pop-Florantin Ioan, Horea, Cloşca, Crişanu : nuvelă originală istorică : (după actele istorice publicate de A. Papiu, A. Odobescu, N. Densuşianu, şi tradiţie). Iaşi : Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga, [1897].

             Clic aici 

 450. Pop-Florantin Ioan, Jocuri froebeliane sau pedagogice pentru şcoli primare, familii şi grădini de copii : prelucrare după Froebel, Lange, Fischer, Fellner, Leidesdorf, Schmidt, etc.. Iassy : Tipografia Lucrătorilor Români Associaţi, 1884.

             Clic aici 

 451. Pop-Florantin Ioan, Metoda noua de a inveţa aritmetica : pentru incepători. Iaşi : Editura Librăriei Şcolelor Fraţii Şaraga, 1887.

             Clic aici 

 452. Pop-Florantin Ioan, Recreaţiuni fröbeliane : pentru tinerime în şcoală şi familie : (jocuri şi mişcări gimnastice, igienice şi pedagogice) : întocmite, în parte după sorginţile respective: Şcola de soldat, Vergnes, (1876), Lenöel, (1867), etc.. Iaşi : Editura Librăriei Şcolelor Fraţii Şaraga, 1887.

             Clic aici 

 453. Pop-Florantin Ioan, Reforma metodelor în ştiinţă şi practică şi teoria consecutizmului universal. Bucuresci : Editura Librăriei Socecu & Comp, 1895.

             Clic aici 

 454. Pop-Florantin Ioan, Resărit de soare : (tinereţea lui Ştefan-cel-Mare) : tablou istorico-dramatic în două acte. Făgăraş : Editura Tipografiei Constantin Popp, 1914.

             Clic aici 

 455. Pop-Florantin Ioan, "Ştefaniada" : epopee istorică naţională. Bucureşti : Tipografiile Române Unite, 1925.

             Clic aici 

 456. Pop-Florantin Ioan, La télétypie : [procédé pour télégraphier et téléphoner des images, des portraits, etc., sans appareils de nouvelle espece] inventée par Jean-Pope-Florantin. Bucarest : [s.n.] ; Paris : [s.n.], 1906.

             Clic aici 

 457. Pop-Reteganul Ion, Todoran Andrei, 125 chiuituri : de care strigă feciorii în joc. Gherla : Edit. şi Tip. Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1902.

             Clic aici 

 458. Pop-Reteganul Ion, Bocete adecă Cântări la morţi. Gherla : Editura, proprietatea şi tiparul, Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1897.

             Clic aici 

 459. Pop-Reteganul Ion, Carte de cetire : pentru anii din urmă ai şcolelor poporale, şcolele de repetiţiune, cursurile de adulţi şi pentru poporul nostru. Braşov : Editura Librăriei Nicolae I. Ciurcu, 1892.

             Clic aici 

 460. Pop-Reteganul Ion, Casa ţăranului român : sfaturi. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1927.

             Clic aici 

 461. Pop-Reteganul Ion, Todoran Andrei, Chiuituri : de care strigă feciorii în joc. Gherla : Tiparul, editura şi proprietatea tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1891.

             Clic aici 
  Pop-Reteganul Ion, Petra-Petrescu Horia, Copiii Ursuţului : şi alte povestiri pentru popor. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1931.

             Clic aici 

 462. Pop-Reteganul Ion, Cursu practicu despre cultivarea pomiloru şi a fragariloru : lucratu după a lui Paulu Gönczy, pentru inveţiatori şi privaţi. Arad : Imprimeri'a Tipografiei Diecesane, 1889.

             Clic aici 

 463. Pop-Reteganul Ion, Din Ţara Haţegului : povestiri. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1930.

             Clic aici 

 464. Pop- Reteganul Ion, Inimiöra : adeca flörea poesiei naţionale din cei mai buni scriitori în usul tinerimei române. Sibiiu : Editura Tipografiei W. Krafft, 1885.

             Clic aici 

 465. Pop-Reteganul Ion, Isteaţă şi pace! : poveste. Braşov : Editura Librăriei N. I. Ciurcu, [1899?].

             Clic aici 

 466. Pop-Reteganul Ion, Leonat cel Tener : istorie în versuri. Gherla : Proprietatea, editura şi tipariul Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1893.

             Clic aici 

 467. Pop-Reteganul Ion, Munţi, animale şi pământ. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1935.&

             Clic aici 

 468. Pop-Reteganul Ion, Norocul şi mintea : poveste. Braşov : Editura Librăriei N. I. Ciurcu, [1899?].

             Clic aici 

 469. Pop-Reteganul Ion, Novele şi schiţe. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1898.

             Clic aici 

 470. Pop-Reteganul Ion, Petra-Petrescu Horia, Odinioară şi acum... : amintiri din copilărie. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1933. 

             Clic aici 

 471. Pop-Reteganul Ion, Opşaguri : cât cioplite, cât pilite şi la lume împărţite. Gherla : Proprietatea, editura şi tiparul Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1897.

             Clic aici 

 472. Pop-Reteganul Ion, Pilde şi sfaturi pentru popor. Gherla : Edit proprietatea şi tiparul Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1900.

             Clic aici 

 473. op-Reteganul Ion, Pintea Viteazul : tradiţiuni, legende şi schiţe istorice. Braşov : Tipografia A. Mureşianu, [19 -?].

             Clic aici 

 474. Pop-Reteganul Ion, Pomicultura sau Cultura arborilor roditori. Şimleul-Silvaniei : Editura Institutului Tipografic "Victoria", 1904.

             Clic aici 

 475. Pop-Reteganul Ion, Povesti alese. Şimleul Silvaniei : Editura institutului tipografic "Victoria", 1905.

             Clic aici 

 476. Pop-Reteganul Ion, Poveşti ardeleneşti. Braşov : Editura Librăriei Nicolae I. Ciurcu, 1888.

             Clic aici

             Clic aici

             Clic aici

             Clic aici

             Clic aici 

 477. Pop-Reteganul Ion, Poveşti din popor. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1895.

             Clic aici 

 478. Pop-Reteganul Ion, Goga Octavian, Povestiri. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1938.

             Clic aici 

 479. Pop-Reteganul Ion, Povestiri din vieaţa ţăranilor români. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1914. 

             Clic aici 

 480. Pop-Reteganul Ion, Românul în sat şi la oaste. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1913.

             Clic aici 

 481. Pop-Reteganul Ion, Rusalin a lui Dămian : novelă. In: Noua bibliotecă română, p. 538-- 557.

             Clic aici 

 482. Pop-Reteganul Ion, Stan Bolovan : şi alte poveşti ardeleneşti. Sibiiu : Editura Asociaţiunii "Astra", 1929.

             Clic aici 

 483. Pop-Reteganul Ion, Starostele seu Datini dela nunţile românilor ardeleni. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1891.

             Clic aici 

 484. Pop-Reteganul Ion, Trandafiri şi viorele : poesii populare. Gherla : Tiparul şi editura Tipografiei "Aurora", 1891.

             Clic aici 

 485. Pop-Reteganul Ion, Zidirea lumei, Adam şi Eva, originea Sfintei Cruci şi cele 12 vineri : (după tradiţii poporale şi manuscrise vechi). Gherla : Editura Tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1901.

             Clic aici 

 486. . Popfiu Justin, Poesia si prosa. Oradea-Mare : Cu tipariulu lui Otone H�gel, 1870.

             Clic aici 

 487. Popfiu Justin, Predici pentru domineci. Gherla : Tipariul şi Editura Tipografiei Aurora A. Todoran, 1895.

             Clic aici 

 488. Popovici Teofan, Prescurtă arătare pentru Dumnezeu. Viena : Joseph Kurţbeck, [1784]. 

 489. Popovici-Bănăţeanul Ion, Darul lui Christos. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1909.

             Clic aici 

 490. Popovici-Bănăţeanul Ion, Maiorescu Titu, Din viaţa meseriaşilor : nuvele. Bucureşti : Editura Librăriei Carol Müller, [1900?].

             Clic aici 

 491. Popp Vasile, [Apele minerale dela Arpătac, Bodoc şi Covasna]. [Sibiu] : [s.n.], [1821].

             Clic aici 

 492. Popp Vasile, Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania şi învecinatele ţări de la începutul lor până la vremile noastre. Sibiu : sau tipărit la Gheorghie Cloziu, 1838. 

             Clic aici 

 493. Popp Vasile, Elegia ad inclytos status et ordinis trium nationum magni principatus Transilvaniae partiumque eidem reannexarum , (...). Claudiopoli [Cluj-Napoca] : Impr. Typis Coll. Reformatorum, 1810.

             Clic aici 

 494. Popp Vasile, Elegia qua spectabili ac clarissimo viro Carolo Michaeli Moger in Liceo Regio Claudiopolitano chymiae, matallurgiae, historiae naturalis, et technologiae. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : typis Coll. Reformatorum, 1808.

             Clic aici 

 495. Popp Vasile, Elegia quam illustrissimo comiti Emerico Waa de Czege e Lyceo regio Claudiopolitano terminatis maxima cum laude studii. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : impres. typis Coll. Reformatorum, 1809.

             Clic aici 

 496. Prale Ioan, Psaltirea prorocului şi împărat David : în versuri alcătuită. Braşov : în tipografia D. Franţisc de Şobeln, prin Fridrih Herfurt, 1827.

             Clic aici 

 497. Procesul de presă a lui Parteniu Cosma contra Septimiu Albini pertractat naintea Curţii cu juraţi din Clus la 27 Martiu n.1889. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1889.

             Clic aici 

 498. Pumnul Aron, Isopescul D., A. Pumnul's Grammatik der rumänischen Sprache : für Mittelschulen. Czernowitz : Heinrich Pardini, 1882.

             Clic aici 

 499. Pumnul Aron, Lepturariu rumînesc : cules de'n scriptori rumîni pre'n Comisiunea denumito de cotro naltul Ministeriu all învotiomîntului assodat spre folosînta învotoceilor. Vieanna : La c. r. edoturo a cortilor scolástice, 1862- 1865.

             Clic aici Tom 1. Partea 1

            Clic aici Tom 1. Partea 2

            Clic aici Tom 2. Partea 1

            Clic aici Tom 2. Partea 2

            Clic aici Tom 3

            Clic aici Tom 4. Partea 1

            Clic aici Tom 4. Partea 2

 500. Pumnul Aron, Privire rapede preste doue sute şese -dzeci şi şepte de'n proprietaţile aşa-numite Moşiile mînastiresci de'n carile s'a format mareţul Fund Relegiunariu all Bisericei dreptcredincioase rasaeritene de'n Bucovina : facute dupa adeverinţe autentice, sau urice pre'n Arun Pumnul. Cernauţi : În tipografiea şi cu edatura Dlui Rudolf Eckhardt, 1865.

             Clic aici 

 501. Puşcariu Ioan, Alfabetul secuilor şi slovele cirilice : (cu 1 stampă). Bucureşti : Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, 1905.

             Clic aici 

 502. Puşcariu Ioan, Comentariu la pre înalta Patentă din 21 iuniu 1854 pentru Ardealu : lucratu pentru poporul romanu. Sibiiu : Cu tipariul Diecesanu, 1858.

             Clic aici

             Clic aici 

 503. Puşcariu Ioan, Consideratiuni asupra timpului si spaciului. Budapesta : Cu literele lui Alexandru Kocsi, 1878.

             Clic aici 

 504. Puşcariu Ioan, Date istorice privitoare la familiele nobile române. Sibiiu : Tipariulu tipografiei arhidiecesane, 1892-1895.

            Partea I. 

             Partea II.
 505. Puşcariu Ioan, Dintre imitaţiunile lui Ioan Dela Buceci. Braşov : Tipografia Ciurcu & Comp, 1900.

             Clic aici 

 506. Puşcariu Ioan, Disertatiune despre impartirea politica a Ardealului : (ca manuscritu data). Sabiiu : Cu literele lui S. Filtsch, 1864.

             Clic aici 

 507. Puşcariu Ioan, Fragmente de istoria bisericescă a românilor. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1903.

             Clic aici 

 508. Puşcariu Ioan, Fragmente istorice : despre boerii din ţera Făgăraşului. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1904.

             Partea III.

             Partea IV.

 509. Puşcariu Ioan, A mélyen tisztelt képviselöházhoz intézett emlékirat, melylyel a Királyföldhöz tartozö Szelistye és Talmács fiökszékekbeli községek közjogi viszonyaiknak rendezését kérelmezik. Budán : a magyar kir. tudom. egyetemi nyomdáböl, 1861.

             Clic aici 

 510. Puşcariu Ioan, Negru-Voda. Sibiiu : Tipariul tipografiei archidiecesane, 1898.

             Clic aici 

 511. Puşcariu Ioan, Notiţe despre întamplările contemporane. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1913.

             Clic aici 

 512. Puşcariu Ioan, Die romanische Amtssprache : ein Compendium der romanischen Sprachlehre mit einer Sammlung der im ämtlichen Verkehre am häufigsten vorkommenden Asudrücke. Hermannstadt : Diözesan-Druckerei, 1860.

             Clic aici 

 513. Puşcariu Ioan, Hasdeu Bogdan Petriceicu, Ugrinus - 1291 : discurs rostit la 9(22) martie 1901 în şedinţă solemnă. Bucuresci : Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl", 1901.

             Clic aici 

 514. Roja Gheorghe Constantin, Untersuchungen über die Romanier oder sogennanten Wlachen, welche jenseits der Donau wohnen : auf alte Urkunden gegründet : Exetaseis peri ton Rhomaion e ton onomazomenon Blakhon osoi katoikousin antiperan tou Dounabeos (...). Pesth : gedruckt bey Mathias Trattner, 1808.

             Partea I

             Partea II 

 515. Roth Daniel, Albini Septimiu, Despre uniune şi, per tangentem, un cuvent despre o posibilă monarchie daco-română sub Coroana Austriei : broşură apărută în 1848 : material pentru apreţiarea politicei naţionale a românilor şi saşilor. Sibiiu : Institut Tipografic T. Liviu Albini, 1895. 

             Clic aici 

 516. Russu-Şirianu Ioan, Discursul de aperare rostit înaintea Curţii cu juraţi din Cluj în ziua de 12 septemvrie în al XI. proces de presă al "Tribunei". Sibiiu : Tiparul Institutului Tipografic, 1893.

             Clic aici 

 517. Russu-Şirianu Ioan, Iobăgia. Arad : Tiparul Tipografiei Diecezane Gr. Or. Române, 1908.

             Clic aici 

 518. Russu-Şirianu Ioan, Românii de peste Carpaţi. Bucureşti : Instit. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1908.

             Clic aici 

 519. Russu-Şirianu Ioan, Romănii din statul ungar : (statistică, etnografie). [S.l.] : Editura autorului, 1904. 

             Clic aici 

 520. Schiemann Leopold, Teodorovici Ioan, Pruncii cei părăsiţi, ajutoriului lui Dumnezeu, şi purtării de grijă a unei bătrâne şi credincioasă şi crescătoare încredinţaţi : istorie franţozească adevărată şi morală, după forma legii celei creştineşti spre îndreptarea tinerimei. Buda : cu tiparul Crăeştii Tipografii a Universităţii din Pesta, 1830.

             Clic aici 

 521. Scurtă arătare despre luarea Parisului alte întâmplări. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1814.

             Clic aici 

 522. Sima Grigore, Ardeleanul glumeţ : sau 101 de anecdote poporale, alese pe sprinceană şi întocmite din glumele lui Nenea Stan, ce-'şi rîde de toţi. Sibiiu : Tiparul şi editura lui W. Krafft, 1889.

             Clic aici 

 523. Sima Grigore, Din betrâni : ghîcitori, întrebări şi respunsuri, frementări de limbă. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1886.

             Clic aici 

 524. Sima Grigore, Teiu-legănat : poveste. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1885.

             Clic aici 

 525. Sima Grigore, Vlad şi Catrina : poveste. Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1885.

             Clic aici 

 526. Simu George, Cartea ilustrată : pentru copii şi copile. Gherla : Editura şi tipografia "Aurora" A. Todoran, 1893.

             Clic aici 

 527. Simu George, Codrean craiul codrului : baladă. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1899.

             Clic aici 

 528. Simu George, Felicitări în poesii şi prosă : la Anul Nou, ziua nascerei şi ziua numelui, cătră tată, mamă, moşi, unchi, mătuşe, nănaşi, tutori, preoţi, înveţători şi binefăcători precum şi alocuţiuni şi vorbiri, cu diferite ocasiuni şcolastice. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1901.

             Clic aici 

 529. Simu George, Nopţi de iarnă : novele pentru popor. Gherla : Editura şi tipariul tipografiei "Aurora" A. Todoran, 1892.

             Clic aici 

 530. Simu George, Părintele Nicolae : schiţe din viaţa preoţilor. Gherla : Tipografia "Aurora" A. Todoran, 1897.

             Clic aici 

 531. Slavici Ioan, Amintiri : Eminescu, Creangă, Caragiale, Coşbuc, Maiorescu. Bucureşti : Cultura Naţională, 1924.

             Clic aici 

 532. . Slavici Ioan, Ardealul : studiu istoric. Bucuresci : Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1893.

             Clic aici 

 533. Slavici Ioan, Aşezarea vorbelor în româneşte. Bucureşti : Instit. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1905.

             Clic aici 

 534. Slavici Ioan, Asilul "Elena Doamna". Sibiiu : Editura şi Tiparul Institutului Tipografic, 1884.

             Clic aici 

 535. Slavici Ioan, Cel din urmă armaş : roman. Bucureşti : Cultura Naţională, 1923.

             Clic aici 

 536. Slavici Ioan, Din betrâni : Manea : naraţiune istorică. Bucuresci : Imprimeria şi Editura "Librăriei Şcoalelor" G. Sfetea, 1905. 

             Clic aici 

 537. Slavici Ioan, Din betrâni : naraţiune istorică. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice şi Editură "Minerva", 1902.

             Clic aici 

 538. Slavici Ioan, Din valurile vieţii. Bucureşti : Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1909.

             Clic aici 

 539. Slavici Ioan, Educaţiunea fizică. Bucureşti : Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1909.

             Clic aici 

 540. Slavici Ioan, Educaţiunea morală. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice si Editură "Minerva", 1909.

             Clic aici 

 541. Slavici Ioan, Educaţiunea raţională. Bucureşti : Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1909.

             Clic aici 

 542. Slavici Ioan, Închisorile mele : scrisori adresate unui prieten din altă lume. [Bucureşti] : Viaţa Românească, [1921].

             Clic aici 

 543. Slavici Ioan, Institutul Ion Oteteleşanu din Măgurele : monografie. Bucureşti : Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl", 1906.

             Clic aici 

 544. Slavici Ioan, La răscruci. Bucureşti : Instit. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1906.

             Clic aici 

 545. Slavici Ioan, Mara : roman. Budapesta : Institutul Tipografic şi de Editură "Luceafărul", 1906.

             Clic aici 

 546. Slavici Ioan, Novele. Vol. 2: O viaţă pierdută: Moara cu noroc: Norocul: Comoara. Bucuresci : Editura Librăriei Socec & Co, 1896.. In: Novele, vol. Vol. 2,

             Clic aici 

 547. Slavici Ioan, Novele. Vol. 1: Popa Tanda: Scormon: La crucea din sat: Gura satului: Budulea Taichii: Bobocel: Vecinii. Bucuresci : Editura Librăriei Socec & Co, 1892.. In: Novele, vol. Vol. 1,

             Clic aici 

 548. Slavici Ioan, Novele din popor. Bucuresci : Editura Librăriei Socec & Co, 1881.

             Clic aici 

 549. Slavici Ioan, Nuvele. Vol. 1: Popa Tanda: Scormon: La crucea din sat: Gura satului: Budulea Taichii: Bobocel: Vecinii. Bucureşti : Cartea Românească, 1921.. In: Nuvele, vol. Vol. 1,

             Clic aici 

 550. Slavici Ioan, Nuvele. Vol. 2: O viaţă pierdută: Moara cu noroc: Norocul: Comoara. Bucuresci : Editura Librăriei Socec & Co, 1921.. In: Nuvele, vol. Vol. 2,

             Clic aici 

 551. Slavici Ioan, Nuvele. Vol. 4: Baba Dana: O răzbunare: Sân' Vasii: Pascal: Săracul: Din altă lume: Dăscălaşul: Împăcare: Om de caracter: O moştenire grea: Renaştere: O aventură galantă: Tovărăşie nepotrivită: Ceas rău: Mitocanul: La răscruci. Bucureşti : Cartea Românească, [1926].. In: Nuvele, vol. Vol. 4,

             Clic aici 

 552. Slavici Ioan, Nuvele. Vol. 5: Spiru Călin: Domnul Istrat Gorăuţ: "Purceluş cu coada sfredel": O jertfă a vieţii: Răul din fire: Puişorii: Pe povîrniş: Ţaţa Melania: Dar din prisos: Din vecini: Taina lui Cimbru: Ac şi aţă. Bucureşti : Cartea Românească, [1926?].. In: Nuvele, vol. Vol. 5,

             Clic aici 

 553. Slavici Ioan, Nuvele. Vol. 6: Vatra părăsită: Nuţa: Un paravan: Omul cel adevărat: Azi ca ieri: Mâhnirile lui Trică: Din valurile vieţii: O noapte fioroasă: Sărbători fericite: Un pas cu noroc: Doi prieteni. Bucureşti : Cartea Românească, [1926?].. In: Nuvele, vol. Vol. 6,

             Clic aici 

 554. Slavici Ioan, Politica naţională română : articoli scrişi dela 1871 până la 1881. Bucureşti : Editura autorului, 1915.

             Clic aici 

 555. Slavici Ioan, Popa Tanda. Sibiiu : Editura "Asociaţiunii", 1914. 

             Clic aici 

 556. Slavici Ioan, Poveşti. Vol. 2: Spaima zmeilor: Ioanea mamii: Băiat sărac: Stan Bolovan: Împăratul şerpilor: Rodul tainic: Băiat horopsit: Doi fraţi buni: Negru Împărat: Mieluşelul: Fifi: Pisu. Bucureşti : Cartea Românească, [1923].. In: Poveşti, vol. Vol. 2,

             Clic aici 

 557. Slavici Ioan, Poveşti. Vol. 1: Zâna zorilor: Floriţa din codru: Ileana cea şireată: Doi feţi cu stea în frunte: Păcală în satul lui: Petrea prostul: Limir Împărat. Bucureşti : Cartea Românească, 1921.. In: Poveşti, vol. Vol. 1,

             Clic aici 

 558. Slavici Ioan, Poveşti. Bucureşti : Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1908.

             Clic aici 

 559. Slavici Ioan, Prinţesa : [nuvele inedite]. Bucureşti : Edit. Librăriei "Universala" Alcalay, [1930?].

             Clic aici 

 560. Slavici Ioan, Puişorii. Bucureşti : Editura Librăriei "Universala" Alcalay, [1925?].

             Clic aici 

 561. Slavici Ioan, Die Rumänen : in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina. Wien ; Teschen : Verlag von Karl Prochaska, 1881.

             Clic aici 

 562. Slavici Ioan, Spiru Călin. Bucureşti : Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1908.

             Clic aici 

 563. Slavici Ioan, "Tribuna" d-lui dr. I. Raţiu : explicări documentare. Orăştie : "Minerva", Institut tipografic, 1896.

             Clic aici 

 564. Slavici Ioan, "Tribuna" şi tribuniştii. Orăştie : "Minerva", Institut tipografic, 1896.

             Clic aici 

 565. Suciu Valeriu, Negruţiu Nicolae Fekete, Manual de matematică : pentru clasa a III-a a institutelor pedagogice. Balázsfalva : Tipografia Seminarului teologic greco-catolic, 1916.

             Clic aici 

 566. Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniæ iura tribus receptis nationibus communia postliminio sibi adseri postulantium : cum notis historico-criticis, Claudiopoli, sumptibus et typis Martini Hochmeister, MDCCXCI [1791].


 567.           Clic aici 

 568. Şincai, Gheorghe, ABC sau Alphavit pentru folosul si procopsala schoalelor celor normalesci a neamului romanesc = ABC oder Nemenbüchlein zum Gebrauche der Walachischen National-Schulen, Blasendorf [Blaj], gedruckt mit den Buchstaben des Seminarii, 1783.

            Clic aici 

 569. Şincai, Gheorghe, Catehismul cel mare cu întrebări şi răspunsuri alcătuit şi întocmit pentru folosul şi procopsala tuturor şcoalelor normaleşti a neamului rumânesc, În Blaj, cu Tipariul Seminarului, 1783.


 570. Şincai, Gheorghe, Chronicon daco-romanorum sive valachorum et plurium aliorum nationum in quantum, [Oradea?], [18?].
   

 571. Şincai Gheorghe, Elementa linguae daco-romana sive valachicae emendata, facilitata et in meliorem ordinem redacta. Budae [Budapest] : typis Regiae Universitatis Pestanae, 1805.

             Partea I

             Partea II 

 572. Şincai Gheorghe, Epistola Georgii Sinkai de Eadem ad spectabilem et clarissimum virum Ioannem de Lipszky, capitaneum caesareo-regii regiminis eqvestris hungaricii, quondam vecseyani, nunc hassohomburgensis, mappae geographicae prounciarum ad S. Coronam Regni Hungariae pertinentium elucubratorem. Budae : typis Regiae Universitatis Pestanae, 1804.

             Clic aici 

 573. Şincai, Gheorghe, Hronica românilor şi a mai multor neamuri încât au fost iale aşa de amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplările şi faptele unora fără de ale altora nu se pot scrie pre înţeles, Buda, 1808, 3 vol.

  vol. 1

 574. vol. 2

  vol. 3


 575. Şincai , Gheorghe, [Îndreptare cătră arithmetică, de Gheorghie de Şinca], [În Blaj, cu Tipariul Seminariului, 1786].

            Clic aici 

 576. Şincai Gheorghe, Povăţuire cătră economia de câmp pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeara Ungurească şi din părţile ei împreunate. La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1806.

             Clic aici 

 577. Şireagu Octavian, În umbra lui Crist. poeme în proză şi maxime. Cluj : Editura Transilvania, 1933.

             Clic aici 

 578. Tempea Radu, Gramatica românească. Sibiu : în tipografia lui Petru Bart, 1797.

             Clic aici 

 579. Teodorovici Ioan, Moralnice sentenţii sau folositoare pilde. Buda : Crăiasca Tipografie a Univer. Ungureşti, 1813.

             Partea I

             Partea II 

 580. Theologhie dogmatică după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită, cu mărturii din S. Scriptură, şi din SS. Părinţi întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită. În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1804-1811.

             Partea I

             Partea II

             Partea III

             Partea IV

             Partea V

             Partea VI 

 581. Thököly Sava, Erweis, dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind, und dies nicht aus ihrer italienisch-slavischen Sprache folgt. Ofen [Buda] : gedruckt mit k. ung. Universitäts Schriften, 1827.

             Clic aici 

 582. Thornton Thomas, Bojincă Damaschin T., Starea de acum din oblăduirea geograficească, orăşenească şi politicească a Prinţipaturilor Valahiei şi a Moldaviei, (...). La Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungar[iei], 1826.

             Partea I

             Partea II 

 583. Trista întâmplare a cetăţii Dresda dela spargerea încoace a podului, până la apărarea cetăţii. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1814.

             Clic aici 

 584. Ţichindeal Dimitrie, Arătare despre starea acestor noao întroduse sholasticeşti înstituturi ale naţiei româneşti, sârbeşti şi greceşti. Buda : cu tipariul Crăieştei Tipografii a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1813.

             Clic aici 

 585. Ţichindeal Dimitrie, Epitomul sau Scurte arătări pentru Sfânta Besearică, pentru vesmintele ei, şi pentru domnezeiasca liturghie, care se sevârşaşte întrânsă : aşijderea şi pentru preotul şi slojitoriul lui Domnezeu : prin scurte întrebări şi răspunsuri, (...). Buda : la Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1808.

             Partea I

             Partea II 

 586. Ţichindeal Dimitrie, Russu Ioan, Fabulele lui Demetriu Cichindealu în traducere nouă din originalulu serbescu alu lui Dositei Obradovici. Aradu : Tipografia Diecesei Române Gr. Or., 1885.

             Clic aici 

 587. Ţichindeal Dimitrie, Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţături. Buda : cu Tipariul Crăeşcei Tipografii a Universitatei Ungureşti din Peşta, 1814.

             Partea I

             Partea II

             Partea III 

 588. Tincovici Ioan, [Cântări dumnezeieşti la praznicile Mântuitoriului nostru, Isus Hristos, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, şi ale altor sfinţi ce se prăznuiesc]. [Buda] : [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti], [1815].

             Clic aici 

 589. Tincovici Ioan, Înţeleapte învăţături sau regule pentru îndreptarea năravurilor spre folosul pruncilor. Buda : Crăiasca Tipografie a Universit. Ungariei, 1815.

             Clic aici 

 590. Tomici Ioan, Cultura albinelor sau învăţătura despre ţinerea stupilor în magaţinuri. Buda : cu Tipariul Crăeştei Universitate din Pesta, 1823.

             Clic aici 

 591. Tomici Ioan, Scurte învăţături pentru creşterea şi buna purtare a tinerimei română, precum şi nişte alease cântări beseariceşti, şi unele cuvioase şi desfătătoare lumeşti. La Buda : cu tipariul C. Universitate din Pesta, 1827.

             Partea I

             Partea II 

 592. Vaida Ladislau, Az erdélyi polgári magános törvények historiaja. [Kolozsvár] : Királyi Lyceum Betüivel, 1830.

             Clic aici 

 593. Vaida Ladislau, Az erdélyi polgári magános törvényekkel valö esmeretségek harmadik könyve, (...). Kolo'sváron : A' Királyi Lyceum Betüivel, 1830.

             Partea I

             Partea II

             Partea III

             Partea IV 

 594. Vaida Dimitrie, Cuvântări în cinstea exselenţiei sale Ioann Bobb, vlădicul Făgăraşului, (...). [Blaj] : cu Tipariul Seminarului, 1813.

             Clic aici 

 595. Vaida Ladislau, Dictiones duae, quarum priorem die 21. Februarii 1817. dum ad supplendam juris patrii ac crim. in lyceo Claudiopolitani per interventam medio tempore mortem Dni Winkler in vacantam recidentem cathedram admoveretur; posteriorem verio die 3. Augusti ejusdem anni terminatis praelectionibus. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : typis Lycei Regii, 1817.

             Clic aici 

 596. Vaida Dimitrie, Bob Ioan, Orationes quarum primam Clerus Greco-Catholicus Maior Dioecesis Fogarasiensis occasione Instalationis Canonicorum. Cibinii [Sibiu] : typis Ioannis Barth, 1809.

             Clic aici 

 597. Vaida Ladislau, Synopsis historiae juris Transsilvanici, in usum auditorium suorum. Claudiopoli [Cluj-Napoca] : typis Lycei Regii, 1830.

             Partea I

             Partea II 

 598. Villaume Peter, Petrovici Naum, Pedagogia şi metodica pentru învăţătorii shoalelor orăşeneşti şi săteşti. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

             Partea I

             Partea II 

 599. Vlaicu, Euhologhion adecă Molitvnic. La Blaj : în Mănăstirea Sfintei Troiţă, 1757.

             Clic aici

             Clic aici 

 600. Voltaire, Beldiman Alexandru, Tragodia lui Oreste. Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1820.

             Partea I

             Partea II 

 601. Weiskern Friedrich Wilhelm, Barac Ioan, Tragedia lui Samson : în cinci perdele : care odinioară sau producăluit în Theatrul împărătesc din Vienna în limba nemţească. Sibiiu : Tiparul şi provhezătura eredit. lui G. de Klozius, 1864.

             Clic aici 

 602. Weiskern Friedrich Wilhelm, Barac Ioan, Tragedia lui Samson : în cinci perdele : care odinioară sau producăluit în Theatrul împărătesc din Vienna în limba nemţească. Sibiiu : În Tipografia lui Georgie de Klozius, 1859. 


BCU "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
Copyright © 2019