Transsilvanica 
 

 

P A T R I M O N I U

 

MANUSCRISE

 1. Liturghierul slavon de la Feleac, 1481.


 2. Ein gebette von der hailigen drinaltikait : [carte de rugăciuni], [s.n., sec.XV?].

 3. [Zsoltárok könyve szombatos énekekkel és imákkal], [S. l.], [s. n.], 16??.


 4. Paraphrasis libri Job secundum probatissime hebrairorum exemplarium veritatem hungarica melodia expressa, Zent Ersebeth (Eliseni), 1607-1608.

 5. Borbély-codex, ca. 1630, [S. l.], 1630 ?.

 6. Szalárdi János Várad várának az pogány török által megh szállásárul veszedelmes állapottárul, (...), [S.l.], 1662.

 7. Compendium Historicum Res sub decursu Annorum 1657.58.59.60.61.62.63. In Hungaria et Transylvania, (...).

 8. Bornemisza Anna gazdasági naplója, [S.l.], 1667-1672.

 9. Tar, András, [Kolozsvári, kassai és debreceni ötvösmesterek mintakönyvei] = [Caiete de desene ale meşterilor orfevrieri din Cluj Napoca, Košice şi Debrecen], [Cluj Napoca], [Košice], [Debrecen], 1677-1772.
 10. Graduál unitarian, [S.l.], 1697?.

 11. Epistolae Matthiae Corvini, item breviculus Valentini Franck, [S.l.], [17-?].

 12. Liber IV. de Transilvanis rebus, [S.l.], [17-?].

 13. Bogáti Fazekas, Miklós, [Bogáthi Fazekas Miklós zsoltárforditásai]. - [S.l.], [Sec. 17].

 14. Promptuarium stylorum patvaristicorum tam in Transylvani, quam in Hungaria et partibus Hungariae , Transylvaniae annexis usitatorum, [S.l.], 1707.

 15. Bocskor, János, Bocskor kódex, Manuscris original, scris de Bocskor János, Székely Antal şi de alte persoane, Csikszentlélek [Leliceni], 1716-1739.

 16. Arhieraticon, [s.l.], [174?]. 

 17. Bod, Péter, Bod Péter házi diáriuma 1750-1769, [S.l.], 1750-1769.

 18. Marosgezsei Mohai, Elek; Liber Stylionare, [S.l.], 1755.

 19. Vistai Farkas, Mihály, Vocabularium Zingarico-Latinum et Hungaricum quod fieri fecit, curiositatis caussa, Michael Pap Szathmári (...), per Michaelem Farkas, alias Vistai natam Zingarum, Collegii nostri, per aliquot annos civem togatum, [Cluj Napoca], 1768-1796.
 20. Keresztesi, József , Keresztesi József egyházi beszédei [manuscris original], Nagy Várad [Oradea], Szalacs, 1773-1786.
 21. Colectie de predici unitariene, Mujna, 1786-1809.

 22. Heydendorff Mihály, Az erdélyi fejedelmek cimerei aquarell festményekkel: Gyulafehérvári Czimeriró Pál Deak czimermintakönyvének másolata, [copie], [S.l.], [1794].

 23. Szeles János, Székelyudvarhely története, [S.l.], 1795.

 24. Codex Regio Theresianus 770, Simonianus, [S.l.], [sfârşitul secolului al 18-lea].
 25. Şincai, Gheorghe, Chronicon daco-romanorum sive valachorum et plurium aliorum nationum in quantum, [Oradea?], [18?]. 
 26. Erdélyi viseletek a 17. század végén, [S.l.], [18-?].

 27. Feljegyzései Erdélynek és a Kornis családnak viszontagságairól az 1678-1683-as idöszakba / Kornis Gáspár, [18-?].

 28. Boldog aszszonynak a Laurétomi Litániában lévö nevezetek értelméhez alkalmaztatott dicserete, az ö hét örömének, hét fájdalmának és hét fö ünnepének emlékezetével együtt, [S.l.], [Sec. 18].
 29. Stylionalis seu stilionale : ad quem praefatur infra nominatus collector taliter, (...) , [sec18].

 30. Szombatosénekekés imádságok könyve : 18. század eleje, [S. l.], [s. a.].

 31. Şincai, Gheorghe, Hronica românilor şi a mai multor neamuri încât au fost iale aşa de amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplările şi faptele unora fără de ale altora nu se pot scrie pre înţeles, Buda, 1808, 3 vol.

 32. Debreczeni, Márton, Debreczeni Márton költeményei., [S.l.], 1817.


 33. Gyulay, Lajos, Gróf Gyulai Lajosnak maga keze és könyve : napló, Marosnémeti , Kolozsvár,  Andrásfalva, 1822-1856, 60 vol.

 34. Jakab, György, etédi, Vehiculum vitae Serenisimi ac Celsissimi Principis Transilvaniae, (...) Michaelis Apafi, [S.l.], 1823.

 35. Benkö István, Montesquieu Úr munkája a törvények lelkéröl, francziából magyarra forditotta árkosi Nemes Benkö István prókátor, [S.l.], 1825-1834.

 36. Dálnoki Incze József, Az Erdély Nagy fejedelemségben lakó Nemes Szász Nemzetnek Statutája vagy Tulajdon honnyi Törvényei, [S.l.], 1825.

 37. Debreczeni, Márton, A kiovi csata, [S.l.], [în jurul anului 1829].


 38. Ács Mózes ima és énekeskönyve, [S.l.], 1835.

 39. Aranyosrákosi Székely, Sándor, Erdély ország történetei hiteles kútfőkből, [S. l.], [în jur de 1840 ].
 40. Benkő, József, Collectaria ad res Transilvanicas facientia. Fragmina Historiolarum Transilvanicarum. [S.l.], 1844.
 41. Teleki Imre, Kövár utopia. A Kövár vidéki pura fiscalitás és lakossairól értekezés, Hosszúfalva [Satulung], 1845.

 42. Nagy, Leopold, Szászváros várossa és széke történeti, földleirati és statistikai le-irasa oklevelek s egyébb eredeti és hiteles kútfök szerint, [S. l.], 1846.

 43. Ellenzéki nyilatkozat, Pest [Budapest], 1847.

 44. Debreczeni, Márton, [Debreczeni Márton bányászati naplójegyzetei], 1848, Nagyág [Scărâmb], 1848.

 45. Jakab Elek, Hírlapi adattár : kivonatok az 1848-1849-es hírlapokból, [după 1849].

 46. Útinapló Romániába és versek, Zajzon, Brassó, 1849-1853.

 47. Kiss, Antal, Jegyzetei az 1848-49-es forradalommal kapcsolatosan,  Gyergyószentmiklós, 1849-1896.
 48. Baternay Imre, Zaránd-vármegyei oláh lázadásnak 1848-ik évi martius-tól 1849-iki Junius végéig terjedő rövid történeti vázlata, 1850.

 49. Drágos havasi vidék kormánybiztosának szerepe 1849 április havában, [mijlocul secolului al 19-lea].

 50. Incze József, Irtó háború 1848 és 1849-ben a független és önálló magyar nemzet ellen, annak királya által (...), 1850-1867.

 51. Csokonai Vitéz, Mihály, Batrochomyomachia lui Homerus, batáje brastilor ku soaretsi, intorsze dintij in verszur unguresti de Domnu Csokonai V. Mihály ; si dupe jel in Rumuneste de Koncz Jósi in anul 1816 luna lui Juliu, Kolozsvár, [Cluj-Napoca], 1852.

 52. Újfalvi, Sándor, Emlékirat. - [Kolozsvár], 1854-1855, 3 vol.
 53. Gracza, György, Naplótöredék a világosi fegyverletétel után való bujdosásról, Bánffyhunyad, 1856.

 54. Oroszhegyi Szabo, Erdély aranyvidéke orvosi szempontból, [Constanţa?], 1860-1862.
 55. Miko Imre, Az erdélyi 1848-i események önvédelmére készült leírása, [mijlocul secolului al 19-lea-1876].

 56. Eminescu, Mihai , Poezii, 1879.

 57. Wesselényi, István.  Napló, 1703-1708, vol I-III, 19. század.

 58. Benkö, József Erdélyi oláh nemzet képe, [S.l.], [secolul al 19-lea].

 59. Codex Theresianus. Leges perpetuas principatus Transylvaniae edictis principum, constitutionibus statuum, avitaeqve consuetudini innixas et ubi haec deficerent, aut difficultate laborent, novis edictis auctas ac emendatas distincto ordine complectens, [s.l.], [sfârşitul secolului al 18-lea-prima jumătate a secolului al 19-lea].
 60. Fodor, András , [Date arheologice din Transilvania], desene, [S.l.], [Sec. 19].
 61. Éltetö, Péter, [Adalékok Debreczeni Márton életrajzához], ÉltetöPéter, Herepei Károly, Ignácz Márton, Rajka Péter etc., Zilah [Zalău], Kolozsvár [Cluj-Napoca], Vizakna [Ocna Sibiului].

 62. Debreczeni, Márton, Életünk tavasza hervad, "Debreczeni Márton Székely Károlynál maradt költeménye.", Sec. 19.

 63. Debreczeni, Márton, Bányászati müszótár, magyarázat, [S. l.], Sec. 19.

 64. Debreczeni, Márton, [Német-magyar bányászati müszótár], [S. l.], Sec. 19.

 65. Debreczeni, Márton, [A fütés hötanáról] , [S. l.], Sec. 19, 2. vol..

 66. Debreczeni, Márton, Bányászati, bányatörténeti s egyéb jegyzetei , [S. l], Sec. 19.

 67. Debreczeni, Márton, Metallurgische Pneumatik, [S. l.], [Debreczeni Márton], Sec. 19.
 68. Apafi, Mihály Diarium de Anno 1690-1694, [S. l.], [secolul al 19-lea].

 69. Debreczeni, Márton, Bányászati müszótár, [S. l.], 19??.
 70. Ancheta referitoare la istoricul bibliotecilor publice din Ardeal : 1929-1934, Muşlea Ion, Arad, Cluj-Napoca, Blaj, [56] u. a., Scrisori către Muşlea Ion din partea lui Lupeanu A., Stanciu Virgil, etc.

 71. Nicola, Ioan R., Boul înstrunţat : scenă muzicală, [S. l.][s. a.].

CĂRŢI

 

 1. Michaelis de Hungaria, Optimus modus p[re]dicandi. Sermones XIII universales, [Köln?], [1475-1478?].

 2. Moses Maimonides, Tredecim articuli fidei Iudaoerum. Item, compendium elegans historiarum Iosephi, complectens. Acta LXX. Interpretum Gesta Machabeorum. Facta Herodum. Excidium Hierosolymitanum. Item, Decem captivitates Iudaeorum / Moses Maimon ; Sebastianum Munsterum, Vuormaciae [Worms], Apud Petrum Schoefer, MDXXIX [1529].

 3. Thuróczy János, Der Hungern Chronica inhaltend wie sie anfengklich ins land kommen sind mit anzengung aller irer könig und was sie namhfftigs gethon haben : angefangen von irem ersten König Athila und volfüret biss auff König Ludwig so im 1526 Jar bey Mohatz von Türcken umbkomen ist, In Wien [Viena], In druck, (...) Hansen Metzkers, 1534.

 4. Székely, István, Calendarium magiar nielwen, [Krakow], [Vietor], [1538].

 5. Georgijevic, Bartolomej, De afflictione, tam captivorum quam etiam sub Turcae tributo uiuentium Christianorum, cum figuris res clare exprimentibus, (...) : additis nonnullis lectu dignis, linguarum Sclauonicae et Tutcicae, cum interpretatione Latina libellus, autore Bartholomaeo Gyurgievits, Vormatia [Worms], excudebat Gregorius Comiander, MDXLV [1545].

 6. Georgijevic, Bartolomej, Epistola exhortatoria contra infideles, ad illustrissimum Principem Maximilianum Archiducem Austriae, Bartholomaei Georgieuits, Antverpiae [Antwerpen], typ. Eg. Kopenij, [1545].

 7. Dévai Biró, Mátyás, At tiz parantsolatnac ah hit agazatinac, am mi at[y]áncnac aes ah hit petsaetinec röviden valo mag[y]arázatt[ya], Mat[y]as Devai, [Kraków], [Hieronymus Vietor], [1549?].

 8. Heltai Gaspar, Cathechismus minor az az, a keresztyeni tudomanac revideden valo sumaya, Colosvarba [Cluj-Napoca], 1550.

 9. Heltai Gaspar, A reszegsegnec es tobzodasnac veszedelmes vóltárol valo dialogus, Colosvarba [Cluj-Napoca], 1552.

 10. Honterus, Johannes, Rudimentorum Cosmographicorum Ioan Honteri Coronensis libri III. cum tabellis geographicis elegantissimis, Tiguri [Zürich], Apud Froschoverum, 1573.

 11. A keresztyeni tudomannac fondamentoma, rövid es hosszan valo kerdesekbe befoglaltatott. A magyar olvasásának modgyaval egyetembe : a gyermetskeknec es az egyeb együgyü keresztyeneknec épilésére, Colosvarba [Cluj-Napoca] : [Heltai Gáspár], MDLIII [1553].

 12. Tinodi Sebestyen, Cronica. Tinodi Sebestien szörzese. Elsö reszebe Ianos kiral halalatul fogva ez esztendeig Dunan innet Erdel orszaggal löt minden hadac veszödelmec, revidedön szep notakval enökbe vadnac, mas reszebe külömb külömb idökbe es orszagokba löt dolgok vannac, Colosvarba [Cluj-Napoca], 1554.

 13. Terentius, Publius Afer, Pub. Terentii Aphri comoediae sex. Post omnes omnium editiones summa vigilantia recognitae. Accesserunt succinta scholia et ergumenta in singulas scenas, Coronae [Braşov], [Wagner], MDLVII [1557].

 14. Melius Juhász, Péter, A Szent Pal apastal levelenec, mellyeket a Colossabelieknec irt predicacio szerent valo magyarazattya, [Döbrötzönben], [Huszár Gál], [1561].

 15. [Evangheliar românesc], [Braşov : tipărit de diaconul Coresi, 1561].
 16. Epithalamium inhonorem nuptialem magnifici ..., Albae Juliae [Alba Iulia], ex regii typographiofficina typographica Raphaelis Hofffhalteri, MDCLXVII [1567].

 17. Heltai, Gáspár, [Imádságok a hét napjaira] , [Cluj-Napoca], [Heltai Gáspár], [1567-1574].

 18. Blandrata, Giorgio, Aeqvipollentes ex Scriptura Phrases, de Christo filio Dei ex Maria nato figuratae, quas si quis intllexerit, et in numerato habuerit, ad multa intelligenda in scripturis iuuari poterit, Albae-Iuliae [Alba Iulia], [typ. Hoffhalter], MDLXVIII [1568].

 19. De Turcarum moribus epitome, Bartholomeo Georgieviz peregrino authore, Parisiis [Paris], Apud Hieronymum de Marnef, 1568.

 20.  [Sbornic slavonesc], [Braşov : tipărit de diaconul Coresi, 1568] .

  Partea II

 21. Heltai, Gáspár, [Evangeliumok es epistolak], [Cluj-Napoca], typ. Heltai, [1570-1575].

 22. [Psaltirea românească], [Braşov : tipărit de diaconul Coresi, 1570].
 23. Heltai, Gáspár, Cancionale : Az az Historias enekes konyv, Colosvarot [Cluj-Napoca]Budapest,: Akadémiai Kiadó, 1574.
 24. [Tetraevanghel slavon],- [S. l., tipărit de ieromonahul Lavrentie, 1574?].
 25. [Szakmári Fabricius István], Historia ex Parteny Nicenensis : de amatorys affectionibus collecta, Colosvárat [Cluj-Napoca], Heltaj Gaspárné mühellyében, 1577.

 26. Salamon kiralynak az David kiraly fianac Markalfal valo tréfa beszédeknec rövid könyve, (Colosvaratt) [Cluj-Napoca], [Heltai Gáspárné], [1577].

 27. Canisius, Petrus, Sfânt, [Parvus Catechismus], [Canisius Petrus], [Tyrnaviae] [Trnava], [Telegdi], [1578-1583].

 28. Evanghelie cu învăţătură, [Braşov, tipărită diaconul Coresi, 1580?]
 29. Slovacius, Petrus, Iudicium magyar nyelven, az eghi czillagoknak forgásokrol,és idöknek számtartássokról, ez 1581. esztendöre, mely embolismalisnak mondatik, 13 vy hóldval, Petrus Slovacius M. által irattatotés számláltatot, (...), Prognosztikon, az az az egeknek forgásábol valo itélet ez embolismalis eztendöre, melynek 1323. uysága vagyon / az Krackai Slovacius Péter irásábol magyarra fordeitatott, Bartfan [Bardejov], David Guttgesel, [1580].

 30. Telegdi, Miklós, Rövid irás, melyben meg bizonyettatic, hogy a papa nem Antichristus, de azok akik ütet annac nevezic, az Antichristusnac tagjai, irta Telegdi Miklos, peechi püspök, Nag Szombatba [Trnava], 1580.

 31. Telegdi, Miklós, Egy néhány jeles okai mellyekert Telegdi Miklos Pechi püspöc nem veheti es nem akaria venni Luter Martonnac es az ü maradekinac tudomanyat, [Telegdi Miklós], Nag Szombatban [Trnava], [Telegdi], 1581.

 32. Laskai Csókás, Speculum exilii, et indigentiae nostrae, sive libellus. In quo utiliset divinus verum Deum vere invocandi modus traditur, ; et illa Dominnica Oratio, brevibus quidem, sed planissimis explicationibus, (...), ex prelectionibus Petrii Lascovii de Barovia, Coronae [Braşov], [Nyrö], MDLXXXI [1581].

 33. Arithmetica, az az az számvetésnek tudomania mel forditatatot Gemma Frisius arithmeticaiabol magiar nielvre az calcularis szamveteses szep rövid ertelemmel kiadatatot, [Debreczenbe] [Debrecen], Rodolphus Hofhalter Niomtatta, 1582.

 34. Slovacius, Petrus, Iudicium magyar nyelven, az eghi czilagoknak forgasábol, az idökre valo számtartásval egyetemben, Christus Wrunk születése után 1583. esztendöre, Slovacius Peter által, Prognosztikon az eghi chilagokbol Christus Urunk születése után 1583 esztendöre, Slovacius Peter, az Krackai, (...) Akademianak astrologusanak irasabol magyarra fordeitatot, Czebembe [Sibiu], George Greus, [1582].

 35. Ilosvai Selymes Péter, Soc fele neveknec magyarazattya / [Ilosvai Selymes Péter]. - [Cluj-Napoca] : [Heltai], 1584-1600.
 36. Félegyházi, Tamás, Az mi Uronc Iesus Christusnac uy testamentoma avvagi frigie : görögböl magiar nielvre fordittatot, (...) / megh magiaraztatot Felegihazi Thamas... atal, Debrecembe [Debrecen], niomtattatot Rodolphus Hofhalter altal, 1586.

 37. Gyulai, János, Ophnos ecclesiae Debrecinae, de morte clarissimi theologi dn. Felegihazii Debrecini, patriae pastoris laudatissimi, inter medias preces hora 9. vespertina, diei decimi sextiveteris Ianuarii placidissime expirantis, a Johanne Giulaio, (...), Debrecini [Debrecen], MDCLXXXVI [1586].

 38. Az eltnek kutfeye, meliböl folinak nag böüseggel bizonyos igeretök, a megkeseritetöt szüveknek vigaztalasara, Debrecenbe [Debrecen], [Hoffhalter], MDLXXXIX[1589].

 39. Az kopaszsagnac diczireti, Colosvarat [Cluj-Napoca], [typ. Heltai Gáspár], 1589.

 40. Laskai, János, Az Aesopus eleteröl, erköltseröl, minden fö dolgairol es halalarol valo historia, kit Laskay Janos az Debreceni mester, görögbölés deakbol magyar nielvre forditott, Debrecemben [Debrecen], 1592.

 41. Bogáti Fazekas, Miklós, Ez vilagi nagi soc zürzavarrol valo enek, az Toldi Miklos éneke notayara, [Sicz?] : [Manlius], [1592?].

 42. Szikszai Fabricius, Balázs, Nomenclatura seu dictionarium Latino Ungaricum, per clarissimum virum d. Basilium Fabricium Szikszavianum, Debrecini [Debrecen], 1593.

 43. Giovanni Nicolò Doglioni, L'Ungheria spiegata da Gio. Nicolo Doglioni…, In Venetia, Appresso Damian Zenar, MDXCV.

 44. Grawer, Albert, Argumenta de persona Christi, a M. Alberto Grawero, Bartphae [Bardejov], [Gutgesel], 1596.

 45. Obrecht, Georg, Disputatio secunda de causa efficiente iudicii, et praecipue de iudicis definitione, divisione, causa efficiente, subiecto et obiecto : ex Obrechtianis scholis libri primi de iudicijs, tam ex veteri, quam novo, moribus et imperij ordinationibus recepto et approbato iure desumpta, et in inclyta Argentoratensium Academia publici exercitij causa, proposita a Georgio Obrechto IC. respondente Ioanne Melcero Eperieszy nobili Ungaro. Disputabitur mense Februario, Argentorati [Strasbourg], excudebat Atonius Bertramus, XCVI [1596].

 46. Lonicer, Johann Adam; Boissard, Jean Jacques, Pannoniae historia chronologica : res per Ungariam, Transylvaniam iam inde a co[n]stitutione Regnorum illorum, usque ad invictiss, Francf. [Frankfurt am Main], [Theodor de Bry], MDXCVI [1596]. 

 47. Illyefalvi, István, Iephta sive tragoedia Iephte, ex Georgio Buchanano Ungaricis versibus reddita in gratiam spectabilis ac magnifici D. D. Francisci Kendi de Rhadnot, filiolaeque, eiusdem festivissimae Sophiae Kendi : ad notam Lucreitae, Stephano Illyefalvino interprete, Colosvárat [Cluj-Napoca], typ. Heltai], 1597.

 48. Soranzo, Lazzaro L'Ottomano : dove si dà pieno ragguaglio non solamente della potenza del presente signor de'Turchi Mehemeto III, (...); ma ancora di varii popoli, siti, città e viaggi con altri particolari di Stato necessarii à sapersi nella presente guerra d'Ongheria, di Lazaro Soranzo, In Ferrara, Per Vittorio Baldini, stampatore camerale, MDXCVIII [1598].

 49. Oertel, Hieronymus,  Chronologia der Historiche beschreibung, Nürnberg, bey Johann Sibmacher, durch Christoff Lochne, MDCIIII.

 50. Historia chronologica Pannoniae, res per Hungagariam et Transylvaniam, Francofurti, MDCVIII.

 51. Ortelius, Abraham, L'Epitome du theatre de l'univers, Nouvellement recogneu, augmentè, et restaurè de meseure geographique, Antverpiae [Anvers], Sumptibus Ioannis Bapt. Vrintii, MDCIX [1609].

 52. Keserüi Dajka, János, Az tiszteletes es böcsületes eszszel, erkölcsel es tudomannyal meghért Isten-felö Hodaszi Lukacsnak, debreceni anyaszentegyhaznak regi hüseges lelki pasztoranak, az Tiszan innet levö egyhazi szolgaknak penig melto püspökjenek, ki az Urban el alut nagy csendessen, mikoron isteni szolgalatban volna foglalatos az Isten szekiben 17. napjan pünköst havanak, hidegh teteme fölött tött praedikatio 19. napjan az megh nevezet honak, 1613. esztendöben, Keserüi D. Ianos varadi ecclesianak lelki pasztora altal, Debreczenben, Lipsiai [Rheda] Pal, 1613.

 53. Oertel, Hieronymus,  Dess Hungarischen unnd Siebenbürgischen kriegswesens, was sich seidbero anno 1604 biss auff a[nno] 1607 inn der auss gestandner Rebelion mit dem Türcken Rebellen und ihrem anhang so sich wider das Hochlöblich Hauss Österreich (...), vol. I-II, Nürnberg, durch Catharina Lantzenbergerin, MDCXIII.

 54. [Practica aritmetica, az az szám veto tábla.] ; Nyereseg oszto tabla, melyben az egy tarsasagban levö kereskedö avagy osztozó szemelyek között, kinek kinek az nyeresegböl valo illendö reszet hamar meg vethetni,és számlálhatni, mostanaban elöször az egyigyüeknek kedvükért irattatot, es nyomtattatot, (Debrecenben), (Lipsiai Pal altal), (1614).

 55. Braun, Georg,  Theatri præcipuarum totius mundi urbium. Liber sextus,  [Köln], MDCXVIII.
 56. Dudith, András De cometarum significatione Cl. virorum Andreae Duditii commentariolus, et D. Thomae Erasti Sententia / Elias Maior Vratislaviensis, (...) denuò edidit, et adjecit Paradoxon, (...), Breslae [Wroclaw], Typis Baumannianis, inpensis Davidis Mülleri, 1619.

 57. (Articul dominorum baronum magnatum et nobilium quatererumque statuum et ordinum Regni Hungariae, in generali eorundem Diaeta Cassoviensi, quinto die dicti, mensis Junij, anni millesimi sexcentesimi vigesimi primi, conclusi), [Kosice], [Mollerus], (1621).

 58. Tomasi, Giorgio, Delle guerre et rivolgimenti del regno d'Ungaria e della Transilvania : con succesi d'altre parti seguitti sotto l'imperio di Rodolfo e Matthia Cesari sino alla creatione in imperatore di Ferdinando II arciduca d'Austria, In Venetia [Veneţia], Appresso Giovanni Alberti, MDCXXI [1621].

 59. Kecskemeti C., János, Az Samuel propheta masodik könyvenek huszon negyedik részének praedikatiok szerént való magiarázattya, melyben David valasztya az dögh halált inkáb, hogy nem mint ellenségh kezében esnék, Irattáttanakés praedikaltáttanak Ketskemeti C. Ianos homonnay praedikátor által, Homonnan, Bartfan [Bardejov], Klöz Jakab által, MDCXXII [1622].

 60. Tyúkodi tartományban tamadot, Galliaból szarmazando uy propheta, melynek jövendölésse, hogy igaz legyen, sok dologbÚl már ki tetcset, Cassan [Cošice], Schultz Daniel által, 1624.

 61. (Articuli Dominorum regnicolarum trium nationum Regni Transylvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum in generalibus eorum Comitijs, in Civitatem Alba-Iulia, ad diem vigesimum qvartum Maij. Anno Domini 1626. indictis celebratis conclusi), [Alba Iulia], [typ. principis], (Meszleni), (1626).

 62. Envarul, Aşikin, Machumet propeheta, vallásán levö egy fö irástÚdo doctornac irásából / törökböl magyarrá forditatot könyw mellyet Envarul Asikin nak hinac ; Házi Ianos által, Cassan [Kosice], Sultz Daniel áltál, 1626.

 63. Kalendarium : Christus Urunk születese utan az 1628. esztendöre, az Baraszlai kalendariumbol magyarra fordittatott, Debreczenben [Debrecen], Nyomtatta Rheda Peter, [1627].

 64. Salánki, György, Rotterdami Rézmannak az keresztyén vitességet tanito kezben viseleo könyvecskeie. - Mellyet mostan uyonnan deakbul magiarra forditot, es hazaiahoz valo szeretetibül közönségesse töt, Salánki György, Lugdunomban [Leiden], Nyomtatta Wourdai Ianos, 1627.

 65. Baudier, Michel,  Inventaire de l'histoire generale des Turcs : contenant leurs guerres, (...) tant contre les chretiens, (...) Moldaves, Transsylvains, Valaques, (...),  A Paris, chez Charles Hulpeau, MDCXXVIII.
 66. (Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regni Transsylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum, in generalibus eorundem comitiis in civitate Alba Iulia, ad diem vigesimum quintum mensis Januarii, anno Domini millesimo sexentesimo [!] trigesimo, indictis celebratis conclusi), (Albae- Iuliae) [Alba Iulia], (Iacobus Effmurdt Lignicens., typogr. suae Serenitatis), (1630).

 67. (Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regni Transylvaniae et partium regni Hungariae eidem annexarum, in comitijs eorum generalibus in civitate Medgiesien., ad diem deciumum mensis Iulij anni Domini millesimi sexcentesimi trigesimi indictis et celebratis, conclusi), (Feier-varat) [Alba Iulia], (Niomtatta Lignicei Effmurdt Iacab), (1630).

 68. Szikszai Fabricius, Balázs, Nomenclatura seu dictionarium Latino-Hungaricum, per clarissimum virum D. Basjljum Fabricium Szikszovianum conscriptum, Nunc denuo edita, revisa, aucta et diligenter emendata in usum discentium, Bartphae [Bardejov], Typis et sumptibus Iacobi Klöz, 1630.

 69. Kalendarium : Christus Urunk születése után való 1631. esztendöre, irattatot D. David Herlicius által, Colosvarat [Cluj-Napoca], typ. Heltai], (Abrugi), [1631].

 70. Szathmárnémethi, Mihály, Mennyei tárház kulcsa, avagy olly ivességes együgyü elmékhez alkalmaztatott imádságok, mellyekkel minden szükségben lévö együgyü emberek, az Isten kegyelmes tarhazaban be mehetnek : mellyet szedett a szent iras szavaiból, s most meg bövittetett imádságokkal s énekekkel és elmélkedésekkel, Nemethi Mihaly a R. E. T., Colosváratt [Cluj-Napoca], Szentyel Mihaly által, 1631.

 71. Temetesi pompa mely amaz io hirrel nevel tündöklö nagysagos iffiu groff iktari Bethleni Istvannak etc. eggyetlen egy magzattyanak, az groff iktari Betthlen Christina kis aszszonynak utolso tisztessegenec megh adasaban, hideg tetemecskejenek felette Echedbe es Bathorban anno 1631 diebus 25 et 26 Novembris , ki szolgaltatot. Es mostan Istennek tidsztessegere az Anyaszent-egyhaznak eppületire , es az megh nevezet idvözüt kis aszszonynak boldog emlekezetinek meg maradasara ki bocsattatott az temetesben löt pompanak rendi szerint, Debreczenben [Debrecen], Nyomtattatott Fodorik Menyhart altal, [1631].

 72. Siderius, János, Catechismus, az az rövid kerdesek es feleletek altal valo tanitas: az keresztyeni hitnek fö agazatirol, Siderius Ianos tarczali praedikator altal irattatot, Debreczenben [Debrecen], Nyomtatta Fodorik Menyihárt, 1632.

 73. Bornemisza, Stephanus, Decas epigrammatum sacrorum, de adventu, nativitate, circumcisione, et sacro Nomine Domini nostri Iesu Christi, devota mente conceptorum: ac loco strene , in symbolum gratitudinis, a Stephano Bornemisza, Ungaro. Dedicatorum, Lugduni Batavorum [Leiden], [s. n.], 1632.

 74. Practica Aritmetica a az számvetö tábla, melyben mindenféle adásról,és vételtöé valo bizonyos számoknak summáját hamarés készen föl találhatni, az Pythagoras táblájábol, (kit más nével olasz practicanac is hinak) számláltatottés uyonnan kiniomtattot, Feier-varat [Alba Iulia], (Efmurd Iakab), 1632.

 75. Temetö praedikatiok, mellyeket amaz boldog emlékezetü Margitai Peter, egyszer- is masszor-is egynehany helyben levö eccelesiakban, temeteskor predikallott, (...) ki bocsattattak Kereszegi Istvan debreczeni ecclesianak lelki pasztora, (...) tiszán innen levö Ecclesianak püspökje altal, Debreczenben [Debrecen], Nyomtattatot Fodorik Menyihart altal, 1632.

 76. Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regni Transsylvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum, in generalibus earum comitijs ad diem vigesimum quartum Aprilis, anni Domini millesimi sexcentesimi tertij, in civitatem Albam-Iuliam in dictis celebratis, universi ipsorum voto conclusi, Feier -Varat [Alba Iulia], Lignicei Iacab. Feiedelem Urunk könyvniomtatoés compactora által, 1633.

 77. Kalendarium az 1636. esztendöre, Christus Urunk születese utan, a melly bissextilis. K. David Frölichtöl az Magyarés Erdély országi meridianusra alkalmaztatott, Colosvárat [Cluj- Napoca], Abrugi György [typ. Heltai], 1635.

 78. Debreceni, Péter; Tizenket idvösseges elmelkedesec, mellyekben szép ahittatos és buzgosagos könyörgésec vadnak foglaltatvan, (...) melyek elsöben Philep Kegelius D. altal deakul irattatac / mostan pedig magyar nyelvre fordittattac Debreceni Peter altal, Lugdunomban [Leiden], Nyomtattatot Wilhel. Christianus altal, MDCXXXVII [1637]

 79. Historia della Transilvania, In Venetia, Appresso Giacomo Sarzina, MDCXXXVIII.

 80. Rákosi, András, Szép historia egy pharisaeusés egy publicanusnak imádságokrol, melyben mind a maga hivöknekés az maga megismérteknek könyörgések, rövid válasszal meg iratik, autore Andrea Rakosino, [Cluj-Napoca], (Abrugi) [typ. Heltai], [1638].

 81. Pázmány, Péter, Bizonyos okok, melyek erejétöl viseltetvén, egy fo ember az uj vallások torébol kifeslett, [Bratislava], [s. n.], [cca. 1640].

 82. Kereszteni isteni dicsiretek, mellyekkel az magyar nemzetben reformáltatott ecclesiákban esztendö által szoktanak élni, Mostan peniglen uyjonnan, de mértekletessen és hellyessen meg-öregbittetvén, és illendöb rendben hogi nem mint az elöt az keresztieneknek éppületekre ötödször ki-bocsáttattak, [Bartfan] [Bardejov], Nyomtattatot Klösz Jakab által, 1640.

 83. Bayly, Lewis; Praxis pietatis az az kegyesség-gyakorlás, melyben bé-foglaltatik, mint kellyen az keresztyén embernek , Isten és a maga igaz isméretiben nevekedni, életét naponként az ö felelmére intézni, csendes lelki-ismérettel költeni, és futásának eltöltése után boldogul végezni , fordittatott angliai nyelvböl, (...) Medgyesi Pal, (...) által, Es most harmadszor uyjonnan ki-bocsáttatot es nyomtattatot, Bartfan [Bardejov], Klösz Jakab által, 1640.


 84. Laskai, János, Iustus Lipsiusnak az alhatatossarol irt ket könyvei, Debreczenben, Nyomtatta Fodorik Menyhárt, 1641.

 85. Kalendariom az MDCXXXXII esztendöre. M. Tonksi Janos, filosof. doktor és Krakai Akademiay mathematicus, etc. írásából magyarúl szereztett, (...) mely masodik a bisextillis esztendö után, az austriai és magyar országhi hórizonra igazítatot, Bechben [Wien], Gelbhaar Gergely, 1641.

 86. Kolosi Török, István, Az eggyes életnek kedvetlenés káros voltárol, az társal valonak gyönyörüseggel tellyes hasznárol, s az io gazdaaszszonynak ditsiretiröl iratot versek az Fariseusés Fukar enekek notaiara ; Ezek mellé adatott Az kakasrol vött hasonlatossagban á papok tisztiröl valo enekis, a Stephano T. Colosino, [Kolozsvár], [typ. Heltai], (1643).

 87. Alsted, Johann Heinrich, Catechismus religionis Christianae compendiose propositus et sacrarum literarum testimoniis confirmatus, (...) = Catechismus, az az a keresztyeni vallasnakés hütnek rövid kerdésekbenés feleletekben foglaltatott, szent irásbeli bizonysagokkal megh erössittetett summája avagy veleje, (...), Albae-Iulae [Alba Iulia], [typ. principis], MDCXXXXIII [1643 ].

 88. Lex mihi ars studium eloqventiae absolutum I. elementali. II. Systemate, III. gymnasio / auhore Andrea Graffio, rect. Trenschin. - Leutschviae [Levoca] : typis Laurentij Breweri, MDCXLIII [1643].

 89. Kolosi Török, Az aszszonyi nemnek nemessegéröl, méltoságárolés ditsiretiröl valo rythmuso, [Kolosi Török István], Colosv[ár], [Abrug]i György, [typ. Heltai], [1644-1648].

 90. Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regni Transilvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum in generalibus eorum comitiis Alba Iuliae ad diem decimum primum mensis Martii, anno domini millesimi sexcentesimi quadragesimi sexti, indictis celebratis conclusi, (Alba Iulia), [typ. principis], [1646].

 91. Lelki temjénezö, melyben a szüv-béli kegyes buzgoságnak tüzétöl fel gyulasztatott áhitatos könyörgésnek kédves illatu füstöletivel az Istennek rettenetesen fel-gerjedt haragja engeszteltetik,és az ö töle ki jövt sürüven öldöklö tsapás a holtakésélök között állo hivektöl enyhitgettetik, Gyula-Fejir-Varatt, [typ. principis], MDCXLVI.

 92. Varas vegezesi MDCXXXVI. II. Ian, mellyeket minden ez varasnak lakosa, ha nem maga jo indulattyábol, az megh irt poenák alat, meg tartani köteles, Istennek tisztessegére, [Kolozsvár] [Cluj- Napoca], [typ. Heltai], [1646].

 93. Froelich David magyar és rész szerént német-országi astronomus kalendarioma Christus Urunk születése után 1649 esztendöre. Magyar országnak és Erdélynek egéhez nagy szorgalmatossággal alkalmaztatott, Varadon [Oradea], Nyomtattatott Szenci Abrah[am által], [1648].

 94. Noul Testament sau Înpăcarea, sau Leagea Noao a lui Iisus Hristos Domnului nostru, Cetatea Belgradului [Alba Iulia], Tipăritu-s-au întru a mării sale Tipografie, 1648.
 95. Gyirva, Vencel, Cristus Urunknak Szent Peterrel valo beszelgetese, [...] szerzettetett Nyul Conradus által, meg-forditotta penig Gyirwa Wentzel, németböl magyarrá az Újság kévánóknak kedvekért, Lötsén [Levoca], Bréver Lörintz által, 1649.

 96. Ranft, Matthaeus, Disputationum ethicarum vicesima, quae est quinta de virtutibus intellectualibus,et in specie de prudentia judiciaria et deliberativa / quam ... In Inclyta Academia Wittebergensi, Praeside M. Matthaeo Ranftio Misnensi ; publice examinandam proponit Gottfridus Graff Pincafeldensis Austrius. ad diem 10. Nove: horis matut; in Auditoi Maiori, Wittebergae [Wittenberg], Typis Johannis Röhneri, acad. typogr., MDCXLIX [1649].

 97. Az fortunatusrol iratott igen szep nyajas beszed. Könyvetske miképpen az ö erszényéhezés kévánnt kedves süvegetskéjéhöz jutvánés több történt dolgairol / melly most németböl magyarrá fordittatott az szép ujságokban gyönyörködöknek kedvekért, Löcse [Levoca], [Brewer], 1651.

 98. Psaltirea ce să zice Cântarea a fericitului proroc şi împărat David : cu cântările lui Moisi şi cu suma şi rânduiala la toţi psalomii. - Bălgrad [Alba Iulia] : [s.n.], 1651

 99. Neubarth Christoph theolog. s astronomus Kalendarioma mellyet irt Christus urunk születése után 1655 esztendöre, es Magyar orszagra, Erdélyre s azoknak szomszéd tartományaira alkalmaztatott, Varadon, Nyomtattatott Szenci Abraham által, [1654].

 100. Oroszhegyi, Mihály, Az fenyöfanak hasznos voltáról, és a sendely tsinálóknak kellemetes és hasznos munkájokról-való historia, melly szereztetett és mostan ki-botsáttatott Oroszhegyi Mihály deák által, an. 1655.

 101. Köröspataki, János, [Az] h[avasalf]öldi har[tzrol] valo [historia], author Joannes B. Köröspataki, minister Mezö-Csávásiensis, [S. l.], [s. n.], MDCLVI [1656].

 102. Hunyadi, Ferenc, Historia az regi hires neves Troia varosanak tiz esztendeig való meg-szállásárólés rettenetes veszedelméröl, [Hunyadi Ferenc], [Lötsen] [Levoca], Nyomtatt[atott 1656. eszt.], [1656].

 103. Igaz és tökeletes boldogsagra vezerlö ut, avagy bé-menetel a hitre, (...) ; magyar nyelvre forditatott Somosi Petkó János által, Patakon [Sárospatak], Renius György által, 1656.

 104. Révai, , Péter  De monarchia et sacra corona regni Hungariae centuriae septem, Petro de Rewa[i] comite Turocensis,  Francofurti [Frankfurt], Sumptibus Thomae-Matthiae Gotzii, [1659] .
 105. Dieterich, Konrad, Epitome praecepeorum rhetoricae in usum classicorum inferiorum , ex institutionibus rhetoricis collectaa, a [C]onrado Djeterico, Cassoviae [Košice], [Sum]ptibus Marci Se[verini], MDCL[IX] [1659].

 106. [Kalender] dass Jahr 1664, [Braşov], [1663].

 107. Tolnai F., István, Haza bekesege, avagy egyenes ösvény, mely minden igaz haza fiát, kiváltképpen a nagy rendeket , mind hazájok békeségének meg-szerzésére és meg-marasztására mind peniglen Istennek hazájokban le-telepedett lelki Sionának meg-romladozott és fel-égetett köfalainak fel-épitésére vezérel : prédikáltatott Radnoton Udvarnál, 1663 Juniusnak 6 napjan, Szebenben [Sibiu], nyomtatta Szenci Kertész Abraham, MDCLXIV [1664].

 108. Hutter, Georgio, Tyrocinium logicum seu brevis et perspicua totius logices explanatio: primo quidem, privatis quorundam usibus adornata, nunc vero publicis, Juventutis Scholasticae commodis donata, a Georgio Huttero Cib. Rectore Scholae Patriae, Cibinii Transylvanorum [Sibiu], Sumptibus Stephani Jünglings Cib. typographi, MDCLXVI [1664]. 109. Enyedi Molnár, János, Az isten igeretinek fel-nyittatott arany banyaja , melyben akármely szivbéli szomorúság, lelkii keserüségés lelki-esméretben lévo retteges ellen-is, miképpen kellyen valakinek magát meg erössiteni, az mutattatik meg , V. hunyadi, (...) egyhazi egyigyü szolga által fordittatott magyar nyelvre,[Szeben], 1665.

 110. Oertel, Hieronymus,  Der Ungarischen Kriegs-Empörüngen, vol. I-II, In Nürnberg, durch Paul Fürsten, 1665.

 111. Pósaházi, János, Ben sült veres kolop, avagy Kis Paternek vesztett peri, [Pósaházi János], Kassa [Kosice], [s. n.], [1666].

 112. Rimaszombati, Mihály, Disputationum theologicarumanti socinianarum compendium, habitarum in illustri Academia Lugduno-Batava, praeside Johanne Hoornbeek, S. S. Theol. Doct. professore ; respondente Michaele Rimaszombathi, L. A. M. Hung., Editio altera, Ultrajecti [Utrecht], Ex officina Johannis Ribbii, bibliophola, MDCLXVI [1666].

 113. O es uj kalendariom Christus Urunk születése utan valo 1668 bisextillis esztendöre, (...), Szebenben [Sibiu], Udvarhelyi Mihaly által, [1667].

 114. Catonis Disticha moralia. Cum Germanica et Hungarica versione, nunc castigatius quam anteea edita. Ad minus candidum lectorem, Cibinii [Sibiu], Apud Stephanum Jüngling, 1668.

 115. Komáromi Csipkés, György Elet unandosaga, azaz olly temetesi rövid tanitás, mellyben az emberek elött igen kedvesnek tetszö világi élet, melly méltán meg-únandó legyen, a Szent Irásból egygyügyüen meg, de világossan meg-mutogattatik [...] : mellyet, [...] néhai nemzetes Biczó Anna aszszonynak, [...] Dobozi István szerelmes házas-társának sirba szállitásakor, [...] a debrecei nagy temetöben tett 1667-ben, kis-aszszony havának 23. napján, délben, Saros- Patakon [Sárospatak] : Nyomtatta Rosnyai János, MDCLXVIII [1668].

 116. Szepsi W., András, Serkengetö szozat, azaz az üdvösségröl helytelenül értekezöknek és annak el vételében valo könnyüsének reménsége alat hivolkodóknak s a bünnek vánkosán henyéldegelöknek oktatásokra és serkengetésekre ezer hat száz hatvánnyólczadik esztendö, elsö havának negyedik napján, halott temetesi alkalmatossággal, Sáros Patakon ki-adatott elmélkedés, Saros Patakon [Sárospatak], Nyomtatta Rosnyai Janos, MDCLXVIII [1668].

 117. Az Evangeliomok és Epistolak, mellyeket esztendö-által olvastat az Anya-Szent-egyhaz Romai rend-szerént vasárnapokon, innepeken és böytben minden nap, a kalendariummal és karáchony s husveti enekekkel, Nagy-Szombatban, Nyomtatta az Atedemiai[!] betükkkel Byller Mathe, 1669

 118. Szathmárnémethi, Mihály Igazsag próba kövének nyert peri, [Sárospatak], [s. n.], MDCLXIX [1669].

 119. Thuransky, Thomas Antonius, Encomium Posonii in Hungaria Inferiori metropoleos, inclytae reipublicae ejusdem proceribus et patriae patribus, caeterisquae D. maecenatibus ac evergetis aeternum suspiciendis, in gratae menntis symbolum et studiorum suorum commendationem qua liquit animi submissione oblatum dedicatumque Posonii [Bratislava], imprimebat Gottfriedus Gründer, MDCLXX [1670].

 120. Sámbár, Mátyás, Theses controversiarum fidei compendiales pro omni articulo fidei facile decidendo, tribus Luthero-Calvinicis gymnasiis, Cassoviensi, Eperjesiensi, Patakiensi ad discutiendum propositae, in alma episcopali universitate Cassoviensi Societ. Jesu a r. d. Joanne Debrödi, aa. et philos. magistro et ss. theolog. auditore, ex seminario Kisdiano sancti regis Ladislai, [Kassa], Sagittarius?], MDCLXX [1670].

 121. Uj és o kalendariom Christus urunk születése után valo 1671. esztendöre, mellyet most-is magyarés Erdély országra,és egyéb szomszéd hellyekre alkalmaztatott Neubart Christoph theologusés astrologus, Colosvarat [Cluj-Napoca], Veres-egyházi Szentyel Mihály által, [1670].

 122. Molnár, Gergely, Elementae grammaticae Latinae : pro recta scholasticae, juventutis institutione, ex praecipuis grammaticorum praeceptis, a Gregori Molnar contracta, Nunc Noviter methodo meliore emissa, regularum de Nominum generibus, verborum praeteritis et supinis, quantitate syllabarum metris comprehensarum, notis utilissimis illustrata, Claudiopoli [Cluj-Napoca], apud Michaelem Szentyel, 1671.

 123. Dieterich, Konrad, Epitomes praeceptorum rhetoricae, in usum classicorum inferiorum ex institutionibus rhetoriciscollecta, a Conrado Dieterico, philosophiae moralis professore et pedagogiarcha, Cibinii [Sibiu], Excudebat Stephanus Jüngling, MDCLXXI [1671].

 124. Buchler, Johann , Johannis Buchleri Elegantiarum regulae. Lectissimis scriptorum, maximae Ciceroni exemplis illustratae : Omnibus eloquentia candidatis apprimae observatu necessariae: antehac fuse et indigestim ab authore traditae: nunc vero contractae et ordinae alphabetico digestae, Coronae [Braşov], impensis authoris, MDCLXXI [1671].

 125. Bársony, György, Magyarorszag tüköre : kiben tekintvén meg-ismérje magát, mitsodás vólt hajdan? Mitsodás most? :és honnét vötte a keresztyén országát,és királyi? honnét az angyali koronáját?, [Bársony György], Cassan [Cošice], [s. n.], 1671.

 126. Falsitas toti mundo detecta. Seu: refutatio trium argumentorum, (una cum eorundem complemento) quibus Georgio Barsony, episcopus titularus Varadiensis, ostendere conatur, sacram caesaream regiamque majestatetm non obligari tolerare in Hungaria religionem evangelicorum, Antverpiae [Anvers], apud Constantinum Veracium, sub signo Bona Spei, MDCLXXII [1672].

 127. Marosi, István, Füge fiszek, mellyben öt tojások vannak, azaz: üt-féle dolgokban tébolygó elmének utban igazitása, Marosi Istvan Szilágy-Horváti Praedikátor által, Colosváratt [Cluj-Napoca], Nyomtatta Veres-egyházi Mihály, MDCLXXII [1672].

 128. Libellus elegantissimus qui inscribitur Cato de praeceptis vitae communis = az az igen szep könyvetske, mely neveztetik Catonak, ki tanit ez közönséges életben kinek kinek életit és erköltsét, hogy hogy kelljen eszessen szabni és hordozni, Leutschoviae [Levoca], Typis Samuelis Brewer, 1672.

 129. Tolnai Szabó, Mihály, A sürü kereszt-viselések habjai közt csüggedezö leleknek lelki batoritasa, avagy olly szent irason fundáltatott, s abbol ki-szedegettetett lelki flastrom, mellyel az Isten atyai látogatása, dorgálása és vesszeje miatt el-senyvedt szerelmesi, (...) sebeit orvosollya s békötözi, (...) , Colosvaratt [Cluj-Napoca], Nyomtatta Veres-Egyhazi Szentyel Mihály, MDCLXXIII [1673].

 130. Szathmárnémethi, Mihály , Az örökke valo egy isteni állatban lévö három személyeknek mutato tüköre mellyböl világossan meg-láthattyák az evangelicusok, az egy isteni állatban lévö három személyek felöl való vallásoknak igasságát; és ezzel ellenkezö ariánusok, sociniánusok, és unitáriusok, vélekedéseknek, veszedelmes vóltát. Meg mutatván mint kellyen ezeknek ellen-vetésére felelni, Kolosvaratt [Kolozsvár], V. Szentyel Mihaly, 1673., 1673.

 131. Magyar Aesopus, az az Aesopusnak egesz elete es fabulai : mellyet görög nyelvböl deakra, deakbol németre, és németböl magyar nyelvre forditottak, es rövid, de hasznos magyarázattal és illendö figurákkal-is meg-ékesitettek. - Lötsen [Levoca] : Brewer Samuel által, [1673]

 132. Martonfalvi, György, Orthodoxa diatribe , ebrecini [Debrecen], apud Georgium Karancsi, 1673.

 133. Uj és o kalendariom, ez igen szerencsétlen, Urunk születése után valo 1674 esztendöre, mellyet most-is Magyar, Erdély és egyéb szomszéd országokra alkalmaztatott Neubarth Christoph Boleslâ Silesius, Colosvaratt [Cluj-Napoca], Veres-egyházi Szentyel Mihály által, [1673].

 134. Articuli dominorum magnatum et nobilium Trium nationum regni Transylvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum, in generalibus eorum comitiis ad diem 17. mensis Novembris, anni praesentis millesimi sexcentesimi septuagesimi quarti, ex edicto suae celsitudinis principalis in civitatem Albam Juliam indictis, celebratis conclusi, Albae Juliae [Alba Iulia], [s. n.], 1674.

 135. Porcsalmi P., András, Ministerilis prudentia. Az az testek sátorának bomladozását, eleve meg-ismérö egyháyi rendeket, s halgatójokat, pállya- futásokban eszessággel tanitó, és serkengetö mesterség, melly Isten dicsösségére szenteltetett, es a tiszteletes bóldog emlékezetü Kovasznai Peternek, (...) szomorú halála , és földben való tisztességes takarittatása alkalmatosságával, a kolosv. Farkas útczai nagy templomban az élö szentek eleiben terjesztett, Portsalmi András által A. D. 1673. die 25. Jul., Colosvaratt [Cluj-Napoca], Veres-Egyhazi Szentyel Mihaly, 1674.

 136. Articuli dominorum magnatum etnobilium trium nationum regni Transylvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum , in generalibus eorum comitiis ad diem 25. mensis Maji, anni praesentis millesimi sexcentesimi septuagesimi quinti, ex edicto suae celsitudinis principalis in civitatem Albam Juliam indictis, celebratis conclusi, Albae Juliae [Alba Iulia], orn., iniţ. orn., 1675.

 137. Eszéki, István, Diarum theologicum sive Universa theologia, viginti decadibus aphoristice, (...) : in usum scholae Udvarhellyiensi, a Stephano Eszéki Szatmáriensi, (...), Claudiopoli [Cluj-Napoca], apud Michaelem Szentyel, 1675.

 138. Kegyes vitez avagy a nehai felseges sveciai kiraly Gustavus Adolphus ritka példáju kegyes eletének, lelki s testi szabadságért való dicsiretes hadakozásának, gyözedelminek, a Luczen-nél lött diadalmas harczon valo szomoru el esésének és Scecia-nak Holmia nevü anya városában gyászos pompával lött temetésenek rövid historiaja, (...) ., Christianapolyban [Debrecen], [s. n.], [1675]

 139. Szönyi Nagy, István, 1641-1709, Martyrok koronaja, mely az evangeliomi igaz vallásban alhatatossaknak és mártyromság szenvedésben diadalmassaknak, fejekben liliom szinü szép gyemantokal, rosa szinü drága rubintokkal fénlik, (...), Szönyi N. Istvan, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], [s. n.], 1675.

 140. Perneszi, Zsigmond , A kegyes léleknek, lelki vigasztalást szerzö idvesség paissa, mellyet az Isten anyaszentegyházának a magyar nemzetben lévö igaz tagjainak lelki hasznokra forditott Avenarius Janosból Osztopanyi Pernyeszi SigmondColosvaratt [Cluj-Napoca], Veres-egyházi Mihály által, MDCLXXVI [1676].

 141. Der neue und alte Allmanach auff das Jahr nach der Menschwerdung Jesu Christi 1677., (...) gestellet von Chrsitoph Neubarth Bol. Sil., Hermanstadt [Sibiu], [s. n.], [1676].

 142. Tolnai Szabó, Mihály, [Szent had, az az lelki s testi szabadságokért fegyvert vont vitezek tüköre, avagy ollyan idvességes Szent Irasbul öszve szedegetettetett lelki tanács, a melyben az igaz hadakozásnak bizonyos okai, igaz módgyai, hasznos végei, rövideden egyben szerkeztettettenek. (...)] / [a mellyet tanitasi alkalmatosaggal praedikállott a vitézek eött Tholnai Mihaly] [Colosvaratt] [Cluj-Napoca], [s. n.], [MDCLXXVI] [1676].

 143. Uj és o kalendariom, Christus Urunk születése után valo 1677 esztendöre : mellyet most is Magyar és Erdély országra, (...) alkalmaztatott Neubarth Christoph, (...), Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veres-egyhazi Szentyel Mihály által, [1676].

 144. Bethlen, Miklós, Apologia ministrorum evangelicorum Hungariae, ad innocentiam suam orbi Christiano declarandam, oppositi judicio tribunalis Posoniensis, a quo Perdullenionis crimine contra Regiam Majestatem iniquissime accusati et condemnati, non modo toto Regno proscriptisunt, sed exemplo a pietate et Mansvetudine Christiana prorsus alieno, magnam partem ad Triremes Hispanicas damnati , [Bethlen Miklós], [Cluj-Napoca], MDCLXXVII [1677].

 145. Porcsalmi P., András, Szomorú halotti pompa, mely az néhai tekintetes, méltóságos és nagyságos Bocskai Istvannak, (...) Karácson havának 24. napján ki-múlt, s meg-hidegedett teste felett, ugyan Kolosvárt az Ház elött és a reformátusok templomában siralmasan celebráltatott, 1673. Pünkösd havának 29. napján, Colosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi Szentyel Mihaly által, 1677.

 146. Uj és o kalendariom, Christus Urunk születéseután való 1678 esztendöre, (...), Neubarth Christoph theologus és astrologus által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veres-egyházi Szentyel Mihály által, [1677], Cuprinde: Rövid astrologiai visgalas, (...) 1678.

 147. Uj és ov kalendariom : Christus urunk születése után való 1679 esztendöre, (...), Neubarth Christophés theológus által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veres- edgyházi Szentyel Mihály által, [1678].

 148. Confessio et expositio fidei Christianae, azaz az keresztyéni igaz hitröl való vallás-tétel : mellyet elsöben Helvetiában irtanak és bé-vöttenek: annak utánna 1567 esztendöben Magyar-Országban-is javallottanak, bévöttenek és mind ez ideig sok ecclesiakban meg-tartottanak, Most újobban az Erdélyi ortodoxa ecclésiáknak költségekkel ki-botsáttatott, Colosvaratt [Cluj-Napoca], Nyomtatt. Veres-Egyhazi Szentyel Mihaly által, 1679.

 149. Técsi Joó, Miklós, Lilium humilitatis, azaz a nyomorúságoknak tövisse köziben bé-vettetett Isten anyaszentegyházának maga meg-alázása és keserves siralma, mellyet az üldöztetésének idején, (...) eképpen botsát-fel az anyaszentedgyház magas meny-országában / mellyet, (...) ily formában ki-botsátott Franequeraban 1659 esztendöben Tecsi Miklos, Lötsén [Levoca], Bréver Samuel által, 1679.
 150. Szathmárnémethi, Mihály, Mennyei tar-haz kulcsa, avagy oly idvösséges egy igyü elmékhez alkalmaztatott imádságok; mellyekkel minden rendben, karban, nyomorúságban lévö egigyü emberek az Isten kegyelmes tar-hazaban bé-mehetnek / mellyet szedett a Szent Irás szavaiból Némethi Mihaly, a Colosvári Ecclésiának edgyik tanitója, [Lötsen] [Levoca], Bréver Sámuel ált:, 1679

 151. Uj és ov kalendariom : Christus urunk születése után való 1680 esztendőre, melly bisextillisnek mondatik, (...) , Neubarth Christoph teologus es astrologus által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi Szentyel Mihaly által, [1679].

 152. Agenda, azaz anyaszentegyházbéli szolgálat szerént való cselekedet, (...), melly szedegettetett a b. e. Melotai Istvan Agendájából, és ki-bocsáttatott az Erdélyi Szent Generális költségével, Colosvaratt [Cluj-Napoca], Nyomtatta Veres-Egyhazi Szentyel Mihály, MDCLXXX [1680].

 153. Az Szent David profetának ékes rythmusu soltarival es a Soltárokból szereztetett dicsiretekkel, s egyéb istenes enekekkel és hymnusokkal teljes könyv, (...), Melly most ujjobban, egy néhány halott enekekkel, és egyéb istenes enekekkel és imádságokkal meg-bövittetett, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi Szentyel Mihaly, 1680.

 154. Kalendarium, Christus Urunk születése utá való 1681 esztendőre, melly mostan-is Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd tartományokra alkalmaztatott Neubarth Christoph által, (...). - Kolosváratt [Cluj-Napoca] : Veresegyhazi Szentyel Mihaly által, [1680].

 155. Csúzi Cseh, Jakab, Lelki bölcseségre tanito oskola, mellyben az Istenhez való igaz meg-térésnek bölcs tudományát s idvesseges gyakorlásának rendit és módgyát, világos kérdések s feleletek által, (...), ki-adta Csuzi Cseh Jakab, (...), Debreczenben [Debrecen], Nyomt. Rosnyai Janos, 1680.

 156. Rozgonyi, Mihály, Magyar strophak, mellyeket a zilahi seminariumban, (...) 1680. eszt. (...) mondatott, (...), Rozgoni Mihaly, (...), Colosvaratt [Cluj-Napoca], Nyomt. Veresegyhazi Mihaly, 1680.

 157. Uj és o kalendarium, mellyet Christus születése után való 1681. irt, Neubarth Christoph : és most-is magyar országra, Erdélyre, és egyéb tartományokra alkalmaztatottLötsen [Levoca], Brewer Samuel, [1680].

 158. Komáromi Csipkés, György, Analysis apocalypseos sparsim et summariae exegetica : cum documentis variis, extextu eretis et uniquiqe fragmenti, annexis, authore Georgio C. Comarino, Claudiopoli [Cluj-Napoca] : Apud Michaelem Szentyel Veresegyhazium, MDCLXXXI [1681].

 159. Balassi, Bálint, Az néhai tekintetes, na[gysá]gos vitéz urnak Gyarmati Balassa Balintnak,és amaz jó emlékezetü néhai nemzetes Rimai Jánosnak, (...) istenes eneki, Mostan ujobban e kis formában ki-bocsáttattak, Colosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyházi Mihály által, 1681.

 160. Siderius, János, Kisded gyermekeknek való catechismus, az az rövid kérdések és feleletek által való tanitas, az keresztyéni hitnek fö ágazatiról, Melly most ujonnan e szép formában ki bocsáttatott, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi Szentyel Mihaly által, MDCLXXXI [1681].

 161. Szenczi Molnár, Albert, Szent David királynakés profetanak mas-fel száz Soltari, a francziai notákés versek szerint, magyar versekre fordittattak Szenczi Molnar Albert által, Kolosvaratt [Cluj -Napoca], Szentyel Mihály által, MDCLXXXI [1681].

 162. Szenczi Molnár, Albert, Szent David kiralynak es prophetanak szaz ötven soltari, a franciai noták szerint magyar versekre forditattak Molnár Albert által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi Szentyel Mihaly által, MDCLXXXI [1681].

 163. Szőnyi Nagy, István, 1641-1709, Kegyes lélek vezér tsillaga, Istennel otthon, s uton valo járásában / t. i. olly buzgo imádságok mellyeket, egy igaz vallása miatt hazájából s szerelmesi közzül ki-bujdosott K. ember: N. K. K. M. U. kivánságára s kérésére, (...) intézett Szönyi N. Istvan, (...). - [S. l.] : [s. n.], MDCLXXXI [1681].

 164. Uj és o kalendarium, mellyet Christus születése után való 1682. irt, Neubarth Christoph : es most is Magyar országra, Erdélyre és egyéb tartományokra alkalmaztatott, Lötsén [Levoca], Brewer Sámuel által, [1681].

 165. Otrokocsi Fóris, Ferenc, Kereszt alatt nyögö magyar izraelnek hálá-adó és könyörgö imádsági, (...), A G. R. K. L. T. O. F. F. által iratott, Kolosvarat [Cluj-Napoca], [s. n.], 1682.

 166. Sicriiul de aur : carte de propovedanie la morţi scoasă din Scripturile Sfinte,În cetate în Sas-Sebeş [Sebeş],[Popa Ioan din Vinţ], 1683.
 167. Kisztei, Péter, Üstökös csillag, avagy olly edgyügyü rövid elmélkedés, mellyben meg-mutogatódik, (...) micsoda itéletekben kellyen lenni kinek-kinek az üstökös csilagok felöl / mellyet, (...) irt, és a göntzi gyülekezetben praedicállott Kisztei Peter, Cassa[n] [Kosice], Nyomtattatott Bosytz Ist[van által], [1683].

 168. Uj és o kalendariom, Christus urunk születése után való 1684. bissextillis esztend. : melly mostan is Magyar országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd tartományra alkalmaztatott, Neubarth Janos theol. és astrol. által : es az eddig ki-hagyattatott, nevezetes viselt dolgok, a Crónikában bé téttetének, Colosvaratt [Cluj-Napoca], [s. n.], [1683]

 169. Szathmárnémethi, Sámuel, Imago fidelis servi ac veri qualem esse decet ecclesiae episcopi, in exemplari suo singulari viro clarissimo dum viveret ac celeberrimo domini Michaele Tofaeo, (...) Orbi exhibita Szathm. Nemethi uno rectorum Coll. Reform. Claud., [Claudiopoli] [Cluj-Napoca], Impressit Michael Némethi, ADMDCLXXXIV [1684].

 170. Uj és ov kalendariom Christus Urunk születése után valo 1685. esztendöre, melly mostan is Magyar országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos theologus es astrologus által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Nemethi Mihaly által, [1684].
  Uj és ov kalendariom Christus Urunk születése után valo 1685. esztendöre, melly mostan is Magyar országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos theologus es astrologus által, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Nemethi Mihaly által, [1684], (exemplar incomplet).

 171. Debreczeni T., Istvan, Kettös kereszt es késértet alatt nyögö keresztyén embernek lelki orvoslasa, azaz elsö, a sátán késérteti ellen való lelki fegyver, es második, egy lelki tanító, és egy gyengélkedö keresztyén között való gyönyörúséges beszélgetés, mellyet amaz b. e. Perkinsus Villyám angliai nyelven írott, (...) ; magyarra forditott Debreczeni T. István, Debreczenben [Debrecen], Töltesi Istvan által, 1685.

 172. Szathmárnémethi, Mihály, Mennyei tarhaz kulcsa, avagy oly idvesseges együgyü elmékhez alkalmaztatott imádságok, mellyekkel minden szükségben lévü együgyü emberek, az Isten kegyelmes tárházában bé-mehetnek, mellyet szedett a Szent Irás szavaiból, s most megbövitett imádságokkal s enekekkel és elmélkedésekkel Némethi Mihály, (...), Debreczenben [Debrecen], Töltési István által, 1685.

 173. Pósaházi, János, Syllabus assertionum, thesium, et hypothesium illarum (e multis) quibus neoterici quidam theologi et philosophi hoc tempore in Belgio, Hungaria et Transylvania, scholas et ecclesias turbant ex propriis ipsorum scriptis collectus, cum succinta ad illas animad versione, [Cluj-Napoca],[s. n.], MDCLXXXV [1685].

 174. Uj és o kalendariom, Christus születése után való 1687. esztendöre, melly Magyar országra, Erdélyre és egyéb tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos theologus és astrologus által, és mostan újonnan nyomtattatott a löcsei nyomtatás szerint, Koloszaváratt [Cluj Napoca], Nemethi Mihály által, [1686].

 175. Uj és o kalendariom, mellyet Kracker Bernard szerint Christus urunk születése után MDCLXXXVI esztendöre irt és mostan is Magyarorszagra, Erdélyre s egyéb szomszed tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos, theologus és astrologus, [Miercurea Ciuc], Nyomtattatott a Csiki kalastromban, 1686.
  Uj és o kalendariom, mellyet Kracker Bernard szerint Christus urunk születése után MDCLXXXVI esztendöre irt és mostan is Magyarorszagra, Erdélyre s egyéb szomszed tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos, theologus és astrologus, [Miercurea Ciuc], Nyomtattatott a Csiki kalastromban, 1686 (exemplar incomplet)..

 176. Károlyi, Gáspár, A mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma, magyar nyelvre fordittatott Károli Gáspár által, Es mostan e kisded formában kibotsattatott, Amstelodamban, M. Totfalusi Kis Miklos által, 1687.
 177. Ortelius, Abraham, Description exacte des royaumes de Hongrie, et Dalmatie, etc.,  Anvers, 1688.

 178. Molitvenic, Bălgrad [Alba Iulia], tipăritu-s-au în Mitropoliia Belgradului, 1689.
 179. Meisner, Balthasar, Catholicus valasz az esavitak eretnek kérdésére: hol volt Lutherus elött az igaz vallás avagy anya sz. egyház? : az pápisták között szorongatásban lévö minden evangelicus keresztényeknek Ao. 1627. / ki adatott Meisner Boldizsar, (...) által ; mostan penig, (...) nemzetének hasznára, (...) magyar nyelvre németböl forditván nyomtatásban ki adott A. C. 1690. Roevid és fundamentomos tracta, mellyböl a kegyes olvasó a romai és evangelica ecclesiakrol itiletet tehet, (...) / Nicolaus Hunnius D., álltal. A papista vallasra hajlott lutheranusok lelkek isméretinek kinnya / mellyet, (...) Mayer Frid. Janos és P. P. eleikben irasa által ki bocsátott , [Petröczi Kata Szidónia, ford.], [Hamburg], 1690.

 180. Balassi, Bálint, Az néhai tekintetes, nag[yság]os vitéz urnak Gyarmati Balassa Balintnak és amaz jó emlékezetú Rimai Jánosnak; igaz haza fiainak, és a magyar nyelv két ékességének istenes énekiMost újobban e kis formában ki-bocsáttattak, Kolosvaratt [Cluj-Napoca], Veresegyhazi István által, 1691.

 181. I. N. J. Az Augustana confessio magyarul, [S. l.], [s. n.], 1692

 182. Mutio, Michele Luigi,  La sacra lega contro la potenza ottomana : successi delle armi imperiali, polacche, venete, e moscovite, vol. I-II, In Napoli, Per li Socii Parrino, e Mutii, 1692.
 183. vol. I

  vol. II

 184. Drégely Palánki, János, Praxis pietatis contracta et secundum documenta practica : compendiosa exposita, az az a praxis piétátisból vett és a szerint el intéztetett, alkalmaztatott, és rövid summában bé foglaltatott, kegyesség gyakorlására tarozó idvességes textusok és tanúságok, (...) mellyek közönséges lelki épületekre ki-adattak , D. P. J. L. E. T. A.

 185. Löcsei uj és o kalendarium, kit Christus urunnk születése után való 1694 esztendöre irt Neubarth Janos : es Magyar orszagra, Erdélyre, s egyéb tartományokra alkalmaztatta Lötsen [Levoca], Brewer Samuel typogr., [1693].

 186. Feigius, Johann Constantinus, Wunderbahrer Adlers-Schwung, oder fernere Geschichts-Fortsetzung Ortelii redivivi et continuati, vol. I-II, [Wien], Gedruckt in Verlegung Leopoldi Voigt, Imprimatur Franciscus Josephus Garzaroll, 1694.
 187. Calendarium Romanum, Claudiop, [Cluj-Napoca], Tótfalusi Kis Miklós, 1695.

 188. [Ciasloveţ car' are întru sin' slujba de noapte şi de zi], Tipăritu-s-a în vestita cetate a Sibiiului : popa Kyriac tipograful Moldovenul cu ucenicii Opria, Mihail Banci şi Toma, 1696.
 189. Sámbár, Mátyás, Orvoslo ispitály, melyben egy okos praedicans az igaz romai papista hitre, Calvinista vallásbúl meg-tért embernek erös nyolcz okai ellen, ok nélkül való haszontalan ütközeteiben, feje falban veréstöl orvosoltatik. Egy fater misericordiae általNyomtattatott másodszor, [S. l.], [s. n.], 1697.

 190. CURIEUSER Geschits-Kalender des Koenigreichs Ungarn und fuerstenthums Siebenbuergen : von Anno 1600 biss 1698, Leipzig, Bey Joh. Ludw. Gleditschen, 1698.

 191. Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare care are întru ea Cazanii la toate duminecile preste an şi la praznicele domneşti şi la sfinţii cei numiţi, Acum întâi întru acesta chip aşezată ţi tipărită şi mai luminat în limba rumânească dioerthosită, Belgrad [Alba Iulia];  Editura  în Sfânta Mitropolie de Mihail Iştvanovici tipograful din Ungrovlahia, An  1699.

 192. Comenius, Joh. Amos Comenii Janua linqvae Latinae reserata aurea. Sive seminarium lingvae Latinae et scientiarum omnium : hoc est compendiosa Latina et aliam quamlibet Lingvam, una cum scietiaru et artium fundamentis, perficiendi methodus sub titulis centum, periodis mille comprehensia. - In usum scholae Varadiensis, juxta belgarum editionem postremam, accuratam et auctam, in Hungaricam lingvam translata per Stephanum Beniamin Szilágyi, Debrecini [Debrecen], Apud Georgium Vintze, 1700.

 193. A földi részeg szerentsének állhatatlan lakodalmában tombolok jóra intö tsengetyüje, melly a világ tsalárdságát az ember négy utolso dolgainak zengesevel kinek-kinek eleibe adja Kolosváratt [Cluj-Napoca], Nyomtattatott M. Tótfalusi Kis Miklós által, 1701.

 194. Kaposi s, Gamelion melographicum, quo, generosissimo neogamorum pari: illustrissimo quidem sponso, comiti, Adae Szekelly; illustrissimae autem sponsae, comitissae, Channae Banffy Adae; inter tot Laetos Thallasiones, Hymenaenos, Actaedas, ad testandum commune Gaudium mense Julio die 4. Mensis accensas, et in Arce Gyalu, castro Inclyae Daciae Micantes, humillimae congratulatur, ac felicissimum apprecatur conjugium euterpe , Alba-Juliana, Claudiopoli [Cluj-Napoca], Impressit Samuel Pap Telegdi, [1702].

 195. Illyés, András, Jóra intö énekecskek igasság ellen tudakodo gonosz emberek ellen, igasság szeretö hiveknek vigasztalására , [Trnava], orn., iniţ. orn., MDCCII [1702].

 196. Csepregi Turkovics, Mihály, Pál apastalnak a világi gazdag embereket idvezülni tanító szent tanátsa, mellyet idvességes halotti prédikátzióban, a néhai nemzetes Ványai Gáspár Uram teste felett, kolosvári lakó házánál, a temetésnek napján, 1702 esztendöben, 29 Januar megmagyarázott , Kolosváratt [Cluj-Napoca], Nyomtatta Telegdi Pap Samuel, 1702.

 197. Bárány László Pál, Pânea pruncilor sau Învăţătura credinţii creştineşti strânsă în mică şumă, Bălgrad] [Alba Iulia] , 1702.
 198. Rákóczi, Ferenc, Principe al Transilvaniei, A se pro mensura gratiae concepta Supplex Precatio, qua Domini Dei sui faciem quotidie exorare solet. Nunc praelo publicata, eum ob finem; ut imperio ejus subiacens exercitus Ungaricus, vestigia clementissimi sui principis et domini, in devote precando sequi asvescat , [Debrecen], [Vincze György], 1703.

 199. Rákóczi, Ferenc, Principe al Transilvaniei , Felsö-vadászi Rákóczi Ferencz fejedelem es Saáros vármegyei örökös fö-ispán magátúl a kegyelem szerént formáltatott alázatos imádsága, mellyet az ö Urának, Istenének orczáját mindennapon engesztelni szokta : Nyomtatás által közönségessé tétett mostan a végre, hogy a birodalma alatt lévö vitézlö magyar nép is, az ö kegyelmes jó urát s fejedelmét a buzgó imádkozásban követni meg-tanúllya, Debreczenben, Nyomt. Vincze György által, 1703.

 200. Comenius, Joh. Amos Comenii. Orbis Sensualium trilingvis, hos est: omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum nomenclatura Latina, Germanica, et Hungarica.. - In usum et commodum Scholasticae nostrae juventutis noviter emissa, Coronae [Braşov], Typis Lucae Seuleri M. D. per Michaëll Heltzd, 1703.

 201. Jó tselekedetekre való serkengetés, és a munkás szeretetére való intés : mellyet a bóldog eml. néhai nemzetes Szent-Jóbi György Uram, a nemes Kolosvár városának egyik érdemes exactorának, etc. meghidegedett teste fölött tött az Istennek beszédéböl. Istennek ditsösségére, jó fautorának érdemlett betsületore, és közönséges épületre, a szomorú 1704. esztendöben, Sz. Jakab havának 15. napján, Kolosváratt a meg-holtnak Híd utzai házánál Soos Ferencz, Kolosváratt [Cluj-Napoca], Nyomtatta Telegdi Pap Samuel, 1704.

 202. Békességröl való punctumi (Az Confoederalt vagy öszve Szövetkezett Magyar Ország Statusinak és Rendeinek) : az elidegenedett Malecontentus Magyarok által dicsérettes mediationak ugy mint fölséghes Angliai Királyné és Foederatum Belgium Uri Rendek Követtjeinek-s azok által az Fölséges Császári és Királyi Comissionak 1706. esztendöben Junius havának 15. napján Posomban bé adott békéllö punctumokra ugyan azon császári és Királlyi comissio választ ád alább irt mód szerinth, (...), Wien, Hayinger András, az Universitas typográfussa által, 1706.

 203. Az poenitenczia tartó Seraphin szerzete beli, és mostanság is nagy csuda tételekkel tündöklö Alkantarai Szant Peter officiuma, letaniaja és az ö életének rövid summája, Nagy-Szombatban [Trnava], [s. n.], 1707.

 204. Propositio serenissimis principis domini D. Francisci II. Dei gratia, Sacri Romani Imperii, et Transylvaniae Princpis Rakoczi; (...) ad inclytos Trium Nationum Regni Transylvaniae, et Partium Hungariae, eidem annexarum, (...) ad diem 28. Mensis Martii, anni praesentis 1707. ex edicto suae serenitatis principalis, in civitatem Maros-Vásárhely, indictis et celebratis facta, [S. l.], [s. n.], 1707.

 205. Dög-halál ellen való hasznos és foganatos orvossag. (...), Nagy-Szombatban [Trnava], A Jesus Társasága Akadémiájának Typographiájától, MDCCX [1710].

 206. Madarász, Márton, Szent Bernhard atyanak szép ahitatos elmélkedési az emberi állapot ismeretiröl. Másképpen a lélekröl való könyvetskéje, (...), Cassan [Cošice], Nyomt. Bártfa városának betüivel, 1710.

 207. Marsigli, Luigi Ferdinando, Danubius Pannonico-Mysicus : observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex tomos digestus, ab Aloysio Ferd. Com. Marsili, Hagae Comitum [Haga],apud P. Gosse, R. Chr. Alberts, P. de Hondt, Amstelodami [Amsterdam] : apud Herm. Uytwerf & Franç. Changuion, MDCCXXVI [1726], 6 vol.

  vol. I

  vol. II

  vol. III

  vol. IV

  vol. V

  vol. VI


 208. Werboczi István, Decretum Latino-Hungaricum juris consuetudinarii Inclyti Regni Hungariae et Transylvaniae, az az Magyar és Erdély országnak törvény-könyve, Typis Conventus Csikiensis, Sumptibus (, ...) Nicolai Endes de Csik Sz. Simon, 1745.
 209. Strastnic care cuprinde în sine slujba Sfintelor Patimi şi a Învierii Domnului Hristos,  Blaj,  în Mănăstirea Sfintei Troiţe, 1753.
 210. Timon, Samuel. Imago (...) Hungariae: historico genere strictim perscripta a Samuele Timon,  Viennae Austriae [Wien], typis Joannis Thomae Trattner, MDCCLIV [1754], 2 vol..
 211. Învăţătură creştinească prin întrebări şi răspunsuri pentru procopseala şcoalelor, [Blaj], 1755.

 212. [Liturghier] Dumnezeeştile Liturghii a celor dintru Sfinţi Părinţilor noştri Ioan Zlatoust, Vasilie cel Mare şi a Prejdesfeştenei, Acum întâiu într-acesta chip tipărite, La Blaj : în Mănăstirea Sfintei Troiţă de Mihail Becicherechi, 1756.

 213. Învăţătură creştinească prin întrebări şi răspunsuri pentru procopseala şcoalelor ,  La Blajiu [Blaj], în Mănăstirea Sfintei Troiţă de Dumitru Râmniceanul, 1756. 

 214. Doctrina christiana : ex probatis authoribus collecta ad usum hujus scholasticæ juventutis cooptata, gravură realizată de Vlaicu, Balasfalvæ [Blaj], in Monasterio Sanctissime Triadis, 1757.

 215. Euhologhion adecă Molitvnic, gravură realizată de Vlaicu, Acum întâiu într-acesta chip tipărit, La Blaj, în Mănăstirea Sfintei Troiţă, 1757.
 216. [Octoih şi slujbele sfinţilor de obşte], [În Blaj : tipărită la Sfânta Troiţă de Petru Sibiianul], [1760].
 217. Aron, Petru Pavel, Epistola consolatoria ex divinitus inspriratis scripturis , opera illustrissimi ac reverendissimi domini Petri Pauli Aaron de Bisztra, episcopi Fagarasiensis, Balasfalvæ [Blaj], per Joannicium Endé diaconus, MDCCLXI [1761].

 218. Catavasiariu cu multe preste tot anul trebuincioase cântări, Blaj, la Sfânta Troiţă, 1762, de Dimitrie Râmniceanul.

 219. Acathistiiariu cu multe alease rugăciuni pentru evlaviia fieştecăruia creştin, În Blaj, Tipărit la Sfânta Troiţă de Ioan Râmniceanul tipograf, 1763.
 220. Ioannes Damascenus, Opera philosophica et theologica, Balasfalvae [Blaj], [Tipografia Sfintei Troiţe], MDCCLXIII [1763].
 221. Psaltirea prorocului şi împăratului David, gravură realizată de Petre Râmniceanul, Acum a treia oară tipărită, În Sfânta Mitropolie a Blajului, [Petre Râmniceanul], 1764.

 222. Sfânta şi Dumnezeiasca a lui Iisus Hristos Evanghelie, Acum întâiu tipărită in Sfânta Mitropolie a Blajului, 1765.
 223. Orologhion adecă Ceasoslov care cuprinde în sine slujba de zi şi de noapte, Tipărit în Blaj,  în Tipografia Mănăstirii Bunei Vestiri, Petru Rămniceanul tipograful, 1766.
 224. Apostol. - Acum întâi aşezat şi tipărit după rânduiala Besearicii Răsăritului. - Blaj : în tipografia Mănăstirii Bunei Vestiri, 1767 : Petru Râmniceanul.

 225. Tannoli, Silvius,Poemation de Secunda legione Valachica sub Carolo barone Enzenbergio, Cibinii Transylvaniæ [Sibiu], excudebat Samuel Sárdi, MDCCLXVIII [1768].
 226. Penticostarion, Acum întâiu aşezat şi tipărit după rânduiala Besearicii Răsăritului, Tipărit în Blaj, în Tipografiia Mânăstirei Bunei-Vestiri de Petru Papavici tipograful Râmniceanul, 1768.
 227. Tannoli, Silvius, Poemation de ortu et progressu incl. militiae limitineae valachicae in M. Principatu Transilvaniae, [Silvius Tannoli], Claudiopoli [Cluj-Napoca], Typis Academicis Soc. Jesu, MDCCLXVIII [1768].

 228. Sanctorum [parentium] nostrum Pachomii Ægiptiaci, Dorothei Thebani et Theodori Studitæ ascetica, Nunc primum hoc ordine typis edita, Balasfalvæ [Blaj], Typis Monasterii B. V. Annunciatæ, MDCCLXVIII [1768].


 229. Catavasiiariu cu multe preste tot anul trebuincioasă cântări. În Blaj, în Tipografiia Mănăstirii de Petru papavici tipograf Răm., 1769.

 230. Octoih şi slujbele sfinţilor de obşte, Acum a doua oară aşezat şi tipărit, Tipărit în Blaj : în Tipografiia Mânăstirii Bunei Vestiri de Petru Papavici tipograful Rămniceanul, 1770.
 231.  Triodion, Invăţătura creştină, Tipărit în Blaj,  în Tipografiia Mânăstirii Bunei Vestiri de Petru Papavici tipograf Rămnicean, 1771.
 232. Strastnic care cuprinde în sine slujba Sfintelor Patimi şi a Învierii Domnului Hristos, gravuri realizate de Petru Papavici tipograf, Acum a doao oară tipărit, În Sfânta Mitropolie a Blajului, cu tipariul şi chieltuialele Fundaţii Bunei-Vestiri de Petru Papavici tipograf, 1773.

 233. Psaltirea prorocului şi împăratului David, Acum a patra oară tipărită, În Blaj, în Tipografiia Mănăstirii Bunei-Vestiri de Petru Papavici Râmniceanul tipograful, 1773.

 234. [Acathistiiariu cu multe alease rugăciuni pentru evlaviia fieştecăruia creştin], [Blaj : în Tipografia M. B. V. de Petru Papavici Râmniceanul tipograf, 1774].

 235. Dumnezeeştile Liturghii a celor dintru Sfinţi Părinţilor noştri Ioan Zlatoust, Vasilie cel Mare şi a Prejdesfeştenei, Acum a doao oară tipărite, (...), La Blaj, în tipografia Mănăstirii Bunei Vestiri, 1775.

 236. Sfânta şi Dumnezeiasca a lui Is. Hs. Evanghelie, Acum a doao oară tipărită, Blaj, in Tipografia M. Bunei Vestiri, 1776.
 237. [Catavasieriu], [Acum a treia oară tipărit], [În Blaj : în Sfânta Mitropolie], [1777].

 238. Micu, Samuil, Elementa linguæ daco-romanæ sive valachicæ, Vindobonæ [Wien] : typ. Josephi nob. de Kurzbök, MDCCLXXX [1780].

 239. Psaltirea Prorocului şi Împăratului David, Acum a cincea oară tipărită, În Blaj : la Sfânta Mitropolie, 1780.

 240. Minologhion care cuprinde întru sine rânduiala dumnezeeştilor praznice şi ale Stăpânei de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Marii,  Acum întâi tipărit rumâneaşte, În Blaj, la Mitropolie, 1781.
 241. Ode entru pomeniria muteri tsei dia pururia, a augustei Mariei Theresiei, Sibiu, tiperit la Martin Hochmeister, 1781.

 242. [Patenş de toleranţă], În Blaj, cu Tipariul Seminarului, 1782.

 243. Şincai, Gheorghe, ABC sau Alphavit pentru folosul si procopsala schoalelor celor normalesci a neamului romanesc = ABC oder Nemenbüchlein zum Gebrauche der Walachischen National-Schulen, Blasendorf [Blaj], gedruckt mit den Buchstaben des Seminarii, 1783.

 244. Şincai, Gheorghe, Catehismul cel mare cu întrebări şi răspunsuri alcătuit şi întocmit pentru folosul şi procopsala tuturor şcoalelor normaleşti a neamului rumânesc, În Blaj, cu Tipariul Seminarului, 1783.
 245. Octoih şi slujbele sfinţilor de obşte, În Blaj, cu Tipariul Seminariului, 1783.

 246. Oţălea, Nicolae [Alease fabule], [traducere de Nicolae Oţălea],  [S-au tipărit în Beci] [Wien] : [la Iosif Kurţbeck al răsăritului tipograf de la curte], [la anul 1784].

 247. Maghiar, Simeon, Cuvântare despre taina preoţiei, (...), În împărăteasca cetate Vienna, la boieriul Iosif de Kurţbek, 1784.

 248. Euhologhion adecă Molitvenic care cuprinde în sine rânduiala Besearecii Răsăritului, (...), În Blaj : cu Tipariul Seminariului, la anii de la Hristos, 1784.


 249. Norma adecă Rânduiala veniturilor patrahirulu, (...), La Sibiiu, s-au tipărit prin Petru Bart, 1784.

 250. Orthografie sau Scrisoare dreaptă pentru folosul şcoalelor neamniceşti. - În împărăteasca cetate Vienna : prin boeriul Iosif Kurţbek, 1784.

 251. Micu, Samuil, Propovedanie sau Învăţături la îngropăciunea oamenilor morţi / acum de preotul Samoil Clain de Sad făcute. - Tipăritu-s-au în Blaj : cu Tipariul Seminariului, 1784.

 252. Anleitung zur Rechenkunst zum Gebrauche der in den Trivialschulen lernenden nicht unirten walachischen Jugend = Decere de mână cătră arithmetica sau Socoteala pentru treaba pruncilor rumâneaşti celor neuniţi ce să învaţă în şcoalele ceale mici , Wien = Vienna, bey Joseph Eblen von Kurzbeck = la Iosif nobâl de Kurţbek, 1785.

 253. Molnar, Ioan, Economiia stupilor, Acum întâi izvodită şi dată, În Vienna, la Iosif nobâl de Kurţbek, în anul 1785.

 254.  [Învăţături creştineşti], [Viena],  [Tipografia Iosif Kurţbeck], [1785].

 255. Acathist cu multe alease rugăciuni pentru evlaviia fieştecăruia creştin, Acum a treia oară tipărit, Blaj,  în Tipografiia Seminariului, 1786.

 256. Ceasoslov, În Blaj :[s.n.], 1786.

 257. Şincai , Gheorghe, [Îndreptare cătră arithmetică, de Gheorghie de Şinca], [În Blaj, cu Tipariul Seminariului, 1786].

 258.  [Psaltirea prorocului şi împăratului David], [Acum a şasea oară tipărită], [Blaj], [s.n.], [1786].

 259. Rânduială judecătroească de obşte pentru Bohemie, Moravie, Silesie, Austrie de Jos de Enţ şi de Sus de Enţ dimpreună cu hotarele ei împreunată, (...) = Allgemeine Berichtsordung für Böheim, Mähren, Schlesien, Oesterreich ob unt unter der Ennss, (...), În Vienna, la Iosif nobâl de Kurţbek, 1787.

 260. Preoţia sau Îndreptarea preoţilor, S-au tipărit în vestita cetate crăiască a Sibiiului [Sibiu], la tipograful neuniţilor Petru Bart, 1789.

 261.  Ceasoslov, Sibii : în Chesaro Crăiasca Rumâneasca, (...) Tipografie a lui Petru Bart, 1790.

 262. Dezvoaltele şi tâlcuitele Evanghelii a duminecilor, a sărbătorilor şi a oareşcărora zile, (...) prin Dimitrie Eustathiovici, (...) în limba rumânească puse şi întocmite, Sibii [Sibiu],  la Petru Bart, 1790.

 263. Acatist cu multe alease rugăciuni pentru evlavia fieşte căruia creştin. Blaj : în Tipografia Seminarului, 1791.

 264. Psaltirea prorocului şi împăratului David,  Sibii : în Chesaro Crăiască Rumânească privileghiată a Răsăritului Tipografie a lui Petru Bart, 1791. 

 265. Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniæ iura tribus receptis nationibus communia postliminio sibi adseri postulantium : cum notis historico-criticis, Claudiopoli, sumptibus et typis Martini Hochmeister, MDCCXCI [1791].

 266. [Acatist],  [Sibiu], [Tipografia Petre Barth], [1792].
 267.  Octoih şi Slujbele Sfinţilor de Obşte, Blaj, în Tipografia Seminariului, 1792.


 268. Catavasiiariu, Acum a patra oară tipărit, Blaj, [s.n.], 1793.

 269. Întru mărirea Sfinteide o fiinţă şi nedespărţitei Troiţă a Tatălui şi a Fiiului şi a Sfântului Duh, cartea aceasta Psaltirea î ntru care să cuprind cathismele, cântările şi psalmii aleşi împreună cu rânduelele lor, (...), În Vienna Austriei [Wien], [s.n.], 1793.

 270. Mâna lui Damaschin, Acum întâi întracest chip pe înţeles aşezată cu multe alte adaose rânduieli îmbogaţită, pentru folosul de obşte al pravoslavnicilor de Besearica Răsăritului, Sibiu, [s.n.], 1793

 271. Polustav, tipărit după rânduia[la] Beseari[ecii] Răsă[ritului], Blaj, [cu Tipariul Seminariului], 1793.

 272. Istoria a Alexandrului celui Mare din Machedonia, şi a lui Darie din Persida Împăraţilor, Sibiu : în tipografia lui Petru Bart, 1794.
 273. Samuil Micu, Theologhiia moralicească sau Bogoslaviia carea cuprinde învăţătura năravurilor celor bune şi a vieţii creştineşti, (...), Acum întâiu tipărită, În Blaj, 1796.
 274. ABC sau Bucavna spe [sic!] folosul scolelor niamului romanesc = ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Nazional-Schulen in dem Königreichen Ungarn und den damit verbundenen Staaten, Ofen, gedruckt mit Königl. Hung. Universsitätschriften, 1797. 

 275. Metastasio, Pietro, Ahilefs la Schipo, fapta lui chir Metastazie Chesaricescului poetic, acum întâiu tălmăcită de pe grecie de cătră dumnealui Iordache Slătineanu vel paharnic, Sibiu, in tipografia lui Martin Hohmaister, [1797].

 276. Tempea, Radu, Gramatica românească , alcătuită de Radu Tempea, Sibiu, în tipografia lui Petru Bart, 1797.

 277. Anleitung zur Rechtschaffenheit, oder das für die in den Trivialschulen lernende wallachische Jugend bestimmte Lesebuch = Ducerea de mână cătră cinsta şi direptatea adecă la copiii rumâneşti cei ce în şcoalele ceale mici să învaţă spre cetanie rănduită cartea, Ofen, gedruckt mit Königl, Universitätsschriften, 1798.
 278. Începuturi temeinice ale istoriei de obşte, Sibii, în Tipografiia lui Petru Bart, 1798.

 279. Molnar Piuariu, Ioan, Retorică adecă Învăţătura şiăntocmirea frumoasei cuvântări, împodobită şi întemeiată cu pildelevechilor filosofi, şi dascăli bisericeşti , [Ioan Piuariu-Molnar], Acum întâi izvodită pe limba românească, Buda, în Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peştii, 1798.
 280. Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie,  S-au tipărit în Sibii, în Tipografiia lui Petru Bart, 1798.

 281. Baumeister, Friedrich Christian, [Logica adecă Partea cea cuvântătoare a filosofiei], [Friedrich Christian Baumeister], [Samuil Micu-Klein], [Buda], [în Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peştii], [1799].
 282. Evangeliile la toate duminecsele si szerbetorile preszte tot anul, (...),  La Buda, en Tipografia Universzitatei Kreiesty, 1799.

 283. Iorgovici, Paul, Observaţii de limba rumănească, prin Paul Iorgovici vezute, In Buda, Crăiasca Universităţii Tipografie, 1799.

 284. Barac, Ioan, Istoria prea frumosului Arghir şi a prea frumoasei Elena cea măiastră şi cu părul de aur : adecă o închipuire, supt carea să înţăleage luarea ţării Ardealului prin Traian Chesariul Râmului, [Ioan Barac], Sibiu, In tipografia lui Gheorghie de Clozius, [18-?].

 285. Baumeister, Friedrich Christian, Legile firei, itica şi politica sau Filosofia cea lucrătoare : în patru părţi împărţită, şi întru acest chip aşăzată pre limba rumânească, [Friedrich Christian Baumeister], [traducere de Samuil Micu Clain], Sibiu : în tipografia lui Petru Bart, 1800.

  vol. I

  vol. II


 286. Millot, Claude François Xavier, [Istorie universală, adecă de obşte, care cuprinde în sine întâmplările veacurilor vechi], [întocmită prin signior Milot], [de Ioan Molnar], [Iară acum întâia dată tălmăcită în limba românească], [Buda], [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungariei], [1800].

 287. Triodion, gravuri realizate de Petru Papavici Rămnicean, Acum a doao oară aşezat şi tipărit, În Blaj la Mitropolie, de Petru Papavici tipograf Rămnicean, 1800.
 288. Micu, Samuil, Acathist sau carte cu multe rugatsuni pentru evlavierea fiestequarui crestin, acum intr'acest chip ashezata dela printele Samuil Klain dela Szad, jeromonarh din Monastirea SSS. Troitze din Blaj, Sibii, cu tipariul lui Marin Hochmeister, 1801.

 289. Micu, Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina botezului, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită / [Samuil Micu Clain]. - În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

 290. Micu, Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina maslului, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită / [Samuil Micu Clain]. - În Blaj la Mitropolie : cu Tipariul Seminariului, 1801.

 291. Micu, Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina myrului, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită / [Samuil Micu Clain], În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1801.

 292. Micu, Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taina preoţiei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită, [Samuil Micu Clain], În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1801.
 293. Micu, Samuil, Theologhie dogmatică şi moralicească despre taine preste tot, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS. Părinţi, şi din trădania Besearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită / [Samuil Micu Clain], În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1801.

 294. Micu, Samuil, Theologie dogmatică şi moralicească despre taina căsătoriei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, Ss. Părinţi, (...), spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită, [Samuil Micu Clain], În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1801.
 295. Micu, Samuil, Theologie dogmatică şi moralicească despre taina pocăinţei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, Ss. Părinţi, (...), spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită, [Samuil Micu Clain], În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1801.


 296. [Istoria syndipii filosofului care mai întâi s-au întors din limba persască, în elineasc, Iară acuma din limba elinească prefăcută în românească], [[Sibiu], [în Tipografia lui Ioan Bart], [1802]].

 297. [Viaţa şi pildele prea înţeleptului Esop], [Sibiu], [în Tipografia lui Ioann Bart], [1802].

 298. Apostol, Acum a doua oară aşezat şi tipărit după rânduiala Besearicii Răsăsritului, În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1802.

 299. Micu, Samuil, Theologie dogmatică şi moralicească despre taina euharistiei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, Ss. Părinţi, (...), spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc, aşezată şi tipărită , [Samuil Micu Clain], În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1802.

 300. Acatistul şi paraclisul Sfintei Cruci , tălmăcită din limba elinească în românească de dumnealui Gheorghie Nicolau din Braşov, Şi acuma întăiaşdată dat în tipariu, (...), Sibiu, în tipografia românească alui Ioann Bart, 1802.

 301. Obradovici, Dositei, Sfaturile a înţeleajerii cei sănătoase, prin bine înţeleptul Dositei Obradovici întocmite, [tradusă de Dimitrie Ţichindeal], Iară acum întâia dată întoarse depre limba serbiască, şi întru acest chip în limba daco-românească aşezate, Buda, în Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatii Peştii, 1802.

 302. Alfavita sufletească, Sibiu, în cesaro crăiasca privilegiata tipografie a lui Ioann Bart, 1803.

  vol. III

 303. Catavasier grecesc, şi românesc, Sibiu, în Tipografia [lui Ioann Bart], [1803].

 304. Învăţătură foarte folositoare pentru facerea răvaşelor sau scrisoarelor, contracturilor, dieţilor sau testamenturilor şi darea titulelor fieşte căruia stat, şi altele, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1803.

 305. Biblioteca Centrală BRV 665 A 1pdf ,  Ode excellentissimo, illustrissimo, ac reverendissimo domino domino Joanni Bab, de kápolnak-monostor, Dei, at apostolicae sedis gratia per Transilvaniam graeci ritus unitorum episcopo Fogarasiensi, S.C.R. Ap. majestatis status consiliario actuali intimo dum Claudiopoli erectam impensis suis ecllesiam die 28 august anni 1803, sacro ritu consecraret, oblata. - Claudiopoli [Cluj-Napoca] : impress. typis Collegii Reform[atorum], [1803].

 306. Şincai, Gheorghe, Epistola Georgii Sinkai de Eadem ad spectabilem et clarissimum virum Ioannem de Lipszky, capitaneum caesareo-regii regiminis eqvestris hungaricii, quondam vecseyani, nunc hassohomburgensis, mappae geographicae prounciarum ad S. Coronam Regni Hungariae pertinentium elucubratorem. - Budae, typis Regiae Universitatis Pestanae, 1804.

 307. Strastnic, Acum a treia oară aşezat şi tipărit, după rânduiala Besearecii Răsăritului (...), În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1804.

 308. Theologhie dogmatică după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită, cu mărturii din S. Scriptură, şi din SS. Părinţi întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărită, În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1804-1811.

  vol. I

  vol. II

  vol. III


 309. Aaron, Vasile, [Patimile şi moartea a Domnului, şi Mântuitorului nostru Isus Hristos], [în stihuri alcătuite de Vasilie Aaron], [Braşov], [în tipogr. lui Ghoerghie de Şobel, prin Mihail Dir.], [1805]

 310. Bob, Ioan, Carte de învăţături creştineşti despre deşertăciunea lumii, şi datoria omului în fieşte ce stat din SS. Scripturi culease, şi întărite pre scurt pentru mai lesne înţeleagerea, şi procopseala, pre limba rumânească aşezată de (...) Ioann Bobb, La Blaj, Tipariul Seminariului, 1805-1806.

  vol. I

  vol. II

  vol. III


 311. Ceale opt glasuri sau Octoihul cel mic împreună cu podobiile glasurilor, cu sveatilnele Învierii şi bogorodnicele lor, Braşov, în privilegiata Tipografie de Ioann Fridrih Herfurt, 1805.

 312. Onomasticon serenissimi hereditarii principis regii archi-ducis Austriae et regni Hungariae Palatini Iosephi Pesthini anno MDCCCV niter concentus musicos linguis Latina et nationum Hungariam incolentium celebratum, Budae, typis Regiae Universitatis Pesthanae, [1805].

 313. Orthographia latino valachica. - Claudiopoli [Cluj-Napoca] : impress. typis Coll. Reformatorum, 1805.

 314. Penticostarion ce cuprinde întru sine slujba ce i să cuvine din Sfânta şi Luminata Duminecă a Paştilor, pănă la Dumineca Tuturor Sfinţilor, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1805.

 315. Psaltirea Prorocului şi Împăratului David, Acum a doua oară tipărită, (...), Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1805.

 316. Şincai, Gheorghe, Elementa linguae daco-romana sive valachicae emendata, facilitata et in meliorem ordinem redacta, per Georgium Sinkai de eadem, Budae [Budapest], typis Regiae Universitatis Pestanae, 1805.

 317. [Orologhion, adecă Ceasoslov bogat], [Acum întâiu tipărit în limba românească...], [Brasov], [în privilegiata Tipografie], [1806].

 318. Aaron, Vasile, Versuri veselitoare la ziua numelui exţelenţiei sale domnului domn Ioann Bobb, vlădicul Făgăraşului (...), [de Vasile Aaron], Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, [1806].

 319. Datorinţele suppuşilor cătră monarhul lor, pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeara Unigurească şi din părţile ei împreunate, Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universităţei Ungureşti, 1806.

 320. Învăţătură creştinească sau Catehismul cel mare cu întrebări şi răspunsuri alcătuit, tipărit şi acum pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeara Ungurească, şi din părţile ei împreunate, Buda, tipărit cu cheltuiala Crăeştei Tipografii a Universităţei Ungureşti, 1806.

 321. Povăţuire cătra arithmetică sau Învăţătura numerilor spre folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeara Ungurească şi din părţile ei împreunate, Buda, tipărit cu cheltuiala Crăeştei Tipografii a Universităţei Ungureşti, 1806.

 322. Regulele şcolasticeşti, care sânt orânduite, şi aşezate pentru ţânerea, şi procopseala celor din Ţeara Ungurească şi din părţile ei îndepărtate, Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universităţei Ungureşti, 1806.

 323. Şincai, Gheorghe, Povăţuire cătră economia de câmp pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeara Ungurească şi din părţile ei împreunate, [Gheorghe Şincai], La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1806.

 324. [Acatist cu multe alese rugăciuni] pentru evlavia fieştecăruia creştin, In Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1807.

 325. Aaron, Vasile,  Perirea a doi iubiţi adecă jalnica întâmplare a lui Piram şi Tisbe cărora s-au adăugat mai pe urmă nepotrivita iubire a lui Echo cu Narţis, scrise în versuri, prin Vasilie Aaron, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1807.

 326. Acatist al prea Sfintei Născătoarei de Dumneziu şi alte acatiste şi rugăciuni foarte de folos, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1807.

 327. Catihisis mic sau Scurtată pravoslavnică mărturisire a legii greceşti neunite, pentru trebuinţa pruncilor celor neuniţi româneşti, făcută, Braşov, în privilegiata Tipografie, 1807.

 328. Dumnezeieştile liturghii a celor dintru sfinţi Părintilor noştrii, Ioann Zlatoust, Vasilie cel Mare, şi a Prejdes ştennii, Acum a treia oară tipărite, (...), la Blaj, Cu tiparul Seminarului, 1807.

 329. Floarea darurilor foarte folositoare fieşte căruia creştin atâta sufleteşte cât şi trupeşte, Acum a doua oară tipărită româneşte (...), Braşov, în privilegiata Tipografie, 1807 .

 330. Horga Popovici, Nicolae, [Oglindă arătată omului înţelept carea cuprinde în sine vechile întâmplări cu pildă adusă cumu-i de lipsă omului a se cunoaşte şi celui de aproape îngăduit a fi din înţelepciunea sa], [scrisu-s-au neamului pentru meargerea înainte prin Nicolae Horga almintrile Popovici...], [La Buda], [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti], [1807].

 331. Carte de mână pentru bine orânduita economie, lucrarea câmpului şi pentru plămădirea şi pândirea a vitelor şi a păsărilor celor casnice, spre mare treabă a plugarilor celor româneşti, tradusă depre limba cea serbească prin Grigorie Obradovici, La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1807.

 332. Polustav, tipărit după rânduia[la] Besear[iecii] Răsă[ritului], Buda, în Crăia[sca] Tipo[grafie] a Universităţii Ungureşti, 1807.
 333. Psaltirea fericitului proroc şi împărat David : cu molitvele la toate cathismele, şi cu cântările lui Moisi, cu psalmi aleşi, (...), Acum întâia oară tipărită, (...), în privilegiata tipografie din Braşov, prin tipograful Ioann Henning, 1807.

 334. Sfintele şi dumnezeeştile liturghii acelor dintru sfinţi părinţilor noştri, alui Ioann Zlatoust, alui Vasilie cel Mare, (...), A doua oară tipărită, (...), Sibiu : în tipografia lui Ioann Bart, 1807.

 335. Aaron, Vasile, Patima şi moartea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, de Vasile Aaron, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1808.
 336. Ceale opt glasuri sau Octoihul cel mic : cu orânduiala vecerniei, liturghiei, (...). - Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1808.
 337. Fundamentalnice legi pentru graniţa militărească al Carlstadului, Varasdinului, Banatului, Slavoniei şi a Bănatului, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1808.

 338. Obradovici, Dositei,  Adunare de lucruri moraliceşti de folos şi spre veselie, prin Dosithei Obradovici întocmită, iară acum în limba daco-româniască traduse prin părintele Dimitrie Ţichindeal, (...), Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1808.

 339. Penticostarion, Acum a doao oară după rânduiala Besearecii Răsăritului, În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1808.
 340. Polustav, tipă[rit] după rânduia[la] Besearie[cii] Răsă[ritului], Blaj, [s.n.], 1808.
 341. A Popp, Vasile, Elegia qua spectabili ac clarissimo viro Carolo Michaeli Moger in Liceo Regio Claudiopolitano chymiae, matallurgiae, historiae naturalis, et technologiae, professori publico ordinario parentat Basilius Papp senior, Claudiopoli [Cluj-Napoca], typis Coll. Reformatorum, 1808.

 342. Psaltire, întru carea se cuprind cathismele, cântările, şi psalmii cei aleşi dinpreună cu rânduialele lor, ş. c. l., Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universităţii Ungureşti, 1808.
 343. Gheorghe Constantin, Untersuchungen über die Romanier oder sogennanten Wlachen, welche jenseits der Donau wohnen, auf alte Urkunden gegründet, Exetaseis peri ton Rhomaion e ton onomazomenon Blakhon osoi katoikousin antiperan tou Dounabeos (...), von Georg Constantin Rosa, (...), Pesth, gedruckt bey Mathias Trattner, 1808.
 344. Epitomul sau Scurte arătări pentru Sfânta Besearică, pentru vesmintele ei, şi pentru domnezeiasca liturghie, care se sevârşaşte întrânsă : aşijderea şi pentru preotul şi slojitoriul lui Domnezeu : prin scurte întrebări şi răspunsuri, (...), prin părintele Dimitrie Ţichindeal, (...) traduse, Buda, la Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1808.
 345. [Ceaslov], [Sibiu] : [Ioan Barth], [1809].
 346. Bob, Ioan, Forma clerului şi a păstoriului bun după învăţătura Domnului nostru Isus Hristos Păstoriului celui bun, pilda Sfinţilor Părinţi şi dascăli, cu strădania prea osfinţitului şi prea luminatului domn Exţelenţiei sale Ioan Bob, Vlădicul Făgăraşului ... aşezată, În Blaj : la Mitropolie, 1809.
 347. Petru Maior, Didahii adecă Învăţături pentru creaşterea fiilor la îngropăciunea pruncilor morţi,  La Buda, în Crăiasca Tipografie Universităţii Ungureşti, 1809.

 348. APopp, Vasile, Elegia quam illustrissimo comiti Emerico Waa de Czege e Lyceo regio Claudiopolitano terminatis maxima cum laude studii / excedenti cecinit Basilius Papp, (...). - Claudiopoli [Cluj-Napoca] : impres. typis Coll. Reformatorum, 1809.

 349. Petru Maior, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi , La Buda, Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, 1809.
 350. Vaida, Dimitrie, Orationes quarum primam Clerus Greco-Catholicus Maior Dioecesis Fogarasiensis occasione Instalationis Canonicorum, et publicarum aliarum Fundationum per.. Dominum Ioannem Babb, Cibinii [Sibiu], typis Ioannis Barth, 1809.

 351. [Octoih mic], [Braşov], [Johann Friedrich Herfurt], [1810]

 352. Maior, Petru Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului, culease de Petru Maior de Dicio Sân-Martin, paroh Sas-Reghinului, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1810-1811.
 353. Molnar Piuariu, Ioan, [Deutsch-Walachische Sprachlehre], [Ioan Piuariu Molnar], [Ediţia a 2-a], [Sibiu], [Martin Hochmeister], [1810].
 354. Popp, Vasile, Elegia ad inclytos status et ordinis trium nationum magni principatus Transilvaniae partiumque eidem reannexarum , (...), per Basilium Papp, Claudiopoli [Cluj-Napoca], Impr. Typis Coll. Reformatorum, 1810.

 355. Psaltirea fericitului proroc David, (...), Braşov, în privilegiata Tipografie, 1810.
 356. [Psaltire], [Sibiu], [Ioan Barth], [1811].

 357. Ducere de mână cătră frumoasa scrisoare românescă pentru întrebuinţarea şcoalelor celor naţionalnice româneşti, Buda, tipărită la Crăiasca Universităţii Tipografie, 1811.

 358.  Euhologhion adecă Molitvenic care cuprinde în sine rânduiala Besearecii Răsăritului, ce se cuvine preoţilor a sluji la toată treaba norodului, Braşov, prin tipograful Ioann August Herfurt, 1811.
 359. Ghiing, Ştefan, Doftorie împotriva gălbezii oilor, [Ştefan Ghiing], Buda : la Crăiasca Tipografie a Universităţii ungureşti, 1811.

 360. Kontos, Polyzois  Învăţături de multe ştiinţe folositoare copiilor creştineşti cei ce vor vrea să înveaţe şi să ştie dumnezeiasca scriptură, aşăzate de dascalul Polizoi Contu Ioanitul şi tipărite în Viena 1806, iar acum tălmăcite dupre cea grecească pre limba românească, cu osârdia şi osteneala smeritului Arhimandrit Chir Nicodim Greceanul, (...), Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1811.
 361. Aesopus, Viaţa şi pildele prea înţeleptului Esop, [Aesopus], [Buda], [în Crăiasca Tipografia Universităţei Ungureşti], [1812].
 362. Catavasier grecesc şi românesc, (...). - Sibiu : în Tipografia lui Ioann Bart, 1812.
 363. Costin, Thomas, Discussio descriptionis Valachorum Transylvanorum editae Patrioticis Paginis ( Vaterlandische Blatter) Nris 83. 84. 85. Viennae 1811, autore I. G, Pesthini [Budapest], Typis Matthiae Trattner, 1812.

 364. Kempis, Thomas A., De urmarea lui Hristos patru cărţi, A. Thomii dela Kămp, Blaj, cu Tipariul Seminarului, 1812.

 365. Heintl, Francisc Învăţătură pentru prăşirea pomilor, scrisă de Haintl Franţisc, Buda, în Crăiasca Tipografie Univer. Ungureşti, 1812.

 366. Maior, Petru Istoria pentru începuturi a Românilor în Dachia, întocmită de Petru Maior de Dico-Sânmărtin, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1812.

 367. Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii din Peşta, 1812.

 368. Uşa pocăinţei adecă carte foarte umilitoare, şi de suflet prea folositoare, Braşov, de tipograful Ioann Fridrich Herfurt, 1812.
 369. Rânduiala nouă în privinţa loteriei : nr. 4193, [Cluj], [Tipografia Liceului Regesc], [1813].

 370. MAIOR, Petru, Istoria besearicei românilor atât a cestor dincoace, precum şi a celor dincolo de Dunăre, La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii, 1813.
 371. Îndreptări moraliceşti tinerilor foarte folositoare, Buda, cu tipariul Crăieştei Tipografii a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1813.

 372. Psaltirea prorocului şi împăratului David, întru care se cuprinde cathismele, cântările, şi psalmii cei aleşi din preună cu rânduialele lor, s. c. l., Acum a patra oară tipărită, (...), Buda : tipărită cu cheltuiala Crăieştii Tipografii a Universităţii din Peşta, 1813.


 373. Teodorovici, Ioan, Moralnice sentenţii sau folositoare pilde, traduse de Ioann Theodorovici, (...), Buda, Crăiasca Tipografie a Univer. Ungureşti, 1813.
 374. Ţichindeal, Dimitrie, Arătare despre starea acestor noao întroduse sholasticeşti înstituturi ale naţiei româneşti, sârbeşti şi greceşti, [Dimitrie Ţichindeal], Buda, cu tipariul Crăieştei Tipografii a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1813.

 375. Vaida, Dimitrie, Cuvântări în cinstea exselenţiei sale Ioann Bobb, vlădicul Făgăraşului, (...), [Dimitrie Vaida], [Blaj], cu Tipariul Seminarului, 1813.

 376. Alease Rânduieli beseariceşti adecă Polyeleul ce se cântă la Sărbători mari, după cel slaveno-sârbesc întocmit : împreună cu rânduiala utreniei, liturghiei şi vecerniei, Buda, în Crăiasca Tipografie a Univers. din Peşta, 1814.
 377. Apostol, Acum a tria oară aşezat, şi tipărit, după rânduiala Besearicii Răsăsritului, În Blaj la Mitropolie,: cu Tipariul Seminariului, 1814.
 378. Bucvariul pentru pruncii cei româneşti carii se află în crăimea ungurească, şi în părţile ei îndepărtate, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1814.

 379. Calendari ce slujeaşte pre 100 de ani începând dela anul 1814 pînă la anul 1914, (...), Acum întâi româneaşte alcătuit, (...), Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1814.
 380. Fleury, Claude, [Cathechismul cel mic istoricesc în carele pre scurt se cuprind sfintele întâmplări şi învăţătura creştinească], [aşezat de arhimandritul Claudie Fleuri], [iară pre limba românească prefăcut (...) de Vasilie Colossi], [Buda], [în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti], [1814].
 381. Gheografia sau Scrierea Pământului, întocmită după orânduiala cea mai nouă, aşezată pentru patru părţi ale Pământului, adecă: Europa, Asia, Africa, America cu tot cuprinsul lor, Acum întâi de un iubitori de neamul românesc pre românie tălmăcită, şi dată afară la lumină, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1814-1815, 2 vol.
 382. Întâmplările răsboiului franţozilor şi întoarcerea lor dela Moscva ş. c. l., tălmăcite de pe neţie de un iubitoriu de neamul românesc, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1814.

 383. Maior, Petru Animadversiones in recensionem historiae : de origine valachorum in Dacia e Valachico in Latinum conversae, [Petru Maior], Budae, typis Regiae Universitatis Pestinensis, 1814.

  .
 384. Mike, Sándor, Răspunsul la cârtirea, carea s-au dat asupra personei lui Petru Maior, autorului istoriei ceii pentru începutul românilor în Dachia , Mike Sándor, La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1814.

 385. Scurtă arătare despre luarea Parisului alte întâmplări, dela un iubitoriu de pace, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1814.

 386. Trista întâmplare a cetăţii Dresda dela spargerea încoace a podului, până la apărarea cetăţii, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1814.

 387. Ţichindeal, Dimitrie, Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţături, de Dimitrie Ţichindeal, Acum întâia oară culease şi întru acest chip pre limba românească întocmite, Buda, cu Tipariul Crăeşcei Tipografii a Universitatei Ungureşti din Peşta, 1814.
 388. Rumpf, I. D. F., Arătarea stăpânirii şi a caracterului lui Alexandru I împăratul a toată Russia, întocmită prin I. D. F. Rumpf, Iară acum întâiu pre românie prefăcută şi tipărită cu chipul împăratului, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.

 389. Calendar, 1815, Buda, Tip. Universităţii prin Zaharia Carcalechi, 1817.

 390. Cinstitul Paraclis al Sfântului Sfinţitului Mucenic Haralambie, care iaste foarte folositoriu şi apărătoriu de înfricoşată boală a ciumii, încă şi de alte boale iaste apărătoriu, la cel ce cu credinţă şi cu fierbinte dragoste îl va ceti şi-l va asculta, [Brasov], [s.n.], 1815.

 391. Euhologhion adecă molitvenic care cuprinde în sine rânduiala Besearicii Răsăritului (...), Tipărit acum a trea oară într-acesta chip, Blaj, cu Tipariul Seminariului, 1815.
 392. [Bucoavnă de normă], [traducere din limba germană de Moisi Fulea], [Sibiu], [în Tipografia lui Ioann Bart], [1815].

 393. Instrucţie pentru şcoalele româneşti în Banat, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.

 394. Maior, Petru, Reflexiones in responsum Domini recensentis Viennensis ad animadversiones in recensionem historiae de origine valachorum in Dacia e Valachico in Latinum translatae, [Petru Maior], Pesthini [Budapest], typis Ioan. Thom. Trattner, [1815].

 395. Napoleon Bonaparte ce au fost, şi ce iaste : o întocmită arătare despre viaţa şi faptele lui : dinpreună cu bătaia ce s-au întâmplat la luarea Parisului, până la ducerea lui în insula Elba. - Buda : în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.

 396. Tincovici, Ioan, [Cântări dumnezeieşti la praznicile Mântuitoriului nostru, Isus Hristos, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, şi ale altor sfinţi ce se prăznuiesc] / [Ioan Tincovici]. - [Buda] : [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti], [1815].

 397. Tincovici, Ioan, Înţeleapte învăţături sau regule pentru îndreptarea năravurilor spre folosul pruncilor, întocmite de D. Ioann Tincovici, Şi acum întâia oară la tipariu întru acest chip date, Buda, Crăiasca Tipografie a Universit. Ungariei, 1815.

 398. Sestini, Domenico, Viaggio curioso, scientifico, antiquario per la Valachia, Transilvania e Ungheria, fino a Viena fatto da Domenico Sestini, Firenze, Nella Stamperia di Luigi e Fratelli Magheri, 1815.
 399. Acatist cu multe alteale rugăciuni pentru evlavia fieşte căruia creştin, Blaj, în Tipografia Seminarului, 1816.
 400. Calendariu pe anul dela Hristos 1817, carele se cuprinde din 365 de zile, întocmit pre gradurile şi clima Ţării Ungureşti, şi a Prinţipatului Ardealului, Ţării Româneşti, şi a Moldovei, arată zilele, duminecile, sărbătorile, şi septămânile calendariului vechiu, şi a celui nou (...), Buda, La Crăiasca Tipografia Universitatei Ungureşti, [1816].
 401. Campe, Joachim Heinrich, Descoperirea Americii, o carte foarte folositoare, alcătuită de Ioann Hainrih Campe, Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peşta, 1816.

 402. Învăţătură pentru ferire şi doftoriia boalelor celor ce se încing prin ţeară şi acelor ce se leagă, şi a unor boale sporadice, adică pe ici pe colu îmblătoare ale vitelor celor cu coarne precum şi a cailor, a oilor, şi a porcilor, Buda, la Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungariei, 1816.
 403. Psaltire, Braşov, 1816.

 404. Rânduiala sfinţirii apei. - Buda, 1816.

 405. Regulile sholastice care sânt orânduite, şi aşezate pentru ţineaea, şi procopseala shoalelor rumâneşti celor din ţeara ungurească şi din părţile ei îndepărtate, Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universitatei Ungureşti, [1816?].


 406. [Detorinţele presviterilor parohialnici], [Buda], [Tipografia Universităţii], [1817].
 407. [Psaltire], [Sibiu], [Ioan Barth]?, [1817].

 408. Calendariu pe anul dela naşterea Domnului Dumnezeului şi Mântuitoriului nostru Isus Hristos 1818, ce se cuprinde din 365 de zile, întocmit pe gradurile şi clima Ungariei, Transilvaniei, Moldaviei, şi Ungrovlahiei, La Buda, în Crăiasca Tipog. a Universitatei, [1817].

 409. Catavasier grecesc şi românesc, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1817.

 410. Psaltirea prorocului şi împăratului David, întru care se cuprinde cathismele, cântările, şi psalmii cei aleşi dinpreună cu rânduialele lor, s. c. l, A patra oară tipărită, (...), Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universitatei Ungureşti, 1817.
 411. Sfântă şi dumnezeiască a lui Is. Hs. Evanghelie, Acum a treia oară tipărită, (...), În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1817.
 412. Strastnic, Acum a patra oară aşezat, şi tipărit, după rânduiala Besearicii Răsăritului, În Blaj la Mitropolie, cu Tipariul Seminariului, 1817.
 413. Vaida, Ladislau, Dictiones duae, quarum priorem die 21. Februarii 1817. dum ad supplendam juris patrii ac crim. in lyceo Claudiopolitani per interventam medio tempore mortem Dni Winkler in vacantam recidentem cathedram admoveretur; posteriorem verio die 3. Augusti ejusdem anni terminatis praelectionibus, Ladislaus Vajda de Sóós-mezo (...) dixit, Claudiopoli [Cluj-Napoca], typis Lycei Regii, 1817.

 414. Catavasier grecesc şi românesc pentru sfintele besearici ale răsăritului de leagea grecească ne unită şi cinstitele Paraclisuri a Sfintei de Dumnezeu Născătoarei, a Sfântului Marelui mucenic Gheorghie şi a Sfinţilor Împăraţi şi întocma cu apostolii Constantin şi Elena, Acum întâia oară dată la tipariu / prin Zaharia Carcalechi, La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.
 415. Acum întâia oară tipărită (...), Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.
 416. Diaconovici Loga, Constantin, Orthografia sau Dreapta scrisoare, pentru îndreptarea scriitorilor limbii româneşti, (...), [Constantin Diaconovici-Loga], La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

 417. Fénelon, François de Salignac de la Mothe, Întâmplările lui Telemah fiului lui Ulise (Odisseus), întocmite de Fenelon, acum întâi de pre limba italienească, pre limba românească prefăcute de Petru Maior, La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pestu, 1818.
 418. Gessner, Salomon, Moartea lui Abel, [Salomon Gessner], de cel cu învăpăiatu dragoste spre procopsirea neamului romanesc prea învătatul si marele postelnic Alexandru Beldiman, Acum întîiu tălmăcitu din limba frantozească în cea rumanească, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.
 419. Manuductor pentru învăţătorii sholasticeşti sau îndreptare cătră cuviinciosa înplinire a diregătoriei învăţătoreşti, Buda, cu tipariul şi cheltuiala Crăeştei Tipografii a Universitatei Ungariei, 1818.
 420. Villaume, Peter, Pedagogia şi metodica pentru învăţătorii shoalelor orăşeneşti şi săteşti, de Villom, acum întâiu pre limba daco-românească tipărită şi prefăcută de Naum Petrovici, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.
 421. Acatist cu multe alease rugăciuni pentru evlavia fieştecăruia creştin. Buda : în Biblioteca Centrală BRV 1026, Acatist cu multe alease rugăciuni pentru evlavia fieştecăruia creştin, Acum a doao oară [tipărită], Buda, în Crăiasca Tipografie Universităţii Ungureşti, 1819.
 422. Blanchard, Pierre, Plutarh nou sau pe scurt Scrierea vieţilor celor mai vestiţi bărbaţi şi mueri a toate neamurilor, din ceale mai vechi vremi până în vremile noastre, în limba franţozească de Petru Blanhard, Acum întâiu pentru naţia rumânească pre rumânie tălmăcită, şi dată la lumină, Buda, în Crăiasca Tipog. a Universitătei Ungariei, 1819.

  vol. I

  vol. II

 423. Calendariu pe anul dela Hristos 1820 bisect : carele se cuprinde din 366 de zile : întocmit pe gradurile şi clima Ungariei, a Marelui Prinţipat al Ardealului, a Ţărei Rumâneşti şi a Moldovei, (...), Buda, La Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurească, [1819].

 424. Campe, Johann Heinrich, Cărticica năravurilor bune pentru tinerime, [Johann Heinrich Campe], [tradusă de Moise Fulea], Acum întâi de pre nemâie pre românie întoarsă, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1819.
 425. Maior, Petru, Orthographia romana, sive latino-valachica, una cum clavi, qua penetralia originationis vocum reserantur, per Petru Maior, Budae, typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1819.

 426. [Psaltirea fericitului proroc si imparat David cu molitvele la toate Catismele, cu Cantarile lui Moisii, cu Psalmii...], Acum într-acest chip tiparită, [Braşov], [în tipografia Domnului Franţisc de Şobeln prin Fridrich August Herfurt], [1820].
 427. Calendariu pe anul dela Hristos 1821, carele se cuprinde din 365 de zile, Buda, La Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurească, [1820].
 428. Învăţătură theologhicească despre nărăvurile şi detoriile oamenilor creştini, pentru trebuinţa candidaţilor de preoţie ne-unită, Acum întâia oară tipărită, (...), Sibiu : în Tipografia lui Ioan Bart, 1820.
 429. Voltaire, Tragodia lui Oreste, [Voltaire], de prea învăţatul şi cu învăpăiată dragoste spre procopsirea neamului românesc marele postelnic Alexandru Beldiman, Acum întâiu tălmăcită din limba franţozească în cea romanească, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1820.
 430. Aaron, Vasile, Istoria lui Sofronie şi a Haritei cei frumoase, fiicei lui Aristef mai marelui din Milet, prin Vasilie Aaron, Sibiu, In tipografia lui Gheorghie de Klosius, [1821].

 431. Acatistul prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi alte acatiste şi rugăciuni foarte slavnice şi de folos, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1821.

 432. Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1821.

 433. Clemens, Andreas, Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch, verfatzt von Andreas Clemens, Ofen, gedruckt mit königl. ung. Universitäts-Schriften, 1821.
 434. Popp, Vasile, [Apele minerale dela Arpătac, Bodoc şi Covasna] / [de Vasile Popp], [Sibiu], [s.n.], [1821].

 435. Clemens, Andreas, Walachische Sprachlehre für Deutscher nebst einem kleinen Walachische-Deutsch und Deutsch-Walaschichen Wörterbuche, verfatzt von Andreas Clemens, Ofen, gedruckt mit königl. ung. Universitäts-Schriften, 1821.
 436. Dictionariu rumânesc, latinesc, şi unguresc, în doao tomuri, Clus, Cu typariul Typografii Collegiumului Reformaţilor prin Stephan Török, 1822-1823.

  vol. I

  vol. II

 437. Diaconovici Loga, Constantin, Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor, acum întâia oară lucrată prin Constantin Diaconovici Loga, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungarii, 1822.

 438. Povăţuire către arithmetică sau învăţătura numerelor spre folosul şcoalelor româneşti celor din Ţeata Ungurească şi din părţile ei îndepărtate, Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieştei Tipografii a Universitatei Ungureşti, 1822.
 439. Molnar Piuariu, Ioan, Worterbuchlein deutsch und walachisches = Vocabularium nemţesc şi românesc, [Ioan Piuariu Molnar], Hermanstadt [Sibiu], im Verlag bey Martin v. Hochmeister, 1822.

 440. Shoberl, Frederic, Austria : containing a description of the manners, customs, character, and costumes of the people of that empire, London, R. Ackermann, 1823.

 441. Blaşcovici, Iosif, Cultura bombiţelor sau învăţătură despre ţinerea şi creaşterea omidelor sau goanţelor de mătase, ca o adeogare, mult folositoare, lângă ţinerea stupilor în magaţinuri, tradusă după manipulaţia cea mai nouă şi îndreptată a domn[ului] Iosif Blaşcovici, prin Ioan Tomici, Buda, cu Tipariul Crăeştei Universitate din Pesta, 1823.

 442. Clemens, Andreas, Walachische Sprachlehre für Deutsche, nebst einem kleinen Walachische-Deutsch Wörterbuche, verfasst von Andreas Clemens, Ofen, gedruckt mit königl. ung. Universitäts Schriften, 1823.

 443. Învăţătură pentru lucrătorii de tăbacă în ţara ungurească şi în Galiţia, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pesta, 1823.

 444. Mitterpacher, Ludwig, Învăţătură despre cultura sau creşterea frăgarilor şi a vermilor de mătasă pentru întrebuinţarea şcoalelor naţionale, de Ludvig Miterpaher, Buda, la Crăiasca Tipografie a Universităţii din Pesta, 1823.

 445. Cultura albinelor sau învăţătura despre ţinerea stupilor în magaţinuri, tradusă şi prin iscusinţa din mai mulţi ani cercată. şi pentru folosul de comun întocmită, prin Ioann Tomici, Buda, cu Tipariul Crăeştei Universitate din Pesta, 1823.

 446. Carte de mână împreună cu calendarul pe anul 1825 carele se cuprinde din 365 de zile, cum şi genealogia a Împăraţilor, Crailor şi a Prinţilor din Evropa, şi alte folositoare lucruri şi istorii : cu cinci icoane, prin Zaharia Carcalechi ferlegerul curţilor, Buda, Crăiasca Tipografie a Univesităţei Ungar, 1824.
 447. Catavasier, Blaj, [cu Tipariul Seminariului], 1824.
 448. Kengyelácz, Pavel, Istorie universală sau a toată lumea, după întocmirea D. Pavel Kenghelaţ, arhimandritul Mănăstirei Sfântului Gheorghie în Bănat, acum întâia oară pre limba românească prefăcută şi aşezată de Ioan Teodorovici, Buda, cu Tipariul Crăeştei Universitate din Pesta, 1824.
 449. Lagarde-Chambonas, Auguste-Louis-Charles de Messence de, Voyage de Moscou à Vienne, par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucharest et Hermanstadt ou lettres adressées a Jules Griffith, par le comte de Lagarde. - Paris ; Strasbourg : Treuttel et Würtz, 1824.

 450. [Catihisis mic sau Scurtă mărturisire pravoslavnică pentru shoalele neunite româneşti ceale din Ţeara Ungurească şi din părţile ei împreunate], [Buda], [tipărit cu chieltuiala Crăieştei Tipografii a Universitatei Ungureşti], [1825].

 451. [Act de hirotonisire şi de numire la Hălmagiu a preotului Ioan Moga]. [Blaj] : [s.n.], [1825].

 452. Lesicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemtescu, quare de mai multi autori, in cursul a trizeci, si mai multoru ani s'au lucratu = Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum , quod a pluribus auctoribus decursu triginta et amplius annorum elaboratum est, Budae [Budapest], typis et sumtibus Typographia Regiae Universitatis Hungaricae, 1825.
 453. Molnar Piuariu, Ioan, Deutch-Wallachiche Sprachlehre, verfasset von Johann Molnar v. Müllersheim, Dritte verbesserte Auflage, Hermannstadt, bei Martin v. Hochmeister k. k. priv. Buchdrucker und Buchhänler, 1825.
 454. [Opt glasuri sau octoihul cel mic], [Sibiu], [în Tipografia lui Ioann Bart], [1826].
 455. Adunare de pilde bisericeşti şi filosofeşti de întâmplări vrednice de mirare, de bune gândiri şi bune neravuri, de fapte istorice şi anecdote, tălmîcite de pre limba grecească în cea românească de Constantin din Goleşti, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti, 1826.
 456. Bucoavnă sau Cărticică de nume pentru trebuinţa pruncilor româneşti ne-uniţi din Ardeal, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1826.

 457. Golescu, Dinicu, Însemnare a călătorii meale Constantin Radovici din Goleşti făcută în anul 1824, 1825, 1826, [Dinicu Golescu], Buda, Crăiasca Tipografie a Univesitatei Ungar, 1826.
 458. Alexi, Ioan, Grammatica Daco-Romana sive Valachica, latinitate donata, ancta, ac in hune ordinem, redacta Joannes Alexi, Viennae : [s.n.], 1826.

 459. Octoih cu catavasieriu, Întâia oară întru acest chip aşezată, şi tipărită dupămrânduiala Besearicii Răsăritului, (...), La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pesta, 1826.
 460. Lazăr, Gheorghe, [Povăţuitorul tinerimei cătră adevărata şi dreapta cetire], [în acest chip acum întâia oară lucrată de D. Lazăr], [Buda], [în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungariei], [1826].

 461. Psaltirea prorocului şi împăratului David, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1826.
 462. Thornton, Thomas, Starea de acum din oblăduirea geograficească, orăşenească şi politicească a Prinţipaturilor Valahiei şi a Moldaviei, (...), de Thomas Thornton ; iară acum tălmăcită în limba românească, şi dată la tipariu spre cunoştinţa neamurilor acestor doao Prinţipaturi...[de Damaschin T. Bojincă], La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungar[iei], 1826.
 463. Tipiconul, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pesta, 1826.

 464. Bojincă, Damaschin T., Animadversio in Dissertationem Hallensem sub Titulo: Erweiss, dass die Walachen nicht Römischer Abkunft sind etc, cui adnectitur fidedignis scriptoribus fulta probatio, valachos esse veros posteros romanorum, authore Damasceno Th. Bozsinka, Pestini [Budapest], typis Ludovici Landerer de Füskút, 1827.

 465. Calendariu pre anul dela Cristos 1828, quarele este bisect, şi se cuprinde din 366 de zile, Buda, Cu tiparul Crăieştii Tipografii a Universitatei Unguresci din Pesta, [1827].

 466. Catihismul mic, sau Scurtată pravoslavnică mărturisire a legii greceşti neunite, pentru trebuinţa pruncilor celor neuniţiromâneşti, făcut, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1827.

 467. Psaltirea prorocului şi împărat David : în versuri alcătuită, de micul între musicoşii sistimii vechi Ioan Prale din Iaşul Moldovii, Braşov, în tipografia D. Franţisc de Şobeln, prin Fridrih Herfurt, 1827.

 468. Thököly, Sava, Erweis, dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind, und dies nicht aus ihrer italienisch-slavischen Sprache folgt = Arătarea că vlahii său rumânii nus de viţă romanii şi ca rădăcină aceastea din lumeă lor slaventeasă mestecată cu talianească nu se urmează, S.T., Ofen [Buda], gedruckt mit k. ung. Universitäts Schriften, 1827.

 469. Tomici, Ioan, Scurte învăţături pentru creşterea şi buna purtare a tinerimei română, precum şi nişte alease cântări beseariceşti, şi unele cuvioase şi desfătătoare lumeşti, întocmite de Ioan Thomici, La Buda, cu tipariul C. Universitate din Pesta, 1827.
 470. Aaron, Teodor, Scurt apendice la Istoria lui Petru Maior = Kurzer Anhang zur walachinschen Geschichte des Peter Major, ţesută de Teodor Aaron, Buda, cu Tiparul C. Universităţi din Pesta, 1828.

 471. Bojincă, Damaschin T., Respundere desgurzătoare la căntirea, cea în Hale în anul 1823, cu titlul: Erweis, dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind. (Adecă Arătare cum că românii nu sunt viţă de romani) de C. Conciliad de*** făcută... , întâi latineşte ţesută, iară acuma în linba daco-românească preîntoarsă, tot de acelaş autor Damaschin Th. Bojincă., Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti din Pesta, 1828 : Joannes Theodorovits.
 472. Cuvântare despre posturile Besearicii greceşti a Răsăritului, mai întâi pre limba grecească scrisă, iară acuma scoasă pre limba românească, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1828, imprimatur Antonius Tumara.
 473. Heliade Rădulescu, Ion, [Gramatică românească], [de D. I. Eliad], [Sibiu], [s.n.], [1828].
 474. Calendari românesc pe anul dela Cristos 1829, lucrat de Stefan P. Niagoe, Buda, cu Tipariul Crăeştii Tipografii, 1828.

 475. Acatistul prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi alte acatiste şi rugăciuni foarte evlavnice şi de folos, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1829.

 476. Bota, Moisi, [Versuri îndemnătoare către deprindere tinerimei româneşti întru învăţături], [de Moysi Bota], [Buda], [cu literile Crăieştei Tipografii a Universitatei Ungureşti din Pest], [1829].

 477. Calendariu românescu pe anul dela Cristos 1830 care se cuprinde din 365 de die-le şi este acum a trea ora intr-acestu modu lucratu de Ştefanu P. Niagoe inveţiatoriu scole-i romanesci din Pesta, alcătuit de Ştefan Niagoe. - 1829.

 478. Heineccius, Johann Gottlieb, Filosofia cuvântului şi a năravurilor, adecă Loghica şi Itica elementare, cărora să pune înainte Istoria filosoficească, scrise întâiu latineaşte de lăudatul profesor Io. Gottlieb Hainechie, în limba rumâneasco de Eufrosin Dimitrie Poteca = Logica und moral-Philosophie walachisch, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţei Ungariei, 1829 : Ioannes Theodorovits.
 479. Pleşoianu, Grigore, Abeţedar franţezo-românesc pentru tineri începători, acum întâiu cules şi întracestaşi chip cu rumâneşte întocmit, de G. Pleşoianul, A doă ediţie, [Sibiu?], [s.n.], 1829.


 480. Căpăţîneanul, Stanciu, Mitologhie pe limba românească, care arată toţi zeii şi zeiţele vechimii greceşti şi româneşti cu aligoriile lor deslagate în înţelesuri de învăţători fireşti şi moraliceşti, cu 63 de icoane, de Stanciu Căpaţineanu, [Sibiu?], [s.n.], 1830.

 481. Aaron, Vasile, Anul cel mănos, bucuria lumei, un cântec în stihuri îndemânatice, în care aflătoarele stări ale ştiutelor patru timpuri ale anului celui înfrumseţat cu roduri bune să cuprind, prin Vasilie Aaron, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1830.

 482. Bojincă, Damaschin T., Direguitoriul bunei-creştere : spre îndreptarea multor părinţi şi bun-folosul tinerimei romane, ţesu de Damaschin T. Bojincă, Buda, La Crăiasca Tipografia Universitatei Ungureşti, 1830.

 483. Biblioteca desfătătoare şi plină de învăţătură, tradusă din franţuzeşte de S. Căpătineanu, [Sibiu?], [în Tipografia lui Ioann Bart?], 1830.

 484. Ceasoslov, Acum întru acest chip tipărit, Sibiu, în Tipografia lui Ioann Bart, 1830.
 485. Fournier, Antoine, Limba franţuzească şi ortografia ei aratată prin printipuri în 24 de legi, au Gramatecă Franţuzească prin ajutorul caria poate sa înveţe cineva şi singur şi fără dascăl, a vorbi şi a scri regulat, (...), de M. Furnier, acum întâi şi cu româneşte spre folosul tinerimii r[omâneşti] de G. Pleşoianul, [Sibiu?], [s.n.], 1830.


 486. Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de, Mărirea romanilor sau Băgare de samă asupra pricinilor înălţării şi căderii lor, de Monteschiu, tradusă din franţuzeşte de Stanciu Căpăţineanu, [Sibiu?] , [în Tipografia lui Ioann Bart?], 1830.

 487. Murgu, Eftimie, Widerlegung der Abhandlung, welche unter dem Titel vorkommt, Erweiss, dass die Wallachen nicht römischer Abkunft sind, und diess nicht aus ihrer italienisch-slavischen Sprache folgt, mit mehreren Gründen vermehrt, und in die walachische Sprache übersetzt..., verfatzt von E. Murgu, Ofen [Buda], gedruckt mit königl. ung. Universitäts Schriften, 1830.
 488. Pap, Theodor, Trista predică care la îngroparea Ecţelenţiii Sale Prea luminatului şi Prea măritului Domn Ioan Bobb de Kapolnak Monostor (...), Episcop al Făgăraşului (...), s-au cuvântat prin Theodor Pap de Uifalu, (...), [Sibiu], [în tipografia şi cu slovele lui Martin de Hohmeister], 1830.

 489. Schiemann, Leopold, Pruncii cei părăsiţi, ajutoriului lui Dumnezeu, şi purtării de grijă a unei bătrâne şi credincioasă şi crescătoare încredinţaţi : istorie franţozească adevărată şi morală, după forma legii celei creştineşti spre îndreptarea tinerimei , întocmită de Leopold Şimani, acum în lumea românească aşezată de Ioan Teodorovici = Die verfassenen Kinder, Buda, cu tiparul Crăeştii Tipografii a Universităţii din Pesta, 1830.

 490. Colville Frankland, Charles Travels to and from Constantinople, in 1827 and 1828 or Personal narrative of a journey from Vienna, through Hungary, Transylvania, Wallachia, Bulgaria and Roumelia to Constantinople; (...), by capt. Charles Colville Frankland, 2 edition, London, Henry Colburn and Richard Bentley, 1830.
 491. Vaida, Ladislau, Az erdélyi polgári magános törvények historiaja, irta Sóósmezei Vajda László, [Kolozsvár], Királyi Lyceum Betüivel, 1830.

 492. Vaida, Ladislau, Az erdélyi polgári magános törvényekkel való esmeretségek harmadik könyve, (...), irta Sóósmezei Vajda László, Kolo'sváron, A' Királyi Lyceum Betüivel, 1830.
 493. Vaida, Ladislau, Synopsis historiae juris Transsilvanici, in usum auditorium suorum, per Ladislau Vajda de Sóósmező, Claudiopoli [Cluj-Napoca], typis Lycei Regii, 1830.
 494. Laurian, August Treboniu, Tentamen criticum in originem, derivationem et formam linguae romanae in utraque Dacia vigentis vulgo valachicae, Viennae, Typis Congregationis Mechitaristarum, 1840, LXXVIII.

 495. Vaillant, Jean Alexandre, La Romanie ou Histoire, langue, littérature, orographie, statistique des peuples de la langue d'or, Ardialiens, Vallaques et Moldaves, résumés sous le nom de Romans, par J. A. Vaillant, Paris, Arthus Bertrand,éditeur, 1844.
 496. Gérando, Auguste de, La Transylvanie et ses habitants, 2-eédition revue et augmentée, Paris, Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1850.
 497. Saguna, Andrei, Adaos la promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericesti nationale a românilor de relegea rasariteana în ces. reg. provintii ale monarhiei austriace, Sibiu, În Tipografia lui Georgie de Clozius, 1850.

 498. Paget, John, Hungary and Transylvania : with remarks on their condition, social, political and economical, A new edition, London,John Murray, 1850.
 499. Demidov, Anatolij Nikolaevic, Travels in Southern Russia and the Crimea, through Hungary, Wallachia and Moldavia during the year 1837, London, John Michell, 1853.
 500. Cipariu, Timotei, Elemente de limba romana : dupa dialecte si monumente vechi, Blasiu , Tipariulu Sem. Diecesanu, MDCCCLIV [1854].

 501. Papiu-Ilarian, Alexandru, Les Roumains des etats autrichiens : l'independance constitutionnelle de la Transilvanie, Bucarest, Imprimerie du Journal le National, 1861.

 502. Ansted, David Thomas, A short trip in Hungary and Transylvania in the spring of 1862, London,W-m.
  H. Allen & Co., MDCCCLXII [1862].

 503. Bitterlin, J. L, Ambigu transylvain, Kronstadt, Henri Dressnandt, libraire-éditeur, 1880.

 504. Fava, Roberto, Ricordi rumeni, note di un viaggio in Transilvania e Romania, Parma, Ferrari e Pellegrini, 1894.

 505. Biblioteca românească veche sau Adunări de multe lucruri folositoare, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1929-1930.

  vol. 3

  vol. 4


 506. Întru mărirea Sfintei de o fiinţei de viiaţă făcătoarei şi nedespărţitei Troiţii, Tatălui şi Fiiului şi Sfântului Duh s-au tipărit cartea aceasta Adunarea cazaniilor, (...), 3 părţi coligate.
 507. [E siralom völgyen edes hazankban Sion fele ohajtozva utazo sok szegeny özvegyek s árvák elesztö szellöje, avagy, olly halotti tisztességtétel, mellyben a sérelmes szivü özvegyek vigasztaltatnak, mind a békeséges-türésnek és Isteni félelemnek gazdag jutalmával, s mind a Mennyei tutorság alá maradott földi árvájoknak, és a jobb életre által költözött Férjeknek bóldogságának meg-gondolásával, melly végben ment a nehai tekintetes urnak N. Szemere György uramnak, nemes Aba-új, és más egynehány vármegyéknek, edgyik Fö-rend assessorának, gyászos koporsójában való bé-szállásának, s a földnek gyomrában való bé-takarittatásának alkalmatosságával Losonczon, a belöl meg-irt személyek által; s közönségessé-is tétetett, ex Authoritate Majorum]

 508. Raţiu Basiliu, Istoria beserecesca pentru folosulu tenerimei romane teologico-scolastice, pre scurtu intocmita, Canonic, Blasiu, Cu tipariulu Seminariului diecesanu, 1854.

 509. Verne Jules, Castelul din Carpaţi, roman din vieaţa poporului românesc din Ardeal, Jules Verne, traducere autorisată de Victor Onişor, cu o prefaţă despre Jules Verne-scriitor şi scrieri-de Dr. E. Dăianu, Sibiiu, "Tipografia", societate pe acţiuni, 1897. Revenire în prima pagina