Bibliografia istorică a României 1994-2010
 

1. Abâzova, Ecaterina ; Reabțeva, Svetlana. Un pandantiv din epoca Hoardei de Aur descoperit la Costești, raionul Ialoveni, Republica Moldova (A pendentive from the Golden Horde discovered at Costești, district Ialoveni, Republic of Moldova). In: Simpozion de numismatică organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ștefan cel Mare, București, 2007, p. 161-167. Cuvinte cheie: Podoabe ; Republica Moldova ; Sec. 14 ; Jewelry ; Republic of Moldova ; 14th c.


2. Abdülvahap, Nariman. Romanya ile Kiri'm Ortak tarihiden: Islâmlașma harekeii ve Seyyid Sari saltuk (XIII.yy) (From the history of Crimean Tatars in Romania: the Islamist movement and Seyyid Sari Saltuk (XIIIth century) ). In: Moștenirea istorică a tătarilor. Vol. 1, București, 2010, p. 57-62. Cuvinte cheie: Tătari ; România ; Sec. 13 ; Tatars ; Romania ; 13th c.


3. Abibullaeva, E. E. Rehber-i Mu'allimin, yani Mu'allimlere Yoldas, by Gasprinsky as a Methodological Teacher's Guide for New Schools (to 110th Edition Anniversary). In: Moștenirea istorică a tătarilor. Vol. 1, București, 2010, p. 135-140. Cuvinte cheie: Pedagogie ; Pedagogy.


4. Aboussouan Camille. Un grand savant d'Orient et d'Occident [Virgil Candea]. In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 35-36. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; CANDEA VIRGIL (n. 1927).


5. Abraham Florian. Propaganda pentru sustinerea colectivizarii: metode, continut si realitati in comuna Mirsid, judetul Salaj = La propagande pour le soutien de la collectivisation: methodes, contenu et réalités dans la commune de Mirsid, le département de Salaj. In: Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1999, p. 183-188; Revista Bistritei, 1999, 12-13, p. 183-188. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Economie ; Colectivizare.


6. Abraham, Florin. "Celălalt" în constituționalismul românesc. Studiu asupra relațiilor dintre majoritate și minorități ("The other" in the Romanian constitutionalism. Study of the relations between majority and minorities). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 3, Sibiu, 2008, p. 29-49. Cuvinte cheie: Constituție ; România ; Minorități naționale ; Constitutions ; Romania ; Minority & ethnic groups.


7. Abraham, Florin. Lupta anticomunistă și memoria colectivă după 1989 în România (The anti communist fight and the collective memory after 1989 in Romania). In: Rezistența anticomunistă. Cercetare științifică și valorificare muzeală. Volumul I, Cluj-Napoca, 2006, p. 282-298. Cuvinte cheie: Rezistența anticomunistă ; Memorie colectivă ; România ; 1989-.


8. Abraham, Florin. Modele ale formării elitelor politice în România după 1989 (Models of political elites formation in Romania after 1989). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 504-509. Cuvinte cheie: Elite politice ; România ; 1989-2009 ; Elite -- Politics ; Romania ; 1989-2009.


9. Abraham, Florin. Multiculturalismul în România: între aspirație și realitate. Repere politice și instituționale (Multiculturalism in Romania : between aspiration and reality. Political and institutional frame). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 5, Sibiu, 2010, p. 381-393. Cuvinte cheie: Multiculturalism ; România ; 1990-2010 ; Multiculturalism ; Romania ; 1990-2010.


10. Abraham, Florin. Partide ale minorităților etnice din România: Cazul UDMR (Ethnic minorities parties from Romania: The U.D.M.R case). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX, Sibiu, 2006, p. 283-294. Cuvinte cheie: Partide politice ; Minorități naționale ; Maghiari ; România.


11. Abraham, Florin. Partidele etnocentrice și votantul anti-minoritar în România (1990-2008) (Ethnocentrical parties and the anti- minority voter in Romania (1990 -2008)). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 4, Sibiu, 2009, p. 375-391. Cuvinte cheie: Partide politice ; Naționalism ; România ; 1990-2008 ; Political parties ; Nationalism ; Romania ; 1990-2008.


12. Abraham Florin. Perceptii si evaluari privind institutia parlamentara in Romania (1990-2001) (Perceptions et évaluations concernant l'institution parlamentaire en Roumanie). In: Societate si civilizatie, Targu-Mures, 2002, p. 431-440. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada postcomunista.


13. Abraham Florin. Relatia dintre sistemul politic si mass-media in Romania dupa 1989 (La relation entre le système politique et le mass média). In: Repere ale dezvoltarii la inceput de mileniu, Targu Mures, 2004, p. 231-250. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada postcomunista.


14. Abraham, Florin. Relația dintre sistemul politic și mass-media în România după 1989 (The relation between the political system and mass media in Romania after 1989). In: "Repere ale dezvoltării la început de mileniu". Secțiunea: Istorie, Târgu-Mureș, 2004, p. 231-260. Cuvinte cheie: Politică ; Mass-media ; România ; 1989-.


15. Abraham Florin. Sfarsitul razboiului rece si teoria relatiilor internationale (La fin de la guerre froide et la théorie des relations internationales). In: Un om si o viata, Bucuresti, 2003, p. 358-366. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


16. Abraham, Florin. Social-democratizarea stângii românești. Studiu de caz: Partidul Social Democrat (The social-democratization of the Romanian left wing. A case study: the Social Democratic Party). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 2, Sibiu, 2007, p. 359-377. Cuvinte cheie: Partide politice ; România ; 1990-2007 ; Political parties ; Romania ; 1990-2007.


17. Abraham Florin. Strategii electorale in campania alegerilor pentru Primaria Generala a Bucurestiului 2000 (Stratégies électorales dans la campagne des élections pour la Mairie Générale de Bucarest). In: Democratie in Europa Centrala si de sud-est - aspiratie si realitate (secolele XIX-XX), Satu-Mare, 2000, p. 206-221. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada postcomunista.


18. Abrihan, Angela Maria. Icoana - călăuza șișeștenilor (The icon - the guide for Șișești). In: Șișeștii. Vatră străbună. Volumul II, Baia-Mare, 2004, p. 237-240. Cuvinte cheie: Icoane ; Morală creștină ; Șișești, Comuna (România).


19. Abrudan Dumitru. Ierarhi care au patronat Scoala teologica de la Sibiu, profesori si absolventi ai acesteia onorati cu titlul de membru al Academiei Romane (Prélats, patrons de l'Ecole théologique de Sibiu, leur professeurs et élèves devenus membres de l'Académie Roumaine). In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 603-614. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii.


20. Abrudan Dumitru. Literatura sapientiala a Orientului si cartilor biblice despre intelepciune (La littérature sapientiale de l'Orient et les livres biblique sur la sagesse). In: Logos, Cluj-Napoca, 2001, p. 243-251. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Cultura ; Civilizatie.


21. Abrudan, Dumitru. "Telegraful Român" - ctitorie șaguniană ("Telegraful Român"- Saguna's creation). In: Mitropolitul Andrei Șaguna, creator de epocă în istoria Bisericii ortodoxe din Transilvania, Sibiu, 2008, p. 181-203. Cuvinte cheie: Ziare ; Sibiu, Orașul (România) ; Newspapers ; Sibiu, city (Romania).


22. Abrudan, Elena. The Image of Post-Communist Society in Russian Literature. In: Post-Communist Culture and Societies, Cluj-Napoca, 2005, p. 99-108. Cuvinte cheie: Societate ; Postcomunism ; Literatură rusă.


23. Abrudan, Mircea Gheorghe. Considerații privind aristocrația și burghezia în Germania wilhelmiană (Comments regarding the aristocracy and burgeoisie in Wilhelm's Germany). In: Sub semnul istoriei. De la debut spre consacrare, Cluj-Napoca, 2009, p. 205-214. Cuvinte cheie: Aristocrație ; Burghezie ; Germania ; Sec. 19 ; Nobility ; Burgeoisie ; Germany ; 19th c.


24. Acad. Gh. Platon. In: Semnal, Bucuresti, 2000, p. 136-147. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; PLATON GHEORGHE (n. 1926).


25. Academicianul Dan Berindei la 80 de ani. Bibliografia stiintifica 1945-2003. In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 7-44; AIIX, 2002-2003, 39-40, p. 17-42. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; BERINDEI DAN (n. 1923).


26. Academicianul Stefan Stefanescu la 70 de ani. In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 7-14. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; STEFANESCU STEFAN (n. 1929).


27. Acatrinei Filaret. Carol al II-lea si Radiodifuziunea Romana (Charles II et la Radiodiffusion Roumaine). In: Omagiu istoricului Dan Berindei, Focsani, 2001, p. 364-374. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Politica interna ; Administratie.


28. Acatrinei Filaret. Fronda si propaganda in societatea romaneasca in anii 1941-1944. Rolul presei vorbite = La fronde et la propagande dans le société roumaine entre 1941-1944. Le rôle de la presse parlée. In: Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focsani, 1999, p. 718-759. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


29. Acatrinei Filaret. Posturi de radio clandestine pe teritoriul Romaniei in perioada 1940-1944 (Radio clandestine en Roumanie). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 169-177. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


30. Acatrinei Filaret. Radiodifuziunea romana si lovitura de palat de la 23 august 1944 (La Radiodifusion roumaine et le coup de palait du 23 aoűt 1944). In: Romania si al Doilea Razboi Mondial, Focsani, 2000, p. 273-296. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


31. Acatrinei Filaret. Radiofonia in viata internationala. Cazul Romaniei (La radiophonie dans la vie internationale. La cas de la Roumanie). In: Structuri politice in secolul XX, Bucuresri, 2000, p. 261-285. Cuvinte cheie: Romania ; Stiintele naturii ; Stiinte tehnice.


32. Acatrinei, Stela. Conferința de pace din 1946 și mass-media (The Peace Conference in 1946 and mass media). In: Paradigmele istoriei. Vol. 2, Iași, 2009, p. 28-39. Cuvinte cheie: Conferința de pace (Paris) ; 1946-1947 ; Articole din periodice ; România ; Paris Peace Conference (1946-1947) ; Articles & journals ; Romania.


33. Acatrinei, Stela. Forumul Păcii de la Paris (iulie-octombrie 1946) (Paris Peace Forum (July-October 1946)). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 327-358. Cuvinte cheie: Tratate de pace ; România ; 1947 ; Peace treaties ; Romania ; 1947.


34. Acatrinei, Stela. Problemele reconstrucției europene după 1945. Reflexe istoriografice (Problems of European reconstruction after 1945. Historiographic aspects). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 295-314. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; 1946-1947 ; Istoriografie ; Romania ; Foreign policy ; 1946-1947 ; Historiography.


35. Acatrinei, Stela ; Acatrinei, Gheorghe. România și organizarea păcii, 1945-1947 (aspecte istoriografice) (Romania and peace organization, 1945-1947 (historiographic aspects)). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 362-377. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; 1945-1947 ; Istoriografie ; Romania ; Foreign policy ; 1946-1947 ; Historiography.


36. Acatrinei, Stela ; Ciucanu, Corneliu. Memorii și proteste românești la Paris. Intervenția mass-mediei (Romanian memoirs and protests in Paris. Interposition of mass-media). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 368-382. Cuvinte cheie: Conferința de pace (Paris) ; 1946-1947 ; România ; Paris Peace Conference (1946-1947) ; Romania.


37. Achim, Venera. Desființarea sclaviei în cele două Americi și în Principatele Române în secolul al XIX-lea - o paralelă (The abolition of slavery in the two Americas and the Romanian Principalities in the 19th c.-a parallel). In: Europa și noi: studii de istoria economiei, București, 2005, p. 373-395. Cuvinte cheie: Sclavaj-Abolire ; America ; Sclavaj-Abolire ; Principatele Române.


38. Achim, Venera. Documente inedite despre Mihail Kogălniceanu și rolul său în dezrobirea țiganilor (Original documents on Mihail Kogălniceanu and his role in the liberation of gypsies). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 467-474. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Kogălniceanu, Mihail ; Documente.


39. Achim Venera. Locul tiganilor (robilor) in economia Principatelor Romane in perioada dezrobirii (1830-1860) (La place des Tzigans dans l'économie des Principautés Roumaines pendant la liberation). In: Doua secole de tranzitie romaneasca, Bucuresti, 2003, p. 68-88. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Societate ; Economie.


40. Achim, Venera. Voyageurs étrangers de la premiere moitié du XIXe sičcle. Relations sur les Tziganes des Principautés Roumaines. In: Vers l'Orient européen: Voyages et images. Pays roumains, Bulgarie, Gréce, Constantinople, București, 2009, p. 179-196. Cuvinte cheie: Rromi ; Principatele Române ; Descrieri de călătorie ; Sec. 19 ; Romani people ; Romanian Principalities ; Travelers' writings ; 19th c.


41. Achim Viorel. The Antonescu Government's Policy towards the Gypsies. In: The Holocaust and Romania, Bucharest, 2003, p. 55-60. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


42. Achim, Viorel. Antonescu, Ion. In: Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts, Wien; Köln; Weimar, 2010, p. 40-41. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Antonescu, Ion.


43. Achim, Viorel. Asimilarea țiganilor în preocupările aboliționiștilor români (Gypsies' assimilation in the concerns of the Romanian abolitionists). In: Minoritățile etnice în România în secolul al XIX-lea, București, 2010, p. 91-106. Cuvinte cheie: Rromi ; Sclavie -- Abolire ; România ; Sec. 19 ; Romani people ; Slavery -- Abolition ; Romania ; 19th c.


44. Achim Viorel. Atitudinea contemporanilor fata de deportarea tiganilor in Transnistria (L'attitude des contémporaines envers la déportation des Tzigans en Transnistria). In: Romania si Transnistria: Problema Holocaustului, Bucuresti, 2004, p. 201-233. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


45. Achim, Viorel. Atitudinea contemporanilor față de deportarea țiganilor în Transnistria (The contemporaries' attitude to the gypsies' deportaion in Ztansnistria). In: România și Transnistria - Problema Holocaustului, București, 2004, p. 201-233. Cuvinte cheie: Deportați ; Rromi ; Transnistria.


46. Achim, Viorel. Banatul în chestionarul "istoric" al lui Nicolae Densusianu. Răspunsurile date de învățătorul Sofronie Liuba și preotul Aureliu Iana din Măidan (Banat in Nicolae Densușianu' s "historical" questionnaire. The answers of school teacher Sofronie Liuba and priest Aureliu Iana from Măidan). In: Studii bănățene, Timișoara, 2007, p. 341-394. Cuvinte cheie: Corespondență ; Istorici ; România ; Densușianu, Nicolae ; Etnologie-Anchete.


47. Achim, Viorel. Considerații asupra politicii față de ortodocși a regelui Ludovic I de Anjou, cu referire specială la chestiunea dijmelor (Remarks on the policy towards the Orthodox of king Louis I of Hungary with specuial reference to the question of teind). In: Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 69-79. Cuvinte cheie: Biserică și stat ; Regi și suverani ; Ungaria ; Sec. 14 ; Ortodocși ; Transilvania (România) ; Sec. 14 ; Church & state ; Kings & rulers ; Hungary ; 14th c. ; Orthodox (Orthodox Eastern Church) ; 14th c.


48. Achim, Viorel. Decizia deportării țiganilor și proiectul utilizării lor, la munci în Transnistria (The decision of deporting the Gypsies and the project to use them at work, in Transylvania). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 5, Sibiu, 2010, p. 256-263. Cuvinte cheie: Rromi -- Exterminare ; Transnistria ; 1941-1944 ; Romani people ; Transnistria ; 1941-1944.


49. Achim, Viorel. Deportarea evreilor în Transnistria în contextul politicii demografice a guvernului Antonescu (Jews deportation to Transnistria within the context of demographical politics of Antonescu's government). In: Holocaustul la periferie. Persecutarea și nimicirea evreilor în România și Transnistria în 1940-1944, Chișinău, 2010, p. 233-248; In lb. germană, in: Holocaust an der Peripherie. Judenpolitik und Judenmord in Rumänien und Transnistrien 1940-1944, Berlin, 2009, p. 151-160. Cuvinte cheie: Evrei -- Exterminare (1939-1945) ; Deportați ; Transnistria.


50. Achim Viorel. Despre misiunile la tatari ale magistrului Ponyt (1263, 1270) (Les missions du magistrat Ponyt chez les Tatars). In: Istorie si diplomatie in relatiile internationale, Constanta, 2003, p. 61-72. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


51. Achim, Viorel. Despre studiile minoritare în România în perioada interbelică (Studies on minorities in interwar Romania). In: Hegemoniile trecutului. Evoluții românești și europene. Profesorului Ioan Chiper la 70 de ani, București, 2006, p. 89-98. Cuvinte cheie: Minorități naționale ; România ; 1919-1939.


52. Achim Viorel. Ecclesiastic Structures and Political Structures in 14th Century Wallachia. In: Church and Society in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, 1998, p. 123-135. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


53. Achim, Viorel. Istoria unei provincii de frontieră: banatul de Severin în secolul al XIII-lea (The history of a border province : Banatul de Severin in the 13th c.). In: Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români, Cluj-Napoca, 2006, p. 31-60. Cuvinte cheie: Banat (România) ; Istorie ; Sec. 13.


54. Achim Viorel. O formatiune medievala de granita in sud-estul Banatului: Craina = Une formation médiévale de frontiere au sud-est du Banat: Craina. In: National si universal in istoria romanilor. Profesorului Serban Papacostea, Bucuresti, 1998, p. 190-206. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Istoria statului ; Istoria dreptului.


55. Achim, Viorel. Rumänen aus Nordsiebenbürgen (1940-1944). In: Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts, Wien; Köln; Weimar, 2010, p. 559-561. Cuvinte cheie: Deportați ; Transilvania (România) ; 1940-1944.


56. Achim, Viorel. Sabin Manuilă despre știința demografiei ca argument contra revizuirii frontierelor (Sabin Manuilă on demography as argument against the frontiers revision). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 317-328. Cuvinte cheie: Statisticieni ; România ; Manuilă, Sabin ; Revizionism ; Frontiere ; Demografie.


57. Achim Viorel. Stapanirile cneziale in Banat. Consideratii asupra cotelor patrimoniale (Les cnezate de Banat. Considérations sur les quote-parts patrimoniales). In: In memoriam Radu Popa, Cluj-Napoca, 2003, p. 241-248. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


58. Achim, Viorel. Un glosar latin-român din jurul anului 1830 provenit din Țara Românească (A Latin-Romanian glossary from about 1830 from Wallachia). In: Floarea darurilor. In memoriam Ion Gheție, București, 2006, p. 247-260. Cuvinte cheie: Carte veche ; Manuscrise ; Țara Românească ; 1830.


59. Achimescu, Nicolae. Evreul Iosif, mare "demnitar" al lui Dumnezeu la curtea faraonilor egipteni. O perspectivă hrisostomică (Joseph the Jew, a "high" dignitary of God at the Court of the Egyptin Pharaos. A Chrysostomic perspective). In: Sfântul Ioan Gură de Aur († 407) - mare dascăl al lumii și ierarh, Iași, 2007, p. 49-63. Cuvinte cheie: Ioan Gură de Aur, Sfântul ; Critică și interpretare ; John Chrysostom, Saint ; Criticism & interpretation.


60. Achimescu Nicolae. Pseudo-religiozitate si agresivitate in lumea de astazi (Pseudo-religiosité et agressivité dans le monde actuel). In: Priveghind si lucrand pentru mantuire, Iasi, 2000, p. 258-270. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Biserica ; Religie.


61. Acker Udo. Wilhelm Beindorf - ein vergessener Künstler und sein verscherun - denes Werk. In: Arta romaneasca. Arta europeana, Oradea, 2002, p. 315-316. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; BEINDORF WILHELM.


62. Acmola Güner. Originea si evolutia problemei nationale a tatarilor (scurt istoric) (L'origine et l'évolution du problème national des Tatars). In: Tatarii in istoria romanilor, Constanta, 2004, p. 43-52. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


63. Acte patriarhicești referitoare la Mitropolia Proilaviei (Patriarchal acts concerning the Metropolitan Church of Proilavia). In: Istorie bisericească, misiune creștină și viață culturală. Vol. 1, Galați, 2009, p. 458-471. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; România ; Sec. 17-19 ; Documente ; History -- Church (org.) ; Romania ; 17th-19th c. ; Documents.


64. Acu Dumitru. 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei si Ziua Astrei (1er Décembre - Journée Nationale de la Roumanie et la Fête de l'Astra). In: Societate si cultura in Romania interbelica, Arad, 2004, p. 127-133. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Unire (1918).


65. Acu, Dumitru. Asociațiunea ASTRA - instituție de educație deschisă și permanentă (The Association ASTRA - an institution for permanent open education). In: Educația și integrarea Europeană, Sibiu, 2007, p. 45-51. Cuvinte cheie: Societăți culturale ; Transilvania (România) ; 1861-1950 ; Culture -- Associations ; Transylvania (Romania) ; 1861-1950.


66. Acu, Dumitru ; Hodorogea, Virginia. Eminescu și idealurile Astrei (Eminescu and the ideals of Astra). In: A 96-a Adunare Generală a Astrei la Făgăraș, Făgăraș, 2000, p. 6-9. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Eminescu, Mihai ; Societăți culturale ; Transilvania (România).


67. Adafini Mihai. Manfred von Killinger la Soveja. In: Cronica Vrancei, Focsani, 2001, vol. II, p. 279-283. Cuvinte cheie: Romania ; Judete ; Localitati ; Soveja.


68. Adafini Mihai. Mos Ion Roata in constiinta urmasilor (Mos Ion Roata dans la conscience de sas successeurs). In: Cronica Vrancei, Focsani, 2001, vol. II, p. 100-106. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; ROATA ION (1806-1882).


69. Adafini, Mihai. Moș Ion Roată în conștiința urmașilor (Moș Ion Roată in the conscience of posterity). In: Unirea Principatelor Române, Focșani, 2009, p. 46-48. Cuvinte cheie: Personalități istorice ; România ; Roată, Ion ; Personalities -- History ; Romania ; Roată, Ion.


70. Adafini Mihai. Proprietatile manastirii Soveja (Les propriétés du monastère Soveja). In: Cronica Vrancei, Focsani, 2003, vol. IV, p. 45-49. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


71. Adafini Mihai ; Ghimpu Gheorghe. Istoria invatamantului din Soveja la a 135-a aniversare (L'histoire de l'enseignement de Soveja au 135ème anniversaire). In: Cronica Vrancei, Focsani, 2000, vol. I, p. 58-72. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


72. Ádám Magda. A kisantant és a magyar kisebbségi kerdés = La Petite Entente et le probleme de la minorité hongroise. In: Erdély a Históriában, Székelyudvarhely, 1992, p. 153-157. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica.


73. Ádám Magda. A kör bezárul! A kisantant megalakulása = Cercle clos! La formation de la Petite-Entente. In: Erdély a Históriában, Székelyudvarhely, 1992, p. 147-152. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica.


74. Adam, Simona. Socializare interculturală și construcție identitară în discursul autobiografic bănățean (istorie orală) (Intercultural socialization and identity construction in the autobiographic speech in Banat (oral history)). In: Banatul din memorie. Studii de caz, Timișoara, 2008, p. 153-173. Cuvinte cheie: Banat (România) ; Identitate ; Istorie orală ; Banat (Romania) ; Identity ; Oral history.


75. Adamache Adrian. L'ouverture au public des archives historiques roumaines. In: Mémoire et histoire: Les Eats européens face aux droits des citoyens du XXIème siècle, Bucarest, 1998, p. 51-54. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Arhivistica.


76. Adamek, Diana. Le Dos Tourné A La Terre. In: Centru și margine la Marea Mediterană. Filosofie politică și realitate internațională, București, 2009, p. 276-277. Cuvinte cheie: Marea Mediterană ; Cultură și civilizație ; Periferii ; Mediterranean Sea ; Culture & civilization ; Slums.


77. Adăniloaie, Nichita. O personalitate a Bucovinei: istoricul Ion I. Nistor (A personality from Bukovina: the historian Ion I. Nistor). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 130-136. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Nistor, Ion I.


78. Adăniloaie, Nichita. Un memoriu privind suferințele dornenilor în Primul Război Mondial (A memorial on the sufferings of the people from Vatra Dornei in World War I). In: Istorie și contemporaneitate. Profesorului Ion I. Solcanu la a 65-a aniversare, Iași, 2008, p. 114-122. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; Vatra Dornei, Orașul (România).


79. Adăniloaiei, Nichita. Cuza-Vodă și învățământul (Cuza- Voievode and education). In: Posteritatea lui Alexandru Ioan Cuza, Bârlad, 2008, p. 140-153. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Cuza, Alexandru Ioan ; Personalities -- Politics ; Romania ; Cuza, Alexandru Ioan.


80. Adler Otto. Intre documente si finalitate [Evreii] (Entre documents et finalités [les Juifs]). In: Evreii in societatea si constiinta istorica romaneasca, Bucuresti, 2003, p. 89-94. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


81. Aftene Goksen, Doina. Ottoman Coins Discovered in t he County of Brăila. In: Enjeux politiques, économiques et militaires en Mer Noire (XIVe-XXIe sičcles). Études ŕ la mémoire de Mihail Guboglu, Brăila, 2007, p. 333-342. Cuvinte cheie: Monede ; Brăila, Județul (România).


82. Agache Astrid. Identitätsstiftende Jahre des Germanisten Karl Kurt Klein 1897-1971. In: Punti in istorie. Studii romano-germane, Iasi, 2001, p. 50-67. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; KLEIN KARL KURT (1897-1971).


83. Agache, Catinca. Eugen Doga. In: Românii din afara granițelor țării: Iași-Chișinău: legături istorice, Iași, 2008, p. 493-497. Cuvinte cheie: Compozitori ; Români ; Republica Moldova ; Doga, Eugen ; Composers ; Romanians ; Republic of Moldova ; Doga, Eugen.


84. Agache, Catinca. Literatura română în țările vecine (1945-2000) (The Romanian literature in the neighbour countries (1945-2000)). In: Românii din afara granițelor țării. Evoluție istorică și situație prezentă în contextul integrării României în Uniunea Europeană, Iași, 2006, p. 153-171; G Buc., 2006, 13, nr. 3, p. 101-134; 2007, 14, nr. 1, p. 72-89; nr. 2, p. 74-117. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Literatură ; 1945-2000.


85. Agache, Catinca. Scriitori și reviste aromânești în procesul integrării în literatura generală română (Aromanian writers and periodicals in the process of integration in general Romanian literature). In: Românii din afara granițelor Țării. Europa de lângă noi. Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică, Iași, 2009, p. 258-266. Cuvinte cheie: Literatură română -- Istoria literaturii ; Literatură aromână -- Istoria literaturii ; Romanian literature ; History & criticism ; Aromanian literature ; Literature -- History & criticism.


86. Agache Dumitru. Comunicare, interferente si dijunctii (Communication, intérferances et dijonctions). In: Moldova si economia de schimb europeana. Secolele XIV-XVIII, Iasi, 2003, p. 75-89. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


87. Agache Dumitru. Mihai Viteazul - aparator al crestinatatii (Mihai Viteazul défenseur du christianisme). In: Varstele Unirii, Iasi, 2001, p. 33-48. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Mihai Viteazul.


88. Agache Dumitru. Pomelnicele bisericesti. Valoare documentara si semnificatie istorica (Litanies religieuses. Valeur documentaire et signification historique). In: Hristos in Moldova, Iasi, 2001, vol. I, p. 319-327. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Izvoare documentare ; Izvoare narative.


89. Agache Dumitru. Restructurarea cailor de comunicatie din Moldova medievala in context central si sud-est european = La restructuration des voies de communication de la Moldavie médiévale en contexte central et sud-est européen. In: Itinerarii istoriografice, Iasi, 1996, p. 315-323. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


90. Agache, Liliana. Nume de dări în documente moldovenești din prima jumătate a secolului al XVII-lea (Tax names in Moldavian documents in the first half of the 17th c.). In: Floarea darurilor. In memoriam Ion Gheție, București, 2006, p. 35-46. Cuvinte cheie: Impozite ; Terminologie ; Manuscrise ; Moldova (România) ; Sec. 17.


91. Agachi, Alexei. Hramul Mănăstirii Hâncu Sfânta Cuvioasa Parascheva (Hâncu Monastery with holy Cuvioasa Parascheva as patron of the church). In: Probleme actuale de istorie națională. Studii în onoarea profesorului Pavel Parasca, Chișinău, 2009, p. 283-290. Cuvinte cheie: Hâncu, Mănăstirea (Republica Moldova).


92. Agnelli, Arduino. Ideea de națiune în secolul al XIX-lea în țările care luptau pentru independență (The idea of nation in the 19th c. in the countries fighting for independence). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 52-63. Cuvinte cheie: Naționalism ; Europa ; Sec. 19 ; Nationalism ; Europe ; 19th c.


93. Agrigoroaiei, Ion. Basarabia în cadrul României întregite. Evoluția învățământului (Basarabia within the united Romania. The evolution of education). In: Românii din afara granițelor țării. Evoluție istorică și situație prezentă în contextul integrării României în Uniunea Europeană, Iași, 2006, p. 124-141. Cuvinte cheie: Invățământ ; Basarabia ; Sec. 20.


94. Agrigoroaiei, Ion. Bucovina sub semnul Marii Uniri (Bukovina under the sign of the Great Union). In: Românii din afara granițelor Țării. Europa de lângă noi. Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică, Iași, 2009, p. 81-88. Cuvinte cheie: Unitate națională ; România ; 1918 ; National unity ; Romania ; 1918.


95. Agrigoroaiei Ion. Consiliul de Coroana de la Cotroceni (14/27 august 1916). Semnificatia unei hotarari istorice (Le Conseil de Courrone de Cotroceni. Le sens d'une décision historique). In: Studii si articole de istoria artei. Muzeul National Cotroceni, Bucuresti, 2001, p. 182-187. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


96. Agrigoroaiei, Ion. Conștiința comunității și a solidarității naționale în Basarabia (1917-1918) (The community and national solidarity conscience in Basarabia (1917-1918)). In: Istorie și contemporaneitate. Profesorului Ion I. Solcanu la a 65-a aniversare, Iași, 2008, p. 316-325. Cuvinte cheie: Români ; Identitate națională ; Basarabia ; 1917-1918.


97. Agrigoroaiei, Ion. Date referitoare la cultele din Basarabia 1918-1940. Starea Bisericii Ortodoxe (Data about the religious cults from Basarabia 1918-1940. The condition of the Orthodox Church). In: In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor și a relațiilor internaționale, Iași, 2007, p. 619-631. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Basarabia ; 1918-1940 ; Orthodox Church ; Bessarabia ; 1918-1940.


98. Agrigoroaiei Ion. De la autonomie la independenta - momente spre unirea Basarabiei cu Romania (pozitia ziarului "Miscarea") (De l'autonomie à l'indépendance - instants vers l'Union de Bessarabie à Roumanie (la position du journal "Miscarea"). In: Structuri politice in secolul XX, Bucuresti, 2000, p. 155-167. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Unire (1918).


99. Agrigoroaiei, Ion. Iașii și unirea Basarabiei cu România (Iassy and the union of Basarabia with Romania). In: Unirea Principatelor. Momente, Fapte, Protagoniști, Iași, 2005, p. 181-191. Cuvinte cheie: Unitate națională ; Iași, Orașul (România) ; Basarabia ; 1918.


100. Agrigoroaiei, Ion. In arhiva Universității din Iași (In the archive of Iassy University). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. IV, București, 2007, p. 9-30. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


101. Agrigoroaiei, Ion. In chestiunea Dobrogei (1917-1918) (The Dobrudja question (1917-1919)). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. VI-VII, București, 2008, p. 9-19. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


102. Agrigoroaiei, Ion. In primele rânduri ale "rezistenței până la capăt" (In the first row of "the ultimate resistance"). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. III, București, 2007, p. 11-18. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


103. Agrigoroaiei Ion. Industria extractiva intre anii 1933-1940. Dezvoltare si modernizare (L'industrie d'extraction. Développement et modernisation). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 11-32. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Societate ; Economie.


104. Agrigoroaiei, Ion. Județele Basarabiei în perioada interbelică. Școli primare și lăcașuri de cult (Basarabia's counties in interwar. Primary schools and worship places). In: Românii din afara granițelor țării: coordonate istorice și naționale în cadrul european, Iași, 2007, p. 147-157. Cuvinte cheie: Administrație ; Școli ; Biserici ; Basarabia ; 1919-1939 ; Administration ; Schools ; Churches ; Bessarabia ; 1919-1939.


105. Agrigoroaiei Ion. Lectii de istorie la inceput de drum. Universitatea din Cluj, noiembrie 1919 = Leçons d'histoire au début de chemin. L'Université de Cluj, novembre 1919. In: D. Prodan - Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 272-283. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie.


106. Agrigoroaiei, Ion. Lecția de deschidere a cursului de istorie (The opening lecture in history). In: Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. II. Partea a 2-a, București, 2006, p. 9-17. Cuvinte cheie: Filosofia istoriei ; Invățământ universitar ; Iorga, Nicolae.


107. Agrigoroaiei Ion. N. Iorga in actiunea de consolidare a Romaniei intregite = N. Iorga dans l'action de consolidation de la Roumanie réunie. In: N. Iorga. Omul si opera, Bacau, 1994, p. 109-123. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


108. Agrigoroaiei, Ion. N. Iorga și chestiunea reformei agrare (N. Iorga and the agrarian reform question). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii. Vol. I., București, 2006, p. 191-199. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Reformă agrară ; România ; Sec. 20.


109. Agrigoroaiei Ion. O actiune hotaratoare pentru recunoasterea drepturilor nationale fundamentale (1914-1916) = Une action décisive pour la reconnaissance des droits nationaux fondamentaux. In: National si social in Istoria Romanilor. Profesorului Gheorghe Platon la a 70-a aniversare, Iasi, 1998, p. 405-416. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Transilvania ; Banat ; Basarabia ; Bucovina.


110. Agrigoroaiei, Ion. Pagini din istoria universității ieșene în perioada interbelică (Pages from the history of the Jassy University in interwar). In: Universitatea din Iași: de la modelul francez la sistemul Bologna, Iași, 2007, p. 221-243. Cuvinte cheie: Universități ; Iași, Orașul (România) ; 1919-1939 ; Universities & colleges ; Jassy, city (Romania) ; 1919-1939.


111. Agrigoroaiei, Ion. Pentru consolidarea României întregite (For the consolidation of the united Romania). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 9, București, 2009, p. 9-18. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae.


112. Agrigoroaiei, Ion. Pentru interesul economic al acestei țări (For the economic interest of this country). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 13-22. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Politică economică ; România ; 1921.


113. Agrigoroaiei, Ion. Politică financiară în ani de criză (1929-1933) (Financial policy during the crisis years (1929-1933)). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 296-300. Cuvinte cheie: Finanțe publice ; România ; 1929-1933 ; Public finances ; Romania ; 1929-1933.


114. Agrigoroaiei, Ion. Prezențe transilvane în Iașii anilor 1916-1918 (Transylvanians in Jassy in 1916-1918). In: Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, 2010, p. 509-515. Cuvinte cheie: Refugiați ; Iași, Orașul (România) ; 1916-1918 ; Refugees ; Jassy, city (Romania) ; 1916-1918.


115. Agrigoroaiei, Ion. Prim-ctitor al Bisericii "Sfântul Nicolae" - Copou (First -founder of the church "Saint Nicholas" -Copou). In: Nicolae Iorga: 1871-1940. Studii și documente. Vol. 10, București, 2010, p. 11-18. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae.


116. Agrigoroaiei, Ion. Le refuge en Moldavie et ses conséquences (1916-1917). In: La Roumanie et la Grande Guerre, Iași, 2005, p. 53-70. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România.


117. Agrigoroaiei Ion. Situatia externa a Romaniei la sfarsitul anului 1917 (La situation externe de la Roumanie). In: Istoria si teoria relatiilor internationale. Studii, Iasi, 2000, p. 221-230. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


118. Agrigoroaiei, Ion. Statul român în fața unor noi confruntări diplomatice (decembrie 1916-iunie 1917) ( The Romanian state facing new diplomatic confrontations (December 1916 - June 1917)). In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 675-682. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România ; Diplomație ; 1916-1917.


119. Agrigoroaiei, Ion. Statul român în preajma rezistenței din iulie-august 1917. Contextul extern (The Romanian state before the resistance in July- August 1917. Foreign background). In: 1917: glorie și deznădejde, Ploiești, 2007, p. 23-31. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România ; 1917 ; World War I (1914-1918) ; Romania ; 1917.


120. Agrigoroaiei Ion. Sub semnul Marii Uniri (Sous le signe de la Grande Union). In: Basarabia - recurs la identitate, Iasi, 2000, p. 13-23. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Unire (1918).


121. Agrigoroaiei Ion. Unirea Basarabiei cu Romania. Momente si etape (L'Union de la Bessarabie à la Roumanie. Moments et étapes). In: Varstele Unirii, Iasi, 2001, p. 181-193. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Unire (1918).


122. Agrigoroaiei Ion. Unirea din 1918 in perspectiva europeana (L'Union de 1918 en perspective européenne). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 431-439. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Unire (1918).


123. Agrigoroaiei, Ion. Universitari ieșeni în paginile revistelor "Minerva" și "Insemnări ieșene" (Professors from the Jassy University in the pages of the magazines "Minerva" and "Insemnări ieșene"). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 1, Iași, 2010, p. 269-279. Cuvinte cheie: Profesori universitari ; Iași, Orașul (România) ; Articole din periodice ; Professors ; Jassy, city (Romania) ; Articles & journals.


124. Agrigoroaiei, Ion ; Toderașcu, Ion. Inaugurarea palatului universitar de la Copou (octombrie 1897) (The opening of the University Palace from Copou (October 1879)). In: Universitatea din Iași: de la modelul francez la sistemul Bologna, Iași, 2007, p. 207-219. Cuvinte cheie: Universități ; Iași, Orașul (România) ; Clădiri ; 1897 ; Universities & colleges ; Jassy, city (Romania) ; Buildings ; 1897.


125. Agrigoroaiei, Vladimir. Literary Leakings into Wavrin's Danube: Three Strongholds and a Broken Bombard. In: Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his time, Cluj-Napoca, 2009, p. 51-67. Cuvinte cheie: Personalități istorice ; Wavrin, Jean de ; Dunărea, Fluviul ; Scrieri istorice ; Sec. 15 ; Personalities -- History ; Wavrin, Jean de ; Danibe, river ; Historical works ; 15th c.


126. Agulnikov Serghei. Scythian Vestiges at the Lower Prut =. In: Actes du Colloque International "Premier Age du Fer", Tulcea, 1997, p. 253-273. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca fierului ; Traci ; Geto-daci.


127. Agulnikov Serghei. Topografia si cronologia necropolelor tumulare din bazinul raului Ialpug (La topographie et la chronologie des nécropoles tumulaires du bassin de Ialpug). In: Studii de istorie veche si medievala, Chisinau, 2004, p. 60-67. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Neolitic.


128. Aibabin, Aleksander I. ; Khairedinova, Aezara A. Chronology of complexes dating back in the 6th-7th Centuries from the cemetery near the village of Luchistoye. In: Studia antiqua et medievalia, București, 2009, p. 27-68. Cuvinte cheie: Cimitire ; Luchistoye, Satul (Ucraina) ; Sec. 6-7 ; Cemeteries ; Luchistoye, village (Ukraine) ; 6th-7th c.


129. Aiello, Vincenzo. La nascita di Licinio nella nova Dacia. Considerazioni su una denominazione poco nota. In: Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 433-440. Cuvinte cheie: Licinius, Impărat al Imperiului Roman.


130. Aiello, Vincenzo. A proposito di una singolare epigrafice constantiniana da Augusta Traiana in Tracia (AE 1907, 47). In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 5-12. Cuvinte cheie: Epigrafie ; Tracia (Imperiul Roman).


131. Ailincăi, Cristina. Linglong - feminitate și modernitate în Shanghaiul anilor '30 (Linglong - feminity and modernity in Shanghai in the 30s). In: Studii de sinologie 50, București, 2006, p. 142-165. Cuvinte cheie: Femei ; Reviste ; Shanghai, Orașul (China) ; 1931-1937.


132. Akbib, Abdellatif. Margins of Theories and Theories of Margins. Short Introduction. In: Centru și margine la Marea Mediterană. Filosofie politică și realitate internațională, București, 2009, p. 12-13. Cuvinte cheie: Istoriografie ; Periferii ; Historiography ; Slums.


133. Akmolla, Güner. Demnitatea doamnelor tătare sub teroarea închisorilor comuniste: Salia Memet și Sultan Fazal (The dignity of the Tatar women under the terror of communist prisons: Salia Memet and Sultan Fazal). In: Experimentul Pitești, Pitești, 2008, p. 297-300. Cuvinte cheie: Tătari ; Femei ; Deținuți politici ; România ; Memet, Salia ; Fazal, Sultan ; 1948-1964.


134. Aladžič, Victorija. Ternary Rural Houses in Subotica. In: Arhitectura vernaculară în regiuni multiculturale, Rimetea, 2009, p. 199-211. Cuvinte cheie: Arhitectură ; Subotica, Orașul (Serbia) ; Architecture ; Subotica, city (Serbia).


135. Alaiba, Ruxandra. Le groupe culturel Horodiștea/Erbiceni-Gordinești. Habitations. In: Etablissements et habitations prehistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du colloque de Iași 10-12 decembre 2007, Iași, 2008, p. 335-355. Cuvinte cheie: Neolitic ; Horodiștea-Erbiceni-Gordinești, Cultura arheologică ; Habitat preistoric ; România ; Neolithic ; Horodiștea-Erbiceni-Gordinești, archaeological culture ; Habitat -- Prehistoric era ; Romania.


136. Alaiba, Ruxandra. The Horodiștea / Erbiceni-Gordinești-Kasperovcy Culture Antropomorph Plasticity. In: Aspects of Spiritual Life in South-East Europe from Prehistory to the Middle Ages, Iași, 2004, p. 13-22. Cuvinte cheie: Eneolitic ; Preistorie ; Viață spirituală ; Horodiștea-Erbiceni-Gordinești-Kasperovcy, Cultura arheologică.


137. Alaiba Ruxandra. New Archaeological Researches on the Transition Period to the Bronze Age in the Siret and Nistru Areas - the Horodistea-Gordinesti Culture =. In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, Bucharest, 1997, p. 465-478. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca bronzului.


138. Alaiba, Ruxandra. Quelques remarques sur la céramique peinte du groupe culturel Horodiștea/Erbiceni - Gordinești. In: Itinera in praehistoria, Iași, 2009, p. 193-197. Cuvinte cheie: Ceramică preistorică ; Eneolitic ; România ; Ceramics -- Prehistoric era ; Eneolithic ; Romania.


139. Albert, Carmen. Cornel Grofșorean și problema reprezentării românilor la Congresul Minorităților de la Geneva (Cornel Grofșorean and representing issue of Romanians to the Minority Congress in Geneva). In: Studii și cercetări. Actele Simpozionului "Banatul - trecut istoric și cultural". Studije i istraživanja. Radovi Simpozijuma "Banat - istorijka i kulturna prošlost", Zrenianin, Novi Sad, 2010, p. 157-187. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Grofșorean, Cornel.


140. Albert, Carmen. Cronici bisericești în cărți vechi românești (Church chronicles in old Romanian books). In: Biserică și comunitate în Banat și Transilvania. Vol. 1, Timișoara, 2007, p. 13-22. Cuvinte cheie: Carte veche românească ; Rare & old Romanian books.


141. Albert, Carmen. Fenomenul depopulării în Banatul interbelic (The depopulation phenomenon in interwar Banat). In: Populația României. Trecut, prezent, viitor, Cluj-Napoca, 2006, p. 337-345. Cuvinte cheie: Populație ; Banat (România) ; Sec. 20.


142. Albert, Carmen. Marrirages, Morality and Free Unions in Banat (1932-1942). In: Concubinage, Illegitimacy and Morality on the Romanian Territory between the 17th and 20th Century, Arad, 2005, p. 191-198. Cuvinte cheie: Istorie socială ; Morală socială ; Banat (România) ; 1932-1942.


143. Albert, Carmen. Minoritatea sârbă din Banat în documentele "Institutului Social Banat-Crișana" (The Serbian minority from Banat). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 11-16. Cuvinte cheie: Sârbi ; Banat (România) ; 1932-1940.


144. Albert, Carmen. Participarea Institutului Social Banat-Crișana la elaborarea documentației pentru Conferința de Pace (1940-1946) (The Social Institute's Banat- Crișana contribution to the documentation for the Peace Conference (1940-1946)). In: Studii bănățene, Timișoara, 2007, p. 451-469. Cuvinte cheie: Institute de cercetare ; Sociologie ; Banat (România) ; Conferința de pace (Paris) ; 1946-1947.


145. Albert Carmen. Refuzul alteritatii = Le refus de l'altérité. In: Identitate si alteritate. Studii de imagologie, Resita, 1996, p. 123-134. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Istoria mentalitatilor ; Imagologie.


146. Albu, Alin. Momentul Șaguna în istoria școlii românești - semnificații culturale și național-politice (Șaguna in the history of the Romanian school -cultural and national political significances). In: Congresele spiritualității românești. Edițiile a VII-a și a VIII-a, București, 2004, p. 321-332. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei.


147. Albu, Alin. "Momentul Șaguna" în istoria școlii românești - semnificații culturale și național-politice ("The moment Șaguna" in the history of the Romanian school- cultural and national-political significance). In: Mitropolitul Andrei Șaguna: (1808-1873): personalitate marcantă a vieții bisericești, culturale și politice a românilor din Transilvania - la împlinirea a 200 de ani de la nașterea sa. Simpozion național, Oradea, 2008, p. 283-301. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Invățământ ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șaguna, Andrei ; Education.


148. Albu, Cornel. Evoluția cadrului juridic și a schimburilor comerciale dintre România și Uniunea Europeană (Evolution of the juridic background and the commercial exchanges between Romania and the European Union). In: Procesul de integrare a României în economia Europeană. Dimensiuni istorice și contemporane, București, 2008, p. 450-463. Cuvinte cheie: România ; Relații economice externe ; Uniunea Europeană ; 1990-2007 ; Romania ; International economic relations ; European Union ; 1990-2007.


149. Albu, Cornel. Politica comercială comună a Uniunii Europene (The common commercial policy of the European Union). In: Economie, instituții și integrare europeană, București, 2007, p. 537-550. Cuvinte cheie: Uniunea Europeană ; Politică comercială ; European Union ; Policies -- Commerce.


150. Albu, Emilian-Mirel. Influențe romano-bizantine în arhitectura ecleziastică brâncovenească (Roman-Byzantium influences in Brâncoveanu ecclesiastic architecture). In: Receptarea antichității greco-latine în culturile europene, Craiova, 2008, p. 21-25. Cuvinte cheie: Arhitectură religioasă ; România ; Religious architecture ; Romania.


151. Albu, Ioan. Influențe central-europene în iconografia funerară transilvană - reprezentarea simbolului crucii (Central European influences in the funeral iconography from Transylvania - the representation of the cross symbol). In: Istorie și tradiție în spațiul românesc. Vol. 6, Sibiu, 2006, p. 51-65. Cuvinte cheie: Creștinism ; Semne și simboluri ; Iconografie ; Transilvania (România) ; Christianity ; Signs & symbols ; Iconography ; Transylvania (Romania).


152. Albu, Ioan. Lespedea funerară a comitelui Laurențiu din Câmpulung (The tombstone of count Laurențiu from Câmpulung). In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 123-176. Cuvinte cheie: Monumente funerare ; Câmpulung Muscel, Orașul (România) ; 1300 ; Funeral monuments ; Câmpulung Muscel, city (Romania) ; 1300.


153. Albu, Mihaela. Diaspora și cartea românească (Diaspora and the Romanian books). In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Ediția I, Slatina, 2006, p. 72-76. Cuvinte cheie: Diaspora română ; 1948-1989 ; Cărți și lectură.


154. Albu, Mihaela. Marin Sorescu's "La lilieci" or about an archaic/regional world. In: Cultural Spaces and Archaic Background, Baia Mare, 2008, p. 365-372. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Sorescu, Marin ; Writers -- Romanian literature ; Sorescu, Marin.


155. Albu, Mihaela. Un simbol al culturii românești sau Mircea Eliade și Biblioteca - spațiu profan/simbol sacru (A symbol of the Romanian culture or Mircea Eliade and the Library - profane space/sacred symbol). In: Cultura și imaginea românilor în lume, Iași, 2009, p. 19-23. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Eliade, Mircea ; Biblioteci ; Personalities -- Culture ; Romania ; Eliade, Mircea ; Libraries.


156. Aldrighetti Giorgio. Gli stemmi delle famiglie patrizie venete Minio e Zane, imparentate con i principi di Moldavia nel Cinquecento. In: L'Italia e l'Europa Centro-Orientale attraverso i secoli, Braila, Venezia, 2004, p. 109-116. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Heraldica.


157. Alexa, Carmen Cătălina. Panait Istrati antebelic și interbelic - avers și revers (Panait Istrati pre-and interwar -obverse and reverse). In: Românii din afara granițelor țării. Istorie, cultură, spiritualitate, Iași, 2010, p. 166-179. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Istrati, Panait ; Writers -- Romanian literature ; Istrati, Panait.


158. Alexa, Carmen Cătălina. Reconstituiri - prizonierii din spațiul rusesc (Reconstructions - the prisoners from the Russian area). In: Românii din afara granițelor țării. Istorie, cultură, spiritualitate, Iași, 2010, p. 120-123. Cuvinte cheie: Prizonieri de război ; U. R. S. S. ; War prisoners ; Soviet Union.


159. Alexandrescu Adrian Matei. Note pentru o erminie a Sfintilor Romani (Notes pour une herméneutique des Saints Roumains). In: Studia Historica et Theologica, Iasi, 2003, p. 527-536. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arte plastice.


160. Alexandrescu Andrei. Marile mituri istorice in discursul ortodoxist al clasei politice romanesti (Les mythes historiques dans le discours orthodoxe de la classe politique roumaine). In: Identitati colective si identitate nationala, Bucuresti, 2000, p. 247-261. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate ; Economie.


161. Alexandrescu, Andrei. Români și străini. Raportul dintre români și străini în discursul politic despre Biserica Ortodoxă: cercurile de alteritate (Romanians and foreigners. The relations between Romanians and foreigners in the political discourse about the Othodox Church : the alterity circles). In: Imaginând istorii, București, 2006, p. 369-386. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; România ; 1990-2005 ; Străini.


162. Alexandrescu, Cristina-Georgeta. Die Siegerehrungsszene auf dem Bronzebalsamarium aus einem römerzeitlichen Grab bei Slokoshtitsa, Bez. Kyustendil (BG). In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 13-30. Cuvinte cheie: Bronzuri ; Slokoshtitsa, Satul (Bulgaria).


163. Alexandrescu, Cristina-Georgeta. Utere felix - o închizătoare de balteus din colecțiile Muzeului Național de Antichități din București (Utere felix- a balteus lock in the collections of the National Museum of Antiquities in Bucharest). In: Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 242-249. Cuvinte cheie: Vestimentație ; Imperiul Roman.


164. Alexandrescu, Cristina-Georgeta ; Măgureanu, Despina ; Palincaș, Nona ; Măgureanu, Andrei ; Bojică, Cătălin. Cercetările arheologice preventive de la Dămăroaia. Note privind săpăturile din 2005 și 2006 din Aleea Scroviștea (Preliminary archeological research at Dămăroaia. Notes on the diggings in 2005 and 2006 in Aleea Scroviștea). In: Cercetări arheologice în București. VII, București, 2007, p. 127-179. Cuvinte cheie: Descoperiri arheologice ; București, Orașul (România) ; 2005-2006.


165. Alexandrescu Emilian. O ipoteza despre evolutia complexului cultural aurignacian din Campia Romana = Une hypothese sur l'évolution du complexe culturel aurignacien de la Plaine Roumaine. In: Timpul istoriei I. In honorem emeritae Ligiae Barzu, Bucuresti, 1997, p. 11-36. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


166. Alexandrescu, Grigore. Dinamica modificărilor de paradigmă a securității zonei Mării Negre (Dynamics of the security paradigma of the Black Sea area). In: Securitate și stabilitate în bazinul Mării Negre. Sesiune științifică internațională, București, 2005, p. 43-48. Cuvinte cheie: Securitate internațională ; Marea Neagră.


167. Alexandrescu, Grigore. Marea Neagră (The Black Sea). In: Anul 2005: evenimente, procese, semnificații, București, 2006, p. 37-42. Cuvinte cheie: Marea Neagră ; Relații politice internaționale ; 2005.


168. Alexandrescu, Ion. Decizia privind plata datoriei externe și impactul acesteia asupra economiei românești la sfârșitul anilor '80 (The decision on the payement of the external debt and the impact on the Romanian economy at the end of the 80s). In: 1989 - An decisiv în istoria Europei, Cluj-Napoca, 2008, p. 33-46. Cuvinte cheie: România ; Situație economică ; 1985-1989.


169. Alexandrescu Ion. Economia Romaniei in fata exigentelor germane si sovietice [1940-1956] (L'économie de la Roumanie devant les exigences allemandes et soviétiques). In: Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Focsani, 2000, p. 437-456. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate ; Economie.


170. Alexandrescu Ion. Economia Romaniei in fata exigentelor germane si sovietice (1940-1956) = L'économie de la Roumanie face aux exigences allemandes et soviétique. In: Istoria in tranzitie, Bucuresti, 1996, p. 130-147. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Societate ; Economie.


171. Alexandrescu Ion. Rolul tovarasilor de drum din guvernul Petru Groza in viziunea P.C.R. (Le rôle des camarades du gouvernement Petru Groza dans la vision de P.C.R.). In: 6 Martie 1945, Bucuresti, 1995, p. 121-133. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate (1944-1947) ; Economie (1944-1947) ; Politica interna (1944-1947).


172. Alexandrescu, Mihai. Câteva date de demografie a României de la începutul secolului al XX-lea, prezentate de David Mitrany (Some demographic data of Romania, at the beginning of the 20th c., exposed by David Mitrany). In: Perspective demografice, istorice, sociologice, Cluj-Napoca, 2008, p. 295-300. Cuvinte cheie: Istorici ; Marea Britanie ; Mitrany, David ; Demografie ; România ; Sec. 20.


173. Alexandrescu Mihai. Privire asupra evolutiei filialei clujene a Societatii Ortodoxe Nationale a Femeilor Romane (1920-1948) (L'évolution de la Société Orthodoxe National des Femmes Roumaines - Cluj). In: Conditia femeii in Romania in secolul XX, Cluj-Napoca, 2002, p. 68-78. Cuvinte cheie: Romania ; Institutii culturale ; Fundatii ; Asociatii culturale.


174. Alexandrescu Petre. Un nouvel examen du décret histrien pour Aristagoras fils d'Apatourios. In: Studia Histroica et Theologica, Iasi, 2003, p. 67-72. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Colonii grecesti.


175. Alexandrescu, Raluca. La modernisation roumaine entre les avatares du 1848 et les influences de la démocratie occidentale au XIXčme sičcle. In: Liberalismul românesc și valențele sale europene, Iași, 2010, p. 19-29. Cuvinte cheie: Modernizare ; România ; Sec. 19 ; Modernization ; Romania ; 19th c.


176. Alexandrescu Sorin. Le paradoxe roumain. In: Identitate alteritate in spatiul cultural romanesc, Iasi, 1996, p. 11-20. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie.


177. Alexandrescu, Sorin. Răsfoind un CV (Viewing a CV). In: 2000 de ani de relații intereuropene Orient-Occident, București, 2004, p. 289-299; în lb. engleză p. 611-622. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Olanda ; Istorici literari ; România ; Alexandrescu, Sorin.


178. Alexandrescu Sorin. Towards a Modern Theory of Romanian Nationalism in the Interwar Period. In: Nation and National Ideology. Past, Present and Prospects, Bucuresti, 2002, p. 138-164. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Politica interna ; Administratie.


179. Alexandrescu-Vianu Maria. Une alternative à l'identification de la statue colossale d'Istros. In: Civilisation grecque et culture antiques peripheriques, Bucarest, 2000, p. 274-281. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Colonii grecesti.


180. Alexandru, Ionel. Parlamentul României în perioada premergătoare instaurării dictaturii lui Carol II (Romanian Parliament in the period preceding the installment of Carol II's dictatorship). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 176-186. Cuvinte cheie: Parlament ; România ; 1934-1937 ; Parliament ; Romania ; 1934-1937.


181. Alexandru, Ionel. Politica externă în dezbaterile parlamentare din timpul regelui Carol al II-lea (The foreign policy in the Parliament's debates during the reign of King Charles II). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 1, Iași, 2010, p. 263-268. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; 1930-1938 ; Romania ; Foreign policy ; 1930-1938.


182. Alexandru, Ionel. România în 1989: istorie și istoriografie (Romania in 1989 : history and historiography). In: Paradigmele istoriei. Vol. 2, Iași, 2009, p. 183-196. Cuvinte cheie: Revoluții ; România ; 1989 ; Istoriografie ; Revolutions ; Romania ; 1989 ; Historiography.


183. Alexandru, Ionel. România în decembrie 1989 - răscoală, revoluție sau lovitură de stat? (Romania in December 1989 - uprising, revolution or coup d'etat?). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 501-511. Cuvinte cheie: Revoluții ; România ; 1989 ; Revolutions ; Romania ; 1989.


184. Alexandru Marta - rezident regal (Alexandru Marta - royal resident). In: Prefecții județului Timiș-Torontal 1919-1949, Timișoara, 2009, p. 131-136. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Marta, Alexandru ; Personalities -- Politics ; Romania ; Marta, Alexandru.


185. Alexe George. Apanthisma sau incununarea spirituala a operei academicianului Virgil Candea (Apanthisme ou le sommet de l'oeuvre de l'académicien Virgil Candea). In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 37-44. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; CANDEA VIRGIL (n. 1927).


186. Alexianu Serban. Gheorghe Alexianu. In: Maresalul Ion Antonescu la judecata istoriei, Bucuresti, 2002, p. 224-239. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; ALEXIANU GHEORGHE (1897-1946).


187. Alexianu, Șerban. Fapte mai puțin cunoscute din activitatea I. P. S. mitropolitului Visarion Puiu (Less known facts in the activity of His Holiness Metropolitan Visarion Puiu). In: Paradigmele istoriei. Vol. 2, Iași, 2009, p. 49-55. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Puiu, Visarion ; Metropolitan bishops ; Romania ; Puiu, Visarion.


188. Alexianu, Șerban. Gheorghe Alexianu. In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 245-261. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Alexianu, Gheorghe.


189. Alexianu, Șerban. Profesorul Gh. Alexianu, implicat în "procesul marii trădări naționale" - un asasinat politic (Professor Gh. Alexianu involved in the "trial of the great national betrayal" - a political assassination). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 272-288. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Alexianu, Gheorghe ; Procese politice ; Personalities -- Politics ; Romania ; Alexianu, Gheorghe ; Trials (Political crimes and offenses).


190. Alexianu, Șerban. S-a întâmplat după 1989 (It happened after December 1989). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 479-485. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1989-2010 ; Romania ; Political conditions ; 1989-2010.


191. Alföldy-Gazdac Ágnes. Tracking down a Roman Statuette: the Venus from Napoca (Cluj-Napoca, County of Cluj). In: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 322-326. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Cultura ; Religie.


192. Alföldy-Gazdac Ágnes ; Gazdac Cristian. Consideratii asupra emisiunilor "Provincia Dacia" si rolul lor in aprovizionarea cu moneda la Dunarea de Jos (246-257 d. Chr.) (Considération sur les émissions "La Province Dacia" et son rôle dans l'approvisionnement avec monnais, au Bas Danube). In: Studia Historica et Archaeologica, Timisoara, 2004, p. 167-182. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica antica.


193. Alföldy-Găzdac, Ágnes. Numismatica de la o generație la alta. Identificarea monedelor romane de la Potaissa (Turda), din însemnările lui Téglás István (Numismatic from one generation to another: Roman coins from Potaissa (Turda) in Teglas Istvan's notes). In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 289-322. Cuvinte cheie: Monede romane ; Turda, Orașul (România).


194. Alföldy-Găzdac, Ágnes. Roman bronzes from Dacia in the Hungarian National Museum in Budapest. In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 31-66. Cuvinte cheie: Bronzuri ; Dacia Romană ; Muzee ; Budapesta, Orașul (Ungaria).


195. Alföldy Géza. Ein zweimal beschrifteter Inschriftstein aus Nordpannonien. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 15-24. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


196. Alic, Daniel. Aspecte organizatorice din activitatea Societății de lectură "Ioan Popasu" a studenților de la institutul teologic ortodox român din Caransebeș (Organization aspects in the activity of the Reading Society "Ioan Popasu", of the students from the Romanian Theological Institute from Caransebeș). In: Biserică și comunitate în Banat și Transilvania. Vol. 1, Timișoara, 2007, p. 23-30. Cuvinte cheie: Societăți culturale ; Caransebeș, Orașul (România) ; Culture -- Associations ; Caransebeș, city (Romania).


197. Alicu Dorin. Amfiteatrele Daciei = Les amphithéatres de la Dacie. In: Civilizatia romana in Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 77-91. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Cultura ; Istoria religiilor.


198. Alicu Dorin. Edifices de culte dédiés à des divinités gréco-romaines sur les sites à caractère militaire de la Dacie romaine. In: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 327-329. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Cultura ; Religie.


199. Alicu Dorin. Grotesque et schématisme dans la toreutique de la Dacie romaine =. In: Akten der 10. Internationalen Tagung über antike Bronzen, Freiburg im Breisgau, 18-22 Juli, 1988, Stuttgart, 1994, p. 17-22. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Cultura ; Istoria religiilor.


200. Alicu Dorin. Monumente din piatra de la Micia in colectiile Muzeului National de Istorie a Transilvaniei (Monuments en pierre de Micia dans les collections du Musée National d'Histoire de Transylvanie). In: Studia Historica et Archaeologica, Timisoara, 2004, p. 9-19. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Cultura ; Religie.


201. Alicu Dorin. Templele Miciei (Les temples de Micia). In: Studia Archeologica et Historica. Nicolae Gudea Dicta, Zalau, 2001, p. 219-224; Banatica, 2003, 16, nr. 1, p. 231-244; AMN, 2001, 38, nr. 1, p. 155-159 (in lb. germana). Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Cultura ; Religie.


202. Alicu Dorin. Les villae rusticae dans le basin du Somesul Rece (la villa rustica de Chinteni I) =. In: La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain II-eme-IV-eme siecles apres J. C. Tulcea, 1998, nr. 3, p. 127-160. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


203. Alicu, Dorin ; Țentea, Ovidiu. The Workshops of Bronze Craftsmanship in Micia. A few Notes on More or Less Recent Discoveries. In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 67-78. Cuvinte cheie: Bronzuri ; Micia.


204. Aligică, Dragoș Paul. Institutional change and political culture. Notes on Romanian case study. In: Cultură politică și politici culturale, Iași, 2005, p. 393-404. Cuvinte cheie: România ; Politică ; 1990-2004.


205. Almăjan, Ion Marin. Eftimie Murgu, cărturar european, mentorul și ideologul Revoluției de la 1848 (Eftimie Murgu, European scholar, mentor and ideologist of the 1848 Revolution). In: Eftimie Murgu. Erudiție și faptă, Timișoara, 2009, p. 65-73. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Murgu, Eftimie ; Personalities -- Politics ; Romania ; Murgu, Eftimie.


206. Almăjan, Rodica. Invățământul românesc din Banatul sârbesc, cândva și acum (Romanian education in Serbian Banat, past and present). In: Studii și cercetări. Actele Simpozionului "Banatul - trecut istoric și cultural". Studije i istraživanja. Radovi Simpozijuma "Banat - istorijka i kulturna prošlost", Zrenianin, Novi Sad, 2010, p. 217-228. Cuvinte cheie: Invățământ ; Banat (Serbia).


207. Altarozzi, Giordano. Le cause sociali della guerra civile spagnola. In: Războiul și societatea în secolul XX - Guerra e societa nel XX secolo, Cluj-Napoca - Roma, 2007, p. 192-202. Cuvinte cheie: Spania ; 1936-1939 (Război civil).


208. Altarozzi, Giordano. La diplomazia di Gregorio XIII e il problema turco. In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 631-638. Cuvinte cheie: Papi ; Grigore al XIII-lea ; Imperiul otoman.


209. Altarozzi, Giordano ; Anghelone, Francesco. Next Enlargements. Applicant Countries on the European Chessboard. In: A New Continent Called Europe. History and Perspectives of the European Union, Cluj-Napoca - Rome, 2005, p. 169-188. Cuvinte cheie: Uniunea Europeană-Aderare.


210. Aluculesei, Elena. Flacăra unirii în presă și poezie (The flame of the union in press and poetry). In: Unirea Principatelor Române, Focșani, 2009, p. 120-125. Cuvinte cheie: Presă ; România ; 1855-1863 ; Literatură română -- Istoria literaturii ; Press ; România ; 1855-1863 ; Romanian literature -- History & criticism.


211. Alzati Cesare. Al treilea centenar al Unirii Bisericii Romane cu Roma - ratiunile si perspectivele unui colocviu (Le 3e centenaire de l'Union de l'Eglise Roumaine à Rome - raisons et perspectives d'un débart). In: 300 de ani de la Unirea Bisercii Romanesti din Transilvania cu Biserica Romei, Cluj-Napoca, 2000, p. 29-42. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


212. Alzati Cesare. Autorità imperiale ed ecumene. Il "paradigma romano" e la sua continuità tra i Romeni. In: Romania e Romània. Lingua e cultura romena di fronte all'Occidente, Udine, 2003, p. 203-208. Cuvinte cheie: Romania ; Biserica ; Religie.


213. Alzati, Cesare. Autoritŕ nella colegiallitŕ e libertŕ nella comunione. Premesse antiche a realtŕ ecclesiastiche recenti. In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 37-44. Cuvinte cheie: Biserică ; Istorie.


214. Alzati, Cesare. La Chiesa nell'Impero: le strutture territoriali della collegialita episcopale. In: L'eredita' di Traiano. La tradizione istituzionale romano-imperiale nella storia dello spazio romeno, București, 2008, p. 103-111. Cuvinte cheie: Biserică ; Imperiul Roman.


215. Alzati Cesare. Ierusalim, Roma, Bizant. Translatiile unui ideal (Jérusalim, Rome, Byzance. Les translation d'un idéal). In: Tentatia Istoriei, Cluj-Napoca, 2003, p. 17-36. Cuvinte cheie: Istorie universala.


216. Alzati Cesare. In Blaj la Mitropolie: continuitatea istorica si constiinta institutionala in Biserica Romana din Transilvania (À Blaj dans la Métropole: la continuité historique et la conscience institutionnelle dans l'Eglise Roumaine de Transylvanie). In: Biserica Romana Unita cu Roma Greco-Catolica: istorie si spiritualitate, Blaj, 2003, p. 221-230. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


217. Alzati, Cesare. In Blaj la Mitropolie: continuitatea istorică și conștiința instituțională în Biserica Română din Transilvania (The Metropolitan Seat from Blaj: history and institutional conscience in the Romanian Church from Transylvania). In: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică: Istorie și spiritualitate, Blaj, 2003, p. 221-230. Cuvinte cheie: Biserică ; Români ; Transilvania (România).


218. Alzati, Cesare. Latini e greci. Diversitŕ rituale e comunione nella fede. In: 230 de ani de la înființarea Eparhiei Române Unite de Oradea Mare, Cluj-Napoca, 2008, p. 25-32. Cuvinte cheie: Creștinism ; Istoria bisericii ; Christianity ; History -- Church (org.).


219. Alzati, Cesare. Patriarcato Occidentale e identitá delle Chiese unite. In: Identități confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2009, p. 17-31. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Biserica catolică ; Orthodox Church ; Catholic Church.


220. Alzati Cezare. Influssi candiotto-veneti nella vita religiosa delle terre romene in eta post-tridentina =. In: Italia e Romania. Due popoli e due storie a confronto (secc.XIV-XVIII), Firenze, 1998, p. 171-191. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Istoria bisericii ; Istoria religiilor.


221. Alía Miranda, Francisco. The rise and fall of political regimes: from the first to second republic in Spain (1873-1939). In: Espańa y Rumania. De las Monarquías Autoritarias a la Democracia (Siglos XIV-XX). Spania și România. De la monarhia autoritară la democrație (secolele XIV-XX), Târgoviște, 2009, p. 147-169. Cuvinte cheie: Spania ; Situație politică ; 1873-1939 ; Spain ; Political conditions ; 1873-1939.


222. Amarandei, Carmen. Le Pripeale di Filoteo: alcune edizioni conservate nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. In: L’Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltą (1300-1700), Brăila, 2007, p. 71-89. Cuvinte cheie: Carte veche românească ; Cărți liturgice ; Manuscrise ; Biblioteci ; Veneția, Orașul (Italia) ; Literatură religioasă ; România ; Sec. 14-15 ; Rare & old Romanian books ; Liturgical books ; Manuscripts ; Libraries ; Venice, city (Italy) ; Religious literature ; Romania ; 14th-15th c.


223. Amăriuței, Mihai-Cristian. Despre vornicii de poartă și atribuțiile lor în Iașii secolului al XVIII-lea (About the high stewards and their responsibility in the 18th c. Jassy). In: Orașul din spațiul românesc între Orient și Occident. Tranziția de la medievalitate la modernitate, Iași, 2007, p. 131-163. Cuvinte cheie: Administrație ; Instituții publice ; Justiție ; Moldova (România) ; Sec. 18 ; Administration ; Public institutions ; Justice ; Moldavia (Romania) ; 18th c.


224. Amăriuței, Mihai-Cristian. Vechi și nou în Iașii din vremea lui Grigore al III-lea Alexandru Ghica (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea). Observații preliminare (Old and new in Grigorie III Alexandru Ghica's time (second half of the 18th c.).Preliminaries). In: Civilizația urbană din spațiul românesc în secolele XVI-XVIII, Iași, 2006, p. 179-202. Cuvinte cheie: Iași, Orașul (România) ; Dezvoltare comunitară ; Grigore al III-lea Ghica, Domn al Moldovei ; Sec. 18.


225. Amet Aledin. Presa si invatamantul comunitatilor tatara si turca din Romania in perioada 1920-1989 (La presse et l'enseignement des communautés tatares et turques de Roumanie). In: Tatarii in istoria romanilor, Constanta, 2004, p. 61-66. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


226. Amet, Aledin. Unele referiri la tătari, în documentele "Hurmuzaki" (References to the Tatars in "Hurmuzaki" documents). In: Tătarii în istoria românilor. Vol. II, Constanța, 2005, p. 123-134. Cuvinte cheie: Tătari ; Documente.


227. Amititeloaie, Alexandru. Contextul istoric al extinderii stăpânirii țariste asupra Basarabiei (The historical context of the Tzarist extension over Bessarabia). In: Românii din afara granițelor țării: Iași-Chișinău: legături istorice, Iași, 2008, p. 143-149. Cuvinte cheie: Moldova (România) ; 1812 ; Moldavia (Romania) ; 1812.


228. Amon, Lucian. Elemente de artă militară oglindite în opera lui Cesar (Military arts elements in Cesar's work). In: Receptarea antichității greco-latine în culturile europene, Craiova, 2008, p. 26-29. Cuvinte cheie: Personalități politice ; Roma antică ; Caesar, Caius Iulius ; Personalities -- Politics ; Ancient civilizations -- Rome (location) ; Caesar, Caius Iulius.


229. Amon, Lucian. O componentă a echipamentului militar roman: capete de curele descoperite în Oltenia (A part of the Roman military equipment : belt ends discovered in Oltenia). In: Istorie și societate. Vol. I, București, 2004, p. 25-43. Cuvinte cheie: Militari ; Vestimentație ; Dacia Romană.


230. Amon, Lucian ; Olteanu, Florian. An aspect of the Roman society: the spread of some oriental cult into the south-carpathian Dacia. In: Istorie și societate. Vol. I, București, 2004, p. 515-526. Cuvinte cheie: Culte religioase ; Dacia Romană.


231. Anania Bartolomeu Valeriu. Cartea lui Rut (versiune diortosita dupa Septuaginta) (Le livre de Rut, version après Septuaginta). In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 45-52. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biserica ; Religie.


232. Anastasia, Ioan. Militantismul cărturarului C.D. Fortunescu pentru înființarea unei universități în Craiova (C. D. Fortunescu's fight for the University in Craiova). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 132-133. Cuvinte cheie: Universități ; Craiova, Orașul (România) ; Personalități culturale ; România ; Fortunescu, C. D. ; Universities & colleges ; Craiova, city (Romania) ; Personalities -- Culture ; Romania ; Fortunescu, C. D.


233. Anăstăsoaei, Doina ; Marian, Carmen ; Gugeanu, Mariana. Cercetări privind modalitatea de realizare a unei împletituri cu aspect de tricot, datată secolul al XVI-lea (A knitting work from the 16th c.). In: Restaurare. Știință - Artă, Brașov, 2005, p. 162-166. Cuvinte cheie: Textile și țesături ; Sec. 16 ; Conservare și restaurare ; România.


234. Ancel Jean. Archival Sources concerning the Holocaust in Romania. In: The Holocaust and Romania, Bucharest, 2003, p. 61-112. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


235. Ancel Jean. The Jassy Pogrom-June 29, 1941. In: Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944, Berlin, 2001, p. 53-68. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


236. Ancel, Jean. Pogromul de la București: influențe germane, reacții interne și repercursini asupra politicii regimului fascist față de evrei (The Bucharest pogrome : German influences, internal reactions and repercussions on the fasciste regime policy to the Jews). In: Violență și teroare în istoria recentă a României, București, 2006, p. 21-38. Cuvinte cheie: Antisemitism ; București, Orașul (România) ; 1941.


237. Ancel, Jean. Pogromul de la Iași din 29 iunie 1941 (The Iassy pogrome from June 29, 1941). In: Holocaustul la periferie. Persecutarea și nimicirea evreilor în România și Transnistria în 1940-1944, Chișinău, 2010, p. 45-65; In lb. germană, in: Holocaust an der Peripherie. Judenpolitik und Judenmord in Rumänien und Transnistrien 1940-1944, berlin, 2009, p. 31-43. Cuvinte cheie: Antisemitism ; Evrei ; Iași, Orașul (România) ; 1941.


238. Andea Avram. Actiunile petitionare si programul politic al lui Inochentie Micu (Les actions de pétitions et le programme politique de Inochentie Micu). In: Studii de istorie medievala si premoderna, Cluj-Napoca, 2003, p. 449-458. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; MICU-KLEIN IOAN INOCHENTIE (1692-1768).


239. Andea Avram. Despre titulatura episcopului Iosif Stoica al Maramresului (1690-1711) (Le titre de l'évêque Iosif Stoica de Maramures). In: Studii si cercetari de turcologie contemporana, Cluj-Napoca, 2004, p. 57-71. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; STOICA IOSIF (1690-1711).


240. Andea Avram. Primejdia barbara la Dunare in epoca protobizantina = Le danger barbare au Danube a l'époque protobyzantine. In: Studii Istorice. Omagiu profesorului Camil Muresanu, Cluj-Napoca, 1998, p. 17-25. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


241. Andea Avram. Un magistru printre noi si un ideal de viata. Bibliografia operei (1965-1999). Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu membru corespondent al Academiei Romane (Un maitre parmi nous et un idéale de vie). In: Studii de istorie medievala si premoderna, Cluj-Napoca, 2003, p. 3-22. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; EDROIU NICOLAE (n. 1939).


242. Andea Avram. Unirea religioasa in Transilvania de Nord-Vest si uciderea vicarului episcopal Isaia la Bixad (1700) (L'Union religieuse en Transylvanie de Nord-Ouest et l'assassinat du vicaire Isaia à Bixad). In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 233-249. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


243. Andea Susana. Dieci transilvaneni in cancelaria domneasca a Moldovei din a doua jumatate a secolului al XVII-lea = Copistes transylvains dans la chancellerie princiere de Moldavie. In: Transilvania intre medieval si modern, Cluj-Napoca, 1996, p. 18-27. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu ; Dominatia otomana ; Politica interna.


244. Andea, Susana. Itinerariile regilor în Transilvania voievodală și în comitatele vestice și nordice (The itineraries of the kings in Transylvania and the westwern and northern counties). In: Transilvania (sec. XIII-XVII). Studii istorice, Cluj-Napoca, 2005, p. 1-66. Cuvinte cheie: Călătorii ; Regi și suverani ; Transilvania (România) ; Sec. 13-15.


245. Andea Susana. Viata si activitatea diplomatica a lui Theodor Ladislau Dindar. In: Studii de istorie medievala si premoderna, Cluj-Napoca, 2003, p. 413-429. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; DINDAR THEODOR LADISLAU.


246. Andea, Susana. Voievozii Transilvaniei și itinerariile lor (sec. XIII-1437) (The voivodes of Transylvania and their itineraries (13th c. -1437)). In: Transilvania (sec. XIII-XVII). Studii istorice, Cluj-Napoca, 2005, p. 67-125. Cuvinte cheie: Călătorii ; Regi și suverani ; Transilvania (România) ; Sec. 13-15.


247. Andea Susana ; Andea Avram. Constantin Brancoveanu si biserica romaneasca din Fagaras = Constantin Brancoveanu et l'église roumaine de Fagaras. In: D.Prodan-Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 84-100. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Istoria bisericii ; Istoria religiilor.


248. Andea Susana ; Andea Avram. Costumul haiducilor lui Pintea: de la suman la dolman. Anchetele oficiale din anii 1700-1701 (Le costume de haïdouk de Pintea. Les enquêtes officielles des années 1700-1701). In: Confesiune si cultura in Evul Mediu, Iasi, 2004, p. 253-266. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


249. Andea, Susana ; Andea, Avram. Despre acordarea statutului de indigenat în Transilvania princiară (sec. XVI-XVII) (About the indigenous statute in the Principality of Transylvania (16th -17th c.)). In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 489-502. Cuvinte cheie: Statut juridic ; Transilvania (România) ; Sec. 16-17 ; Juridical status ; Transylvania (Romania) ; 16th-17th c.


250. Andea, Susana ; Andea, Avram. Despre recrutarea înalților funcționari în administrația Transilvaniei (1829) (Recruiting high officials in Transylvania administration (1829)). In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 237-244. Cuvinte cheie: Funcționari ; Transilvania (România) ; 1829.


251. Andea, Susana ; Andea, Avram. Din viața și activitatea medicului domnesc Bartolomeo Ferrati (?-1738) (The life and activity of Dr. Bartolomeo Ferrati (?-1738)). In: Studii istorice privind relațiile româno-ungare, Cluj-Napoca, 2010, p. 118-125. Cuvinte cheie: Medici ; Italieni ; România ; Sec. 18 ; Physicians ; Italians ; Romania ; 18th c.


252. Andea Susana ; Andea Avram. Innoiri ale alimentatiei din Transilvania in secolul al XVIII-lea (La remise à neuf de l'alimentation de Transylvanie XVIIIe siècle). In: Societate si civilizatie, Targu-Mures, 2002, p. 553-560. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


253. Andea Susana ; Andea Avram. Medicul domnesc Partolomeo Ferrati si inrudirea, prin casatorie, cu familii nobile din Secuime (1719) (Le médecin princier Bartolomeo Ferrati et sa parenté, par le mariage, avec des familles nobles du Pays des Sicules). In: Omagiu profesorului Magyari András emlékkönyv, Cluj-Napoca, 2002, p. 147-155. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna.


254. Andea Susana ; Andea Avram. Preotimea romaneasca si haiducii lui Pintea. Ancheta oficiala din 1701 (Les prêtres roumains et les haïdouks de Pintea. L'enquête officiel de 1701). In: In memoriam: Mitropolitul Andrei Saguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 313-324. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


255. Andea, Susana ; Andea, Avram. Proverbe românești într-un manuscris din anul 1804 (Romanian proverbs in a 1804 manuscript). In: Oameni și idei. Studii de filologie, Cluj-Napoca, 2005, p. 31-46. Cuvinte cheie: Manuscrise ; Proverbe ; 1804.


256. Andea, Suzana ; Andea, Avram. Mihai Viteazul și căpitanul sârb Baba Novac (Michael the Brave and Baba Novac, the Serbian captain ). In: Studii și cercetări. Actele Simpozionului "Banatul - trecut istoric și cultural". Studije i istraživanja. Radovi Simpozijuma "Banat - istorijka i kulturna prošlost", Zrenianin, Novi Sad, 2010, p. 17-25. Cuvinte cheie: Mihai Viteazul, Domn al Țării Românești ; Țara Românească ; Istorie militară.


257. Andone Irina. Notes on Eminescu's View of Romanian Culture =. In: Romania and Western Civilization - Romania si civilizatia occidentala, Iasi, 1997, p. 65-72. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; EMINESCU MIHAI (1850-1889).


258. Andras Carmen Maria. Receptarea literaturii iluministe engleze de catre scriitorii romani (1780-1830) = La réception de la littérature anglaise des lumieres par les écrivains roumains. In: De la umanism la iluminism, Targu-Mures, 1994, p. 143-152. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Istorie universala ; Cultura ; Civilizatie.


259. Andraș, Carmen. Balkanist Stereotypes, Gendered Nations and Literalization of Romania in Contemporary British Literature. In: Bonnes et mauvaises moeurs dans la société roumaine d'hier et d'aujourd'hui, București, 2005, p. 271-302. Cuvinte cheie: Literatură engleză ; România ; Imaginar în literatură ; Sec. 20.


260. Andraș, Carmen. La frontiera dintre Orient și Occident. România în literatura de călătorie britanică din perioada interbelică (At the border between Orient and Occident. Romania in the interwar British travel literature). In: Identitate de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate, Iași, 2008, p. 215-224. Cuvinte cheie: Călători ; Marea Britanie ; România ; 1919-1939.


261. Andraș, Carmen. Praising or blaming communism in Romania from British perspectives. In: In medias res. Studii de istorie culturală, Iași, 2007, p. 559-569. Cuvinte cheie: Comunism ; România ; Communism ; Romania.


262. Andreca, Florina Adriana. Antigone par Sophocle et Antigone par Jean Anouilh - une lecture intertextuelle. In: Receptarea antichității greco-latine în culturile europene, Craiova, 2008, p. 31-37. Cuvinte cheie: Teatru ; Theater.


263. Andreescu, Ana. Cervantes, Don Quijote, ediții în decursul vremii (Cervantes, Don Quijote, editions along the time). In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Ediția I, Slatina, 2006, p. 154-156. Cuvinte cheie: Scriitori spanioli ; Cervantes, Miguel de.


264. Andreescu Ana. Legaturi de carte artistice din secolul al XX-lea romanesc (Reliures de livre artistiques du XXe siècle roumain). In: Studii si articole de istoria artei. Muzeul National Cotroceni, Bucuresti, 2001, p. 449-451. Cuvinte cheie: Romania ; Tipar ; Carte tiparita.


265. Andreescu, Ana. Veacul al XVI-lea în cărți (The 16th c. in books). In: Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Național. Cercetare. Valorificare, Craiova, 2008, p. 7-10. Cuvinte cheie: Cărți ; România ; Sec. 16.


266. Andreescu Andreea. Regimul comunist si problema Universitatii Maghiare din Cluj (1945-1959) (Le régime communiste et le problème de l'Université Hongroise de Cluj). In: Exercitii intru cunoastere, Iasi, 2003, p. 147-166. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant superior.


267. Andreescu, Eugen. Drumul spre Euro (The way to Euro). In: Procesul de integrare a României în economia Europeană. Dimensiuni istorice și contemporane, București, 2008, p. 483-495. Cuvinte cheie: Monedă ; România ; Integrare economică internațională ; Uniunea Europeană ; Money ; Romania ; International economic integration ; European Union.


268. Andreescu, Eugen. Politica monetară a Uniunii Europene (The monetary policy of the European Union). In: Economie, instituții și integrare europeană, București, 2007, p. 551-565. Cuvinte cheie: Uniunea Europeană ; Politică monetară ; European Union ; Monetary policy.


269. Andreescu, Mihai M. Revoluția română în București (22 decembrie '89) (The Romanian Revolution in Bucharest (December 22, 1989)). In: 1989 - An decisiv în istoria Europei, Cluj-Napoca, 2008, p. 121-136. Cuvinte cheie: Revoluții ; București, Orașul (România) ; 1989.


270. Andreescu, Radian-Romus. Valea Teleormanului. Mediul și comunitățile umane în mileniul V a. Chr. (The Teleorman Valley. Environment and human communities in the 5th c. B. C.). In: In honorem Silvia Marinescu Bîlcu - 70 ani, București, 2005, p. 141-150. Cuvinte cheie: Eneolitic ; Teleorman, Județul (România).


271. Andreescu Stefan. Crimeea in viziunea observatorilor occidentali in secolele XVII si XVIII (La Crimée dans la vision des observateurs occidentauxau). In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 673-726. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


272. Andreescu Stefan. Genovezi pe "drumul moldovenesc" (Les Génois sur "la route moldave"). In: In honorem Ioan Caprosu, Iasi, 2002, p. 204-220. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


273. Andreescu Stefan. Mitropolia de Halici si episcopia de Asprokastron. Cateva observatii = La métropolie de Halici et l'éveché d'Asprokastron. Quelques observations. In: National si universal in istoria romanilor. Profesorului Serban Papacostea, Bucuresti, 1998, p. 125-136. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Istoria bisericii ; Istoria religiilor.


274. Andreescu Stefan. Problema "inchiderii" Marii Negre la sfarsitul secolului al XVI-lea si in prima jumatate a celui de al XVII-lea = Le probleme de "la fermeture" de la mer Noirei. In: In Honorem Paul Cernovodeanu, Bucuresti, 1998, p. 131-144. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


275. Andreescu Stefan. The Relations between Venice and the Romanian Principalities during the War of Candia =. In: Italia e Romania. Due popoli e due storie a confronto (secc XIV-XVIII), Firenze, 1998, p. 159-169. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu ; Dominatia otomana ; Politica externa.


276. Andreescu Stefan. Un cuvant si o expresie folosite de Mihai Viteazul = Un mot et une expression utilisés par Michel le Brave. In: Timpul istoriei II. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucuresti, 1998, p. 43-50. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu ; Dominatia otomana ; Mihai Viteazul.


277. Andreescu Stefan. Venetian Echoes in Nicolae Iorga's Revista Istorica. In: Quaderni Nicolae Iorga. Atti del Convego italo-romeno N. Iorga, Bucarest, 2000, p. 76-81; Quaderni, 2001, nr. 1, p. 76-81. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


278. Andreescu Stefan. Vlad Voda Tepes si Biblia. In: Historia manet, Bucuresti, 2001, p. 455-462. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna.


279. Andreescu Stefan. Wallachian Diplomacy during the Long War: Michael The Brave's Negociations with the Khanate of Crimea. In: Tatarii in istorie si in lume, Bucuresti, 2003, p. 122-147. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Mihai Viteazul.


280. Andreescu, Ștefan. "Cruciada târzie" și Marea Neagră ("The late crusade" and the Black Sea). In: Marea Neagră. Puteri maritime - puteri terestre (sec. XIII-XVIII), București, 2006, p. 122-158. Cuvinte cheie: Cruciade ; Sec. 15 ; Marea Neagră.


281. Andreescu, Ștefan. Giovanni-Andrea și Giacomo di Promontorio: doi frați genovezi în slujba sultanilor otomani (Giovanni-Andrea and Giacomo di Promontorio: two Genoa brothers in the service of Ottoman sultans). In: Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 251-258. Cuvinte cheie: Situație politică ; Imperiul Otoman ; Sec. 15 ; Political conditions ; Ottoman Empire ; 15th c.


282. Andreescu, Ștefan. L'idea imperiale nei principati romeni. Una teoria e la sua critica. In: L'eredita' di Traiano. La tradizione istituzionale romano-imperiale nella storia dello spazio romeno, București, 2008, p. 167-174. Cuvinte cheie: Doctrine politice ; Principatele române.


283. Andreescu, Ștefan. Inceputurile preocupărilor românești cu privire la istoria Mării Negre (The beginnings of the Romanian concerns on the history of the Black Sea). In: Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin și Occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, Brăila, 2008, p. 687-698. Cuvinte cheie: Marea Neagră ; Istoriografie ; România.


284. Andreescu, Ștefan. Inițiativele politice ale lui Ieremia Vodă Movilă din vara și toamna anului 1599 (Ieremia Movilă's poltical activity in the summer and autumn of 1599). In: Movileștii. Istorie și spiritualitate românească. II. Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca, Suceava, 2006, p. 215-226. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Ieremia Movilă, Domn al Moldovei ; 1599.


285. Andreescu, Ștefan. Noi informații genoveze cu privire la Cetatea Albă (New information from Genoa on Cetatea Albă). In: In Honorem Gernot Nussbächer, Brașov, 2004, p. 143-148. Cuvinte cheie: Documente ; Genovezi ; Cetatea Albă, Orașul (Ucraina) ; Ciumă ; 1438-1450.


286. Andreescu, Ștefan. Pătrăuți și Arezzo: o comparație și consecințele ei (Păstrăuți and Arezzo: a comparison and its consequencies). In: Ștefan cel Mare și Sfânt. Atlet al credinței creștine, Suceava, 2004, p. 375-388. Cuvinte cheie: Pictură murală ; Biserici ; Pătrăuți, Comuna (România) ; Arezzo, Orașul (Italia) ; Sec. 15.


287. Andreescu, Ștefan. Problema "închiderii" Mării Negre la sfârșitul secolului al XVI-lea și în prima jumătate a celui de al XVII-lea (The question of "closing" the Black Sea at the end of the 16th c. and the first half of the 17th c.). In: Marea Neagră: istorie și geopolitică. Culegere de studii Vol. 1, București, 2006, p. 182-196. Cuvinte cheie: Marea Neagră ; Sec. 16-17 ; Comerț ; Relații politice internaționale ; Europa ; Sec. 16-17 ; Black Sea ; 16th-17th c. ; Trade ; World politics ; Europe ; 16th-17th c.


288. Andrei-Fanea, Anca. Toponymes parisiens dans le "Testament" de François Villon. In: Diversitate și identitate culturală în Europa. Vol. 3, Târgoviște, 2006, p. 251-256. Cuvinte cheie: Paris, Orașul (Franța) ; Toponimie ; Poezie ; Villon, François.


289. Andrei, Ionela. Dimitrie Popovici comparatist, spirit eminamente romantic (Dimitrie Popovici a comparatist, a romantic spirit). In: Cultura și imaginea românilor în lume, Iași, 2009, p. 25-29. Cuvinte cheie: Critici ; Istorici literari ; România ; Popovici, Dimitrie ; Critics ; Literary criticism -- Historians ; Romania ; Popovici, Dimitrie.


290. Andrei Mirela. Aspecte privind mitul "bunului imparat" in sensibilitatea colectiva romaneasca din Ardeal la 1848 = Aspects concernant le mnythe du "bon empereur" dans la sensibilité collective roumaine de Transylvanie. In: Identitate si alteritate. Studii de imagologie, Resita, 1996, p. p. 79-88. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Revolutie. 1848.


291. Andrei, Mirela. Locul și rolul vicariatului în sistemul instituțional al bisericii române greco-catolice: centru sau periferie? Vicariatul Rodnei între 1860-1875 (The place and role of the vicarage in the Romanian Greek-Catholic Church:centre or suburb? The vicarage of Rodna between 1860-1875). In: Centru și periferie, Bistrița, 2004, p. 177-186. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Rodna, Vicariatul (România) ; 1860-1875.


292. Andrei, Mirela. Politici școlare în monarhia habsburgică și efectele lor asupra învățământului din granița năsăudeană în secolele XVIII-XIX (School policies in the Habsburg monarchy and their effects on the education within the Năsăud borders in the 18th and 19th c.). In: Biserică și comunitate în Banat și Transilvania. Vol. 1, Timișoara, 2007, p. 31-47. Cuvinte cheie: Invățământ ; Bistrița-Năsăud, Județul (România) ; Sec. 18-19 ; Education ; Bistrița-Năsăud, county (Romania) ; 18th-19th c.


293. Andrei Mirela. Preotimea greco-catolica din Vicariatul Rodnei in prima jumatate a secolului XIX, intre public si privat (Les prêtres gréco-catholiques du Vicariat de Rodna à la première moitié du XIXe siècle, entre public et privat). In: Identitate si alteritate 3. Studii de istorie politica si culturala, Cluj-Napoca, 2002, p. 114-121. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


294. Andrei, Mirela. La Santa Sede e la nomina dei vescovi nella Chiesa Greco-Cattolica romena della Transilvania. Il caso del vescovo Ioan Vancea di Gherla. In: I Romeni e la Santa Sede, Bucarest; Roma, 2004, p. 131-138. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Transilvania (România) ; 1864-1865 ; Mitropoliți ; Transilvania (România) ; Vancea, Ioan.


295. Andrei Mirela. Scolile elementare greco-catolice din Vicariatul Rodnei la mijlocul secolului al XIX-lea (Les écoles élémentaires gréco-catholiques de Vicariat de Rodna). In: Biserica Romana Unita cu Roma Greco-Catolica: istorie si spiritualitate, Blaj, 2003, p. 419-429. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


296. Andrei, Mirela. Scurtă privire asupra bisericilor transilvănene între anii 1740-1848 (The Transylvanian churches between 1740-1848). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 55-60; In lb. germană, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 70-76. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Transilvania (România) ; 1740-1848.


297. Andrei, Mirela. Sinodul vicarial al Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (The synode of Rodna in the second half of the19th c.). In: Identitate și alteritate 4. Studii de istorie politică și culturală, Cluj-Napoca, 2007, p. 19-36. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Transilvania (România) ; Concilii și sinoade ; Sec. 19.


298. Andrei, Mirela. Școlile elementare greco-catolice din vicariatul Rodnei la mijlocul secolului al XIX-lea (The primary Greek-Catholic schools from the diocese of Rodna at the middle of the 19th c.). In: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică: Istorie și spiritualitate, Blaj, 2003, p. 419-430. Cuvinte cheie: Invățământ ; Rodna, Vicariatul (România) ; Sec. 19.


299. Andrei, Mirela. Vicariatul foraneu greco-catolic: abordări și perspective (The Greek-Catolic Diocese:approaches and perspectives). In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 141-140. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Transilvania (România).


300. Andrei, Mirela ; Cârja, Ion. Etnie și confesiune la românii sud-dunăreni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Misiunea greco-catolică de la Vidin (Ethnicity and confession to Lower Danube Romanians in the second half of the 19th century. Greek-Catholic mission from Vidin). In: Studii și cercetări. Actele Simpozionului "Banatul - trecut istoric și cultural". Studije i istraživanja. Radovi Simpozijuma "Banat - istorijka i kulturna prošlost", Zrenianin, Novi Sad, 2010, p. 41-67. Cuvinte cheie: Confesiune ; Biserica greco-catolică ; Români ; Vidin, Orașul (Bulgaria).


301. Andrei, Mirela ; Sularea, Daniel. Politiche scolastiche nella Monarchia asburgica e le loro effetti sull'insegnamento confessionale greco-cattolico nel vicariato di Rodna (sec. XVIII-XIX). In: Identități confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2009, p. 183-199. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Rodna, Vicariatul (România) ; Invățământ ; Sec. 18-19 ; Greek-Catholic Church ; Rodna, vicarage (Romania) ; Education ; 18th-19th c.


302. Andrei, Nicolae. Constantin D. Fortunescu. Contribuții la cunoașterea istoriei cărții și tiparului în Țările Române (Constantin D. Fortunescu. Contributions to the books and printing history in the Romanian Principalities). In: Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Național. Cercetare. Valorificare, Craiova, 2008, p. 11-16. Cuvinte cheie: Istoria cărții ; Istoria tiparului ; Țările Române.


303. Andrei, Nicolae A. Profesori din Oltenia în Universitățile din România, înainte de 1947 (Professors from Oltenia at the Universities in Romania, before 1947). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 138-147. Cuvinte cheie: Invățământ universitar ; Profesori ; Oltenia (România) ; 1860-1947 ; Higher education ; Professors ; Oltenia (Romania) ; 1860-1947.


304. Andreica Dumitru-Marcel. Cronicarii moldoveni in secolele XVII si XVIII si influenta lor asupra gandirii invatatilor din Transilvania (Les chroniqueurs moldaves des XVIIe et XVIIIe siè cles et leur influence sur la pensée des gens lettrés de Transylvanie). In: Logos, Cluj-Napoca, 2001, p. 252-268. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Epoca medie.


305. Andreica Dumitru-Marcel. Din corespondenta personala a mitropolitului Visarion Puiu cu protopresbiterul Constantin Moraitakis (1948-1951) (De la coresspondance individuelle du metropolite Visarion Puiu avec Constantin Moraitakis). In: Studia Historica et Theologica, Iasi, 2003, p. 783-796. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; PUIU VISARION (1879-1964).


306. Andreica, Gheorghe. Atacul bolșevic împotriva culturii române (The Bolshevik attack against Romanian culture). In: Experimentul Pitești, Pitești, 2007, p. 258-270. Cuvinte cheie: Comunism ; Cultură și civilizație ; România ; 1944-1971 ; Communism ; Culture & civilization ; Romania ; 1944-1971.


307. Andreica Gheorghe. Cu ghiozdanul la inchisoare (En prison avec le cartable). In: Memoria inchisorii Sighet, Bucuresti, 1999, p. 7-104. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Rezistenta anticomunista.


308. Andreica Mircea Marin. Bizantul si coroana regilor maghiari (Le Byzance et la conronne des rois hongrois). In: Studia Historica et Theologica, Iasi, 2003, p. 309-314. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


309. Andreicuț, Andrei. Sfântul Ierotei, Episcop de Alba Iulia (Saint Hierotheos, bishop of Alba-Iulia). In: Sfântul Ierotei, episcop de Alba Iulia (sec. X), Alba Iulia, 2010, p. 14-17. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Ierotei, Sfântul ; Sec. 10 ; Bishops ; Romania ; Ierotei, saint ; 10th c.


310. Andries-Tabac Silviu. Noi simboluri heraldice ale orasului Ialoveni (Nouveaux symboles héraldiques de la ville de Ialoveni). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 24-26 septembrie 2002, Bucuresti, 2003, p. 277-284. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Heraldica.


311. Andries-Tabac Silviu. Noile simboluri heraldice ale municipiului Hancesti (Les nouveaux symboles héraldiques de la ville de Hancesti). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 13-15 mai 2001, Bucuresti, 2002, p. 261-281. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Heraldica.


312. Andries-Tabac Silviu. Sigiliul targului Pestere (Le sceau de la ville de Pestere). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 24-26 septembrie, 2002, Bucuresti, 2003, p. 213-222. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Sigilografie ; Stampile.


313. Andries-Tabac Silviu. Stema si drapelul satului Lapusna (L'insigne et le drapeau du village Lapusna). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 28-30 mai 2000, Bucuresti, 2001, p. 237-243. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Heraldica.


314. Andries-Tabac Silviu. Un tipar sigilar al lui Gheorghe Voda Stefan de la 1600 (Une matrice de sceau du prince Gheorghe Stefan de 1600). In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 387-390. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Sigilografie ; Stampile.


315. Andriescu, Bogdan. Vizita canonică a Mitropolitului Nicolae Bălan în Basarabia și Transnistria (1941). Reflectarea ei în presă (The Metropolitan Bishop Nicolae Bălan's canonical visit in Basarabia and Transnistria (1941).Its reflection in the press). In: Românii din afara granițelor Țării. Europa de lângă noi. Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică, Iași, 2009, p. 97-104. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Bălan, Nicolae ; Vizite pastorale ; 1941 ; Metropolitan bishops ; Romania ; Bălan, Nicolae ; Pastoral visits ; 1941.


316. Andrieș-Tabac, Silviu. Deslușiri la stema Hotinului (The arms of Hotin). In: Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), București, 2005, p. 193-204. Cuvinte cheie: Steme ; Hotin, Orașul (Republica Moldova).


317. Andrieș-Tabac, Silviu. Stemele Cetății Albe (Numismatic symposium organized on the occasion of the celebration of Stephen the Great). In: Simpozion de numismatică organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ștefan cel Mare, București, 2007, p. 251-272. Cuvinte cheie: Steme ; Cetatea Albă, Orașul (Ucraina) ; Sec. 4 a. Chr.-20 ; Coats of Weaponry ; Cetatea Albă, city (Ukraine) ; 4th c. BC ; 20th c.


318. Andrieș-Tabac, Silviu. Stemele și drapelele satelor Varnița și Zaim (The arms and flags of Varnița and Zaim). In: Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), București, 2005, p. 205-211. Cuvinte cheie: Steme ; Drapele ; Zaim, Satul (Republica Moldova) ; Varnița, Satul (Republica Moldova).


319. Andrievici Viorel. Balcanii - de la fragmentarism la unificare (Les Balkans - de la division vers l'union). In: Identitate si alteritate 3. Studii de istorie politica si culturala, Cluj-Napoca, 2002, p. 427-439. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana.


320. Andron, Ioan George. Măcelarii români din Șchei în secolul al XVIII-lea (The Romanian butchers from Șchei in the 18th c.). In: In Honorem Gernot Nussbächer, Brașov, 2004, p. 299-308. Cuvinte cheie: Măcelari ; Brașov, Orașul (România) ; Sec. 18.


321. Andron, Ioan-George ; Chiru, Gabriela ; Fulga, Ligia ; Werner, Martin ; Schuller, Horst. Meșendorf/Meschendorf. In: Sașii transilvăneni despre ei înșiși. Die Siebenbürger sachsen über sich selbst, Brașov, 2008, p. 199-324. Cuvinte cheie: Sași ; Meșendorf, Satul (România) ; Transylvanian Saxons ; Meșendorf, village (Romania).


322. Androni, Vartolomeu. Valoarea cultural-artistică și spiritual-creștină a mănăstirilor și schiturilor din Eparhia Râmnicului (The cultural-artistic and spiritual value of the monasteries and hermitages from the Diocese of Râmnic). In: Episcopia Râmnicului - 500 de ani de la înființare, Râmnicu Vâlcea, 2005, p. 427-433. Cuvinte cheie: Mănăstiri ; Râmnic, Episcopia (România).


323. Andronic Alexandru. Premisele si problematica Institutului de Istorie Nationala "A. D. Xenopol" = Les prémisses et la problématique de l'Institut d'Histoire Nationale "A. D. Xenopol". In: Ilie Minea (1881-1943), Iasi, 1996, p. 129-135. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie.


324. Andronic Alexandru. Profesorul Ilie Minea. Evocari din anii 1933-1943 = Le professeur Ilie Minea. Souvenirs. In: Ilie Minea (1881-1943), Iasi, 1996, p. 152-155. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; MINEA ILIE (1881-1943).


325. Andronic Catalin. Spre secolul XXI. Modele si tendinte de evolutie ale sistemului international (Vers le XXIème siècle. Modèles et tendances d'évolution du système international). In: Istoria si teoria relatiilor internationale. Studii, Iasi, 2000, p. 18-25. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Relatii internationale ; Institutii internationale ; Organizatii internationale.


326. Andronie, Dumitru. Aurelian Sacerdoțeanu - documente inedite despre Costeștii Vâlcii (Aurelian Sacerdoțeanu - original documents about Costeștii Vâlcii). In: 1904-2004. Centenar Aurelian Sacerdoțeanu. Studii și documente, Râmnicu-Vâlcea, 2004, p. 49-59. Cuvinte cheie: Costești, Comuna (România) ; Vâlcea, Județul (România) ; Arhiviști ; Sacerdoțeanu, Aurelian ; Corespondență.


327. Andronie, Dumitru. Vâlcea în opera lui Aurelian Sacerdoțeanu (Vâlcea in the work of Aurelian Sacerdoțeanu). In: 1904-2004. Centenar Aurelian Sacerdoțeanu. Studii și documente, Râmnicu-Vâlcea, 2004, p. 161-166. Cuvinte cheie: Vâlcea, Județul (România) ; Bibliografie ; Arhiviști ; România ; Sacerdoțeanu, Aurelian.


328. Anechitoaie, Constantin. Statutul juridic al Dunării (The Danube's juridical statute). In: Importanța Dunării pentru NATO și Uniunea Europeană, București, 2005, p. 171-179. Cuvinte cheie: Drept internațional ; Dunărea, Fluviul.


329. Anexe legate de opera profesorului Simion Mehedinți (Addition to Simion Mehedinți's work). In: Volum omagial Simion Mehedinți, București, 2004, p. 54-121. Cuvinte cheie: Geografi ; România ; Mehedinți, Simion.


330. Angelescu Coralia ; Socol Cristian. Tranzitie si reforma in tarile central si est-europene (Transition et réforme aux pays centraux et est-européens). In: Doua secole de tranzitie romaneasca, Bucuresti, 2003, p. 244-263. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Economie.


331. Anghel, Florin. "Blăstămul conducătorilor de samă": Portrete ale mareșalului Józef Piłsudski în opera lui Nicolae Iorga ("The curse of the leaders": The portraits of Marshal Jozef Pilsudski in the work of Nicolae Iorga). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. III, București, 2007, p. 19-31. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Personalități politice ; Polonia ; Pilsudski, Józef.


332. Anghel, Florin. Despre motivele unui refuz: comunitățile polone din Dobrogea în secolul al XIX-lea și la începutul secolului XX (Reasons for a refusal: Polish communities in Dobrogea in the XIXth century and early XXth century). In: Minoritățile etnice în România în secolul al XIX-lea, București, 2010, p. 153-162. Cuvinte cheie: Polonezi ; Dobrogea (România) ; Sec.19-20 ; Poles ; Dobruja (Romania) ; 19th-20th c.


333. Anghel Florin. Despre o calatorie putin cunoscuta a lui Pilsudski in Romania, august-octombrie 1928 (D'un voyage mal connu, de Pilsudski en Roumanie). In: Istorie si societate, Bucuresti, 2000, p. 139-153. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


334. Anghel, Florin. Diplomație clandestină. Eșecul proiectului noii Mici Ințelegeri, 1941-1943 (Illicite diplomacy. The failure of the new Small Entente, 1941-1943). In: Istoria: contribuții în căutarea unui nou mesaj, Târgoviște, 2005, p. 250-260. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Croația ; 1941-1943.


335. Anghel, Florin. Epistolar din barbarie. Tătarii dobrogeni în rapoarte consulare polone în perioada interbelică (Epistolary from barbary. The Dobrudja Tatars in the Polish consular reports in intewar). In: Tătarii în istoria românilor. Vol. II, Constanța, 2005, p. 55-64. Cuvinte cheie: Documente ; Tătari ; Dobrogea (România) ; Sec. 20.


336. Anghel, Florin. Epistolar din barbarie. Tătarii dobrogeni în rapoarte consulare polone în perioada interbelică (Correspondence from Barbarism. The Tatars from Dobrudja in the Polish consular reports in interwar). In: Dobrogea - model de conviețuire multietnică și multiculturală, Constanța, 2008, p. 243-249. Cuvinte cheie: Tătari ; Dobrogea (România) ; 1919-1939 ; Tatars ; Dobruja (Romania) ; 1919-1939.


337. Anghel, Florin. Guvernul Nicolae Iorga și un proiect româno-polon de uniune dinastică, 1931-1932 (Nicolae Iorga government and a Polish - Romanian project for the dynastic union, 1931 - 1932). In: Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. II. Partea a 2-a, București, 2006, p. 19-32. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Polonia ; 1931-1932.


338. Anghel, Florin. Identitary alienation in colonized teritorries. Polish communities in Dobrudja in the former half of the Twentieth Century. In: Dobrudja: a cross cultural blend: multi-ethnic space, Târgoviște, 2007, p. 155-165. Cuvinte cheie: Polonezi ; Dobrogea (România) ; 1948-2000 ; Poles ; Dobruja (Romania) ; 1948-2000.


339. Anghel, Florin. Imagini în oglindă. Câteva considerări despre Polonia în istoriografia românească după 1989 (Images in the mirror. Poland in the Romanian historoigraphy after 1989). In: Relații polono-române, Suceava, 2003, p. 55-66. Cuvinte cheie: Polonia ; Istoriografie ; România ; 1989-.


340. Anghel Florin. Influente polone in abordarile baltice din diplomatia romaneasca (1920-1930) (Influences polonaises dans les activités baltiques de la diplomatie roumaine). In: Istorie si diplomatie in relatiile internationale, Constanta, 2003, p. 396-406. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


341. Anghel Florin. Interese polone la Marea Neagra si Dunarea maritima in perioada interbelica (Intérêts polonais à la Mer Noire et sur le Danube maritime à l'entre-deux-guerres). In: Studii istorice dobrogene, Constanta, 2003, p. 365-371. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


342. Anghel, Florin. Interese polone la Marea Neagră și Dunărea maritimă în perioada interbelică (Polish interest in the Black Sea and the maritime Danube in interwar). In: Studii istorice dobrogene, Constanța, 2003, p. 365-371. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Polonia ; Sec. 20.


343. Anghel, Florin. "Kochacz Ty Dom" or rebuilding an identity: Polish institutions and communities from Romania after 1989. In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 2, Sibiu, 2007, p. 264-273. Cuvinte cheie: Polonezi ; România ; 1990-2007 ; Poles ; Romania ; 1990-2007.


344. Anghel, Florin. Nic o nas bez nas*. Despre români, poloni și evrei în Pocuția și Bucovina în primele luni de pace (1919) (On the Romanians, Poles and Jews in Pocutia and Bukovina during the first months of peace (1919)). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 523-531. Cuvinte cheie: Români ; Polonezi ; Evrei ; Pocuția (Ucraina) ; Bucovina ; 1919.


345. Anghel Florin. "Noul curs" in relatiile dintre Romania si Turcia, 1927-1928 ("Le nouveau cours" dans les relations entre Roumanie et Turque). In: Tatarii in istoria romanilor, Constanta, 2004, p. 71-84. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


346. Anghel Florin. O incercare romaneasca de politica baltica. Romania si Letonia in perioada interbelica = Une tentative roumaine de politique baltique. La Roumanie et la Lettonie durant l'entre-deux-guerres. In: National si universal in istoria romanilor. Profesorului Serban Papacostea, 1998, p. 435-450. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


347. Anghel, Florin. Obiective și strategii româno-polone privind U. R. S.S. și Marea Neagră în perioada interbelică ( Romanian- Polish objectives and strategies concerning the U. S. S. R and the Black Sea in interwar). In: Comisia bilaterală a istoricilor din România și Federația Rusă. Sesiunea a IX-a, Constanța, 2005, p. 131-143. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Polonia ; U. R. S. S ; 1919-1939.


348. Anghel, Florin. Proiecte de organizare a noii Europe: Stabilirea relațiilor diplomatice și a frontierei dintre România și Polonia (1918-1919) (Organizational projects of the new Europe: the establishment of diplomatic relations and of the border between Romania and Poland (1918-1919)). In: Polska i Rumunia, Suceava, 2009, p. 27-42. Cuvinte cheie: România ; Polonia ; Frontiere ; 1918-1919 ; România ; Relații externe ; Polonia ; 1918-1919 ; Romania ; Poland ; Frontiers ; 1918-1919 ; Romania ; Foreign policy ; Poland ; 1918-1919.


349. Anghel Florin. Przeslanki sojuszu rumunsko-polskiego na the konfliktu zbrojnego miedzy Polska a Rosja Sowiecka (1919-1921) (Les début de l'alliance roumaino-polonaise dans le contexte de la guerre entre Pologne et Russie Soviétique). In: Rok 1920. Z perspektiwy osiemdziesiecioleciu, Warszawa, 2001, p. 225-231. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


350. Anghel, Florin. Războaiele galante din vecini. Stereotipuri ale istoriei româno-bulgare în 1913 (Neighboring chivalrous wars. Stereotypes of the Romanian-Bulgarian history in 1913). In: Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 441-452. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; 1912-1913 ; Războaie balcanice (1912-1913) ; Romania ; Foreign policy ; 1912-1913 ; Balkan Wars (1912-1913).


351. Anghel, Gheorghe. Ctitoria mitropolitană din Alba-Iulia (The Metropolitan Seat of Alba-Iulia). In: Mihai Viteazul și Transilvania. Culegere de studii, Cluj-Napoca, 2005, p. 205-228. Cuvinte cheie: Biserici ; Alba Iulia, Orașul (România).


352. Anghel, Remus. Economia informală în comunism și postcomunism: mere și țuică într-un sat din Maramureș (Informal economy in communism and post communism: apples and brandy in a village in Maramureș). In: Economia informală în România, București, 2005, p. 261-267. Cuvinte cheie: Sociologia cotidianului ; Comerț ; Băuturi alcoolice ; Maramureș (România).


353. Anghelescu, Gheorghe. România și geopolitica Mării Negre și a Dunării (Romania and the Black Sea and Danube's geopolitics). In: Importanța Dunării pentru NATO și Uniunea Europeană, București, 2005, p. 79-90. Cuvinte cheie: România ; Geopolitică ; Marea Neagră ; Dunărea, Fluviul.


354. Anghelescu, Gheorghe. Semnificații ale Logosului în cultura filosofică din Grecia antică (Significances of the logos in the Ancient Greek philosophy). In: Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea - O viață în slujba bisericii și a școlii românești, București, 2005, p. 331-337. Cuvinte cheie: Filosofie ; Grecia antică.


355. Anghelescu Ilinca. Romanian Culture Studies: A Brief Survey of the Site. In: Tradition and Modernity in Romanian Culture and Civilization, 1600-2000, Iasi, Oxford, Portland, 2001, p. 169-178. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


356. Anghelescu, Mircea. Granița: un loc cu geometrie variabilă (The border : a variable geometry place). In: Identitate de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate, Iași, 2008, p. 123-133. Cuvinte cheie: Frontiere ; Istoria mentalităților.


357. Anghelescu, Mircea. La începutul literaturii de călătorie: contribuția arheologiei (The beginnings of the travel literature : archeologic contributions). In: Floarea darurilor. In memoriam Ion Gheție, București, 2006, p. 337-346. Cuvinte cheie: Arheologie ; Sec. 19.


358. Anghelescu, Mircea. Serafimi și heruvimi în poezia romantică. Pe marginea liricii lui Ion Heliade-Rădulescu (Seraphs and cherubs in the romantic poetry. About Ion Heliade-Rădulescu's lyrics). In: Romantism și modernitate: atitudini, reevaluări, polemici, Iași, 2009, p. 367-375. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Heliade-Rădulescu, Ion ; Poezie ; Writers -- Romanian literature ; Heliade-Rădulescu, Ion ; Poetry.


359. Anghelescu Nadia. Aux racines de l'identité arabe. In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 53-64. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


360. Anghelinu, Mircea. Espace et logements des communautes de chasseurs-cuilleurs. Les implications portant sur la typologie des sites paleolithiques. In: Etablissements et habitations prehistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du colloque de Iași 10-12 decembre 2007, Iași, 2008, p. 51-63. Cuvinte cheie: Paleolitic ; Moldova (România) ; Paleolithic ; Moldavia (Romania).


361. Anghelinu Mircea. Note privind teoria si metoda arheologiei preistorice din Romania (Notes sur la théorie et la méthode archéologique préhistorique de Roumanie). In: Cercetare si istorie intr-un nou mileniu, Galati, 2002, p. 36-44. Cuvinte cheie: Romania ; Arheologie.


362. Anglițoiu, George. Politica hegemonică a administrației Bush, revoluția în domeniul militar și rostul NATO (The hegemonic policy of the Bush administration, revolution in military affairs and the purpose of NATO). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 253-261. Cuvinte cheie: Alianțe politico-militare ; Organizația Tratatului Atlanticului de Nord ; 2001-2009 ; Alliances ; North Atlantic Treaty Organization ; 2001-2009.


363. Angrick, Andrej. Rolul unităților "Sonderkommando R" și "Volksdeutschen Selbstschutz" în exterminarea evreilor în Transnistria ("Sonderkommando R" and "Volksdeutschen Selbstschutz" units role to the Jews extermination in Transnistria). In: Holocaustul la periferie. Persecutarea și nimicirea evreilor în România și Transnistria în 1940-1944, Chișinău, 2010, p. 119-141; In lb. germană, in: Holocaust an der Peripherie. Judenpolitik und Judenmord in Rumänien und Transnistrien 1940-1944, Berlin, 2009, p. 81-93. Cuvinte cheie: Evrei -- Exterminare (1939-1945) ; Transnistria.


364. Angrick Andrey. Rumänien die SS und die Vernichtung der Juden. In: Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944, Berlin, 2001, p. 113-138. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


365. Anisescu Cristina. Dinamica de structura si rol a retelei informative in perioada 1948-1989 (La dynamique de structure et de rôle du réseau informatif). In: Arhivele Securitatii, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 10-50. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


366. Anisescu, Cristina. Impactul stereotipurilor și erorilor de atribuire privitoare la francmasonerie, în documentele întocmite de securitate (The impact of the stereotypes and errors concerning the Free Masonry in the documents of Securitate). In: Masoneria în Transilvania: repere istorice, Cluj-Napoca, 2007, p. 155-171. Cuvinte cheie: Francmasonerie ; România ; Servicii secrete ; 1948-1989 ; Freemasonry ; Romania ; Secret service ; 1948-1989.


367. Anisescu Cristina. Psihologul George Bontila - completare la Destin. Fragment biografic (Le psychologue George Bontila - complèment au Destin. Fragment biographique). In: Arhivele Securitatii, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 61-79. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; BONTILA GEORGE (1904-1986).


368. Anisescu Cristina ; Reinhart Cornelia. Activitatea colaboratorilor din mediul de presa in dosarul problema intocmit de fostele organe de securitate. Reteaua informativa, sarcinile colaboratorilor si tipologia delatiunilor (L'activité des collaborateurs de presse dans le dossier problème rédigé par les anciens cadres de sécurité. Le réseau informatif, les responsabilités des collaborateurs et la typologie des délations). In: Totalitarism si rezistenta, teroare si represiune in Romania comunista, Bucuresti, 2001, p. 174-186. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


369. Antal, Adriana ; Pupeză, Paul. Ceramica ștampilată de la Napoca. Descoperirile din curtea Muzeului de Artă (Sealed pottery from Cluj- Napoca. Findings in the yard of the Art Museum). In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Ceramică ; Dacia Romană ; Ceramics ; Roman Dacia.


370. Antal, Cornel. Colegul Mihai Drecin (History, economy, politics). In: Istorie, economie, politică, Oradea, 2009, p. 9-10. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Drecin, Mihai D. ; Historians ; Romania ; Drecin, Mihai D.


371. Antihi Adriana. Marturii ale mestesugului orologeriei, aflate in patrimoniul Muzeului de istorie Sighisoara. Mesterul Johann Kirchel si figurinele sale (Témoignages du métier de la horologerie, trouves dans le patrimoine du Musée d'Histoire de Sighisoara. La maitre Johann Kirchel et ses figurines). In: In memoriam Radu Popa, Cluj Napoca, 2003, p. 353-360. Cuvinte cheie: Romania ; Judete ; Localitati ; Sighisoara.


372. Antipa, Maricel. Proliferarea armelor de distrugere în masă - factor de risc în starea de securitate (The proliferation of the mass destruction weapons - a risk factor for security). In: Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI. Secțiunea 2: Geopolitică, geostrategie și istoria artei militare.Vol. 1: Integrare europeană, București, 2007, p. 11-21. Cuvinte cheie: Arme de distrugere în masă ; Weapons of mass destruction.


373. Antoche Emanuel C. La bataille d'Obertyn, 22 août 1531. In: Études roumaines et aroumaines, Paris, 1993, vol. II, p. 9-20. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Lupta antiotomana.


374. Antoche Emanuel C. Intre doctrina liniei Maginot si Blitzkrieg: Charles de Gaulle si "Vers l'armée de métier" = Entre la doctrine de la ligne Maginot et Blitzkrieg: Charles de Gaulle et "Vers l'armée de métier". In: Romania and Western Civilization - Romania si civilizatia occidentala, Edited by Kurt W. Treptow, Iasi, 1997, p. 441-456. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica.


375. Antoche Emanuel C. ; Tanasache Marcel. Le vallum (Troian) de la Moldavie centrale. In: Études roumaines et aroumaines, Paris, Bucarest, 1990, vol. I, p. 130-133. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica.


376. Antoche, Emanuel Constantin. La guerre irréguliere dans les principautés de Moldavie et de Valachie (XIVe-XVe sičcle). In: A century in the history of Transylvania: The Later Crusades, Humanism, Church Union and Social Mobility at the End of the Middle Ages (1387-1490), Cluj-Napoca, 2008, p. 17-43. Cuvinte cheie: Război ; Țările Române ; Sec. 14-15 ; War ; Romanian Principalities ; 14th-15th c.


377. Antoche, Emanuel Constantin. Quelques aspects concernant l'évolution tactique du chariot sur le champ de bataille dans l'histoire militaire universelle - l'antiquité et le moyen âge jusque à l'avènement des hussites (1420). In: Guerre et société en Europe. Perspectives des nouvelles recherches, București, 2004, p. 36-62. Cuvinte cheie: Istorie militară ; Armată ; Europa ; Sec. 2 a. Chr.-15 ; Military history ; Army ; Europe ; 2nd c. BC-15th c.


378. Antoche, Emanuel Constantin ; Ișiksel, Güneș. Les batailles de Jean Hunyadi de l'année 1442. Perspectives militaires et documentaires. In: A century in the history of East-Central Europe; From the political hegemony of the Anjous to the dynastic supremacy of the Jagiellonians (late 1300s-early 1500s), Cluj-Napoca, 2008, p. 43-75. Cuvinte cheie: Iancu de Hunedoara ; Bătălii ; 1442 ; John Hunyadi ; Battles ; 1442.


379. Antoche, Emanuel Constantin ; Ișiksel, Güneș. Les batailles de Sibiu (22 mars 1442) et de la riviére de Ialomița (2 septembre 1442). Essai de reconstitution d'aprés les sources de l'époque. In: Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his time, Cluj-Napoca, 2009, p. 405-425. Cuvinte cheie: Bătălii ; Sibiu, Orașul (România) ; Ialomița, Râul (România) ; 1442 ; Battles ; Sibiu, city (Romania) ; Ialomița, river (Romania) ; 1442.


380. Antohi, Sorin. Habitudini mentale: geografii simbolice în Europa de după 1989 (Mental habits: symbolic geographies in post 1989 Europe). In: De la utopie la istorie: revoluțiile din 1989 și urmările lor, București, 2006, p. 107-132. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; Geografie ; Europa ; 1990-2005.


381. Antohi Sorin. Romania and the Balkans. From geocultural bovarism to ethnic ontology. In: Globalism si dileme identitare, Iasi, 2002, p. 79-118. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


382. Anton, Corina. Documente din arhive românești (Documents from the Romanian archives). In: Un secol de italienistică la București. Vol. 1: Ctitorii, București, 2009, p. 23-25. Cuvinte cheie: Documente ; România ; Studii italiene ; Documents ; Romania ; Italian studies.


383. Anton, Corina. "La mala bestia". Două exemple de feminitate imaginară extremă ("La mala bestia". Two examples of imaginary extreme feminity). In: Imaginând istorii, București, 2006, p. 55-68. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; Femei -- Monștri.


384. Anton, Ioan. Unele aspecte ale politicii culturale în Republica Moldova în anii 1989-2007 (Aspects from the cultural policy in the Republic of Moldavia between 1989-2007). In: Românii din afara granițelor țării: coordonate istorice și naționale în cadrul european, Iași, 2007, p. 330-335. Cuvinte cheie: Politică culturală ; Republica Moldova ; 1989-2007 ; Cultural policy ; Republic of Moldova ; 1989-2007.


385. Anton, Lorena. Către o "antropologie a memoriei": pronatalismul României comuniste și rememorarea trecutului (Towards an anthropology of memory: pronatalism of communist Romania and the refreshment of the past). In: Centenar Mihai Pop 1907-2007. Studii și evocări, București, 2007, p. 133-144. Cuvinte cheie: Memorie colectivă ; Planificare familială ; Natalitate ; România ; 1948-1989 ; Collective memory ; Birth control ; Demography ; Romania ; 1948-1989.


386. Anton Manea Cristina. Din nou despre Doamna Neaga si familia ei. Genealogia unei familii de boieri buzoieni, sec.XVI-XVII (Doamna Neaga et sa famille. Généalogie d'une famille de boyards de Buzau). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 67-78. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Genealogie.


387. Anton-Manea, Cristina. Două foi de zestre de la sfârșitul secolului al XVII-lea - o paralelă (Two dowry papers at the end of the 17th c. - a parallel). In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 543-560. Cuvinte cheie: Dotă ; România ; Sec. 17 ; Dowry ; Romania ; 17th c.


388. Anton-Manea, Cristina. Podoabele purtate în timpul lui Ștefan cel Mare (Ornaments in the time of Stephen the Great). In: Ștefan cel Mare și epoca sa. Culegere de studii, București, 2007, p. 78-88. Cuvinte cheie: Podoabe ; Moldova (România) ; Sec. 15-16.


389. Anton, Mioara. "Aici, Radio BBC". Propaganda britanică asupra României (1941-1944) ("This is BBC". The British propaganda on Romania (1941-1944)). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 532-542. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Propagandă ; Marea Britanie ; România.


390. Anton Mioara. Directiile propagandei de razboi (Les directions de la propagande de guerre). In: Omagiu istoricului Dan Berindei, Focsani, 2001, p. 425-451. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


391. Anton Mioara. Drumul spre dictatura: conducerea colectiva (La voie vers la dictature: la direction collective). In: Un om si o viata, Bucuresti, 2003, p. 337-348. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


392. Anton, Mioara. From East to West: Romania's Exit from the Soviet Sphere of Influence: 1960-1965. In: Europe as viewed from the margins. An East-Central European perspective from World War I to present, Târgoviște, 2008, p. 239-246. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; U. R. S. S. ; 1960-1965.


393. Anton, Mioara. Inevitabilul eșec. Războiul din răsărit și diplomația sferelor de influență. August 1939-octombrie 1944 (The unaviodable failure. The Eastern War and the influent diplomacies. August 1919-October 1944). In: România în contextul internațional la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, București, 2005, p. 11-18. Cuvinte cheie: Diplomație ; Război mondial (1939-1945).


394. Anton Mioara. Iulie 1944. Sabotorii de pe Valea Prahovei (Les saboteurs de la Vallée de Prahova). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 229-240. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


395. Anton, Mioara. La limita devierii. Iosif Chișinevschi și rezoluția Biroului Informativ (1948) (At the deviation limit. Iosif Chișinevschi and the resolution of the Information Bureau (1948)). In: Istoria: contribuții în căutarea unui nou mesaj, Târgoviște, 2005, p. 315-320. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Chișinevschi, Iosif.


396. Anton, Mioara. Percepții românești asupra intereselor sovietice la Dunăre și Marea Neagră, 1940-1945 (Romanian views regarding the Soviet interests on the Danube and the Black Sea). In: Comisia bilaterală a istoricilor din România și Federația Rusă. Sesiunea a IX-a, Constanța, 2005, p. 185-193. Cuvinte cheie: România ; Geopolitică ; U. R. S. S ; Dunărea, Fluviul ; Marea Neagră ; 1940-1945.


397. Anton Mioara. Planuri germane pentru incendierea instalatiilor petroliere. Ipoteze S.S.I., noiembrie 1943 - august 1944 (Plans allemands pour l'incendie des installations pétroličres. Les hypothčses SSI). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 143-150. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


398. Anton, Mioara. "Progresiști" versus "reacționari". Subordonarea intelectualilor 1944-1955 ("Progressive-minded" versus "reactionaries". The intellectuels subordination 1944-1955). In: Intelectuali români în arhivele comunismului, București, 2006, p. 13-44. Cuvinte cheie: Intelectuali ; România ; 1944-1955 ; Intellectuals ; Romania ; 1944-1955.


399. Anton Mioara. La Roumanie en guerre (1941-1944). Etat d'esprit et propagande officielle. In: War, Military and Media from Gutenberg to Today, Bucharest, 2003, p. 68-79. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


400. Anton Părău, Mariana. Programul de supraviețuire a călăgărițelor OSBM în parohia Câmpia - Sălăjeni (OSBM nuns' survival program in the Câmpia - Sălăjeni parish). In: Biserica Română Unită (Greco-Catolică). 60 de ani de la desființare, Cluj-Napoca, 2009, p. 399-403. Cuvinte cheie: Ordine religioase ; România ; 1948-1989 ; Religious orders ; Romania ; 1948-1989.


401. Anton, Stan. Diversitate și unitate politică în perspectiva integrării europene (Diversity and political unity in the European integration perspective). In: Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI. Secțiunea 2: Geopolitică, geostrategie și istoria artei militare.Vol. 1: Integrare europeană, București, 2007, p. 231-237. Cuvinte cheie: Integrare politică ; Uniunea Europeană ; Sec. 21 ; Political integration ; European Union ; 21st c.


402. Antonache, Mihaela. Unirea Principatelor, o problemă europeană (The Union of the Principalities, a European problem). In: Unirea Principatelor Române, Focșani, 2009, p. 53-56. Cuvinte cheie: Unitate națională ; România ; 1859 ; Relații politice internaționale ; Europa ; 1859 ; National unity ; Romania ; 1859 ; World politics ; Europe ; 1859.


403. Antone Păun, Elena-Simona. Relațiile religioase româno-sârbe în secolul al XX-lea (Romanian-Serbian religious relations in the 20th c.). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 3, Craiova, 2009, p. 156-166. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; România ; Relații externe ; Orthodox Church ; Romania ; Foreign policy.


404. Antonescu, Dinu M. Impactul comunismului asupra medicinii românești (The communism impact on the Romanian medical school). In: Școala memoriei 2005. Prelegeri și discuții de la a VIII-a ediție a Școlii de Vară de la Sighet (11-18 iulie 2005), București, 2005, p. 493-525. Cuvinte cheie: Comunism ; Medicină ; România.


405. Antonescu Doina ; Ionescu Doina. Ceramica de Batiz in colectia de arta decorativa a Muzeului civilizatiei dacice si romane Deva (La céramique de Batiz dans les collections d'art décoratif du Musée de la civilisation dace et roumaine de Deva). In: Studii si articole de istoria artei. Muzeul National Cotroceni, Bucuresti, 2001, p. 428-431. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arte plastice.


406. Antonescu Eugenia. Portelanul danez. Noi determinari (Le porcelaine dannois. Nouvelles déterminations). In: Studii si articole de istoria artei. Muzeul National Cotroceni, Bucuresti, 2001, p. 413-416. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arte plastice.


407. Antonescu Ion. 23 august 1944: Insemnari din celula (Le 23 aoűt 1944: Notes de cellule). In: Maresalul Antonescu la judecata istoriei, Bucuresti, 2002, p. 289-293. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


408. Antonescu, Ion. 23 august 1944: Insemnări din celulă (August 23, 1944: Notes from a prison cell). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 315-319. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Antonescu, Ion ; 1944 ; Documente.


409. Antonescu, Mădălina Virginia. Conceptul de suveranitate în perioada Războiului Rece (The sovereignty concept during the Cold War). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 398-408. Cuvinte cheie: Suveranitate -- Concepte ; Sovereignty -- Concepts.


410. Antonescu - pro si contra. In: Maresalul Ion Antonescu la judecata istoriei, Bucuresti, 2002, p. 377-461. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; ANTONESCU ION (1882-1946).


411. Antonesei, Liviu. Cenzura noastră cea de toate zilele (Our everyday censoship). In: Viața cotidiană în comunism, Iași - București, 2004, p. 138-144. Cuvinte cheie: Cenzură ; Comunism ; România.


412. Antonesei, Liviu. Demagogie, populism și realism politic - dimensiuni ale spiritului public în tentativele românești de modernizare (Demagogy, populism and political realism - dimensions of the public spirit in the Romanian modernization attempts). In: T(z)ara noastră. Stereotipuri și prejudecăți, București, 2006, p. 22-45. Cuvinte cheie: Sociologie ; România ; Situație politică ; 1990-2005.


413. Antoniu Bogdan. A "New Cold War History"? In: Istorie si ideologie, Bucuresti, 2002, p. 260-266. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


414. Antoniu, Bogdan. Politica de containment a Statelor Unite ale Americii și petrolul din Orientul Mijlociu (1945-sfârșitul anilor '80) (The containment policy of the United States of America and the oil from the Middle East (1945- End of the '80)). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 138-147. Cuvinte cheie: Statele Unite ale Americii ; Relații externe ; 1945-1978 ; United States of America ; Foreign policy ; 1945-1978.


415. Antoniu Bogdan. Repere ale politicii externe a Statelor Unite fata de Romania 1944-1945 = Reperes de la politique extérieure des Etats Unis vis-a-vis la Roumanie. In: Timpul istoriei I. In honorem emeritae Ligiae Barzu, Bucuresti, 1997, p. 424-445. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


416. Antoniu, Bogdan. Repere ale politicii externe americane față de Europa în timpul celui de-al doilea război mondial: percepții și planificări (Framework of the American foreign policy to Europe during World War II: perceptins and projects). In: Orizonturi și direcții în cunoașterea istorică, București, 2009, p. 526-558. Cuvinte cheie: Statele Unite ale Americii ; Relații externe ; 1939-1945 ; United States of America ; Foreign policy ; 1939-1945.


417. Antonova Liudmila. Tratatul romano-francez din 1926 in viziunea diplomatiei sovietice (Le traité roumain-français de 1926 dans la vision de la diplomatie soviétique). In: Istoria si teoria relatiilor internationale. Studii, Iasi, 2000, p. 257-263. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


418. Antonova Liudmila. Un proiect austriac de confederatie danubiana din 1921 (Un projet autrichien de conféderation danubienne). In: Franta, model cultural si politic, Iasi, 2003, p. 273-276. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica.


419. Antonova, Liudmila. Un proiect austriac de confederație danubiană din 1921 (An Austrian project for a Danubian confederation from 1921). In: Franța: model cultural și politic, Iași, 2003, p. 273-276. Cuvinte cheie: Austria ; Relații politice internaționale ; România ; 1921.


420. Anușca-Doglan, Elena. In Memoriam - Ioan Kunst Ghermănescu, nume cu valoare de simbol pentru handbalul românesc și internațional (In Memoriam - Ioan Kunst Ghermănescu, a symbolic name for the Romanian and the international handball). In: Valori culturale românești, Iași, 2009, p. 134-135. Cuvinte cheie: Sportivi ; Handbal ; Vaslui, Orașul (România) ; Kunst Ghermănescu, Ioan ; Sportsmen ; Handball ; Vaslui, city (Romania) ; Kunst Ghermănescu, Ioan.


421. Anușca-Doglan, Gheorghe. Și casele plâng, Conacul "Rosetti-Solescu", județul Vaslui (Houses also can cry. The mannor "Rosetti- Solescu", Vaslui county). In: Valori culturale românești, Iași, 2009, p. 122-123. Cuvinte cheie: Case memoriale ; Vaslui, Județul (România) ; Memorials & monuments ; Vaslui, county (Romania).


422. Anușca-Doglan, Lucian Dan. Domnitorul Ștefan cel Mare în conștiința neamului românesc (Stephen the Great in the Romanian people's conscience). In: Valori culturale românești, Iași, 2009, p. 107-111. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei ; Stephen the Great, Domnitor of Moldavia.


423. Anușcă, Nicolae. Activitatea socială în Biserica Română Unită cu Roma, trecut prezent și viitor (Social activity in the Romanian Greek-Catholic Church, past, present and future). In: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică: Istorie și spiritualitate, Blaj, 2003, p. 155-166. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; România ; Asistență socială.


424. Apan Mihai. Accesul persoanelor la documentul de arhiva in legislatia arhivistica a unor state europene (L'accès des personnes au document d'archive dans la législation archivistique de certains états européens). In: Istoria - ca experienta intelectuala, Oradea, 2001, p. 463-467. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Arhivistica.


425. Apan, Mihai. Conscrierea târgului Beiuș la 1733 (Census in Beiuș in 1733). In: In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2006, p. 124-127. Cuvinte cheie: Recensământ ; Beiuș, Orașul (România) ; 1733.


426. Aparaschivei, Dan. Instituții și elite în orașele romane ale provinciei Moesia Inferior. Studiu statistic (Institutions and elites in the Roman cities of Moesia Inferior. Statistics). In: Structuri etno-demografice la Dunărea de Jos (sec. I-VII p.Chr.), Iași, 2009, p. 161-193. Cuvinte cheie: Elite ; Statistică ; Moesia Inferior (Imperiul Roman) ; Elite ; Statistics ; Meosia Inferior (Roman Empire).


427. Aparaschivei, Dan. Municipium Tropaeum Traiani. Instituții și elite (Municipium Tropaeum Traiani.Institutions and elites). In: Studia Historiae et Religionis Daco-Romanae. In honorem Silvii Sanie, București, 2006, p. 327-348. Cuvinte cheie: Instituții ; Elite ; Tropaeum Traiani ; Institutions ; Elite ; Tropaeum Traiani.


428. Aparaschivei, Dan ; Chiriac, Costel. Objets vestimentaires de Dobroudja romaine-byzantine. In: Studia antiqua et medievalia, București, 2009, p. 69-78. Cuvinte cheie: Artefacte (Arheologie) ; Dobrogea (România) ; Sec. 6-7 ; Artifacts (Archaeology) ; Dobruja (Romania) ; 6th-7th c.


429. Apati, Cristian. Contabilitate și negoț în Biserica Ortodoxă Română din Imperiul Habsburgic la începuturile modernității (Bookkeeping and trade in the Romanian Orthodox Church in the Habsburg Empire at the beginnings of modern times). In: In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2006, p. 149-178. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Români ; Austria ; Sec. 18 ; Comerț ; Contabilitate.


430. Apetrei Ciprian. Perspectiva istorica a controlului democratic asupra Armatei Romane (Perspective historique du contrôle démographique sur l'Armée Roumaine). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 343-347. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Armata.


431. Apetrei, Cristian Nicolae. Biserici de curte, mai puțin cunoscute (Moldova și Țara Românească, secolele XIV-XVI) (Court churches less known (Moldavia and Wallachia, 14th-16th c.)). In: Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin și Occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, Brăila, 2008, p. 801-817. Cuvinte cheie: Biserici ; Moldova (România) ; Țara Românească ; Sec. 14-16.


432. Apetrei, Cristian Nicolae. Date și interpretări noi în legătură cu ansamblul rezidențial de la Polata, jud. Gorj (New data and interpretations related to the residential area from Polata, Gorj county). In: Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cândea, Brăila, 2009, p. 125-144. Cuvinte cheie: Arheologie medievală ; Polata, Satul (România) ; Archaeology -- Middle Ages ; Polata, village (Romania).


433. Apetrei, Cristian Nicolae. O ipoteză cu privire la biserica din Zaharești, comuna Stroiești (jud. Suceava) (A hypothesis concerning the church from Zaharești, Stroiești village (Suceava county )). In: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Vol. 3, Galați, 2007, p. 69-74. Cuvinte cheie: Biserici ; Zaharești, Comuna (România) ; Churches ; Zaharești, commune (Romania).


434. Apetrei, Cristian Nicolae. Patrimoniul funciar al marelui postelnic Dumitrache Chiriță Paleologul (The land property of the great postelnic Dumitrache Chiriță Paleologul). In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 437-464. Cuvinte cheie: Boierime ; Proprietate funciară ; Țara Românească ; Sec. 16-17 ; Boyars ; Land tenure ; Wallachia ; 16th-17th c.


435. Apetrei, Cristian Nicolae. Un urmaș al împăraților bizantini, negustor, dregător și diplomat în slujba Movileștilor: marele postelnic Dumitrache Chiriță Paleologul (A successor of the Byzantine Empeorors, trademan, high official and diplomat in the service of the Movilești family: postelnic Dumitrache Chiriță Paleologul). In: Negustorimea în Țările Române, între Societas Mercatorum și individualitatea mercantilă, în secolele XVI-XVIII, Galați, 2009, p. 89-125. Cuvinte cheie: Comercianți ; Personalități politice ; Țara Românească ; Sec. 16-17 ; Merchants ; Personalities -- Politics ; Wallachia ; 16th-17th c.


436. Apetroaie, Camelia. Evoluția structurilor cooperatiste din agricultura județului Iași - perspectivă istorică și de viitor (Cooperation in Iassy agriculture - historical and future perpective). In: Al XXII-lea simpozion național de istorie și retrologie agrară a României, Deva, 2006, p. 426-436. Cuvinte cheie: Cooperative ; Iași, Județul (România) ; Sec. 19-21.


437. Apor, Péter. Obiecte și problematici. Evocarea trecutului recent în Europa de Est post-comunistă (Objectives and questions. The recent past in post-communist East Europe). In: Școala memoriei 2006, București, 2007, p. 348-365. Cuvinte cheie: Europa ; Comunism ; Istoriografie ; Europe ; Communism ; Historiography.


438. Apostol, Anca. The game and the role structure. In: Cultural Spaces and Archaic Background, Baia Mare, 2008, p. 89-105. Cuvinte cheie: Jocuri ; România ; Games ; Romania.


439. Apostolache, Mihaela-Adina ; Apostolache, Mihai. Considerații privind însemnătatea anului 1917 în evoluția primului război mondial (Considerations on the significance of the year 1917 in the evolution of World War I). In: 1917: glorie și deznădejde, Ploiești, 2007, p. 387-395. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; World War I (1914-1918).


440. Apostoleanu Corina. Contextul cultural al aparitiei revistei "Gandirea de la Mare" (Le contexte culturel de la parution de la revue "Gandirea de la Mare"). In: Studii istorice dobrogene, Constanta, 2003, p. 232-246. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria presei ; Gandirea de la Mare.


441. Apostoleanu, Corina. Contextul cultural al apariției revistei "Gânduri de la Mare" (The cultural context of the review "Gânduri de la Mare"). In: Studii istorice dobrogene, Constanța, 2003, p. 232-246. Cuvinte cheie: Reviste ; Constanța, Orașul (România).


442. Apostoleanu, Corina. Istoricul cercetărilor bibliografice dobrogene (The history of bibliographical research in Dobrudja). In: Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european, Constanța, 2008, p. 474-479. Cuvinte cheie: Bibliografie ; Dobrogea (România) ; Sec. 20.


443. Apostoleanu, Corina. Literatura canalului Dunăre-Marea Neagră (Writings about the Danube- Black Sea canal). In: Canalul Dunăre-Marea Neagră între istorie, actualitate și perspective, Constanța, 2008, p. 309-319. Cuvinte cheie: Canalul Dunăre-Marea Neagră (România) ; Literatură ; Danube-Black Sea Canal (Romania) ; Literature.


444. Apostu Aurora-Emilia. Inventarul arheologic al localitatilor judetului Vrancea (L'inventaire archéologique des localités du département Vrancea). In: Cronica Vrancei, Focsani, 2003, vol. IV, p. 9-20. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica.


445. Apostu Aurora-Emilia. Ion Nestor (1905-1974). In: Cronica Vrancei, Focsani, 2001, vol. II, p. 322-330. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; NESTOR ION (1905-1974).


446. Apostu Aurora-Emilia. Santiere arheologice vrancene. Vol. I (Chantiers archéologiques de Vrancea). In: Cronica Vrancei, Focsani, 2000, p. 7-11. Cuvinte cheie: Romania ; Arheologie.


447. Apostu Aurora-Emilia. Vechi asezari omenesti in zona Adjud (Anciens habitats humains dans la zone Adjud). In: Cronica Vrancei, Focsani, 2001, vol. II, p. 7-10. Cuvinte cheie: Romania ; Arheologie.


448. Apostu Aurora-Emilia. Vechi asezari omenesti in zona Panciu (Vieux établissements de la zone Panciu). In: Cronica Vrancei, Focsani, 2003, vol. IV, p. 21-31. Cuvinte cheie: Romania ; Arheologie.


449. Appeltauer, Vilibald. Viața economico-socială în viziunea Constituției pastorale privind Biserica în lumea contemporană. Gaudium et spes (The socio- economic life in the Pastoral Constitution of the Church at present. Gaudium et spes). In: Perspective asupra Conciliului Vatican II, Târgu Lăpuș, 2004, p. 28-36. Cuvinte cheie: Teologie pastorală.


450. Aprodu, Adina Simona. Factori de risc la adresa securității României. Măsuri de contracarare a acestora în primul deceniu al secolului XXI (Risk factors to Romania's security.Counter measures in the first decade of the 21st c.). In: Neliniștile insecurității, București, 2005, p. 157-177. Cuvinte cheie: Securitate națională ; România ; Sec. 21.


451. Arachelian, Vartan. Iorga și Siruni, sau fericita întâlnire a doi savanți (Iorga and Siruni,or the fortunate meeting of two scientists). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 23-44. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Personalități culturale ; Armeni ; România ; Djololian, Hagop.


452. Arachelian, Vartan. Luna august în istoria românească (August in the Romanian history). In: Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. II. Partea a 2-a, București, 2006, p. 33-39. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România.


453. Arachelian Vartan. Nicolae Iorga - rol de calauza a constiintei romanesti (Nicolae Iorga - son rôle dirigeant de la conscience roumaine). In: Nicolae Iorga 1871-1940, Bucuresti, 2001, p. 162-173. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


454. Arachelian, Vartan. Oameni care au fost, modele de urmat (People from the past, examples to be taken). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii. Vol. I., București, 2006, p. 382-394. Cuvinte cheie: Jurnaliști ; Armeni ; România ; Kalustian, Leon.


455. Arachelian, Vartan. Un aristocrat al verbului (An aristocrat of words). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. VI-VII, București, 2008, p. 20-36. Cuvinte cheie: Jurnaliști ; Armeni ; România ; Kalustian, Leon.


456. Arama Dalila-Lucia. O lucrare lexicografica dedicata lui Alexandru Dimitrie Ghica voievod (Un ouvrage lexicographique consacrée à Alexandru Dimitrie Ghica voivode). In: Un destin si o viata, Bucuresti, 2003, p. 143-146. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica interna.


457. Arbănași, Marius. Toponime provenite de la adjective în zona submontană a Mehedințiului (Toponimics derived from adjectives in the sub mountain area of Mehedinți). In: Studia in honorem magistri Vasile Frățilă, Timișoara, 2005, p. 75-88. Cuvinte cheie: Toponimie ; Mehedinți, Județul (România).


458. Arbonie, Emil. Date noi cu privire la încheierea și aplicarea Convenției româno-ungare relativă la schimbul reciproc de persoane, semnată la Budapesta, la 24 mai 1919 (New data concerning the conclusion and implementation of the Romanian-Hungarian Convention relative to the interchange of persons, signed at Budapest on May 24, 1919). In: Școală - Cultură - Națiune, Arad, 2010, p. 306-314. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Ungaria ; 1919 ; Romania ; Foreign policy ; Hungary ; 1919.


459. Arbonie, Emil. Funcționarii Primăriei Municipiului Arad (1919-1926) (The clerks of the Arad Town Hall (1916-1926)). In: Administrație românească arădeană Vol. 1, Arad, 2010, p. 121-229. Cuvinte cheie: Funcționari publici ; Arad, Orașul (România) ; 1919-1926 ; Public officers ; Arad, city (Romania) ; 1919-1926.


460. Arbonie, Emil. Ordinea publică arădeană (1919-1924) (The public order in Arad (1919-1924)). In: Pe drumul Marii Uniri, Arad, 2008, p. 276-312. Cuvinte cheie: Ordine publică ; Arad, Orașul (România) ; 1919-1924.


461. Arbonie, Emil. Organizarea și consolidarea structurilor de ordine și siguranță publică ale statului național unitar român în județele transilvănene (1918-1924) (The organization of the public order structures of the national Romanian state in Transylvania (1918-1924)). In: Pe drumul Marii Uniri, Arad, 2008, p. 230-275. Cuvinte cheie: Ordine publică ; Transilvania (România) ; 1918-1924.


462. Arbonie, Emil. Reorganizarea administrației municipale arădene - 30 aprilie 1920 (Re-organization of the town administration in Arad -April,30 1920). In: 90 de ani de administrație românească în Arad, Arad, 2010, p. 167-180. Cuvinte cheie: Administrație locală ; Arad, Orașul (România) ; 1920 ; Local administration ; Arad, city (Romania) ; 1920.


463. Arbore Popescu Grigore. La cartografia in uso a Venezia tra XIV-XVII secolo e la conoscenza dell' area del Danubio Inferiore e del Mar Nero. In: Dall' Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, Roma, 2003, p. 158-177. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Geografie ; Cartografie ; Topografie.


464. Arbore Popescu Grigore. Il dialogo tra le culture e il rilancio delle attività di ricerca storica riguardante i rapporti tra gli stati italiani e l'Italia e i romeni e le popolazioni romanizzate del sud-est europeo. In: Dall' Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, Roma, 2003, p. 7-12. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


465. Arbore Popescu Grigore. Le maggiori collezioni d'arte europea in Romania e la formazione delle principali raccolte di pittura veneziana. In: Dall' Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, Roma, 2003, p. 219-229. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


466. Ardelean, Aurel. O prestigioasă personalitate a învățământului pedagogic românesc din ultimele șase decenii (A prestigious personality of the Romanian pedagogical education of the last six decades ). In: Școală - Cultură - Națiune, Arad, 2010, p. 9-12. Cuvinte cheie: Profesori universitari ; România ; Popeangă, Vasile ; Professors ; Romania ; Popeangă, Vasile.


467. Ardelean, Aurel. Rolul lui Vasile Goldiș în realizarea învățământului românesc la Arad (The role of Vasile Goldiș in the Romanian education in Arad). In: 90 de ani de administrație românească în Arad, Arad, 2010, p. 7-15. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Goldiș, Vasile ; Personalities -- Politics ; Romania ; Goldiș, Vasile.


468. Ardelean, Aurel. Vasile Goldiș, Ideolog al Marii Uniri din 1918 (Vasile Goldiș, ideologist of the Great Union from 1918). In: Aradul și Marea Unire, Arad, 2008, p. 5-6. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Goldiș, Vasile ; Ideologie.


469. Ardelean, Florin. Aspects Regarding the Greco-Latin Heritage in Early Modern Transylvanian Culture. In: A century in the history of Transylvania: The Later Crusades, Humanism, Church Union and Social Mobility at the End of the Middle Ages (1387-1490), Cluj-Napoca, 2008, p. 367-373. Cuvinte cheie: Cultură și civilizație ; Transilvania (România) ; Epoca medievală ; Culture & civilization ; Transylvania (Romania) ; Middle Ages.


470. Ardelean Laura. Interferente chronologice intre celturile cu ceafa dreapta si concava de pe teritoriul Romaniei (Interférences chronologiques entre les celtes à la nuque droite et concave du territoire de la Roumanie). In: Adevarul omeneste posibil pentru randuirea binelui, Oradea, 2001, p. 95-108. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca bronzului.


471. Ardelean Livia. Aspecte ale migratiei din comitatul Tarnava in anii 1764-1774 = Aspects de la migration du comitat de TArnava entre 1764-1774. In: Sabin Manuila. Istorie si demografie, Cluj-Napoca, 1995, p. 91-95. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie istorică ; Statistica istorica ; Epidemii ; Calamitati.


472. Ardelean, Livia. Contribuții la evoluția târgurilor maramureșene în secolul al XVII-lea (Maramureș trade markets in the 17th c.). In: Orașe și orășeni. Városok és városlakók, Cluj-Napoca, 2006, p. 264-283. Cuvinte cheie: Orașe ; Maramureș (România) ; Sec. 17.


473. Ardelean, Livia. Contribuții la studiul evoluției economico-sociale în Maramureș, în secolul al XVII-lea (The study of the social -economic evolution in Maramureș in the 17th c.). In: Transilvania (sec. XIII-XVII). Studii istorice, Cluj-Napoca, 2005, p. 315-357. Cuvinte cheie: Istorie economică ; Istorie socială ; Maramureș (România) ; Sec. 17.


474. Ardelean Livia. Fondul documetar al Bibliotecii Centrale Blaj = Le fond documentaire de la Bibliotheque Centrale de Blaj. In: Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la infiintarea Arhivelor Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 96-108; In lb. franceza, Transylvania Review, 1995, 4, nr.3, p.60-71. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Arhivistica.


475. Ardelean, Petre. Divorțul - efect al violenței domestice în Bihor la sfârșit de secol XVIII și în secolul al XIX-lea (Divorce - effect of domestic violence in Bihor at the end of the 18th century and in the 19th century). In: Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), Arad, 2010, p. 39-52. Cuvinte cheie: Căsătorie -- Drept ; Divorț ; Bihor, Județul (România) ; Sec.18-19 ; Marriage -- Law ; Divorce ; Bihor, county (Romania) ; 18th-19th c.


476. Ardelean, Radu. Ioan Lupaș - participant la Marea Unire și istoriograf al ei (Ioan Lupaș - participant at the Great Union and historiographer of its). In: Unirea din 1918, act fundamental al istoriei României, Sibiu, 2008, p. 165-182. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Lupaș, Ioan ; Historians ; Romania ; Lupaș, Ioan.


477. Ardelean, Radu. Istoria în revista "Semenicul" (Lugoj, 1928-1932) (History in the review "Semenicul" (Lugoj, 1928-1932)). In: Biserică și societate în Banat, Timișoara, 2005, p. 161-179. Cuvinte cheie: Reviste ; Lugoj, Orașul (România) ; 1928-1932.


478. Ardelean Radu. Ocari in Banat (sec.XIV-XVI) (Réroimandes en Banat). In: Societate si Civilizatie in Banatul istoric, Timisoara, 2003, p. 199-208. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Mentalitati ; Imagologie.


479. Ardelean, Radu. Orașe aliate în Banat în secolele XV-XVII (Allied towns from Banat in the 15th-17th c.). In: Festschrift für Florin Medeleț. Zum 60. Geburtstag, Timișoara, 2004, p. 321-336. Cuvinte cheie: Orașe ; Banat (România) ; Sec. 15-17.


480. Ardelean Radu. Perceptia si reflectarea alteritatii la Ioan Lupas = La perception et la réflexion de l'alterité a Ioan Lupas. In: Identitate si alteritate. Studii de imagologie, Cluj-Napoca, 1998, vol. 2, p. 312-332. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; LUPAS IOAN (1880-1967).


481. Ardeleanu Constantin. Alcune notizie riguardanti la navigazione e il commercio degli Stati italiani preunitari alla foce del Danubio (1829-1856). In: L'Italia e l'Europa Centro-Orientale attraverso i secoli, Braila, Venezia, 2004, p. 393-404. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


482. Ardeleanu, Constantin. Aspecte calitative și cantitative privind rolul economic al grecilor cu protecție britanică din portul Galați în primii ani după Războiul Crimeii (Qualitative and quantitative aspects regarding the economic role of the Greeks under British protection in the harbour of Galați in the first years after the Crimean War). In: Minoritățile etnice în România în secolul al XIX-lea, București, 2010, p. 27-28. Cuvinte cheie: Greci ; Galați, Orașul (România) ; Sec. 19 ; Greeks ; Galați, city (Romania) ; 19th c.


483. Ardeleanu, Constantin. Călătoria în Banat a baronului Friedrich John Monson (1839) (Baron Friedrich John Monson's trip in Banat (1839)). In: "Celălalt autentic". Lumea românească în literatura de călătorie (1800-1850), București, 2010, p. 195-221. Cuvinte cheie: Banat (România) ; 1839 ; Descrieri de călătorie ; Banat (Romania) ; 1839 ; Travelers' writings.


484. Ardeleanu, Constantin. Călătoria în Principatele Române a lui William Lennox Lascelles Fitzgerald, lord de Ros (1835) (The tour in the Romanian Principalities of William Lennox Lascelles Fitzgerald, lord de Ros (1835)). In: "Celălalt autentic". Lumea românească în literatura de călătorie (1800-1850), București, 2010, p. 222-246. Cuvinte cheie: Principatele Române ; 1835 ; Descrieri de călătorie ; Romanian Principalities ; 1835 ; Travelers' writings.


485. Ardeleanu, Constantin. Câteva considerații privind desființarea regimului de "porto-franco" și consecințele sale asupra comerțului exterior prin portul Galați (The abolition of the free port regime and its consequences on the foreign trade in Galați harbour). In: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Pagini de istorie gălățeană. Vol. 1, Galați, 2005, p. 63-72. Cuvinte cheie: Galați, Orașul (România) ; Comerț ; Sec. 19.


486. Ardeleanu, Constantin. Corespondența dintre Nicolae Iorga și Robert William Seton-Watson în anii participării României la Războiul de întregire națională (1916-1918) (The correspondence between Nicolae Iorga and Robert William Seton-Watson during the years of Romania's paricipation to the war for the national union). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 8, București, 2009, p. 9-20. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Corespondență ; Seton-Watson, Robert William ; 1916-1918 ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae ; Correspondence ; Seton-Watson, Robert William ; 1916-1918.


487. Ardeleanu, Constantin. Evoluția intereselor britanice față de Gurile Dunării în perioada dintre Congresul de Pace de la Paris (1856) și Conferința de la Londra (1871) (Evolution of the British interests in the Mouth of the Danube during the Peace Congress in Paris (1856) and the Conference of London (1871)). In: Românii și geo-politica marilor puteri 1718-1918, București, 2009, p. 84-136. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Marea Britanie ; Rusia ; Austria ; România ; 1856-1871 ; World politics ; Great Britain ; Russia ; Austria ; Romania ; 1856-1871.


488. Ardeleanu, Constantin. Exilarea revoluționarilor moldoveni și incidentele de la Galați și Brăila (martie-aprilie 1848) (The exile of the revolutionaries from Moldavia and the incidents in Galați and Brăila (March -April 1848)). In: Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cândea, Brăila, 2009, p. 537-556. Cuvinte cheie: Revoluții ; Galați, Orașul (România) ; Brăila, Orașul (România) ; 1848 ; Revolutions ; Galați, city (Romania) ; Brăila, city (Romania) ; 1848.


489. Ardeleanu, Constantin. Nicolae Iorga și dezvelirea statuilor lui Mihai Eminescu și Costache Negri la Galați (1911-1912) (Nicolae Iorga and Mihai Eminescu's and Costache Negri's statues in Galați (1911-1912)). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 9, București, 2009, p. 19-26. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae.


490. Ardeleanu, Constantin. O relatare de călătorie mai puțin cunoscută. Charles William Vane, marchiz de Londonderry și trecerea sa prin Principatele Române (A less known voyage report. Charles William Vane, marquis of Londonderry and his trip to the Romanian Principalities). In: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Vol. 3, Galați, 2007, p. 101-112. Cuvinte cheie: Călători ; Englezi ; România ; Sec. 19 ; Descrieri de călătorie ; România ; Sec. 19 ; Travelers ; English (people) ; Romania ; 19th c. ; Travelers' writings ; Romania ; 19th c.


491. Ardeleanu, Constantin. Un episod mai puțin cunoscut din istoria Comisiei Europene a Dunării (1871-1872). Prelungirea activității "părintelui Dunării", Charles Hartley (A less known aspect in the history of the European Commission of the Danube (1871-1872). The activity of the "Danube's father" Charles Hartley). In: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Vol. 2, Galați, 2006, p. 71-78. Cuvinte cheie: Ingineri ; Marea Britanie ; Hartley, Charles ; Dunărea, Fluviul.


492. Ardeleanu, Daniela. Impactul muzicii enesciene în spațiul cultural american (The impact of Enescu's music on the American cultural area). In: Cultura și imaginea românilor în lume, Iași, 2009, p. 135-139. Cuvinte cheie: Compozitori ; România ; Enescu, George ; Statele Unite ale Americii ; Composers ; Romania ; Enescu, George ; United States of America.


493. Ardeleanu Eftimie. Agresiune impotriva Romaniei Mari. Tatar-Bunar (Agression contre la Grande Roumanie. Tatar-Bunar). In: Romania in ecuatia pacii si dictatului, Pitesti, Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, 2001, p. 203-223. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Politica interna ; Administratie.


494. Ardeleanu Eftimie. Guvernarea Antonescu. Consiliul de Ordine Interna din 22 ianuarie 1943 (Le gouvernement Antonescu. Le Conseil d'Ordre Intérieur du 22 janvier 1943). In: Omagiu istoricului Dan Berindei, Focsani, 2001, p. 452-463. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


495. Ardeleanu Eftimie. Procesul maresalului si armata. In: Oamgiu istoricului Ioan Scurtu, Focsani, 2000, p. 612-622. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; ANTONESCU ION (1882-1946).


496. Ardeleanu, Marius. Echipamentul militar al luptătorului vandal din zona Tisei Superioare (The military equipment of the Vandal fighter in the Superior Tisa area). In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Migratori ; Vandali ; Armament ; Maramureș (România) ; Migrations ; Vandals ; Weaponry ; Maramureș (Romania).


497. Ardeleanu, Mihai ; Ardeleanu, Șerban. Contribuția lui Nicolae Paulescu la cultura română (Nicolae Paulescu's contribution to the Romanian culture). In: Cultura și imaginea românilor în lume, Iași, 2009, p. 13-17. Cuvinte cheie: Medici ; România ; Paulescu, Nicolae C. ; Physicians ; Romania ; Paulescu, Nicolae C.


498. Ardet Adrian. Considérations sur les Amphores romaines de Tibiscum =. In: Omaggio a Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 165-176. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


499. Ardet Adrian. The Roman Province of Dacia: Aspects of Commerce in Light of Amphoras. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 330-341. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


500. Ardet Lucia Carmen. Figurative Bronze Pieces used as Furniture Handles from Teregova, Caras Severin County. In: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 342-344. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


501. Ardevan Radu. Aperçu sur la monnaie d'or dans la Dacie romaine =. In: Actes du XIe Congres International de Numismatique, Bruxelles, 8-13 septembre 1991, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 347-353. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica ; Numismatica antica.


502. Ardevan Radu. Autour de deux pieces paléochrétiennes de Gherla =. In: Acta XIII Congressus internationalis archaeologiae Christianae. Vol. 3, Citta del Vaticano, Split, 1998, p. 29-36. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Cultura ; Istoria religiilor.


503. Ardevan Radu. CIL III 1596 - Ergänzung und Andeutung. In: Epigraphica II, Debrecen, 2004, p. 107-113. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Epigrafie ; Epigrafie antica.


504. Ardevan Radu. Civitas et vicus dans la Dacie Romaine =. In: La politique edilitaire dans les provinces de l'Empire romain II-eme-IV-eme siecles apres J. C., Tulcea, 1998, nr.3, p. 45-55. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Dacia romana. Colonizare ; Romanizare.


505. Ardevan Radu. Cuptoare romane de la Napoca (Fours romains de Napoca). In: Studia Archeologica et Historica. Nicolae Gudea Dicta, Zalau, 2001, p. 319-329. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


506. Ardevan Radu. Der germanische Kriegsgefangene aus dem Römerlager von Gherla =. In: Roman Frontier Studies. Proceedings of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalau, 1999, p. 879-883. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; epoca antica ; Dacia romana ; Administratie ; Armata.


507. Ardevan Radu. Die Claudii von Apulum. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 345-353. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Colonizare ; Romanizare.


508. Ardevan Radu. Die Cominii von Sarmizegetusa - ein prosopographisches und chronologisches Problem =. In: Prosopographica, Poznan, 1993, p. 227-236. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Administratie ; Armata.


509. Ardevan Radu. Die hadrianischen Städtegründungen Dakiens =. In: La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain, II-eme-IV-eme siecles ap. J. C., Berne, vol. 2, 1995, p. 61-74. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie ; Dacia romana. Colonizare ; Romanizare.


510. Ardevan Radu. Die Illyrier von Alburnus Maior: Herkunft und Status. In: Ad fontes! Festschrift für Gerhard Dobesch zum fünfund sechzigsten Geburtstag am 15. September 2004, Wien, 2004, p. 593-600. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Colonizare ; Romanizare.


511. Ardevan Radu. Dierna - toponymie et histoire =. In: Roman Limes on the Middle and Lower Danube, Belgrade, 1996, p. 243-246. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Dacia romana. Colonizare ; Romanizare.


512. Ardevan Radu. "Eques Romanus equo publico". Asupra unei inscriptii din Tibiscum = A propos d'un inscription de Tibiscum. In: Civilizatia romana in Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 119-129. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Epigrafie ; Epigrafie antica.


513. Ardevan Radu. Les flamines municipaux dans la Dacie romaine =. In: Religio deorum. Actas del Colloquio internacional de epigrafia, Sabadell, 1992, p. 47-53. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Administratie ; Armata.


514. Ardevan, Radu. Gemă antică de la Tomis (Antique gem from Tomis). In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 79-84. Cuvinte cheie: Geme ; Tomis.


515. Ardevan Radu. Latin Right or Roman Citizenship? =. In: The Case of the Roman-Dacian Towns. Ciudades privilegiadas en el Occidente romano, Sevilla, 1999, p. 295-303. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


516. Ardevan Radu. Money and Society in Southern Roman Dacia. In: Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores swischen 106-275 n.Chr., Bucuresti, 2001, p. 75-80. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica antica.


517. Ardevan Radu. Municipalia Dacica. Drei epigraphische Bemerkungen. In: Epigraphica I. Studies of Epigraphy, Debrecen, 2000, p. 109-130. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Epigrafie ; Epigrafie antica.


518. Ardevan Radu. Nochmals über Interfecti a Latronibus in Dakien. In: Studia Historica et Archaeologica, Timisoara, 2004, p. 21-25. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


519. Ardevan Radu. O descoperire de monede antice la Cluj in 1938 = Une découverte de monnaies antiques a Cluj en 1938. In: Din istoria Europei romane. Omagiu lui D. Protase, Oradea, 1995, p. 181-194. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica ; Numismatica antica.


520. Ardevan Radu. Römische Heer und Städtegründung - der Fall Dakien. In: Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire, Alba Iulia, 2000, p. 91-108. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Colonizare ; Romanizare.


521. Ardevan, Radu. Soarta materialului arheologic roman de la Gherla (The destiny of the Roman archaeological findings from Gherla). In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Artefacte (Arheologie) ; Dacia romană ; Artifacts (Archaeology) ; Roman Dacia.


522. Ardevan, Radu. Sur la vie spirituelle dans l'établissement romain de Gherla (Dacie). In: Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 159-163. Cuvinte cheie: Viață spirituală ; Dacia Romană.


523. Ardevan Radu. Sur les "patroni causarum" dans la Dacie romaine =. In: XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 1997, p. 318-321. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


524. Ardevan Radu. Toujours a propos des Laurentes Lavinates en Dacie =. In: Arculiana. Hommage a H.Boegli, Avenches, 1995, p. 487-491. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Dacia romana. Colonizare ; Romanizare.


525. Ardevan Radu. Újabb elméletek Dácia római kor előtti pénzverésének törtéinetéről (Nouvelles théories sur l'histoire des monnaies de Dacie avant l'ére romaine). In: Eremtani lapok. Bizalmam az ősi erényben, Budapest, 2000, p. 12-17. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica antica.


526. Ardevan Radu. Una moneta Lidia contromarcata =. In: Omaggio a Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 111-127. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica ; Numismatica antica.


527. Ardevan Radu. Zur Deutung des Münzortes of Apahida (Dakien). In: XII Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997. Akten-Proceedings-Actes, Berlin, 2000, p. 319-325. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica antica.


528. Ardevan Radu ; Craciun Cristina. Altar votiv dedicat Geniului Sardeatilor [mineri] (Antel votif dédié au Gènie des Sardeats). In: Alburnus Maior I, Bucuresti, 2003, p. 306-337. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


529. Ardevan Radu ; Craciun Cristina. Le collegium Sardiatarum a Alburnus Maior. In: Urbs Aeterna, Actas y colaboraciones del coloquio international "Roma entre la literatura y la historia. Homenaje a la profesora Carmen Castillo", Pamplona, 2003, p. 227-240. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


530. Ardevan Radu ; Gazdac Cristian. Laurum lauro digno. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 7-12. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; PISO IOAN (n. 1944).


531. Ardevan Radu ; Petac Emanuel. Tezaurul monetar de la Poiana Sarata si problema numerarului din Dacia romana la sfarsitul secolului II p.Chr. (Le trésor monétaire de Poiana Sarata et le problème du numéraire dans la province de Dacia). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 28-30 mai 2000, Bucuresti, 2001, p. 73-83. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica antica.


532. Ardevan Radu ; Rotar Mihai. Der Münzhort von Gostila, Norddakien (3 Jh. V. Chr. =. In: Stephanos nomismatikos. Edith Schönert-Geiss zum 65 Geburtstag, Berlin, 1998, p. 45-53. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


533. Ardevan, Radu ; Wollmann, Volker. Eine griechische Inschrift aus Ilișua (Dakien). In: Studia Historiae et Religionis Daco-Romanae. In honorem Silvii Sanie, București, 2006, p. 259-267. Cuvinte cheie: Inscripții grecești ; România ; Sec. 3 p. Chr. ; Inscriptions -- Greek language ; Romania ; 3rd c. AD.


534. Argeșeanu, Calinic. Impăratul Românimii și al Europei! (Romania's and Europe's Emperor!). In: Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în Cetatea Basarabilor: 500 de ani de la trecerea în eternitate, Curtea de Argeș, 2004, p. 5-7. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei.


535. Argeșeanu, Calinic. Testamentul lui Ștefan cel Mare (Stephen the Great's last will). In: Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în Cetatea Basarabilor: 500 de ani de la trecerea în eternitate, Curtea de Argeș, 2004, p. 60-62. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei-Testament.


536. Arghezi, Tudor. Amintiri oltenești (Memories from Oltenia). In: Oltenia. Studii și cercetări, Craiova, 2008, p. 49-56. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Arghezi, Tudor ; Writers -- Romanian literature ; Arghezi, Tudor.


537. Arhire, Sorin. Relațiile economice româno-britanice în timpul statului național-legionar (Romanian -British economic relations during the national -legionary state). In: Reconstituiri istorice. Idei, cuvinte, reprezentări. Omagiu profesorului Iacob Mârza, Alba Iulia, 2006, p. 339-345. Cuvinte cheie: România ; Relații economice internaționale ; Marea Britanie ; 1940-1941.


538. Arhire Sorin. Romanian-British Relations between 1936-1938. In: 4th International Conference of Ph D Students. Humanities, Miskolc, 2003, p. 11-15. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


539. Arhire, Theodor. Atitudinea României față de românii din Valea Timocului în timpul celui de-al doilea război mondial (Position of Romania regarding the Romanians from Valea Tiomocului during world war II). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 2, Craiova, 2008, p. 62-74. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; 1941-1944 ; Aromâni ; Balcani ; 1941-1944 ; Romania ; Foreign policy ; 1941-1944 ; Aromanians ; Balkans ; 1941-1944.


540. Arhivisti clujeni 1920-1995 (fise micro-biografice) = Archivistes de Cluj 1920-1995 (dossiers micro-biologiques). In: Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la infiintarea Arhivelor Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 327-347. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici.


541. Arieșan, Claudiu T. Ridendo dicere verum. Repere teoretice ale umorului cult național. In: In magistri honorem G. I. Tohăneanu, Timișoara, 2005, p. 117-130. Cuvinte cheie: Literatură română ; Umor.


542. Arieșan, Grigore. Din istoria Ordinului Sf. Vasile cel Mare din România. Studiu de caz: perioada 1945-1948 (From the history of Saint Basil the Great Order in Romania. Case study: 1945-1948). In: Biserica Română Unită (Greco-Catolică). 60 de ani de la desființare, Cluj-Napoca, 2009, p. 21-24. Cuvinte cheie: Ordine religioase ; Persecuții religioase ; România ; 1945-1948 ; Religious orders ; Religious persecution ; Romania ; 1945-1948.


543. Arion Aurora. Bibliografia operei profesorului univ. dr. Pompiliu Teodor. In: Tentatia Istoriei, Cluj-Napoca, 2003, p. 647-672. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; TEODOR POMPILIU (1930-2001).


544. Armbruster Adolf. Bucovina de-a lungul istoriei = Bucovine a travers l'histoire. In: In Honorem Paul Cernovodeanu, Bucuresti, 1998, p. 291-296. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania.


545. Armbruster Adolf. Imaginea romanilor la unguri si poloni = L'image des Roumains chez les Hongrois et les Polonais. In: National si universal in istoria romanilor. Profesorului Serban Papacostea, Bucuresti, 1998, p. 391-401. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Istoria mentalitatilor ; Imagologie.


546. Arnaut Tudor. Asezarea fortificata de la "Saharna-Mare" - raion Rezina (L'établissement fortifié "Saharna-Mare"). In: Istro-Pontica, Tulcea, 2000, p. 93-104. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca fierului ; Traci ; Geto-daci.


547. Arnaut Tudor ; Belotcaci A. ; Pelivan A. Vetre de cult componente ale spatiului sacru din habitatul nord-balcanic (sec. VIIII-III a.Chr.) (Foyer de culte de l'espace sacré de l'habitat nord-balcanique). In: Studii de istorie veche si medievala, Chisinau, 2004, p. 93-104. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca fierului ; Traci ; Geto-daci.


548. Arnăut, Tudor ; Belotcaci, Ala. La sacrification de la femme ŕ la mort du mari chez les Thraces. In: Aspects of Spiritual Life in South-East Europe from Prehistory to the Middle Ages, Iași, 2004, p. 115-120. Cuvinte cheie: Ritualuri și ceremonii funerare ; Sacrificii umane ; Femei ; Traci.


549. Aron, Gelu. Repere ale activității filantropice în istoria Episcopiei Dunării de Jos (Philantrophy activity in the Lower Danube Diocese). In: Credință, istorie și cultură la Dunărea de Jos, Galați, 2005, p. 490-532. Cuvinte cheie: Biserică ; Dunărea de Jos (România) ; Opere de binefacere ; Asistență socială.


550. Arsenescu Margareta. Izvoarele literare referitoare la expansiunea celtilor in secolul al III-lea a.Chr. (Les sources littéraires sur l'expansion des Celtes au IIIe siècle). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 627-644. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


551. Arslan, Ali. XIX. Yüzyil Sonlarinda Dogu Avrupa ve Balkanlardan Osmanli Devleti’ne Yahudi Göcü (Jewish immigration and Ottoman administration in Eastern Europe and the Balkans in late 19th century). In: Enjeux politiques, économiques et militaires en Mer Noire (XIVe-XXIe sičcles). Études ŕ la mémoire de Mihail Guboglu, Brăila, 2007, p. 643-653. Cuvinte cheie: Emigrare și imigrare ; Evrei ; Sec. 19.


552. Artimon, Elena ; Stratulat, Lăcrămioara. Ștefan cel Mare reflectat în medaliile din colecțiile Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" (Stephen the Great in the collection of medals of the "Iulian Antonescu" museum). In: Ștefan cel Mare și Sfânt - 500. Evocări băcăuane, Bacău, 2004, p. 163-182. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei ; Medalii ; România ; Muzee ; Bacău, Orașul (România).


553. Arvatu Cristiana. Puterea in politica internationala (Le pouvoir dans la politique internationale). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, Bucuresti, 2003, p. 355-363. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Teorie ; Politica.


554. Arvatu, Cristina. Puterea în politica internațională (Power in international poltitics). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, București, 2003, p. 355-363. Cuvinte cheie: Filosofie politică.


555. Asandului, Gabriel. Intelectualii români sub regimul comunist (The Romanian intellectuals under the communist regime). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 366-378. Cuvinte cheie: Intelectuali ; România ; 1948-1989 ; Intellectuals ; Romania ; 1948-1989.


556. Astaluș, Ioan. România sedentară (The sedentary Romania). In: Românii din afara granițelor țării: coordonate istorice și naționale în cadrul european, Iași, 2007, p. 309-321. Cuvinte cheie: Sociologie ; România ; Sociology ; Romania.


557. Asztalos, Ioan L. Ideea de prohibiție din România reflectată în "Telegraful Român" (The idea of prohibition in Romania reflected in the "Telegraful Român"). In: Sub semnul istoriei. De la debut spre consacrare, Cluj-Napoca, 2009, p. 267-276. Cuvinte cheie: Temperanță ; România ; Articole din periodice ; Prohibition ; Romania ; Articles & journals.


558. Atanackovic, Petar. Between support, lack of interest and mockery. Public perception of alcoholism and anti-alcoholism in Serbia in the first half of 20th century. In: Alcoholism. Historical and Social Issues, Alba Iulia, 2010, p. 17-24. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; Serbia ; Sec. 19-20 ; History of mentalities ; Serbia.


559. Atanasiu Andreea. Dobrotici si implicatiile actiunilor sale pontico-militare in spatiul pontic (Dobrotici et les implications de ses actions pontico-militaires dans l'espace pontique). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Constanta, 2001, p. 73-78. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Lupta antiotomana.


560. Atanasiu, Carmen. Activitatea diplomatică a României pentru prevenirea și aplanarea conflictelor pe Nistru și stabilirea regimului de navigație pe limanul Nistrului (Romania's diplomatic activity to prevent and settle the conflicts on the Nistre and the navigation on the Nistre's shores). In: 1918-2008. 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România, Constanța, 2008, p. 135-144. Cuvinte cheie: România ; Diplomație ; Frontiere ; Nistru, Fluviul (Ucraina) ; 1919-1941.


561. Atanasiu, Carmen. Contribuția ofițerilor de marină la elaborarea și aplicarea măsurilor privind reglementarea și redeschiderea navigației pe Nistru - aprilie 1918 (The contribution of the marine officers to the measures and regulations of navigation on the Nistru -April 1918). In: Studia in honorem magistri Ion Calafeteanu, Constanța, 2010, p. 111-122. Cuvinte cheie: Ofițeri ; Marină ; România ; Navigație ; Nistru, Fluviul ; 1918 ; Officers ; Navy ; Romania ; Navigation ; Dniester, river (Ukraine) ; 1918.


562. Atanasiu Carmen. Dobrogea, marina si spiritualitatea romaneasca = La Dobroudja marine et la spiritualité roumaine. In: Valori ale civilizatiei romanesti in Dobrogea, Constanta, 1993, p. 376-385. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie.


563. Atanasiu Carmen. Geopolitica la Dunarea de Jos. Problema Dunarii si dreptul riveranilor in lucrarile premergatoare Conferintei de Pace de la Paris (1945-1946) (Géopolitique au Bas Danube. Le problème du Danube et le droit des riverains dans les ouvrages antérieurs à la Conférence de Paix de Paris). In: Geopolitica si istorie militara in perioada razboiului rece, Bucuresti, 2002, p. 25-38. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


564. Atanasiu Carmen. O colectie unicat la Muzeul Marinei Romane: Ancore si sisteme de ancorare. Recuperari subacvatice (Une collection unicat de Musée de la Marine Roumaine). In: Muzeele tehnice la inceput de mileniu III, Iasi, 2001, p. 123-128. Cuvinte cheie: Romania ; Stiintele naturii ; Stiinte tehnice.


565. Atanasiu Carmen. Preocupari ale statului roman pentru intensificarea traficului pe Dunare, la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului al XX-lea (Les préoccupations de l'État roumain pour intensifier le trafic sur Danube). In: Dobrogea - repere istorice, Constanta, 2000, p. 38-67. Cuvinte cheie: Romania ; Transilvania ; Banat ; Bucovina ; Epoca moderna ; Societate ; Economie.


566. Atanasiu Carmen. Problema Dunarii in lucrarile Conferintei de Pace de la Paris (29 iulie - 5 octombrie 1946) (La question du Danube dans les travaux de la Conférence de Paix de Paris). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Constanta, 2001, p. 347-352. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


567. Atanasiu-Croitoru, Andreea ; Cristea, Ovidiu. Portulane grecești ale Mării Negre de la sfârșitul Evului Mediu (Greek harbours of the Black Sea at the end of the Middle Age). In: Negustorimea în Țările Române, între Societas Mercatorum și individualitatea mercantilă, în secolele XVI-XVIII, Galați, 2009, p. 221-263. Cuvinte cheie: Hărți ; Marea Neagră ; Sec. 17-18 ; Maps ; Black Sea ; 17th-18th c.


568. Atanasiu-Croitoru, Andreea ; Croitoru, Gabriel. Provinciile istorice românești văzute de geograful francez Louis Grégoire la 1876 (The historical Romanin provinces seen by the French geographer Louis Grégoire in 1876). In: Studia in honorem magistri Ion Calafeteanu, Constanța, 2010, p. 51-64. Cuvinte cheie: România ; Descrieri de călătorie ; 1876 ; Romania ; Travelers' writings ; 1876.


569. Atanasiu-Găvan, Andreea. Dobrogea sub administrație otomană. Constanța și Tulcea - Studiu de caz (Dobrudja under Ottoman administration. Constanța and Tulcea A case study). In: Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european, Constanța, 2008, p. 125-138. Cuvinte cheie: Imperiul Otoman ; Dobrogea (România) ; Sec. 15-19.


570. Atanasiu-Găvan, Andreea. Jean Bart - editorial: "Rusia și Basarabia" (Jean Bart -editorial: "Russia and Basarabia"). In: 1918-2008. 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România, Constanța, 2008, p. 131-134. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Bart, Jean.


571. Atanasiu-Găvan, Andreea. Mozaic etnic în porturile bazinului pontic (secolele XIII-XIV) (Ethnic mosaic in the Pontic area harbours (13th - 14th c.)). In: Dobrogea - model de conviețuire multietnică și multiculturală, Constanța, 2008, p. 58-63. Cuvinte cheie: Demografie ; Dobrogea (România) ; Sec. 13-14 ; Demography ; Dobruja (Romania) ; 13th-14th c.


572. Atanasiu-Găvan, Andreea. Nave venețiene și genoveze în bazinul pontic (Venetian and Genoese ships in the Pontic Basin). In: Marea Neagră. Puteri maritime - puteri terestre (sec. XIII-XVIII), București, 2006, p. 50-75. Cuvinte cheie: Marină comercială ; Genova, Orașul (Italia) ; Veneția, Orașul (Italia) ; Marea Neagră ; Sec. 13-15.


573. Atanasiu-Găvan, Andreea. Venețienii la Tana: anii 1335-1336. In: Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 237-250. Cuvinte cheie: Istorie navală ; Europa ; Sec. 14 ; Comerț ; Veneția, Orașul (Italia) ; Sec. 14 ; Relații politice internaționale ; Europa ; Sec. 14 ; Naval history ; Europe ; 14th c. ; Trade ; Venice, city (Italy) ; 14th c. ; World politics ; Europe ; 14th c.


574. Atanasiu, Mihai-Bogdan. Cariera unui grec, staroste al ținutului Cernăuți - Dimitrie Macri (The career of a Greek, head of Cernăuți county - Dimitrie Macri). In: Pro Bucovina. Repere istorice și naționale, București, 2010, p. 39-47. Cuvinte cheie: Boierime ; Cernăuți, Orașul (Ucraina) ; Sec. 17-18 ; Boyars ; Chernivtsi, city (Ukraine) ; 17th-18th c.


575. Atanasiu, Mihai-Bogdan. Itinerariile Movileștilor (The itineraries of Movilă family). In: Movileștii. Istorie și spiritualitate românească. II. Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca, Suceava, 2006, p. 315-365. Cuvinte cheie: Movilă (familia) ; Călătorii.


576. Atanasiu, Mihai-Bogdan. Satele dintre Prut și Nistru ale marelui vistiernic Iordache Cantacuzino și evoluția stăpânirii acestora în rândul urmașilor săi până la finele secolului al XVIII-lea (The villages between Prut and Nistru belonging to the great treasurer Iordache Cantacuzino and the evolution of his successors' rule up to the end of the 18th c.). In: Pro Basarabia - repere istorice și naționale, Iași, 2007, p. 19-33. Cuvinte cheie: Basarabia ; Economie agrară ; Epoca medievală ; Bessarabia ; Agriculture -- Economic aspects ; Middle Ages.


577. Atanassova, Rositza. Biblical allegory and elements from classical Latin poetry in Prudentius' Hamartigenia. In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 683-692. Cuvinte cheie: Scriitori latini ; Prudentius Clemens, Aurelius ; Gnosticism.


578. Atnagea Ioan. Die Bevölkerung der Siedlungen vom Donauengpass im Süden des Kreises Caras-Severin, bei der letzten Volkszählung =. In: Kulturraum mittlere und untere Donau: Traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens, Resita, 1995, p. 395-405. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie istorică ; Statistica istorica ; Epidemii ; Calamitati.


579. Aurel Cosma. In: Prefecții județului Timiș-Torontal 1919-1949, Timișoara, 2009, p. 15-22. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Cosma, Aurel Traian ; Personalities -- Politics ; Romania ; Cosma, Aurel Traian.


580. Aurescu Bogdan. Demersurile diplomatice ale partii romane in vederea restituirii bunurilor Fundatiei "Gojdu" aflate pe teritoriul Republicii Ungare (Les démarches diplomatiques de la partie roumaine en vue de la restitution des biens de la Fondation "Gojdu" trouvés sur le territoire de la République Hongroise). In: Emanoil Gojdu. Bicentenar, Bucuresti, 2003, p. 190-193. Cuvinte cheie: Romania ; Institutii culturale ; Fundatii ; Asociatii culturale.


581. Avădanei, Chiriac. Sistemul canalelor navigabile din Dobrogea (The navigation canals system in Dobrudja). In: Canalul Dunăre-Marea Neagră între istorie, actualitate și perspective, Constanța, 2008, p. 148-215. Cuvinte cheie: Canale ; Dobrogea (România) ; Canals ; Dobruja (Romania).


582. Avram Alexandru. Date cu privire la pirateria de pe coasta de vest a Marii Negre = Données a l'égard de la piraterie sur la côte ouest de la mer Noire. In: Timpul istoriei I. In honorem emeritae Ligiae Barzu, Bucuresti, 1997, p. 114-122. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Colonii grecesti.


583. Avram, Alexandru. Inscripții inedite de la Histria (Original inscriptions from Histria). In: I. Fischer. In memoriam. Omagiul foștilor colegi și discipoli, București, 2004, p. 28-33. Cuvinte cheie: Epigrafie greacă ; Histria.


584. Avram, Alexandru. Municipiul Sibiu. Evoluția arhitectonică a zonei cuprinse între Parcul Astra - Str. Bastionului - Str. Dealului - Str. Banatului - Bvd. Victoriei - Piața Unirii (The city of Sibiu. Architectural evolution of the area between Astra Park - Bastionului Street - Dealului Street - Banatului Street- Victoria Boulevard - Unirii Place). In: Istorie, etnologie, artă. Studii în onoarea lui Ioan Godea, Oradea, 2009, p. 187-202. Cuvinte cheie: Arhitectură ; Sibiu, Orașul (România) ; Architecture ; Sibiu, city (Romania).


585. Avram Alexandru. Le plus ancien décret d'Istros octroyant la proxénie. In: Civilisation grecque et culture antiques peripheriques, Bucarest, 2000, p. 235-238. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Epigrafie ; Epigrafie antica.


586. Avram, Alexandru. Probleme ale colonizării grecești pe coasta occidentală a Mării Negre (Problems of Greek colonization on the Western coast of the Black Sea). In: Marea Neagră: istorie și geopolitică. Culegere de studii Vol. 1, București, 2006, p. 60-75. Cuvinte cheie: Colonizare ; Dobrogea (România) ; Sec. 7 a. Chr. ; 5 p. Chr. ; Colonization ; Dobruja (Romania) ; 7th c. BC-5th c. AD.


587. Avram Alexandru. Sur la date de la divinisation de Prolemée II Philadelphe à Byzance. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 828-833. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


588. Avram, Alexandru. Timbres amphoriques et Épigraphie lapidaire: Astynomes et Proxénes. In: Tracii și vecinii lor în antichitate. The thracians and their neighbours in antiquity. Studia in honorem Valeriu Sîrbu, Brăila, 2010, p. 53-61. Cuvinte cheie: Inscripții ; Limba greacă clasică ; Amfore ; Inscriptions ; Greek language, hellenistic ; Amphorae.


589. Avram Alexandru. Topografia monumentelor din centrul istoric al orasului Medias (La topographie des monuments du centre historique de la ville Medias). In: Arta romaneasca. Arta europeana, Oradea, 2002, p. 59-68. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


590. Avram, Alexandru. Une hypothese sur les «symboles éponimiques» dans le timbrage amphorique thasien. In: ΦΙΛΙΑΣ ΧΑΡΙΝ. Mélanges ŕ la mémoire de Niculae Conovici. Culture et civilization au Bas-Danube - XXV, Călărași, 2008, p. 39-42. Cuvinte cheie: Artefacte (arheologie) ; Civilizație elenistică ; Dunărea de Jos (România).


591. Avram, Alexandru. Une inscription de Tomis redécouverte ŕ Caen. In: Studia Historiae et Religionis Daco-Romanae. In honorem Silvii Sanie, București, 2006, p. 277-283. Cuvinte cheie: Inscripții ; Tomis ; 160 p. Chr. ; Inscriptions ; Tomis ; 160 AD.


592. Avram Alexandru ; Pinter Zeno Karl. Edificiul primariei Sibiului in secolele XIV-XV (Piata Mica nr 31 - str. Avram Iancu nr. 1-3) (L'édifice de la mairie de Sibiu). In: Arta, istorie, cultura, Cluj-Napoca, 2003, p. 73-81. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arhitectura.


593. Avram, Andrei. Sextil Pușcariu și "graiul copilăresc" (Sextil Pușcariu and the "childish language"). In: Direcții în cercetarea lingvistică actuală. In memoriam Magdalena Vulpe, Ploiești, 2005, p. 17-22. Cuvinte cheie: Lingviști ; România ; Pușcariu, Sextil.


594. Avram, Andrei. (Territorial-)Autonomie und ihre Mehrdeutigkeit in der Republik Moldova nach 1989. In: Geschichte politisch-sozialer Begriffe in Rumänien und Moldova, Leipzig, 2010, p. 111-129. Cuvinte cheie: Autonomie ; Republica Moldova.


595. Avram Cezar. Aspecte ale evolutiei pietei interne in sud-vestul Romaniei intre anii 1918 si 1940 (Aspects de l'évolution du marché interne au Sud-Ouest de la Roumanie). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 493-510. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate ; Economie.


596. Avram, Cezar. Considerații privind evoluția agriculturii din sud-vestul României în anii 1918-1944 (The south west Romania agriculture in 1918-1944). In: Istorie și societate. Vol. I, București, 2004, p. 363-388. Cuvinte cheie: Agricultură ; România ; 1918-1944.


597. Avram, Cezar. Institutul de cercetări socio-umane "C. S. Nicolăescu Plopșor" (The Institute for socio-human research "C. S. Nicolăescu Plopșor"). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 196-199. Cuvinte cheie: Științe sociale ; Institute de cercetare ; Craiova, Orașul (România) ; Social sciences ; Research institutes ; Craiova, city (Romania).


598. Avram, Cezar ; Osiac, Vladimir ; Radu, Roxana. Les réfugiés polonais hébérgés par l'Olténie des années 1939-1940. In: Informations et L'Imaginaire. Images roumaines sur la Pologne et images polonaises du Sud-Est Européen du XVIIe au XXe sičcle, București, 2007, p. 65-75. Cuvinte cheie: Refugiați ; Polonezi ; Oltenia (România) ; 1939-1940.


599. Avram, Cezar ; Păunoiu, Diana-Mihaela. Craiova în anii ocupației 1916-1918 (Craiova during the occupation years). In: 1917: glorie și deznădejde, Ploiești, 2007, p. 230-233. Cuvinte cheie: Craiova, Orașul (România) ; Istorie ; 1916-1918 ; Craiova, city (Romania) ; History ; 1916-1918.


600. Avram, Cezar ; Păunoiu, Diana-Mihaela ; Cioarec, Ileana. Aspecte privind activitatea lui Nicolae Iorga în cadrul "Ligii culturale" (1908-1940) (Nicolae Iorga's activity within the "Cultural League"(1908-1940)). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 8, Bucureș ti, 2009, p. 21-40. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae.


601. Avram, Cezar ; Radu, Roxana. Nicolae Iorga și revista "Arhivele Olteniei" (Nicolae Iorga and the magazine "Arhivele Olteniei"). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 45-53. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


602. Avram, Ioan. La datorie în Regimentul 91 infanterie "Regele Ferdinand" din Alba Iulia (On duty in the 91st Infantry Regiment "King Ferdinand" from Alba Iulia). In: Al Doilea Război Mondial după 60 de ani, Cluj-Napoca, 2005, p. 254-258. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Militari ; România ; Memorii.


603. Avram Romeo ; Petolescu Constantin C. Les fouilles archéologiques sur la frontičre de Dacia Malvensis (1983-1995) _. In: Roman Frontier Studies, Zalau, 1999, p. 187-197. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Administratie ; Armata.


604. Avram, Sultana. Aspecte privind terminologia locuinței (The terminology on lodgings). In: Istorie și tradiție în spațiul românesc. V, Sibiu, 2004, p. 261-267. Cuvinte cheie: Locuințe ; Terminologie.


605. Avram, Sultana. Aspecte privind trupul și moartea în tradiția populară românească (Body and death in the Romanian popular tradition). In: Reprezentări ale morții în Transilvania secolelor XVI-XX, Cluj-Napoca, 2005, p. 229-238. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; Folclor ; România.


606. Avram, Sultana. Considerații privind porțile, ușile și câteva sisteme de închidere tradiționale românești (The gates, the doors and some other traditional Romanian locks). In: Hermeneutica Historiae et Philosophiae Technicae. Liber 1, Brașov, 2003, p. 9-12. Cuvinte cheie: Porți ; România.


607. Avram, Sultana. Sarea - tradiție, simbol și ritual (Salt - tradition, symbol and ritual). In: Istorie și tradiție în spațiul românesc. Vol. 6, Sibiu, 2006, p. 119-124. Cuvinte cheie: Sare ; Tradiții și obiceiuri ; Transilvania (România) ; Salt ; Rites & ceremonies ; Transylvania (Romania).


608. Avram Valeriu. Inceputurile constructiilor aeronautice pe teritoriul Romaniei (Les débuts des constructions d'aéronautique en Roumaine). In: Muzeele tehnice la inceput de mileniu III, Iasi, 2001, p. 91-122. Cuvinte cheie: Romania ; Stiintele naturii ; Stiinte tehnice.


609. Avrămescu, Costel. Implicațiile realizării de către Ucraina a canalului Chilia-Bâstroe asupra securității bazinului dunărean și a zonei Mării Negre (The implications of Ukraine's canal Chilia-Bâstroe for the security of the Danubian basin and the Black Sea area). In: Importanța Dunării pentru NATO și Uniunea Europeană, București, 2005, p. 162-170. Cuvinte cheie: Crize politice ; Canalul Bâstroe-Chilia (Ucraina) ; Dunărea, Fluviul.


610. Avrămuț, Otilia. Dascăli bănățeni de altădată - Patriciu I. Dragalina (1849-1917). Aspecte privind lucrarea Din istoria Banatului de Severin (Teachers from old times Banat -Patriciu I. Dragalina (1849-1917). His work" From the history of Banatul de Severin). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 82-84. Cuvinte cheie: Istoriografie ; Banat (România) ; Profesori ; Banat (România) ; Dragalina, Patriciu I.


611. Axenciuc, Victor. Banca Națională a României - Centru Național de Cercetări Economice (The National Bank of Romania - National Centre for Economic Research). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul IX, București, 2007, p. 103-107. Cuvinte cheie: Banca Națională a României ; Cercetare științifică.


612. Axenciuc, Victor. Considerații asupra tranziției la alte sisteme economico-sociale, în secolele XIX-XX, în România ( Romanian considerations about transition in other economic -social systems in the 19th-20th c.). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VI, București, 2004, p. 63-72. Cuvinte cheie: Istorie economică ; Istorie socială ; România ; Sec. 19-20.


613. Axenciuc, Victor. Legăturile economice dintre Transilvania și celelalte provincii românești în secolul al XIX-lea (Transylvania's economic relations with the Romanian Provinces in the 19th c.). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VII, București, 2005, p. 27-32. Cuvinte cheie: Relații economice externe ; Transilvania (România) ; Țările Române ; Sec. 19.


614. Axenciuc, Victor. Modelul și programul de modernizare a economiei României în viziunea lui Petre S. Aurelian (The programme for the modernization of the Romanian economy in Petre S. Aurelian's vision). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VII, București, 2005, p. 183-188. Cuvinte cheie: Economiști ; România ; Aurelian, Petre S.


615. Axenciuc, Victor. Structura socio-profesională a populației României la începutul secolului XX în opera lui Leonida Colescu (Romania's socio-professional structure at the beginning of the 20th c., in Leonida Colescu's work). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VI, București, 2004, p. 213-217. Cuvinte cheie: Statisticieni ; România ; Colescu, Leonida.


616. Axentii, Ioana. Civilizația și cultura - factori ai progresului și stabilității în Basarabia (Civilization and culture- factors of progress and stability in Bessarabia). In: Românii din afara granițelor țării. Istorie, cultură, spiritualitate, Iași, 2010, p. 80-85. Cuvinte cheie: Basarabia ; Cultură și civilizație ; Bessarabia ; Culture & civilization.


617. Axinciuc, Madeea. Despre mișcare în "Călăuza rătăciților" (About movement in "The guide of the lost"). In: Studia mediaevalia, Cluj-Napoca, 2005, p. 9-36. Cuvinte cheie: Filosofie ; Epoca medievală.


618. Az 1848-49-es magyar forradalomban és szabadságharcban résztvett unitárius falvakból származó honvédek; a kolozsvári Unitárius Kollégium szabadságharcos diákjai (Soldats participants à la révolution et a la lutte pour l'indépendance, des villages unitariens, de 1848-49). In: A szent szabadság oltalmában, Kolozsvár, 2000, p. 355-376. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Revolutie (1848).


619. Baba, Ioan. Banatul și "Memoria clipei" în revista "Lumina" (Banat and "The memory of the moment" in "The Light" magazine). In: Studii și cercetări. Actele Simpozionului "Banatul - trecut istoric și cultural". Studije i istraživanja. Radovi Simpozijuma "Banat - istorijka i kulturna prošlost", Zrenianin, Novi Sad, 2010, p. 437-453. Cuvinte cheie: Reviste ; Novi Sad, Orașul (Serbia) ; Bibliografie.


620. Baba, Ioan. Dorul în cântecele populare românești ale lui Ion Laza (Nostalgia in Ion Laza's Romanian folk songs). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 278-284. Cuvinte cheie: Etnografie ; Muzică.


621. Baba, Ioan. Explicația cauzală minoritară din revista "Lumina" 1995-2001 (The minority causal explanation in the magazine "Lumina" 1995-2001). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 28-40. Cuvinte cheie: Minorități naționale ; Articole din periodice ; România ; 1995-2001.


622. Baba, Loredana. Ernesto de Martino, Mircea Eliade și mentorii lor spirituali (Ernesto de Martino, Mircea Eliade and their spiritual mentors). In: Viziuni critice - critică literară, antropologie, filosofie, istorie, Cluj-Napoca, 2010, p. 9-15. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Eliade, Mircea ; Filosofi ; Italia ; Martino, Ernesto de ; Personalities -- Culture ; Romania ; Eliade, Mircea ; Philosophers ; Italy ; Martino, Ernesto de.


623. Baban Adriana. Constructia sociala a feminitatii si masculinitatii. Exemple de practici institutionale si individuale in Romania (La construction sociale de la féminité et de la masculinité. Exemple de pratique institutionnel et individuel en Roumanie). In: Prezente feminine. Studii despre femei in Romania, Cluj, 2002, p. 43-76. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada postcomunista.


624. Babes Mircea. "Devictic Dacis". La conquête trajane vue par l'archéologie. In: Civilisation grecque et culture antiques peripheriques, Bucarest, 2000, p. 323-338. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Colonizare ; Romanizare.


625. Babes Mircea. Ein Tamga - Zeichen aus der dakischen Siedlung von Ocnita (Buridava) =. In: Transsilvanica. Gedenkschrift für Kurt Horedt. Internationale Archäologie. Studia honoraria 7, Rahden, 1999, p. 223-239. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca fierului ; Traci ; Geto-daci.


626. Babeți, Adriana. Banatul - un Eldorado între frontiere (Banat - an Eldorado between borders). In: Identitate de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate, Iași, 2008, p. 105-115. Cuvinte cheie: Banat (România) ; Identitate colectivă ; Istoria mentalităților.


627. Babeți, Adriana. Literatura - o interfață a culturii urbane a memoriei. Studiu de caz: Timișoara, însoțit de corpusul textelor literare care tematizează Timișoara (realizat împreună cu un colectiv) (Literature- an interface of the urban culture of the memory. A case study : Timișoara and the literary texts aboutTimișoara (collective work)). In: Banatul din memorie. Studii de caz, Timișoara, 2008, p. 15-53. Cuvinte cheie: Timișoara, Orașul (România) ; Literatură ; Sociologie urbană ; Timișoara, city (Romania) ; Literature ; Urban sociology.


628. Babiaș, Ștefan ; Clipa, Sorin Toader. Biserica din Bucovina (The church from Bucovina). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 206-216. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Bucovina.


629. Babiaș, Ștefan ; Clipa, Sorin Toader. Die Geschichte der Kirchen in der Bukowina. Geschichte der orthodoxen und katholischen Kirchen in der Bukowina. In: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 222-232. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Biserica ortodoxă ; Biserica catolică ; Bucovina.


630. Babiciu, Gavril. Răsfoind cărțile vechi ale parohiei din Șișești (Looking through the old books of the Șișești diocese). In: Șișeștii. Vatră străbună. Volumul II, Baia-Mare, 2004, p. 137-142. Cuvinte cheie: Carte veche ; Șișești, Comuna (România).


631. Babiciu, Gavril. Realizările comunei Șișești în perioada mandatelor de primar avute de Gavril Dobrican (The achievements of Șișești in the time of mayor Gavril Dobican). In: Șișeștii. Vatră străbună. Volumul II, Baia-Mare, 2004, p. 192-195. Cuvinte cheie: Administație locală ; Șișești, Comuna (România) ; 1989-2004.


632. Babiciu, Marius Gabriel. Jocuri sportive practicate odinioară de șișeșteni (Sport games in Șișești). In: Șișeștii. Vatră străbună. Volumul II, Baia-Mare, 2004, p. 171-191. Cuvinte cheie: Sport ; Jocuri ; Șișești, Comuna (România).


633. Babiciu, Silvia. Șișeșteanul și mediul său înconjurător (The people from Șișești and the surroundings). In: Șișeștii. Vatră străbună. Volumul II, Baia-Mare, 2004, p. 157-162. Cuvinte cheie: Mediu înconjurător ; Poluare ; Șișești, Comuna (România).


634. Babos Alexandru. Consiliul Dirigent al Transilvaniei si Conferinta de Pace de la Paris (Le Conseil Dirigent de la Transylvanie et la Conférence de Paix de Paris). In: Romania si Conferinta de Pace de la Paris, Focsani, 1999, p. 63-75. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


635. Babos Alexandru. Voluntari ardeleni si bucovineni in campania armatei romane din anul 1917 = Volontaires transylvains et bucoviniens dans la campagne de l'armée roumaine de 1917. In: 1917 pe frontul de est, Focsani, 1997, p. 117-130. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


636. Baboș, Alexandru. Activitatea militară a Consiliului Dirigent (The Directing Council's military activity). In: Unirea din 1918, act fundamental al istoriei României, Sibiu, 2008, p. 153-164. Cuvinte cheie: Armată ; România ; 1918-1919 ; Army ; Romania ; 1918-1919.


637. Baboș, Alexandru. Invisible features in the Design of the Timber Churches of Maramureș (Biertan (Birthälm, Berethalom): The Mural paintings from the Chapel of the "Tower of Catholics"). In: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. Vol. 3, Satu Mare, 2004, p. 287-316. Cuvinte cheie: Biserici de lemn ; Maramureș (România) ; Arhitectură.


638. Baboș, Alexandru. Situația politică în care și-a desfășurat activitatea Consiliul Dirigent al Transilvaniei (2 decembrie 1918-10 aprilie 1920) (The political situation during the activity of Transylvania's Dirigent Council (Dcember 2,1918-April 10, 1920)). In: In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2006, p. 337-350. Cuvinte cheie: Transilvania (România) ; Administrație ; 1918-1920.


639. Baboș, Alexandru. Un martor evocator al bisericii de lemn din Văleni (A Witness of the Wooden Church of Văleni). In: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. Vol. 4, Satu Mare, 2007, p. 233-248. Cuvinte cheie: Biserici de lemn ; Văleni, Satul (România).


640. Babus Emanoil. Crestinism si islamism in epoca umayada si abasida (Christianisme et islamisme à l'époque umayade et abasside). In: Studia Historica et Theologica, Iasi, 2003, p. 273-287. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biserica ; Religie.


641. Bacalov, Sergiu. Activitatea neamului Joreștilor în Țara Moldovei în secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea (Activity of the Jorești family in 17th - early 18th century Moldavia). In: Românii din afara granițelor Țării. Iași - Chișinău: legături istorice, Iași, 2008, p. 55-88. Cuvinte cheie: Jora (Familia) ; Genealogie ; Sec. 17-18 ; Jora (Family) ; Genealogy ; 17th-18th c.


642. Bacalov, Sergiu. Activitatea neamului Șepteliceștilor în Țara Moldovei în secolul al XVII-lea (The activity of the Șeptelic i family in Moldavia in the 17th c.). In: Românii din afara granițelor țării: coordonate istorice și naționale în cadrul european, Iași, 2007, p. 46-63. Cuvinte cheie: Boierime ; Moldova (România) ; Sec. 17 ; Boyars ; Moldavia (Romania) ; 17th c.


643. Bacalov, Sergiu. Neamul boieresc al Durăceștilor în secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea (The noble family of Durăcești in the 17th c. and the beginning of the 18th c.). In: Pro Basarabia - repere istorice și naționale, Iași, 2007, p. 35-47. Cuvinte cheie: Boierime ; Basarabia ; Sec. 17-18 ; Boyars ; Bessarabia ; 17th-18th c.


644. Bachelor, Philippe. Beyond the Funeral. In: Discursuri despre moarte în Transilvania secolelor XVI-XX, Cluj-Napoca, 2006, p. 193-200. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; Ritualuri și ceremonii funerare.


645. Bacinschi, Vadim. Sfârșitul școlii cu limbă de predare română din regiunea Odessa (Ucraina) (The end of the Romanian language teaching in Odessa (Ukraine)). In: Românii din afara granițelor țării. Evoluție istorică și situație prezentă în contextul integrării României în Uniunea Europeană, Iași, 2006, p. 243-245. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Școli ; Odessa, Orașul (Ucraina).


646. Baciu, Adrian Aureliu. Facultatea de Horticultură (The Faculty of Horticulture). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 192-195. Cuvinte cheie: Universități ; Craiova, Orașul (România) ; Invățământ agricol ; Universities & colleges ; Craiova, city (Romania) ; Agricultural education.


647. Baciu Ana. Mitropolitul Andrei Saguna si disputele filologice privind introducerea alfabetului latin in scrierea limbii romane (Le Métropolite Andrei Saguna et les disputes philologiques sur l'introduction de l'alphabet latin dans la langue roumaine écrite). In: In memoriam: Mitropolitul Andrei Saguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 206-217. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; SAGUNA ANDREI (1809-1873).


648. Baciu, Annamaria. Pictura murală interioară de la biserica "Inălțarea Domnului" a Mănăstirii Golia din Iași, la anul 2010 (The inner wall painings of the church "The Ascension of Jesus" from Golia Monastery in Jassy, in 2010). In: Mănăstirea Golia. 350 de ani de la sfințirea ctitoriei lui Vasile Lupu (Studii și documente), Iași, 2010, p. 377-395. Cuvinte cheie: Golia, Mănăstirea (România) ; Pictură ; Golia, monastery (Romania) ; Painting.


649. Bacqué-Grammont, Jean-Louis. Un voyageur périgourdin sur les rives de la Mer Noire au temps d’Henri IV. In: Enjeux politiques, économiques et militaires en Mer Noire (XIVe-XXIe sičcles). Études ŕ la mémoire de Mihail Guboglu, Brăila, 2007, p. 109-116. Cuvinte cheie: Călători ; Francezi ; Marea Neagră ; Sec. 16-17.


650. Bacuet-Crisan Sanda. Complexe neolitice cu ceramica pictata din judetul Salaj (Complexes néolithiques avec de céramique peinte du département Salaj). In: Studia Archeologica et Historica. Nicolae Gudea Dicta, Zalau, 2001, p. 49-65. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Neolitic.


651. Bacumenco, Ludmila ; Amăriuței, Mihai-Cristian. Despre marele vistiernic Iordache-Costache Venin și locul său de veci de la Mănăstirea Căpriana (About the great treasurer Iordache - Costache Venin and his grave at the Căpriana Monastery). In: Pro Basarabia - repere istorice și naționale, Iași, 2007, p. 49-61. Cuvinte cheie: Boierime ; Basarabia ; Sec. 18 ; Căpriana, Mănăstirea (Republica Moldova) ; Boyars ; Bessarabia ; 18th c. ; Căpriana, monastery (Republic of Moldova).


652. Badara Doru. Biblioteca unui diortositor. Rafail Monahul de la Hurezi. Incercare de reconstituire (La bibliothèque de Rafail le Moine de Hurezi. Essai de reconstitution). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 517-524. Cuvinte cheie: Romania ; Biblioteci ; Biblioteconomie.


653. Badara Doru. Originea materialului tipografic din prima tiparnita de la Ramnic (L'origine du premier matériel typographique de Ramnic). In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 605-608; SV, 2003, 1, p. 388-392. Cuvinte cheie: Romania ; Tipar ; Carte tiparita.


654. Badarau Gabriel. Leonid Boicu - bibliografie =. In: Itinerarii istoriografice, Iasi, 1996, p. 17-21. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; BOICU LEONID (1931-1997).


655. Badea, Gheorghe. Invățământul teologic și lupta Bisericii pentru limba națională în Basarabia din 1812 până la Unire (The theologic education and the fight of the Church for the national language in Basarabia since 1812 up to the Union). In: Pro Basarabia - repere istorice și naționale, Iași, 2007, p. 87-115. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Români ; Basarabia ; 1812-1918 ; Orthodox Church ; Romanians ; Bessarabia ; 1812-1918.


656. Badea, Marin. Ștefan cel Mare în conștiința istorică a românilor (Stephen the Great in the historic conscience of the Romanians). In: Comemorare "Ștefan cel Mare și Sfânt": 500 de ani. Vol. 3, București, 2006, p. 36-44. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei ; Români ; Istorie.


657. Bader, Tiberius. Bemerkungen zu den vorgeschichtlichen Hausrekonstructionen und Nachbauten. In: Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dâmbovița oblata, Iași, 2005, p. 515-549. Cuvinte cheie: Locuințe ; Preistorie ; România.


658. Bader Tiberius. Bronzefunde von Surduc, Bez. Salaj, Rumänien. Bemerkungen zu den bronzezeitlichen Passfunden in Samosch-Engpass =. In: Transsilvanica. Gedenkschrift für Kurt Horedt. Internationale Archäologie. Studia honoraria 7, Rahden, 1999, p. 133-141. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca bronzului.


659. Badescu Estrela D. Marturii documentare despre unele manifestari cu continut national al studentilor romani de la Academia de Drept din Oradea (1862-1866) (Documents sur des manifestations à contenu national des étudiants roumains de l'Académie de Droit d'Oradea). In: Istoria - ca experienta intelectuala, Oradea, 2001, p. 243-248. Cuvinte cheie: Transilvania ; Bucovina ; Epoca moderna ; Societate ; Economie ; Miscari nationale.


660. Badoud, N. Un nouveau prętre d’Halios sur les timbres amphoriques de Rhodes. In: ΦΙΛΙΑΣ ΧΑΡΙΝ. Mélanges ŕ la mémoire de Niculae Conovici. Culture et civilization au Bas-Danube - XXV, Călărași, 2008, p. 43-46. Cuvinte cheie: Artefacte (arheologie) ; Preoți ; Rodos, Orașul (Grecia).


661. Badrus Nadia. Das Bild der Siebenbürger Sachsen über die Juden. Eigine Anhaltspunkte =. In: Das Bild des anderen in Siebenbürgen. Stereotype in einer multiethnischen Region, Köln Weimar Wien, 1998, p. 85-107. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Istoria mentalitatilor ; Imagologie.


662. Badrus, Nadia. Două simboluri identitare evreiești: menora și Maghen David (Two Jewish identity symbols: menorah and the Shield of David). In: Istorie și tradiție în spațiul românesc. Vol. 6, Sibiu, 2006, p. 91-96. Cuvinte cheie: Semne și simboluri ; Evrei ; Signs & symbols ; Jews.


663. Badrus, Nadia. Identitate etnică, parcurs biografic și opțiuni politice. Evreii din România și comunismul (Ethnic identity, biography and political options. The Jews from Romania and the communism). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 3, Sibiu, 2008, p. 252-261. Cuvinte cheie: Evrei ; România ; 1948-1989 ; Jews ; Romania ; 1948-1989.


664. Baestean Gica. Types of Aqueducts in Roman Dacia. In: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 354-367. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


665. Baev, Jordan. Noile misiuni euro-atlantice "în afara ariei de responsabilitate": unele implicații pentru participarea Bulgariei la cooperarea prin securitate în zona Mării Negre (The new Euro-Atlantic missions "outside the responsibility area": Bulgaria's involvement in the security cooperation in the Black Sea area). In: Securitate și stabilitate în bazinul Mării Negre. Sesiune științifică internațională, București, 2005, p. 172-184. Cuvinte cheie: Securitate internațională ; Marea Neagră ; Bulgaria.


666. Baev, Jordan ; Petrov, Plamen. Factori interni și externi care au determinat căderea regimului Jivkov în Bulgaria (Internal and external causes for the fall of the Jivkov regime in Bulgaria). In: 1989 - An decisiv în istoria Europei, Cluj-Napoca, 2008, p. 63-70. Cuvinte cheie: Șefi de stat ; Jivkov, Todor ; Bulgaria ; 1989.


667. Baeva, Iskra. 1956 in Bulgaria - A Year of Reforms an Adjustment. In: Putere și societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării 1956, București, 2006, p. 64-85. Cuvinte cheie: Bulgaria ; Situație politică ; 1956.


668. Baicu, Ioan Șt. Nicolae Iorga în imediata posteritate. Amprenta personalității sale în Prahova (1940-1948) (Nicolae Iorga in the near posterity. His personality's mark in Prahova (1940-1948)). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 9, București, 2009, p. 27-48. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Comemorări ; Prahova, Județul (România) ; 1940-1948 ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae ; Commemoration ; Prahova, county (Romania) ; 1940-1948.


669. Baicu, Ștefan Ioan. August 1944 - din epopeea luptelor din Valea Prahovei (August 23, 1944. From the history of the battles in the Prahova Valley). In: 23 august 1944. Evaluări și controverse, Ploiești, 2006, p. 143-152. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Armată ; România.


670. Baidaus Eduard. Les relations moldo-polonaises dans le contexte de la crise politique dans l'Europe de l'Est (au milieu du XVII-ème siècle). In: Romanian and Polish Peoples, Iasi, 2003, p. 27-38. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


671. Baier Hannelore. Die Wahrnehmung der Judenverfolgung in Rumänien. In: Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944, Berlin, 2001, p. 167-177. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada postcomunista.


672. Bailesteanu Fanus. Cosmogoniile doamnei profesoare Zoe Dumitescu-Busulenga (amintiri de fost student) (Les cosmogonies de M-me la professeur Zoe Dumitescu-Busulenga, souvenirs d'ancien étudiant). In: Omagiu Acad. Zoe Dumitrescu-Busulenga la 80 de ani, Bucuresti, 2001, p. 34-36. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; DUMITRESCU-BUSULENGA ZOE (n. 1921).


673. Bailesteanu Fanus. Romanul Ora 25 si ecoul sau international (Le roman "25 heure" et son echo international). In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 65-76. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte filologice ; Istoria literaturii.


674. Bailey, Douglass W. On the Absence of Burial Ritual in Cucuteni-Tripolie Communities. In: Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dâmbovița oblata, Iași, 2005, p. 329-339. Cuvinte cheie: Ritualuri și ceremonii funerare ; Neolitic ; România.


675. Bailey, Douglass W. Studying the Neolithic: An Argument Against Generalization. In: In honorem Silvia Marinescu Bîlcu - 70 ani, București, 2005, p. 85-96. Cuvinte cheie: Neolitic.


676. Baiski, Dušan. Contrabanda internațională la frontiera româno-maghiară de la Cenad în perioada 1938-1947 (The international smuggling at the Romanian - Magyar border from Cenad between 1938- 1947). In: Descoperiți Banatul, Timișoara, 2009, p. 173-191. Cuvinte cheie: Contrabandă ; Cenad, Comuna (România) ; 1938-1947 ; Smuggling ; Cenad, commune (Romania) ; 1938-1947.


677. Bajkó, Árpád. Táltos-tanítványság - viszonyok és kontextusok. Egy magyarfenesi gyógyító biográfiája (Disciple "táltos" - relations and contexts. Biography of a healer from Vlaha). In: Lenyomatok, Kolozsvár, 2007, vol. 6, p. 117-149. Cuvinte cheie: Etnologie ; Vlaha, Satul (România).


678. Bajusz István. Inscriptia CIL, III, 836 si realitatea arheologica. (Date preliminare privind amfiteatrul de la Porolissum) = L'inscription CIL, III, 836 et la réalité archéologique. Données préliminaires sur l'amphithéAtre de Porolissum. In: Civilizatia romana in Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 92-101. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Epigrafie ; Epigrafie antica.


679. Bajusz István. Schreibinstrumente aus Dacia Porolissensis. Tintenfässer. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 368-374. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


680. Bajusz István ; Isac Adriana. Podoabele din amfiteatrul de la Porolissum (Ornements de l'amphitheatre de Porolissum). In: Studia Archeologica et Historica. Nicolae Gudea Dicta, Zalau, 2001, p. 397-430. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


681. Bajúsz, István. Date arheologice din însemnările lui Téglás István, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, privind Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Archaeological data from the end of the 19th c. in Teglas Istvan's notes on Ulpia Traiana Sarmizegetusa). In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 323-340. Cuvinte cheie: Ulpia Traiana Sarmizegetusa ; Istorici ; Arheologi ; Maghiari ; Transilvania (România) ; Teglás, István.


682. Bak, János M. Sigismund the Legislator: A Preliminary Sketch. In: Worlds in change: church union and crusading in the fourteenth and fifteenth centuries, Cluj-Napoca, 2009, p. 167-173. Cuvinte cheie: Sigismund de Luxemburg, Rege al Ungariei ; Regi și suverani ; Ungaria ; Sec. 14-15 ; Sigismund, Holy Roman Emperor ; Kings & rulers ; Hungary.


683. Bakk Miklós. Identitate si alteritate in spatiul central-european = Identité et altérité dans l'espace central-européen. In: Identitate si alteritate. Studii de imagologie, Cluj-Napoca, 1998, vol. 2, p. 275-278. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Istoria mentalitatilor ; Imagologie.


684. Bakó, Rozália Klára. Comunicare sau izolare? Cultura dialogului interetnic în Secuime (Communication or isolation? The culture of inter ethnical dialogue in the Szeklers' land). In: O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului, Cluj-Napoca, 2008, p. 158-169. Cuvinte cheie: Maghiari ; România ; România ; Relații interetnice ; Hungarians ; Romania ; Romania ; Interethnic relations.


685. Bala, Simona. Aspecte ale comportamentului sexual în societatea tradițională din Țara Crișurilor (Aspects of the sexual behaviour in the traditional society from Țara Crișurilor). In: Istorie, etnologie, artă. Studii în onoarea lui Ioan Godea, Oradea, 2009, p. 361-364. Cuvinte cheie: Etnografie ; Tradiții și obiceiuri ; Viață sexuală ; România ; Ethnography ; Rites & ceremonies ; Sexuality ; Romania.


686. Balaban, Constantin-Gheorghe. Securitatea în Zona Extinsă a Mării Negre. O construcție cu un palier euro-atlantic și un palier local, prin acțiunea integrată a tuturor statelor care o compun (Security in the Black Sea basin. Euro-Atlantic and local imlications of all the states' paricipation). In: Securitate și stabilitate în bazinul Mării Negre. Sesiune științifică internațională, București, 2005, p. 310-317. Cuvinte cheie: Cooperare internațională ; Securitate internațională ; Marea Neagră.


687. Balaci, Cătălin ; Balaci-Crînguș, Mariana. Aspecte legate de populația romană de la Tibiscum prin prisma descoperirilor epigrafice (The Roman population from Tibiscum, in epigraphical findings). In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Dacia romană ; Tibiscum ; Populație ; Roman Dacia ; Tibiscum ; Population.


688. Balan Constantin. Hrisoavele manastirii Bolintin din 1453 si 1479 = Les chrysobulles du monastere de Bolintin de 1453 et 1479. In: In Honorem Paul Cernovodeanu, Bucuresti, 1998, p. 87-94. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Documente ; Naratiuni ; Epoca medie.


689. Balan Constantin. Istoricul Petre Serban Nasturel la 80 de ani. In: Inchinare lui Petre S. Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 15-17. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; NASTUREL PETRE SERBAN (n. 1923).


690. Balan Constantin. Realitati din viata social-economica a Tarii Romanesti la inceputul epocii moderne (Réalités de la vie sociale-économique de Valachie au début de l'époque moderne). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 459-470. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Societate ; Economie.


691. Balan Constantin. Vasile Capitanul din Vartescoiu - Ramnicu Sarat (jud. Vrancea) si fratele sau "Trup de Argint" (Vasile Capitanul de Vartescoiu - Ramnicu Sarat (dép. de Vrancea) et son fère "Corp d'Argent"). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 219-222. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


692. Balanescu Dana. Descoperiri monetare din cetatea dacica de la Divici (jud. Caras-Severin) (Découvertes monétaires de la cité dace de Divici). In: Simpozionul "In memoriam Dumitru Tudor", Timisoara, 2001, p. 37-45. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica antica.


693. Balanescu Dana Antoaneta. Autour du processus de la monétisation chez quelques populations celtiques et daciques dans la région danubienne =. In: Kulturraum mittlere und untere Donau: Traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens, Resita, 1995, p. 91-103. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca fierului ; Traci ; Geto-daci.


694. Balasa Marian Marin. Romanian Folkloristics Abroad. In: Romanian Studies at the Turn of the Century, Iasi, Oxford, Portland, 2000, p. 237-254. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Etnografie ; Folclor.


695. Balassa Iván. Adatok a székelyföldi kepe és oszpora kérdéséhez = Contribution au probleme de l'impôt écclésiastique de la Terre des Sicule. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 1996, p. 14-24. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


696. Balázs Mihály. János Zsigmond fejedelem és a cenzúra = Le prince János Zsigmond et la censure. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 1996, p. 25-37. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu ; Dominatia otomana ; Politica interna.


697. Balboza Katarzyna. The Aspects of Domitian's Ideology of Victory. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 25-34. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


698. Balik, Stanislav. Czechoslovakia in the Year 1956: the Roots of the Silence and the Distance. In: Putere și societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării 1956, București, 2006, p. 86-108. Cuvinte cheie: Cehoslovacia ; Situație politică ; 1956.


699. Balint, Simina. Activitatea lui Gheorghe Sofronie ca profesor de drept internațional (Gheorghe Sofronie as international law professor). In: In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2006, p. 384-407. Cuvinte cheie: Profesori ; Juriști ; România ; Sofronie, George.


700. Balivet, Michel. Un Fou en Christ au Concile de Florence: quelques remarques sur les MONOXITONEE chrétiens et musulmans au XVe sičcle. In: Worlds in change: church union and crusading in the fourteenth and fifteenth centuries, Cluj-Napoca, 2009, p. 203-209. Cuvinte cheie: Concilii și Sinoade ; Florența, Orașul (Italia) ; 1439 ; Councils & synods ; Florence, city (Italy).


701. Balivet, Michel. Un grec ottomanophile au temps de Matthias Corvin. In: A century in the history of East-Central Europe; From the political hegemony of the Anjous to the dynastic supremacy of the Jagiellonians (late 1300s-early 1500s), Cluj-Napoca, 2008, p. 387-395; TransR, 2009, 18, nr. 3, p. 42-51. Cuvinte cheie: Greci ; Trébizonde, Georges de ; Imperiul Otoman ; Sec. 15 ; Greeks ; Trébizonde, Georges de ; Ottoman Empire ; 15th c.


702. Balleto Laura. Tra burocrazia e mercatura a Chilia nel secondo Trecento =. In: Italia e Romania. Due populi e due storie a confronto (sec. XIV-XVIII), Firenze, 1998, p. 41-62. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu ; Societate ; Economie.


703. Balletti Caterina ; Guerra Francesco. Il sistema proiettivo delle carte nautiche e la rappresentazione geometricamente corretta dal bacino del Mediterraneo e del Mar Nero. In: Dall' Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, Roma, 2003, p. 178-190. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Geografie ; Cartografie ; Topografie.


704. Balmus Pavel. Ceasornicul domnilor de Nicolae Costin: traducere sau preluare-adaptare = L'horologe des princes de N. Costin: traduction ou adaptation. In: Un veac de aur in Moldova (1643-1743), Chisinau - Bucuresti, 1996, p. 142-152. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; COSTIN NICOLAE (c. 1660-1712).


705. Balog, Iosif Marin. Aspecte ale relației centru-periferie în modernizarea economică a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1867) (The centre-periphery relation in Transylvania's modern economy in the middle of the 19thc. (1850-1867)). In: Centru și periferie, Bistrița, 2004, p. 212-224. Cuvinte cheie: Transilvania (România) ; Inovații ; Economie ; 1850-1867.


706. Balog Iosif Marin. Este istoria economica o disciplina autonoma? Aspecte metodologice, privire retrospectiva si tendinte ale prezentului (L'histoire économique est-elle une discipline autonome? Aspects méthodologiques, regard rétrospectif et tendances actuelles). In: Cum scriem istoria?, Alba Iulia, 2003, p. 133-142. Cuvinte cheie: Istorie ; Teorie ; Istorie ; Metodologie ; Istorie ; Alte stiinte.


707. Balog, Iosif Marin. The exports of Austrian capital in Transylvania in the 19th Century and its Effects on the Industrialization. The case of the Anonymous Society of Mines and Furnaces from Brașov (1856-1894). In: Demographic changes in the time of industrialization (1750-1918), Cluj-Napoca, 2009, p. 19-38. Cuvinte cheie: Transilvania (România) ; Situație economică ; 1856-1894 ; Brașov, Orașul (România) ; Situație economică ; 1856-1894 ; Transylvania (Romania) ; Economic conditions ; 1856-1894 ; Brașov, city (Romania) ; Economic conditions ; 1856-1894.


708. Balog, Iosif Marin. Politica fiscală a Vienei în Transilvania la mijlocul secolului a XIX-lea: între centralism birocratic și modernizare regională (Vienna's monetary policy in the mid 19th c. Transylvania: between bureaucratic centralism and regional modernization). In: Opțiuni politice la popoarele central-est europene în secolul al XIX-lea, Cluj-Napoca, 2006, p. 212-241. Cuvinte cheie: Finanțe publice ; Transilvania (România) ; Sec. 19.


709. Balog, Iosif Marin. Transformările sociale și relația sat-oraș în procesul modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875) (Social changes and the relation between town and village during the modernization of Transylvania's economy in the 19th c.(1850-1875)). In: Identitate și alteritate 4. Studii de istorie politică și culturală, Cluj-Napoca, 2007, p. 195-214. Cuvinte cheie: Economie ; Transilvania (România) ; 1850-1875.


710. Balogh András. Die Siebenbürger Deutschen in der ungarischen Literatur =. In: Das Bild des anderen in Siebenbürgen. Stereotype in einer multiethnischen Region, Köln, Weimar, Wien, 1998, p. 285-316. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


711. Balogh, András F. Deutschsprachiges dramatisches Schaffen in Ungarn am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts. In: Deutsches Theater im Donau-Karpatenraum. Dramatisches Schaffen, Aufführungen, Theaterzeitschriften und Kritiken, Cluj-Napoca : Heidelberg, 2008, p. 79-101. Cuvinte cheie: Teatru ; Ungaria ; Sec. 18-19 ; Theater ; Hungary ; 18th-19th c.


712. Balogh, András F. Ungarische, Deutsche und Rumänische Autoren in Klausenburg. In: Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa, Cluj-Napoca, 2007, p. 183-193. Cuvinte cheie: Literatură ; Cluj-Napoca, Orașul (România).


713. Balogh Béla. A Máramarosszigeti Református Liceum egykori könyvtára = La bibliotheque d'autrefois du Lycée Réformé de Sighetu Marmatiei. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születéének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 1996, p. 38-54. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biblioteci ; Biblioteconomie.


714. Balogh Béla. Székely diákok a máramarosszigeti Református Liceumban (1682-185ö) = Eleves Sicules au Lycée Réformate de Sighetul Marmatiei. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, 1999, p. 18-27. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Invatamant ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


715. Balogh Béla. Máramaros megye levéltárűgyének alakulása 1918-ig (L'évolution des archives du dép. de Maramures jusqu'à 1918). In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 2003, p. 18-28. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Arhivistica.


716. Balogh, Béni. A magyar-román viszony és az erdélyi kérdes 1940-1944 között (Romanian-Hungarian relations and the question of Transylvania between 1940-1944). In: Történelmunk a Kárpát-medencében, Kolozsvár, 2006, p. 19-29. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Ungaria ; 1940-1944.


717. Balogh, Judit. Szekleradel im Fürstentum Siebenbürgen. In: Die Szekler in Siebenbürgen. Von der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen Gruppe, Köln, Weimar, Wien, 2009, p. 172-194. Cuvinte cheie: Secui ; Transilvania (România).


718. Balogh L. Béni. Az erdélyi magyar menekültkérdés szociális vonatkozásai 1939-1944 között (Les relations sociales de la question des réfugiés hongrois). In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 2003, p. 29-39. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


719. Balogh, Livia. "Előrelátó vagy, de mégis.." Az óvodák tannyelvének megválasztása kisebbségi közegben (You are careful, but still.. Choosing kindergarten in a minority environment). In: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség, Cluj-Napoca, 2009, p. 275-292. Cuvinte cheie: Maghiari ; Invățământ preșcolar ; Limba maghiară ; Transilvania (România) ; Hungarians ; Preschool education ; Hungarian language ; Transylvania (Romania).


720. Baloș, George Lavinel. Lazăr Gruescu - primul deputat român din Banatul de vest (Lazăr Gruescu -the Romanian deputy from Western Banat). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 104-107. Cuvinte cheie: Personalități politice ; Români ; Ungaria ; Gruescu, Lazăr.


721. Balotă, Nicolae. Cercul literar în secolul al XXI-lea (The literary society in the 21st c.). In: Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, Cluj-Napoca, 2009, p. 10-21. Cuvinte cheie: Literatură română ; Societăți culturale ; Sec. 21 ; Romanian literature ; Culture -- Associations ; 21st c.


722. Balta Constantin. Actiunea aviatiei de vanatoare pentru protectia spatiului aerian in zona strategica Valea Prahovei in perioada aprilie-august 1944 (Les actions de l'aviation de chasse pour la protection de l'espace aérien dans la zone stratégique de la Vallée de Prahova). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 275-282. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


723. Baltasiu, Radu. Considerații asupra românității balcanice (On the Balkanic Romanity). In: România și românii din jurul ei, București, 2006, p. 161-179. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Balcani.


724. Baltă, Silvia Nicoleta. Eugeniu Coșeriu, un român al străinătății (Eugeniu Coșeriu, a Romanian abroad). In: Cultura și imaginea românilor în lume, Iași, 2009, p. 239-245. Cuvinte cheie: Lingviști ; România ; Coșeriu, Eugen ; Linguists ; Romania ; Coșeriu, Eugen.


725. Balu Daniela. Factori de persuasiune si transformari identitare in comunitatile svabesti satmarene /Überzeugungsfaktoren und Identitätsänderung in der sathmarschwäbischen Gemeinschaften. In: Cultura materiala si spirituala din Bazinul Tisei Superioare, Satu Mare, 2003, p. 193-202. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


726. Baluta Closca L. Statuettes en bronze de la collection Severeanu (Bucarest) =. In: Akten der 10. Internationalen Tagung über antike Bronzen. Freiburg im Breisgau, 18-22 Juli, 1988, Stuttgart, 1994, p. 29-36. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Cultura ; Istoria religiilor_.


727. Balázs, Imre József. Antropológiai szempontok a Gheorghiu-Dej korszak rövidprózájának megközelítéséhez (Anthropological points of view for the survey of Gheorghiu-Dej period). In: A sztálinizmus irodalma Romániában, Kolozsvár, 2008, p. 63-92. Cuvinte cheie: Antropologie istorică ; România ; 1948-1965.


728. Balázs, Imre József. A hatalmi beszéd az erdélyi magyar irodalomban a második világháború után (Discourse of power in Hungarian literature from Romania after World War II). In: A sztálinizmus irodalma Romániában, Kolozsvár, 2008, p. 11-62. Cuvinte cheie: Literatură maghiară ; Istoria literaturii ; România ; 1945-1965.


729. Balázs, Lajos. A román nyelv magyar iskolában való tanitásának vélt és valós dilemmái (Real and imagined dilemma of teaching Romanian language in Hungarian schools). In: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség, Cluj-Napoca, 2009, p. 41-48. Cuvinte cheie: Limba română ; Maghiari ; Educație ; Școli ; România ; Romanian langauge ; Hungarians ; Education ; Schools ; Romania.


730. Balázs Mihály. Kolozsvár és Vágsellye. Adalék a Mária kongregációk korai történetékez (Cluj et Silea. Contributions à l'histoire des Congrégations Marianum). In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 2003, p. 7-17. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


731. Balázs, Mihály. Reneszánsz filozófia Kolozsvárott (Renaissance philosophy at Cluj). In: Erdély Reneszánsza. Vol. 1, Cluj-Napoca, 2009, p. 80-99. Cuvinte cheie: Filosofi ; Filosofie ; Renaștere ; Cluj-Napoca, Orașul (România) ; Sec. 15-16 ; Philosophers ; Philosophy ; Renaissance ; Cluj-Napoca, city (Romania) ; 15th-16th c.


732. Bancu-Nicolescu Doina. Descoperind radacinile familiei mele [Scrisori de la Miron Cristea] (A la découverte des racines de ma famille). In: Reghinul cultural, Reghin, 2002, vol. VI, p. 177-185. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Corespondenta.


733. Bancu-Nicolescu Doina ; Grama Viorel. Din memoriile doctorului Vasile Nicolescu (1902-1985) (Des mémoires du médecin Vasile Nicolescu). In: Reghinul cultural, Reghin, 2001, vol. V, p. 283-288. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; NICOLESCU VASILE (1902-1985).


734. Banffy Eszter. Neue Funde der Starčevo-Kultur in Südtransdanubien. In: Festschrift für Gheorghe Lazarovici, Timisoara, 2001, p. 41-58. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Neolitic.


735. Bantoș, Alexandru. Un act în consens cu adevărul (An act in agreement with the truth). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 57-59. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1940 ; Romania ; Political conditions ; 1940.


736. Banu Angela. Datoria publica in bugetul Romaniei (1864-1946) (La dette publique dans le budget de la Roumanie). In: Doua secole de tranzitie romaneasca, Bucuresti, 2003, p. 89-110. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Societate ; Economie.


737. Banu, Cezar Aurel. Memoria represiunii: intelectuali turco-tătari în rezistența anticomunistă din România (The memory of repression.Turkish-Tatar intellectuals in the Romanian anti communist resistence). In: Experimentul Pitești. Vol. 5. Opresiunea culturii tradiționale române în timpul dictaturii comuniste, Pitești, 2006, p. 328-351. Cuvinte cheie: Turci ; Tătari ; Rezistența anticomunistă ; România ; 1948-1964.


738. Banu, Cezar Aurel. Negip Hagi Fazal (1906-1948): povestea unui erou tătar dobrogean (Negip Hagi Fazal (1906-1948) :the story of Dobrudja Tatar hero). In: Experimentul Pitești, Pitești, 2008, p. 241-250. Cuvinte cheie: Tătari ; Deținuți politici ; România ; Fazal, Negip Hagi ; 1948.


739. Banu, Cezar Aurel. Sărbătoare studențească de Crăciun la București în vremea regimului comunist (25 Decembrie 1968) (Students Christmas Holiday in Bucharest during the communist regime (25 Decembre 1968)). In: Experimentul Pitești, Pitești, 2007, p. 418-428. Cuvinte cheie: Comunism ; Ateism ; Persecuții religioase ; București, Orașul (România) ; 1968 ; Communism ; Atheism ; Religious persecution ; Bucharest, city (Romania) ; 1968.


740. Banu, Daniel. Romania, factor of stability and security in the Western Balkans from a triple perspective of a regional partner, member of NATO, member of the EU. In: Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI. Secțiunea 2: Geopolitică, geostrategie și istoria artei militare.Vol. 1: Integrare europeană, București, 2007, p. 239-241. Cuvinte cheie: România ; Relații politice internaționale ; Relații militare ; Balcani ; Romania ; World politics ; Military relations ; Balkans.


741. Banu Florian. Ajutorul internationalist al Moscovei. Cazul Sovromutilaj petrolier (L'aide internationale de Moscova). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 353-362. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Economie.


742. Banu, Florian. Amprenta Securității asupra destinului unui om de cultură: Nicolae Carandino (1905-1996) (The mark of the Securitate on the destiny of a man of culture: Nicolae Carandino (1905-1996)). In: Experimentul Pitești. Vol. 5. Opresiunea culturii tradiționale române în timpul dictaturii comuniste, Pitești, 2006, p. 240-253; In: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Vol. 2, Galați, 2006, p. 135-152. Cuvinte cheie: Jurnaliști ; România ; Carandino, Nicolae.


743. Banu Florian. Calamitati ale secolului al XX-lea: foametea care a devastat Moldova in 1946-1947 (Calamités du XXe siècle: la famine qui a dévasté la Moldavie). In: Arhivele Securitatii, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 140-150. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate (1944-1947) ; Economie (1944-1947) ; Politica interna (1944-1947).


744. Banu Florian. Cantinele suedeze din Covurlui in timpul foametei din 1946-1947 (Les restaurants suédois de Covurlui pendant la famine). In: Cercetare si istorie intr-un nou mileniu, Galati, 2002, p. 269-273. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate (1944-1947) ; Economie (1944-1947) ; Politica interna (1944-1947).


745. Banu, Florian. Câteva considerații privind restructurarea sistemului de învățământ în primul deceniu de existență al RPR (Some remarks regarding the reorganization of the education system in the first decade of the RPR). In: Experimentul Pitești, Pitești, 2007, p. 250-257. Cuvinte cheie: Invățământ -- Legislație ; România ; 1945-1952 ; Education -- Law & legislation ; Romania ; 1945-1952.


746. Banu, Florian. Despre problemele istoriei Securității din perioada 1948-1958 (The questions of the Securitate history between 1948-1958). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 1, Iași, 2010, p. 396-430. Cuvinte cheie: Poliție politică ; România ; 1948-1958 ; Secret police ; Romania ; 1948-1958.


747. Banu Florian. Directia I-a Informatii Externe (D.I.E.). Atributii si organizare (1951-1956) (La Iere Direction d'Informations Externes (D.I.E.). Attributions et organisation). In: Totalitarism si rezistenta, teroare si represiune in Romania comunista, Bucuresti, 2001, p. 41-50. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Politica externa.


748. Banu, Florian. Direcția de Informații Militare - între exigențele informative și rigorile ideologiei (1949-1952) (The Military Intelligence- between informative exigencies and the ideological standards (1949-1952)). In: Studia in honorem magistri Ion Calafeteanu, Constanța, 2010, p. 372-384. Cuvinte cheie: Servicii secrete ; România ; 1949-1952 ; Secret service ; Romania ; 1949-1952.


749. Banu, Florian. "Dislocații" din regiunea Galați. Aspecte ale vieții cotidiene din anul 1951, reflectate în documentele securității ("The removed" from the Galați ares. Everyday life in 1951 in the Securitate documents). In: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Pagini de istorie gălățeană. Vol. 1, Galați, 2005, p. 113-124. Cuvinte cheie: Deportați ; Galați, Județul (România) ; 1951.


750. Banu Florian. Emigrari temporare din Romania - plecarea la munca in Cehoslovacia (1947) (Emigrations temporaires de la Roumanie - le départ au travail en Tchécoslovaquie). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focsani, 2003, p. 568-583. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate (1944-1947) ; Economie (1944-1947) ; Politica interna (1944-1947).


751. Banu, Florian. Implicarea Securității în emigrarea minorității germane din România (1962-1972) (The involvement of the Securitate in the emigration of the German minority from Romania (1962-1972)). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 4, Sibiu, 2009, p. 319-341. Cuvinte cheie: Germani ; România ; Emigrare și imigrare ; Servicii secrete ; 1962-1972 ; Germans ; Romania ; Emigration & immigration ; Secret service ; 1962-1972.


752. Banu, Florian. Metode de intruziune a Securității în viața privată: rețeaua informativă, cenzura corespondenței, interceptarea convorbirilor (1948-1968) (The Securitate's methods of intrusion into privacy: the informative network, the mail censorship, the interception of telephone calls (1948-1968)). In: Stat și viață privată în regimurile comuniste, Iași, 2009, p. 180-194. Cuvinte cheie: Comunism ; Viață privată ; Poliție politică ; România ; Communism ; Private life ; Secret police ; Romania.


753. Banu, Florian. Mișcarea de rezistență armată anticomunistă din România - între negare și hiperbolizare (The anti communist resistance movement in Romania -between denial and hyperbolization). In: Rezistența anticomunistă. Cercetare științifică și valorificare muzeală. Volumul I, Cluj-Napoca, 2006, p. 299-314. Cuvinte cheie: Rezistența anticomunistă ; România.


754. Banu, Florian. Munca forțată în România populară (1948-1964) (Forced labour in popular Romania (1948 -1964)). In: România în contextul internațional la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, București, 2005, p. 234-243. Cuvinte cheie: Muncă forțată ; România ; 1948-1964.


755. Banu, Florian. Prezența minoritarilor evrei în structurile Securității - între mit și realitate (The presence of the minority Jews in the Securitate structures - between myth and reality). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 3, Sibiu, 2008, p. 320-329. Cuvinte cheie: Servicii secrete ; România ; 1948-1989 ; Evrei ; Secret service ; Romania ; 1948-1989 ; Jews.


756. Banu Florian. Profilul angajatului Securitatii in anii '50 (Le profil de l'employé de la Sécurité dans les années '50). In: Totalitarism si rezistenta, teroare si represiune in Romania comunista, Bucuresti, 2001, p. 81-91. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


757. Banu, Florian. Securitatea și arestarea "dușmanilor poporului" (1948-1958) (The Securitate and the arrest of the "people's enemy" (1948-1958)). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 416-426. Cuvinte cheie: Poliție politică ; Arestare ; România ; 1948-1958 ; Secret police ; Arrests ; Romania ; 1948-1958.


758. Banu, Florian. Societățile mixte sovieto-române. Studiu de caz: "Sovrom cărbune" (The Soviet-Romanian societies. A case study: "Sovrom coal"). In: In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2006, p. 511-522. Cuvinte cheie: România ; Relații economice externe ; U. R. S. S. ; 1949-1954.


759. Banu, Florian ; Bărbulescu, Theodor. Câteva considerații privind raporturile dintre Partidul Comunist Român și Securitate (1948-1958) (The relations between the Romanian Communist Party and the Securitate (1948-1958)). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX, Sibiu, 2006, p. 390-412. Cuvinte cheie: Partide politice ; Poliție politică ; Comunism ; România ; 1948-1958.


760. Banu Florian ; Hritcu Luminita. Un domeniu special al "colaborarii" economice romano-sovietice: societatea mixta (Un domaine spécial de "la collaboration" économique roumaine-soviétique: la société mixte). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focsani, 2003, p. 670-686. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Economie.


761. Banu, Luminița. Etape preliminare ale adoptării Constituției R. P. R din 1952 - dezbaterea publică a Proiectului (Preliminary stages of adopting the 1952 constitution of the P.R.R - public debate of the project). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 396-415. Cuvinte cheie: Constituție ; România ; 1952 ; Constitutions ; Romania ; 1952.


762. Banu, Luminița. Implicarea Securității în monitorizarea turismului internațional din România în anii '60-'70 (The implication of the Securitate in monitoring the international tourism in Romania in the 60's-70's). In: Studia in honorem magistri Ion Calafeteanu, Constanța, 2010, p. 397-414. Cuvinte cheie: Poliție politică ; Turism ; România ; 1960-1980 ; Secret police ; Tourism ; Romania ; 1960-1980.


763. Banu, Luminița ; Banu, Florian. Câteva considerații privind impactul Decretului Consiliului de Stat nr. 402/1982 asupra minorității germane din România (Considerations on the impact of the State's Council Decree nr. 402/1982 on the German minority from Romania). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 5, Sibiu, 2010, p. 345-380. Cuvinte cheie: Germani ; România ; 1982 ; Germans ; Romania ; 1982.


764. Banu, Luminița ; Banu, Florian. De la "șoimi" la "uslași": contribuții la o istorie a Unității speciale de luptă antiteroristă (From "pioneers" to "anti-terrorist fighters": history of a special anti-terrorist army unit). In: Paradigmele istoriei. Vol. 2, Iași, 2009, p. 197-211. Cuvinte cheie: Siguranță națională ; România ; National security ; Romania.


765. Baran, Dana. Medici români - diplomați și exploratori în epoca modernă (Romanian doctors - diplomats and explorers in modern times). In: Cultura și imaginea românilor în lume, Iași, 2009, p. 140-151. Cuvinte cheie: Medici ; România ; Sec. 19 ; Physicians ; Romania ; 19th c.


766. Baratta Giulia. Nota su un ferro per marcare (signaculum) del museo archeologico di Spalato. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 189-190. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


767. Barbă, Gheorghe. Antioh Cantemir în chip de erou literar (Antioh Cantemir as a literary character). In: Omagiu lui Victor Vascenco la 80 de ani, București, 2008, p. 190-193. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Cantemir, Antioh ; Personalities -- Culture ; Romania ; Cantemir, Antioh.


768. Barbă, Maria. Tradițiile și obiceiurile de iarnă pe meleagurile cahulene (Winter traditions and customs from Cahul). In: Românii din afara granițelor țării. Istorie, cultură, spiritualitate, Iași, 2010, p. 221-239. Cuvinte cheie: Tradiții și obiceiuri ; Cahul, Orașul (Republica Moldova) ; Rites & ceremonies ; Cahul, city (Republic of Moldova).


769. Barbieri, Alvaro. Croci pictae e iscrizioni parlanti: il programa grafico-visivo del cimitero inferiore di Săpânța. In: Studii de romanistică. Volum dedicat profesorului Lorenzo Renzi, Cluj-Napoca, 2007, p. 192-199. Cuvinte cheie: Cimitire ; Săpânța, Comuna (România) ; Cemeteries ; Săpânța, commune (Romania).


770. Barboi Vasile. Bombardamentele aviatiei anglo-americane asupra teritoriului Romaniei si consecintele acestora astazi, la 59 de ani de la terminarea razboiului (Bombardaments de l'aviation anglo-américaine sur le territoire de la Roumanie et ses conséquences d'aujours'hui). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 241-254. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


771. Barbu, Daniel. The geopolitics of the European spirit in post-secular Romania. In: European stories. Intellectual debates on Europe in national contexts, Oxford, New York, 2010, p. 241-256. Cuvinte cheie: România ; Integrare politică ; Uniunea Europeană.


772. Barbu Daniel. Juridiction ecclésiastique et communanté politique. Le Maramures en 1391. In: Historia manet, Bucuresti, 2001, p. 57-66. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna.


773. Barbu, Daniel. Politics among barbarians. Understanding Romanian politics after the breakdown of communism. In: Cultură politică și politici culturale, Iași, 2005, p. 405-416. Cuvinte cheie: România ; Politică ; 1990-2004.


774. Barbu Daniel. Quidam populi, qui walati vocantur. Les Roumains en 1234 =. In: In Honorem Paul Cernovodeanu, Bucuresti, 1998, p. 67-73. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu timpuriu.


775. Barbu Daniel. Un vechi principiu constitutional romanesc "Carele ia domnia, plateste si datoria" = Un ancien principe constitutionnel roumain: "le prince régnant paie". In: National si universal in istoria romanilor. Profesorului Serban Papacostea, Bucuresti, 1998, p. 110-124. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Istoria statului ; Istoria dreptului.


776. Barbu, Daniela. Școala din Gudurica și Marcovăț. Din trecutul localității Gudurica și Marcovăț (The school from Gudurica village and Marcovăț village. From the history of Gudurica and Marcovăț). In: Studii și cercetări. Actele Simpozionului "Banatul - trecut istoric și cultural". Studije i istraživanja. Radovi Simpozijuma "Banat - istorijka i kulturna prošlost", Zrenianin, Novi Sad, 2010, p. 229-238. Cuvinte cheie: Invățământ ; Gudurica Satul (Serbia) ; Marcovăț Satul (Serbia).


777. Barbu, Diana. Nicolae Iorga în câteva portrete subiective (Nicolae Iorga in some subjective portraits). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 9, București, 2009, p. 49-52. Cuvinte cheie: Istorici ; Rom ânia ; Iorga, Nicolae ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae.


778. Barbu, Dorin. Restaurarea a două fibule și o lamă de cuțit provenite din săpătura arheologică de la Miercurea Sibiului (The restoration of two brooches and a knife blade found at Miercurea Sibiului). In: Restaurare. Știință - Artă, Brașov, 2005, p. 98-102. Cuvinte cheie: Fibule ; Arme albe ; Conservare și restaurare ; Miercurea Sibiului, Orașul (România).


779. Barbu, Iulia. Contribuția țăranilor din localitatea Comișani (județul Dâmbovița) la plata "datoriei către stat": 1948-1952 (The contribution of the peasants from Comișani ( Dâmbovița county) to pay the "debt to the state": 1948-1952). In: România în relațiile internaționale, Târgoviște, 2010, p. 435-442. Cuvinte cheie: Agricultură ; Colectivizare ; Comișani, Comuna (România) ; 1948-1952 ; Agriculture ; Collectivism ; Comișani, commune (Romania) ; 1948-1952.


780. Barbu, Marian. Șerban Cioculescu.. bibliotecar! (Șerban Cioculescu.. librarian!). In: Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Național. Cercetare. Valorificare, Craiova, 2008, p. 17-20. Cuvinte cheie: Critici ; România ; Cioculescu, Șerban.


781. Barbu, N. Dicționar selectiv al absolvenților (1836-1951) (The selective dictionary of the graduates (1836-1951)). In: Școala ieșeană de teatru - istorie și actualitate, Iași, 2005, p. 121-154. Cuvinte cheie: Biografii ; Invățământ universitar ; Teatru ; Iași, Orașul (România) ; 1836-1951 ; Dicționar.


782. Barbu, Neculai N. Istoricul predării cunoștințelor despre sol la Universitatea din Iași (The history of soil knowledge teaching at the University of Iassy). In: 100 de ani de învățământ geografic la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Iași, 2004, p. 61-71. Cuvinte cheie: Invățământ universitar ; Iași, Orașul (România) ; Geografie ; Pedologie.


783. Barbu, Tudor. Mass-media și siguranța națională (Mass media and the national security). In: Neliniștile insecurității, București, 2005, p. 217-224. Cuvinte cheie: Mass-media ; Securitate națională ; România ; 1989-.


784. Barbu, Vasile M. Clubul de handbal "Unirea" din Uzdin, o poveste de 28 de ani (The handball club "Unirea" from Uzdin, a 28 years old story). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 184-186. Cuvinte cheie: Handbal ; Uzdin, Satul (Serbia).


785. Barbu, Vasile M. Românitatea Iugoslavă. Who's who in Iugoslavia. Instituții, societăți și asociații, organizații mass-media, școli, biserici, manifestări culturale românești (The Romanians from Yugoslavia. Who's who in Yugoslavia. Institutions, societies,associations,mass-media,schools,churches,Romanian cultural manifestations). In: A 96-a Adunare Generală a Astrei la Făgăraș, Făgăraș, 2000, p. 80-89. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Serbia ; 2000.


786. Barbu, Vasile M. Sfinții noștri. Duminica sfinților români (Our Saints. The Romanin Saints Sunday). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 21-23. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Sfinți ; România.


787. Barbu Violeta. Contrareforma catolica in Moldova la jumatatea secolului al XVII-lea (La contraréforme catholique en Moldavie). In: Historia manet, Bucuresti, 2001, p. 327-364. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


788. Barbu, Violeta. Contrareforma și cultul sfinților în Țările Române (Counter-reform and the cult of the saints in Romanian Principalities). In: Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 119-178. Cuvinte cheie: Contrareformă ; Cultul sfinților ; Țările Române ; Sec. 17 ; Counter-reform ; Cult of saints ; Romanian Principalities ; 17th c.


789. Barbu, Violeta. La géographie ecclésiastique des Balkans au XVIIe sičcle. In: Vers l'Orient européen: Voyages et images. Pays roumains, Bulgarie, Gréce, Constantinople, București, 2009, p. 99-110. Cuvinte cheie: Biserică ; Balcani ; Sec. 17 ; Church (org.) ; 17th c.


790. Barbu Violeta. Lex animata et le remploi des corps. In: Empereur hagiographe, Bucarest, 2001, p. 135-152. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


791. Barbu Violeta. Locuri ale memoriei: panegiricele dedicate lui Constantin Brancoveanu = Lieux de la mémoire: les panégyriques dédiés a Constantin Brancoveanu. In: In Honorem Paul Cernovodeanu, Bucuresti, 1998, p. 377-393. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu ; Dominatia otomana ; Politica interna.


792. Barbu Violeta. The Polemic Theology during the Second Half of the 18th Century, a Religions Dimension of the Difference =. In: The Jews in the Romanian History, Bucuresti, 1996, p. 19-26. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Istoria bisericii ; Istoria religiilor.


793. Barbu Violeta. Polemica religioasa antiiudaica in Moldova la sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul sec. al XIX-lea (La dispute religieuse antijudaïque en Moldavie). In: Relatiile romano-evreiesti de-a lungul timpului, Bucuresti, 1998, p. 53-64. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


794. Barbu Violeta. Purgatorium missionarium. Catolicii in Moldova in a doua jumatate a secolului al XVIII-lea (1753-1817) (Les catholiques en Moldavie). In: In honorem Ioan Caprosu, Iasi, 2002, p. 321-352. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


795. Barbu, Violeta. Românii și reforma la 1534 (The Romanians and the 1534 Reform). In: Floarea darurilor. In memoriam Ion Gheție, București, 2006, p. 347-366. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; România ; Sec. 16.


796. Barbu Violeta. Systemes de representation populaire du culte marial dans les Pays Roumains (XVIIe-XVIIIe) siècle. In: Church and Society in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, 1998, p. 387-399. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Etnografie ; Folclor.


797. Barbu, Violeta. Torna, torna, fratre: la piu antica attestazione della lingua romena? In: L’Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltą (1300-1700), Brăila, 2007, p. 25-39. Cuvinte cheie: Limba română ; Sec. 8 ; Romanian language ; 8th c.


798. Barbu Violeta. Viata lui Esop in literatura romana veche si izvoarele ei grecesti = La vie d'Esope dans la littérature roumaine ancienne et ses sources grecques. In: Corneliae Papacostea-Danielopolu in memoriam, Bucuresti, 1999, p. 177-188. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Stiinte filologice ; Istoria literaturii.


799. Barbu Violeta. Vlahii balcanici si Roma in secolul al XVII-lea (Les valaques balcaniques et Rome). In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 171-185. Cuvinte cheie: Romani ; Diaspora.


800. Barbu Violeta ; Lazar Gheorghe. Coronatio. Traditia liturgica in tarile romane = La tradition liturgique dans les pays roumains. In: National si universal in istoria romanilor. Profesorului Serban Papacostea, Bucuresti, 1988, p. 40-68. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Istoria bisericii ; Istoria religiilor.


801. Barbu, Viorel ; Berindei, Dan ; Petrescu-Dâmbovița, Mircea. O samă de cuvinte.. despre Gh. Buzatu (Some words.. about Gh.Buzatu). In: Paradigmele istoriei. Vol. 1, Iași, 2009, p. 1-67. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Buzatu, Gheorghe ; Historians ; Romania ; Buzatu, Gheorghe.


802. Barbul Gheorghe. Ion Antonescu si armistitiul (Ion Antonescu et l'armistice). In: Maresalul Antonescu la judecata istoriei, Bucuresti, 2002, p. 240-247. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


803. Barbul, Gheorghe. Ion Antonescu și armistițiul (Ion Antonescu and the armistice). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 263-270. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Antonescu, Ion.


804. Barbulescu Constantin. Istoria antropologica si antropologia istorica: Directiile din stiinta franceza = L'histoire anthropologique et l'anthropologie historique: les direction de la science française. In: Identitate si alteritate. Studii de imagologie, Cluj-Napoca, 1998, vol. 2, p. 21-39. Cuvinte cheie: Istorie ; Societate ; Politica ; Metodologie.


805. Barbulescu Constantin. Tema degenerarii rasei in literatura medicala din Romania la sfarsitul secolului al XIX-lea (Le thème de la dégénération de la rasse, dans la littérature médicale de Roumanie à la fin du XIXe siècle). In: Identitate si alteritate 3. Studii de istorie politica si culturala, Cluj-Napoca, 2002, p. 273-290. Cuvinte cheie: Romania ; Medicina ; Farmacie ; Asistenta sanitara.


806. Barbulescu Cornelia ; Barbulescu Mihai. Poarta principala a basilicii castrului de la Potaissa (La porte principale de la basilique du castre de Potaissa). In: Studia Historica et Archaeologica, Timisoara, 2004, p. 27-33. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Cultura ; Religie.


807. Barbulescu Elena. Copilaria intr-un sat. Studiu de caz (L'enfance dans un village. Etude de cas). In: Identitate si alteritate 3. Studii de istorie politica si culturala, Cluj-Napoca, 2002, p. 302-311. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Etnografie ; Folclor.


808. Barbulescu Elena. Spatiul feminin in gospodaria taraneasca din Muntii Apuseni. Studiu de caz = L'espace féminin dans le foyer paysan des Monts Apuseni. Etude de cas. In: Identitate si alteritate. Studii de imagologie, Cluj-Napoca, 1998, vol. 2, p. 379-383. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Istoria mentalitatilor ; Imagologie.


809. Barbulescu Maria. Les villages attestés par des sources épigraphiques dans la Dobroudja Romaine =. In: La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain II-eme-IV-eme siecles apres J. C., Tulcea, 1998, nr. 3, p. 229-242. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


810. Barbulescu Maria ; Buzoianu Livia. Tomisul in lumina izvoarelor literare antice = Tomis a la lumiere des sources littéraires antiques. In: Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 61-68. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Literatura istorica.


811. Barbulescu Mihai. Cultes et croyances dans le milieu rural en Dacie =. In: La politique édilitaire dans les provinces de l'Émpire romain II-eme-IV-eme siecles apres J. C. Tulcea, 1998, p. 197-206; nr. 3, p. 197-206. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Cultura ; Istoria religiilor.


812. Barbulescu Mihai. Inscriptions votives pour les génies protecteurs dans le camp légionnaire de Potaissa. In: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 375-379. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Cultura ; Religie.


813. Barbulescu Mihai. Paleocrestinismul in Romania. Probleme metodologice si aspecte istoriografice romanesti si straine (La paléochristianisme en Roumanie. Problèmes de méthodologie et aspect d'historiographie roumaine et étrangère). In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 171-178. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Cultura ; Religie.


814. Barbulescu Mihai. Pondera examinata din castrul legionar de la Potaissa = Le poids (pondus) du camp fortifié légionnaire de Potaissa. In: Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 137-144. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


815. Barbulescu Mihai. Les Scenes mythologiques en Dacie Romaine - Eléments de la Culture classique =. In: Omaggio a Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 141-146. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Cultura ; Istoria religiilor.


816. Barbulescu Mihai. Toporul preistoric cu inscriptie de la Sucidava (La hache préhistorique avec inscription de Sucidava). In: Studia Archeologica et Historica. Nicolae Gudea Dicta, Zalau, 2001, p. 203-206. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


817. Barbulescu Mihai. Un ponte per l'eternita =. In: Traiano ai confini dell' Impero, Milano, Ed. Electa, 1998, p. 132-133. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


818. Barbulescu Mihai ; Catinas Ana ; Luca Claudia ; Husar Adrian ; Huszarik Pavel ; Grec Marius ; Barbulescu Cornelia. The Baths of the Legionary fortress at Potaissa. In: Roman Frontier Studies, Zalau, 1999, p. 431-441. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Administratie ; Armata.


819. Barbulescu Mihai ; Petculescu Liviu ; Benea Doina. Dumitru Tudor - in memoriam. In: Simpozionul "In memoriam Dumitru Tudor", Timisoara, 2001, p. 7-12. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; TUDOR DUMITRU (1908-1982).


820. Barca Meda Diana. Cultura si societate in Transilvania secolului al XVIII-lea: locul si rolul cartilor populare (Culture et société en Transylvanie: la place et le rôle des livres populaires). In: Studii de istorie medievala si premoderna, Cluj-Napoca, 2003, p. 221-234. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


821. Barca Vitalie. Cateva observatii cu privire la tezaurele si depozitele sarmatice timpurii (sec. II - I a. Chr.) din spatiul dintre Don si Prut (Quelques objectifs concernant les trésors et les dépots sarmatiques précoces). In: Studia Historica et Archaeologica, Timisoara, 2004, p. 35-63. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca fierului ; Traci ; Geto-daci.


822. Barca Vitalie. The coins in the city of Tyras and the Roman authority in the region (1th Century AD). In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 834-842. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


823. Barca Vitalie. Das Eindringen der Sarmaten an der unteren und mittleren Donau und ihre Beziehungen zu den Geto-Dakern (1.Jh.V.Chr.-1.Jh.n.Chr.). In: Interregionale und kulturelle Beziehungen im Karpatenraum (2. Jahrtausens v.Chr. - 1.Jahrtausend n.Chr.), Cluj-Napoca, 2002, p. 103-150. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Geto-daci ; Dacia.


824. Barca Vitalie. Spade si pumnale in mormintele sarmatice timpurii din nordul Marii Negre (sec.II - I i.e.n.) (Glaives et poignards dans les tombes sarmatiques anciennes du Nord de la Mer Noire (IIe-Ier siècle i.e.n.). In: Studia Archeologica et Historica. Nicolae Gudea Dicta, Zalau, 2001, p. 135-153. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


825. Barca Vitalie. Vasele romane de bronz din mormintele sarmatice din spatiul protonistrean (Les vases roumains en bronze des tombes sarmatiques de l'espace protonistrénien). In: Studii de istorie antica, Cluj-Napoca, 2001, p. 335-361. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


826. Baris Roann. The Rape of Bucharest: Architecture as Performance and Mythology. In: Tradition and Modernity in Romanian Culture and Civilization, 1600-2000, Iasi, Oxford, Portland, 2001, p. 158-168. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arhitectura.


827. Barna, Graziela. Globalizare și europenizare (Globalization and Europenization). In: Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI. Secțiunea 2: Geopolitică, geostrategie și istoria artei militare. Vol. 1: Integrare europeană, București, 2007, p. 34-39. Cuvinte cheie: Globalizare ; Uniunea Europeană ; Globalization ; European Union.


828. Barna Ábrahám. Ungaria ca simbioza a mai multor culturi nationale in manualele maghiare (Hongrie comme symbiose de plusieurs cultures nationaux dans les manuels hongrois). In: Studii istorice romano-ungare, Iasi, 1999, p. 283-288. Cuvinte cheie: Romania ; Pedagogie ; Manuale.


829. Barnea Alexandru. Aspects ethniques dans la vie rurale de la Dobroudja Romaine (Mésie Inférieure) =. In: La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain II-eme-IV-eme siecles apres J.C., Tulcea, 1998, nr. 3, p. 213-228. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Dacia romana. Colonizare ; Romanizare.


830. Barnea Alexandru. Bizantul la Dunarea de Jos in secolul al VI-lea (La Byzance au Bas Danube au VIe siècle). In: Istorie si ideologie, Bucuresti, 2002, p. 13-19. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


831. Barnea Alexandru. Dobrogea in epoca Dominatului (Dobroudja à l'époque du Dominat). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 279-292. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Colonizare ; Romanizare.


832. Barnea Alexandru. Inceputul epocii dominatului la Dunarea de Jos. Intre paganism si crestinism = Le début de l'époque de la domination au Bas-Danube. Entre paganisme et christianisme. In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu, Bucuresti, 1996, p. 77-84. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Etnogeneza.


833. Barnea Alexandru. Istoria si istoriografia in capcana unor mituri = L'histoire et l'historiographie dans le piege des mythes. In: Timpul istoriei. II. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucuresti, 1998, p. 408-413. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie.


834. Barnea, Alexandru. Neue Quellenkunde. In: Historiae Diversitas. Festschrift für Vladimir Iliescu zum 80. Geburtstag, Galați, 2006, p. 175-178. Cuvinte cheie: Epoca antică ; Geografie istorică ; Dunărea de Jos (România).


835. Barnea Alexandru. Oameni de cultura evrei in Romania moderna (Ju ïfs - homes de culture dans la Roumanie moderne). In: Evreii in societatea si constiinta istorica romaneasca, Bucuresti, 2003, p. 23-27. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii.


836. Barnea Alexandru. Quelques problémes de géographie historiques concernant le limes du Bas-Danube. In: Roman Frontier Studies, Zalau, 1999, p. 485-486. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Administratie ; Armata.


837. Barnea Alexandru. Valuri de pamant de la Tisa la Nistru = Fortifications de Tisza a Dniestr. In: Timpul istoriei I. In honorem emeritae Ligiae Barzu, Bucuresti, 1997, p. 162-166. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Etnogeneza.


838. Barnea Alexandru. La Ville en Scythie Mineure (IV-e - VI-e siecles) =. In: Omaggio a Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 227-230. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Etnogeneza.


839. Barnea Alexandru ; Barnea Ion ; Ionescu Mihai istoric. Fabrica lui Kyras de la Callatis (La fabrique de Kyras de Callatis). In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 53-56. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Colonii grecesti.


840. Barnea, Ion. Monumente creștine și viața bisericească în secolele VII-XIV (Christian monuments and Church life in VII-XIV centuries). In: Istorie bisericească, misiune creștină și viață culturală. Vol. 1, Galați, 2009, p. 142-180. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; România ; Sec. 7-14 ; History -- Church (org.) ; 7th-14th c.


841. Barnea Ion. Regiunea Dunarii de Jos in lumina sigiliilor bizantine (La région du Bas Danube à la lumière des sceaux byzantins). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 293-308; Academica, 2000, 10, nr. 7, p. 18; nr. 8-9, p. 18, 20. Cuvinte cheie: Romania ; Romani ; Etnogeneza ; Popoare migratoare.


842. Barnea Ion. Sigilii bizantine inedite din nordul Dobrogei (Sceaux byzanrins inédits du nord de la Dobroudja). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 28-30 mai 2000, Bucuresti, 2001, p. 103-108. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Sigilografie ; Stampile.


843. Barnea Pavel ; Reaboi Tatiana ; Telnov Nicolae. Materiale arheologice relative la economia monetara din epoca Hoardei de Aur descoperite la Orheiul Vechi (Matériaux archéologiques concernant l'économie monétaire de l'époque de la Horde d'Or decouverts à Orheiul Vechi). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 28-30 mai 2000, Bucuresti, 2001, p. 141-149. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Ev mediu timpuriu.


844. Barnovský, Michal. The Church Policy of the Comunist Regime in Slovakia (1948-1968). In: Rolul bisericii și al vieții religioase în istoria României și Slovaciei în contextul Europei Centrale, Cluj-Napoca, 2008, p. 140-157. Cuvinte cheie: Biserică și stat ; Comunism ; Slovacia ; 1948-1968.


845. Baron Mircea. Activitatea "Astrei" in Valea Jiului in perioada interbelica = L'activité de l'Astra dans la Valée du Jiu pendant la période d'entre les deux guerres mondiales. In: Avram Iancu, Deva, 1997, vol. 5, p. 249-254. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Institutii culturale.


846. Baron, Mircea. Aspecte ale contribuției statului la dezvoltarea mineritului aurifer din România în perioada 1918-1948 (Aspects of state contribution to the development of gold mining in Romania during 1918-1948). In: Istorie, economie, politică, Oradea, 2009, p. 317-336. Cuvinte cheie: Metale prețioase ; Minerit ; România ; 1918-1948 ; Mines & Mining -- Gold ; Romania ; 1918-1948.


847. Baron Mircea. Caracteristici ale industriei extractive a metalelor pretioase in Romania interbelica (Caractéristiques de l'industrie extractive des métaux précieux en Roumanie de l'entre-deux-guerre). In: Societate si civilizatie. Prof. dr. Marcel Stirban, Targu-Mures, 2002, p. 467-487. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate ; Economie.


848. Baron, Mircea. Mineritul de la Lupeni până la sfârșitul anilor ’20 ai secolului al XX-lea (Mining in Lupeni up to the end of the 20's of the 20th c.). In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Industrie minieră ; Lupeni, Orașul (România) ; 1927-1930 ; Mineral industries ; Lupeni, city (Romania) ; 1927-1930.


849. Baróthi Ádám. Arta plastica reghineana = L'art plastique de Reghin. In: Reghinul cultural, Reghin, 1994, vol. 4, p. 249-256. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Istorie locala ; Reghin.


850. Barszezewska, Agnieszka. Mołdawscy Csángó w Rumunii, 1918-1939 (Csángós of Moldova in Romania, 1918-1939). In: Polska i Rumunia, Suceava, 2009, p. 427-437. Cuvinte cheie: Ceangăi ; România ; 1918-1939 ; Csangos ; Romania ; 1918-1939.


851. Barta, Cristian. Conceptul florentin de unire bisericească: relicvă a trecutului sau posibilitate a prezentului (The Florentine concept of united church : a past relic or a present possibility). In: Reconstituiri istorice. Idei, cuvinte, reprezentări. Omagiu profesorului Iacob Mârza, Alba Iulia, 2006, p. 227-234. Cuvinte cheie: Concilii și sinoade ; Basel, Orașul (Elveția) ; Ferrara, Orașul (Italia) ; - Florența, Orașul (Italia) ; Ecleziologie.


852. Barta Cristian. Scurta incercare despre natura teologiei greco-catolice romanesti din perspectiva izvoarelor (Bref essai sur la nature de la théologie gréco-catholique roumaine de la perspective des sources). In: Biserica Romana Unita cu Roma Greco-Catolica: istorie si spiritualitate, Blaj, 2003, p. 69-84. Cuvinte cheie: Romania ; Biserica ; Religie.


853. Barta, Cristian ; Bleiziffer, William Alexandru. Conceptul de sinodalitate în gândirea episcopului Iosif Papp Szilágyi (The Synodical concept in bishop Iosif Papp Szilágyi's vision). In: Identități confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2009, p. 357-369. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Papp-Szilágyi, Iosif ; Bishops ; Romania ; Papp-Szilágyi, Iosif.


854. Barta Gábor. Király, vajda, fejedelem = Roi, voivode, prince. In: Erdély a Históriában. Székelyudvarhely, 1992, p. 35-38. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


855. Barta Gábor. Über den Platz Siebenbürgens im Rahmen des ungarischen Königreiches (896-1690) =. In: Interethnische und zivilisationsbeziehungen im siebenbürgischen Raum-historische Studien, Cluj, 1996, p. 33-63. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


856. Barta János. On the way towards the abolition of serfdom in Hungary. In: Revolutia de la 1848-1849 in Europa Centrala. Perspectiva istorica si istoriografica, Cluj-Napoca, 2000, p. 311-319. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


857. Barta, János. Városok és polgárság az abszolutizmus korabeli Európában ( Towns and bourgeosie during Absolutism in Europe). In: Orașe și orășeni. Városok és városlakók, Cluj-Napoca, 2006, p. 77-88. Cuvinte cheie: Orașe ; Burghezie ; Europa ; Sec. 16-18.


858. Barth, Hans. Tehnica spațială în folosul omenirii (Space technics in the service of mankind). In: De la pionierii sibieni ai rachetelor la tehnica modernă în domeniu/Von der hermannstädter Pionieren der Raketen zu der modernen Technik auf diesem Gebiet, București, 2007, p. 63-82. Cuvinte cheie: Astronautică.


859. Bárth János. Bálint Anna házassága. Havasalji székely életkép a XVIII. század végérol = Le mariage de Bálint Anna. Aspects de vie sicule a la fin du XVIIIe siecle. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, 1999, p. 28-43. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Etnografie ; Folclor.


860. Bartha, Katalin Ágnes. E. Kovács Gyúla. A színész mint kulturaközvetítő (E. Kovács Gyúla. A culture-propagating actor). In: Ismeretség, Kolozsvár, 2005, p. 117-169. Cuvinte cheie: Teatru ; Actori ; Cluj-Napoca, Orașul (România) ; Kovacs, Gyúla E. ; Sec. 19.


861. Bartha, Katalin Ágnes. Tapsos Torda (Beginnings of the theatre in Turda). In: Aranyosszék a változó időben, Kolozsvár, 2006, p. 205-215. Cuvinte cheie: Teatru ; Turda, Orașul (România) ; Sec. 19.


862. Bartok, István. Az európai elméleti irodalom recepciója Molnár Gergely grammatikai kézikönyveiben (Reception of European theoretical literature in the grammar books of Molnár Gergely). In: Erdély Reneszánsza. Vol. 1, Cluj-Napoca, 2009, p. 73-79. Cuvinte cheie: Tipografii ; Tipografi ; Cărți ; Transilvania (România) ; Sec. 16 ; Printing houses ; Typographers ; Books ; Transylvania (Romania) ; 16th c.


863. Bartos, Zoltán. Dotarea aviației române cu material volant între 1920-1940. Afaceri și scandaluri (The Romanian aviation's provisions with flywheel between 1920-1940. Business and scandals). In: "Repere ale dezvoltării la început de mileniu". Secțiunea: Istorie, Târgu-Mureș, 2004, p. 69-80. Cuvinte cheie: Aviație militară ; România ; 1920-1940.


864. Baruch, Chava. Combating antisemitism through education. In: Holocaust memory and antisemitism in central and eastern Europe. Comparative issues, București, 2008, p. 187-193. Cuvinte cheie: Antisemitism ; Invățământ ; Antisemitism ; Education.


865. Barzu Ligia. Romanitatea orientala intre secolele IV-VII e. n. = La romanité orientale entre les IV-VIIe siecles apres J. C. In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu, Bucuresti, 1996, p. 68-76; In: Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 263-270. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Etnogeneza.


866. Basa Gabriel Valeriu. Preotul Ioan Mota si rolul sau la dezvoltarea presei romanesti din Orastie (Le prêtre Ioan Mota et son rôle à l'essor de la presse roumaine d'Orastie). In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 443-453. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; MOTA IOAN (1868-1937).


867. Basa, Valeriu Gabriel. Din legăturile lui Andrei Șaguna cu românii hunedoreni în lumina "cronicii" preotului Nistor Socaciu din Biscaria ( Andrei Șaguna's relations with the Romanians from Hunedoara in priest's Nistor Socaciu's "chronicle" from Biscaria). In: Mitropolitul Andrei Șaguna: (1808-1873): personalitate marcantă a vieții bisericești, culturale și politice a românilor din Transilvania - la împlinirea a 200 de ani de la nașterea sa. Simpozion național, Oradea, 2008, p. 222-229. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Preoți ; Biscaria, Satul (România) ; Socaciu, Nistor ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șaguna, Andrei ; Priests ; Biscaria, village (Romania) ; Socaciu, Nistor.


868. Basarab, Maria. Biblioteci parohiale din Protopopiatul Greco-Catolic Hunedoara (Vicarage libraries in the Greek- Catholic Diocese of Hunedoara). In: Școala Ardeleană. Vol. 2, Oradea, 2007, p. 300-306. Cuvinte cheie: Biblioteci ; Parohii ; Hunedoara, Protopopiatul (România) ; Libraries ; Parishes ; Hunedoara, archpriestship (Romania).


869. Basarab Maria. Cartea romaneasca veche tiparita la Blaj. Exemplare aflate in judetul Hunedoara (Le livre roumain ancien imprimé à Blaj. Exemplaires au dép. de Hunedoara). In: Spiritualitate transilvana si sitorie europeana, Alba Iulia, 1999, p. 414-444. Cuvinte cheie: Romania ; Tipar ; Carte tiparita.


870. Basarab, Mircea. Biblia lui Șaguna ( Șaguna's Bible). In: Mitropolitul Andrei Șaguna, creator de epocă în istoria Bisericii ortodoxe din Transilvania, Sibiu, 2008, p. 211-225. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șaguna, Andrei.


871. Basarab Mircea. Contributii la istoria organizarii Mitropoliei Ortodoxe Romane pentru Germania si Europa Centrala (Contributions à l'histoire de l'organisation de la Métropolie Orthodoxe Roumaine pour l'Allemagne et l'Europe). In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 615-629. Cuvinte cheie: Romani ; Diaspora.


872. Basarab, Mircea. Ηεκκλεσιαόλη - Intreaga biserică, formulă de exprimare a catolicității în Noul Testament (The entire church, expression of the Catholicism in the New Testament). In: Unitatea Bisericii. Accente eclesiologice pentru mileniul III, Cluj-Napoca, 2005, p. 43-57. Cuvinte cheie: Ecleziologie ; Biserică ; Biblia N. T.


873. Basciani, Alberto. Alcune considerazioni sul Risorgimento italiano nei giornali romeni. In: Mazzini compagno di vita. Studi storici dedicati a Giuliana Limiti per il suo ottantesimo compleanno, Pisa, 2010, p. 77-89. Cuvinte cheie: Mișcări naționale ; Italia ; Articole din periodice ; România.


874. Basciani, Alberto. La fine dell’Ungheria storica e la nascita della Piccola Intesa (1919-1921). In: La fine della Grande Ungheria. Fra rivoluzione e reazione (1918-1920), Trieste, 2010, p. 229-248. Cuvinte cheie: Ungaria ; Istorie ; Alianțe politico-militare ; 1919-1921.


875. Basciani, Alberto. Il Trattato di Craiova del 7 settembre 1940 e gli scambi di popolazione tra la Romania e la Bulgaria (1940-1943). In: Umsiedlung und Vertreibung in Europa 1939-1955/Spostamenti sforzati di popolazioni in Europa 1939-1955, Innsbruck; Wien; Bozen, 2009, p. 155-176. Cuvinte cheie: România ; Bulgaria ; Populație ; 1940-1943.


876. Basciani, Alberto. Mazzini e la Romania. In: Dalla Giovine Europa alla Grande Europa, Roma, 2007, p. 147-161. Cuvinte cheie: Personalități politice ; Italia ; Mazzini, Giuseppe.


877. Basciani, Alberto. Les relations italo-roumaines et la ratification du traité pour la Bessarabie (1919-1927). In: East-Central Europe and the Great Powers Politics, Iași, 2004, p. 196-208. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Italia ; 1919-1927.


878. Basciani, Alberto. Le spericolate metamorfosi di un movimento politico. Il caso del Partido comunista rumeno 1921-1989. In: Quei bellissimi anni Ottana.. La transizione postcomunista nell'Europa centrorientale, Roma, 2010, p. 89-103. Cuvinte cheie: Partidul Comunist Român ; 1921-1989.


879. Basso Enrico. "De rebus castris ilicis et alia": Genova, la Moldavia e la Valacchia fra coooperazione e contrasto nel secondo Quattrocento =. In: Italia e Romania. Due popoli e due storie a confronto (sec. XIV-XVIII), Firenze, 1998, p. 83-96. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


880. Batagui Florina. Nume si identitate. Analiza onomasticii din Tara Romaneasca in secolele XIV-XVI (Noms et identité. L'analyse de l'onomastique de la Valachie). In: Identitati colective si identitate nationala, Bucuresti, 2000, p. 21-51. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Toponomastica.


881. Batariuc Paraschiva-Victoria. Noi cahle descoperite la curtea domneasca din Suceava (Nouveaux carreau découverts à la cour de Suceava). In: Arta, istorie, cultura, Cluj-Napoca, 2003, p. 121-127. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arte plastice.


882. Batariuc Paraschiva-Victoria. Virgil Vatasianu si santierul arheologic Suceava. In: Arta romaneasca. Arta europeana, Oradea, 2002, p. 15-19. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; VATASIANU VIRGIL (1902-1993).


883. Batariuc, Paraschiva-Victoria ; Dinu, Niculina. Vase tip Miletus descoperite la Suceava, strada Dragoș Vodă (Miletus pots found in Suceava, Dragoș Vodă street). In: Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin și Occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, Brăila, 2008, p. 755-767. Cuvinte cheie: Descoperiri arheologice ; Ceramică ; Suceava, Orașul (România).


884. Batariuc, Paraschiva-Victoria ; Ursu, Constantin-Emil. Small finds dating from the Pre-Cucuteni culture, from Mohoveni - Cahla Morii. In: Itinera in praehistoria, Iași, 2009, p. 107-114. Cuvinte cheie: Artefacte (Arheologie) ; Neolitic ; România ; Artifacts (Archaeology) ; Neolithic ; Romania.


885. Batâr, Dumitru. Ideologia politică și ideologia minorităților - apropieri și delimitări (The political ideology and the minorities' ideology - resemblances and delimitations). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 5, Sibiu, 2010, p. 427-435. Cuvinte cheie: Doctrine politice ; Minorități ; Europa ; Sec. 20-21 ; Doctrines ; Minority & ethnic groups ; Europe ; 20th-21st c.


886. Batâr, Dumitru. Vestimentația - mod de instrumentalizare a modelului cultural (Clothes - an expression of the cultural pattern). In: Istorie și tradiție în spațiul românesc. V, Sibiu, 2004, p. 7-17. Cuvinte cheie: Cultură și civilizație ; Vestimentație.


887. Báthory Ludovic. Formarea Societatii "Lupeni" (1923-1926) = La création de la Société "Lupeni". In: Studii istorice.Omagiu istoricului Camil Muresanu, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana, 1998, p. 450-454. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Societate ; Economie.


888. Báthory Ludovic. Societatile miniere cu capital maghiar din Transilvania intre anii 1918-1921 = Les sociétés minieres au capital hongrois de Transylvanie. In: 1918. Sfarsit si inceput de epoca, Zalau-Satu Mare, 1998, p. 517-532. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Societate ; Economie.


889. Batizán, Emese Emöke. (Két)nyelvhasználat egy erdélyi szórvány településen (Bilingualism in a locality from Transylvania). In: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség, Cluj-Napoca, 2009, p. 155-180. Cuvinte cheie: Maghiari ; Limba maghiară ; Transilvania (România) ; Hungarians ; Hungarian language ; Transylvania (Romania).


890. Batlan Vasile. Constanta sub bombe (1941-1944) (Constanta sous les bombardements). In: Studii istorice dobrogene, Constanta, 2003, p. 384-400. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


891. Batos Zoltán. Dotarea aviatiei romane cu material volant intre 1920-1940. Afaceri si scandaluri (La dotation de l'aviation roumaine avec du matériel volant. Affaires et scandales). In: Repere ale dezvoltarii la inceput de mileniu, Targu Mures, 2004, p. 69-80. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Armata.


892. Batricevic, Duro. Delje-potomci starih Cetinjskin Vlaha (Delje, the descendants of the Wallachians from Cetinje). In: Studii și cercetări. Actele Simpozionului "Banatul - trecut istoric și cultural". Studije i istraživanja. Radovi Simpozijuma "Banat - istorijka i kulturna prošlost", Zrenianin, Novi Sad, 2010, p. 362-382. Cuvinte cheie: Genealogie ; Delje (Famila) ; Cetinje Orașul (Muntenegru).


893. Batricević, Đuro. Vlasi, prvi žitelji drevnog Cetinja ( The Vlachs, first inhabitants of Cetinje). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 40-53. Cuvinte cheie: Români ; Cetinje, Orașul (Muntenegru) ; Sec. 15.


894. Batricević, Đuro. Vlaška plemena u Kućima (The Vlachs and Kucima). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 171-176. Cuvinte cheie: Români ; Serbia.


895. Batyi, Szilvia. Egy szóasszociációs vizsgálat eredményei a kárpátaljai magyar általános iskolások körében (Results of a research on the capacity of verbal association with the Hungarian students from Subcarpathian Ukriane). In: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség, Cluj-Napoca, 2009, p. 303-316. Cuvinte cheie: Maghiari ; Limba maghiară ; Invățământ gimnazial ; Ucraina ; Hungarians ; Hungarian language ; Secondary education ; Ukraine.


896. Baubec, Agimin. Limba tătară - o limbă turcică reprezentativă privind sistemul aglutinant și pentru afinitatea genetică a limbilor altaice (Tatar language - a representative Turkic language concerning the agglutinative system and the genetic affinity of Altaic languages ). In: Moștenirea istorică a tătarilor. Vol. 1, București, 2010, p. 207-214. Cuvinte cheie: Limba tătară -- Istoria limbii ; Tatar language ; History -- Language.


897. Baumann Victor Heinrich. À propos des premières basiliques chrétiennes découvertes aux embouchures du Danube. In: Istro-Pontica, Tulcea, 2000, p. 247-256. Cuvinte cheie: Romania ; Romani ; Etnogeneza ; Popoare migratoare.


898. Baumann Victor Heinrich. Aspecte ale romanizarii populatiei autohtone din zona Dunarii de Jos, in secolele I-IV e. n. = Aspects de la romanisation de la population autochtone du Bas-Danube. In: Probleme actuale ale istoriei nationale si universale, Chisinau, 1992, p. 62-88. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Dacia romana. Colonizare ; Romanizare.


899. Baumann, Victor Heinrich. Culte romane agreste - divinități arhaice pe teritoriul Dobrogei - Silvanus și Priapus (Roman cults of countryside gods - ancient deities on the territory of Dobrogea - Silvanus and Priapus). In: Studia Historiae et Religionis Daco-Romanae. In honorem Silvii Sanie, București, 2006, p. 225-242. Cuvinte cheie: Culte religioase ; Dobrogea (România) ; Sec. 2-3 p. Chr. ; Religious cults ; Dobruja (Romania) ; 2nd-3rd c. AD.


900. Baumann Victor Heinrich. Fermiers et autochtones dans la Dobroudja Romaine =. In: La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain II-eme-IV-eme siecles apres J. C., Tulcea, 1998, nr. 3, p. 243-259. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


901. Baumann Victor Heinrich. Scurta privire asupra ocupatiilor agricole din mediul rural al Dobrogei romane (Bref regard sur les occupations agricoles des villages de Dobroudja). In: Istro-Pontica, Tulcea, 2000, p. 231-240. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


902. Baumann Victor Heinrich. Vestigii paleocrestine descoperite in mediul rural autohton de pe valea Telitei, judetul Tulcea (Vestiges paleochrétiens découverts au milieu rural autochtone de la Vallée Telita, le dép. Tulcea). In: Studia Historica et Theologica, Iasi, 2003, p. 169-183. Cuvinte cheie: Romania ; Romani ; Etnogeneza ; Popoare migratoare.


903. Baumann, Victor Heinrich. Les édifices publics appartenant à l'établissement rural romain Telița-Amza, département de Tulcea. In: Studia antiqua et medievalia, București, 2009, p. 79-98. Cuvinte cheie: Clădiri ; Așezări rurale ; Telița, Comuna (România) ; Sec. 3-4 ; Buildings ; Rural settlements ; Telița, commune (Romania) ; 3rd-4th c.


904. Baumann, Victor Henrich. The Gothic Church. In: Aspects of Spiritual Life in South-East Europe from Prehistory to the Middle Ages, Iași, 2004, p. 149-158. Cuvinte cheie: Arhitectură gotică ; Biserici.


905. Baumgarten, Alexander. Conceptul de paradigmă filosofică în istoriografia filosofiei medievale (The philosophical paradigm in the historiography of the Medieval philosophy). In: Portret de grup cu filosofia: studii de istoriografie filosofică, Timișoara, 2005, p. 183-192. Cuvinte cheie: Filosofie ; Epoca medievală.


906. Bazac, Ana. Spiritul timpului la Ștefan Zeletin și Mihail Manoilescu (The spirit of time at Ștefan Zeletin and Mihail Manoilescu). In: Mihail Manoilescu. Un punct de referință în gândirea economică, București, 2007, p. 197-207. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Zeletin, Ștefan ; Manoilescu, Mihail ; Personalities -- Culture ; Romania ; Zeletin, Ștefan ; Manoilescu, Mihail.


907. Bazgan Nicolae. Semicentenarul productiei de instrumente muzicale la Reghin 1951-2001. Vol. VI (Démicentenaire de la production d'instruments musicaux de Reghin). In: Reghinul cultural, Reghin, 2002, vol. VI, p. 275-283. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Economie.


908. Bazgu Eugen. Moara cu ciutura - "Morisca" din tinutul Soroca (Moulin de Soroca). In: Muzeele tehnice la inceput de mileniu III, Iasi, 2001, p. 129-138. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Etnografie ; Folclor.


909. Băban, Adriana. Construcția socială a sexualității masculine (The social construction of the male sexuality). In: Direcții și teme de cercetare în studiile de gen din România, București, 2003, p. 179-204. Cuvinte cheie: Studii de gen -- Bărbați ; România ; 1990-2002.


910. Băcăoanu, Dinu ; Ionescu, Zicu. Demolarea bisericii "Sf. Vineri" - Hereasca din București (Demolition of the church "Sf. Vineri" - Hereasca in Bucharest). In: Experimentul Pitești. Vol. 2. Opresiunea cultelor religioase din România în timpul dictaturii comuniste, Pitești, 2003, p. 141-144. Cuvinte cheie: Biserici ; București, Orașul (România) ; 1948-1989.


911. Băcilă, Iosif. File din istoria presei românești - Curierul Banatului sau Miracole din Valea Miracolelor (Pages from the history of the Romanian press- Curierul Banatului or Miracles from the Valley of Miracles). In: Eftimie Murgu. Erudiție și faptă, Timișoara, 2009, p. 99-101. Cuvinte cheie: Ziare ; Timișoara, Orașul (România) ; 1919-1943 ; Newspapers ; Timișoara, city (Romania) ; 1919-1943.


912. Băciucu, Lazar. Nicolae Iorga - monument al naturii (Nicolae Iorga - a monument of the nature). In: Permanența lui Nicolae Iorga, 2006, p. 291-297. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


913. Băciucu, Lazăr. O strălucită voce a poporului român (A briliant voice of the Romanian people). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 55-63. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


914. Băciuț, Nicolae. Biblioteca municipală "Petru Maior" Reghin - Istorie prin literatură (The municipal library "Petru Maior" Reghin - History through literature). In: Biblioteci reghinene, Reghin, 2005, p. 10-12. Cuvinte cheie: Biblioteci ; Reghin, Orașul (România).


915. Băcueț-Crișan, Dan. Contributions regarding the North-West part of Romania in the 7th-11th. In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 829-844. Cuvinte cheie.


916. Băcueț-Crișan, Dan. Depresiunea Silvaniei în sec. VII-IX (The Silvania Plain in the 7th-9th c.). In: Relații interetnice în Transilvania (secolele VI-XIII), București, 2005, p. 87-110. Cuvinte cheie: Descoperiri arheologice ; Depresiunea Silvaniei (România) ; Sec. 7-9.


917. Băcueț-Crișan, Dan ; Pripon, Emanoil. Ceramica medievală timpurie de la Cosniciu de Jos (județul Sălaj) (Early Middle Age pottery from Cosniciu de Jos (Sălaj county)). In: Vasaria medievalia, Bistrița; Cluj-Napoca, 2008, p. 141-154. Cuvinte cheie: Ceramică medievală ; Cosniciu de Jos, Satul (România).


918. Băcueț-Crișan, Sanda ; Virag, Cristina. Plastica antropomorfă neolitică din nord-vestul României (Neolithic anthropomorphous art in North West Romania). In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 43-60. Cuvinte cheie: Figurine preistorice ; Neolitic ; Transilvania (România).


919. Bădălan, Eugen. Securitate și cooperare în spațiul extins al Mării Negre (Security and cooperation in the extended area of the Black Sea). In: Securitate și stabilitate în bazinul Mării Negre. Sesiune științifică internațională, București, 2005, p. 9-13. Cuvinte cheie: Securitate internațională ; Cooperare internațională ; Marea Neagră.


920. Bădără, Doru. Acțiune politică și demers tipografic în epoca brâncovenească (Political action and typographic attempt in Brâncoveanu epoch). In: Emergența modelelor. Studia bibliothecalia in honorem Vasile D. Țâra, Timișoara, 2006, p. 133-142; RRIC, 2006-2007, 3-4, nr. 3-4, p. 108-114. Cuvinte cheie: Istoria tiparului ; Țara Românească ; 1688-1714.


921. Bădără, Doru. Cartea veche românească, izvor pentru istoria tiparului în Țările Române - sec. XVI-XVIII (The old Romanian book, source for the history of printing in the Romanian Principalities -16th -18th c.). In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 421-436. Cuvinte cheie: Carte veche românească ; Sec. 16-18 ; Rare & old Romanian books ; 16th-18th c.


922. Bădără, Doru. Editori în epoca brâncovenească (Publishers in the time of Brâncoveanu). In: Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Național. Cercetare. Valorificare, Craiova, 2008, p. 21-30. Cuvinte cheie: Istoria cărții ; Editori ; Țara Românească ; Sec. 17-18.


923. Bădără, Doru. Relatări spaniole din prima jumătate a secolului al XIX-lea despre Țările Române (Spanish reports on the Romanian Principalities in the first half of the 19th c.). In: In Honorem Gabriel Ștrempel, Satu Mare, 2006, p. 48-56. Cuvinte cheie: Călători ; Spanioli ; Țările Române ; Sec. 19.


924. Bădărău, George. Din istoria învățământului în Moldova până la înființarea universității ieșene (From the history of the education in Moldavia up to the University of Jassy). In: Universitatea din Iași: de la modelul francez la sistemul Bologna, Iași, 2007, p. 91-145. Cuvinte cheie: Invățământ ; Moldova (România) ; Sec. 18-19 ; Education ; Moldavia (Romania) ; 18th-19th c.


925. Bădescu, Cezar. Politica internă a lui Ștefan cel Mare (Stephen the Great's domestic politics). In: Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în Cetatea Basarabilor: 500 de ani de la trecerea în eternitate, Curtea de Argeș, 2004, p. 19-26. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei.


926. Bădescu, Mircea. Din istoria învățământului universitar agronomic din Craiova. Premise ale unei agriculturi performante (From the history of the academic agronomical education in Craiova. Premises of a performant agriculture). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 165-169. Cuvinte cheie: Universități ; Craiova, Orașul (România) ; Invățământ agricol ; Universities & colleges ; Craiova, city (Romania) ; Agricultural education.


927. Bădiță, Victor. Un batalion de oțel (A steel battalion). In: Armata română și patrimoniul național, București, 2010, p. 282-284. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Rusia ; 1877-1878 ; Romania ; Foreign policy ; Russia ; 1877-1878.


928. Bădiță, Victor ; Șoitariu, Mihai. Etnicii sârbi din Banat în contextul sfârșitului celui de-al doilea război mondial și în perioada următoare (The Serbians from Banat at the end of World War II and in the following period). In: România în contextul internațional la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, București, 2005, p. 19-22. Cuvinte cheie: Minorități naționale ; Sârbi ; Banat (România) ; Sec. 20.


929. Bădițescu, Carolina. Un proiect identitar interbelic (An interwar identity project). In: Diversitate și identitate culturală în Europa. Vol. 2, Târgoviște, 2005, p. 99-104. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Blaga, Lucian.


930. Bădulescu, Adina. Modificările structurale ale agriculturii din județul Constanța în perioada 1990-2004 (Strctural changes in agriculture in Constanța county between 1990-2004). In: Al XXII-lea simpozion național de istorie și retrologie agrară a României, Deva, 2006, p. 54-64. Cuvinte cheie: Agricultură ; Constanța, Județul (România) ; 1990-2004.


931. Bădulescu, Dana. Mircea Eliade și Incercarea labirintului (Mircea Eliade and the Temptation of the labyrinth). In: Cultura și imaginea românilor în lume, Iași, 2009, p. 31-35. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Eliade, Mircea ; Personalities -- Culture ; Romania ; Eliade, Mircea.


932. Băeștean, Gică. Distribuția și canalizarea apei în Colonia Dacica Sarmizegetusa (Water pipes system Colonia Dacica Sarmizegetusa). In: Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 390-401. Cuvinte cheie: Dezvoltare comunitară ; Ulpia Traiana Sarmizegetusa.


933. Băeștean, Gică. Tuburi ceramice din depozitele MNIT Cluj (Pottery tubes in the deposits of MNIT Cluj). In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Alimentări cu apă ; Dacia Romană ; Water supply ; Roman Dacia.


934. Băeștean, Gică. The water supply of the Roman settlements in Dacia. In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 341-350. Cuvinte cheie: Alimentări cu apă ; Dacia Romană.


935. Băhnăreanu, Cristian. Realități și perspective economice (Economic realities and perspectives). In: Anul 2005: evenimente, procese, semnificații, București, 2006, p. 9-17. Cuvinte cheie: Economie politică ; 2005.


936. Băhnăreanu, Cristian. Situația economică a statelor riverane Mării Negre (The economic condition of the Black Sea riverine states). In: Securitate și stabilitate în bazinul Mării Negre. Sesiune științifică internațională, București, 2005, p. 325-337. Cuvinte cheie: Situație economică ; Relații economice internaționale ; Marea Neagră.


937. Băican, Vasile. Evoluția disciplinei Cartografie-Topografie în cadrul Facultății de Geografie din Universitatea "Al. I. Cuza" - Iași (The evolution of Cartography-Topography discipline at the Geography Department of "Al. I. Cuza" University -Iassy). In: 100 de ani de învățământ geografic la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Iași, 2004, p. 38-41. Cuvinte cheie: Invățământ universitar ; Iași, Orașul (România) ; Geografie ; Cartografie ; Topografie.


938. Băicoianu, Anca. Exil în timp, exil în spațiu: frontiera în/ca ficțiune (Exile in time, exile in space: frontier in/as fiction). In: Identitate de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate, Iași, 2008, p. 242-255. Cuvinte cheie: Frontiere.


939. Băjenaru, Constantin. Ion Codru Drăgușanu (1818-1884) - animator al școlii făgărășene (Ion Codru Drăgușanu (1818-1884) - representative for the school of Făgăraș). In: Țara Făgărașului. Istorie. Etnografie. Antropologie, Brașov, 2006, p. 42-53. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Codru-Drăgușanu, Ion ; Invățământ ; Țara Făgărașului (România).


940. Băjenaru, Constantin. Rolul Brâncovenilor în istoria Bisericii românilor făgărășeni (The role of Brâncoveanu family in the history of the Romanian church from Făgăraș). In: Creștinismul - sufletul neamului românesc, Făgăraș, 2004, p. 123-130. Cuvinte cheie: Biserică ; Făgăraș, Orașul (România) ; Brâncoveanu (familia) ; Sec. 17-18.


941. Băjenaru, Elena. Catalogul icoanelor pe sticlă pictate de Nicolae Catavei și Ioan Pop din colecția Muzeului Țării Făgărașului (The catalogue of the glass painted icons of Nicolae Catavei and Ioan Pop from the Museum of Țara Făgărașului). In: Țara Făgărașului. Istorie. Etnografie. Antropologie, Brașov, 2006, p. 54-84. Cuvinte cheie: Icoane ; Muzee ; Făgăraș, Orașul (România).


942. Băjenaru, Radu. O așezare de tip Boian la Băneasa-Lac (A Boian type settlement at Băneasa Lac). In: Cercetări arheologice în București. VII, București, 2007, p. 3-12. Cuvinte cheie: Așezări preistorice ; Neolitic ; România.


943. Băjenaru, Radu. O nouă așezare de tip Tei-Bungetu, descoperită în nordul Bucureștiului (A new Tei -Bungetu type settlement found in the north of Bucharest). In: Cercetări arheologice în București. VII, București, 2007, p. 33-44. Cuvinte cheie: Așezări preistorice ; Epoca bronzului ; București, Orașul (România).


944. Băjenaru, Radu. Un complex de tip Glina, de la Băneasa-Lac (A Glina type complex at Băneasa lac). In: Cercetări arheologice în București. VII, București, 2007, p. 13-32. Cuvinte cheie: Descoperiri arheologice ; Epoca bronzului ; România.


945. Bălan, Dan Constantin. Invenții și inovații în "Gazeta Transilvaniei" la începutul secolului XX (Inventions and innovations in "Gazeta Transilvaniei" at the beginning of the 20th c.). In: Hermeneutica Historiae et Philosophiae Technicae. Liber 3, Brașov, 2005, p. 155-160. Cuvinte cheie: Ziare ; Brașov, Orașul (România) ; 1900-1914.


946. Bălan, Dan Constantin. Știința și Tehnica în paginile "Gazetei Transilvaniei" la începutul secolului al XX-lea (Science and technique in "Gazeta Transilvaniei" at the beginning of the 20th c.). In: Hermeneutica Historiae et Philosophiae Technicae. Liber 1, Brașov, 2003, p. 13-22. Cuvinte cheie: Ziare ; Brașov, Orașul (România).


947. Bălan, Dinu. Identitate națională și solidaritate de generație la pașoptiști (National identity and generation solidarity at the 1848 generation). In: Istorie și contemporaneitate. Profesorului Ion I. Solcanu la a 65-a aniversare, Iași, 2008, p. 170-184. Cuvinte cheie: Elite ; România ; 1849-1849.


948. Bălan, Dinu. Statutul alogenilor în Principatele Române în perioada 1831-1866: între teoria legislativă și practica politică (The allogenous' statute in the Romanian Principalities in 1831-1866:between legislation and political practice). In: Istoria: contribuții în căutarea unui nou mesaj, Târgoviște, 2005, p. 82-101. Cuvinte cheie: Străini ; România ; Legislație ; 1831-1866.


949. Bălan, Georgiana-Mădălina. Relațiile diplomatice româno-franceze (Romanian - French diplomatic relations). In: Armata română și patrimoniul național, București, 2010, p. 267-272. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Franța ; 1859-1860 ; Romania ; Foreign policy ; France ; 1859-1860.


950. Bălan-Mihailovici, Aurelia. Ștefan cel Mare "un adevărat atlet al credinței creștine" (Stephen the Great a "fighter for Christianity"). In: Comemorare "Ștefan cel Mare și Sfânt": 500 de ani. Vol. 3, București, 2006, p. 29-35. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei ; Relații politice internaționale ; Biserică ; 1457-1504.


951. Bălan, Nina Aurora. Delavrancea, un orator "plebeu" (Delavrancea, a plebeian orator). In: Omagiu Gheorghe Bolocan, Craiova, 2006, p. 52-56. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Delavrancea, Barbu Ștefănescu.


952. Bălașa, Ariana. Valențe mitologice cioraniene în Istorie și utopie. Vârsta de aur (Mythologic influences in Cioran's History and Utopia. The golden age). In: Receptarea antichității greco-latine în culturile europene, Craiova, 2008, p. 39-43. Cuvinte cheie: Filosofi ; România ; Cioran, Emil ; Philosophers ; Romania ; Cioran, Emil.


953. Bălăceanu, Cristina. Implicarea FMI în realizarea procesului de tranziție la economia de piață în România (The IMF in Romania's transition to the market economy). In: Comemorare "Ștefan cel Mare și Sfânt": 500 de ani. Vol. 1, București, 2005, p. 235-240. Cuvinte cheie: România ; Economie ; Fondul Monetar Internațional ; 1990-2004.


954. Bălăceanu, Cristina ; Toboșaru, Irina. Viața economică în timpul domniei lui Ștefan cel Mare (The economic life in the time of Stephen the Great). In: Comemorare "Ștefan cel Mare și Sfânt": 500 de ani. Vol. 3, București, 2006, p. 63-65. Cuvinte cheie: Moldova (România) ; Situație economică ; 1457-1504.


955. Bălăceanu-Stolnici, Constantin. Câteva amintiri despre Nicolae Iorga (Memories about Nicolae Iorga). In: Permanența lui Nicolae Iorga, 2006, p. 31-34. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


956. Bălăican, Iuliana Delia. Evreii implicați în sistemul bancar și al creditelor din Vechiul Regat (The Jews involved in the banking and credit system of the Old Kingdom). In: Din istoria iudaismului (culegere de studii), Arad, 2010, p. 34-58. Cuvinte cheie: Evrei ; Bănci ; România ; 1825-1921 ; Jews ; Banks ; Romania ; 1825-1921.


957. Bălănescu, Dana Antoaneta. Medalia "Bicentenar Eftimie Murgu" (The Medal "Bicentenary Eftimie Murgu"). In: Eftimie Murgu. Erudiție și faptă, Timișoara, 2009, p. 174-175. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Murgu, Eftimie ; Medalii ; 2005 ; Personalities -- Politics ; Romania ; Murgu, Eftimie ; Medals ; 2005.


958. Bălănescu, Dana Antoaneta. O monedă de Salzburg descoperită la Baziaș (com. Socol, jud. Caraș-Severin) (A Salzburg coin found at Baziaș (Socol village,Caraș-Severin county)). In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 955-958. Cuvinte cheie.


959. Bălănescu, Sorina. Facultatea de teatru între două decrete (1946-1951). (Cronică în trei acte, cu un propog, un epilog și puține comentarii) (The drama school in two decrees (1946- 1951). (Three acts chronicle, a prologue, an epilogue and few remarks)). In: Școala ieșeană de teatru - istorie și actualitate, Iași, 2005, p. 62-68. Cuvinte cheie: Invățământ universitar ; Teatru ; Iași, Orașul (România) ; 1946-1951.


960. Bălășescu, Adrian ; Moise, Dragoș ; Dumitrașcu, Valentin. Mammals fauna from Bordușani-Popină. In: Archaeological Pluridisciplinary Researches at Bordușani-Popină, Târgoviște, 2003, p. 103-140. Cuvinte cheie: Resturi de animale (arheologie) ; Bordușani-Popina, Situl arheologic (România).


961. Bălășescu, Adrian ; Moise, Dragoș ; Radu, V. The Paleoeconomy of Gumelnița Communities on the Territory of Romania. In: In honorem Silvia Marinescu Bîlcu - 70 ani, București, 2005, p. 167-206. Cuvinte cheie: Eneolitic ; România ; Economie.


962. Bălăucă, Roxana. Tiparul francez în secolul al XVIII-lea (French printing in the 18th c.). In: Sub semnul istoriei. De la debut spre consacrare, Cluj-Napoca, 2009, p. 421-429. Cuvinte cheie: Istoria tiparului ; Istoria cărții ; Franța ; Sec. 18 ; History -- Printing ; History -- Books ; France ; 18th c.


963. Băleanu, Carmen Mirela. The Magic of Eros in Vasile Voiculescu's Prose. In: Cultural Spaces and Archaic Background, Baia Mare, 2008, p. 585-604. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Voiculescu, Vasile ; Writers -- Romanian literature ; Voiculescu, Vasile.


964. Băleanu, Lucian. The times in Eliade's characters. In: Cultural Spaces and Archaic Background, Baia Mare, 2008, p. 605-624. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Eliade, Mircea ; Personalities -- Culture ; Romania ; Eliade, Mircea.


965. Bălescu, Valeria. Dezarmarea în atenția Societății Națiunilor: problematica militară românească, consecință a dezbaterilor comisiei militare (Disarmament in the attention of the Nations Society: the Romanian military question, consequence of the military commission's debates). In: Armata română și patrimoniul național, București, 2010, p. 343-353. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Europa ; 1925-1937 ; Societatea Națiunilor ; World politics ; Europe ; 1925-1937 ; League of Nations.


966. Băltean, Ion C. ; Petrescu, Sorin M. ; Cincă, Adela ; Negrei, Dimitrie ; Zilhăo, Jo ăo. Human presence and prehistoric settlements in the Miniș karstic system. An overview. In: Etablissements et habitations prehistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du colloque de Iași 10-12 decembre 2007, Iași, 2008, p. 183-195. Cuvinte cheie: Paleolitic ; Habitat preistoric ; Peșteri ; România ; Paleolithic ; Habitat -- Prehistoric era ; Caves ; Romania.


967. Bălteanu, Viorica. Civilizația italiană în Europa (The Italian civilization in Europe). In: Studii de romanistică. Volum dedicat profesorului Lorenzo Renzi, Cluj-Napoca, 2007, p. 262-270. Cuvinte cheie: Italia ; Cultură și civilizație ; Italy ; Culture & civilization.


968. Bălțatu, Ludmila. Fiorul biblic în literatura română (The Bible in the Romanian literature). In: Românii din afara granițelor țării. Istorie, cultură, spiritualitate, Iași, 2010, p. 155-159. Cuvinte cheie: Literatură română ; Biblia ; Romanian literature ; Bible.


969. Bălțatu, Ludmila. Literatura română în corelație cu literatura popoarelor europene (The Romanian literature in relation to the European literature). In: Românii din afara granițelor țării: coordonate istorice și naționale în cadrul european, Iași, 2007, p. 289-291. Cuvinte cheie: Literatură română ; Europa ; Romanian literature ; Europe.


970. Bălu, Daniela. Insemnări pe cărți vechi românești. Valori mentalitare. Mărturii istorice (Notes on old Romanian books. Values. Historical evidence). In: In Honorem Gabriel Ștrempel, Satu Mare, 2006, p. 60-73. Cuvinte cheie: Carte veche ; Sec. 18-20 ; Scris.


971. Băluță, Ionela. Apariția femeii ca actor social - a doua jumătate a secolului al XIX-lea (The woman as social actor - the second half of the 19th c.). In: Direcții și teme de cercetare în studiile de gen din România, București, 2003, p. 62-94. Cuvinte cheie: Femei ; România ; Sec. 19.


972. Băluță, Ionela. Individu/citoyen: les droits politiques comme axe hiérarchique. In: Cultură politică și comportament electoral în România (1866-1937), Sibiu, 2006, p. 77-98. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; Sec. 19-20.


973. Băluță, Ionela. Surveiller et punir: les médecins et la réglementation de la prostitution dans la seconde moitié du XIX e sičcle roumain. In: Bonnes et mauvaises moeurs dans la société roumaine d'hier et d'aujourd'hui, București, 2005, p. 173-212. Cuvinte cheie: Sociologia cotidianului ; Medici ; Prostituție ; România ; Sec. 19.


974. Băluță-Skultéty, Mariana. Aristotel și Toma d'Aquino despre vise, viziuni și halucinații (Aristotle and Toma d'Aquino about dreams, visions and hallucinations). In: I. Fischer. In memoriam. Omagiul foștilor colegi și discipoli, București, 2004, p. 43-56. Cuvinte cheie: Filosofi ; Grecia antică ; Aristotel ; Filosofi ; Italia ; Toma d'Aquino.


975. Băluță-Skultéty, Mariana. Gnomele în viziunea lui Aristotel și Cato (The gnomae in Aristotle's and Plato's vision). In: Antic și modern. In honorem Luciae Wald, București, 2006, p. 47-61. Cuvinte cheie: Istoria filosofiei ; Aristotel ; Cato, Marcus Porcius.


976. Băluțoiu, Valentin. Aspecte ale drepturilor românilor timoceni în lumina prevederilor unor reglementări internaționale (Aspects of the rights of the Timoc Romanians in the light of international regulations). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 2, Craiova, 2008, p. 111-117. Cuvinte cheie: Români ; Balcani ; Tratate internaționale ; Romanians ; Balkans ; Treaties -- International relations.


977. Băncilă, Andi Mihail. România țară de imigrație, provocarea secolului XXI (Romania, immigration country, a challenge for the 21st c.). In: Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI. Secțiunea 2: Geopolitică, geostrategie și istoria artei militare.Vol. 1: Integrare europeană, București, 2007, p. 23-33. Cuvinte cheie: Emigrare și imigrare ; România ; Sec. 21 ; Emigration & immigration ; Romania ; 21st c.


978. Bărbieru, Elena ; Vasile, Cristina. Biblioteca facultății de teologie-litere - abecedar al credinței (The library of the theology-philology department - an ABC of belief). In: Diversitate și identitate culturală în Europa. Vol. 2, Târgoviște, 2005, p. 228-231. Cuvinte cheie: Biblioteci ; Invățământ universitar ; Târgoviște, Orașul (România).


979. Bărbulescu, Constantin. Cultură țărănească și cultură medicală la mijlocul secolului al XIX-lea (Rural and medical culture at the middle of the 19th c.). In: Identitate și alteritate 4. Studii de istorie politică și culturală, Cluj-Napoca, 2007, p. 285-296. Cuvinte cheie: Etnografie ; Medicină ; Sec. 19.


980. Bărbulescu, Constantin. Rapoartele sanitare - sursă pentru istoria secolului al XIX-lea românesc (Sanitary reports -source for the Romanian 19th c. history). In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 421-432. Cuvinte cheie: Medicină ; România ; Sec. 19.


981. Bărbulescu, Cosmin A. Dacii de pe cursul mijlociu al Mureșului. Note de lectură pe marginea unei lucrări nou-apărute (The Dacians on the middle flow of Mureș. Reading notes about a newly publisehd work). In: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Vol. 3, Galați, 2007, p. 57-62. Cuvinte cheie: Daci ; Transilvania (România) ; Dacians ; Transylvania (Romania).


982. Bărbulescu, Elena. Menopauza sau despre mutațiile de gen (The menopause and genetic mutations). In: Identitate și alteritate 4. Studii de istorie politică și culturală, Cluj-Napoca, 2007, p. 297-304. Cuvinte cheie: Antropologie.


983. Bărbulescu, Maria ; Buzoianu, Livia. Relații cu insula Rhodos în lumina descoperirilor amforice de la Albești (Jud. Constanța) (Relations with Rhodos Island in the amphora findings from Albești (Constanța county)). In: Historiae Diversitas. Festschrift für Vladimir Iliescu zum 80. Geburtstag, Galați, 2006, p. 35-50. Cuvinte cheie: Descoperiri arheologice ; Comerț ; Albești, Comuna (România) ; Sec. 3 î. Ch.


984. Bărbulescu, Maria ; Cîteia, Adriana. Une inscription funéraire chrétienne récemment découverte ŕ Constantza. In: Studia Historiae et Religionis Daco-Romanae. In honorem Silvii Sanie, București, 2006, p. 439-448. Cuvinte cheie: Creștinism ; Inscripții ; Constanța, Orașul (România) ; Sec. 5-6 p. Chr. ; Christianity ; Inscriptions ; Constanța, city (Romania) ; 5th-6th c. AD.


985. Bărbulescu, Mihai. Cultele egiptene la Potaissa (Egyptian cults in Potaissa). In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 351-360. Cuvinte cheie: Culte religioase ; Egipteni ; Potaissa.


986. Bărbulescu, Mihai. Interpretări arheologice (Archeologic interpretations). In: Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca, 2001, p. 371-382. Cuvinte cheie: Dacia Romană.


987. Bărbulescu, Mihai. Numen în inscripțiile votive din Dacia (Numen in the votive inscriptions from Dacia). In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 85-90. Cuvinte cheie: Dacia Romană ; Religie.


988. Bărbulescu, Radu. "Radio Free Europe" and the Romanian-US Relationship between 1951 and 1989. In: US-Romanian Relations in the Twentieth Century, Cluj-Napoca, 2010, p. 323-331. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Statele Unite ale Americii ; 1951-1989 ; Radio Europa Liberă ; Romania ; Foreign policy ; United States of America.


989. Bărbulescu, Theodor. Vasile Motrescu. Fragmente din viața de partizan (Vasile Motrescu. Fragments from a parisan's life). In: Rezistența anticomunistă. Cercetare științifică și valorificare muzeală. Volumul I, Cluj-Napoca, 2006, p. 159-172. Cuvinte cheie: Rezistența anticomunistă ; România.


990. Bărdășan, Gabriel. Paradigma lexicală a înrudirii prin alianță la istroromâni. Câteva aspecte (The lexical paradigma of the in-law at the Istro -Romanians). In: Studia in honorem magistri Vasile Frățilă, Timișoara, 2005, p. 113-124. Cuvinte cheie: Antroponimie ; Istroromâni -- Inrudire.


991. Băsceanu, Ovidiu. Considerazioni, guardando lo Sviluppo Industriale d'Italia e Romania. Nella Seconda Mezzo di Ottocento fino a Prima Guerra Mondiale: Convergenze e Differenze. In: Europe as viewed from the margins. An East-Central European perspective from World War I to present, Târgoviște, 2008, p. 293-309. Cuvinte cheie: România ; Italia ; Industrializare ; Sec. 19-20.


992. Băsceanu, Ovidiu. Petre P. Carp și conservatorismul românesc (Petre P. Carp and the Romanian conservatorism). In: Istoria: contribuții în căutarea unui nou mesaj, Târgoviște, 2005, p. 202-209. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Carp, Petre P. ; Conservatorism.


993. Bătrâna, Alex ; Sturza, Iuliu-Cezar. Relația dintre istorie și artă. Monumentul "Crucea martirilor Unirii 1918-1919" din Arad (The relation between history and arts. The monument "The Cross of the Martyrs of the Union 1918-1919" from Arad). In: Administrație românească arădeană Vol. 1, Arad, 2010, p. 295-304. Cuvinte cheie: Monumente ; Arad, Orașul (România) ; Monuments ; Arad, city (Romania).


994. Bățăgui, Florina. Analiză statistică asupra tipurilor de nume folosite în Țara Românească în secolul al XVIII-lea (Statistic analysis of the names used in Wallachia in the 18th c.). In: Studiile medievale și premoderne - un teritoriu de redescoperit? Vol. 1, București, 2009, p. 188-215. Cuvinte cheie: Antroponimie ; Țara Românească ; Sec. 18 ; Names ; Wallachia ; 18th c.


995. Bârcă, Ana. Patrimoniul arhitectural - un atu pentru dezvoltarea locală (The architectural patrimony - an advantage for the local development). In: Arhitectura vernaculară în regiuni multiculturale, Rimetea, 2009, p. 231-239. Cuvinte cheie: Arhitectură ; Transilvania (România) ; Patrimoniu ; Architecture ; Transylvania (Romania) ; Cultural property.


996. Bârcă, Ana ; De Caraffe, Marc. Concluzii legate de modulul "Multiculturalitatea valorilor de patrimoniu vernacular" (Conclusions on the module "the Multiculturality of vernacular patrimony values"). In: Arhitectura vernaculară în regiuni multiculturale, Rimetea, 2009, p. 88-91. Cuvinte cheie: Arhitectură ; Transilvania (România) ; Patrimoniu ; Architecture ; Transylvania (Romania) ; Cultural property.


997. Bârcă, Vitalie. Fibule din mediul sarmatic est-carpatic (sec. I.a. Chr. - începutul sec. II p. Chr.). Cronologie, origine, răspândire (Brooches from the East Carpathian Sarmatic area(1st c. B. C. beginning of the 2nd c. A.D.). Chronology, origins, spreading). In: Comerț și civilizație. Transilvania în contextul schimburilor comerciale și culturale în antichitate, Cluj-Napoca, 2005, p. 119-148. Cuvinte cheie: Sarmați ; Fibule ; Sec. 1 a. Chr. -2 p. Chr.


998. Bârcă, Vitalie. Remarks on the Sarmatian culture chronology and periodisation (state of research). In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 153-162. Cuvinte cheie: Sarmați ; Cronologie.


999. Bârcă, Vitalie. Vase metalice de import din mediul sarmatic timpuriu (sec. II-I a. Chr.), din spațiul dintre Don și Prut (Metal import vessels from early Sarmatic area (2nd-1st.B.C.) in the areal between Don and Prut). In: Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 89-98. Cuvinte cheie: Obiecte uzuale ; Sarmați ; Sec. 2-1 a. H.


1000. Bârcă, Vitalie. Vasele romane de bronz din mormintele sarmatice din spațiul pruto-nistrean (Roman bronze pots from the Sarmatian tombs in the Nistre- Prut area). In: Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca, 2001, p. 335-361. Cuvinte cheie: Artefacte (arheologie) ; Morminte ; Sarmați.


1001. Bârlea, Gheorghe. Ana cea bună. Sacru și profan în ipostazele mitologico-etimologice ale antroponimiei (Anne, the good. Sacred and profane in the anthroponomy's mythologic-etimological hypostasis). In: I. Fischer. In memoriam. Omagiul foștilor colegi și discipoli, București, 2004, p. 57-69. Cuvinte cheie: Antroponimie ; Mitologie.


1002. Bârlea, Gheorghe Mihai. Colectivizarea forțată din perspectivă sociologică (Forced collectivization from a sociological perspective). In: Satul maramureșean 1945-1989. Viața socială, economică, politică, culturală și religioasă. Studii și documente. Vol. 1, Sighetul Marmației, 2005, p. 86-91. Cuvinte cheie: Colectivizare ; România ; Sociologie.


1003. Bârlea, Petre Gh. ; Bârlea, Roxana Magdalena. Les fondements mythologiques de l'hydronimie européenne. L'exemple du Danube. In: Ianva. Lumea greco-romană în studii și articole, București, 2009, p. 84-99. Cuvinte cheie: Toponimie ; Dunărea, Fluviul ; Mitologie ; Toponymy ; Danube, river ; Mythology.


1004. Bârlea, Petre Gheorghe. Democrația ateniană - model al democrațiilor moderne (Athen's democracy - an example for the modern democracies). In: Diversitate și identitate culturală în Europa. Vol. 2, Târgoviște, 2005, p. 63-66. Cuvinte cheie: Democrație ; Grecia antică.


1005. Bârlea, Petre Gheorghe. O poartă spre Europa: traducerile românești din latină în epoca Școlii Ardelene (A door to Europe : the translations from Latin into Romanian in the epoch of Școala Ardeleana). In: Diversitate și identitate culturală în Europa. Vol. 2, Târgoviște, 2005, p. 128-127. Cuvinte cheie: Limba latină ; Traduceri românești ; Sec. 18.


1006. Bârsan, Viorica. Suflet românesc în limba slavă (Romanian soul in Slavonian language). In: Șișeștii. Vatră străbună. Volumul II, Baia-Mare, 2004, p. 128-132. Cuvinte cheie: Cultură și civilizație ; România.


1007. Bâtlan, Vasile. Constanța sub bombe (1941-1944) (Constanța under bombs (1941-1944)). In: Studii istorice dobrogene, Constanța, 2003, p. 384-400. Cuvinte cheie: Bombardament aerian ; Constanța, Orașul (România) ; 1941-1944.


1008. Beceanu, Dumitru. Opțiunea nealcoolică și slab alcoolică privind producția și consumul băuturilor într-o perspectivă istorică (Non alcoholic and soft drinks option in the production and consumption in a historical perspective). In: Al XXII-lea simpozion național de istorie și retrologie agrară a României, Deva, 2006, p. 68-95. Cuvinte cheie: Băuturi alcoolice ; Industrie.


1009. Bechet, Florica. Despre muzică și curtezane în Grecia antică (About music and courtesans in Ancient Greece). In: I. Fischer. In memoriam. Omagiul foștilor colegi și discipoli, București, 2004, p. 70-78. Cuvinte cheie: Curtezane ; Muzică ; Grecia antică.


1010. Bechet, Florica. Mitologicalele eminesciene - ecouri greco-romane (Mythology in Eminescu's work - Greek-Roman echoes). In: Receptarea antichității greco-latine în culturile europene, Craiova, 2008, p. 45-51. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Eminescu, Mihai ; Writers -- Romanian literature ; Eminescu, Mihai.


1011. Bechet, Florica. Numele de monezi romane - termeni latini motivați (Names of Roman coins - motivated Latin terms). In: Studia in honorem. Profesor univ. dr.h.c.m. Maria Iliescu, Craiova, 2008, p. 11-19. Cuvinte cheie: Monede -- Terminologie ; Imperiul Roman ; Coins -- Terms & phrases ; Roman Empire.


1012. Bechtold Noémi-Edit. A Bethlen lányok hozományleltárairól (Sur les inventaires de dots des jeunes filles de Bethlen). In: Studia Medievalia I, Cluj-Napoca, 2004, p. 71-102. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


1013. Beckett, Ian F. W. The British army in the first world war: new evaluations. In: Guerre et société en Europe. Perspectives des nouvelles recherches, București, 2004, p. 173-189. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; Armată ; Marea Britanie ; World War I (1914-1918) ; World War I (1914-1918) ; Great Britain.


1014. Bedecean, Mihaela. Bibliografia selectivă a operei prof. univ. dr. Liviu Maior (The selected bibliography of Professor. Dr. Liviu Maior's works). In: Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, 2010, p. 18-31. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Maior, Liviu ; Bibliografie ; Historians ; Romania ; Maior, Liviu ; Bibliographies.


1015. Bedecean, Mihaela. Problema sinodalității în bisericile românești reflectată în presa din Transilvania (1865-1873) (The synod question of the Romanian churches in the Transylvanian press (1863-1873)). In: Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, 2010, p. 327-337; Apulum, 2010, 47, p. 355-368. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Biserica greco-catolică ; Presă ; Transilvania (România) ; 1865-1873 ; Orthodox Church ; Greek-Catholic Church ; Press ; Transylvania (Romania) ; 1865-1873.


1016. Bedecean, Mihaela. Profilul comportamental al clerului oglindit în presa românească (1865-1873). In: Studii și cercetări. Actele Simpozionului "Banatul - trecut istoric și cultural". Studije i istraživanja. Radovi Simpozijuma "Banat - istorijka i kulturna prošlost", Zrenianin, Novi Sad, 2010, p. 26-30. Cuvinte cheie: Cler ; Presă ; România ; 1865-1873.


1017. Bednarik Beatrice. Elena si Ignat Bednarik, artisti decoratori (Elena et Ignat Bednarik artistes décorateurs). In: Studii si articole de istoria artei. Muzeul National Cotroceni, Bucuresti, 2001, p. 399-403. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii.


1018. Bedreag, Elena. Grămeștii din Nordul Moldovei și stăpânirile lor (The Grămescu family from the North of Moldavia and their properties). In: Românii din afara granițelor Țării. Europa de lângă noi. Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică, Iași, 2009, p. 67-72. Cuvinte cheie: Grămescu (Familia) ; Proprietate funciară ; Grămescu (Family) ; Land tenure.


1019. Bejan Adrian. Asezari daco-romane din sec.III-IV din Banat = Habitats daco-romaines des IIIe-IVe siecles de Banat. In: Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 237-245. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


1020. Bejan, Adrian. Banatul în perioada etnogenezei românești (Banat during the Romanian ethnogenesis). In: Biserică și societate în Banat, Timișoara, 2005, p. 26-39. Cuvinte cheie: Etnogeneză ; Români ; Banat (România) ; Sec. 4-9.


1021. Bejan, Adrian. Considerations in regard to the development of feudalism on the territory of Banat. In: Studia antiqua et medievalia, București, 2009, p. 99-111. Cuvinte cheie: Feudalism ; Banat (România) ; Sec. 9-14 ; Feudalism ; Banat (Romania) ; 9th-14th c.


1022. Bejan Adrian. La Dacie de sud-ouest (le Banat) aux IVe-VIIe siècles reflétée par les découvertes archéologiques. In: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 380-389. Cuvinte cheie: Romania ; Romani ; Etnogeneza ; Popoare migratoare.


1023. Bejan Adrian. Etnogeneza romaneasca - proces istoric european (L'éthnogenese roumaine - procès historique europen). In: Istorie. Ghid pentru perfectionarea profesorilor, Timisoara, 2002, p. 7-26. Cuvinte cheie: Romania ; Romani ; Etnogeneza ; Popoare migratoare.


1024. Bejan Adrian. Habitatul rural si necropole in feudalismul timpuriu banatean din sec. VIII-XI (Habitat rural et necropoles dans l'ancienne féodalité de Banat). In: Societate si Civilizatie in Banatul istoric, Timisoara, 2003, p. 153-163. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Ev mediu timpuriu.


1025. Bejan, Adrian. L'organisation et la systématisation des habitats ruraux banatois des VIIIe-XIe sičcles ŕ la lumičre des découvertes archéologiques. In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 845-852. Cuvinte cheie.


1026. [Bejan Adrian ; Benea Doina ; Mare Mircea ; Dragos Florin ; Iambor Petru ; Matei Stefan ; Grec Marius]. Santierele arheologice: Hodoni Pusta, Sanandrei, Sanicolaul Mare - "Seliste" =. In: Cronica cercetarilor arheologice. Campaniile 1983-1992, 1997, p. 48-50, 106-107, 52-53, 68. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica.


1027. Bejenaru, Liviu Marius. Asumarea trecutului comunist în țările din Europa Centrală și de Est. Analiză comparativă (Assuming the communist past in the Central and East European countries. A comparative analysis). In: Totalitarism: ideologie și realitate socială în România și RDG. Totalitarismus: Ideologie und soziale Wirklichkeit in Rumänien und in der DDR, Iași, 2006, p. 61-71. Cuvinte cheie: Comunism ; Istoria mentalităților ; Europa ; 1989-.


1028. Bejenaru Liviu Marius. Dezbaterea politica cu privire la accesul la propriul dosar: cazul romanesc (Le débat politique concernant l'acces à son propre dossier). In: Totalitarism si rezistenta, teroare si represiune in Romania comunista, Bucuresti, 2001, p. 308-320. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada postcomunista.


1029. Bejenaru Liviu Marius. Zona Marii Caspice si reinventarea "marelui joc" (La zone de la Mer Caspique et la réinvention du "nouveau jeu" ). In: Istoria si teoria relatiilor internationale. Studii, Iasi, 2000, p. 74-88. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


1030. Bejenaru, Luminița ; Bacumenco, Ludmila. Représentation du dragon tué par Saint George: précisions zoomorphologiques. In: Aspects of Spiritual Life in South-East Europe from Prehistory to the Middle Ages, Iași, 2004, p. 227-232. Cuvinte cheie: Gheorghe, Sfântul ; Iconografie.


1031. Bejenaru, Luminița ; Cavaleriu, Romeo. Animal Husbandry in the Cucuteni. A settlements. In: Itinera in praehistoria, Iași, 2009, p. 155-159. Cuvinte cheie: Resturi de animale (Arheologie) ; Eneolitic ; România ; Animal remains (Archaeology) ; Eneolithic ; Romania.


1032. Bejinariu Corina. Identitate etnica - identitate culturala. Cazul svabilor satmareni /Ethnische und kulturelle Identität. Das Fallbeispiel der Sathmarer Schwaben. In: Cultura materiala si spirituala din Bazinul Tisei Superioare, Satu Mare, 2003, p. 401-415. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


1033. Bejinariu Corina. Timp festiv si coeziune comunitara. Studiu pe marginea unor insemnari = Temps de fete et cohésion communitaire. Etude. In: Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1999, p. 199-205; Revista Bistritei, 1999, nr. 12-13, p. 199-205. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Istoria mentalitatilor ; Imagologie.


1034. Bejinariu, Ioan. Beiträge zur Kenntnis der Bronzemetallurgie im Nordwestern Rumäniens (unter Berücksichtigung des Oberlaufes von Crasna und Barcău). Contribuții la cunoașterea metalurgiei bronzului în nord-vestul României (cursul superior al Crasnei și al Barcăului). In: Bronzefunde aus Rumänien II, Bistrița - Cluj-Napoca, 2005, p. 47-74. Cuvinte cheie: Epoca bronzului ; Metalurgie ; România.


1035. Bejinariu Ioan. Consideratii privind descoperirile culturii Wietenberg din judetul Salaj (Considérations concernant les décovertes de la culture Wietenberg du département Salaj). In: Studia Archeologica et Historica. Nicolae Gudea Dicta, Zalau, 2001, p. 95-117. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca bronzului.


1036. Bejinariu, Ioan ; Kadar, Manuela. Toporul din perioada timpurie a epocii bronzului de la Șasa (județul Sălaj) (The early bronze epoch axe from Șasa (Sălaj county)). In: In memoriam Nicolae Chidioșan, Oradea, 2003, p. 47-60. Cuvinte cheie: Arme ; Epoca bronzului ; Șasa, Satul (România).


1037. Bekes, Csaba. Could the Hungarian Revolution Have Succeeded in 1956? Myths, Legends and Illusions. In: Putere și societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării 1956, București, 2006, p. 282-316. Cuvinte cheie: Revoluții ; Ungaria ; 1956.


1038. Bel Valer. Misiunea sociala a Bisericii in conceptia Mitropolitului Andrei Saguna 1873-2003 (La mission sociale de l'Eglise dans la conception du Métropolite Andrei Saguna). In: In memoriam: Mitropolitul Andrei Saguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 228-235. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; SAGUNA ANDREI (1809-1873).


1039. Bel, Valer. Unitatea bisericii în teologia părintelui Dumitru Stăniloae (1903-1993) (The church unity in Father Dumitru Stăniloae's theology (1903-1993)). In: Unitatea Bisericii. Accente eclesiologice pentru mileniul III, Cluj-Napoca, 2005, p. 305-327. Cuvinte cheie: Teologi ; România ; Stăniloae, Dumitru.


1040. Belcin Pleșca, Cornelia ; Semuc, Vlad-Ionuț. Mori, morărit în peisajul etnografic românesc medieval (Mills, milling in the medieval Romanian ethnographic landscape). In: Istorie și tradiție în spațiul românesc. Vol. 6, Sibiu, 2006, p. 115-118. Cuvinte cheie: Mori ; Morărit ; Descrieri de călătorie ; România ; Sec. 17-18 ; Mills ; Flour industry ; Travelers' writings ; Romania ; 17th-18th c.


1041. Belciu, Sorana. Rolul presei în apărarea și asigurarea securității culturale (The press in defence of the cultural security). In: Neliniștile insecurității, București, 2005, p. 232-235. Cuvinte cheie: Mass-media.


1042. Beldiceanu Nicoara. Les Roumains des Balkans dans les sources ottomanes. Vol. I. In: Études roumaines et aroumaines, Paris, Bucarest, 1990, p. 11-19. Cuvinte cheie: Romani ; Diaspora.


1043. Beldiman Corneliu. Muntele suferintei. Miscarea Legionara si regimul carceral romanesc - marturii documentare (Le Mont de la souffrance. Le mouvement "Legionar" et le régime roumain de cellule - documents). In: Un destin si o viata, Bucuresti, 2003, p. 203-236. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Politica interna ; Administratie.


1044. Beldiman, Corneliu ; Rusu-Bolindeț, Viorica ; Sztancs, Diana-Maria ; Bădescu, Alexandru. Ace de os descoperite la Histria sectorul Basilica extra muros (Bone needles found st Histria, Basilica extra muros section). In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Obiecte din os ; Histria ; Bone artifacts ; Histria.


1045. Beldiman, Corneliu ; Sztancs, Diana-Maria. Espace, temps, symbole dans la préhistoire de la Moldavie, Roumanie: art mobilier au paléolithique supérieur. In: Etablissements et habitations prehistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du colloque de Iași 10-12 decembre 2007, Iași, 2008, p. 65-98. Cuvinte cheie: Artefacte (Arheologie) ; Paleolitic ; România ; Artifacts (Archaeology) ; Paleolithic ; Romania.


1046. Beldiman, Corneliu ; Sztancs, Diana-Maria. Matičre, artefact, symbole. Dents percées et imitations dans les dépôts d'objets de prestige de la culture Cucuteni. In: Itinera in praehistoria, Iași, 2009, p. 137-153. Cuvinte cheie: Obiecte din os ; Eneolitic ; România ; Republica Moldova ; Bone artifacts ; Eneolithic ; Romania ; Republic of Moldova.


1047. Beldiman Dana. Atacul asupra legatiei Romaniei de la Berna - Consecinte (L'attaque sur la légation de Roumanie de Berne - Consequences). In: Geopolitica si istorie militara in perioada razboiului rece, Bucuresti, 2002, p. 91-96. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


1048. Beldiman Dana. Doua fete ale aceleiasi probleme. Armata Nationala de Eliberare si Divizia "Tudor Vladimirescu" (Deux facettes de la męme question: l'Armée National de Libération et la Division "Tudor Vladimirescu"). In: Un destin si o viata, Bucuresti, 2003, p. 261-267. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


1049. Beldiman Dana. Miscarea legionara si armata. 1934-1939 (Mouvement fasciste "legionar" et l'armée). In: Maresalul Antonescu la judecata istoriei, Bucuresti, 2002, p. 92-105. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


1050. Beldiman Dana. "O experienta aproape unica" - reabilitarea pe front (Une expérince presqu'unique - la réabilitation sur le front). In: Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Focsani, 2000, p. 457-464. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


1051. Beldiman Dana. Valea Prahovei 1940-1941. Factori de risc (La Valée de Prahova. Facteurs de risque). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 67-75. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


1052. Bellingeri Giampiero. Carte veneziane sulle terre romene e sui Cantemir (le romanita ineludibili) =. In: Italia e Romania. Due popoli e due storie a confronto (sec. XIV-XVIII), Firenze, 1998, p. 3-31. Cuvinte cheie: Romania ; Istorie universala ; Istoriografie.


1053. Bellu, Radu. Căile ferate din România și participarea lor la Războiul de Independență (1877-1878) (The Romanian railways and their role in the War of Independence (1877-1878)). In: Hermeneutica Historiae et Philosophiae Technicae. Liber 1, Brașov, 2003, p. 23-30. Cuvinte cheie: Căi ferate ; România ; Război de independență (1877-1878).


1054. Bellu, Radu. Legături feroviare cu Ungaria pe frontiera de vest a României (Railways between Romania and Hungary on the western frontier). In: Hermeneutica Historiae et Philosophiae Technicae. Liber 3, Brașov, 2005, p. 85-90. Cuvinte cheie: România ; Căi ferate ; Ungaria.


1055. Bellu, Ștefan. Enciclopedia Astrei, simbol al conștiinței și unității naționale (Astra's Encyclopedia, symbol of the national conscience and unity). In: Astra ieri și azi. Realizări și perspective. Vol. 3, Baia Mare, 2005, p. 69-72. Cuvinte cheie: Societăți culturale ; Enciclopedie ; România ; 1896-1904.


1056. Bellágh, Rózsa. Bod Péter önéletleírása, egy erdélyi tudos életpálya (Bod Péter's autobiography and scientific activity). In: Emlékezet és devoció a régi magyar irodalomban, Kolozsvár, 2006, p. 289-297. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Bod, Péter.


1057. Beltran, Antonio. Significado y sacralisacion del arte prehistorico. In: Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dâmbovița oblata, Iași, 2005, p. 65-68. Cuvinte cheie: Artă preistorică.


1058. Beltran Lloris, Francisco. Les débuts de l'Hispania Citerior: précédents de la régionalisation de l'administration provinciale. In: Die römischen Provinzen. Begriefff und Gründung, Cluj-Napoca, 2008, p. 123-144. Cuvinte cheie: Hispania Citerior (Roma antică) ; Administrație ; Sec. 2 a. H.


1059. Bem, Cătălin ; Bălășescu, Adrian. A few Considerations Regarding an Exceptional Archaeological Situation. Foundation Pit of the Settlement or Occasional Offering? In: In honorem Silvia Marinescu Bîlcu - 70 ani, București, 2005, p. 317-336. Cuvinte cheie: Eneolitic ; România ; Ritualuri și ceremonii.


1060. Bemmann, Jan. Eine völkerwanderungszeitliche Bestattung aus Epöl, Kom. Esztergom, mit Schwertriemendurchzügen skandinavischer Form. In: Miscellanea romano-barbarica. In honorem septagenarii Ion Ioniță oblata, București, 2006, p. 217-246. Cuvinte cheie: Morminte ; Migratori ; Epöl, Satul (Ungaria) ; Sec. 5.


1061. Ben Zvi, Itzhak. Mărturia unui supraviețuitor al pogromului (The confession of a survivor of the pogrome). In: Violență și teroare în istoria recentă a României, București, 2006, p. 39-48. Cuvinte cheie: Antisemitism ; București, Orașul (România) ; 1941 ; Memorii.


1062. Bencheu, Angelica. Evoluția învățământului șirian în România întregită de la 1918 până la 1948 (The education in Șiria between 1918 and 1948). In: Vasile Popeangă. Vocație de intelectual, Arad, 2007, p. 320-335. Cuvinte cheie: Invățământ ; Șiria, Comuna (România) ; 1918-1948.


1063. Bencze, Ünige. Date preliminare privitoare la ceramica ștampilată din Transilvania. Secolele XIV-XVI (Preliminary data on stamped pottery from Transylvania in the 14th-16th c.). In: Vasaria medievalia, Bistrița; Cluj-Napoca, 2008, p. 80-90. Cuvinte cheie: Ceramică medievală ; Transilvania (România) ; Sec. 14-16.


1064. Benczedi, Sandor ; Balassa, M. Ivan. Concluzii legate de modulul "Valori de patrimoniu ale arhitecturii vernaculare" (Conclusions about the module "Patrimony Values of the vernacular architecture"). In: Arhitectura vernaculară în regiuni multiculturale, Rimetea, 2009, p. 47-51. Cuvinte cheie: Arhitectură ; Transilvania (România) ; Patrimoniu ; Architecture ; Transylvania (Romania) ; Cultural property.


1065. Benea Doina. Archäologische Forschungen am dem Limes der Dacia Apulensis (1983-1994) =. In: Roman Frontier Studies. Proceedins of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalau, 1999, p. 172-186. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Administratie ; Armata.


1066. Benea, Doina. L'armée de la Dacie et la campagne de l'empereur Gordien III en Orient. In: Miscellanea romano-barbarica. In honorem septagenarii Ion Ioniță oblata, București, 2006, p. 97-108. Cuvinte cheie: Armată ; Dacia Romană ; Campanii militare ; Imperiul Roman ; Orientul Apropiat.


1067. Benea, Doina. Aurelius Goddes magister figlinarum legionis XIII Geminae. In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 91-96. Cuvinte cheie: Dacia Romană ; Militari.


1068. Benea, Doina. Betrachtungen über die Südwestgrenze der römischen provinz Dakien. Der Stand der rumänischen Forschungen. In: Studia antiqua et medievalia, București, 2009, p. 113-131. Cuvinte cheie: Frontiere ; dacia Romană ; Frontiers ; Roman Dacia.


1069. Benea Doina. Cateva observatii privind asezarile din Dacia amintite pe "Tabela Peutingeriana" (Quelques observations concernant les habitats de Dacia mentionnés sur "Tabela Peutigeriana"). In: Studia Archeologica et Historica. Nicolae Gudea Dicta, Zalau, 2001, p. 285-300. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


1070. Benea Doina. Cohors I Brittonum - Ulpia c.R.p.F. in Dakien =. In: Contributii la cunoasterea Armatei romane din provinciile dacice. Publicatie aparuta cu ocazia celui de al XVII-lea Congres International de Studii asupra Frontierelor Imperiului Roman, Cluj-Napoca, 1997, p. 45-52. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Administratie ; Armata.


1071. Benea Doina. Dacia pe Tabula Peutingeriana (Dacie sur Tabula Peutingeriana). In: Simpozionul "In memoriam Dumitru Tudor", Timisoara, 2001, p. 135-149. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Administratie ; Armata.


1072. Benea, Doina. Dakien im Orientfeldzug des Severus Alexander. Die in Nicäa Geprägten Münzen. In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 693-698. Cuvinte cheie: Severus Alexandrus, Impărat al Imperiului Roman ; Monede ; Niceea (Imperiul Roman).


1073. Benea, Doina. Despre războaiele cu dacii din timpul lui Antoninus Pius (anii 144/147, 155-157) (The Dacian wars during Antonius Pius's time 144\147, 155-157)). In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Dacia Romană ; Sec. 2 p. Chr. ; Roman Dacia ; 2nd c. AD.


1074. Benea Doina. Die dako-römischen Beziehungen in der Literaturquellen des I Jh. n. Chr. =. In: Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 157-161. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Literatura istorica ; Istorie ; Epoca antica ; Geto-daci ; Dacia.


1075. Benea Doina. Die Glasperlenwerkstatt von Tibiscum und die Handelsbeziehungen mit dem Barbaricum =. In: Akten Perlensymposium Mannheim. Nov. 1994, Mannheim, 1996, p. 61-74. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


1076. Benea Doina. Die innere Organisierung der Militärvici aus Dakien (Die Wohnungen). In: Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire, Alba Iulia, 2000, p. 31-61. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Administratie ; Armata.


1077. Benea Doina. Die Lampenproduktion aus Tibiscum und ihr Verbreitungsareal =. In: Actes du XIX Congres International R.C.R.F. Timisoara aug-sept. 1994, Timisoara, 1995, p. 59-62. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


1078. Benea Doina. Die Legion XIII Gemina und Maximinus Thrax bei Aquileia. In: Adevarul omeneste posibil pentru randuirea binelui, Oradea, 2001, p. 197-204. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Administratie ; Armata.


1079. Benea Doina. Die Urbanisierung der vici militari aus Dazien. Einfluss der demographischen Faktoren auf ihre Entwicklung =. In: Actes du II Colloque Roumain-Suisse, Berna, 1995, p. 231-249. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Administratie ; Armata.


1080. Benea Doina. Einige Bemerkungen über das wirtschaftliche Leben in die Militärvici =. In: In memoriam Vladimiri Kondiæ. Narodni Muzej Beograd, 16, 1996, 1, p. 249-254. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


1081. Benea Doina. Epigraphica (I) =. In: Civilizatia romana in Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 107-118. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Epigrafie ; Epigrafie antica.


1082. Benea Doina. Les fouilles de Dierna (I). Le secteur D.-II. In: Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores swischen 106-275 n.Chr., Bucuresti, 2001, p. 129-160; p. II in lb.germana. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


1083. Benea Doina. L'habitat rural au sud-ouest de la Dacie (les siecles III-IV-eme) =. In: Actes du IIIe Colloque Roumaino-Suisse. La vie rurale dans les provinces romaines: vici et villae, Tulcea, 1998, p. 101-118. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie ; Dacia romana. Colonizare ; Romanizare.


1084. Benea, Doina. Officinae plumbariae in der Provinz Dakien. In: Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 537-553. Cuvinte cheie: Meșteșuguri ; Dacia Romană.


1085. Benea Doina. Quelques observations sur la céramique de l'agglomération daco-romaine Freidorf =. In: Etudes sur la céramique romaine et daco-romaine de la Dacie et de la Moesie Inférieure. Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisensis, Timisoara, 1997, 1, p. 55-76. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


1086. Benea Doina. Septime Sévère et l'urbanisation de la province de Dacie. In: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 390-393. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


1087. Benea Doina. Un atelier de verrier a Tibiscum =. In: Actes du XIII Congres International de l'Association International pour l'Histoire du Verre, Lochem, 1996, p. 193-201. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


1088. Benedek, Gabriel. Le discours historique une décennie aprčs la fin de la Grande Guerre. Etude de cas: Nicolae Iorga. In: La Roumanie et la Grande Guerre, Iași, 2005, p. 265-275. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


1089. Benga Daniel. "Byzance après Byzance" in viziunea istoricului german David Chytraeus (1530-1600) ("Byzance après Byzance" dans la vision de l'historien allemand David Chytraeus). In: Studia Historica et Theologica, Iasi, 2003, p. 443-458. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biografii ; CHYTRAEUS DAVID (1530-1600).


1090. Benga, Daniel. Descrierea de călătorie a lui Johannes Wild. Reflecții despre identitatea unui creștin captiv în Imperiul Otoman (1604-1611) (The description of Johannes Wild's trip. Reflections on the identity of a Christian in captivity in the Ottoman Empire). In: Identități confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2009, p. 477-489. Cuvinte cheie: Germani ; Imperiul Otoman ; Descrieri de călătorie ; Sec. 17 ; Germans ; Ottoman Empire ; Travelers' writings ; 17th c.


1091. Benga, Ileana ; Benga, Oana. Ritualul funerar și valențele sale terapeutice (The funerary ritual and its therapeutic power). In: Cercetarea antropologică în România, Cluj-Napoca, 2004, p. 161-179. Cuvinte cheie: Antropologie ; Ritualuri și ceremonii funerare ; România.


1092. Benjamin, Lya. Bazele doctrinare ale antisemitismului antonescian (Doctrines in Antonescu's anti - Semitisme). In: România și Transnistria - Problema Holocaustului, București, 2004, p. 237-251. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Antonescu, Ion ; Antisemitism ; România.


1093. Benjamin Lya. Die "Judenfrage" in Rumänien im Spiegel des "Bukarester Tageblatts". In: Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944, Berlin, 2001, p. 139-152. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria presei ; Bukarester Tageblatt.


1094. Benjamin Lya. Evreii din Romania. Repere istorico-istoriografice (Les Juifs de Roumanie). In: Evreii in societatea si constiinta istorica romaneasca, Bucuresti, 2003, p. 54-60. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


1095. Benjamin, Lya. Idei diriguitoare în Mișcarea Sionistă din România. Congresul sionist din 1919 (Guiding ideas in the Sionist Movement from Romania. The Sionist Congress in 1919). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 5, Sibiu, 2010, p. 51-58. Cuvinte cheie: Sionism ; România ; 1919 ; Sionism ; Romania ; 1919.


1096. Benjamin Lya. The Jews in Romanian Historical Literature (A few Methodological Appreciations) =. In: The Jews in the Romanian History, Bucuresti, 1996, p. 164-170. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie.


1097. Benjamin, Lya. Retorică și stereotipuri antisemite în "Cuvântul legionar" (octombrie 1940 - ianuarie 1941) (Rhetoric and anti Semite stereotypes in "Cuvântul legionar" (October 1940 -January1941)). In: Violență și teroare în istoria recentă a României, București, 2006, p. 60-85. Cuvinte cheie: Presă ; Antisemitism ; România ; 1940-1941.


1098. Benjamin, Lya. Sionism și identitate la evreii din România la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX (Zionism and identity of the Jews from Romania at the end of the 19th century and beginning of the 20th century). In: Minoritățile etnice în România în secolul al XIX-lea, București, 2010, p. 279-296. Cuvinte cheie: Evrei ; Sionism ; România ; 1890-1919 ; Jews ; Zionism ; Romania ; 1890-1919.


1099. Benko Elek. A bardóci harang = La cloches de Bradut. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, 1999, p. 44-52. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Monumente ; Locuri istorice ; Biserici ; Manastiri.


1100. Benko, Elek. Mittelalterliche archäologische Funde im Szeklerland. In: Die Szekler in Siebenbürgen. Von der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen Gruppe, Köln; Weimar; Wien, 2009, p. 13-43. Cuvinte cheie: Secui ; Transilvania (România).


1101. Benko Elek. A siménfalvi rovásemlék és köre = Les vestiges runiques de Simonesti. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 1996, p. 55-64. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Epigrafie ; Epigrafie medievala.


1102. Benko Loránd. Adalékok a bihari székelység történetéhez = Contribution a l'histoire des Sicules de Bihor. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 1996, p. 65-77. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


1103. Benko Loránd. Erdély "nyelvünknek vidám tavaszszán" = La Transylvanie dans "le joyeux printemps" de notre langue. In: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelo Társaság kétszáz éve (1793-1993), Kolozsyvár, 1994, p. 8-13. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Stiinte filologice ; Lingvistica.


1104. Benko Loránd. A székely nemzetségnevek történetéhez = Contribution a l'histoire des noms gentilices sicules. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, 1999, p. 53-67. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Toponomastica.


1105. Benko Samu. Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelo Társaság és kora = La Société Transylvaine Hongroise pour la Culture de la Langue et son époque. In: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelo Társaság kétszáz éve (1793-1993), Kolozsvár, 1994, p. 14-17. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Institutii culturale.


1106. Benko Samu. Istorie si utopie. Planurile lui János Bolyai de organizare a vietii stiintifice = Histoire et utopie. Les projets de János Bolyai pour l'organisation de la vie scientifique. In: In Honorem Paul Cernovodeanu, Bucuresti, 1998, p. 249-253. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; BOLYAI JÁNOS (1802-1860).


1107. Benko Samu. A múltidézo titka: az élmény és a biztos tudás [Imreh István] = Le secret de celui qui invoque le passée: l'expérience et les bonnes connaissances. In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 1999, p. 7-17. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IMREH ISTVÁN (n. 1919).


1108. Benkő Elek. Bronz és történelem (Bronze et histoire). In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 2003, p. 46-58. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Ev mediu timpuriu.


1109. Benkő Elek. Note privind descoperirile de bronzuri medievale din Transilvania (Notes concernant les découvertes de bronzes médievaux de Transylvanie). In: In memoriam Radu Popa, Cluj-Napoca, 2003, p. 111-120. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


1110. Benkő, Elek. A régészet szerepe és eredményei a népi épitészet kutatásában (The role and results of archaeological vernacular research). In: Arhitectura vernaculară în regiuni multiculturale, Rimetea, 2009, p. 63-71. Cuvinte cheie: Arheologie ; Arhitectură ; Transilvania (România) ; Ungaria ; Archaeology ; Architecture ; Transylvania (Romania) ; Hungary.


1111. Benkő Samu. Az igazságkereső fiatal jogász [Kiss András] (Le jeune specialiste en droit à la recherche de la vérité ). In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 2003, p. 59-66. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; KISS ANDRÁS (n. 1922).


1112. Benkő Samu. Cédulák Csucsáról (Notes sur la localité de Ciucea). In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára, Kozsvár, 2004, p. 8-19. Cuvinte cheie: Romania ; Judete ; Localitati ; Ciucea.


1113. Benkő Samu. Papi múlt? (Passé de prêtre?). In: Historia manet, Bucuresti, 2001, p. 25-29. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; DEMÉNY LAJOS (n. 1926).


1114. Bentzen, Naja. "Despre morți numai de rău". Viața de apoi a lui Nicolae Ceaușescu ca model al abjecției în politica românească ("About the dead only evil". Nicolae Ceaușescu 's after death life as an example of abjection in the Romanian politics). In: Revoluția română din decembrie 1989: istorie și memorie, Iași, 2007, p. 79-98. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Ceaușescu, Nicolae ; Personalities -- Politics ; Romania ; Ceaușescu, Nicolae.


1115. Bența, Marius ; Ene, Viorel ; Helerea, Elena ; Bedő, Tibor. Reprezentarea grafică a tonalității clopotului orar din turnul Casei Sfatului Brașovului medieval (The graphic representation of the time bell from the tower of the Town Hall in mediaeval Brașov). In: Hermeneutica Historiae et Philosophiae Technicae. Liber 3, Brașov, 2005, p. 77-84. Cuvinte cheie: Clopote-Sunet ; Brașov, Orașul (România).


1116. Benz, Wolfgang. România și holocaustul (Romania and the Holocaust). In: Holocaustul la periferie. Persecutarea și nimicirea evreilor în România și Transnistria în 1940-1944, Chișinău, 2010, p. 13-44; In lb. germană, in: Holocaust an der Peripherie. Judenpolitik und Judenmord in Rumänien und Transnistrien 1940-1944, Berlin, 2009, p. 11-30. Cuvinte cheie: Evrei -- Exterminare (1939-1945) ; România.


1117. Benzoni Gino. Dalla specola veneziana: flash sulla Romania. In: Dall' Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, Roma, 2003, p. 13-26. Cuvinte cheie: Istoriografie universala ; Romani.


1118. Berbec, Doru-Nicolae. 1933. Regulamentul arhivelor armatei, carte de învățătură pentru arhivistica militară (1933. The Army's archives regulations, a manual for the military archivistics). In: Armata română și patrimoniul național, București, 2010, p. 15-18. Cuvinte cheie: Arhivistică ; Istorie ; România ; 1933 ; Archival science ; History ; Romania.


1119. Berbec Nicolae-Doru. Cronici militare moderne. Registrul Istoric si Registrul Jurnal de Operatii in legislatia militara (Chroniques militaires modernes. Le régistre historiques et le régistre-journal d'opérations dans la législation militaire). In: Restituiri. Studii si comunicari, Bucuresti, 2003, p. 191-200. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Armata.


1120. Berbec, Nicolae-Doru ; Ștefan, Daniel-Marius. Prizonierii români din U.R.S.S. în contextul relațiilor româno-sovietice după 23 august 1944 (The Romanian prisoners from the USSR within the Romanian- Soviet relations after August,1944). In: România în contextul internațional la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, București, 2005, p. 23-26. Cuvinte cheie: Prizonieri de război ; Români ; U. R. S. S. ; România ; Relații externe ; U. R. S. S.


1121. Berbente, Corneliu ; Berbente, S. Contribuții românești la aerodinamica evoluției atmosferice a rachetei în mișcare supersonică (Romanian contributins to the supersonic's missile atmospheric evolution). In: De la pionierii sibieni ai rachetelor la tehnica modernă în domeniu/Von der hermannstädter Pionieren der Raketen zu der modernen Technik auf diesem Gebiet, București, 2007, p. 181-222. Cuvinte cheie: Astronautică ; Aerodinamică ; Vehicule spațiale ; România ; Sec. 20.


1122. Bercea, Virgil. Genesi e struttura del capitolo I della Lumen gentium. In: Perspective asupra Conciliului Vatican II, Târgu Lăpuș, 2004, p. 9-27. Cuvinte cheie: Teologie.


1123. Berceanu, Maria. Posteritatea lui Ștefan cel Mare (Stephen the Great's posterity). In: Ștefan cel Mare și Sfânt - 500. Evocări băcăuane, Bacău, 2004, p. 112-121. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei.


1124. Berchiu, Vicenzio. Rolul tradițiilor militare în noul context a României de membră N.A.T.O. și membră U.E. (The role of the military traditions within the new context for Romania, as a NATO and EU member). In: Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI. Secțiunea 2: Geopolitică, geostrategie și istoria artei militare.Vol. 1: Integrare europeană, București, 2007, p. 243-247; Vol. 2: Istorie și teorie militară, București, 2007, p. 7-11. Cuvinte cheie: România ; Relații politice internaționale ; Relații militare ; Uniunea Europeană ; Organizația Tratatului Atlanticului de Nord ; Romania ; World politics ; Military relations ; European Union ; North Atlantic Treaty Organization.


1125. Berciu, D. Din problemele preistoriei Olteniei (From the question of Oltenia prehistory). In: Oltenia. Studii și cercetări, Craiova, 2008, p. 244-269. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Berciu, Dumitru ; Preistorie ; Oltenia (România) ; Historians ; Romania ; Berciu, Dumitru ; Prehistoric era ; Oltenia (Romania).


1126. Bercu, Oleg. Viața cotidiană în societatea găgăuză (înainte și după al doilea război mondial) (Everyday life in the Gagauz society ( before and after World War II)). In: Pro Basarabia - repere istorice și naționale, Iași, 2007, p. 189-201. Cuvinte cheie: Sociologia cotidianului ; Găgăuzi ; Basarabia ; 1919-1948 ; Sociology -- Everyday life ; Gagauz people ; Bessarabia ; 1919-1948.


1127. Bereczki András. Az újabb kori gazdasági élet fejlodése az idoszaki gazdasági válságok közepette = Le développement de la vie économique contemporaine dans les conditions des crises économiques périodiques. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, 1999, p. 68-80. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana.


1128. Berekméri, Szabó-Árpád. A tartalékos tisztiképzés Marosvásárhelyen és a város magasabb katonai vezetése 1940-1944 között (Training of the reserve officers in Târgu-Mureș between 1940-1944). In: Marosvásárhely történetéből, Marosvásárhely, 2007, vol. 2, p. 138-166. Cuvinte cheie: Ofițeri ; Târgu-Mureș, Orașul (România) ; 1940-1944.


1129. Berelowitsch, Wladimir. Les débuts de la propagande imprimée en Russie, sous Pierre le Grand et en 1812. In: Imprimé et Pouvoir. France, Russie, Principautés Roumaines (XVIe-XIXe sičcles), București, 2008, p. 55-66. Cuvinte cheie: Propagandă ; Presă ; Rusia ; Sec. 17-19.


1130. Berheciu Vasile. Sistemul de aparare antiaeriana in zona strategica Valea Prahovei in anii 1943-1944 (Le systčme de défense antiaérienne dans la zone stratégique de la Vallée de Prahova). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 125-133. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


1131. Berindei, Cosmina-Maria. The popular romanian paradise and the western paradise. In: Cultural Spaces and Archaic Background, Baia Mare, 2008, p. 625-637. Cuvinte cheie: Cultură populară ; Imaginar ; România ; Popular culture ; Imaginary ; Romania.


1132. Berindei Dan. Acordarea cetateniei romane unor personalitati franceze in 1866 (L'approbation de la cytoyenneté roumaine à des personnalités françaises). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 709-722. Cuvinte cheie: Romania ; Transilvania ; Epoca moderna ; Politica interna.


1133. Berindei Dan. L'actualité de la barricade a la fin du XIXe siecle: l'exemple de la révolution roumaine de décembre 1989 =. In: La barricade, Paris, 1997, p. 513-518. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Revolutie. 1989.


1134. Berindei Dan. Alexandre Xenopol et Nicolae Iorga, historiens de l'humanité. In: Une passion de l'histoire. Histoire, Mémoire et Europe. Hommage au professeur Charles-Olivier Carbonell, Toulouse, 2002, p. 57-65. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici.


1135. Berindei Dan. Aspecte ale relatiilor culturale romano-franceze in perioada interbelica (Aspects des relations culturelles roumaino-françaises entre les guerres). In: Structuri politice in secolul XX, Bucuresti, 2000, p. 213-220. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


1136. Berindei Dan. Bukarest - Hauptstadt der rumänsichen Nation =. In: Hauptstädte in Südosteuropa. Geschichte-Funktion-Nationale Symbolkraft, Wien-Köln-Weimar, 1994, p. 37-53. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Istorie locala ; Bucuresti.


1137. Berindei Dan. Le Bulletin de la Guerre d'Italie publié par Marco Antonio Canini. In: Acta. War, Military and Media from Gutenberg to Today, Bucharest, 2004, p. 229-233. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria presei ; Le Bulletin de la Guerre d'Italie.


1138. Berindei Dan. The constitution and evolution of the national romanian culture =. In: Ekpaidegsi kai diapolitismiki epikoinonia, Atena, 1997, p. 98-105. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie.


1139. Berindei Dan. La constitution des Etats nationaux aux Balcans et les grandes puissances au XIXe siecle =. In: Encounter or conflict of civilization on the Balkans, Belgrade, 1998, p. 101-106. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


1140. Berindei Dan. Contextul cultural national. In: Emanoil Gojdu. Bicentenar, Bucuresti, 2003, p. 28-32. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; GOJDU EMANUIL (1802-1870).


1141. Berindei Dan. Creatie si constrangere in epoca Regulamentului organic (Création et constriction ŕ l'époque du Rčglement organique). In: Arta istoriei. Istoria artei, Bucuresti, 2004, p. 351-358. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Societate ; Economie.


1142. Berindei, Dan. Cultură și stat național (Culture and national state). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 64-71. Cuvinte cheie: Cultură și civilizație ; Stat ; Națiune ; Culture & civilization ; States ; Nations.


1143. Berindei Dan. Dalla Romania =. In: L'Italia contemporana e la storiografia internazionale, Venezia, 1995, p. 205-218. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1144. Berindei Dan. Der Übergang von kyrilischen zu lateinischen Buchstaben in der Schrift der Rumänen =. In: Methoden der Schriftbeschreibung, Stuttgart, 1999, p. 171-175. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Istoria scrisului.


1145. Berindei Dan. Deux personnalités féminines dans la révolution roumaine de 1848 =. In: Femmes dans la Cité, 1815-1871, Crest, 1997, p. 547-554. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Revolutie. 1848.


1146. Berindei Dan. Dezvoltarea unei entitati europene (Développement d'une entité européenne). In: 2000 de ani de relatii intereuropene Orient-Occident, Bucuresti, 2004, p. 33-47 (in l.romana); p. 329-345 (in lb.engleza). Cuvinte cheie: Istorie universala.


1147. Berindei, Dan. Dezvoltarea unei entități europene (The development of an European entity). In: 2000 de ani de relații intereuropene Orient-Occident, București, 2004, p. 33-47; în lb. engleză p. 329-345. Cuvinte cheie: Europa ; Relații politice internaționale.


1148. Berindei Dan. Die Achtundvierziger Revolution in den rumänischen Fürstentümern und Europa. In: Modernisierung auf Raten in Rumänien.Anspruch, Umsetzung, Wirkung, München, 2004, p. 99-106. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Revolutie (1848).


1149. Berindei Dan. Die Revolution von 1848 in Rumänien und ihre Folgen =. In: 1848. Revolution in Europa. Verlauf, politische Programme. Folgen und Wirkungen, Berlin, 1999, p. 525-534. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Revolutie. 1848.


1150. Berindei Dan. Die bürgerliche Opposition in Rumänien von 1938 bis zur Abdankung König Carols II =. In: Rumänien in Brennpunkt. Sprache und Politik. Identität und Ideologie im Wandel, München, 1998, p. 57-66. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica.


1151. Berindei Dan. Doua scrisori ale lui Dimitrie Sturdza catre printul Carol-Anton de Hohenzollern-Sigmaringen (1868) = De lettres de Dimitrie Sturdza au prince Charles-Anton de Hohenzollern-Sigmaringen. In: Timpul istoriei II. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucuresti, 1998, p. 204-216. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Politica interna ; Transilvania.


1152. Berindei Dan. Dreapta cumpanire [I. Antonescu] (La juste réflexion). In: Maresalul Antonescu la judecata istoriei, Bucuresti, 2002, p. 15-17. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; ANTONESCU ION (1882-1946).


1153. Berindei, Dan. Dreapta cumpănire (The just ballance). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 17-19. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Antonescu, Ion.


1154. Berindei Dan. Echi dell'Italia rivoluzionari nei Paesi rumeni prima del 1848 =. In: Sentieri della liberta e della fratellanza ai tempi di Silvio Pellico, Bastogi-Foggia, 1994, p. 59-64. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Politica interna ; Politica externa.


1155. Berindei Dan. Einige Aspekte des Echos in Rumänien auf die ungarische Revolution von 1956. In: Ungarn 1956: Reaktionen in Ost und West, Berlin, 2000, p. 67-74. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


1156. Berindei Dan. Fanarioten und die rumänischen Fürstenhäuser =. In: Europa in der Frühen Neuzeit. Festschrift für Günter Mühlpfordt, Weimar - Köln - Wien, 1997, p. 635-641. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Dominatia habsburgica ; Regimul fanariot ; Politica interna.


1157. Berindei Dan. Les frontieres de la Roumanie de 1913 a 1947. =. In: L' établissement des frontieres en Europe apres les deux guerres mondiales, Berna - Berlin - Frankfurt - New York - Paris - Viena, 1996, p. 361-368. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1158. Berindei Dan. L'impact de Rome et du droit romain sur le processus de constitution de la Roumanie moderne =. In: Antichita e rivoluzioni da Roma a Constantinopoli a Mosca, Roma, 1998, p. 275-285. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna.


1159. Berindei, Dan. "In căutarea lui Klapka și Garibaldi" ("Looking for Klapka and Garibaldi"). In: Studii istorice privind relațiile româno-ungare, Cluj-Napoca, 2010, p. 194-197. Cuvinte cheie: Personalități politice ; Personalități militare ; Ungaria ; Italia ; Sec. 19 ; Personalities -- Politics ; Personalities -- Army ; Hungary ; Italy ; 19th c.


1160. Berindei, Dan. Inceputurile lui Nicolae Titulescu, din copilărie la 1918 (Nicolae Titulescu's childhood, 1918). In: Nicolae Titulescu. Eternitatea unui destin exemplar, Slatina, 2005, p. 12-14. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Titulescu, Nicolae.


1161. Berindei Dan. Inceputurile relatiilor moderne romano-poloneze (Les débuts des relations modernes roumaines-polonaises). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focsani, 2003, p. 93-99. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica externa.


1162. Berindei, Dan. L'Italie et la constitution institutionnelle de la Roumanie moderne. In: L'eredita' di Traiano. La tradizione istituzionale romano-imperiale nella storia dello spazio romeno, București, 2008, p. 209-214. Cuvinte cheie: Administrație ; România ; Relații externe ; Italia ; România ; Sec. 19.


1163. Berindei Dan. Les Juifs en Moldavie pendant les dernières décennies du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siè cle. In: Permanences et ruptures dans l'histoire des juifs en Roumanie (XIXe-XXe siècles), Montpellier, 2004, p. 19-32. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


1164. Berindei Dan. Kultur und Nationalbewegung der Rumänen. =. In: Entwicklung der Nationalbewegung in Europa 1850-1914, Berlin, 1998, p. 455-468. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Politica interna ; Transilvania ; Banat ; Bucovina ; Basarabia.


1165. Berindei, Dan. Locul lui Alexandru Ioan Cuza în istoria națională (Alexandru Ioan Cuza's place in the national history). In: Posteritatea lui Alexandru Ioan Cuza, Bârlad, 2008, p. 7-11. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Cuza, Alexandru Ioan ; Personalities -- Politics ; Romania ; Cuza, Alexandru Ioan.


1166. Berindei, Dan. Lumea de astăzi, România și istoria (Today's world, Romania and history). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 23-26. Cuvinte cheie: România ; Istorie ; Sec. 19-21 ; Romania ; History ; 19th-21st c.


1167. Berindei Dan. Mehrheit und Minderheiten im Nationalstaat Rumänien 1918-1945 =. In: Nationalismus und Nationalbewegung in Europa 1914-1945, Berlin, 1999, p. 315-326. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


1168. Berindei Dan. Negustori, societate si cultura in tarile romane (de la inceputul secolului al XVIII-lea la mijlocul secolului al XIX-lea) = Commerçants, société et culture dans les pays roumains (du début du XVIIIe siecle jusqu'au milieu du XIXe. In: D. Prodan-Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 101-108. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania.


1169. Berindei, Dan. Nicolae Bălcescu și România virtuală (Nicolae Bălcescu and virtual Romania). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VI, București, 2004, p. 231-234. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Bălcescu, Nicolae.


1170. Berindei, Dan. Nicolae Iorga: titan al istoriografiei (Nicolae Iorga: Titan of historiography). In: Permanența lui Nicolae Iorga, 2006, p. 35-43. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


1171. Berindei Dan. The Nineteenth Century =. In: Romania. A historic perspective, Boulder- New York, 1998, p. 201-234. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna.


1172. Berindei Dan. Olanda mereu surprinzatoare (Hollande toujours étonnaut). In: 2000 de ani de relatii intereuropene Orient-Occident, Bucuresti, 2004, p. 319-325 (in l.romana); p. 641-467 (in lb.engleza). Cuvinte cheie: Istorie universala ; Teorie ; Politica.


1173. Berindei Dan. La politique extérieure de la Roumanie pendant les années 1920 =. In: Une occasion manquée? 1922: La reconstruction de l'Europe, Bern-Berlin.Frankfort-New York-Paris-Wien, 1995, p. 441-449. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1174. Berindei, Dan. Les Polonais et la Pologne vus par les quaranthuitards roumains. In: Informations et L'Imaginaire. Images roumaines sur la Pologne et images polonaises du Sud-Est Européen du XVIIe au XXe sičcle, București, 2007, p. 48-58. Cuvinte cheie: Imaginar ; Polonia ; Țările Române ; Sec. 19.


1175. Berindei Dan. Prima parte a domniilor lui Barbu Stirbei si Grigore Al.Ghica (1849-1853) (La première étape des reignes de Barbu Stirbei et de Grigore Al.Ghica). In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 77-86. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Societate ; Economie ; Politica interna.


1176. Berindei, Dan. Problema Mării Negre între tratatul de la Adrianopol și cel de la Berlin (The Black Sea question between the Adrianopol Treaty and the Berlin Treaty). In: Comisia bilaterală a istoricilor din România și Federația Rusă. Sesiunea a IX-a, Constanța, 2005, p. 125-129. Cuvinte cheie: Marea Neagră ; Istorie ; 1829-1878.


1177. Berindei Dan. Le problème de la Bessarabie aux années 1875-1878. In: Studies in Honor of Prof.Vesselin Traykov, Sofia, 2003, p. 201-205. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


1178. Berindei Dan. Prodigiosul Nicolae Iorga (Le prodigieux Nicolae Iorga). In: Nicolae Iorga 1871-1940, Bucuresti, 2001, p. 19-31. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


1179. Berindei Dan. A propos de l'histoire de la franc-maçonnerie roumaine. In: Revue des études roumaines, Paris, Iasi, 1995-1996, p. 281-295. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Societate ; Politica interna.


1180. Berindei Dan. Rapports franco-roumains pendant l'entre-deux-guerres. In: Mélanges Paul Sabourin, Bruxelles, 2001, p. 29-40. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1181. Berindei Dan. Recherches de généalogie sociale en Roumanie =. In: Genealogica et Heraldica. Uppsala 1992. Report of the 20th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Uppsala, 9-13 august 1992, Stockholm, 1996, p. 37-43. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Genealogie.


1182. Berindei Dan. Revolutiile de la 1848 in Europa (Les révolutions de 1848 en Europe). In: Un destin si o viata, Bucuresti, 2003, p. 85-88. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


1183. Berindei Dan. Revolutionäre Ereignisse in den rumänischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts =. In: Gesellschaft und Kultur Mitte-, Ost - und Südosteuropas im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. Festschrift für Erich Donnert zum 65. Geburtstag, Frankfurt am Main, 1994, p. 265-275. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Politica interna ; Transilvania ; Banat ; Bucovina ; Basarabia.


1184. Berindei, Dan. Revoluția Franceză în viziunea din 1940 a lui N. Iorga (The French Revolution in Nicolae Iorga's vision from 1940). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. III, București, 2007, p. 33-42. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Revoluții ; Franța ; 1789.


1185. Berindei Dan. Les Roumains sous l'impact idéologique de la Trosieme Rome aux XVIIIe et XIXe siecles =. In: Umanita e nazioni nel diritto e nella spiritualita da Roma a Constantinopoli a Mosca, Roma, 1995, p. 119-130. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Politica interna ; Politica externa.


1186. Berindei Dan. La Roumanie et le Plan Briand =. In: Le Plan Briand d'Union fédérale européenne, Berna-Berlin.Frankfurt-New York-Paris-Viena, 1998, p. 461-471. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1187. Berindei Dan. Rumänien vor und nach der Potsdamer Konferenz =. In: Potsdam 1945. Konzept, Taktik, Irrtum?, Berlin, 1997, p. 153-166. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana. 1944-1947.


1188. Berindei Dan. Rumänische Historiker und Deutschland. In: Modernisierung auf Raten in Rumänien. Anspruch, Umsetzung, Wirkung, München, 2004, p. 177-189. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Congrese ; Conferinte ; Sesiuni.


1189. Berindei Dan. La révolution de 1848 dans les Pays Roumains. In: 1848. Actes du colloque international du cent cinquantenaire tenu à l'Assemblée nationale à Paris, les 23-25 février 1998, Paris, 2002, p. 489-498. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Revolutie (1848).


1190. Berindei Dan. La révolution roumaine de 1848. Le modèle français et les rapports franco-roumains. In: La Révolution de 1848. La France et l'identité nationale roumaine, Dijon, 2002, p. 123-135. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Revolutie (1848).


1191. Berindei, Dan. Ultimul curs al lui Nicolae Iorga la Universitatea din București ( Nicolae Iorga's last lecture at the University of Bucharest). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii. Vol. I, București, 2006, p. 343-357. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


1192. Berindei Dan. L'Union Soviétique et ses voisins. In: L'Europe au XXe siècle. Eléments pour un bilan, Posnan, 2000, p. 237-247. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana.


1193. Berindei Dan. Upadek systemu Komunistycznego w Rumunii (La chute du système communiste en Roumanie). In: Europa środkowa w ostatniej dekadzie XX wieku, Karków, 2001, p. 59-67. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Revolutie (1989).


1194. Berindei Dan. Vers un nouvel ordre européen. In: Les Européens, Paris, 2000, p. 355-362; volum publicat sub redactia Hélène Ahrweiler si Maurice Aymard. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


1195. Berindei, Dan. Viziunea transilvană a lui Nicolae Bălcescu (Nicolae Bălcescu's Transylvanian vision). In: Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, 2010, p. 243-251. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Bălcescu, Nicolae ; Historians ; Romania ; Bălcescu, Nicolae.


1196. Berki, Tímea. Román-magyar irodalmi kapcsolatok. Ėletrajz-írás és nemzeti panteon (Romanian-Hungarian literary relationships. Autobiography and national Pantheon). In: RODOSZ konferenciakötet, Kolozsvár, 2007, p. 10-11. Cuvinte cheie: Literatură română ; Istoria literaturii ; 1850-1900 ; Literatură maghiară ; Istoria literaturii ; 1850-1900.


1197. Bernardi, Marco ; Bologna, Corrado ; Pulsoni, Carlo. Per la biblioteca e la biografia di Angelo Colocci: il ms. Vat. lat. 4787 della Biblioteca Apostolica Vaticana. In: Studii de romanistică. Volum dedicat profesorului Lorenzo Renzi, Cluj-Napoca, 2007, p. 200-219. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; Italia ; Colocci, Angelo ; Biblioteci ; Personalities -- Culture ; Italy ; Colocci, Angelo ; Libraries.


1198. Bernath, Andreea Gabriela. Restaurarea unei perechi de cizmulițe eschimose (The restoration of a pair of Eskimo boots). In: Restaurare. Știință - Artă, Brașov, 2005, p. 225-234. Cuvinte cheie: Incălțăminte ; Conservare și restaurare.


1199. Bertea, Chesarie. Die Geschichte der Kirchen in der Dobrogea. Dobrudscha in den ersten XIV Jahrhundert. In: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 234-240. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Dobrogea (România) ; Sec. 1-14.


1200. Bertea, Chesarie. Dobrogea primelor paisprezece secole (Dobrudja in the first 14 centuries). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 192-198. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Dobrogea (România) ; Sec. 1-14.


1201. Bertici Andrea. Casatorii interconfesionale in zona Satmarului in prima jumatate a secolului al XX-lea. Cazul comunei Tiream (Interkonfessionelle Heiraten im Sathmarer Gebiet in der ersten Hälfte des 20. Jahrnunderts. In: Cultura materiala si spirituala din Bazinul Tisei Superioare, Satu Mare, 2003, p. 65-81. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate ; Economie.


1202. Bertok, Gábor. Repertorierea, valorificarea și protejarea peisajelor în districtul Baranya din Ungaria (Registration, development and protection of landscapes in the Baranya district in Hungary). In: Arheologie aeriană în România și Europa, București, 2009, p. 144-150. Cuvinte cheie: Fotografie aeriană (Arheologie) ; Ungaria ; Air photos (Archaeology) ; Hungary.


1203. Bertényi, Iván. De la couronne controlée par le roi ŕ la Sainte Couronne surveillée par les Ordres de la Hongrie. In: A century in the history of East-Central Europe; From the political hegemony of the Anjous to the dynastic supremacy of the Jagiellonians (late 1300s-early 1500s), Cluj-Napoca, 2008, p. 259-265. Cuvinte cheie: Ungaria ; Semne și simboluri ; Hungary ; Signs & symbols.


1204. Berza, Mihai. Marea Neagră la sfârșitul evului mediu (The Black Sea at the end of the Middle Ages). In: Marea Neagră: istorie și geopolitică. Culegere de studii Vol. 1, București, 2006, p. 139-157. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Berza, Mihai ; Marea Neagră ; Sec. 12-14 ; Historians ; Romania ; Berza, Mihai ; Black Sea ; 12th-14th c.


1205. Berényi Maria. Emanoil Gojdu: originea, familia si viata publica (L'origine, la famille et la vie publique). In: Emanoil Gojdu. Bicentenar, Bucuresti, 2003, p. 33-39. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; GOJDU EMANUIL (1802-1870).


1206. Beșliu-Munteanu, Petre. Considerații asupra ceramicii medievale descoperite arheologic pe terasa de sus și zonele învecinate din Sibiul secolelor XIII-XIV (Considerations on mediaeval pottery discovered archaeologically on the upper terrace and surrounding areas of the 13th and 14th century Sibiu). In: Suprafețe ceramice și design. Keramische Oberflächen und ihre Gestaltung, Sibiu, 2007, p. 70-78. Cuvinte cheie: Ceramică ; Sibiu, Orașul (România) ; Sec.13-14 ; Ceramics ; Sibiu, city (Romania) ; 13th-14th c.


1207. Beșliu Munteanu, Petre. Urmele a două cuptoare medievale de ceramică descoperite în Sibiu (Traces of two mediaeval pottery ovens found in Sibiu). In: Vasaria medievalia, Bistrița; Cluj-Napoca, 2008, p. 200-223. Cuvinte cheie: Ceramică medievală ; Cuptoare ; Sibiu, Orașul (România).


1208. Betea, Lavinia. Interzicerea avorturilor (1966-1989) ca fapt de memorie socială (Forbidden abortions in the social memory (1966-1989)). In: Viața cotidiană în comunism, Iași - București, 2004, p. 244-263. Cuvinte cheie: Avort-Aspecte politice ; Comunism ; România ; 1966-1989.


1209. Betea, Lavinia. PCdR în timpul războiului (1941-1944). Ancheta lui I. V. Stalin (The Romanian Communist Party during the war (1941-1944). I.V. Stalin's investigation). In: Paradigmele istoriei. Vol. 2, Iași, 2009, p. 84-90. Cuvinte cheie: Partidul Comunist Român ; 1941-1945 ; Romanian Communist Party ; 1941-1945.


1210. Beu-Dachin, Eugenia. Âσκληπιός / Asclepius Aesculapius în inscripții din Dacia (Asclepios Aesculapius in the Dacian inscriptions). In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Zei ; Medicină ; Inscripții ; Dacia Romană ; Gods ; Medicine ; Inscriptions ; Roman Dacia.


1211. Beu, Liliana. Un vâlcean aproape uitat: episcopul Antim Petrescu (An almost forgotten man from Vâlcea: Bishop Antim Petrescu). In: Episcopia Râmnicului - 500 de ani de la înființare, Râmnicu Vâlcea, 2005, p. 407. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Petrescu, Antim.


1212. Beutler Franziska. Ein fraglicher Altar aus Apulum im Besitz der österreichischen Nationalbibliothek in Wien. In: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 394-397. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Cultura ; Religie.


1213. Bevilacqua, Giuseppe. Wegspuren zum Nichts im Spätwerk von Paul Celan. In: Paul Celan. Biographie und Interpretation/Biographie et interprétation, Konstanz - Paris - Iași, 2000, p. 225-235. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Evrei ; Celan, Paul.


1214. Bewley, Robert ; Horne, Peter D. Ințelegrea peisajelor străvechi din Europa (Understanding old landscapes in Romania and Europe). In: Arheologie aeriană în România și Europa, București, 2009, p. 112-117. Cuvinte cheie: Fotografie aeriană (Arheologie) ; Europa ; Air photos (Archaeology) ; Europe.


1215. Beznă, Sorin Paul ; Beznă, Maria Cristina. File din istoria Universității de medicină și farmacie din Craiova (Pages from the history of the medical and pharmacy school in Craiova). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 233-235. Cuvinte cheie: Universități ; Craiova, Orașul (România) ; Invățământ medical ; Universities & colleges ; Craiova, city (Romania) ; Medical education.


1216. Biagini Antonella. La Romania dal socialismo reale all'economia di mercato. In: Romania-Italia-Europa. Storia, politica, economia e relazioni internazionali, Cosenza, 2003, p. 3-14. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada postcomunista.


1217. Biagini, Antonello. Il Confine Orientale. In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 713-718. Cuvinte cheie: Frontiere ; Europa.


1218. Biagini, Antonello. Preface. Europe between Old and New World Order. In: A New Continent Called Europe. History and Perspectives of the European Union, Cluj-Napoca - Rome, 2005, p. 1-11. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Europa.


1219. Biagini, Antonello. La prima guerra mondiale sul fronte balcanico. In: Războiul și societatea în secolul XX - Guerra e societa nel XX secolo, Cluj-Napoca - Roma, 2007, p. 18-33. Cuvinte cheie: Balcani ; Război mondial (1914-1918).


1220. Bialeková, Darina. Zur Frage von Kontakten des Mitteldonaugebiets zum Orient in der zweiten Hälfte des 8. Jhs bis in die erste Hälfte des 9. Jhs. auf Grund des Vorkommens von Abbasidenmünzen. In: Studia antiqua et medievalia, București, 2009, p. 133-143. Cuvinte cheie: Monede ; Europa ; Sec. 8-9 ; Coins ; Europe ; 8th-9th c.


1221. Bibliografia [Academicianului Razvan Theodorescu]. In: Arta istoriei. Istoria artei, Bucuresti, 2004, p. 7-15. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; THEODORESCU RAZVAN (n. 1939).


1222. Bibliografia Ligiei Barzu = La bibliographie de Ligia Barzu. In: Timpul istoriei. I. In honorem emeritae Ligiae Barzu, Bucuresti, 1997, p. 6-9. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; BARZU LIGIA (n. 1930).


1223. Bibliografia prof. dr. Radu Manolescu = La bibliographie du prof. dr. Radu Manolescu. In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu, Bucuresti, 1996, p. 7-13. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; MANOLESCU RADU (n. 1928).


1224. Bibliografia selectivă a operei prof. univ. Mihai D. Drecin (Selective bibliography of university professor Mihai D. Drecin's work). In: Istorie, economie, politică, Oradea, 2009, p. 48-57. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Drecin, Mihai D. ; Bibliografie ; Historians ; Romania ; Drecin, Mihai D. ; Bibliographies.


1225. Bibliografie Marius Porumb. In: Arta, istorie, cultura, Cluj-Napoca, 2003, p. 5-13. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; PORUMB MARIUS (n. 1943).


1226. Bibliografie selectiva [Gh. Nicolae Cazan]. In: Istorie si societate, Bucuresti, 2000, p. 13-15. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; CAZAN NICOLAE GH. (1931-1992).


1227. Bibliografie selectiva [Stefan Stefanescu]. In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 15-27. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; STEFANESCU STEFAN (n. 1929).


1228. Bica, Gabriela. Reeducarea din perspectiva mărturiilor orale ale unor foști deținuți politici din zona Banatului (Re-education from the perspective of the oral testimonies of some former political detainees in the area of Banat). In: Experimentul Pitești, Pitești, 2007, p. 196-206. Cuvinte cheie: Deținuți politici ; Tortură ; Pitești, Orașul (România) ; 1949-1964 ; Political prisoners ; Torture ; Pitești, city (Romania) ; 1949-1964.


1229. Bica Ion. Iconografia religioasa in lumina sigiliilor bizantine descoperite in Dobrogea (secolele X-XIII) (L'icônographie religièuse à la lumière des sceaux byzantins découverts en Dobroudja (Xe-XIIIe siè cles). In: Studia Histroica et Theologica, Iasi, 2003, p. 301-307. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


1230. Bica-Otescu, Gabriela. Folclorul rezistenței anticomuniste, componentă a unei culturi oprimate (The anti communist resistence folklore, part of an opressed culture). In: Experimentul Pitești, Pitești, 2008, p. 309-317. Cuvinte cheie: Cultură și civilizație ; Comunism ; România.


1231. Bichescu, Dana. Aspecte ale vieții cotidiene și strategii de adaptare după eliberarea din detenția politică până în 1989 (Aspects from everyday life and adaptation strategies after the political detention up to 1989). In: Viața cotidiană în comunism, Iași - București, 2004, p. 289-305. Cuvinte cheie: Deținuți politici ; Integrare socială ; România ; 1989-.


1232. Bichicean Gheorghe. Le context européen et les Assemblées d'états dans le voïvodat de Transylvanie. In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 327-346. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna.


1233. Bichicean Gheorghe. Fortificatiile si razboiul de pozitie. Campania romaneasca din vara anului 1917 = Les fortifications et la guerre de position. La campagne roumaine de l'été de 1917. In: 1917 pe frontul de est, Focsani, 1997, p. 47-64. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


1234. Bichicean, Gheorghe. O altă imagine a principelui Gheorghe Bibescu: «Principatele Române înaintea Europei» (Another image of Prince Gheorghe Bibescu: " The Romanian Principalities before Europe"). In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 815-854. Cuvinte cheie: Domnitori ; Țara Românească ; Imagologie ; Domnitors ; Wallachia ; Imagology.


1235. Bichicean Gheorghe. Un episod din lupta presei sibiene pentru emanciparea nationala a romanilor din Transilvania. "Tribuna" si cazul generalului Traian Doda = Un épisode de la lutte de la presse de Sibiu pour l'émancipation nationale des roumains de la Transylvanie. Tribuna et le cas du général Traian Doda. In: Romani. Sarbi. Slovaci, Deva, 1995, vol. 3, p. 125-131. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Biografii ; DODA TRAIAN (1822-1895).


1236. Bidilean, Vidu ; Bidilean, Ovidiu. Creșterea animalelor în România interbelică (Animal breeding in interwar Romania). In: Al XXII-lea simpozion național de istorie și retrologie agrară a României, Deva, 2006, p. 264-241. Cuvinte cheie: Creșterea animalelor ; România ; 1919-1939.


1237. Biedrawa, Marta. L'amour de maman: l'imperatrice Hélene Dragas et ses fils. In: A century in the history of East-Central Europe; From the political hegemony of the Anjous to the dynastic supremacy of the Jagiellonians (late 1300s-early 1500s), Cluj-Napoca, 2008, p. 219-231; In: Worlds in change: church union and crusading in the fourteenth and fifteenth centuries, Cluj-Napoca, 2009, p. 17-29. Cuvinte cheie: Impărătese ; Imperiul Bizantin ; Sec. 15 ; Empresses ; Byzantine Empire ; 15th c.


1238. Bierbrauer, Völker. Gepiden im 5. Jahrhundert - Eine Spurensuche. In: Miscellanea romano-barbarica. In honorem septagenarii Ion Ioniță oblata, București, 2006, p. 167-216. Cuvinte cheie: Gepizi ; Europa ; Sec. 5.


1239. Biji, Elena Maria ; Gogu, Emilia. Analiza statistică a activității turismului internațional al României în perioada 1995-2003 (Statistics of the inernational touristic activity in Romania in 1995 -2003). In: Comemorare "Ștefan cel Mare și Sfânt": 500 de ani. Vol. 2, București, 2005, p. 628-636. Cuvinte cheie: Economia turismului ; România ; 1995-2003.


1240. Biji, Elena Maria ; Lilea, Eugenia ; Gogu, Emilia. Analiza statistică a principalelor aspecte ale dinamicii exporturilor și importurilor României cu țările din Comunitatea Europeană în perioada 1990-2001 (Statistics of Romania's imports - exports with the European Community countries). In: Comemorare "Ștefan cel Mare și Sfânt": 500 de ani. Vol. 1, București, 2005, p. 66-78. Cuvinte cheie: România ; Integrare economică internațională ; Uniunea Europeană ; 1990-2001.


1241. Biji, Elena Maria ; Lilea, Eugenia ; Vătui, Mihaela. Comparații privind unii indicatori demografici ai României în perioada 1999-2001 (Demographic comparisons in Romania between 1999- 2001). In: Comemorare "Ștefan cel Mare și Sfânt": 500 de ani. Vol. 1, București, 2005, p. 34-40. Cuvinte cheie: Demografie ; România ; 1999-2001.


1242. Bilciurescu Liliana ; Bilciulescu Virgil. L'ensemble rupestre de Basarabi =. In: Denkmäler in Rumänien. Monuments en Roumanie, Bucharest-München, 1995, p. 31-34. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Monumente ; Locuri istorice ; Biserici ; Manastiri.


1243. Biliarsky, Ivan. La "Terra Albanese" nel sistema amministrativo bulgaro. In: Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 259-270. Cuvinte cheie: Situație politică ; Administrație ; Bulgaria ; Sec. 11-13 ; Political conditions ; Administration ; Bulgaria ; 11th-13th c.


1244. Bilici, Kenan Z. An Archeological Approach to the Cultural and Political Background of East-Mediterranean: Alâiyye and its Periphery. In: Centru și margine la Marea Mediterană. Filosofie politică și realitate internațională, București, 2009, p. 183-197. Cuvinte cheie: Arheologie ; Periferii ; Alanya, Orașul (Turcia) ; Archaeology ; Slums ; Alanya, city (Turkey).


1245. Biltiu Pamfil. Ioan M. Malos - folclorist si etnograf =. In: Reghinul cultural, Reghin, 1994, p. 234-235; Marisia, 1994, 23-24, p. 635-641. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; MALOS IOAN M. (1914-1942).


1246. Bilț, Valeria. Conformation and compromise concerning taboos in the romanian traditional philosophy. In: Cultural Spaces and Archaic Background, Baia Mare, 2008, p. 638-647. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; Maramureș (România) ; History of mentalities ; Maramureș (Romania).


1247. Bilțiu, Pamfil. Categoriile de "primul" și de "început" în folclorul agrar (The "first" and the "beginning" in the agrarian folklore). In: Maramureș vatră de istorie milenară. V, Cluj-Napoca, 2004, p. 579-584. Cuvinte cheie: Reprezentări sociale ; Folclor ; România.


1248. Bilțiu, Pamfil. Folclor și istorie (1950-1989) ( Folklore and history (1950-1989)). In: Satul maramureșean 1945-1989. Viața socială, economică, politică, culturală și religioasă. Studii și documente. Vol. 1, Sighetul Marmației, 2005, p. 159-171. Cuvinte cheie: Folclor ; Maramureș (România) ; 1950-1989.


1249. Bilțiu, Pamfil. Ieudul în contextul istoriografiei și istoriei culturii românești (Ieud within the context of the Romanian historiography and culture). In: Maramureș vatră de istorie milenară. V, Cluj-Napoca, 2004, p. 547-556. Cuvinte cheie: Ieud, Comuna (România) ; Istoriografie ; Istoria culturii.


1250. Bilțiu, Pamfil. Nicolae Iorga și Maramureșul (Nicolae Iorga and Maramureș). In: Maramureș vatră de istorie milenară. V, Cluj-Napoca, 2004, p. 565-572. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


1251. Bindea, Diana. Analiza resurselor alimentare animaliere în cultura Starčevo-Criș din Transilvania (Analysis of animal food resources in Starčevo-Cris culture from Transylvania). In: Arheometrie în România, Cluj-Napoca, 2008, p. 197-214. Cuvinte cheie: Resturi de animale (Arheologie) ; Alimentație ; Neolitic ; România ; Animal remains (Archaeology) ; Food -- Nutrition ; Neolithic ; Romania.


1252. Bindea Diana. Materialul faunistic de la Zauan (jud. Salaj) apartinand culturii Starčevo-Cris (Le materiel faunistique de Zauan appartenant la culture Starčevo-Cris). In: Cum scriem istoria?, Alba iulia, 2003, p. 49-57. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Neolitic.


1253. Bindea, Diana. Zooarcheological aspects Regarding the Economic Life of Pre- and Proto-historical Sites from Transylvania. In: In honorem Silvia Marinescu Bîlcu - 70 ani, București, 2005, p. 63-84. Cuvinte cheie: Arheozoologie ; Preistorie ; Transilvania (România).


1254. Binder Iijima, Edda. Skizzierung des Begriffs "Verfassung" in seinem historisch-politischen Kontext in Rumänien. In: Geschichte politisch-sozialer Begriffe in Rumänien und Moldova, Leipzig, 2010, p. 146-170. Cuvinte cheie: Cultură politică ; România.


1255. Birău, Gheorghe. Gorjul bancar. Istoric și actualitate (The banking system in Gorj. Histoty and present). In: Târgu Jiu - 600. Repere de ieri și azi, Târgu-Jiu, 2006, p. 233-242. Cuvinte cheie: Bănci ; Gorj, Județul (România) ; Sec. 19-20.


1256. Biriș, Ioan. Un sens uitat al dialecticii? (A forgotten sense of dialectic?). In: Portret de grup cu filosofia: studii de istoriografie filosofică, Timișoara, 2005, p. 155-162. Cuvinte cheie: Filosofie ; Istorie.


1257. Birley, Anthony R. Britain: the Caesarian and Claudian invasions. In: Die römischen Provinzen. Begrieff und Gründung, Cluj-Napoca, 2008, p. 179-206. Cuvinte cheie: Britania (Imperiul Roman) ; 55 a. Chr. ; 43 a. Chr.


1258. Bíró Donát ; Sepsi Árpád. Stefan Kohl =. In: Reghinul cultural, Reghin, 1999, vol. 4, p. 280-282. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; KOHL STEFAN (1922-1998).


1259. Birsan Cristina. Dimitrie Cantemir and the Islamic World. Some Conclusions. In: Studii si cercetari de turcologie contemporana, Cluj-Napoca, 2004, p. 89-100. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; CANTEMIR DIMITRIE (1673-1723).


1260. Birtz, Mircea Remus. Concordanța numelor proprii în Biblia Vulgata, Blaj, 1760-1761 (The proper names in Biblia Vulgata, Blaj, 1760-1761). In: Școala Ardeleană. Vol. 2, Oradea, 2007, p. 225-269. Cuvinte cheie: Carte veche românească ; Biblia ; Blaj, Orașul (România) ; 1760-1761 ; Onomastică ; Rare & old Romanian books ; Bible ; Blaj, city (Romania) ; 1760-1761 ; Onomastics.


1261. Birtz, Mircea Remus. Din pregătirea pentru înfruntarea prigoanei. Cazul preotului Victor Lazăr (1911-1978) din Arhidieceza Blajului (From the preparedness to face the persecution. The case of priest Victor Lazăr (1911-1978) from the Blaj Archdiocese). In: Biserica Română Unită (Greco-Catolică). 60 de ani de la desființare, Cluj-Napoca, 2009, p. 215-265. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Preoți ; România ; Documente ; 1943-1949 ; Greek-Catholic Church ; Priests ; Romania ; Documents ; 1943-1949.


1262. Biró Donát. Cercul cetatenesc maghiar de cantece din Reghin (Réunion hongroise de chansons à Reghin). In: Reghinul cultural, Reghin, 2001, p. 252-255. Cuvinte cheie: Romania ; Institutii culturale ; Fundatii ; Asociatii culturale.


1263. Biró Donát. Targurile nationale din Reghin (Les foires nationales de Reghin). In: Reghinul cultural, Reghin, 2002, vol. VI, p. 208-215. Cuvinte cheie: Romania ; Judete ; Localitati ; Reghin.


1264. Biró, Enikő. A harmadik nyelv elsajátitását befolyásoló tényezők és a domináns kétnyelvűség (Dominant bilingualism and influencing factors for acquring the third language). In: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség, Cluj-Napoca, 2009, p. 259-274. Cuvinte cheie: Maghiari ; Limba maghiară ; Transilvania (România) ; Hungarians ; Hungarian language ; Transylvania (Romania).


1265. Biró, Gyöngyi. A kolozsvári unitárius intézményi könyvtárak története a 18. században (Unitarian libraries in 18th century Cluj). In: Könyves műveltség Erdélyben, Marosvásárhely, 2006, p. 81-90. Cuvinte cheie: Biblioteci ; Cluj-Napoca, Orașul (România) ; Sec. 18.


1266. Bitoleanu, Ioan. 1878. Un ilustru susținător al integrării Dobrogei în cadrul statal românesc: Mihai Eminescu (1878. An illustrious defender of Dobrudja's integration within the Romanian state : Mihai Eminescu). In: Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european, Constanța, 2008, p. 254-259. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Eminescu, Mihai ; Unitate națională ; Dobrogea (România) ; 1878.


1267. Bitoleanu, Ioan. Călător la început de veac prin ținutul dintre Dunăre și Mare (Traveller at the beginning of the century through the territory between the Danube and the Sea). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 8, București, 2009, p. 41-52. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Călătorii ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae ; Travel.


1268. Bitolianu, Ion. Nicolae Iorga Omul (Nicolae Iorga The Man). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 65-104. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


1269. Bizău, Ioan. Unitatea bisericii în eclesiologia părintelui Boris Bobrinskoy (The unity of the church in Father Boris Bobrinskoy's ecclesiology). In: Unitatea Bisericii. Accente eclesiologice pentru mileniul III, Cluj-Napoca, 2005, p. 337-382. Cuvinte cheie: Teologi ; Franța ; Bobrinskoy, Boris.


1270. Bîlbă, Corneliu. Istoria nebuniei - critică a rațiunii (The history of madness - criticism of reason). In: In medias res. Studii de istorie culturală, Iași, 2007, p. 119-139. Cuvinte cheie: Psihoze ; Istorie ; Psychoses ; History.


1271. Bîră, Monica ; Buburuzan, Silviu. Imaginea lui Ștefan cel Mare în cronicile turcești contemporane (The image of Stephen the Great in contemporary Turkish chronicles). In: Ștefan cel Mare și epoca sa, București, 2007, p. 108-121. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei ; Surse istorice ; Imperiul Otoman ; Sec. 15-16 ; Stephen the Great, Domnitor of Moldavia ; Historical sources ; Ottoman Empire ; 15th-16th c.


1272. Bîrlădeanu, Virgil. The Anti-Alcoholism Action in Soviet Moldova between 1985-1987. In: Alcoholism. Historical and Social Issues, Alba Iulia, 2010, p. 155-160. Cuvinte cheie: Republica Sovietică Socialistă Moldovenească ; Situație politică ; 1985-1987 ; Republic of Moldova ; Political conditions ; 1985-1987.


1273. Bîrzescu, Ilona. Aporiile istoriei filosofiei (Aporia of the history of philosophy). In: Portret de grup cu filosofia: studii de istoriografie filosofică, Timișoara, 2005, p. 81-88. Cuvinte cheie: Istoria filosofiei.


1274. Bjeljac, Željko. Struktura stanovništva po veroispovesti u jugostoćnom delu Jugoslovenskog Banata (The religious structure of the population in the south east of the Serbian Banat). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 53-62. Cuvinte cheie: Demografie ; Religie ; Banat (Serbia).


1275. Bjeljac, Željko ; Kicosev, Saša. Demografske promene rumunske populacije u Serbiji (The demographical changes of the Romanian community in Serbia). In: Studii bănățene, Timișoara, 2007, p. 489-504. Cuvinte cheie: Demografie ; Diaspora română ; Serbia.


1276. Bjeljac, Željko ; Nikitović, Vladimir. Geografska rasprostranjenost Rumuna u Srbiji i Srba u Rumuniji (The geographic spreading of the Romanians in Serbia and of the Serbians in Romania). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 295-300. Cuvinte cheie: Români ; Serbia ; Sârbi ; România.


1277. Blackburn, Christopher. Poland and France: Enlightened Constitutionalism in the Duchy of Warsaw. In: Opțiuni politice la popoarele central-est europene în secolul al XIX-lea, Cluj-Napoca, 2006, p. 132-158. Cuvinte cheie: Franța ; Relații externe ; Polonia ; Sec. 19.


1278. Blaga, Dragoș. M. Ceti Faventini Artis architectonicae privatis vsibvs adbreviatvs liber. In: Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 563-574. Cuvinte cheie: Arhitectură ; Imperiul Roman.


1279. Blaga, Eugen. Evoluții ocupaționale în ruralul românesc (Vocational evolutions in Romanian rural environment). In: Satul românesc trecut - prezent - viitor, Pitești, 2008, p. 143-165. Cuvinte cheie: Categorii socio-profesionale ; Așezări rurale ; România ; Occupations ; Rural settlements ; Romania.


1280. Blagovest, Njagulov. Trecutul și prezentul minorității bulgare (Past and present of the Bulgarian minority). In: Procese și contexte social-identitare la minoritățile din România, Cluj-Napoca, 2009, p. 41-52. Cuvinte cheie: Bulgari ; România ; Sec. 19-20 ; Bulgarians ; Romania ; 19th-20th c.


1281. Blajan Mihai ; Theiss Wilhelm. Beiträge zur Rekonstruktion des Strassennetzes von Apulum. In: Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire, Alba Iulia, 2000, p. 217-260; Adevarul omeneste posibil pentru randuirea binelui, Oradea, 2001, p. 205-234; Marisia, 2000, 26, p. 85-122 (in lb. romana). Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


1282. Blanchet, Marie-Hélčne. Georges-Gennadios Scholarios et les Turcs. Une vision nuancée des conquérants. In: Worlds in change: church union and crusading in the fourteenth and fifteenth centuries, Cluj-Napoca, 2009, p. 101-116. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Patriarhi ; Scholarios, Georges-Gennadios ; Orthodox Church ; Patriarchs & patriarchate ; Scholarios, Georges-Gennadios.


1283. Blanda Virginia. Pouvoir du livre =. In: Pouvoirs et mentalités. A la mémoire du Professeur Alexandru Dutu, Bucarest, 1999, p. 183-189. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Istoria cartii ; Tipar ; Carte tiparita.


1284. Blandiana, Ana ; Prelipceanu, Nicolae ; Rusan, Romulus. Viața literară în comunism - masă rotundă (Literary life in communism - round table). In: Școala memoriei 2005. Prelegeri și discuții de la a VIII-a ediție a Școlii de Vară de la Sighet (11-18 iulie 2005), București, 2005, p. 70-106. Cuvinte cheie: Istoria literaturii ; Comunism ; România ; Memorii.


1285. Blandiana, Ana ; Rusan, Romulus. Dialog despre felul cum s-a născut primul memorial al victimelor comunismului din lume (Dialogue about the first world memorial of the communism's victims). In: Școala memoriei 2006, București, 2007, p. 367-395. Cuvinte cheie: Deținuți politici ; 1948-1964 ; Comemorări ; Sighetu Marmației, Orașul (România) ; Political prisoners ; 1948-1964 ; Commemoration ; Sighetu Marmației, city (Romania).


1286. Blazovich, László. A budai jog és Kolozsvár egy 1488-as oklevél alapján (The Buda law and the city of Cluj in a 1488 document). In: Orașe și orășeni. Városok és városlakók, Cluj-Napoca, 2006, p. 333-341. Cuvinte cheie: Cluj-Napoca, Orașul (România) ; Legislație ; 1488.


1287. Blăjan, Mihai. Descoperiri paleocreștine în bazinul mijlociu al Mureșului (secolele II-X) (Paleo-Christian discoveries in the middle basin of the Mureș river. (IInd-Xth centuries)). In: Sfântul Ierotei, episcop de Alba Iulia (sec. X), Alba Iulia, 2010, p. 272-278. Cuvinte cheie: Descoperiri arheologice ; Creștinism ; Transilvania (România) ; Sec. 2-10 ; Archaeological discoveries ; Christianity ; Transylvania (Romania) ; 2nd-10th c.


1288. Bleck Mann Bruno. Der Barbareneinfall von 406 und die Erhebung des Usurpators Constantinus III zu einem chronologischen Problem des frühen fünften Jahrhunderts. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 41-44. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


1289. Bleiziffer, William Alexandru. Biserică - Stat - Societate. Biserica greco-catolică din România: între normalitate și discriminare (Church - State - Society. The Greek- Catholic church from Romania between normality and discrimination). In: Kirche - Staat - Gesellschaft/Biserică - Stat - Societate. Band/Vol. I, București, 2005, p. 148-165. Cuvinte cheie: Biserică și stat ; Biserica greco-catolică ; România.


1290. Bleiziffer, William Alexandru. Școala catolică - studiu juridico-canonic (Catholic schools - juridical and canonical study). In: Ion Buzași 65, Cluj-Napoca, 2008, p. 267-299. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; Invățământ ; Educație religioasă ; Catholic Church ; Education ; Religious education.


1291. Blesznowski, Bartłomiej ; Nowak, Marta. Kościół warowny jako centrum przestrzeni społeczno-kulturowej w dawnych wspólnotach Sasów siedmiogrodzkich (The fortified church as the center of socio-cultural space of the old Saxon communities in Transylvania ). In: Polska i Rumunia, Suceava, 2009, p. 439-448. Cuvinte cheie: Sași ; Structură socială ; Biserici ; Transilvania (România) ; Transylvanian Saxons ; Social structure ; Churches ; Transylvania (Romania).


1292. Blinda Emilian. Mythe et réalité de la décadence européenne. Une décennie de doutes en Europe francophone: 1975-1985 =. In: Pouvoirs et mentalités. A la mémoire du Professeur Alexandru Dutu, Bucarest, 1999, p. 377-395. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Societate ; Politica.


1293. Blinda Virginia. Identités nationales en miettes: le retour aux Balkans. In: Peuples, états et nations dans le Sud-Est de l'Europe, Bucarest, 2004, p. 33-41. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


1294. Blînda, Virginia. Le contrôle politique de l’imprimé en Moldavie (1832-1862). In: Imprimé et Pouvoir. France, Russie, Principautés Roumaines (XVIe-XIXe sičcles), București, 2008, p. 126-138. Cuvinte cheie: Moldova (România) ; Situație politică ; 1832-1862.


1295. Bloj Sorina. Repere muzical-artistice reghinene = Reperes musical-artistiques de Reghin. In: Reghinul cultural, Reghin, 1999, vol. 4, p. 221-234. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Istorie locala ; Reghin.


1296. Blom Peter. Din Carpati pe tarmul Marii Nordului. Vizita reginei Elisabeta a Romaniei la Domburg in anul 1889 (Des Carpates à la Mer du Nord. La visite de la reine Elisabeth de Roumanie à Domburg en 1889). In: 2000 de ani de relatii intereuropene Orient-Occident, Bucuresti, 2004, p. 255-261. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Monarhie.


1297. Blom, Peter. Din Carpați pe țărmurile Mării Nordului. Vizita reginei Elisabeta a României la Domburg, în anul 1889 (From the Carpathians to the shores of the North Sea. The visit of Queen Elizabeth II in Domburg, in 1889). In: 2000 de ani de relații intereuropene Orient-Occident, București, 2004, p. 255-261; în lb. engleză p. 575-580. Cuvinte cheie: Elisabeta, Regină a României ; Olanda ; Vizite oficiale.


1298. Blzejewski, Artur. Contribution ŕ la recherche des contacts entre la province Dacia et les barbares d'Europe centrale. In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 163-170. Cuvinte cheie: Dacia Romană ; Relații externe ; Barbari.


1299. Boamfă, Ionel. "Alegerile" din România în perioada comunistă (The "Elections" in Romania in the communist period). In: Stat și viață privată în regimurile comuniste, Iași, 2009, p. 37-43. Cuvinte cheie: Alegeri ; România ; 1946-1989 ; Elections ; Romania ; 1946-1989.


1300. Boangiu, Gabriela. Collective memory and cultural Interactions in the Turnu Severin urban space. In: Cultural Spaces and Archaic Background, Baia Mare, 2008, p. 106-120. Cuvinte cheie: Reprezentări sociale ; Drobeta-Turnu Severin, Orașul (România) ; Representation (sociology) ; Drobeta-Turnu Severin, city (Romania).


1301. Boantă, Adrian. Filozofia dreptului la Ladislau Vajda de Glod (The philosophy of law at Ladislau Vajda de Glod). In: Școala Ardeleană. Vol. 3. 240 de ani de la moartea marelui arhiereu și luptător național Ioan Inochentie Micu-Klein 1768-2008, Oradea, 2009, p. 133-159. Cuvinte cheie: Drept ; Transilvania (România) ; Sec. 18 ; Vajda de Glod, Ladislau ; Law ; Transylvania (Romania) ; 18th c. ; Vajda de Glod, Ladislau.


1302. Boar Liviu. ASTRA Reghin in documentele vremii (L'ASTRA Reghin dans les document de l'époque). In: Reghinul cultural, Reghin, 2001, vol. V, p. 213-235. Cuvinte cheie: Romania ; Institutii culturale ; Fundatii ; Asociatii culturale.


1303. Boar Liviu. Despre Reghinul de altadata si scurta cronica de familie (De l'ancien Reghin et une brève chronique de famille). In: Reghinul cultural, Reghin, 2002, vol. VI, p. 200-207. Cuvinte cheie: Romania ; Judete ; Localitati ; Reghin.


1304. Boar Liviu. Din activitatea despartamantului Reghin al "Astrei" = De l'activité de la filiale Reghin de l'Astra. In: Reghinul cultural, Reghin, 1994, p. 100-116. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Institutii culturale.


1305. Boar Liviu. Epsitolar - dr. Eugen Nicoara = Epistolaire - dr. Eugen Nicoara. In: Reghinul cultural, Reghin, 1999, vol. 4, p. 178-194. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Corespondență.


1306. Boar Liviu. Romanii din fostele scaune secuiesti Ciuc, Giurgeu si Casin si ASTRA in secolul al XIX-lea (Les Roumains des anciennes chaises sicules Ciuc, Giurgeu et Casin et Astra au XIXe siècle). In: Repere ale dezvoltarii la inceput de mileniu, Targu Mures, 2004, p. 33-38. Cuvinte cheie: Romania ; Institutii culturale ; Fundatii ; Asociatii culturale.


1307. Boar, Liviu. Românii din fostele scaune secuiești Ciuc, Giurgeu și Casin și Astra în secolul al XIX-lea (The Romanians from the ex- Saxon Seats Ciuc, Giurgeu and Casin and Astra in the 19th c.). In: "Repere ale dezvoltării la început de mileniu". Secțiunea: Istorie, Târgu-Mureș, 2004, p. 33-38. Cuvinte cheie: Români ; Societăți culturale ; Transilvania (România) ; Sec. 19.


1308. Boar Liviu. Un "Memoriu de activitate al dr. Eugen Nicoara" = Un "Mémoire d' activité du dr. Eugen Nicoara". In: Reghinul cultural, Reghin, 1999, vol. 4, p. 134-140. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Biografii ; NICOARA EUGEN (1893-1985).


1309. Boar, Nicolae. Mutații în viața satelor românești din Maramureșul de la nord de Tisa (Ucraina) (Changes in the life of the Romanian villages from North Maramureș( Ukraine)). In: Satul maramureșean 1945-1989. Viața socială, economică, politică, culturală și religioasă. Studii și documente. Vol. 1, Sighetul Marmației, 2005, p. 177-184. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Ucraina ; Viață rurală.


1310. Boari, Vasile. Corupția politică și efectele ei (Political corruption and its effects). In: Mentalități și Instituții. Carențe de mentalitate și înapoiere instituțională în România modernă, București, 2002, p. 141-154. Cuvinte cheie: Politică ; Corupție.


1311. Bobana Gheorghe. Idei si tendinte umaniste in activitatea si opera lui Petru Movila = Idées et tendances humanistes dans l'activité et l'oeuvre de Petru Movila. In: Un veac de aur in Moldova (1643-1743), Chisinau - Bucuresti, 1996, p. 18-36. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Biografii ; MOVILA PETRU (1596-1646).


1312. Bobicescu, Cristian Antim. Intre integrare și păstrarea autonomiei. Modelul polonez și controlul domnilor în Moldova și Țara Românească la cumpăna secolelor XVI-XVII (Between integration and autonomy. The Polish example and the voivodes' power in Moldavia and Wallachia in the 16-17th c.). In: Movileștii. Istorie și spiritualitate românească. II. Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca, Suceava, 2006, p. 227-247. Cuvinte cheie: Moldova (România) ; Relații externe ; Polonia ; sec. 16-17 ; Țara Românească ; Relații externe ; Polonia ; Sec. 16-17.


1313. Boboc, Adriana. Donația Caton Theodorian în colecțiile Bibliotecii Județene "Alexandru și Aristia Aman" (The Caton Theodorian donation in the collections of the County Library "Alexandru and Aristia Aman"). In: Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Național. Cercetare. Valorificare, Craiova, 2008, p. 31-36. Cuvinte cheie: Biblioteci ; Craiova, Orașul (România).


1314. Boboc, Alexandru. Ideea de filosofie comparată, în perspectiva interacțiunii culturilor (The idea of compared philosophy, in the perspective of the cultures' interaction). In: Portret de grup cu filosofia: studii de istoriografie filosofică, Timișoara, 2005, p. 61-66. Cuvinte cheie: Filosofie ; Cultură și civilizație.


1315. Boboc, Daniel-Valeriu. Integrarea Basarabiei în România Mare - pentru un nou demers istoriografic (Basarabia's integration to Great Romania - a new historiographic attempt). In: Pro Basarabia - repere istorice și naționale, Iași, 2007, p. 203-205. Cuvinte cheie: Unitate națională ; România ; 1918 ; Istoriografie ; National unity ; Romania ; 1918 ; Historiography.


1316. Boboc, Eduard. Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul de pe Nistru (The involvement of the 14th Army of the Russian federation in the Nistre war). In: "Repere ale dezvoltării la început de mileniu". Secțiunea: Istorie, Târgu-Mureș, 2004, p. 261-274. Cuvinte cheie: Armată ; Rusia ; Război ; Transnistria.


1317. Boboc Eduard. Implicarea Armatei a 14-a Federatiei Ruse in razboiul de pe Nistru (L'implication de l'Armée 14 de la Fédération Russe dans la guerre de Nistre). In: Repere ale dezvoltarii la inceput de mileniu, Targu Mures, 2004, p. 261-274; AIO, 2004, 5, p.285-305. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


1318. Boboc Eduard. Referendumul unional din 1991 - premise si perspective (Le référendum de 1991 - premisses et perspectives). In: Societate si civilizatie, Targu-Mures, 2002, p. 774-786. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


1319. Boboc, Ion. Cine conduce România? Caracteristici socio-profesionale ale personalităților din cercurile puterii politice (Who leads Romania? Socio -professional characteristics of the high officials). In: Comemorare "Ștefan cel Mare și Sfânt": 500 de ani. Vol. 1, București, 2005, p. 86-99. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1990-2004.


1320. Boboș, Alexandru. Consiliul Dirigent al Transilvaniei și Conferința din 1919 (Consiliul Dirigent of Transylvania and the Conference of 1919). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 100-107. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; 1919 ; Romania ; Foreign policy ; 1919.


1321. Boboș, Gheorghe ; Zărie, Mircea. Federalismul și Uniunea Europeană (Federalism and the European Union). In: Comemorare "Ștefan cel Mare și Sfânt": 500 de ani. Vol. 1, București, 2005, p. 41-45. Cuvinte cheie: Uniunea Europeană ; Istorie.


1322. Bobulescu, Constantin. Inscripții și însemnări privitoare la biserica Golia (Inscriptions and notes about the church Golia). In: Mănăstirea Golia. 350 de ani de la sfințirea ctitoriei lui Vasile Lupu (Studii și documente), Iași, 2010, p. 341-376. Cuvinte cheie: Golia, Mănăstirea (România) ; Inscripții ; Golia, monastery (Romania) ; Inscriptions.


1323. Bocai, Vasile. Relații politice bulgaro-române în perioada 1900-1912. Conflictul din anul 1900 (Bulgarian-Romanian political relations during 1900-1912. The conflict of 1900). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 3, Craiova, 2009, p. 289-299. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Bulgaria ; 1900-1912 ; Romania ; Foreign policy ; Bulgaria ; 1900-1912.


1324. Bocai, Vasile. Relațiile politice româno-bulgare în perioada 1879-1900. Agențiile diplomatice (Bulgarian-Romanian political relations during 1879-1900. Diplomatic agencies). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 2, Craiova, 2008, p. 234-242. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Bulgaria ; 1879-1900 ; Romania ; Foreign policy ; Bulgaria ; 1879-1900.


1325. Bocancea, Cristian. Tranziția politică și imaginarul social (Political transition and social imaginary). In: Mentalități și Instituții. Carențe de mentalitate și înapoiere instituțională în România modernă, București, 2002, p. 99-120. Cuvinte cheie: Filosofie politică ; România ; 1989-.


1326. Bochmann, Klaus. Der Patriotismusbegriff im 19. Jahrhundert. In: Geschichte politisch-sozialer Begriffe in Rumänien und Moldova, Leipzig, 2010, p. 42-60. Cuvinte cheie: Patriotism ; România ; Sec. 19.


1327. Bochnak, Tomasz. Un couteau insolite dans le dépôt de Lozna, dép. de Botoșani: outil artisanal inconnu? In: Tracii și vecinii lor în antichitate. The thracians and their neighbours in antiquity. Studia in honorem Valeriu Sîrbu, Brăila, 2010, p. 63-77. Cuvinte cheie: Cuțite ; Epoca fierului ; România ; Knives ; Iron Age ; Romania.


1328. Bocioaca Ion. Nicolae Iorga si Valenii de Munte. In: Nicolae Iorga 1871-1940, Bucuresti, 2001, p. 116-126. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


1329. Bocioacă, Ion. Vălenii de Munte în paginile ziarului "Neamul Românesc" (Vălenii de Munte in the pages of the magazine "Neamul Românesc"). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 105-124. Cuvinte cheie: Orașe ; Vălenii de Munte, Orașul (România) ; Articole din periodice ; 1908-1940 ; Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


1330. Bocsan Nicolae. Alteritati in relatiile interconfesionale din Transilvania in a doua jumatate a secolului al XIX-lea (romano-catolic - greco-catolic) = Altérités dans les relations interconfessionnelles de Transylvanie (romano-catholique - gréco-catholique). In: Identitate si alteritate. Studii de imagologie, Resita, 1996, p. 96-110; Transylvania Review, 1996, 5, nr. 3, p. 84-96. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Istoria bisericii ; Istoria religiilor.


1331. Bocsan Nicolae. Cercetator al fenomenului national [David Prodan] = Chercheur du phénomene national. In: D. Prodan - Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 12-14. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; PRODAN DAVID (1902- 1992).


1332. Bocsan Nicolae. Contributii la istoria mentalitatii revolutionare. Notiunea de revolutie la romanii din Transilvania (septembrie 1848-august1849) = Contributions a l'histoire de la mentalité révolutionnaire. La notion de révolution chez les Roumains de Transylvanie. In: D. Prodan-Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 190-202. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Revolutie. 1848.


1333. Bocsan Nicolae. Der konterrevolutionäre und antinapoleonische Diskurs in einem orthodoxen Donaubistum, 1789-1815 =. In: Kulturraum mittlere und untere Donau: Traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens, Resita, 1995, p. 345-353. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Istoria bisericii ; Istoria religiilor.


1334. Bocsan Nicolae. Gheorghe Ciuhandu (1875-1947), istoric al Bisericii Ortodoxe Romane (Historien de l'Eglise Ortodoxe Roumaine). In: Logos, Cluj-Napoca, 2001, p. 300-306. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; CIUHANDU GHEORGHE (1875-1947).


1335. Bocsan Nicolae. The Hierarchical Separation between the Romanian and the Serbian Orthodox churches 1864-1871. In: Church and Society in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, 1998, p. 207-218. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


1336. Bocsan Nicolae. Hotel Lambert si romanii (1830-1865) (Hôtel Lambert et les roumains). In: Tentatia Istoriei, Cluj-Napoca, 2003, p. 177-201; In: Idées politiques et mentalités, en Pologne et en Roumanie entre l'Orient et l'Occident (XVIIIe-XXe siè cles), Cluj-Napoca, 2002, p. 61-86 (in lb. franceza). Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica interna ; Miscari nationale.


1337. Bocsan Nicolae. Ideea de natiune si principiul nationalitatilor la A. C. Popovici = L'idée de nation et le principe des nationalités chez A. C. Popovici. In: Studii Istorice. Omagiu profesorului Camil Muresanu, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana, 1998, p. 299-314. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Biografii ; POPOVICI AUREL C. (1863-1917).


1338. Boc san Nicolae. Miscarea pentru restaurarea Mitropoliei Ortodoxe Romane din Transilvania 1849-1855 (Mouvement de restauration du Métropolie Orthodoxe Roumaine de Transylvanie). In: Grai maramuresean si marturie ortodoxa, Baia Mare, 2001, p. 181-195. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


1339. Bocsan Nicolae. Ortodocsi si uniti in Transilvania in a doua jumatate a secolului al XIX-lea (Orthodoxes et catholiques en Transylvanie à la deuxième moitié du XIXe siècle). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 597-613. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


1340. Bocsan Nicolae. Petru Maior si Moise Nicoara. In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 454-465. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici.


1341. Bocsan Nicolae. Populationismul in politica reformista a Habsburgilor in Banat in secolul al XVIII-lea = La politique populationniste du réformisme autrichien en Banat pendant le XVIII-eme siecle. In: Sabin Maniula. Istorie si demografie, Cluj-Napoca, 1995, p. 80-90. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie istorică ; Statistica istorica ; Epidemii ; Calamitati.


1342. Bocsan Nicolae. Profesorul Magyari Andrei. In: Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv, Cluj-Napoca, 2002, p. 9-10. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; MAGYARI ANDRÁS (n. 1927).


1343. Bocsan Nicolae. Separatia ierarhica a bisericii ortodoxe romane de biserica ortodoxa sarba 1864-1866 = La séparation hiérarchique de l' église orthodoxe roumaine de l' église orthodoxe serbe. In: Acadres 96 sau stiinta pentru secolul XXI, Timisoara, 1996, p. 259-276; Revista istorica, 1996, 7, nr. 3-4, p. 155-174. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Istoria bisericii ; Istoria religiilor.


1344. Bocsan Nicolae. Social-democrati romani in exil = Les sociaux-démocrates roumains en exil. In: Fenomenul social-democrat din Romania (sec. XVIII-XX), Resita, 1997, p. 7-18. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Politica interna ; Transilvania ; Banat ; Bucovina ; Basarabia.


1345. Bocsan Nicolae ; Barbuta Nicolae. Contributii la formarea elitelor economice romanesti = Contributions a la formation des élites économiques roumaines. In: Itinerarii istoriografice, Iasi, 1996, p. 471-488. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Invatamant ; Invatamant superior.


1346. Bocsan Nicolae ; Carja Ion. Bisericile catolice de rit oriental si Biserica Romana Unita la Conciliul Ecumenic Vatican I (1869-1870). Repere ale identitatii spirituale si ecleziastice (Les églises catholiques de rite orientale et l'Eglise Roumaine Unie au Concile Oecuménique Vatican Ier. Repčres de l'identité spirituelle et écclésiastique). In: Identitate si alteritate 3. Studii de istorie politica si culturala, Cluj-Napoca, 2002, p. 85-103. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


1347. Bocsan Nicolae ; Carja Ion. Episcopatul greco-catolic roman si prerogativele Papei la Conciliul Ecumenic Vatican I (1869-1870) (L'épiscopat gréco-catholique roumain et les prérogatifs du Pape dans le Conseil Oeucuménique Vatican Ier). In: 300 de ani de la Unirea Bisericii Romanesti din Transilvania cu Biserica Romei, Cluj-Napoca, 2000, p. 251-286. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


1348. Bocsan Nicolae ; Carja Ion. Il metropolita Victor Mihályi de Apsa e i rapporti tra la Chiesa Greco-Cattolica romena di Transilvania e l' "Autonomia Cattolica" ungherese. In: I Romeni e la Santa Sede, Bucarest, Roma, 2004, p. 162-188. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


1349. Bocsan Nicolae ; Carja Ion. Participarea Episcopatului Roman Unit si a Episcopatului Catolic Maghiar la Conciliul Ecumenic Vatican I (1869-1879) (La participation de l'Episcopat Roumain Uni et de l'Episcopat Catholique Hongrois au Concile Oecuménique Vatican I). In: Omagiu profesorului Magyari András emlékkönyv, Cluj-Napoca, 2002, p. 69-79. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biserica ; Religie.


1350. Bocsan Nicolae ; Carja Ion. La participazione del vescovato greco-cattolico romeno al Concilio Ecumenico Vaticano I (1869-1870). In: L'Italia e l'Europa Centro-Orientale attraverso i secoli, Braila, Venezia, 2004, p. 405-427. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


1351. Bocsan Nicolae ; Carja Ion. Prelati romani la Conciliul Ecumenic Vatican I (1869-1870) (Les prélats roumains au Concile Oecuménique de Vatican I). In: Istoria - ca experienta intelectuala, Oradea, 2001, p. 249-268. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


1352. Bocsan Nicolae ; Leb Ioan Vasile. Corespondenta lui Andrei Saguna cu arhiereii din Moldova si tara Romanesca (La correspondance d'Andrei Saguna avec les prélats de Moldavie et Valachie). In: In memoriam: Mitropolitul Andrei Saguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 71-96. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; SAGUNA ANDREI (1809-1873).


1353. Bocsan Nicolae ; Leu Valeriu. Un misionar catolic in Moldova la sfarsitul secolului al XVII-lea: Luigi Bevilacqua (Un missionaire catholique en Moldavie). In: Studii de istorie medievala si premoderna, Cluj-Napoca, 2003, p. 323-336. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


1354. Bocsan Nicolae ; Mandrut Stelian. Idei si proiecte de federalizare la romanii din Transilvania in secolul al XIX-lea (Idée et projets de fédéralisation chez les Roumains de Transylvanie, au XIXe siècle). In: Arta, istorie, cultura, Cluj-Napoca, 2003, p. 339-353. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica interna ; Miscari nationale.


1355. Bocsan Nicolae ; Popovici Ioan. Identitate si alteritate in biserica ortodoxa din Imperiul habsburgic. Separatia ierarhica a bisericii romanesti de biserica sarbeasca = Identité et altérité dans l' église orthodoxe de L' Empire Habsbourg. Le séparation hiérarchique de l' église roumaine de l' église serbe. In: Identitate si alteritate. Studii de imagologie, Cluj-Napoca, 1998, vol. 2, p. 136-147. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Istoria bisericii ; Istoria religiilor.


1356. Bocsan Nicolae ; Popovici Ioan. Sinodul de la Chisineu-Cris [1849] (Le synode de Chisineu-Cris). In: Revolutia de la 1848-1849 in Europa Centrala. Perspectiva istorica si istoriografica, Cluj-Napoca, 2000, p. 359-372. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Revolutie (1848).


1357. Bocsan Nicolae ; Sima Ana Victoria. Infiintarea si organizarea Mitropoliei greco-catolice romanesti (La fondation et l'organisation de la Métropole gréco-catholique roumaine). In: Biserica Romana Unita cu Roma Greco-Catolica: istorie si spiritualitate, Blaj, 2003, p. 361-375. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


1358. Bocsan Nicolae ; Wallner-Barbulescu Luminita ; Vulea Camelia. Episcopul Alexandru Dobra. In: Societate si civilizatie in Banatul istoric, Timisoara, 2003, p. 65-80. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; DOBRA ALEXANDRU (1794-1870).


1359. Bocșa, Minerva. O mare personalitate a matematicii românești, profesor docent Gheorghe T. Gheorghiu (A great Romanian mathematician, Prof. Gheorghe T. Gheorghiu). In: Figuri proeminente ale cercetării științifice timișorene, Timișoara, 2005, p. 43-48. Cuvinte cheie: Matematicieni ; România ; Gheorghiu, Gheorghe T.


1360. Bocșan, Nicolae. Andrei Șaguna și protopopiatul ortodox al Bistriței (Andrei Șaguna and the Orthodox bishopry of Bistrița). In: Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, 2010, p. 289-303. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șaguna, Andrei.


1361. Bocșan, Nicolae. Austro-Ungaria și independența României 1877-1880 (Austria-Hungary and the independence of Romania 1877-1880). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 49-54. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Austro-Ungaria ; 1878-1879 ; Romania ; Foreign policy ; Austro-Hungary ; 1878-1879.


1362. Bocșan, Nicolae. Eftimie Murgu și mișcarea românilor din Banat (1843-1845) (Eftimie Murgu and the movement of the Romanians from Banat (1843 - 1845)). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 260-269. Cuvinte cheie: Mișcări politice ; Banat (România) ; Murgu, Eftimie ; 1843-1845.


1363. Bocșan, Nicolae. Interesul pentru etnografie și folclor la iluminiștii români din Banat (The interest in ethnography and folklore of the Romanian Enlightenment scholars from Banat). In: Romania occidentalis. Romania orientalis. Volum omagial dedicat Prof. Univ. Dr. Ion Taloș, Cluj-Napoca, 2009, p. 67-74. Cuvinte cheie: Iluminism ; Banat (România) ; Etnografie ; Folclor ; Sec. 18-19 ; Enlightenment ; Banat (Romania) ; Ethnography ; Folklore ; 18th-19th c.


1364. Bocșan, Nicolae. Un model de cooperare româno-maghiară în timpul revoluției de la 1848-1849 (An example of Romanian- Magyar collaboration during the 1848-1849 revolution). In: Studii istorice privind relațiile româno-ungare, Cluj-Napoca, 2010, p. 141-153. Cuvinte cheie: Revoluții ; 1848-1849 ; Transilvania (România) ; Români ; Maghiari ; Revolutions ; 1848-1849 ; Transylvania (Romania) ; Romanians ; Hungarians.


1365. Bocșan, Nicolae ; Cârja, Ion. Il metropolita Victor Mihályi de Apșa e i rapporti tra la Chiesa Greco-Cattolica romena di Transilvania e l'"Autonomia Cattolica" ungherese. In: I Romeni e la Santa Sede, Bucarest - Roma, 2004, p. 162-188. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Mihalyi de Apșa, Victor.


1366. Bocșan, Nicolae ; Sima, Ana Victoria. Inființarea și organizarea Mitropoliei greco-catolice românești (The creation of the Romanian Grek-Catholic Metropolitan Seat). In: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică: Istorie și spiritualitate, Blaj, 2003, p. 361-376. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Transilvania (România) ; Mitropolie ; Sec. 19.


1367. Bocșan, Nicolae ; Sima, Ana Victoria. Statul austriac și bisericile românești din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea (Austria and the Romanian churches from Transylvania at the middle of the 19th c.). In: Österreichisch-siebenbürgische Kulturbeiträge, Cluj-Napoca, 2005, p. 135-157. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Transilvania (România) ; Sec. 19.


1368. Bocșan, Nicolae ; Sima, Ana Victoria ; Cârja, Ion. Modele constituționale în Biserica Greco-Catolică din Transilvania (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) (Constitutional models in the Greek- Catholic Church from Transylvania ( second half of the 19th c.)). In: Identități confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2009, p. 393-403. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Transilvania (România) ; 1850-1900 ; Greek-Catholic Church ; Transylvania (Romania) ; 1850-1900.


1369. Bocșan, Nicolae ; Vesa, Pavel. Andrei Șaguna și Episcopia Aradului în lumina corespondenței (1846-1865) (Andrei Șaguna and the Arad Diocese in correspondence (1846-1865)). In: Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea - O viață în slujba bisericii și a școlii românești, București, 2005, p. 65-72. Cuvinte cheie: Șaguna, Andrei ; Corespondență ; Arad, Episcopia (România) ; 1846-1865.


1370. Bocșe, Maria. Funcții și semnificații ale portului popular (Functions and significances of the folk costume). In: Istorie și tradiție în spațiul românesc. V, Sibiu, 2004, p. 107-139. Cuvinte cheie: Costum ; Transilvania (România).


1371. Bod Péter Akos. A peregrináció kulturális és gazdasági hatásai Bod Péter korában és a mai globális korban (Influences culturelles et économiques du pélerinage pendant Bod Péter et à l'époque présent de la globalisation). In: Spiritualitate transilvana si istorie europeana, Alba Iulia, 1999, p. 214-224. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


1372. Bodale Arcadie M. Ctitori si calugari de la manastirea Sfantul Nicolae (Aron Voda) de langa Iasi. Un episod al relatiilor ecleziastice greco-romane la sfarsitul secolului XVI si inceputul secolului XVII (Fondateurs et moines du Monastère Saint Nicolae de Iasi. Un épisode des relations écllésiastiques gréecs-roumaines). In: Interferente romano-elene, Iasi, 2003, p. 31-45. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


1373. Bodale, Arcadie M. Informații documentare din Arhivele Naționale referitoare la Mănăstirea Golia din Iași (Documents in the National Archives about Golia Monastery from Jassy). In: Mănăstirea Golia. 350 de ani de la sfințirea ctitoriei lui Vasile Lupu (Studii și documente), Iași, 2010, p. 269-284. Cuvinte cheie: Golia, Mănăstirea (România) ; Arhive ; Iași, Orașul (România) ; Golia, monastery (Romania) ; Archives ; Jassy, city (Romania).


1374. Bodale Horatiu. I Romeni ai Collegi romani, Greco e di Propaganda. In: I Romeni e la Santa Sede, Bucarest, 2004, p. 189-193. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant superior.


1375. Bodale, Horațiu. I Romeni ai Collegi romani, Greco e di Propaganda. In: I Romeni e la Santa Sede, Bucarest - Roma, 2004, p. 189-193. Cuvinte cheie: Studenți ; Români ; Italia ; Sec. 18-20.


1376. Bodale, Horațiu. Legiunea Română din Italia (1917-1919) (The Romanian Legion from Italy (1917-1919)). In: Centru și periferie, Bistrița, 2004, p. 324-334. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; Români ; Italia.


1377. Bodale, Horațiu. Români transilvăneni, studenți la Colegiul grec Sf. Athanasie din Roma 1853-1897 (Romanians from Transylvania, students of the Greek College St. Athanasie in Rome 1853 -1897). In: Biserică și comunitate în Banat și Transilvania. Vol. 1, Timișoara, 2007, p. 48-71. Cuvinte cheie: Studenți ; Români ; Roma, Orașul (Italia) ; 1853-1897 ; Students ; Romanians ; Rome, city (Italy) ; 1853-1897.


1378. Bodale, Suzana ; Bodale, Arcadie M. Preromantismul românesc: versiuni inedite ale poeziilor lui Gheorghe Asachi (The Romanian pre-romanticism: original versions of Gheorghe Asachi's poems). In: Romantism și modernitate: atitudini, reevaluări, polemici, Iași, 2009, p. 351-365. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Asachi, Gheorghe ; Poezie ; Writers -- Romanian literature ; Asachi, Gheorghe ; Poetry.


1379. Bodea, Cornelia. Anton Golopenția'. Ultima Carte (Anton Golopenția's Last Book). In: US-Romanian Relations in the Twentieth Century, Cluj-Napoca, 2010, p. 31-39. Cuvinte cheie: Sociologi ; România ; Golopenția, Anton ; Sociologists ; Romania ; Golopenția, Anton.


1380. Bodea Cornelia. L'esprit du "Buisson Ardent" de Monastère St. Anthime - Bucarest. In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 87-95. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


1381. Bodea Cornelia. "The Grand Old Man of Romania", N. Iorga vazut de istoricii americani (N. Iorga vu par les historiens américains). In: Nicolae Iorga 1871-1940, Bucuresti, 2001, p. 223-245. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


1382. Bodea Cornelia. Isaac Hunt (c. 1742-1809) si Transilvania =. In: Relatii romano-americane in timpurile moderne, Iasi, 1993, p. 259-280. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; HUNT ISAAC (c. 1742-1809).


1383. Bodea Cornelia. Istoria, limba si literatura romanilor la Universitatea din Montpellier (L'histoire, la langue et la littérature des Roumains à l'Université de Montpellier). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 557-570; MSSIA, 2000, 25, p. 129-140. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


1384. Bodea, Cornelia. Nicolae Bălcescu - prepașoptist. Date și lumini noi (Nicolae Bălcescu predecessor of the 1848 age. New data). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VI, București, 2004, p. 235-239. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Bălcescu, Nicolae.


1385. Bodea, Cornelia. Sigiliul utilizat de Nicolae Bălcescu în timpul revoluției de la 1848 (The seal used by Nicolae Bălcescu during the 1848 revolution). In: In Honorem Gabriel Ștrempel, Satu Mare, 2006, p. 76-77. Cuvinte cheie: Sigilii ; România ; Bălcescu, Nicolae ; 1848.


1386. Bodea, Dan. O icoană vie - Alexandru Vaida Voievod (A vivid icon - Alexandru Vaida Voievod). In: Romanitate, Românitate, Universalitate. Vol. III, București, 2004, p. 211-214. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Vaida Voevod, Alexandru.


1387. Bodea, Dan. O personalitate renascentistă la începutul mileniului al III-lea: Prof. univ. dr. Mihai Maxim (A Renaissance personality from zhe beginning of the 3rd millenium: Prof. Dr. Mihai Maxim). In: Romanitate, Românitate, Universalitate. Vol. III, București, 2004, p. 215-218. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Maxim, Mihai.


1388. Bodea, Dan. Vechi și modern în concepția istorică la Sfântul Augustin: De Civitate Dei (Old and new in Saint Augustine's historical conception : De Civitate Dei). In: Romanitate, Românitate, Universalitate. Vol. III, București, 2004, p. 219-234. Cuvinte cheie: Literatură medievală-Metodologie.


1389. Bodea, Dan ; Ivașcu, Ion. Orient și Occident, creatoare îngemănare de valori și chemarea firească la cunoașterea adevărului prin Nicolae Iorga (Orient and Occident, creators of values and invitation to find out the truth, through Nicoale Iorga). In: Nicolae Iorga: 1871-1940. Studii și documente. Vol. 10, București, 2010, p. 19-30. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Scrieri istorice ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae ; Historical works.


1390. Bodea, Gheorghe I. Considerații cu privire la "Jurnalul meu de război" al maiorului Gheorghe N. Ionescu (Considerations on "My front journal" of major Gheorghe N. Ionescu). In: Al Doilea Război Mondial după 60 de ani, Cluj-Napoca, 2005, p. 191-192. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Militari ; România ; Ionescu, Gheorghe N. ; Jurnal.


1391. Bodea Marilena ; Isac Corina ; Vlad Laurentiu. Publications du Professeur Alexandru Dutu =. In: Pouvoirs et mentalités. A la mémoire du Professeur Alexandru Dutu, Bucarest, 1999, p. 11-28. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; DUTU ALEXANDRU (1928-1999).


1392. Bodea Valentin. Pactul dualist si implicatiile sale. Relatiile cu Austro-Ungaria - componenta principala a politicii externe a regatului Romaniei (Le pacte dualiste et ses implications. Les relations avec Autriche-Hongrie. Élément essentiel de la politique externe du royaume de la Roumanie). In: Diplomatii si diplomati romani, Focsani, 2002, vol. II, p. 48-65. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica externa.


1393. Bodeanu, Denisa. Copiii baptiștilor în sistemul de învățământ românesc (1948-1989) (The baptist's children in the Romanian education system (1948-1989)). In: Stat și viață privată în regimurile comuniste, Iași, 2009, p. 195-216. Cuvinte cheie: Persecuții religioase ; Baptiști ; România ; 1948-1989 ; Religious persecution ; Baptists ; Romania ; 1948-1989.


1394. Bodeanu, Denisa Florentina. De la "rasă superioară" la marginali. Evoluția relațiilor româno-germane la sfârșitul celui de al doilea război mondial (From "supeior race" to marginals. The Romanian-German relations at the end of World War II). In: Centru și periferie, Bistrița, 2004, p. 335-343. Cuvinte cheie: Sași ; România ; 1945-1947.


1395. Bodeanu, Denisa Florentina. Die Auswanderung der Deutschen aus Rumänien: Ursachen, Etappen, Folgen. In: Sașii transilvăneni între statornicie și dezrădăcinare/Die Siebenbürger Sachsen zwischen Heimatreue und Entwurzelung, Bistrița, 2006, p. 373-405. Cuvinte cheie: Germani ; România ; Emigrare și imigrare.


1396. Bodeanu Denisa Florentina. Politica demografica a regimului comunist reflectata in revista "Femeia" (1966-1989) (La politique démographique du régime communiste dans la revue "Femeia"). In: Conditia femeii in Romania in secolul XX (II), Cluj-Napoca, 2002, p. 146-174. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


1397. Bodin, D. Oltenia și oltenii (Oltenia and the Oltenia people). In: Oltenia. Studii și cercetări, Craiova, 2008, p. 373-384. Cuvinte cheie: Geografie istorică ; Oltenia (România) ; Historic geography ; Oltenia (Romania).


1398. Bodiu, Andrei. A gândi altfel, a gândi împotrivă (To think different, to think against). In: Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, Cluj-Napoca, 2009, p. 72-75. Cuvinte cheie: Literatură română ; Critică și interpretare ; Romanian literature ; Criticism & interpretation.


1399. Bodnar Wolodimir. T. G. Masaryk über Demokratie. In: Democratie in Europa centrala si de sud-est - aspiratie si realitate (secolele XIX-XX), Satu Mare, 2000, p. 151-155. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biografii ; MASARYK THOMAS GARRIGUE (1850-1937).


1400. Bodnár, Judit. Asamblând piața: transformările sociale ale spațiului public și sfârșitul iluziilor despre economia secundară în Budapesta postsocialistă (Social changes in the public space and the end of the secondary economy in post socialist Budapest). In: Economia informală în România, București, 2005, p. 189-222. Cuvinte cheie: Sociologia cotidianului ; Comerț ; Budapesta, Orașul (Ungaria).


1401. Bodó Barna. Distante sociale si identitate locala in Banatul istoric = Distances sociales et identité locale dans le Banat historique. In: Identitate si alteritate. Studii de imagologie, Cluj-Napoca, 1998, vol. 2, p. 363-374. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Istoria mentalitatilor ; Imagologie.


1402. Bodo Edith. Cateva consideratii pe marginea reglementarii urbariale a satului Dumbravani (Des considérations sur le règlement urbarial du village Dumbravani). In: Istoria - ca experienta intelectuala, Oradea, 2001, p. 171-176. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


1403. Bodo, Julianna. Persuasion techniques and community reactions in Corund (the Hungarian Autonomous Region). In: Transforming peasants, property and power. The collectivization of agriculture in Romania, 1949-1962, Budapest, New York, 2009, p. 355-368. Cuvinte cheie: Rezistența anticomunistă ; Corund, Satul (România).


1404. Bodor András. Erdély ókori történetének kutatása a XIX. század közepétol az elso világháború végéíg = La recherche de l'histoire antique de la Transylvanie du milieu du XIXe siecle jusqu'a la fin de la premiere guerre mondiale. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 1996, p. 78-100. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Epoca antica.


1405. Bodor András. A rabszolgák ellenorzése a Principatus elso századaiban = Le contrôle des esclaves pendant les premiers siecles de la Principauté. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, 1999, p. 81-95. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


1406. Bodor András. Rascoalele sclavilor si structura acestora in perioada Republicii romane = Les révoltes des esclaves et leur structure pendant la République romaine. In: Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 81-92. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


1407. Body-Markus, Rozália. Die Rezeption ungarischer Volksschauspiele in der Pressburger Pannonia,Beiblatt der Pressburger Zeitung. In: Deutsches Theater im Donau-Karpatenraum. Dramatisches Schaffen, Aufführungen, Theaterzeitschriften und Kritiken, Cluj-Napoca, 2008, p. 103-127. Cuvinte cheie: Presă ; Teatru ; Bratislava, Orașul (Slovacia) ; 1841-1847 ; Press ; Theater ; Bratislava, city (Slovakia) ; 1841-1847.


1408. Bodó, Cristina. Câteva observații privind obiectele de inventar descoperite în locurile de cult dacice (Observations about some inventory items found in the Dacian cult places). In: Tracii și vecinii lor în antichitate. The thracians and their neighbours in antiquity. Studia in honorem Valeriu Sîrbu, Brăila, 2010, p. 79-87. Cuvinte cheie: Obiecte rituale ; Dacia ; Ceremonial objects ; Dacia.


1409. Bodó Cristina. Consideratii privind zidul cetatii dacice de la Piatra Craivii (Considérations concernant le mur de la citadelle dace de Piatra Craivii). In: Studii de istorie antica, Cluj-Napoca, 2001, p. 319-324. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Geto-daci ; Dacia.


1410. Bodó, Cristina. Considerații privind zidul cetății dacice de la Piatra Craivii (The wall of the Dacic fortress from Piatra Craivii). In: Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca, 2001, p. 319-324. Cuvinte cheie: Cetăți ; Daci.


1411. Bodó, Cristina. Considérations concernant le sanglier de Luncani (le département Cluj). In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 231-236. Cuvinte cheie: Celți ; Luncani, Satul (România) ; Artefacte (arheologie).


1412. Bodó, Edith. Câteva aspecte privind obligațiile și conflictele armașilor de pe domeniul episcopiei romano-catolice de Oradea la începutul secolului al XIX-lea (Obligations and conflicts on the domain of the Roman-Catholic Dioceseof Oradea at the beginning of the 19th c.). In: In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2006, p. 198-221. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; Oradea, Orașul (România) ; Administrație ; 1803-1816 ; Documente.


1413. Bodó, Julianna. Tehnicile convingerii și comportamentul comunității locale în satul Corund (The coercition techincs and the local communities in Corund). In: Țărănimea și puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Iași - București, 2005, p. 412-425. Cuvinte cheie: Colectivizare ; Psihosociologie ; Corund, Satul (România).


1414. Bofinger, Jörg ; Krausse, Dirk L. ; Biel, Jörg. Cetăți princiare din Hallstatt-ul târziu și peisajele lor (Princely fortresses from late Hallstatt and their views). In: Arheologie aeriană în România și Europa, București, 2009, p. 134-140. Cuvinte cheie: Fotografie aeriană (Arheologie) ; Cetăți ; Epoca fierului ; Germania ; Air photos (Archaeology) ; Fortresses ; Iron Age ; Germany.


1415. Bogdan-Cataniciu Ioana. Dacia si strategia romana = La Dacie et la stratégie romaine. In: Civilizatia romana in Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 8-27. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Administratie ; Armata.


1416. Bogdan Cataniciu Ioana. La Dacie et la stratégie romaine face aux menaces de l'Est =. In: Roman Frontier Studies 1995, Oxford, 1997, p. 101-108. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Administratie ; Armata.


1417. Bogdan-Cataniciu Ioana. Les dernieres modifictaions de l'urbanisme a Tropaeum Traiani =. In: Acta 13 Congressus Internationalis Archaeologiae Cristianae, 3. Citta del Vaticano, Split, 1998, p. 142-148. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


1418. Bogdan Cataniciu Ioana. I valli di Traiano nella Dobrugia =. In: Omaggio a Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 201-225. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Administratie ; Armata.


1419. Bogdan-Cataniciu Ioana. Note sur l'évolution architecturale de la basilique de marbre (B) de Tropaeum Traiani =. In: Akten des XII. Internationalen Kongresses für christliche Archäologie, Münster, 1995, p. 578-586. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Cultura ; Istoria religiilor.


1420. Bogdan-Cataniciu Ioana. Teritoire civil et militaire à Apulum. In: Army and urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire, Alba Iulia, 2000, p. 109-139. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Colonizare ; Romanizare.


1421. Bogdan Cătăniciu, Ioana. The Limes in South-eastern Dacia and the Abandonment of the Province. In: Miscellanea romano-barbarica. In honorem septagenarii Ion Ioniță oblata, București, 2006, p. 109-122. Cuvinte cheie: Frontiere ; Dacia Romană.


1422. Bogdan Cătăniciu, Ioana. Where is research on the history of the Dacia province headed? In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 959-968. Cuvinte cheie.


1423. Bogdan, Ciprian. Autogenerare și interacțiune la Friedrich Nietzche (Self-generation and interaction with Friedrich Nietzche). In: Teme actuale, Cluj-Napoca, 2008, p. 66-96. Cuvinte cheie: Filosofi ; Germania ; Nietzsche, Friedrich ; Philosophers ; Germany ; Nietzsche, Friedrich.


1424. Bogdan, Ciprian. De la filosofia conștiinței la paradigma comunicării. Habermas despre identitate (From the philosophy of science to the communication paradigma. Habermas on identity). In: Identitate-Cultură-Media, Cluj-Napoca, 2008, p. 73-99. Cuvinte cheie: Filosofi ; Germania ; Habermas, Jürgen ; Concepție filosofică ; Philosophers ; Germany ; Habermas, Jürgen.


1425. Bogdan, Ciprian. Identitatea modernă și orizontul morții (Modern identity and death). In: Discursuri despre moarte în Transilvania secolelor XVI-XX, Cluj-Napoca, 2006, p. 146-174. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; Moarte.


1426. Bogdan, Cristina. O temă medievală "recuperată" de epoca romantică: dansurile macabre (A mediaeval subject "recovered" from the romantic epoch : the macabre dances). In: Romantism și modernitate: atitudini, reevaluări, polemici, Iași, 2009, p. 239-255. Cuvinte cheie: Dansuri ; Romantism ; Dance ; Romanticism.


1427. Bogdan, Cristina. Un text biblic controversat și reflexele lui iconografice (A controversed Bible text and its iconographic reflexes). In: In medias res. Studii de istorie culturală, Iași, 2007, p. 373-385. Cuvinte cheie: Biblia ; Iconografie ; Bible ; Iconography.


1428. Bogdan, Doru. Dascălul și bibliotecarul de vocație Ioan Lucaci (The teacher and librarian by vocation Ioan Lucaci). In: Chemarea spre casa cărții, Arad, 2009, p. 235-242. Cuvinte cheie: Bibliotecari ; România ; Lucaci, Ioan ; Librarians ; Romania ; Lucaci, Ioan.


1429. Bogdan, Doru. Geneza Preparandiei din Arad în conștiința intelectualilor laici (Cărturari și pedagogi): 1812-2003 (The genesis of Preparandia in Arad in the conscience of the laic intellectuals. 1812-2003). In: Vasile Popeangă. Vocație de intelectual, Arad, 2007, p. 197-233. Cuvinte cheie: Invățământ ; Arad, Orașul (România) ; 1812-2003.


1430. Bogdan, Doru. Preparandia din Arad, expresie elocventă a raportului școală-națiune (Preparandia from Arad, a relevant expression of the relation school-nation). In: Pe drumul Marii Uniri, Arad, 2008, p. 22-36. Cuvinte cheie: Școli ; Arad, Orașul (România).


1431. Bogdan, Doru. Preparandia din Arad și Școala Ardeleană în conștiința intelectualității românești (Preparandia from Arad and the Transylvanian School in the conscience of the Romanian intellectuals). In: 90 de ani de administrație românească în Arad, Arad, 2010, p. 26-77. Cuvinte cheie: Școli ; Arad, Orașul (România) ; Sec. 19 ; Schools ; Arad, county (Romania) ; 19th c.


1432. Bogdan, Doru. Țichindeal în conștiința unor mari cărturari și pedagogi din secolul al XIX-lea (Țichindeal in the conscience of some scholars of the 19th c.). In: Aradul și Marea Unire, Arad, 2008, p. 65-78. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Țichindeal, Dimitrie.


1433. Bogdan, Doru ; Bogdan, Mădălina. Portrete de mari dascăli și cărturari din secolul al XIX-lea și al XX-lea, foști absolvenți ai Preparandiei din Arad (Portraits of great teachers and scholars of the XIXth and the XXth century, former graduates of Preparandia from Arad). In: Școală - Cultură - Națiune, Arad, 2010, p. 56-94. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; Profesori ; România ; Personalities -- Culture ; Professors ; Romania.


1434. Bogdan, Iuliana. Istoricul procesului de integrare europeană (The history of the European integration process). In: Spațiul sud-est european în contextul globalizării. Vol. 2: Istorie și teorie militară, București, 2007, p. 161-165. Cuvinte cheie: Uniunea Europeană ; Istorie ; European Union ; History.


1435. Boghian, Dumitru. Gestualité et sémantique dans la plastique anthropomorphe de la culture Précucuteni. Entre tradition et innovation. In: Itinera in praehistoria, Iași, 2009, p. 61-80. Cuvinte cheie: Artă preistorică ; Figurine preistorice ; Neolitic ; România ; Prehistoric art ; Figurines -- Prehistoric era ; Neolithic ; Romania.


1436. Boghian, Dumitru ; Ignătescu, Sorin. Rites and rituals of fouding the Cucuteni dwellings and domestic installations in Fetești - La Schit (Adâncata commune, Suceva county). In: In medias res praehistoriae, Iași, 2009, p. 1-20. Cuvinte cheie: Ritualuri și ceremonii ; Tradiții și obiceiuri ; Neolitic ; România ; Rites & ceremonies ; Neolithic ; Romania.


1437. Bohaltea Flori. Articulations féminines publiques de la piété romaine républicaine - les VIII-IIIe siecles av. J. C. =. In: Timpul istoriei I. In honorem emeritae Ligiae Barzu, Bucuresti, 1997, p. 151-161. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


1438. (Bohîlțea) Mihuț, Florica. Modele sociale în Roma republicană între austeritas și luxus - pragmatism sau clișeu? (Social models in the republican Rome between austerity and luxury - pragmatism or clichee?). In: Orizonturi și direcții în cunoașterea istorică, București, 2009, p. 372-413. Cuvinte cheie: Roma antică ; Situație socială ; Lux ; Sec. 3-1 a. Chr. ; Ancient civilizations -- Rome (location) ; Social conditions ; Luxury ; 3rd-1st c. BC.


1439. Boia Lucian. La Fin de la Nation? In: Nation and National Ideology. Past, Present and Prospects, Bucuresti, 2002, p. 16-27. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte sociale.


1440. Boia Lucian. A Historiographical Controversy: the Jews of Romania during the second World War. In: Istorie si ideologie, Bucuresti, 2002, p. 243-259. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


1441. Boia Lucian. Istoria imaginarului sau dinamica arhetipurilor = L'histoire de l'imaginaire ou la dynamique des archétypes. In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu, Bucuresti, 1996, p. 32-43. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Istoria mentalitatilor ; Imagologie.


1442. Boia Lucian. O conventie romano-maghiara din anul 1865 (Une convention roumaino-hongroise de 1865). In: Studii istorice romano-ungare, Iasi, 1999, p. 119-130. Cuvinte cheie: Transilvania ; Bucovina ; Epoca moderna ; Societate ; Economie ; Miscari nationale.


1443. Boia, Stelean-Ioan. Aradul în anii regimului monarhic autoritar (1938-1940). Economie, societate, viață politică (Arad during the monarchical authoritarian regime(1938-1940). Economy, society, political life). In: Școală - Cultură - Națiune, Arad, 2010, p. 292-305. Cuvinte cheie: Arad, Județul (România) ; Situație economică ; Situație politică ; Situație socială ; 1938-1940 ; Arad, county (Romania) ; Economic conditions ; Political conditions ; Social conditions ; 1938-1940.


1444. Boia, Stelean-Ioan. Holocaustul evreilor din Transilvania de sud între anii 1940-1944 (Jews' holocaust in Southern Transylvania during 1940-1944). In: Istorie, economie, politică, Oradea, 2009, p. 181-192; SSC, 2010, 6, nr. 2, p. 73-81. Cuvinte cheie: Evrei -- Exterminare (1941-1945) ; Transilvania (România) ; Holocaust, Jewish (1941-1945) ; Transylvania (Romania).


1445. Boia, Stelean-Ioan. Invățământul românesc din Lipova între cele două războaie mondiale (The Romanian education in Lipova in interwar). In: 90 de ani de administrație românească în Arad, Arad, 2010, p. 237-248. Cuvinte cheie: Invățământ ; Lipova, Orașul (România) ; 1918-1940 ; Education ; Lipova, city (Romania) ; 1918-1940.


1446. Boia, Stelean-Ioan. Ioan Slavici - jurnalist (Ioan Slavici - journalist). In: Studii și cercetări de istorie a presei, Arad, 2008, p. 309-315. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Slavici, Ioan ; Writers -- Romanian literature ; Slavici, Ioan.


1447. Boia, Stelean-Ioan. Lipova - istorie și administrație (secolele XVIII-XIX) (Lipova - history and administration (18th -19th c.)). In: Administrație românească arădeană Vol. 1, Arad, 2010, p. 7-20. Cuvinte cheie: Lipova, Orașul (România) ; Istorie ; Sec. 18-19 ; Lipova, city (Romania) ; History ; 18th-19th c.


1448. Boia, Stelean Ioan. Vasile Goldiș și problema națională (Vasile Goldiș and the national question). In: Aradul și Marea Unire, Arad, 2008, p. 97-104. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Goldiș, Vasile.


1449. Boilă, Dorin. Noul Urbanism (The new urbanism). In: 35 de ani de la înființarea școlii de arhitectură la Cluj, Cluj-Napoca, 2005, p. 90-95. Cuvinte cheie: Arhitectură ; Urbanism ; România.


1450. Boilă, Ioan Z. Semnificația unei iscălituri (schimbarea de confesiune) (Significance of a signature (changing the confession)). In: Biserica Română Unită (Greco-Catolică). 60 de ani de la desființare, Cluj-Napoca, 2009, p. 25-30. Cuvinte cheie: Persecuții religioase ; România ; 1945-1948 ; Religious persecution ; Romania ; 1945-1948.


1451. Boițeanu, Mihaela. Popularizarea astronomiei în România 1864-1918 (Popularization of astronomy in Romania 1864-1918). In: Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat. Vol. 5, București, 2008, p. 144-163. Cuvinte cheie: Astronomie ; România ; 1864-1918 ; Astronomy ; Romania ; 1864-1918.


1452. Bojescu, Aurica. Populația românească și funcționarea limbii române în calitate de limbă maternă în regiunea Cernăuți la 05.12.2001 (The Romanians and the Romanian language as maternal language in Cernăuți, December, 5,2001). In: Congresele spiritualității românești. Edițiile a VII-a și a VIII-a, București, 2004, p. 367-370. Cuvinte cheie: Români ; Cernăuți, Orașul (Ucraina) ; 2001.


1453. Bojescu, Aurica. Situația minorității românești din Ucraina (The situation of the Romanian minority from Ukraine). In: România și românii din jurul ei, București, 2006, p. 35-80. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Ucraina.


1454. Bojincă, Moise. Casa tineretului din Târgu-Jiu - istorie și destin (The House of culture from Târgu Jiu - History and destiny). In: Târgu Jiu - 600. Repere de ieri și azi, Târgu-Jiu, 2006, p. 337-339. Cuvinte cheie: Instituții sociale ; Târgu-Jiu, Orașul (România).


1455. Bojović Bosko. Chilandar et les Pays Roumains. Continuité liturgique et institutionnelle dans les actes princiers (XVe-XVIIe siècles). In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 141-149. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


1456. Bojović Bosko. Le patronage sur Chilandar (Mont Athos) et la légitimation du pouvoir princer. In: Arta istoriei. Istoria artei, Bucuresti, 2004, p. 37-48. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biserica ; Religie.


1457. Bojčeva Pavlina. Un document de Constantin Brancoveanu relatif au monastère de Kapinovo (Saint-Nicolas) près de T'rnovo. In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 97-107. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


1458. Bokisch, Gabriele. Helena und ihre lakonischen Verwandten. In: Philia. Festschrift für Gerhard Wirth zum 80. Geburtstag, Galați, 2006, p. 31-60. Cuvinte cheie: Grecia antică ; Mituri ; Elena, Regină a Spartei.


1459. Bokor, Zsuzsa. Szomorú száműzöttek a szerelem tündérkertjében. A két világháború közötti kolozsvári prostituáltak (szub)kultúrális konstrukcióiról (Upset exiled persons in the paradise of love. About the subcultural constructions of the prostitues of Cluj in the interwar period). In: Csoportok és kultúrák, Kolozsvár, 2007, p. 195-219. Cuvinte cheie: Prostituție ; Cluj-Napoca, Orașul (România) ; 1919-1939.


1460. Bold Emilian. Consideratii generale asupra pactului Ribbentrop - Molotov = Considérations générales sur le pacte Ribbentrop - Molotov. In: Probleme actuale ale istoriei nationale si universale, Chisinau, 1992, p. 307-315. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


1461. Bold, I. Contribuția ministrului Constantin Garoflid la modernizarea agriculturii și înființarea ICAR (Minister's Constantin Garoflid contribution to the modernization of agriculture and the foundation of the RARI). In: 75 de ani de la înființarea Institutului de Cercetări Agronomice al României (ICAR) - 1927-2002, București, 2003, p. 111-114. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Garoflid, Constantin.


1462. Boldea, Ana-Maria. Bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare în județul Timiș (School libraries and information and documentation centres in Timiș county). In: Emergența modelelor. Studia bibliothecalia in honorem Vasile D. Țâra, Timișoara, 2006, p. 69-74. Cuvinte cheie: Biblioteci ; Școli ; Timiș. Județul (România) ; 2006.


1463. Boldea, Ligia. Confesionalitate în lumea feudală românească din Banat - Determinări politice (Confessions in the Romanian medieval world from Banat -Political determinations). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 62-67. Cuvinte cheie: Nobilime ; Banat (România) ; Sec. 15-17.


1464. Boldea, Ligia. Reconstituiri documentare: familii de demnitari români ai Banatului montan medieval (Documentary reconstructions: Romanian high officials families from the mediaeval mountaneous Banat). In: Studii bănățene, Timișoara, 2007, p. 65-85. Cuvinte cheie: Nobilime ; Banat (România) ; Genealogie ; Epoca medievală.


1465. Boldur, Alexandru V. Biserica în timpul domniei lui Ștefan cel Mare (Church during Stephen the Great's time). In: Ștefan cel Mare și Sfânt (1504-2004). Biserica. O lecție de istorie, Suceava, 2004, p. 89-103. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Moldova (România) ; Sec. 15-16 ; Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei.


1466. Boldur Alexandru V. Ilie Minea. Figura fostului director al Institutului de Istoria Romanilor "A. D. Xenopol" = La figure de l'ancien directeur de l'Institut d'Histoire des Roumains "A. D. Xenopol". In: Ilie Minea (1881-1943), Iasi, 1996, p. 149-151. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; MINEA ILIE (1881-1943).


1467. Boldureanu Ana ; Niculita Ana. Tezaurul de aspri otomani de la Echimauti, jud. Orhei (sec.XVI). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 13-15 mai 2001, Bucuresti, 2002, p. 195-202. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica medievala ; Numismatica moderna ; Numismatica contemporana.


1468. Boldureanu Ana ; Niculita Ana ; Nicolae Eugen. Tezaurul de la Topala, com. Cenac, jud. Lapusna (sec. XVI) (Le trésor de Topala). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 24-26 septembrie, 2002, Bucuresti, 2003, p. 189-199. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica medievala ; Numismatica moderna ; Numismatica contemporana.


1469. Boldureanu Ana ; Tabuica Raisa ; Nicolae Eugen. Un tezaur din epoca lui Mihai Viteazul descoperit in fostul raion Rezina (Un trésor de l'époque de Mihai Viteazul découvert dans l'ancien département de Rezina). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 28-30 mai 2000, Bucuresti, 2001, p. 161-167. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica medievala ; Numismatica moderna ; Numismatica contemporana.


1470. Boldureanu, Ana ; Tabuică, Raisa. Date noi privind tezaurul de la Onești, raionul Hâncești (New data about the thesaurus from Onești, Hâncești region). In: Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), București, 2005, p. 157-162. Cuvinte cheie: Tezaure monetare ; Onești, Satul (Republica Moldova).


1471. Boldureanu, Cristina-Maria ; Cherciu, Viorel Dorel. Incercare de limbaj și sistem: Cursul de filosofie ținut de Eftimie Murgu în 1834-1836 (An attempt of language and system: Eftimie Murgu's philosophy course in 1834 -1836). In: Biserică și societate în Banat, Timișoara, 2005, p. 249-253. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Murgu, Eftimie.


1472. Boldureanu, Ioan Viorel. Atanasie Marienescu și Simeon Mangiuca - antemergători ai etnologiei moderne (Atanasie Marinescu and Simeon Mangiuca - predecessors of the modern ethnology). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 126-129. Cuvinte cheie: Etnologie ; Banat (România).


1473. Boldureanu, Ioan Viorel. Ioan Slavici și Ioan Popovici Bănățeanul. Interferențe: "ratarea" literaturii dialectale (Ioan Slavici and Ioan Popovici Bănățeanul. "The failure" of the dialect literature). In: In magistri honorem G. I. Tohăneanu, Timișoara, 2005, p. 161-166. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Slavici, Ioan ; Popovici Bănățeanul, Ioan.


1474. Boldureanu, Ioan Viorel. Simeon Mangiuca și Academia Română (Simeon Mangiuca and the Romanain Academy). In: Biserică și societate în Banat, Timișoara, 2005, p. 224-228. Cuvinte cheie: Folcloriști ; România ; Mangiuca, Simeon.


1475. Bolea, Nicolae. Confluențe etnice și religioase în Transilvania - zona Bălgradului - în secolul al X-lea (Ethnic and religious confluences in Transylvania - Bălgrad area - in the Xth century). In: Sfântul Ierotei, episcop de Alba Iulia (sec. X), Alba Iulia, 2010, p. 178-185. Cuvinte cheie: Relații interetnice ; Istoria bisericii ; Transilvania (România) ; Sec. 10 ; Interethnic relations ; History-- Church (org.) ; Transylvania (Romania) ; 10th c.


1476. Bolea, Nicolae. Investigație asupra educației religioase a copiilor în cadrul căsătoriilor mixte (Investigation on the children's religious education within mixed marriages). In: In căutarea fericirii: viața familială în spațiul românesc în sec. XVIII-XX, Cluj-Napoca, 2010, p. 167-183. Cuvinte cheie: Căsătorie ; Relații interconfesionale ; Educație religioasă ; Transilvania (România) ; Sec. 19 ; Marriage ; Interconfessional relations ; Religious education ; Transylvania (Romania) ; 19th c.


1477. Bolea, Nicolae. Revoluția de la 1848 în Europa, o cauză, sau o ocazie a manifestațiilor din Transilvania? (The revolution of 1848 in Europe - a cause or a chance for demonstrations in Transylvania?). In: Sub semnul istoriei. De la debut spre consacrare, Cluj-Napoca, 2009, p. 41-56. Cuvinte cheie: Revoluții ; România ; 1848 ; Revoluții ; Europa ; 1848 ; Revolutions ; Romania ; 1848 ; Revolutions ; Europe ; 1848.


1478. Bolla, Margherita. Una decorazione di carro in bronzo del Museo Archeologico di Verona. In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 97-106. Cuvinte cheie: Bronzuri ; Muzee ; Verona, Orașul (Italia).


1479. Bollak, Jean. Le probleme de la double énigmatisation, historique et lyrique. In: Paul Celan. Biographie und Interpretation/Biographie et interprétation, Konstanz - Paris - Iași, 2000, p. 77-90. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Evrei ; Calan, Paul.


1480. Bolocan, Carmen-Maria. Perspectiva educațională a operei didactice a Sfântului Ioan Gură de Aur - tradiție și actualitate (The education perspective of of the didactic works of Saint John Chrysostom - tradition and present). In: Sfântul Ioan Gură de Aur († 407) - mare dascăl al lumii și ierarh, Iași, 2007, p. 141-157. Cuvinte cheie: Ioan Gură de Aur, Sfântul ; Educație ; John Chrysostom, Saint ; Education.


1481. Bolovan Ioan. Aspecte privind politica demografica a Ungariei la inceputul secolului XX (Actiunea "frontierele lingvistice") (Aspects de la politique démographique de la Hongrie au début du XXe siècle (L'action "les frontières linguistiques"). In: Istoria - ca experienta intelectuala, Oradea, 2001, p. 302-308. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie ; Statistica ; Epidemii ; Calamitati ; Habitat.


1482. Bolovan Ioan. Biserica si cultura nationala in Europa Centrala in epoca moderna: cazul asociatiilor culturale regionale (1826-1918) (Eglise et culture nationale en Europe Central, à l'époque moderne: le cas des associations culturelles régionales). In: In memoriam: Mitropolitul Andrei Saguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 335-342. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


1483. Bolovan, Ioan. Câteva considerații privind caracteristicile demografice ale populației Transilvaniei între revoluția pașoptistă și primul război mondial (Demographic characteristics of the Transylvanian population between the 1848 Revolution and World War I). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 298-316. Cuvinte cheie: Demografie ; Populație ; Transilvania (România) ; Sec. 19-20.


1484. Bolovan Ioan. Consideratii istorice si statistice privind casatoria in Transilvania intre 1851-1918 = Considérations historiques et statistiques a l'égard du mariage en Transylvanie entre 1851-1918. In: Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1999, p. 45-51; Revista Bistritei, 1999, 12-13, p. 45-51. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie istorică ; Statistica istorica ; Epidemii ; Calamitati.


1485. Bolovan Ioan. Contributii la cunoasterea imaginarului social in Revolutia de la 1848 din Transilvania = Contributions a la connaissance de l'imaginaire social dans Révolution de 1848 de Transylvanie. In: Identitate si alteritate. Studii de imagologie, Cluj-Napoca, 1998, vol. II, p. 184-207. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Revolutie. 1848.


1486. Bolovan, Ioan. Epidemiile de holeră din Transilvania în secolul al XIX-lea: perspective demografice și comportamentale (Cholera epidemics in Transylvania in the 19th c.: demographic and behaviour perspectives). In: Studii istorice privind relațiile româno-ungare, Cluj-Napoca, 2010, p. 126-139. Cuvinte cheie: Epidemii ; Holeră ; Transilvania (România) ; Sec. 19 ; Demografie ; Epidemics ; Cholera ; Transylvania (Romania) ; 19th c. ; Demography.


1487. Bolovan Ioan. Habitatul rural din Transilvania intre 1850-1910 (Le habitat rurale de Transylvanie pendant les années 1850-1910). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 113-124. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna.


1488. Bolovan, Ioan. Interferențe româno-italiene în problema situației evreilor din România la începutul secolului XX (Romanian -Italian interferences in the Jewish question in Romania at the beginning of the 20th c.). In: Perspective demografice, istorice, sociologice, Cluj-Napoca, 2008, p. 437-446. Cuvinte cheie: Evrei ; România ; 1900-1914 ; România ; Relații externe ; Italia.


1489. Bolovan Ioan. Mituri politice in revolutia de la 1848-1849 din Transilvania (aspecte din perioada martie-septembrie 1848) (Mythes politiques dans la révolution de 1848-1849 en Transylvanie: mars-septembre 1848). In: Revolutia de la 1848-1849 in Europa Centrala. Perspectiva istorica si istoriografica, Cluj-Napoca, 2000, p. 415-426. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Revolutie (1848).


1490. Bolovan, Ioan. Politica e demografia durante il regime comunista. In: Comunismo e comunismi. Il modello rumeno, Cluj-Napoca, 2005, p. 151-165. Cuvinte cheie: Demografie ; România ; 1948-1989.


1491. Bolovan Ioan. Realitati demografice in Regimentul II romanesc de granita (secolul al XIX-lea) = Réalités démographiques dans le IIe Régiment roumain de frontiere. In: D. Prodan - Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 143-156. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie istorică ; Statistica istorica ; Epidemii ; Calamitati.


1492. Bolovan, Ioan. Unirea Principatelor și Alexandru Ioan Cuza în conștiința românilor din Transilvania (The union of the Principalities and Alexandru Ioan Cuza in the conscience of the Romanians from Transylvania). In: Unirea Principatelor. Momente, Fapte, Protagoniști, Iași, 2005, p. 61-71. Cuvinte cheie: Unitate națională ; România ; Sec. 19 ; Memorie colectivă ; Români ; Transilvania (România).


1493. Bolovan Ioan ; Bolovan Sorina. Contributii privind structura etnica si confesionala a Transilvaniei in sec. XX = Contributions a l'égard de la structure ethnique et confessionnelle de la Transylvanie au XXe siecle. In: Sabin Manuila. Istorie si demografie, Cluj-Napoca, 1995, p. 154-168. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie istorică ; Statistica istorica ; Epidemii ; Calamitati.


1494. Bolovan, Ioan ; Bolovan, Sorina Paula. Emanciparea evreilor din Ungaria în conștiința politică a românilor din Transilvania (The emancipation of the Jews from Hungary in the political conscience of the Romanians from Transylvania). In: Dilemele conviețuirii, Cluj-Napoca, 2006, p. 39-52. Cuvinte cheie: Evrei ; Ungaria ; Români ; Transilvania (România).


1495. Bolovan, Ioan ; Bolovan, Sorina Paula. Familia în Europa centrală în timpul primei tranziții demografice (Family in central Europe during the first demographic transition). In: In căutarea fericirii: viața familială în spațiul românesc în sec. XVIII-XX, Cluj-Napoca, 2010, p. 293-305. Cuvinte cheie: Demografie ; Familie ; Europa ; Sec. 19-20 ; Demography ; Family ; Europe ; 19th-20th c.


1496. Bolovan Ioan ; Bolovan, Sorina Paula. From Tradition to Modernisation. The Romanian Family in Transylvania in the Modern Era (1850-1918). In: Demographic changes in the time of industrialization (1750-1918), Cluj-Napoca, 2009, p. 147-158. Cuvinte cheie: Demografie ; Transilvania (România) ; 1850-1918 ; Demography ; Transylvania (Romania).


1497. Bolovan, Ioan ; Bolovan, Sorina Paula. Impactul Primului Război Mondial asupra familiei din Transilvania (The impact of World War I on the Transylvanian family). In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 783-796. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; Transilvania (România) ; Familie ; World War I (1914-1918) ; Transylvania (Romania) ; Family.


1498. Bolovan, Ioan ; Bolovan, Sorina Paula. Societatea civilă românească din Arad în timpul dualismului (The civil Romanian society from Arad during the dualism). In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 401-408. Cuvinte cheie: Societate civilă ; Arad, Orașul (România) ; 1867-1918.


1499. Bolovan, Ioan ; Lăpădatu, Liana. Aspecte privind emigrantul român din Transilvania înainte de Primul Război Mondial: statut și percepție (Aspects regarding the Romanian immigrant from Transylvania before World War I: status and perception). In: Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), Arad, 2010, p. 369-374. Cuvinte cheie: Români ; Imigranți ; Transilvania (România) ; Sec.19-20 ; Romanians ; Emigration & immigration ; Transylvania (Romania) ; 19th-20th c.


1500. Bolovan, Ioan ; Onofreiu, Adrian. Din nou despre regimentul grăniceresc român năsăudean (The Romanian Năsăud frontier guards regiment). In: Reconstituiri istorice. Idei, cuvinte, reprezentări. Omagiu profesorului Iacob Mârza, Alba Iulia, 2006, p. 391-406. Cuvinte cheie: Grăniceri ; Năsăud, Orașul (România) ; Sec. 18-19.


1501. Bolovan Sorina. Aspecte ale ciclului vietii familiale in satul romanesc din nord-vestul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea = Aspects du cycle de la vie familliale dans le village roumain du nord-ouest de la Transylvanie au milieu du XIXe siecle. In: Sabin Manuila. Istorie si demografie, Cluj-Napoca, 1995, p. 127-134. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie istorică ; Statistica istorica ; Epidemii ; Calamitati.


1502. Bolovan Sorina. Consideratii istorice si istoriografice privind demografia istorica = Considérations historiques et historiographiques a l'égard de la démographie historique. In: Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1999, p. 35-44; Revista Bistritei, 1999, 12-13, p. 35-44. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie istorică ; Statistica istorica ; Epidemii ; Calamitati.


1503. Bolovan Sorina. Problema varstei la casatorie la romanii din Transilvania in a doua jumatate a secolului al XIX-lea (La question de l'age au mariage des Roumains de Transylvanie). In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 477-474. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie ; Statistica ; Epidemii ; Calamitati ; Habitat.


1504. Bolovan Sorina. Reconstituirea familiei in satul romanesc din Transilvania in a doua jumatate a sec. al XIX-lea. Studiu de caz (Ardeova, jud. Cluj) = La réconstitution de la famille dans le village roumain de Transylvanie pendant la deuxieme moitié du XIXe siecle. In: Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Muresanu, Cluj-Napoca, 1998, p. 329-350. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie istorică ; Statistica istorica ; Epidemii ; Calamitati.


1505. Bolovan Sorina ; Bolovan Ioan. Cercetarile romanesti de demografie istorica la sfarsit de mileniu (Recherches roumaines de démographie historique à la fin du millénaire). In: Romanian Studies at the Turn of the Century, Iasi, Oxford, Portland, 2000, p. 67-78. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie.


1506. Bolovan Sorina ; Bolovan Ioan. Initiative romanesti privind problemele schimbului de populatie in primii ani ai celui de al doilea razboi mondial (1939-1941) (Initiatives roumaines concernant les problèmes d'échange de population les premières années de la deuxième guerre mondiale). In: Romania si relatiile internationale in secolul XX, Cluj-Napoca, 2000, p. 90-116. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


1507. Bolovan Sorina ; Bolovan Ioan. Problemele demografice ale Transilvaniei intre stiinta si politica (1920-1945). Studiu de caz = Les problemes démographiques de la Transylvanie entre science et politique. Etude de cas. In: Transilvania intre medieval si modern, Cluj-Napoca, 1996, p. 119-131. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie istorică ; Statistica istorica ; Epidemii ; Calamitati.


1508. Bolovan, Sorina Paula. Perspectiva multiplă în predarea istoriei (Multiple perspective in teaching history). In: Perspective demografice, istorice, sociologice, Cluj-Napoca, 2008, p. 407-414. Cuvinte cheie: Istorie ; Didactică.


1509. Bolovan, Sorina Paula ; Bolovan, Ioan. Căsătoriile mixte în Transilvania la sfârșitul epocii moderne. Considerații demografice (Mixed marriages in Transylvania at the end of the modern epoch. Demographic considerations). In: Căsătorii mixte în Transilvania (sec. XIX-începutul sec. XX), Arad, 2005, p. 87-108. Cuvinte cheie: Demografie ; Căsătorie ; Transilvania (România) ; 1895-1914.


1510. Bolovan, Sorina Paula ; Bolovan, Ioan. Contribuții privind divorțialitatea în Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX (Contributions regarding divorce in Transylvania at the end of the 19th century and beginning of the 20th century). In: Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), Arad, 2010, p. 99-114. Cuvinte cheie: Demografie ; Divorț ; Transilvania (România) ; Sec. 19-20 ; Demography ; Divorce ; Transylvania (Romania) ; 19th c.


1511. Bolovan, Sorina Paula ; Bolovan, Ioan. Die Bevölkerung der Stadt Klausenburg im 20. Jahrhundert. In: Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa, Cluj-Napoca, 2007, p. 203-216. Cuvinte cheie: Cluj-Napoca, Orașul (România) ; Populație ; Sec. 20.


1512. Bolovan, Sorina Paula ; Bolovan, Ioan. Familie și comportament matrimonial în Transilvania între 1850 și 1914 (între tradiție și modernizare) (Family and matrimonial behaviour in Transylvania between 1850 and 1914 (between tradition and modernization)). In: Om și societate. Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2007, p. 107-134. Cuvinte cheie: Demografie ; Statistică ; Transilvania (România) ; Sec. 19-20 ; Căsătorie ; Familie ; Transilvania (România) ; Sec. 19-20.


1513. Bolovan, Sorina Paula ; Bolovan, Ioan. Ilegitimitatea în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: contribuții statistico-demografice (Illegitimacy in Transylvania in the second half of the 19th c.: statistic- demographic contributions). In: Populația României. Trecut, prezent, viitor, Cluj-Napoca, 2006, p. 223-231. Cuvinte cheie: Istorie socială ; Demografie ; Transilvania (România) ; Sec. 19.


1514. Bolovan, Sorina Paula ; Bolovan, Ioan. Mutazioni demografiche in Transilvania negli anni della prima guerra mondiale. In: Războiul și societatea în secolul XX - Guerra e societa nel XX secolo, Cluj-Napoca - Roma, 2007, p. 106-119. Cuvinte cheie: Demografie ; Transilvania (România) ; Război mondial (1914-1918).


1515. Bolovan, Sorina Paula ; Bolovan, Ioan. Politică și demografie în mișcarea de emancipare națională a românilor din Transilvania în epoca modernă (Politics and demography in the national emancipation movement of the Romanians from Transylvania in the modern epoch). In: Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, 2010, p. 375-391. Cuvinte cheie: Români ; Demografie ; Situație politică ; Transilvania (România) ; 1848-1918 ; Romanians ; Demography ; Political conditions ; Transylvania (Romania) ; 1848-1918.


1516. Bolovan, Sorina Paula ; Bolovan, Ioan. Populația orașului Cluj în secolul al XX-lea (The population of Cluj in the 20th c.). In: Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică. Omagiu profesorului Liviu Maior, Cluj-Napoca, 2005, p. 213-239. Cuvinte cheie: Populație ; Cluj-Napoca, Orașul (România) ; Sec. 20.


1517. Bolovan, Sorina Paula ; Bolovan, Ioan ; Lăpădatu, Ioana. L’illegitimite en Transylvanie dans la seconde moitie du XIXe sičcle: Contribution statistico-demographiques. In: Concubinage, Illegitimacy and Morality on the Romanian Territory between the 17th and 20th Century, Arad, 2005, p. 79-92. Cuvinte cheie: Istorie socială ; Demografie ; Transilvania (România) ; Sec. 19.


1518. Bolum, Marian ; Giurcanu, Costel. Medalii dedicate unirii din 1859 și memoriei domnitorului Alexandru Ioan Cuza (Medals dedicated to the union in 1859 and to the memory of ruler Alexandru Ioan Cuza ). In: Unirea Principatelor Române, Focșani, 2009, p. 93-102. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Cuza, Alexandru Ioan ; Medalii ; Personalities -- Politics ; Romania ; Cuza, Alexandru Ioan ; Medals.


1519. Bonaț, Daliana. Programele culturale ale Bibliotecii județene "Petre Dulfu" (The cultural programmes of the Local Library "Petre Dulfu"). In: Șișeștii. Vatră străbună. Volumul II, Baia-Mare, 2004, p. 259-262. Cuvinte cheie: Biblioteci ; Baia Mare, Orașul (România).


1520. Bonda, Ioana. Alegerea ultimului episcop al diecezei de Făgăraș: Alexandru Șterca Șuluțiu (The election of the last bishop of Făgăraș: Alexandru Șterca Șuluțiu). In: Școala Ardeleană. Vol. 3. 240 de ani de la moartea marelui arhiereu și luptător național Ioan Inochentie Micu-Klein 1768-2008, Oradea, 2009, p. 410-422. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șterca Șuluțiu, Alexandru ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șterca Șuluțiu, Alexandru.


1521. Bonda Ioana Mihaela. Alexandru Sterca Sulutiu - Istoric si teolog (Historien et théologien). In: Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica: istorie si spiritualitate, Blaj, 2003, p. 389-396; Trans R, 2004, 13, nr. 1, p. 34-41 (in lb franceza). Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; STERCA SULUTIU ALEXANDRU (1794-1867).


1522. Bonda, Ioana Mihaela. Alexandru Șterca Șuluțiu. Istoric și teolog (Alexandru Șterca Șuluțiu. Historian and theologian). In: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică: Istorie și spiritualitate, Blaj, 2003, p. 389-396. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șterca Șuluțiu, Alexandru.


1523. Bonda, Ioana Mihaela. Aspetti delle relazioni della Santa Sede con le Chiese ortodosse, riflessi nei periodici romeni di Transilvania (1878-1900). In: I Romeni e la Santa Sede, Bucarest; Roma, 2004, p. 156-161. Cuvinte cheie: Vatican ; Relații interconfesionale ; Biserica ortodoxă ; Transilvania (România) ; 1878-1900 ; Presă.


1524. Bonda, Ioana Mihaela. Centru și periferie în discursul mitropolitului greco-catolic Alexandru Șterca Șuluțiu. Momentul Conferințelor de la Blaj (1858) (Centre and suburb in the Greek-Catholic bishops Alexandru Șterca Șuluțiu's discourse. The Blaj conferences (1858)). In: Centru și periferie, Bistrița, 2004, p. 162-166. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șterca Șuluțiu, Alexandru ; 1858.


1525. Bonda, Ioana Mihaela. Un mitropolit în fruntea delegației naționale românești de la Viena (octombrie-noiembrie 1861) (A metropolitan bishop leading the national Romanian delegation in Vienna ( October-November 1861)). In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 151-158. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șterca Șuluțiu, Alexandru.


1526. Bondarenco, Ecaterina. Restaurarea unei marame din Patrimoniul Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (Head dress restoration from National Museum of Archaeology and History of Moldova's patrimony). In: Studii de muzeologie. Volum dedicat aniversării a XXV-a a Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei. Vol. I, Chișinău, 2008, p. 129-132. Cuvinte cheie: Textile și țesături ; Conservare și restaurare ; Republica Moldova.


1527. Bondoc-Crețu, Ileana. Broderie bizantină - tradiție și "inovație": modificări de tehnică descoperite în timpul restaurării (Byzantium embroidery - tradition and "innovation": technical alterations found during the restoration). In: Restaurare. Știință - Artă, Brașov, 2005, p. 154-161. Cuvinte cheie: Broderie ; Conservare și restaurare.


1528. Bondoc, Dorel. The officina of Ambiurus from Cioroiul Nou, Cioroiași commune, Dolj county. In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 107-118. Cuvinte cheie: Ateliere ; Dacia Romană ; Coroiul Nou, Satul (România).


1529. Bondoc, Dorel. Old and New Data about the Late Roman Fortification from the Island Ostrovul Mare, Gogoșu Commune, Mehedinți County, Romania. In: Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 490-499. Cuvinte cheie: Fortificații romane ; Ostrovul Mare, Insula (România).


1530. Bondoc, Dorel ; Popa, Alexandru. Despre unele descoperiri de epocă romană de la Cioroiu Nou (Some Roman epoch findings from Cioroiu Nou). In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Artefacte (Arheologie) ; Dacia Romană ; Artifacts (Archaeology) ; Roman Dacia.


1531. Bondor, George. Genealogia ca interpretare și critică a culturii. Nietzsche și scrierea istoriei (Genealogy as the culture's interpretation and criticism. Nietzsche and wrtiting the history). In: In medias res. Studii de istorie culturală, Iași, 2007, p. 97-117. Cuvinte cheie: Filosofi ; Germania ; Nietzsche, Friedrich ; Istoriografie ; Philosophers ; Germany ; Nietzsche, Friedrich ; Historiography.


1532. Bondor, George. Ințelegere și adevăr. Poiecte hermeneutice în romantism (Truth and comprehension. Hermeneutical projects in romanticism). In: Romantism și modernitate: atitudini, reevaluări, polemici, Iași, 2009, p. 331-349. Cuvinte cheie: Hermeneutică ; Romantism ; Hermeneutics ; Romanticism.


1533. Boranda Georgeta. Crucisatorul "Elisabeta" - o nava intrata in legenda (Le croiseur "Elisabeta" - un navire légendaire). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Constanta, 2001, p. 95-99. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Armata.


1534. Boranda Georgeta. Divizia de Mare - o structura constanteana a Marinei Militare Romane (La Division marine - structure militaire de la Marine Roumaine). In: Studii istorice dobrogene, Constanta, 2003, p. 319-333. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Armata.


1535. Boranda Georgeta. Evolutia armelor sub apa folosite in marina, ilustrata in expozitia de baza si in parcul Muzeului Marinei Romane (L'évolution des armées acvatiques de la marine, illustrée par l'exposition du Musée de la Marine Roumaine). In: Muzeele tehnice la inceput de mileniu III, Iasi, 2001, p. 163-168. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Armata.


1536. Boranda Georgeta. Porturi dobrogene - Sulina. Scurt istoric (Brève histoire des ports de Dobrogea - Sulina). In: Dobrogea - repere istorice, Constanta, 2000, p. 33-37. Cuvinte cheie: Romania ; Judete ; Localitati ; Sulina.


1537. Borandă, Georgeta. Divizia de Mare - o structură constănțeană a Marinei Militare Române (The Sea Division - a Constanța structure of the Romanian Military Navy). In: Studii istorice dobrogene, Constanța, 2003, p. 319-333. Cuvinte cheie: Armată ; Marină ; România.


1538. Borandă, Georgeta. Operațiunile militare desfășurate în sudul Basarabiei în anul 1918 (Military operations in South Basarabia in 1918). In: 1918-2008. 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România, Constanța, 2008, p. 90-95. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; Basarabia ; 1918.


1539. Borbély, Ștefan. "Camera din intre" ("The intre room"). In: T(z)ara noastră. Stereotipuri și prejudecăți, București, 2006, p. 100-113. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; România.


1540. Borbély, Ștefan. Iepurașul de Paști și câteva considerații despre calendarul creștin (The Easter bunny and some remarks on the Christian calendar). In: Romania occidentalis. Romania orientalis. Volum omagial dedicat Prof. Univ. Dr. Ion Taloș, Cluj-Napoca, 2009, p. 75-92. Cuvinte cheie: Calendar ; Creștinism ; Calendars ; Christianity.


1541. Borca, Ruxandra ; Simion, Dumitrița. Vladimir Ghika - "Marele vagabond" apostolic al secolului XX (Vladimir Ghika- "The great apostolic wanderer" of the 20th c.). In: Romanitate, Românitate, Universalitate. Vol. III, București, 2004, p. 173-189. Cuvinte cheie: Preoți ; România ; Ghika, Vladimir.


1542. Borcea, Liviu. Considerații cu privire la "Primatum Honoris" și locul scaunului constantinopolitan în ierarhia Bisericii (secolele IV-VI) (Opinions on "Primatum Honoris" and the Constantinople Seat in the church hierarchy (4th -6th c.)). In: Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea - O viață în slujba bisericii și a școlii românești, București, 2005, p. 351-357. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Cler ; Sec. 4-6.


1543. Borcea, Liviu. Frica și atitudinea față de violență în Bizanț în ultimele decenii de existență a statului (Fear and the attitude to violence in Byzantuim during the last decades of the state's existence). In: Byzance aprčs Byzance, Cluj-Napoca, 2004, p. 124-130. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; Imperiul Bizantin ; Sec. 15.


1544. Borcea Liviu. Moaste ale unor sfinti bizantini la Biharea in secolul al XII-lea (Reliques de saints byzantins à Biharea). In: Istoria - ca experienta intelectuala, Oradea, 2001, p. 89-93. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


1545. Bordasiu, Cornelia ; Cozmei, Mihaela Maria Stavrofora ; Anastasie, Ierodiacon ; Robu, Aurel ; Munteanu, Minodora Monahia ; Țiculeanu, Gelu. Intervenții de restaurare la icoana "Maica Domnului cu pruncul", "Cipriota" (Restoration of the icon "The Holy virgin with Jesus", "Cipriota"). In: Restaurare. Știință - Artă, Brașov, 2005, p. 71-77. Cuvinte cheie: Icoane ; Conservare și restaurare ; România.


1546. Bordaș, Liviu. Imaginea Indiei în primele cărți de istorie și geografie tipărite în românește (India's image in the first printed Romanian history and geography books). In: In Honorem Gabriel Ștrempel, Satu Mare, 2006, p. 78-97. Cuvinte cheie: Manuale ; România ; Geografie ; Sec. 19 ; India.


1547. Bordeianu, Cătălin. O istorie.. regăsită (Considerații asupra lucrării: "Istoria politicească a Dachiei și a neamului românesc" de Ludwig Albrecht Gebhardi) (A recovered.. history (Cosiderations on : "The political history of Dacia and the Romanian people" by Ludwig Albrecht Gebhardi)). In: Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Național. Cercetare. Valorificare, Craiova, 2008, p. 37-44. Cuvinte cheie: Dacia ; Istoriografie.


1548. Bordeiu Puiu. Crearea primelor structuri legionare in Dobrogea (1932-1933) (La fondation des premiers structures légionaires ŕ Dobroudja). In: Studii istorice dobrogene, Constanta, 2003, p. 372-383. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Politica interna ; Administratie.


1549. Bordeiu Puiu ; Ciorbea Valentin. Aspecte din activitatea desfasurata de miscarea legionara in Dobrogea (1933-1940) = Aspects de l'activité développée par le mouvement légionnaire en Dobroudja. In: Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focsani, 1999, p. 493-516. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Politica interna ; Administratie.


1550. Bordeiu, Puiu Dumitru. Crearea primelor structuri legionare în Dobrogea (1932-1933) (The first legionary structures in Dobrudja (1932-1933)). In: Studii istorice dobrogene, Constanța, 2003, p. 372-383. Cuvinte cheie: Mișcarea legionară ; Dobrogea (România) ; 1932-1933.


1551. Borhi, László. Răspunsul vestic la tranziția din Ungaria (The Western answer to the transition in Hungary). In: 1989 - An decisiv în istoria Europei, Cluj-Napoca, 2008, p. 231-248. Cuvinte cheie: Ungaria ; 1990-2000.


1552. Boriceanu, Daniela. De la magia versului la rigoarea oratorică în discursul titulescian (From the magic of poetry to the rigour of oratory). In: Nicolae Titulescu. Eternitatea unui destin exemplar, Slatina, 2005, p. 189-193. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Titulescu, Nicolae ; Discursuri.


1553. Born, Robert. Die Rückführung der Gebeine Dimitrie Cantemirs im Kontext der Geschichtspolitik in Rumänien der 1930er Jahre. In: Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte, Leipzig, 2008, p. 276-289. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Cantemir, Dimitrie.


1554. Born, Robert. Spätantike Stadtgrenzen und Christianisierung in Histria und Tropaeum Traiani. In: Räume der Stadt. Von der Antike bis Heute, Berlin, 2008, p. 51-78. Cuvinte cheie: Creștinism ; Histria ; Tropaeum Traiani.


1555. Boroffka Nikolaus. O piesa de argint din zona Tarnavelor (Une pièce en argent de la zone de Tarnave). In: In memoriam Radu Popa, Cluj-Napoca, 2003, p. 121-128. Cuvinte cheie: Romania ; Romani ; Etnogeneza ; Popoare migratoare.


1556. Boroffka Nikolaus. Zu einem Axtfragment aus "Ungarn" =. In: Transsilvanica. Gedenkschrift für Kurt Horedt. Internationale Archäologie. Studia honoraria 7, Rahden, 1999, p. 59-69. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca bronzului.


1557. Boroffka, Nikolaus ; Boroffka, Rodica. Ein neues Schwert aus Südrumänien. In: Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dâmbovița oblata, Iași, 2005, p. 505-514. Cuvinte cheie: Săbii ; Epoca bronzului ; România.


1558. Boroffka, Nikolaus ; Ridiche, Florin. Der Gußformenfund von Plenița, Kreis Dolj, Rumänien. Descoperiri de tipare pentru turnarea bronzului de la Plenița, județul Dolj. In: Bronzefunde aus Rumänien II, Bistrița - Cluj-Napoca, 2005, p. 133-208. Cuvinte cheie: Epoca bronzului ; Descoperiri arheologice ; Plenița, Comuna (România).


1559. Boroica, Ioan. Aspecte ale comunizării satului maramureșean în anul 1948. Acțiune politică și "reacțiune" (The collectivization of Maramureș village in 1948. Political action and "reaction"). In: Satul maramureșean 1945-1989. Viața socială, economică, politică, culturală și religioasă. Studii și documente. Vol. 1, Sighetul Marmației, 2005, p. 104-143. Cuvinte cheie: Viață rurală ; Comunism ; Maramureș (România) ; 1948.


1560. Boroica, Ioan. Două ierni fierbinți în Maramureș: 18 octombrie 1944-9 aprilie 1945 și 18 octombrie 1945-13 martie 1946 (Two hot winters in Maramureș : October 18, 1944 -April 9, 1944 and October 18,1945 -March 13, 1946). In: Satul maramureșean 1945-1989. Viața socială, economică, politică, culturală și religioasă. Studii și documente. Vol. 1, Sighetul Marmației, 2005, p. 46-56. Cuvinte cheie: Maramureș (România) ; 1944-1946.


1561. Boroneant Vasile ; Boroneant Adina. Roman finds at Schela Cladovei, Mehedint County. In: Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 106-275 n.Chr., Bucuresti, 2001, p. 161-169. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


1562. Boroneanț, Adina. Early Neolithic Lithic Industries (The Banat and Transylvania). In: In honorem Silvia Marinescu Bîlcu - 70 ani, București, 2005, p. 19-36. Cuvinte cheie: Neolitic ; Banat (România) ; Neolitic ; Transilvania (România).


1563. Boroneanț, Vasile. Dunărea - factor generator de cultură și civilizație în preistoria continentului european (The Danube -source of culture and civilization in the pre history of Europe). In: 30 de ani de la inaugurarea oficială a sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier I (1972-2002), Craiova, 2003, p. 231-252. Cuvinte cheie: Preistorie ; Dunărea, Fluviul ; Porțile de Fier (România).


1564. Boroneanț, Vasile ; Mănucu-Adameșteanu, Gheorghe ; Ștefan, Cristian. Chitila "Cărămidărie". Raport preliminar privind campania 2005 (Chitila "Cărămidărie". Preliminary report on the 2005 campaign). In: Cercetări arheologice în București. VII, București, 2007, p. 45-53. Cuvinte cheie: Chitila, Orașul (România) ; Săpături arheologice ; 2005.


1565. Boros Daniel. Situatia internationala interbelica prezentata de publicatiile reghinene "Semanatorul" si "Credinta" (La situation internationale entre les guerre, illustrée par les publications "Semanatorul" et "Credinta" de Reghin). In: Reghinul cultural, Reghin, 2002, vol. VI, p. 216-228. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria presei.


1566. Boroș, Doina. Dovezi arheologice privind unele elemente de decorație murală antică (Considerații tehnice) (Archaeological evidence for some ancient mural decoration elements (Technical considerations)). In: Arheometrie în România, Cluj-Napoca, 2008, p. 230-233. Cuvinte cheie: Pictură murală ; Dacia Romană ; Mural painting ; Roman Dacia.


1567. Boroș, Doina ; Vajda, Cătălina. Restaurarea unei fețe de pernă (The restoration of a pillow case). In: Restaurare. Știință - Artă, Brașov, 2005, p. 167-171. Cuvinte cheie: Textile și țesături ; Conservare și restaurare ; România.


1568. Borsa, Gedeon. Clavis Typographorum Regionis Carpathiae. In: In Honorem Gernot Nussbächer, Brașov, 2004, p. 237-242. Cuvinte cheie: Istoria tiparului ; Cărți ; Sec. 19 ; Biblioteconomie.


1569. Borsi-Kálmán Béla. Le nationalisme et l'intelligentsia hongroise dans les années 1989-1997. In: Historia manet, Bucuresti, 2001, p. 441-454. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


1570. Borș, Silviu. Tipărituri râmnicene de secol XVIII la Sibiu (Printings from 18th c. from Râmnic in Sibiu). In: Episcopia Râmnicului - 500 de ani de la înființare, Râmnicu Vâlcea, 2005, p. 517-519. Cuvinte cheie: Carte veche ; Râmnicu Vâlcea, Orașul (România) ; Sibiu, Orașul (România) ; Sec. 18.


1571. Borșa, Sanda. Procesul colectivizării în România: mecanismele subordonării lumii rurale (The collectivization process in Romania: rural world subordination mechanisms). In: Stat și viață privată în regimurile comuniste, Iași, 2009, p. 11-120. Cuvinte cheie: Agricultură ; Colectivizare ; România ; 1949-1962 ; Agriculture ; Collectivism ; Romania ; 1949-1962.


1572. Bortă, Miluță Th. Evoluția stării de spirit românești generată de personalitatea și epoca lui Ștefan cel Mare (The influenece of Stephen the Great's personality on the Romanian spirit). In: Ștefan cel Mare și Sfânt - 500. Evocări băcăuane, Bacău, 2004, p. 122-131. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei ; Reprezentări sociale.


1573. Borțan, Dumitru. Relațiile interetnice în viziunea Asociațiunii ASTRA (The inter- ethnical relations in ASTRA's Association vision). In: Educația și integrarea Europeană, Sibiu, 2007, p. 76-79. Cuvinte cheie: Societăți culturale ; Transilvania (România) ; Relații interetnice ; Culture -- Associations ; Transylvania (Romania) ; Interethnic relations.


1574. Borțun, Cătălin. Colectivizarea în comuna Izvoarele (Collectivization in Izvoarele commune). In: Colectivizare în Teleorman (1949-1962), Onești, [2010], p. 258-282. Cuvinte cheie: Colectivizare ; Izvoarele, Comuna (România) ; Collectivism ; Izvoarele, commune (Romania).


1575. Borza, Vasile. 100 de ani de la apariția primei Enciclopedii românești (100 years since the publication of the first Romanian Encyclopedia). In: Astra ieri și azi. Realizări și perspective. Vol. 3, Baia Mare, 2005, p. 73-80. Cuvinte cheie: Enciclopedie ; România ; 1896-1904.


1576. Borzan Maria. Din istoricul Muzeului Etnografic Reghin = De l'historique du Musée Ethnographique de Reghin. In: Reghinul cultural, Reghin, 1999, vol. 4, p. 213-220. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Muzee ; Patrimoniu.


1577. Borzan Maria. Muzeele - temple slujite cu veneratie (Les musées - temples vénérés). In: Reghinul cultural, Reghin, 2001, vol. V, p. 306-308. Cuvinte cheie: Romania ; Muzee ; Colectii ; Conservare. Restaurare ; Patrimoniu.


1578. Borzan Maria. Muzeul etnografic din Reghin = Le musée ethnographique de Reghin. In: Reghinul cultural, Reghin, 1994, p. 178-191. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Muzee ; Patrimoniu.


1579. Borziac Ilie ; Chirica Codrin-Valentin. Pieces de marne du Paléolithique superieur de la Vallée du Dniestr =. In: Préhistoire Européenne, vol. 9, 1997. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


1580. Borziac Ilie ; Chirica Vasile. Consideratii referitoare la musterianul dintre Nistru si Carpati = Considérations sur le Moustérien d'entre le Dniestr et les Carpates. In: Studia in honorem Ion Niculita, Chisinau, 1999, p. 13-20. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


1581. Borziac, Ilie ; Chirica, Vasile. Periodisation culturelle, chronologie relative et radiometrique des facies du paleolithique superieur de l'espace carpato-dnistréen. In: Etablissements et habitations prehistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du colloque de Iași 10-12 decembre 2007, Iași, 2008, p. 7-50. Cuvinte cheie: Paleolitic ; Moldova (România) ; Cronologie ; Paleolithic ; Moldavia (Romania) ; Chronology.


1582. Borziac Ilie ; Chirica Vasile ; Wanli Maher. Considérations concernant le Moustérien sur l'espace comprims entre le Dniestr et les Carpates. In: Premieres hommes modernes de la Péninsule Iberique. Actes du Coll. de la Comission VIII de l'UISPP, Lisboa, 2000, p. 37-44. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


1583. Borzási, István ; Kiss, Lehel. Scurtă istorie a baptiștilor maghiari din Transilvania (Short history of the Magyar Baptists from Transylvania). In: Scurtă istorie a bisericilor și comunităților religioase din Transilvania, Cluj-Napoca, 2008, p. 205-222; In lb. maghiară, in: Az erdélyi egyházak és vallási közösségek rövid története, Cluj-Napoca, 2008, p. 203-220. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Baptiști ; Maghiari ; Transilvania (România) ; History -- Church (org.) ; Baptists ; Hungarians ; Transylvania (Romania).


1584. Bos, Jan Willem. Mâini întinse peste continent. O viziune personală asupra relațiilor româno-olandeze (Shaking hands over the continent. A personal view on the Romanian - Dutch relations). In: 2000 de ani de relații intereuropene Orient-Occident, București, 2004, p. 311-318; în lb. engleză p. 633-640. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Olanda ; Sec. 19-21.


1585. B oschenstein, Bernhard. L'involution - réponse a une constellation biographique. Ŕ propos de la genčse du Méridien. In: Paul Celan. Biographie und Interpretation/Biographie et interprétation, Konstanz - Paris - Iași, 2000, p. 193-200. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Evrei ; Celan, Paul.


1586. Bosoanca Traian. Din viata si activitatea lui Dumitru Antal. In: Reghinul cultural, Reghin, 2002, vol. VI, p. 186-199. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; ANTAL DUMITRU (1894-1971).


1587. Bosoanca Traian. Dr. Eugen Trutia. In: Reghinul cultural, Reghin, 2001, vol. V, p. 244-251. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; TRUTIA EUGEN (1879-1968).


1588. Bosomitu, Ștefan ; Muraru, Andrei. Securitatea și atentatele cu colete-capcană împotriva lui Nicolae Penescu, Paul Goma și Șerban Orescu (3-4 februarie 1981) (Securitatea and the trap-parcel attacks against Nicolae Penescu, Paul Goma and Șerban Orescu (3-4 February 1981)). In: Stat și viață privată în regimurile comuniste, Iași, 2009, p. 386-406. Cuvinte cheie: Poliție politică ; Terorism ; Asasinat ; România ; 1981 ; Secret police ; Terrorism ; Assassinations & assassination attempts ; Romania ; 1981.


1589. Bot, Ioana. Imaginea patriei în poezia lui Mihai Eminescu, față cu stereotipiile criticii (The homeland image in Mihai Eminescu's poems face to face with the critics' stereotypes). In: T(z)ara noastră. Stereotipuri și prejudecăți, București, 2006, p. 226-239. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Eminescu, Mihai ; Critică și interpretare.


1590. Bot, Ioana. Imaginea Romei antice în poezia patriotică a lui Mihai Eminescu (Ancient Rome in Eminescu's patriotic poems). In: Cercetarea antropologică în România, Cluj-Napoca, 2004, p. 63-75. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Eminescu, Mihai.


1591. Bot Ioana. Portrait du poète national en jeune dieu. In: Nation and National Ideology. Past, Present and Prospects, Bucuresti, 2002, p. 235-265. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; EMINESCU MIHAI (1850-1889).


1592. Bota, Emilian. Das römische Napoca. In: Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa, Cluj-Napoca, 2007, p. 19-30. Cuvinte cheie: Napoca.


1593. Bota Emilian ; Tentea Ovidiu ; Voisian Valentin. Edificiul public din punctul Tomus (E1) (L'édifice public de Tomus). In: Alburnus Maior I, Bucuresti, 2003, p. 433-446; p. 429-442 in lb.engleza. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


1594. Bota, Ioan. Scoaterea în afara legii a Bisericii Române Unite, greco-catolice acum 60 de ani (1 decembrie 1948-1 decembrie 2008) (The outcast of the United Romanian Church, Greek-Catholic 60 years ago (December 1, 1948 - December 1, 2008)). In: Biserica Română Unită (Greco-Catolică). 60 de ani de la desființare, Cluj-Napoca, 2009, p. 31-38. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Persecuții religioase ; România ; 1945-1948 ; Greek-Catholic Church ; Religious persecution ; Romania ; 1945-1948.


1595. Bota, Ioan M. Cinstirea unui mare și vrednic înaintaș - prefectul Ioan Buteanu (In honour of a great forerunner - the prefect Ioan Buteanu). In: Maramureș vatră de istorie milenară. V, Cluj-Napoca, 2004, p. 303-306. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Buteanu, Ioan ; Monumente comemorative.


1596. Bota, Ioan M. Familia Dunca de Șieu în fața istoriei (The family Dunca de Șieu in front of the history). In: Maramureș vatră de istorie milenară. V, Cluj-Napoca, 2004, p. 337-342. Cuvinte cheie: Dunca de Șieu (familia) ; Genealogie.


1597. Bota, Ioan M. Pagini din istoria suferințelor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în perioada 1945-1989 (The ordeal of the Romanian Greek Catholic Church, between 1945-1989). In: Experimentul Pitești. Vol. 2. Opresiunea cultelor religioase din România în timpul dictaturii comuniste, Pitești, 2003, p. 91-106. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; România ; 1945-1989.


1598. Botar, Dumitru. Nicolae Titulescu - deputat de Romanați (Nicolae Titulescu - Romanați deputy). In: Nicolae Titulescu. Eternitatea unui destin exemplar, Slatina, 2005, p. 97-98. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Titulescu, Nicolae.


1599. Bote, Maria. Evangheliile Ficționale - Scriitura omului zero (Fictional Gospels - The work of the zero man). In: Teme actuale, Cluj-Napoca, 2008, p. 104-115. Cuvinte cheie: Teologie dogmatică ; Cristologie ; Dogmatic theology ; Chrystology.


1600. Bote, Maria. Meditații la tâmplele unui veac de singurătate (Meditations on a century of solitude). In: Repere ale exegezei contemporane, Cluj-Napoca, 2008, p. 42-60. Cuvinte cheie: Literatură română ; Estetică ; România ; Sec. 20 ; Romanian literature ; Aesthetics ; Romania ; 20th c.


1601. Bote, Maria. Șah-Matul Șahului. Julio Cortazár, Șotron. O estetică a conspirației spațiului (Checkmate to the shah. Julio Cortazár, hopscotch. Aesthetics of space conspiracy). In: Teme actuale, Cluj-Napoca, 2008, p. 97-103. Cuvinte cheie: Scriitori argentinieni ; Cortázar, Julio ; Estetică ; Writers ; Argentinian literature ; Cortázar, Julio ; Aesthetics.


1602. Botea, Bianca. "Valoare colectivă" și discurs performativ asupra interculturalității: o abordare a noilor procese de dezvoltare la Jimbolia ("Collective value" and performance discourse on interculturality: an approach of the new development in Jimbolia). In: Banatul din memorie. Studii de caz, Timișoara, 2008, p. 223-245. Cuvinte cheie: Jimbolia, Orașul (România) ; Relații interetnice ; Cultură și civilizație ; Jimbolia, city (Romania) ; Interethnic relations ; Culture & civilization.


1603. Boteva, Dilyana. The graves from Vratsa (Bulgaria) and Adjigiol (Romania) reconsidered. In: Promovarea dezvoltării durabile în spațiul dunărean prin cooperare culturală și științifică, Cluj-Napoca, 2010, p. 85-97. Cuvinte cheie: Morminte ; Vratsa, Orașul (Bulgaria) ; Adjigiol, Orașul (Ucraina) ; Graves ; Vratsa, city (Bulgaria) ; Adjigiol, city (Ukraine).


1604. Botez, Tamara. Cedarea Basarabiei și a nordului Bucovinei în presa ieșeană (iunie-iulie 1940) (The cession of Basarabia and North Bukovina in the press from Jassy (June- July 1940)). In: Pro Basarabia - repere istorice și naționale, Iași, 2007, p. 145-149. Cuvinte cheie: Situație politică ; România ; 1940 ; Articole din periodice ; Political conditions ; Romania ; 1940 ; Articles & journals.


1605. Botezan Ioana. Corespondenta primita de Ioan Micu Moldovan - importanta sursa de documentare stiintifica = La correspondance reçue par Ioan Micu Moldovan - importante source de documentation scientifique. In: D. Prodan - Putera modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 237-249. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Corespondență.


1606. Botezan Ioana. Corespondenta unor intelectuali cu Ioan Micu Moldovan in a doua jumatate a secolului al XIX-lea (La correspondance de certains intellectuels avec Ioan Micu Moldovan). In: Reghinul cultural, Reghin, 2002, vol. VI, p. 113-145. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Corespondenta.


1607. Botezan Ioana. Din corespondenta primita de Dimitrie Moldovan intre 1857-1865 (La correspondance reçue par Dimitrie Moldovan). In: Societate si civilizatie, Targu-Mures, 2002, p. 288-305. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Corespondenta.


1608. Botezan, Liviu. Contribuția bisericii Greco-Catolice la formarea ideologiei și conștiinței naționale în perioada 1754-1848 (The contributin of thr Greek-Catholic Church to the creation of the national conscience and ideology between 1754-1848). In: Școala Ardeleană. Vol. 2, Oradea, 2007, p. 69-80. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Transilvania (România) ; Naționalism ; 1754-1848 ; Greek-Catholic Church ; Transylvania (Romania) ; Nationalism ; 1754-1848.


1609. Botezan Liviu. Dezbaterea si votarea legii urbariale de catre Dieta Transilvaniei din 1846-1847 (Le débat et la votation de la loi de réglementation urbariale par la Dičte de Transylvanie de 1846-1847). In: Societate si civilizatie, Targu-Mures, 2002, p. 441-454. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Societate ; Economie.


1610. Botezan Liviu. Masuri ale nobilimii maghiare pentru a-si conserva puterea in primele luni ale revolutiei din 1848-1849 (Mesures des nobles hongrois pour garder leur pouvoir aux premiers mois de la révolution). In: Revolutia de la 1848-1849 in Europa Centrala. Perspectiva istorica si istoriografica, Cluj-Napoca, 2000, p. 235-248. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Revolutie (1848).


1611. Botezan, Liviu ; Kovach, Géza. Date statistice privind situația iobagilor și jelerilor din satele comitatului Bihor la 1771 și 1828 (Statistics of the serfs in the villages of Bihor county in 1771 and 1828). In: In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2006, p. 128-148. Cuvinte cheie: Statistică ; Iobagi ; Bihor, Comitatul (România) ; 1771-1828.


1612. Botochina Iulian. Revolutia maghiara din 1956 - un nou argument al politizarii armatei romane = La révolution hongroise de 1956 - un nouvel argument de la poliTiszation de l'armée roumaine. In: Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focsani, 1999, p. 909-919. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


1613. Botoghina Iulian. Despre prizonierii primului razboi mondial: cazul legiunii romane din Italia (Sur les prisonniers de la première guerre mondiale: le cas de la légion roumaine d'Italie). In: Romania in ecuatia pacii si dictatului, Pitesti, Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, 2001, p. 170-190; Argessis, 2002, 11, p. 313-335. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


1614. Botoghina Iulian. Wehrmachtul si prizonierii sovietici din Romania sau despre o tentativa de recrutare a voluntarilor vlasovisti (Le Wehrmacht et les prisonniers soviétiques de Roumanie ou sur une tentative de recrutement des volontaires vlasovistes). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focsani, 2003, p. 476-496; MI, 2002, 36, nr. 9, p. 43-44. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


1615. Botoghina Iulian ; Lazarescu Marinel. Despre natiune si nationalism, patrie si patriotism in taberele Legiunii romane din Italia: cazul celor "800 nazarieni" (Nation et nationalisme, patrie et patriotisme aux camps de la Légion roumaine d'Italie). In: Restituiri. Studii si comunicari, Bucuresti, 2003, p. 63-72. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


1616. Botoran Constantin. Ecoul international al izbanzilor obtinute de armata romana in vara anului 1917 = L'écho international des victoires obtenues par l'armée roumaine pendant été de 1917. In: 1917 pe frontul de est, Focsani, 1997, p. 227-237. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


1617. Botoran Constantin. Tratatele de Pace de la Paris - confirmare juridica a noilor state nationale si independente din Europa (Les Traités de Paix de Paris - confirmation juridique des nouveaux états nationaux et indépendants de l'Europe). In: Romania si Conferinta de Pace de la Paris, Focsani, 1999, p. 240-252. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1618. Botoran, Constantin. Tratatele de Pace din 1919-1920 - confirmarea juridică internațională a noilor state naționale și independente din Europa (The peace treatises of 1919-1920 - international juridical confirmation of the new national and indepenedent states of Europe). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 152-159. Cuvinte cheie: Tratate de pace ; Europa ; 1919-1920 ; Peace treaties ; Europe ; 1919-1920.


1619. Botoș, Dumitru ; Grozav, Gabriel. Unirea din 1859 în presa românească din Târgu-Mureș din perioada interbelică (The Union of 1859 in the Romanian interwar press from Târgu-Mureș). In: Unirea Principatelor Române, Focșani, 2009, p. 69-73. Cuvinte cheie: Unitate națională ; România ; 1859 ; Articole din periodice ; National unity ; Romania ; 1859 ; Articles & journals.


1620. Botoș, Ion. Apșa de Jos (Ucraina) în primii ani de sovietizare (Apșa de Jos (Ukeaine) in the first years of Sovietization). In: Satul maramureșean 1945-1989. Viața socială, economică, politică, culturală și religioasă. Studii și documente. Vol. 1, Sighetul Marmației, 2005, p. 185-189. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Apșa de Jos, Satul (Ucraina) ; Viață rurală.


1621. Botoșineanu, Cătălin. Disensiuni administrative și polemici politice la universitatea din Iași. Conflictul dintre A.C. Cuza și Traian Bratu (1921-1922) (Administrative dimensions and political polemics at the University from Jassy. The conflict between A.C. Cuza and Traian Bratu (1921-1922)). In: Universitatea din Iași: de la modelul francez la sistemul Bologna, Iași, 2007, p. 477-493. Cuvinte cheie: Profesori ; Universități ; Iași, Orașul (România) ; Cuza, A. C. ; Bratu, Traian ; 1921-1922 ; Professors ; Universities & colleges ; Jassy, city (Romania) ; Cuza, A. C. ; Bratu, Traian ; 1921-1922.


1622. Botoșineanu, Cătălin. In jurul suspendării lui Constantin Stere de la Universitatea din Iași (About the suspending of Constantin Stere from the Jassy University). In: Pro Basarabia - repere istorice și naționale, Iași, 2007, p. 139-143. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Stere, Constantin ; Personalities -- Politics ; Romania ; Stere, Constantin.


1623. Bottesch Martin. Fremd-und Selbstbilder in einer siebenbürgischen Gemeinde: Siebenbürger Sachsen, Landler, Rumänen und Roma in Großpold =. In: Das Bild des anderen in Siebenbürgen. Stereotype in einer multiethnischen Region, Köln, Weimar, Wien, 1998, p. 193-216. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Istoria mentalitatilor ; Imagologie.


1624. Bottesch, Martin. Gânduri despre viitorul învățământului în limba germană din România (About the future of the German education in Romania). In: Istorie & Perspective. 15 ani. Forumul Democrat al Germanilor din România, Sibiu, 2004, p. 99-104. Cuvinte cheie: Minorități naționale ; Germani ; Invățământ ; România.


1625. Bottez, Monica. Povestiri despre imigranții din Canada - prezentarea identității românești (Stories about the immigrants from Canada- the Romanian identity). In: Canada anglofonă. Limbă și identitate, Iași, 2008, p. 267-280. Cuvinte cheie: Români ; Emigrare și imigrare ; Canada ; Sec. 20-21 ; Romanians ; Emigration & immigration ; Canada ; 20th-21st c.


1626. Bottoni, Stefano. De la répression politique ŕ la purge ethnique? L'impact de la révolution de 1956 sur le modele communiste roumain. In: Putere și societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării 1956, București, 2006, p. 362-399. Cuvinte cheie: Comunism ; România.


1627. Bottoni, Stefano. A hatalom értelmisége - az értelmiség hatalma. (Power's intellectuals - Intellectuals' power). In: Autonóm magyarok?, Csíkszereda, 2005, p. 572-614. Cuvinte cheie: Intelectuali ; Transilvania (România) ; 1955-1960.


1628. Bottoni, Stefano. Inființarea Regiunii Autonome Maghiare în anul 1952. Dictat sovietic sau strategie de consolidare? (Foundation of the Autonomous Hungarian Region in 1952. Soviet dictate or enforcement policy?). In: Minoritatea maghiară în perioada comunistă, Cluj-Napoca, 2009, p. 259-290. Cuvinte cheie: Comunism ; Administrație locală ; Maghiari ; România ; 1952 ; Communism ; Local administration ; Hungarians ; Romania ; 1952.


1629. Bottoni, Stefano. Marosvásárhely övtenhatja (Events of Târgu-Mureș). In: Marosvásárhely történetéből, Marosvásárhely, 2007, vol. 2, p. 204-220. Cuvinte cheie: Târgu Mureș, Orașul (România) ; Istorie ; 1956.


1630. Bottoni, Stefano. Recepció és párhuzamosság. A romániai '56 és a magyar forradalom viszonya (Reception and parallelism. The events of Romania in 1956 and the Hungarian revolution). In: Történelmünk a Kárpát-medencében, Kolozsvár, 2006, p. 125-137. Cuvinte cheie: Revoluții ; Ungaria ; 1956 ; România ; Situație politică ; 1956.


1631. Bottoni, Stefano. A sztálini "kis magyarország" megalakítása, 1952. (Creation of the Hungarian Autonomous Province, 1952). In: Autonóm magyarok?, Csíkszereda, 2005, p. 307-353. Cuvinte cheie: Regiunea Autonomă Maghiară (România) ; 1952.


1632. Bottoni, Stefano. Teroare politică și națională. Bilanțul statistic și funcțiile represaliilor din anii 1956-1961 (Political and national terror. Statistic balance and the functions of the repressions of 1956-1961). In: Minoritatea maghiară în perioada comunistă, Cluj-Napoca, 2009, p. 361-384. Cuvinte cheie: Comunism ; Persecuții politice ; Maghiari ; România ; 1956-1961 ; Communism ; Political persecution ; Hungarians ; Romania ; 1956-1961.


1633. Boțoghină, Iulian. Aspecte din viața cotidiană a ofițerilor români aflați la studii în străinătate (Everyday life of the Romanian officers studying abroad). In: Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat. Vol. 5, București, 2008, p. 79-101. Cuvinte cheie: Ofițeri ; Români ; Sociologia cotidianului ; Officers ; Romanians ; Sociology -- Everyday life.


1634. Boțoghină, Iulian. Dragoste și căsătorie în viața ofițerului român la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea (Love and Marriage in the life of the Romanian officer at the end of the 19th c. and the beginning of the 20th c.). In: Orizonturi și direcții în cunoașterea istorică, București, 2009, p. 178-280. Cuvinte cheie: Ofițeri ; Căsătorie ; România ; Sec. 19-20 ; Femei ; Dotă ; România ; Sec. 19-20 ; Officers ; Marriage ; Romania ; 19th-20th c. ; Women ; Dowry ; Romania ; 19th-20th c.


1635. Boțoghină, Iulian. Fortificațiile din Galiția în descrierea generalului Grigore Crăiniceanu, ipostază a alianței cu Puterile Centrale (The fotifications from Galicia described by General Grigore Crăiniceanu, hyposthasis of the alliance with the Central Powers). In: Paradigmele istoriei. Vol. 1, Iași, 2009, p. 151-167. Cuvinte cheie: România ; Relații militare ; Austro-Ungaria ; 1897 ; Romania ; Military relations ; Austro-Hungary ; 1897.


1636. Boțoghină, Iulian. Metamorfoze identitare în lagărele de prizonieri din Italia: cazul Legiunii Române (Identity metamorphosis in prison camps of Italy: the case of the Romanian Legion). In: Unirea din 1918, act fundamental al istoriei României, Sibiu, 2008, p. 53-81. Cuvinte cheie: Prizonieri de război ; Români ; Italia ; War prisoners ; Romanians ; Italy.


1637. Boțoghină, Iulian ; Florea, Petrișor. Propagandă și contrapropagandă în lagărele prizonierilor sovietici din România (Propaganda and counter propaganda in the Soviet prisoners camps from Romania). In: România în contextul internațional la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, București, 2005, p. 27-36. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Prizonieri de război ; Propagandă ; România.


1638. Boțoghină, Iulian ; Nicolae, Nineta. Documente inedite despre cimitirul eroilor români din Dieuze (Original documents about the Romanian heroes' cemetery from Dieuze). In: Armata română și patrimoniul național, București, 2010, p. 138-146. Cuvinte cheie: Cimitire ; Dieuze, Orașul (Franța) ; Cemeteries ; Dieuze, city (France).


1639. Boțoiu, Ștefan. Teatrul Național din Craiova (The National Theater of Craiova). In: Oltenia. Studii și cercetări, Craiova, 2008, p. 443-447. Cuvinte cheie: Teatru ; Craiova, Orașul (România) ; Theaters ; Craiova, city (Romania).


1640. Botár, István. Cercetări arheologice la biserica romano-catolică din Misentea (Archaeological Research of the Roman-catholic Church of Misentea). In: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. Vol. 4, Satu Mare, 2007, p. 115-130. Cuvinte cheie: Biserici ; Misentea, Satul (România) ; Săpături arheologice.


1641. Bouchard Jacques. Les grecs phanariotes et la formation de la conscience nationale roumaine. In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 727-731. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Natiune.


1642. Bouley Elisabeth. Jeux, établissement militaires romains et urbanisation de la Dacie. In: Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire, Alba Iulia, 2000, p. 309-321. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Administratie ; Armata.


1643. Bounegru, Octavian. Carl Schuchhardt: notes sur les débuts de la recherche archéologique ŕ Cucuteni. In: Itinera in praehistoria, Iași, 2009, p. 45-49. Cuvinte cheie: Istorici ; Germania ; Schuchhardt, Carl ; Săpături arheologice ; Cucuteni, Comuna (România) ; 1909 ; Historians ; Germany ; Schuchhardt, Carl ; Archaeological excavations ; Cucuteni, commune (Romania) ; 1909.


1644. Bounegru, Octavian. Carl Schuchhardt și cercetarea arheologică din Dobrogea (1884-1918) (Carl Schuchhardt and the archeological research from Dobrudja (1884 -1918)). In: Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european, Constanța, 2008, p. 385-389. Cuvinte cheie: Istorici ; Germania ; Sec. 19-20 ; Săpături arheologice ; Dobrogea (România) ; 1884-1918.


1645. Bounegru Octavian. Considérations sur les emporia en Mésie Inférieur et en Thrace =. In: La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain II-eme - IV-eme siecles apres J.-C., Tulcea, 1998, nr. 3, p. 207-211. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


1646. Bounegru, Octavian. Marchands thraces dans les sources épigraphiques des provinces romaines Mésie et Thrace. In: Tracii și vecinii lor în antichitate. The thracians and their neighbours in antiquity. Studia in honorem Valeriu Sîrbu, Brăila, 2010, p. 89-93. Cuvinte cheie: Negustori ; Traci ; Imperiul Roman ; Merchants ; Thracians ; Roman Empire.


1647. Bounegru Octavian. "Modernism" si "primitivism" in cercetarea economiei greco-romane: intre disputa stiintifica si "dezbatere" ideologica ("Modernisme" et "primitivisme" dans la recherche de l'économie gréco-romaine: entre le débat scientifique et le "débat" idéologique). In: Istoria - o meditatie asupra trecutului, Iasi, 2001, p. 81-102. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


1648. Bounegru, Octavian. Monumentum Ephesenum și horothesia histriană: o încercare de paralelă (Monumentum Ephesenum and the Histrian horothesia: a parallel attempt). In: Structuri etno-demografice la Dunărea de Jos (sec. I-VII p.Chr.), Iași, 2009, p. 141-151. Cuvinte cheie: Inscripții ; Dobrogea (România) ; Epoca antică ; Inscriptions ; Dobruja (Romania) ; Ancient history.


1649. Bounegru Octavian. Notes sur les éléments ethniques sud-thraces de la Dobroudja romaine (IIe-IIIe siecle ap. J. C.) =. In: Actes de 2e Symposium International des Etudes Thraciennes, vol. I, Komotini, 1997, p. 115-119. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Dacia romana. Colonizare ; Romanizare.


1650. Bounegru, Octavian. Notes sur les petits commerçants de Mésie et de Thrace ŕ l'époque romaine. In: Studia Historiae et Religionis Daco-Romanae. In honorem Silvii Sanie, București, 2006, p. 317-326. Cuvinte cheie: Comerț ; Imperiul Roman ; Trade ; Roman Empire.


1651. Bounegru, Octavian. Profesorul Silviu Sanie la 70 de ani (Professor Silviu Sanie at the age of 70). In: Studia Historiae et Religionis Daco-Romanae. In honorem Silvii Sanie, București, 2006, p. 17-30. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Sanie, Silviu ; Historians ; Romania ; Sanie, Silviu.


1652. Bounegru Octavian. Tryblion: pot ou plat? In: Civilisation grecque et culture antiques peripheriques, Bucarest, 2000, p. 189-194. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


1653. Bounegru Octavian. ΤΡΥAΛΙΟΝ: aperçu epigraphique et archeologique mise a jour. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 843-846. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Epigrafie ; Epigrafie antica.


1654. Bourdon, Étienne. Images de l'Orient européen dans la Cosmographie universelle de François de Belleforest. In: Vers l'Orient européen: Voyages et images. Pays roumains, Bulgarie, Gréce, Constantinople, București, 2009, p. 49-61. Cuvinte cheie: Imaginar în literatură ; Franța ; Sec. 16 ; Creation in literature ; France ; 16th c.


1655. Bourgeois, Jean ; Stichelbaut, Birger. Fotografii aeriene și peisaje din Primul Război Mondial din regiunea Flandra (Air photos and landscapes of Flanders from Wolrld War I). In: Arheologie aeriană în România și Europa, București, 2009, p. 100-105. Cuvinte cheie: Fotografie aeriană (Arheologie) ; Flandra (Belgia) ; Air photos (Archaeology) ; Flanders (Belgium).


1656. Bournaz Baccar, Alia. L'Europe orientale sous la plume d'un voyageur arabe du XIVe sičcle: Ibn Battůta. In: Vers l'Orient européen: Voyages et images. Pays roumains, Bulgarie, Gréce, Constantinople, București, 2009, p. 267-278. Cuvinte cheie: Călători ; Arabi ; Europa ; Sec. 14 ; Travelers ; Arabs ; Europe ; 14th c.


1657. Bournaz Baccar, Alia. Perception de la Meditérranée et du Maghreb ŕ Travers le Récit de Voyage d'Emanuel De Aranda. In: Centru și margine la Marea Mediterană. Filosofie politică și realitate internațională, București, 2009, p. 173-181. Cuvinte cheie: Prizonieri de război ; Sec. 17 ; Marea Mediterană ; Descrieri de călătorie ; War prisoners ; 17th c. ; Mediterranean Sea ; Travelers' writings.


1658. Bouzek, Jan. Les amphores et les timbres amphoriques a Pistiros. In: ΦΙΛΙΑΣ ΧΑΡΙΝ. Mélanges ŕ la mémoire de Niculae Conovici. Culture et civilization au Bas-Danube - XXV, Călărași, 2008, p. 47-56. Cuvinte cheie: Artefacte (arheologie) ; Civilizație elenistică ; Pistiros.


1659. Bouzek, Jan. The Art of Phalerae in Broader Context. In: Tracii și vecinii lor în antichitate. The thracians and their neighbours in antiquity. Studia in honorem Valeriu Sîrbu, Brăila, 2010, p. 95-109. Cuvinte cheie: Artefacte de metal ; Metal artifacts.


1660. Bouzek, Jan. Zur Funktion der Urnenfelderzeitlichen Hortfunde und zur Deutung der Antenneschwerter. In: Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dâmbovița oblata, Iași, 2005, p. 579-588. Cuvinte cheie: Habitat preistoric ; Săbii ; Epoca bronzului ; Epoca fierului.


1661. Bowd, Gavin. Două fronturi, voci multiple: al Doilea Război Mondial, reflectat în scrisorile și jurnalele soldaților români (Two fronts, multiple voices: World War II in the Romanian soldiers' diaries and letters). In: Hegemoniile trecutului. Evoluții românești și europene. Profesorului Ioan Chiper la 70 de ani, București, 2006, p. 285-292. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Soldați ; România ; Memorii ; Corespondență.


1662. Bozan, Maria. Intre evidența romantică și romantismul camuflat. Franz Binder, călător în Orient și Africa la mijlocul secolului XIX (Between the romantic evidence and the covered romanticism. Franz Binder, a traveller in the East and Africa at the middle of the 19th c.). In: Romantism și modernitate: atitudini, reevaluări, polemici, Iași, 2009, p. 59-73. Cuvinte cheie: Călători ; Sași ; România ; Binder, Franz ; Travelers ; Transylvanian Saxons ; Romania ; Binder, Franz.


1663. Bozan, Maria. Valențe ale feminității: imaginea mamei pădurii (lisna) la huțulii din nordul Bucovinei (Types of feminity: the image of the Forest Witch (lisna) at the north Bukovina population). In: Istorie și tradiție în spațiul românesc. V, Sibiu, 2004, p. 181-191. Cuvinte cheie: Imagologie ; Ucrainieni ; Bucovina.


1664. Bozdoghină, Horia. Aspecte ale dimensiunii rasiale și religioase a antisemitismului lui Nicolae C. Paulescu (The racial and religious dimension of Nicolae C. Paulescu's anti Semitism). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 5, Sibiu, 2010, p. 70-76. Cuvinte cheie: Medici ; România ; Paulescu, Nicolae C. ; Physicians ; Romania ; Paulescu, Nicolae C.


1665. Bozdoghină, Horia. Liga Apărării Naționale Creștine și problema minorităților în anii '20 (The League of the National Christian Defense and the minorities' question in the '20s). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 3, Sibiu, 2008, p. 117-123; Vol. 4, Sibiu, 2009, p.144-148. Cuvinte cheie: Minorități naționale ; România ; 1919-1930 ; Liga Apărării Național-Creștine ; Minority & ethnic groups ; Romania ; 1919-1930 ; Liga Apărării Național-Creștine.


1666. Bozdoghină, Horia. Partidul Naționalist-Democrat și "problema evreiască". Considerații (The National Democratic Party and the "Jewish question"". Cosiderations). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX, Sibiu, 2006, p. 165-172. Cuvinte cheie: Evrei ; Partide politice ; România ; Sec. 20.


1667. Bozga Vasile. Institutia bursei in Romania (L'institution de la bourse en Roumanie). In: Doua secole de tranzitie romaneasca, Bucuresti, 2003, p. 23-31. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate ; Economie.


1668. Bozga, Vasile. Mihai Eminescu - observații critice despre societatea vremii sale (Mihai Eminescu - critical notes about the society of his time). In: Istorie, economie, politică, Oradea, 2009, p. 103-105. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Eminescu, Mihai ; Writers -- Romanian literature ; Eminescu, Mihai.


1669. Bozga, Vasile. Natura și structura socială a agriculturii României după statistica lui Leonida Colescu (The social structure of the Romanian agriculture in Leonida Colescu's statistics). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VI, București, 2004, p. 219-221. Cuvinte cheie: Statisticieni ; România ; Colescu, Leonida ; Agricultură ; Statistici ; România ; Sec. 19-20.


1670. Bozga, Vasile. Profesorul Mihai Drecin. Universitar, manager și cercetător științific (Professor Mihai Drecin, university employee, manager and scientific researcher). In: Istorie, economie, politică, Oradea, 2009, p. 19-21. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Drecin, Mihai D. ; Historians ; Romania ; Drecin, Mihai D.


1671. Bozga, Vasile. Profesorul Nicolae N. Constantinescu - istoric al economiei naționale (Professor Nicolae N. Constantinescu - historian of the national economy). In: Europa și noi: studii de istoria economiei, București, 2005, p. 307-312; In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul IX, București, 2007 p. 41-43. Cuvinte cheie: Economiști ; România ; Constantinescu, Nicolae N.


1672. Bozgan Evantia ; Bozgan Ovidiu. Diplomatia franceza despre viata religioasa a Bulgariei comuniste (La diplomatie française sur la vie religieuse de la Bulgarie communiste). In: Biserica, putere, societate, Bucuresti, 2001, p. 194-257. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biserica ; Religie.


1673. Bozgan Ovidiu. L'accord introuvable. Les rapports entre la Roumanie et le Saint-Siège au temps du régime Ceausescu. In: I Romeni e la Santa Sede, Bucarest, Roma, 2004, p. 245-261. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Biserica ; Religie.


1674. Bozgan, Ovidiu. L'accord introuvable, Les rapports entre la Roumanie et le Saint-Siege au temps du régime Ceaușescu. In: I Romeni e la Santa Sede, Bucarest - Roma, 2004, p. 245-261. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Vatican ; 1965-1989.


1675. Bozgan Ovidiu. Biblioteca franceza din Bucuresti: preliminarii diplomatice, creare, primii ani de functionare (La bibliothèque française de Bucarest: préliminaires diplomatiques, fondation, les premières années de fonctionnement). In: Istorie si ideologie, Bucuresti, 2002, p. 277-295. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


1676. Bozgan Ovidiu. Biserica Ortodoxa Romana din Paris in primii ani postbelici (L'Église Orthodoxe Roumaine de Paris pendant les premières années de l'entre-deux-guerres). In: Studii de istoria bisericii, Bucuresti, 2000, p. 43-66. Cuvinte cheie: Romani ; Diaspora.


1677. Bozgan Ovidiu. Biserica Romana Unita intre rezistenta si "unificare religioasa". Contributii documentare (L'Église Roumaine Unie entre résistence et "union religieuse". Contributions documentaires). In: Studii de istoria bisericii, Bucuresti, 2000, p. 125-167. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Biserica ; Religie.


1678. Bozgan, Ovidiu. Continuitate și inovație la București. România anului 1965 în optica diplomației franceze (Continuity an innovation in Bucharest. Romania in 1965 in the French diplomacy's vision). In: Orizonturi și direcții în cunoașterea istorică, București, 2009, p. 688-730. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1965 ; Documente ; Romania ; Political conditions ; 1965 ; Documents.


1679. Bozgan Ovidiu. Diplomatia franceza despre lichidarea Bisericii Romane Unite = La diplomatie francais sur la liquidation de l'Eglise Roumaine Uniate. In: Timpul istoriei I. In honorem emeritae Ligiae Barzu, Bucuresti, 1997, p. 392-423. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Istoria bisericii ; Istoria religiilor.


1680. Bozgan Ovidiu. Miscarea petitionara greco-catolica din 1956 (La révolte pétitionnaire uniate). In: Studii de istoria bisericii, Bucuresti, 2000, p. 168-184. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Biserica ; Religie.


1681. Bozgan Ovidiu. Nuntiatura Apostolica din Romania in anii 1948-1950 (Le Nonce Apostolique de Roumanie). In: Biserica, putere, societate, Bucuresti, 2001, p. 130-154. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Biserica ; Religie.


1682. Bozgan Ovidiu. Teologul Spiridon Candea intre extremismele politice (Le théologicien Spiridon Candea entre les extrémismes politiques). In: Biserica, putre, societate, Bucuresti, 2001, p. 258-271. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; CANDEA SPIRIDON (1902-1990).


1683. Bozgan, Ovidiu. Trei documente diplomatice franceze despre Biserica Catolică din Ungaria (1963-1964) (Three French diplomatic documents on the Catholic Church from Hungary (1963-1964)). In: Imaginând istorii, București, 2006, p. 425-438. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; Ungaria ; Documente diplomatice ; Franța ; 1963-1964.


1684. Boér, Hunor. Adatok az Apor-kódex és a Csereyné-kódex kutatástörténetéhez (Data regarding the history of Apor and Csereyné code research). In: Erdély Reneszánsza. Vol. 2, Cluj-Napoca, 2009, p. 267-285. Cuvinte cheie: Surse istorice ; Manuscrise ; Transilvania (România) ; Sec. 16 ; Historical sources ; Manuscripts ; Transylvania (Romania) ; 16th c.


1685. Bracewell, Wendy. East Looks West: East European Travel Writing on Europe, 1600-2000. In: Călători români în occident, Cluj-Napoca, 2004, p. 11-24. Cuvinte cheie: Călători ; Europa ; Sec. 17-20.


1686. Brad-Chisacof Lia. Dictionarul grec-roman al obstii paisiene = Le dictionnaire grec-roumain de la communauté paisienne. In: Corneliae Papacostea-Danielopolu in memoriam, Bucuresti, 1999, p. 197-203. Cuvinte cheie: Bibliografii ; Dictionare ; Cataloage ; Enciclopedii.


1687. Brad-Chisacof Lia. O noua piesa la dosarul literaturii dramatice grecesti din Principate? Vol. I (Une nouvelle pièce au dossier de la littérature dramatique grecque des Principautés). In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, p. 109-114. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte filologice ; Istoria literaturii.


1688. Brad-Chisacof Lia. Post Byzantine Curriculum and Jesuit Tradition: Zacharias Karandino's Plays. In: Peuples, états et nations dans le Sud-Est de l'Europe, Bucarest, 2004, p. 135-140. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


1689. Bradin, Virgiliu. Iosif Moldovan - reorganizator al învățământului din ținutul Aradului în perioada de după Unire (Iosif Moldovan- re-organizer of the education system in Arad county after the Union). In: Administrație românească arădeană Vol. 1, Arad, 2010, p. 243-270. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Moldovan, Iosif ; Personalities -- Culture ; Romania ; Moldovan, Iosif.


1690. Bradin, Virgiliu. Iosif Moldovan - santinela învățământului românesc din ținuturile Aradului (Iosif Moldovan- the sentinel of the Romanian education in Arad). In: 90 de ani de administrație românească în Arad, Arad, 2010, p. 229-236. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Moldovan, Iosif ; Personalities -- Culture ; Romania ; Moldovan, Iosif.


1691. Braga, Corin. Eidola - imagini ale dublului în romantism (Eidola - images of the double in romanticism). In: Romantism și modernitate: atitudini, reevaluări, polemici, Iași, 2009, p. 287-301. Cuvinte cheie: Literatură ; Romantism ; Literature ; Romania.


1692. Braga, Corin. Le Purgatorire de saint Patrick dans les légendes irlandaises - Des baile (prophéties) druidiques aux fisi (visions) chrétiens. In: Imaginând istorii, București, 2006, p. 99-118. Cuvinte cheie: Creștinism ; Irlanda ; Patrick, Sfântul ; Legende.


1693. Bragari, Nicolae. Invățământul școlar din RSSM în istoriografia moldovenească (School education in the SSRM in Moldavia's historiography). In: Studia in honorem magistri Ion Calafeteanu, Constanța, 2010, p. 433-445. Cuvinte cheie: Invățământ ; Republica Sovietică Socialistă Moldovenească ; Istoriografie ; Education ; Moldavian Soviet Socialist Republic ; Historiography.


1694. Braham, Randolph L. Acțiunile de salvare în Transilvania de Nord: mit și realitate (Salvation actions in Northern Transylvania: myth and reality). In: Holocaustul la periferie. Persecutarea și nimicirea evreilor în România și Transnistria în 1940-1944, Chișinău, 2010, p. 199-217; In lb. germană, in: Holocaust an der Peripherie. Judenpolitik und Judenmord in Rumänien und Transnistrien 1940-1944, berlin, 2009, p. 129-140. Cuvinte cheie: Evrei -- Exterminare (1939-1945) ; Transilvania (România).


1695. Braica, Carmen ; Toșa, Ioan. Vegetalele în alimentația tradițională românească (Vegetables in the traditional Romanian food). In: Istorie, etnologie, artă. Studii în onoarea lui Ioan Godea, Oradea, 2009, p. 297-310. Cuvinte cheie: Alimentație ; România ; Food -- Nutrition ; Romania.


1696. Braica Gheorghe D. Andrei Saguna si Comitatul Clujului - consideratii generale. In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 475-477. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; SAGUNA ANDREI (1809-1873).


1697. Brancato, Nicolo Giuseppe. Mulieres Daciae Romanae. Le donne della Dacia sulle base della documentazione epigrafica. In: Studia Historiae et Religionis Daco-Romanae. In honorem Silvii Sanie, București, 2006, p. 349-368. Cuvinte cheie: Inscripții ; Structură socială ; Dacia Romană ; Sec. 2-3 p. Chr. ; Inscriptions ; Social structure ; Roman Dacia ; 2nd-3rd c. AD.


1698. Branda, Alina. On "Anthropology at home". "Indigenous" perspectives. In: Romania occidentalis. Romania orientalis. Volum omagial dedicat Prof. Univ. Dr. Ion Taloș, Cluj-Napoca, 2009, p. 93-104. Cuvinte cheie: Antropologie ; Concepte ; Anthropology ; Concepts.


1699. Brandes, Dieter. Bucovina. In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 382-399; In lb germană, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Lepipzig, 2007, p. 411-428. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Cronologie ; Bucovina.


1700. Brandes, Dieter. Comparison of Church history Dates in a Timetable. In: Erdélyi keresztyén egyházak kapcsolat-törtenete. Istoria relațiilor bisericilor creștine în Transilvania. Vol. 1, Cluj-Napoca, 2006, p. 219-228. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Transilvania (România) ; Cronologie ; Sec. 10-20.


1701. Brandes, Dieter. Dobrogea (Dobrudja). In: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 429-445. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Cronologie ; Dobrogea (România).


1702. Brandes, Dieter. Einleitende Gedanken zur Methodologie und zum Verständnis der Studie. In: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 1-8. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Reconciliere-Aspecte religioase ; România ; Istoria bisericii ; Metodologie ; România.


1703. Brandes, Dieter. Geschichte der historischen Regionen Rumäniens - ein Überblick in Zeittabellen. In: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 9-15. Cuvinte cheie: Istorie ; Cronologie ; România.


1704. Brandes, Dieter. "Healing of Memories" între Bisericile creștine din România (HoM-R). Punte între Biserici, Culturi și Religii ("Healing of Memories" between the Christian churches from Romania. A bridge between Churches, Cultures and Religions). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 23-34; In lb. germană, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 27-46. Cuvinte cheie: Reconciliere-Aspecte religioase ; România.


1705. Brandes, Dieter. Moldova (Moldavia). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 351-368; In lb. germană, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 373-390. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Cronologie ; Moldova (România).


1706. Brandes, Dieter. Transilvania (Transylvania). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 285-308; In lb. germană, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napova - leipzig, 2007, p. 331-350. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Cronologie ; Transilvania (România).


1707. Brandes, Dieter. Țara Românească (Wallachia). In: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 351-372. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Cronologie ; Țara Românească.


1708. Brandes, Dieter ; Lukacs, Olga. Dobrogea (Dobrudja). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 369-382. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Cronologie ; Dobrogea (România).


1709. Brandes, Dieter ; Lukacs, Olga. Muntenia (Wallachia). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 327-350. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Cronologie ; Muntenia (România).


1710. Brandl-Gherga, Mariana. Radu Stanca și duhul Sibiului medieval (Radu Stanca and the spirit of mediaeval Sibiu). In: In magistri honorem G. I. Tohăneanu, Timișoara, 2005, p. 185-202. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Stanca, Radu ; Sibiu, Orașul (România).


1711. Branea, Daciana. Arheologia memoriei urbane și "modelul" timișorean al diversității (Patru autori din deceniul nouă și perioada post-decembristă: Radu Ciobanu, Livius Ciocârlie, Viorel Marineasa, Daniel Vighi) (The archeology of the urban memory and the diversity "model" of Timișoara (Four authors of the 9th post- December decade: Radu Ciobanu, Livius Ciocârlie, Viorel Marineasa, Daniel Vighi)). In: Banatul din memorie. Studii de caz, Timișoara, 2008, p. 54-69. Cuvinte cheie: Timișoara, Orașul (România) ; Literatură ; Minorități naționale ; Timișoara, city (Romania) ; Literature ; Minority & ethnic groups.


1712. Braniște, Ene. Din activitatea Sfântului Calinic Cernicanul în perioada Unirii Principatelor (The activity of Saint Calinic Cernicanul during the union of the Principalities). In: Biserica Ortodoxă Română și Unirea Principatelor. Moment aniversar (1859-2009), București, 2009, p. 149-157. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Calinic de la Cernica ; Bishops ; Romania ; Saints ; Calinic de la Cernica.


1713. Brașoveanu, N. Momente semnificative privind evoluția cercetării în domeniul economiei agrare (Significant moments in the agrarian economy research). In: 75 de ani de la înființarea Institutului de Cercetări Agronomice al României (ICAR) - 1927-2002, București, 2003, p. 75-76. Cuvinte cheie: Centre de cercetare ; Biologie ; Institutul de Cercetări Agronomice al României ; București, Orașul (România).


1714. Bratescu Gheorghe. Doctorul Vasile Gradianu, un luptator de la 1848 = Dr. Vasile Gradianu, un combattant de 1848. In: In Honorem Paul Cernovodeanu, Bucuresti, 1998, p. 237-248. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; GRADIANU VASILE (1824-1862).


1715. Bratescu Gheorghe. Petre S. Nasturel si iatroistoriografia. In: Inchinare lui Petre S. Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 41-43. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; NASTUREL PETRE SERBAN (n. 1923).


1716. Bratescu Gheorghe medic. Vechea conceptie taraneasca despre populatie (L'ancien vision paysanne sur la population). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 29-36. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie ; Statistica ; Epidemii ; Calamitati ; Habitat.


1717. Bratescu Liviu. Independenta Principatului Romania (L'indépendance de la Principauté Roumaine). In: Varstele Unirii, Iasi, 2001, p. 135-143. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Razboiul de Independenta.


1718. Bratianu Gheorghe I. Nicolae Iorga si istoria universala. In: Nicolae Iorga 1871-1940, Bucuresti, 2001, p. 9-16. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


1719. Bratianu Traian. Dobrogea, de la totalitarism la pluripartitism. In: Studii istorice dobrogene, Constanta, 2003, p. 479-489. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada postcomunista.


1720. Bratiloveanu-Popilian Marcela. Le serment des "soeurs" (cousines) et des "freres" (cousins) - un coutume de printemps d'Olténie =. In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, Bucharest, 1997, p. 691-696. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Etnografie ; Folclor.


1721. Bratosin, Viorel. Brăila, poarta României moderne spre Europa (1829-1914) (Brăila, the modern Romania's gate to Europe (1829-1914)). In: Economie, instituții și integrare europeană, București, 2007, p. 93-110. Cuvinte cheie: Brăila, Orașul (România) ; Relații economice externe ; 1829-1914 ; Brăila, city (Romania) ; International economic relations ; 1829-1914.


1722. Bratu Doru. Din istoria serviciilor secrete: contraspionajul romanesc in perioada 1905-1914 (De l'histoire des services secrets: le contréespionnage roumain). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focsani, 2003, p. 203-216. Cuvinte cheie: Romania ; Transilvania ; Banat ; Bucovina ; Epoca moderna ; Politica interna.


1723. Bratu Doru. Diplomatia romaneasca in America Latina in perioada razboiului rece. Stabilirea relatiilor diplomatice intre Romania si Cuba (La diplomatie roumaine en Amérique Latine dans la période de la guerre froide. La détermination des relations diplomatiques entre la Roumanie et Cuba). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, Focsani, 2003, p. 705-716. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Politica externa.


1724. Bratu Doru. Diplomatia romaneasca in primii ani dupa cel de al doilea razboi mondial. Restabilirea relatiilor romano-argentiniene (La diplomatie roumaine dans les premières années d'après guerre. Reprise des relations roumaino-argentiniennes). In: Structuri politice in secolul XX, Bucuresti, 2000, p. 463-475. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1725. Bratu Doru. Relatiile romano-latino-americane in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial (Les relations roumaino-latino-américaines pendant la Seconde Guerre Mondiale). In: Romania si al Doilea Razboi Mondial, Focsani, 2000, p. 424-442. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


1726. Bratu Doru. Relatiile romano-latino-americane in perioada Conferintei de Pace de la Paris (Les relations roumaines-latins-américaines pendant la Conférence de Paix de Paris). In: Romania si Conferinta de Pace de la Paris, Focsani, 1999, p. 223-228. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1727. Bratu Doru. Restabilirea relatiilor diplomatice romano-braziliene dupa cel de-al doilea razboi mondial (La reprise des relations diplomatiques roumaino-brésiliennes après la seconde guerre mondiale). In: Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Focsani, 2000, p. 686-702. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1728. Bratu Doru. Romania-Uruguay. Istoria relatiilor bilaterale intre 1945-1990 (Roumanie-Uruguay. L'histoire des relations bilatérales). In: Diplomatie si diplomati romani, Focsani, 2001, vol. I, p. 407-438. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1729. Bratu Doru. Un diplomat roman in America Latina. Alexandru Duiliu Zamfirescu in misiune la Rio de Janeiro = Un diplomate roumain en Amérique Latine. Alexandru Duiliu Zamfirescu en mission a Rio de Janeire. In: Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focsani, 1999, p. 445-476. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1730. Bratu Mihaita. Les notions de circonscriptible et d'incirconscriptible chez Saint Nicéphore de Constantinopole et Saint Théodore Stoudite. In: Studia Histroica et Theologica, Iasi, 2003, p. 509-525. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biserica ; Religie.


1731. Bratu, Mihăiță Gh. Théodore Abuqurra, un apologete peu connu de l'icône. In: Études byzantines et post-byzantines. V, București, 2005, p. 166-198. Cuvinte cheie: Teologi ; Abu Qurra, Theodoros.


1732. Bratuleanu Anca. Il lessico architettonico barocco veneziano e l'architettura dei giardini nei Paesi Romeni. In: Dall' Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, Roma, 2003, p. 202-212. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arhitectura.


1733. Bratuleanu Liviu. Les koulas d'Oltenie =. In: Denkmäler in Rumänien. Monuments en Roumanie, Bucharest-München, 1995, p. 117-124. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Monumente ; Locuri istorice ; Biserici ; Manastiri.


1734. Braun, Christoph von. Gloria și povara unui nume (The glory and the burden of a name). In: De la pionierii sibieni ai rachetelor la tehnica modernă în domeniu/Von der hermannstädter Pionieren der Raketen zu der modernen Technik auf diesem Gebiet, București, 2007, p. 181-222. Cuvinte cheie: Personalități științifice ; Astronautică ; Germania ; Statele Unite ale Americii ; Braun, Wernher Magnus Maximilian Freiherr von.


1735. Braun, Gabriela. Donația Nicolae P. Romanescu pentru Fundația Alexandru și Aristia Aman din Craiova (The donation Nicolae P. Romanescu for the Foundation Alexandru and Aristia Aman from Craiova). In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Ediția I, Slatina, 2006, p. 147-150. Cuvinte cheie: Intelectuali ; România ; Romanescu, Nicolae P. ; Fundații ; Craiova, Orașul (România).


1736. Braun, Gabriela. Fundația "Alexandru și Aristia Aman". Muzeul "Aman" - autografe (The Foundation "Alexandru and Aristia Aman". The "Aman" museum -autographs). In: Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Național. Cercetare. Valorificare, Craiova, 2008, p. 45-52. Cuvinte cheie: Fundații ; Muzee ; Craiova, Orașul (România) ; Paratext ; România.


1737. Braunstein Iancu. The Education in Iasi. The Jewish Contributions. (1860-1900) =. In: The Jews in the Romanian History, Bucuresti, 1996, p. 88-93. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Invatamant.


1738. Brazdă, Mihaela. Francisc Hubic - idei despre artă și creație (Francisc Hubic - ideas about arts and creation). In: Interculturalitate în viața artistică bihoreană: studii, cronici, eseuri, Oradea, 2009, p. 11-15. Cuvinte cheie: Compozitori ; România ; Hubic, Francisc ; Composers ; Romania ; Hubic, Francisc.


1739. Brăileanu, Tiberiu. Economie et histoire: un échange réussi. L'Exemple de Fernand Braudel. In: Fernand Braudel, la "nouvelle histoire" et les Annales en Roumanie, Cluj-Napoca, 2009, p. 161-172. Cuvinte cheie: Istorici ; Franța ; Braudel, Fernand ; Historians ; France ; Braudel, Fernand.


1740. Brătescu, Constantin. Contribuții la cunoașterea acțiunilor promemorandiste desfășurate între anii 1887-1894, în Banatul de Sud (The pro memorandum activities in 1887-1894 in South Banat). In: De la independență la Unirea cea Mare, Reșița, 2003, p. 25-48. Cuvinte cheie: Români ; Banat (România) ; Mișcări politice ; 1887-1894.


1741. Brătescu, Constantin. Eftimie Murgu și idealurile revoluției pașoptiste bănățene (Eftimie Murgu and the ideals of the 1848 Revolution in Banat). In: Eftimie Murgu. Erudiție și faptă, Timișoara, 2009, p. 185-199. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Murgu, Eftimie ; Revoluții ; România ; 1848 ; Personalities -- Politics ; Romania ; Murgu, Eftimie ; Revolutions ; Romania ; 1848.


1742. Brătescu, Liviu. Căderea guvernului liberal-radical (1867-1868). Un episod al problemei evreiești din România (The fall of the radical- liberal government (1867-1868). An episode of the Jewish question in Romania). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 3, Sibiu, 2008, p. 12-27. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; Evrei ; 1867-1868 ; Romania ; Political conditions ; Jews ; 1867-1868.


1743. Brătescu, Liviu. Conservatori și liberali la jumătatea secolului XIX. Un nou regim politic (Conservatories and liberals at the middle of the 19th c. A new political regime). In: Conservatorismul românesc, Iași, 2008, p. 104-129. Cuvinte cheie: Partide politice ; România ; Sec. 19.


1744. Brătescu, Liviu. I. C. Brătianu și primele forme de manifestare ale liberalismului românesc (I. C. Brătianu and the first manifestations of the Romanian liberalism). In: Liberalismul românesc și valențele sale europene, Iași, 2010, p. 71-94. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Brătianu, Ion C. ; Liberalism ; Personalities -- Politics ; Romania ; Brătianu, Ion C. ; Liberalism.


1745. Brătescu, Liviu. "Moștenirea politică" a lui Al. I. Cuza în perioada exilului ("The political heritage" of Al. I. Cuza during the exile). In: Unirea Principatelor. Momente, Fapte, Protagoniști, Iași, 2005, p. 135-145. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1866-1873.


1746. Brătescu, Liviu. Rezolvarea problemei evreiești în Principatele Române (1848-1866) între voință politică și eșec social (The solution of the Jewish question in the Romanian Principalities (1848-1866) between political will and social failure). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 5, Sibiu, 2010, p. 11-19. Cuvinte cheie: Evrei ; România ; 1848-1866 ; Jews ; Romania ; 1848-1866.


1747. Brătianu, Gheorghe I. Hegemonia bizantină și năvălirile turce (Byzantine hegemony and the Turkish invasions). In: Marea Neagră: istorie și geopolitică. Culegere de studii. Vol. 1, București, 2006, p. 93-104. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Brătianu, Gheorghe I. ; Imperiul Bizantin ; Turci ; Istorie ; Sec. 7-11 ; Historians ; Romania ; Brătianu, Gheorghe I. ; Byzantine Empire ; Turks ; History ; 7th-11th c.


1748. Brătianu, Gheorghe I. Marea Neagră, placă turnantă a comerțului internațional (The Blak Sea, rotary of international trade). In: Marea Neagră: istorie și geopolitică. Culegere de studii. Vol. 1, București, 2006, p. 105-125. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Brătianu, Gheorghe I. ; Comerț ; Marea Neagră ; Sec. 13-14 ; Historians ; Romania ; Brătianu, Gheorghe I. ; Trade ; Black Sea ; 13th-14th c.


1749. Brătianu, Maria. Petrolul românesc și politica (The Romanian oil and politics). In: Școala memoriei 2005. Prelegeri și discuții de la a VIII-a ediție a Școlii de Vară de la Sighet (11-18 iulie 2005), București, 2005, p. 266-281. Cuvinte cheie: Petrol-Industrie și comerț ; Politică ; România ; Sec. 20.


1750. Brătianu, Maria. Romanian Oil and the Relationship with the United States 1940-1947. In: US-Romanian Relations in the Twentieth Century, Cluj-Napoca, 2010, p. 147-153. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Statele Unite ale Americii ; 1940-1947 ; Romania ; Foreign policy ; United States of America ; 1940-1947.


1751. Brătianu, Traian. Basarabia și Dobrogea - punți peste timp în învățământul românesc (Basarabia and Dobrudja - bridges over time in the Romanian education). In: 1918-2008. 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România, Constanța, 2008, p. 66-69. Cuvinte cheie: Invățământ ; Români ; Basarabia ; Invățământ ; Dobrogea (România).


1752. Brătianu, Traian. Dobrogea, de la totalitarism la pluralism (Dobrudja, from totalitarism to pluralism). In: Studii istorice dobrogene, Constanța, 2003, p. 479-489. Cuvinte cheie: Totalitarism ; Pluralism ; Dobrogea (România) ; Sec. 20.


1753. Brătuleanu, Anca. O imagine puțin cunoscută a lui Ieremia Movilă și însemnătatea sa în perspectiva relațiilor culturale ale Moldovei cu Polonia (A less- known image of Ieremia Movilă and its significance in the cultural relations between Moldavia and Poland). In: Movileștii. Istorie și spiritualitate românească. II. Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca, Suceava, 2006, p. 179-186. Cuvinte cheie: Moldova (România) ; Relații culturale ; Polonia ; Sec. 16-17 ; Ieremia Movilă, Domn al Moldovei ; Iconografie.


1754. Brătuleanu, Liviu. Ctitoriile boiernașilor - categorie a arhitecturii populare de zid din Țara Românească (Boyar foundations - a category of folk architecture of the wall from Wallachia). In: Schimbări umane și interacțiuni în peisajul cultural rural, Alexandria, 2010, p. 100-115. Cuvinte cheie: Arhitectură tradițională ; Țara Românească ; Vernacular architecture ; Wallachia.


1755. Brătulescu, Victor. Pictura Suceviței și datarea ei (Sucevița's paintig and its dating). In: Movileștii. Istorie și spiritualitate românească. I. "Casa noastră movilească", Suceava, 2006, p. 219-242. Cuvinte cheie: Pictură murală ; Sucevița, Mănăstirea (România).


1756. Brătulescu, Victor. Portretul logofătului Ioan Movilă (Monahul Ioanichie) în tabloul votiv de la Sucevița (Chancellor (Monk Ioanichie) Ioan Movilă's portrait in the votive picture from Sucevița). In: Movileștii. Istorie și spiritualitate românească. I. "Casa noastră movilească", Suceava, 2006, p. 243-266. Cuvinte cheie: Pictură murală ; Sucevița, Mănăstirea (România).


1757. Brâncoveanu, Romulus. Ultimele zile ale societății civile (The last days of the civil society). In: Mentalități și Instituții. Carențe de mentalitate și înapoiere instituțională în România modernă, București, 2002, p. 381-389. Cuvinte cheie: Societate civilă ; România ; 1989.


1758. Brânzan, Nicolae. Universitatea "Constantin Brâncuși" (The "Constantin Brâncuși" University). In: Târgu Jiu - 600. Repere de ieri și azi, Târgu-Jiu, 2006, p. 293-295. Cuvinte cheie: Universități ; Târgu-Jiu, Orașul (România).


1759. Brânză, William. Corupția, o problemă la nivel național (Corruption, a national problem). In: Neliniștile insecurității, București, 2005, p. 179-186. Cuvinte cheie: Corupție ; România.


1760. Brânzea, Mihail. Vocația europeană a creștinismului ortodox și fenomenul prăbușirii civilizațiilor, postulat de Samuel Hungtington (The European vocation of the Orthodox Christianity and the clash of civilizations, as seen by Samuel Huntington). In: A 96-a Adunare Generală a Astrei la Făgăraș, Făgăraș, 2000, p. 109-113. Cuvinte cheie: Politologi ; Statele Unite ale Americii ; Hungtington, Samuel P.


1761. Brânzea, Nicolae ; Șerban, Florin. Colindul și marea, oglindă a sufletului românesc (The carol and the sea, the mirror of the Romanian soul). In: Romanitate, Românitate, Universalitate. Vol. III, București, 2004, p. 67-86. Cuvinte cheie: Colinde ; Spiritualitate ; România.


1762. Breaz, Mircea Constantin. Retorică și acțiune didactică în context intercultural și interlingvistic (Rhetoric and didactic action within the intercultural and interlinguistic context). In: O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului, Cluj-Napoca, 2007, p. 290-291. Cuvinte cheie: Educație ; România ; Education ; Romania.


1763. Breazu Monica. La bibliothèque roumaine d'Emile Picot (1844-1918). In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 115-141. Cuvinte cheie: Romania ; Biblioteci ; Biblioteconomie.


1764. Brebuleț, Aurora. Ștefan cel Mare la Borzești (Stephen the Great at Borzești). In: Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în Cetatea Basarabilor: 500 de ani de la trecerea în eternitate, Curtea de Argeș, 2004, p. 16-18. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei.


1765. Breharu, Teodor. Eram slăbiți și epuizați fizic și psihic (We were weak and exhausted). In: Al Doilea Război Mondial după 60 de ani, Cluj-Napoca, 2005, p. 243-246. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Militari ; România ; Memorii.


1766. Brezeanu Stelian. A Byzantine Model for Political and State Structure in Southeastern Europe between the Thirteenth the Fifteenth Centuries. In: Politics and Culture in Southeastern Europe, Bucharest, 2001, p. 65-95. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


1767. Brezeanu, Stelian. Dumnezeu și ziua a șasea. Omul și natura în spațiul unui sat medieval: Bezdead-Dâmbovița (God and the sixth day. Man and nature in a mediaeval village: Bezdead -Dâmbovița). In: In memoriam Profesor Radu Manolescu, București, 2006, p. 284-295. Cuvinte cheie: Bezdead, Satul (România) ; Monografie ; Sec. 16-19.


1768. Brezeanu Stelian. Jiu - Gelou. Istorie si lingvistica = Jiu - Gelou. Histoire et linguistique. In: Timpul istoriei I. In honorem emeritae Ligiae Barzu, Bucuresti, 1997, p. 237-244. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Toponomastica.


1769. Brezeanu Stelian. Traditie si memorie in evul mediu romanesc = Traditon et mémoire au Moyen Age roumain. In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu, Bucuresti, 1996, p. 15-24. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie.


1770. Bria Ion. Orientari teologice romane in Ortodoxia contemporana (Voies théologiques roumaines dans l'Orthodoxie contemporaine). In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 630-635. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Biserica ; Religie.


1771. Brie, Mihai Gavril. Considerații privitoare la apariția și dezvoltarea învățământului confesional din Țara Crișurilor (The confessional education in Țara Crișurilor). In: Byzance aprčs Byzance, Cluj-Napoca, 2004, p. 295-301. Cuvinte cheie: Invățământ ; Țara Crișurilor (România) ; Istorie.


1772. Brie, Mihai Gavril. George Dima - personalitate complexă. Prolegomene (George Dima, a complex personality). In: Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea - O viață în slujba bisericii și a școlii românești, București, 2005, p. 547-568. Cuvinte cheie: Compozitori ; România ; Dima, Gheorghe.


1773. Brie, Mircea. Alteritatea confesională prin căsătorie la românii din zona Crișanei (a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului XX) (Confessional alterity by marriage at the Romanians from Crișana (second half of the 19th c.-beginning of the 20th c.)). In: In căutarea fericirii: viața familială în spațiul românesc în sec. XVIII-XX, Cluj-Napoca, 2010, p. 147-165. Cuvinte cheie: Căsătorie ; Relații interconfesionale ; Crișana (România) ; 1850-1914 ; Marriage ; Interconfessional relations ; Crișana (Romania) ; 1850-1914.


1774. Brie, Mircea. Concubinajul - formă a erodării și disoluției familiei în spațiul Crișanei (începutul secolului XX) (Concubinage - a form of family dissolution and erosion i Crișana county (beginnning of the 20th c.)). In: Perspective demografice, istorice, sociologice, Cluj-Napoca, 2008, p. 151-182. Cuvinte cheie: Demografie ; Concubinaj ; Crișana (România) ; 1900-1914.


1775. Brie, Mircea. Divorțul ca formă de erodare a familiei în comitatele Bihor și Sătmar (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) (Divorce as form of erosion of family in the counties of Bihor and Sătmar (the second half of the 19th century)). In: Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), Arad, 2010, p. 77-98. Cuvinte cheie: Demografie ; Divorț ; Familie ; Bihor, Comitatul (România) ; Satu Mare, Comitatul (România) ; Sec.19 ; Demography ; Divorce ; Family ; Bihor, county (Romania) ; Satu Mare, county (Romania) ; 19th c.


1776. Brie, Mircea. Preocupări de demografie istorică în istoriografia românească (Historical demography concerns in the Romanian historiography). In: Istorie, etnologie, artă. Studii în onoarea lui Ioan Godea, Oradea, 2009, p. 143-152. Cuvinte cheie: Demografie ; Istoriografie ; România ; Sec. 19-20 ; Demography ; Historiography ; Romania ; 19th-20th c.


1777. Brînzeu, Pia. Micro-istoria reconsiderată. Nicolae Brînzeu (The micro-history reconsidered. Nicolae Brînzeu). In: Banatul din memorie. Studii de caz, Timișoara, 2008, p. 258-277. Cuvinte cheie: Compozitori ; România ; Brânzeu, Nicolae ; Composers ; Romania ; Brânzeu, Nicolae.


1778. Brucan, Silviu. Romanian-American Relations in the Mid-Fifties. In: US-Romanian-Relations in the Twentieth Century, Cluj-Napoca, 2010, p. 257-267. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Statele Unite ale Americii ; 1955 ; Romania ; Foreign policy ; United States of America.


1779. Brudiu Mihai. Cercetari privind valurile antice din sudul Moldovei = Recherches concernant les fortifications antiques du sud de la Moldavie. In: Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 227-236. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Administratie ; Armata.


1780. Brudiu Mihai. Le Hallstatt dans le sud-est de la Moldavie =. In: Actes du Colloque International "Premier Age du Fer", Tulcea, 1997, p. 139-148. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca fierului ; Traci ; Geto-daci.


1781. Brudiu Mihalache. Academicianul Mircea Petrescu-Dimbovita, indrumator in cercetarile interdisciplinare din arheologia romaneasca (Dirigeant dans les recherches interdisciplinaires de l'archéologie roumaine). In: Academicianul Mircea Petrescu-Dimbovita, Docotor Honoris Causa al Universitatii Dunarea de Jos, Galati, 1999, p. 33-35. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; PETRESCU-DAMBOVITA MIRCEA (n. 1915).


1782. Brudiu Mihalache. Alte consideratii referitoare la valul antic zis al lui Atanaric (Des considérations supplémentaires sur la valla antique nommée la Valla d'Athanaric). In: Adevarul omeneste posibil pentru randuirea binelui, Oradea, 2001, p. 257-277. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Daci liberi.


1783. Brudiu Mihalache. L'evolution culturelle et le milieu dans la zone carpato-ponto-danubienne au Paléolithique supérieur. In: European Late Pleistocene, isotope stages 2 and 3: Humans, their Ecology & cultural Adaptation, I.N.Q.U.A., Liège, Belgium, 1999, p. 25-33. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


1784. Brudiu Mihalache. Nouvelles contributions à la connaissance de l'art paléolithique en Roumanie. In: Proccedings of the XIIIth Congress U.I.S.P.P., Forli, Italy, 1998, p. 89-92. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


1785. Brudiu Mihalache. La rapport entre la spécificité géographique et le processus indo-européen. In: Interacademica II-III, Commision mixte d'histoire, d'archéologie, d'ethnographie et de folklore de l'Académie Roumaine et de l'Académie Nationale de Science de l'Ukraine, Bucuresti, 2001, p. 80-86. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Tranzitie neolitic ; epoca bronzului.


1786. Brudiu Mihalache. Un tumulus préhistorique du sud de la Moldavie. In: The International Congress of Thracology, Constanta, Mangalia, Tulcea, 1996. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Tranzitie neolitic ; epoca bronzului.


1787. Brudiu, Mihalache. Une habitation de la station paléolithique de Cotu Miculinți, dans la zone du Prut Moyen, en Roumanie. In: Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dâmbovița oblata, Iași, 2005, p. 103-112. Cuvinte cheie: Habitat preistoric ; Paleolitic ; Cotu Miculinți, Satul (România).


1788. Bruja, Radu Florian. Activitatea ministerială și legislativă a lui Vasile Iașinschi (septembrie 1940-ianuarie 1941) (Vasile Iașinschi's activity as minister and man of law (September 1940- January1941)). In: România în relațiile internaționale, Târgoviște, 2010, p. 283-294. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Iașinschi, Vasile ; Personalities -- Politics ; Romania ; Iașinschi, Vasile.


1789. Bruja, Radu Florian. Romania's Minorities in the National Revival Front. In: Europe as viewed from the margins. An East-Central European perspective from World War I to present, Târgoviște, 2008, p. 201-211. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1990.


1790. Bruja, Radu Florian. Un polonez în Partidul Comunist din România: Alexandr Danieluk Ștefanski (A Polish in the Romanian Communist Party: Alexandr Danieluk Ștefanski). In: Polska i Rumunia, Suceava, 2009, p. 237-246. Cuvinte cheie: Personalități politice ; Polonezi ; Rusia ; Danieluk, Ștefanski Alexandr ; Personalities -- Politics ; Poles ; Russia ; Danieluk, Ștefanski Alexandr.


1791. Brukner Bogdan. Beitrag zur Erforschung der Beziehungen zwischen Makedonien und dem mitleren Donaugebiet um ca 3000 v.Chr. In: Festschrift für Gheorghe Lazarovici, Timisoara, 2001, p. 211-216. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca bronzului.


1792. Brukner Bogdan. Die Donauregion - Abgrenzungs - und Zusammenbringengsbrücke zwischen Mittel - und Südosteuropa in der Vorgeschichte =. In: Kulturraum mittlere und untere Donau: Traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens, Resita, 1995, p. 11-14. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Geografie istorica ; Cartografie ; Topografie.


1793. Brumă, Ioan Sebastian. Agricultura ecologică - retrospectivă istorică (Ecological agriculture - a historical retrospective). In: Al XXII-lea simpozion național de istorie și retrologie agrară a României, Deva, 2006, p. 46-53. Cuvinte cheie: Agricultură ; Istorie.


1794. Bruns, Philipp. "Was bleibt" und der deutsche Literaturstreit. In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 851-862. Cuvinte cheie: Literatură germană ; Sec. 20.


1795. Brusanowski, Paul. Andrei baron de Șaguna și organizarea constituțională a Mitropoliei Transilvaniei (Andrei, baron of Șaguna and the constitutional organization of Transylvania's Metropolitan Seat). In: Mitropolitul Andrei Șaguna, creator de epocă în istoria Bisericii ortodoxe din Transilvania, Sibiu, 2008, p. 151-179. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șaguna, Andrei.


1796. Brusanowski, Paul. Bisericile din Transilvania între anii 1848-1918 (The Transylvanian churches between 1848-1918). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 61-69; In lb. germană, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 77-86. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Transilvania (România) ; 1848-1918.


1797. Brusanowski Paul. Contributii cu privire la situatia invatamantului primar romanesc ortodox din Transilvania in deceniul absolutist (1850-1860) (Contributions à l'état de l'enseignement primaire roumain orthodoxe de Transylvanie). In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 478-491. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


1798. Brusanowski Paul. Coordonate biografice ale Mitropolituli Antonie al Ardealului. Bibliografie selectiva = Le Métropolite Antonie Plamadeala. Coordonné biographique. Bibliographie sélective. In: Teologie, slujire, ecumenism, Sibiu, 1996, p. 7-60. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Biografii ; PLAMADEALA ANTONIE (n. 1926).


1799. Brusanowski, Paul. Despre sursele canonico-juridice ale Statutului Organic șagunian (The canonic- juridical sources of Anreai Saguna's Organic Statute ). In: Identități confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2009, p. 521-601. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Transilvania (România) ; 1860-1868 ; Orthodox Church ; Transylvania (Romania) ; 1860-1868.


1800. Brusanowski, Paul. Mitropolitul Andrei baron de Șaguna, organizator al învățământului ortodox din Transilvania (The Metropolitan Bishop Andrei, baron of Șaguna, founder of the Orthodox education in Transylvania). In: Mitropolitul Andrei Șaguna, creator de epocă în istoria Bisericii ortodoxe din Transilvania, Sibiu, 2008, p. 232-257. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șaguna, Andrei.


1801. Brusanowski, Paul. Preocupări ale sinodului diecezan de la Arad privitor la învățământul elementar confesional între anii 1870-1885 (The diocesan synod from Arad about the confessional primary education between 1870-1885). In: Biserică și societate. Studii istorice, Arad, 2005, p. 61-92. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Invățământ ; Arad, Orașul (România) ; 1870-1885.


1802. Brusanowski, Paul. Principiile și izvoarele Statutului organic șagunian (The principles and sources of Saguna's organic Statute). In: Mitropolitul Andrei Șaguna: (1808-1873): personalitate marcantă a vieții bisericești, culturale și politice a românilor din Transilvania - la împlinirea a 200 de ani de la nașterea sa. Simpozion național, Oradea, 2008, p. 94-151. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șaguna, Andrei.


1803. Brusanowski Paul. Situatia invatamantului primar confesional ortodox din Transilvania, dintre anii 1860-1865, reflectata in revista pedagogica Amicul scoalei din Sibiu (La situation de l'enseignement primaire confessionnel orthodoxe de Transylvanie, entre les années 1860-1865, dans la revue pédagogique "Amicul scoalei" de Sibiu). In: In memoriam: Mitropolitul Andrei Saguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 236-256. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


1804. Brușten, Florin. Mass-media și securitatea naț ională (Mass media and the national security). In: Neliniștile insecurității, București, 2005, p. 225-231. Cuvinte cheie: Mass-media ; Securitate națională ; România ; 1989-.


1805. Buchet Constantin. Centrele iredentiste ucrainiene si Romania (1920-1940) = Les centres irrédentistes ucrainiéns et la Roumanie. In: Relatii romano-ucrainene. Istorie si contemporaneitate, Satu Mare, 1999, p. 307-312. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Politica interna ; Administratie.


1806. Buchet Constantin. Germania si Federatia Rusa in anii '90. Perceptii geopolitice (L'Allemagne et la Fédération Russe dans les années '90. Perceptions géopolitiques). In: Istoria si teoria relatiilor internationale. Studii, Iasi, 2000, p. 67-73. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Relatii internationale ; Institutii internationale ; Organizatii internationale.


1807. Buchet Constantin. Pacea de la Bucuresti. Perceptii geopolitice si geoeconomice germane (La paix de Bucarest. Perceptions géopolitiques et géoéconomiques allemandes). In: Romania in ecuatia pacii si dictatului, Pitesti, Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, 2001, p. 71-94. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


1808. Buchet Constantin. Raporturile dintre Romania, Republica de la Weimar si regimul national socialist (Les relation de Roumanie avec la République de Weimar et le régime national socialiste). In: Un destin si o viata, Bucuresti, 2003, p. 166-167. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1809. Buchet Constantin. Resurectia germana a modelului Mitteleuropei in perioada interbelica (La ressurrection allemande du modèle de Mitteleuropa pendant l'époque d'entre les guerres). In: Omagiu istoricului Dan Berindei, Focsani, 2001, p. 313-328. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica.


1810. Buchiller, Carmen. "Parées pour l’éternité". A propos de parures féminines dans les sépultures La Téne ancienne et La Téne moyenne en pays de Fribourg (Suisse). In: Tracii și vecinii lor în antichitate. The thracians and their neighbours in antiquity. Studia in honorem Valeriu Sîrbu, Brăila, 2010, p. 111-123. Cuvinte cheie: Necropole ; Ritualuri și ceremonii funerare ; Fribourg, Cantonul (Elveția) ; Epoca fierului ; Cemeteries ; Rites & ceremonies -- Funerals ; Fribourg, canton (Switzerland) ; Iron Age.


1811. Bucovala Mihai. Contributions au probleme des casques militaires a masque de bronze découverts dans la région du Bas-Danube =. In: Akten der 10. Internationalen Tagung über antike Bronzen, Freiburg im Breisgau, 18-22 Juli, 1988, Stuttgart, 1994, p. 97-102. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Cultura ; Istoria religiilor.


1812. Bucs, Erika. Istoria evreilor din România (The history of the Jews from Romania). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 234-240; In lb. germană, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 269-274. Cuvinte cheie: Istorie ; Evrei ; România.


1813. Bucur, Adrian. Aspecte privind căsătoriile mixte la Ineu (județul Arad) în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Mixed marriages in Ineu (Arad county) in the second half of the 19th c.). In: Căsătorii mixte în Transilvania (sec. XIX-începutul sec. XX), Arad, 2005, p. 219-236. Cuvinte cheie: Demografie ; Căsătorie ; Ineu, Orașul (România) ; Sec. 19.


1814. Bucur, Adrian. Aspecte privind fenomenul recăsătoriei mixte în cadrul comunităților ortodoxe și greco-catolice din comitatele bănățene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea (Aspects regarding the phenomenon of mixed remarriage of the Orthodox and Greek-Catholic communities in the counties of Banat in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century). In: Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), Arad, 2010, p. 137-154. Cuvinte cheie: Drept canonic ; Demografie ; Banat (România) ; Sec.19-20 ; Canonical law ; Demography ; Banat (Romania) ; 19th-20th c.


1815. Bucur, Adrian. "Doftorii vindecătoare" la sfârșit de veac XVIII ("Healing medicines" at the end of the 18th century). In: Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), Arad, 2010, p. 243-248. Cuvinte cheie: Istoria medicinei ; Istoria farmaciei ; România ; Sec.18 ; Medicine -- History ; Pharmacy -- History ; Romania ; 18th c.


1816. Bucur, Adrian. A Forbidden Attitude: Illegitimacy and Illegitimate Births in the Calvinist Communities from the County of Arad in the Second Half of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century. In: Concubinage, Illegitimacy and Morality on the Romanian Territory between the 17th and 20th Century, Arad, 2005, p. 163-190. Cuvinte cheie: Istorie socială ; Arad, Orașul (România) ; Sec. 19-20.


1817. Bucur, Alexandru. Granița militară orlățeană, între calvar și beneficiu (The military border from Orlat, between hell and benefit). In: Istorie și tradiție în spațiul românesc. Vol. 6, Sibiu, 2006, p. 77-89. Cuvinte cheie: Istorie militară ; Grăniceri ; Transilvania (România) ; Sec. 18-19 ; Military history ; Frontier guards ; Transylvania (Romania) ; 18th-19th c.


1818. Bucur, Constantin Emil. Preocupările din domeniul securității și afacerilor externe între inițierea procesului de cooperare politică europeană în cadrul comunităților europene și Tratatul de la Maastricht (Concerns in the field of security and foreign policy between the initiation of European political cooperation in the European communities and the Maastricht Treaty). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 228-236. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Uniunea Europeană ; World politics ; European Union.


1819. Bucur Ioan Marius. Aspecte ale rezistentei Bisericii Romano Unite (Greco-Catolice) la sfarsitul anilor '40 (Aspects de la résistance de l'Eglise Roumaine Unie (Greque-Catholique)). In: Romania si relatiile internationale in secolul XX, Cluj-Napoca, 2000, p. 140-150. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Rezistenta anticomunista.


1820. Bucur Ioan Marius. Consideratii privind evolutia raporturilor Romaniei cu Sfantul Scaun 1945-1950 (Considérations concernant l'évolution des rapports de la Roumanie avec le Saint Siège). In: Societate si civilizatie. Prof. dr. Marcel Stirban, Targu-Mures, 2002, p. 135-153. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


1821. Bucur, Ioan-Marius. La Romania nell' Ostpolitik vaticana. Alcune considerazioni. In: I Romeni e la Santa Sede, Bucarest - Roma, 2004, p. 237-244. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Vatican ; 1956-1989.


1822. Bucur Ioan Marius. The Romanian Greek-Catholic church in 1948. The Road to Suppression. In: Romanian and British Historians on the Contemporary History of Romania, Cluj-Napoca, 2000, p. 121-137. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


1823. Bucur, Ioan-Marius. Storia e memoria: alcune oservazioni riguardanti la storiografia sulla Chiesa Rumena Unita (Greco-Cattolica). In: Comunismo e comunismi. Il modello rumeno, Cluj-Napoca, 2005, p. 138-150. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Istoriografie ; România.


1824. Bucur, Ioan-Marius. Tentative de manipulare a Bisericii Române Unite. Sinodul electoral din martie 1946 (Attempts to manipulate the Romanian Greek-Catholic Church. The elective synod in March 1946). In: 120 de ani de la nașterea Episcopului Dr. Alexandru Rusu, Baia-Mare, 2004, p. 229-240. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; România ; Comunism ; 1946.


1825. Bucur, Ioan-Marius ; Stan, Lavinia Snejana. The Catholic Church in Romania in the 1950s as reflected in the archives of Radio Free Europe. In: US-Romanian relations in the twentieth century, Cluj-Napoca, 2010, p. 247-256. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; România ; 1950-1960 ; Radio Europa Liberă ; Catholic Church ; Romania ; 1950-1960.


1826. Bucur, Ion. Evoluția și analiza forțelor politice din România între 23 august 1944-6 martie 1945 (The political forces in Romania between August 23, 1944 -March 6th,1945). In: In memoriam Profesor Radu Manolescu, București, 2006, p. 360-373. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1944-1945.


1827. Bucur, Ion. Mass-media românească în primele zile ale revoluției. Câteva considerații (Romanian mass media in the first days of the revolution. considerations). In: 1989 - An decisiv în istoria Europei, Cluj-Napoca, 2008, p. 151-162. Cuvinte cheie: Revoluții ; România ; 1989 ; Mass-media.


1828. Bucur, Maria. Calypso Botez: a feminist critique of interwar Romanian politics. In: Cultură politică și politici culturale, Iași, 2005, p. 179-192. Cuvinte cheie: Feminism ; România ; Politică ; Botez, Calypso.


1829. Bucur, Maria. Carol II of Romania. In: Balkan Strongmen. Dictators and Authoritarian Rulers of South Eastern Europe, West Lafayette, 2007, p. 87-117. Cuvinte cheie: Carol al II-lea, Rege al României.


1830. Bucur, Maria. Fallen Women and Necessary Evils. Representation of Prostitution in Interwar Romania. In: Blood and Homeland. Eugenics and Racial Mationalism in Central and Southeast Europe, 1900-1940, Budapest; New York, 2007, p. 335-351. Cuvinte cheie: România ; Prostituție ; Concepte.


1831. Bucur, Maria. Remembering World War II in Romania and the United States. A Comparative Look at Recent Trends. In: US-Romanian Relations in the Twentieth Century, Cluj-Napoca, 2010, p. 155-160. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; România ; Relații externe ; Statele Unite ale Americii ; World War II (1939-1945) ; Romania ; Foreign policy ; United States of America.


1832. Bud, Alexandru-Bogdan. Bibliotecile mitropoliților greco-catolici ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea (The libraries of the Transylvanian Greek-Catholic Metropolitan Bishops in the second half of the 19th c. and the beginning of the 20th c.). In: Administrație românească arădeană Vol. 1, Arad, 2010, p. 21-37. Cuvinte cheie: Biblioteci ; Transilvania (România) ; Sec. 19-20 ; Libraries ; Transylvania (Romania) ; 19th-20th c.


1833. Bud, Crina. Critica dionisiacă - Ion Negoițescu (The Dionisiac criticism - Ion Negoițescu). In: Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, Cluj-Napoca, 2009, p. 156-159. Cuvinte cheie: Critici ; România ; Negoițescu, Ion ; Critics ; Romania ; Negoițescu, Ion.


1834. Bud, Crina. Representations of time and space in the 18th century romanian naďve poetry. In: Cultural Spaces and Archaic Background, Baia Mare, 2008, p. 648-654. Cuvinte cheie: Imaginar ; România ; Sec. 18 ; Imaginary ; Romania ; 18th c.


1835. Buda, Bogdan V. L'Euharistia nell'opera la "Vita in Cristo" di Nicola Cabasilas. In: 230 de ani de la înființarea Eparhiei Române Unite de Oradea Mare, Cluj-Napoca, 2008, p. 51-88. Cuvinte cheie: Teologi ; Imperiul Bizantin ; Cabasilas, Nicolae ; Theologists ; Byzantine Empire ; Cabasilas, Nicolae.


1836. Buda, Daniel. O biografie siriacă a lui Diodor din Tars (Diodor of Tars in Syria). In: Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea - O viață în slujba bisericii și a școlii românești, București, 2005, p. 643-649. Cuvinte cheie: Episcopi ; Imperiul roman ; Diodor din Tars.


1837. Budăi-Damaschin, Violeta. Casa Memorială Nicolae Iorga 1966-2009 (The Memorial House Nicolae Iorga 1966-2009). In: Nicolae Iorga: 1871-1940. Studii și documente. Vol. 10, București, 2010, p. 31-44. Cuvinte cheie: Case memoriale ; Vălenii de Munte, Orașul (România) ; 1966-2009 ; Memorials & monuments ; Vălenii de Munte, city (Romania) ; 1966-2009.


1838. Budeanca Cosmin. Aspecte privind implicarea femeilor in rezistenta armata anticomunista din muntii Romaniei. Cazul Lucretiei Jurj (Aspects concernant l'implication des femmes dans la résistance armée anticommuniste des montagnes de la Roumanie. Le cas de Lucretia Jurj). In: Conditia femeii in Romania in secolul XX, Cluj-Napoca, 2002, p. 161-177. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Rezistenta anticomunista.


1839. Budeanca Cosmin. Imaginea celuilalt in Transilvania dupa 1918, in comunitatile mixte romano-germane din judetele Hunedoara, Alba si Sibiu (L'image de l'autrui dans la Transylvanie après l'année 1918 à l'intérieur des communautés mixtes roumaines-allemandes des départements de Hunedoara, Alba et Sibiu). In: Cum scriem istoria?, Alba iulia, 2003, p. 273-282. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Mentalitati ; Imagologie.


1840. Budeancă, Cosmin. Die Deportierung 1945 der Volksdeutschen in die Sowjetunion aus der Sicht der rumänischen Bevölkerung. In: Sașii transilvăneni între statornicie și dezrădăcinare/Die Siebenbürger Sachsen zwischen Heimatreue und Entwurzelung, Bistrița, 2006, p. 287-354. Cuvinte cheie: Deportați ; Germani ; România ; 1945 ; Memorie colectivă.


1841. Budeancă, Cosmin. Divorțul în familiile foștilor deținuți politici (Divorce in the families of former political prisoners.). In: Stat și viață privată în regimurile comuniste, Iași, 2009, p. 161-179. Cuvinte cheie: Comunism ; Divorț ; Deținuți politici ; România ; Communism ; Divorce ; Political prisoners ; Romania.


1842. Budeancă, Cosmin. Percepția emigrării etnicilor germani după 1989 în memoria colectivă a comunităților românești (The emigration of the German ethnics after 1989 in the collective memory of the Romanian communities). In: Populația României. Trecut, prezent, viitor, Cluj-Napoca, 2006, p. 346-365. Cuvinte cheie: Germani ; România ; Emigrare și imigrare ; 1989- ; Memorie colectivă ; România ; 1989-.


1843. Budeancă, Cosmin. Percepția românilor asupra participării etnicilor germani la viața politică din România în perioada interbelică (The Romanians' perception on the involvement of the Germans in Romania's political life during interwar). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 4, Sibiu, 2009, p. 392-406. Cuvinte cheie: Germani ; Situație politică ; România ; 1919-1939 ; Imagologie ; Germans ; Political conditions ; Romania ; 1919-1939 ; Imagology.


1844. Budeancă, Cosmin. Repere ale unei cercetări privind rezistența anticomunistă din Țara Făgărașului (Research on the anti communist resistance in Țara Făgărașului). In: Rezistența anticomunistă. Cercetare științifică și valorificare muzeală. Volumul I, Cluj-Napoca, 2006, p. 324-330. Cuvinte cheie: Rezistența anticomunistă ; Cercetare științifică ; Țara Făgărașului (România).


1845. Budeancă, Denisa Florentina. Supravegherea informativă a preoților catolici maghiari în anii '70-'80 (The informative watch of the Magyar Catholic priests in the 70's -8o's). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 4, Sibiu, 2009, p. 342-356. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; Preoți ; Maghiari ; România ; 1970-1989 ; Servicii secrete ; Catholic Church ; Priests ; Hungarians ; Romania ; 1970-1989 ; Secret service.


1846. Budica Ana Daniela. Imaginea de sine a Bisericii Ortodoxe Romane si revista "Biserica Ortodoxa Romana" (L'image de soi de l'Eglise Orthodoxe Roumaine et la revue "L'Eglise Orthodoxe Roumaine"). In: Exercitii intru cunoastere, Iasi, 2003, p. 231-264. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Biserica ; Religie.


1847. Buga, Vasile. Corespondenții TASS transmit: în România, situația a fost "stabilă și sănătoasă" (The TASS correspondents : in Romania the situation was "safe and stable"). In: Putere și societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării 1956, București, 2006, p. 462-470. Cuvinte cheie: Presă ; U. R. S. S ; Sec. 20 ; România ; Situație politică ; 1956.


1848. Buga, Vasile. Cuvântarea lui I. V. Stalin din 19 august 1939: mit sau realitate? (I.V. Stalin's speech in August 19, 1939: myth or reality?). In: Paradigmele istoriei. Vol. 1, Iași, 2009, p. 423-430. Cuvinte cheie: Personalități politice ; U. R. S. S. ; Stalin, Iosif Visarionovici ; Discursuri ; Personalities -- Politics ; Soviet Union ; Stalin, Iosif Visarionovici ; Speeches.


1849. Buga, Vasile. Revoluția din Decembrie 1989 din România în contextul relațiilor româno-sovietice (The Revolution from December 1989 in Romania, within the context of the Romanian-Soviet relations). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 450-478. Cuvinte cheie: Revoluții ; România ; 1989 ; România ; Relații externe ; U. R. S. S. ; 1989 ; Revolutions ; Romania ; 1989 ; Romania ; Foreign policy ; Soviet Union ; 1989.


1850. Buga, Vasile. Tot mai aproape de război. Relațiile sovieto-germane în primăvara lui 1941 (Closer to the war. The Soviet-German relations in the spring of 1941). In: Hegemoniile trecutului. Evoluții românești și europene. Profesorului Ioan Chiper la 70 de ani, București, 2006, p. 245-255. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Rusia.


1851. Bugarinovici, Biliana ; Stroici, N. Aspecte din viața și activitatea românilor timoceni (The life and activity of the Romanians from Timoc). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 45. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Timoc (Serbia).


1852. Bugarschi Milivoi. Originea familiei sarbesti Tekelija si personalitatea lui Sava Tekelija (1761-1842) (L'origine de la famille serbe Tekelija et la personalité de Sava Tekelija). In: Studii de istorie medievala si premoderna, Cluj-Napoca, 2003, p. 441-448. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Genealogie.


1853. Bugarski, Milivoj. Apariția familiei Tekelija pe scena istoriei (The Telelija family on thr scene of history). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 67-74. Cuvinte cheie: Genealogie ; Tekelija (familia) ; Banat (România) ; Sec. 18-19.


1854. Bugarski Stevan. Aspecte din implicarea sarbilor din Timisoara si imprejurimi in evenimentele din 1848-1849 (Aspects des implications des serbes de Timisoara et de la région dans les évènements de 1848-1849). In: Revolutia de la 1848-1849 in Europa Centrala. Perspectiva istorica si istoriografica, Cluj-Napoca, 2000, p. 373-389. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Revolutie (1848).


1855. Bugarski, Stevan. Unele evenimente din anii 1848-1849 la Variaș, între tradiție și istorie (Some events from 1848-1849 in Variaș, between tradition and history). In: Oameni, evenimente, tradiții din Banatul de câmpie, Timișoara, 2007, p. 55-59. Cuvinte cheie: Variaș, Comuna (România) ; 1848-1849 ; Variaș, commune (Romania) ; 1848-1849.


1856. Buhociu, Cătălin-Adrian. Personalitatea profesorului Octavian Buhociu pentru cultura și viața rurală românească (Prof. Octavian Buhociu in the Romanian rural life and culture). In: Al XXII-lea simpozion național de istorie și retrologie agrară a României, Deva, 2006, p. 492-497. Cuvinte cheie: Etnografi ; România ; Buhociu, Octavian.


1857. Buhociu, Liviu ; Buhociu, Cătălin-Adrian. Inceputurile vieții rurale în sudul Moldovei - zona Covurlui (The beginnings of rural life in south Moldavia -Covurlui area). In: Al XXII-lea simpozion național de istorie și retrologie agrară a României, Deva, 2006, p. 534-538. Cuvinte cheie: Crăiești, Satul (România) ; Sec. 16-19.


1858. Bui Simion Virgil. Biserica ortodoxa din Reghin si imprejurimi 1890-1918 (L'église orthodoxe de Reghin et de la région). In: Reghinul cultural, Reghin, 2002, vol. VI, p. 152-164. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


1859. Buican Mariana. Industria romaneasca in anii celui de-al doilea razboi mondial (L'industrie roumaine pendant la seconde-guerre mondiale). In: Doua secole de tranzitie romaneasca, Bucuresti, 2003, p. 215-225. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


1860. Buiga, Anuța. Analiza cheltuielilor ocazionate pe piața forței de muncă din Europa, în 2005 (Expenses on the labour market in Europe, in 2005). In: Perspective demografice, istorice, sociologice, Cluj-Napoca, 2008, p. 349-361. Cuvinte cheie: Economie ; Europa ; 2005.


1861. Buiga, Anuța. Evidențierea asemănărilor și deosebirilor, economice și sociale, dintre cele șapte regiuni ale României și Municipiul București (Economic and social comparisons among Romania's seven regions and Bucharest). In: Populația României. Trecut, prezent, viitor, Cluj-Napoca, 2006, p. 391-398. Cuvinte cheie: Istorie socială ; Statistică ; România ; 1989- ; Istorie economică ; Statistică ; România ; 1989-.


1862. Buja, Elena. Aspecte lingvistice ale bilingvismului în comunitățile maghiare din România (Linguistical aspects of bilinguistics in the Magyar communities from Romania). In: O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului, Cluj-Napoca, 2008, p. 229-240. Cuvinte cheie: Maghiari ; România ; Hungarians ; Romania.


1863. Bujak, Jan. Bukowińczycy na miarę czasów. Na przykładzie ks. Franciszka Krajewskiego (People from Bukovina, who can measure the time. The example of the priest Franciszk Krajewskiego). In: Relații polono-române, Suceava, 2003, p. 232-242. Cuvinte cheie: Minorități naționale ; Preoți ; Bucovina.


1864. Bujak Jan. Bukowińczycy na miare czasów. Na przyk ładzie ks. Franciska Krajewskiego. In: Relacje polsko-rumuńskie. Relatii polono-romane, Suceava, 2003, p. 232-254. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biografii ; KRAJEWSKIEGO FRANCISZKA (1910-1990).


1865. Bujduveanu, Tănase. Creștinismul aromânilor în perspectivă europeană. Viața religioasă a aromânilor. Cultură și civilizație (Sec. XIX-XXI) (Aromanians' Christianity in European perspective. Aromaninas' religious life. Culture and civilization (19th-21st c.)). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 2, Craiova, 2008, p. 147-179. Cuvinte cheie: Aromâni ; Balcani ; Religie ; Cultură și civilizație ; Aromanians ; Balkans ; Religion ; Culture & civilization.


1866. Bulacu, Iulia Cristina. Statutul de gospodină, realitate și provocare în vechiul București (1900-1918) (The housekeeper's statute, reality and challenge in old Bucharest (1900-1918)). In: Orizonturi și direcții în cunoașterea istorică, București, 2009, p. 297-305. Cuvinte cheie: Femei ; Statut social ; București, Orașul (România) ; 1900-1918 ; Women ; Social status ; Bucharest, city (Romania) ; 1900-1918.


1867. Bulat, T. G. Istoria bisericii oltene (History of Oltenia churches). In: Oltenia. Studii și cercetări, Craiova, 2008, p. 453-465. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Oltenia (România) ; History -- Church (org.) ; Oltenia (Romania).


1868. Bulboaca Sorin. Bartolomeo Brutti si ofensiva catolica in Moldova in timpul lui Petru Schiopul (Bartolomeo Brutti et l'offensive catholique en Moldavie à l'époque de Petru Schiopul). In: Studii de istorie medievala si premoderna, Cluj-Napoca, 2003, p. 301-313. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


1869. Bulboacă, Madlena. Aventura căsătoriei în comunitățile evreiești (Marriage adventure in the Jewish communities ). In: Integrare, autonomie și dialog intercultural, Arad, 2009, p. 421-425. Cuvinte cheie: Etnografie ; Evrei ; România ; Ethnography ; Jews ; Romania.


1870. Bulboacă, Sorin. Vasile Goldiș după Marea Unire din 1918 (Vasile Goldiș after the Great Union from 1918). In: Aradul și Marea Unire, Arad, 2008, p. 109-112. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Goldiș, Vasile.


1871. Bulborea, Ion. Joseph Alois Schumpeter - istoric al gândirii universale (Joseph Alois Schumpeter - historian of the universal thinking). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VII, București, 2005, p. 153-156. Cuvinte cheie: Economiști ; Austria ; Schumpeter, Joseph Alois.


1872. Bulborea, Ion. Opera economică a lui Nicolae Bălcescu în circuitul valorilor europene (Nicolae Bălcesu's economic work in Europe). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VI, București, 2004, p. 259-262. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Bălcescu, Nicolae.


1873. Bulborea, Ion. Petre S. Aurelian - promotor al protecționismului industrial în România (Petre S. Aurelian -promoter of the industrial protectionism in Romania). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VII, București, 2005, p. 189-192. Cuvinte cheie: Economiști ; România ; Aurelian, Petre S. ; Industrie ; România ; Sec. 19-20.


1874. Bulborea, Ion. Tranziția României la economia de piață în concepția lui Nicolae N. Constantinescu (Romania's transition to the market economy in N.N.Constantinescu's concept). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul IX, București, 2007, p. 45-49. Cuvinte cheie: Economiști ; România ; Constantinescu, Nicolae N.


1875. Bulei, Dumitra. Antim Ivireanul. Rolul său în desăvârșirea operei culturale a domnitorului Constantin Brâncoveanu (Antim Ivireanul. His role in the cultural efforts of Prince Constantin Brâncoveanu). In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Ediția I, Slatina, 2006, p. 29-36. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Antim Ivireanul.


1876. Bulei Ion. Democratia la romani. Un proces neterminat (La démocratie chez les roumains. Un processus inachevé). In: Democratie in Europa Centrala si de sud-est - aspiratie si realitate (secolele XIX-XX), Satu-Mare, 2000, p. 30-36. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Societate ; Politica interna.


1877. Bulei Ion. Explozia demografica. In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 135-141. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie ; Statistica ; Epidemii ; Calamitati ; Habitat.


1878. Bulei, Ion. I reali romeni a Venezia. In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, București, 2003, p. 59-69. Cuvinte cheie: Călătorii ; Veneția, Orașul (Italia).


1879. Bulei, Ion. Naționalismul în Est și în Vest. Câteva considerații (Nationalism in the East and West. Some remarks). In: Cristi Pantelimon. Ideea națională și ideea europeană, București, 2009, p. 14-19. Cuvinte cheie: Naționalism ; Europa ; Nationalism ; Europe.


1880. Bulei, Ion. Nicolae Iorga și Italia (Nicolae Iorga and Italy). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii. Vol. I., București, 2006, p. 148-151. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


1881. Bulei, Ion. Oameni care au fost (People of the past). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 9, București, 2009, p. 53-62. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Publicistică ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae ; Journalism.


1882. Bulei Ion. Un episod dinastic din 1900 = Un épisode dynastique de 1900. In: Timpul istoriei II. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucuresti, 1998, p. 254-261. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Politica interna ; Transilvania ; Basarabia.


1883. Bulei, Ion. Vasile Pârvan - Nicolae Iorga (Vasile Pârvan - Nicolae Iorga). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. III, București, 2007, p. 43-49. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Pârvan, Vasile ; Iorga, Nicolae.


1884. Bulic, Ioța. Protopopul Trifon Miclea. In urma lui locurile au rămas sfințite (Archpriest Trifon Miclea. Behind him the places were sacred). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 24-26. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Biserica ortodoxă ; Protopopi ; Panciova, Orașul (Serbia).


1885. Buligan, Sorin Lory. Omagierea lui Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu: "Brâncușiana" 2005, 2006 și Simpozionul internațional de sculptură "Constantin Brâncuși" 2005 (Hommage to Constantin Brâncuși in Târgu Jiu :"Brâncușiana" 2005, 2006 and the International Sculpture Symposium "Constantin Brâncuși" 2005). In: Târgu Jiu - 600. Repere de ieri și azi, Târgu-Jiu, 2006, p. 390-403. Cuvinte cheie: Sculptori ; România ; Brâncuși, Constantin.


1886. Bülow Gerda v. Beziehungen zwischen der Tiermotivik in der thrakischen und der skythischen Kunst =. In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, Bucharest, 1997, p. 59. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca fierului ; Traci ; Geto-daci.


1887. Bulz Ileana. Recunoasterea independentei Romaniei si stabilirea relatiilor diplomatice anglo-romane (1878-1880) (La reconnaissance de l'indépendance de la Roumanie et la réalisation des relations diplomatiques anglo-roumaines). In: Diplomatie si diplomati romani, Focsani, 2001, vol. I, p. 57-69. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Razboiul de Independenta.


1888. Bulz Ileana. Relatiile anglo-romane intre anii 1880-1914 (Relations anglo-roumaines entre 1880-1914). In: Diplomatii si diplomati romani, Focsani, 2002, vol. II, p. 99-145. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica externa.


1889. Bulzan, Sorin. Intre arheologie și etnografie. Observații privind incintele patrulatere cu val și șanț de la Sălard - Ciuhoi (Between archeology and ethnography. Observations about the quadrilateral incints with wall and ditch from Sălard - Ciuhoi). In: Istorie, etnologie, artă. Studii în onoarea lui Ioan Godea, Oradea, 2009, p. 39-49. Cuvinte cheie: Fortificații ; România ; Sec. 4 p. Chr. ; Fortifications ; Romania ; 4th c. AD.


1890. Bulzan, Sorin. Repere istoriografice ale cultului imperial în Dacia romană (Historiographic framework of the imperial cult in Roman Dacia). In: Studii de istoriografie românească, Cluj-Napoca, 2008, p. 9-21. Cuvinte cheie: Dacia Romană ; Istoriografie ; România.


1891. Bunce, Valerie. Tipuri de postsocialism (Types of post socialism). In: De la utopie la istorie: revoluțiile din 1989 și urmările lor, București, 2006, p. 194-241. Cuvinte cheie: Europa ; Istorie ; 1990-2000.


1892. Bunea Ioan ; Mizgan Ion Alexandru ; Feier Nicolae ; Man Dorel ; Dragoi Macarie Marius ; Pop Flore. Un martir al "Legii Romanesti": Tanase Todoran din Bichiciu (Un martyr de la "Loi Roumaine": Tanase Todoran de Bichiciu). In: Marturie si martiriu in Transilvania secolului al XVIII-lea, Cluj-Napoca, 2004, p. 117-207; 213-219. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


1893. Bunea, Victor. Corpul uman în universul tridimensional (The human body in tri-dimension universe). In: Istorie și tradiție în spațiul românesc. V, Sibiu, 2004, p. 193-199. Cuvinte cheie: Antropologie ; Simbolism.


1894. Buora Maurizio. Aquileia e la Dacia al tempo di Traiano. In: Studia Historica et Archaeologica, Timisoara, 2004, p. 65-82. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


1895. Buora, Maurizio. Osservazioni sulle fibule del tipo a svastica. In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 119-128. Cuvinte cheie: Fibule ; Imperiul Roman.


1896. Buora Maurizio. Sui rapporti tra Basso Danubio e alto Adriatico sulla base dello studio delle fibule. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 191-210. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


1897. Bura, László. Dieceza de Satu-Mare în perioada 1948-1989 (The Diocese of Satu- Mare in 1948-1989). In: Biserica Romano-Catolică din România în timpul prigoanei comuniste (1948-1989), Iași, 2008, p. 83-96. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; Dioceze ; Satu-Mare, Orașul (România) ; 1948-1989.


1898. Bura, László. Kurze Geschichte der historischen Region Sathmar. In: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 256-261. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Satu Mare, Județul (România).


1899. Bura, László. Sathmar. In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 223-226. Cuvinte cheie: Istorie ; Satu Mare, Comitatul (România).


1900. Burac, Constantin. Imaginea lui Nicolae Iorga reflectată în scrisorile primite până la 1900 (The image of Nicolae Iorga reflected by the letters received up to 1900). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii. Vol. I., București, 2006, p. 152-158. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Corespondență ; Imagologie.


1901. Burac, Constantin. Iorga - prețuitor al arhivelor (Iorga and the archives). In: Permanența lui Nicolae Iorga, 2006, p. 166-172. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


1902. Burac, Constantin. N. Iorga - formator de Școală arhivistică (N. Iorga - creator of Archivistic School). In: Nicolae Iorga: 1871-1940. Studii și documente. Vol. 10, București, 2010, p. 45-56. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Arhivistică ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae ; Archival science.


1903. Burac, Constantin. Nicolae Iorga despre Dimitrie Onciul. Contribuții la o biografie (Nicolae Iorga about Dimitrie Onciul. Contributions to a biography). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 125-137. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Istorici ; România ; Onciul, Dimitrie.


1904. Burac, Constantin. Nicolae Iorga despre domnia lui Antonie Ruset (Nicolae Iorga about Antonie Ruset's reign). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 9, București, 2009, p. 63-70. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Antonie Ruset, Domn al Moldovei ; Istoriografie ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae ; Journalism ; Antonie Ruset, Domnitor of Moldavia ; Historiography.


1905. Burac, Constantin. Răscoala bulgarilor în publicistica eminesciană (The Bulgarian rebellion in Eminsecu's publishing). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 36-340. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Eminescu, Mihai ; Publicistică ; Bulgari ; Mișcări naționale ; 1876 ; Writers -- Romanian literature ; Eminescu, Mihai ; Journalism ; Bulgarians ; National movement ; 1876.


1906. Burac Constantin. Tinutul Horincea. Aparitie (sec.XIV - Sfarsitul domniei lui Stefan cel Mare) (Le pays de Horincea. Origines). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 421-428. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


1907. Burac Constantin. Tinutul Tetina-Cernauti. In: In honorem Ioan Caprosu, Iasi, 2002, p. 147-169. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Geografie ; Cartografie ; Topografie.


1908. Buracu, Mihai. Pitești vs. Holocaust (Pitești vs. Holocaust). In: Experimentul Pitești, Pitești, 2008, p. 63-66. Cuvinte cheie: Deținuți politici ; Tortură ; Pitești, Orașul (România) ; 1949-1952.


1909. Buracu, Mihai. Savantul Dr. Ștefan Odobleja. Victima unui raport științific (The scientist Dr. Ștefan Odobeja. Victim of a scientific report). In: Experimentul Pitești. Vol. 5. Opresiunea culturii tradiționale române în timpul dictaturii comuniste, Pitești, 2006, p. 310-313. Cuvinte cheie: Personalități științifice ; Medici ; România ; Odobleja, Ștefan.


1910. Burakowski, Adam. The Events of 1956 in Poland as a Movement of the Whole Nation. In: Putere și societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării 1956, București, 2006, p. 218-256. Cuvinte cheie: Polonia ; Situație politică ; 1956.


1911. Burcea Carmen ; Bulei Ion. La cultura romena in Italia fra le due guerre. Le istituzioni. In: Romania e Romània. Lingua e cultura romena di fronte all'Occidente, Udine, 2003, p. 291-308. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


1912. Burci, Iustina. Catagrafia Doljului de la 1831. Analiza structurală a poreclelor și supranumelor (Dolj catagraphy from 1831. Structural analysis of nicknames and surnames). In: Omagiu Gheorghe Bolocan, Craiova, 2006, p. 76-83. Cuvinte cheie: Antroponimie ; Dolj, Județul (România) ; 1831.


1913. Burci, Iustina. Românitate și slavism: românii purtători de nume slave (Romanianism and slavism: Romanians having Slavonic names). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 3, Craiova, 2009, p. 148-156. Cuvinte cheie: Români ; Onomastică ; Romanians ; Names.


1914. Burcin Octavian. Maresalul Antonescu si Odessa. In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Constanta, 2001, p. 285-291. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


1915. Burcin Octavian. Odessa 1941. In: Maresalul Antonescu la judecata istoriei, Bucuresti, 2002, p. 153-161. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


1916. Burcin, Octavian. Odessa 1941. In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 173-181. Cuvinte cheie: România ; Armată ; Război mondial (1939-1945).


1917. Burdușa, Elena. Dispariția termenului Via din limba română (The disappearence of the term Via from the Romanian language). In: In magistri honorem G. I. Tohăneanu, Timișoara, 2005, p. 203-222. Cuvinte cheie: Lingvistică ; România.


1918. Burger, Ulrich. Aufgabe und Funktion des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe im östlichen Bündnis. Anmerkungen zu den Interessenskonflikten zwischen der DDR und Rumänien. In: Totalitarism: ideologie și realitate socială în România și RDG. Totalitarismus: Ideologie und soziale Wirklichkeit in Rumänien und in der DDR, Iași, 2006, p. 111-128. Cuvinte cheie: Relații economice internaționale ; România ; Germania (Republica Democrată) ; Sec. 20.


1919. Burger Ulrich. Die Reaktion der DDR auf die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Bonn und Bukarest 1967. In: Punti in istorie. Studii romano-germane, Iasi, 2001, p. 149-164. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


1920. Burger, Ulrich. Städtepartnerschaft im realen Sozialismus. Köln und Klausenburg. In: Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa, Cluj-Napoca, 2007, p. 217-232. Cuvinte cheie: Koln, Orașul (Germania) ; Cluj-Napoca, Orașul (România) ; Socialism.


1921. Burger, Ulrich. "That the British and Americans are only observers". Soviet-American conflicts within the Allied Control Commission (ACC) in Romania. In: US-Romanian Relations in the Twentieth Century, Cluj-Napoca, 2010, p. 167-187. Cuvinte cheie: România ; Istorie ; 1945-1947 ; Romania ; History ; 1945-1947.


1922. Burghele Camelia. Hotarul satului. Receptarea valorilor multiple ale hotarului in societatea traditionala = Les confins du village. La réception des valeurs multiples des confins dans la société traditionnelle. In: Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1999, p. 219-227; Revista Bistritei, 1999, 12-13, p. 219-227. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Etnografie ; Folclor.


1923. Burghele, Camelia. Viața cotidiană și momente sărbătorești în câteva comunități de pe Valea Barcăului (Porț, Leșmir, Marca, Marca Hută, Marca Culcuș) (Everyday life and moments of feast in some communities in Valea Barcăului (Porț, Leșmir, Marca, Marca Hută, Marca Culcuș)). In: Sate contemporane din România: deschideri spre Europa, Cluj-Napoca, 2009, p. 55-77. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; Sociologia cotidianului ; Valea Barcăului (România) ; History of mentalities ; Sociology -- Everyday life ; Valea Barcăului (Romania).


1924. Burghele, Dumitru ; Turbatu, Laurențiu. Cursurile de la Vălenii de Munte, înființate și coordonate de Nicolae Iorga (The lectures from Vălenii de Munte, initiated and coordinated by Nicole Iorga). In: Permanența lui Nicolae Iorga, 2006, p. 281-286. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Educație ; Vălenii de Munte, Orașul (România).


1925. Burghelea, Ioan ; Pentilescu, Ilie. Utilizarea de către organizațiile teroriste a mass-media pentru promovarea obiectivelor și intereselor (Mass media used by the terrorist organizations in promoting their interests and goals). In: Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI. Secțiunea 2: Geopolitică, geostrategie și istoria artei militare.Vol. 1: Integrare europeană, București, 2007, p. 40-49. Cuvinte cheie: Terorism ; Mass-media ; Terrorism ; Mass-media.


1926. Burghelea, Oana-Mihaela. Comunismul și lupta de rezistență în Europa în perioada celui de-al doilea război mondial (Communism and the resistence in Europe in World War II). In: Armata română și patrimoniul național, București, 2010, p. 427-431. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Europa ; Mișcări de rezistență ; World War II (1939-1945) ; Europe ; Resistance movement.


1927. Burian, Dana Emilia. Aspecte privind violența conjugală în Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea (Domestic violence in Transylvania in the second half of the 19th c.). In: Om și societate. Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2007, p. 241-254. Cuvinte cheie: Violență în familie ; Transilvania (România) ; Sec. 19.


1928. Burian, Dana Emilia. Emanciparea femeii și rolul ei în problema divorțului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Transilvania (Women's emanicipation and its role in the divorce in the second half of the 19thc. in Transylvania). In: In căutarea fericirii: viața familială în spațiul românesc în sec. XVIII-XX, Cluj-Napoca, 2010, p. 45-59. Cuvinte cheie: Femei ; Divorț ; Transilvania (România) ; Sec. 19 ; Women ; Divorce ; Transylvania (Romania) ; 19th c.


1929. Burian, Dana Emilia. Violența conjugală la românii din Transilvania în epoca modernă: cauză sau efect al debutului procesului de emancipare a femeii? (Domestic violence with Transylvanian Romanians in modern times: cause and effect of the beginning of women's emancipation process?). In: Sub semnul istoriei. De la debut spre consacrare, Cluj-Napoca, 2009, p. 175-186. Cuvinte cheie: Violență în familie ; Femei ; Transilvania (România) ; Sec. 19 ; Domestic violence ; Women ; Transylvania (Romania) ; 19th c.


1930. Burlacu Emil. Eminescu si Transilvania =. In: Romani. Sarbi. Slovaci, Deva, 1995, vol. 3, p. 95-101. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; EMINESCU MIHAI (1850-1889).


1931. Burlacu, Gheorghe. Ascendența și descendența genealogică a lui Ion Ionescu de la Brad (Ion Ionescu de la Brad and his genealogy). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VI, București, 2004, p. 167-169. Cuvinte cheie: Agronomi ; România ; Ionescu de la Brad, Ion ; Genealogie.


1932. Burlacu, Ioana. Aurelian Sacerdoțeanu, fondator al buletinului Școlii de Arhivistică - "Hrisovul" (Aurelian Sacerdoțeanu founder of the bulletin of the Archivistic School- "Hrisovul"). In: 1904-2004. Centenar Aurelian Sacerdoțeanu. Studii și documente, Râmnicu-Vâlcea, 2004, p. 130-133. Cuvinte cheie: Arhivistică ; România ; Reviste ; București, Orașul (România) ; Arhiviști ; România ; Sacerdoțeanu, Aurelian.


1933. Burlacu Ioana. Vasile Stoica si Marea Unire a romanilor = Vasile Stoica et la Grande Union des roumains. In: Romani. Sarbi. Slovaci, Deva, 1995, vol. 3, p. 251-258. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Biografii ; STOICA VASILE (1889-1959).


1934. Burlacu, Valentin. Impactul relațiilor sovieto-române asupra politicii culturale din R.S.S. Moldovenească (The impact of the Soviet- Romanin relations on the cultural policy of the SSR of Moldavia). In: Românii din afara granițelor țării. Istorie, cultură, spiritualitate, Iași, 2010, p. 108-119. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; U. R. S. S. ; Politică culturală ; Republica Moldova ; Romania ; Foreign policy ; Soviet Union ; Cultural policy ; Republic of Moldova.


1935. Bursașiu, Simona Marinela. Biblioteca Centrului Cultural German din Timișoara, factor pozitiv în educația interculturală regională (The Library of the German Cultural Centre from Timișoara, in the local intercultural education process). In: Emergența modelelor. Studia bibliothecalia in honorem Vasile D. Țâra, Timișoara, 2006, p. 127-129. Cuvinte cheie: Biblioteci ; Timișoara, Orașul (România).


1936. Burtea, Vasile. Religiozitatea Rromilor din România și raporturile acestora cu bisericile (The belief of the Rromae from Romania and their relations with the church). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 241-245; In lb. germană, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 275-280. Cuvinte cheie: Rromi ; Religie ; România.


1937. Buruiana Claudia. Sentimente sociale si idei politice. Consideratii sociologice pe "cadranul" istoriei politice (Sentiments sociaux et idées politiques. Considérations sociologiques dans le "domaine" de l'histoire politique). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, Bucuresti, 2003, p. 276-282. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate (1944-1947) ; Economie (1944-1947) ; Politica interna (1944-1947).


1938. Buruiană, Claudia. Sentimente sociale și idei politice. Considerații sociologice pe "cadranul" istoriei politice (Social feelings and political ideas. Sociological considerations on the political history "framework"). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, București, 2003, p. 276-282. Cuvinte cheie: Sociologie politică ; Comunism ; România.


1939. Buruiană, Letiția. O cronologie a presei gălățene (A chronology of the press from Galați ). In: Studii și cercetări de istorie a presei, Arad, 2008, p. 143-150. Cuvinte cheie: Presă ; Galați, Orașul (România) ; Cronologie ; Press ; Galați, city (Romania) ; Chronology.


1940. Buruiană, Ovidiu. Ideea de partid în gândirea liberalilor români din perioada interbelică (The idea of party in the Romanian liberals' thinking in interwar). In: Liberalismul românesc și valențele sale europene, Iași, 2010, p. 212-223. Cuvinte cheie: Partide politice ; Liberalism ; România ; 1919-1939 ; Political parties ; Liberalism ; Romania ; 1919-1939.


1941. Buruiană, Ovidiu. Liberalismul românesc și naționalismul economic în perioada interbelică (The Romanian liberalism and the economic nationalism in interwar). In: Economie, instituții și integrare europeană, București, 2007, p. 143-160. Cuvinte cheie: Doctrine economice ; România ; 1919-1939 ; Doctrine politice ; Liberalism ; România ; 1919-1939 ; Doctrines -- Economy ; Romania ; 1919-1939 ; Political doctrines ; Liberalism ; Romania ; 1919-1939.


1942. Buruiană, Ovidiu. Partidul Național-Liberal în opoziție (1928-1930) (The National Liberal Party in oposition (1928-1930)). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX, Sibiu, 2006, p. 297-322. Cuvinte cheie: Partide politice ; Partidul Național Liberal ; România ; 1928-1930.


1943. Buruiană, Ovidiu. Partidul Național Liberal și contestarea legitimității (1927-1928). Practică administrativă și canon politic (The National Liberal Party and contested legitimacy (1927-1928). Administration practice and political rules). In: In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor și a relațiilor internaționale, Iași, 2007, p. 211-251. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; Partide politice ; 1927-1928 ; Romania ; Political conditions ; Political parties ; 1927-1928.


1944. Buruiană, Ovidiu. Partidul Național Liberal și minoritarii etnici în România interbelică. Problema naționalismului liberal (The National Liberal Party and the ethnic minorities in interwar Romania. The liberal nationalism issue). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 3, Sibiu, 2008, p. 103-115. Cuvinte cheie: Minorități naționale ; România ; 1919-1939 ; Partidul Național Liberal ; Minority & ethnic groups ; Romania ; National Liberal Party.


1945. Buruiană, Ovidiu. Studenți evrei la Universitatea din Iași în primul deceniu interbelic (Jewish students at the University from Jassy in the first interwar decade). In: Universitatea din Iași: de la modelul francez la sistemul Bologna, Iași, 2007, p. 441-475. Cuvinte cheie: Universități ; Iași, Orașul (România) ; Studenți ; Evrei ; 1919-1930 ; Universities & colleges ; Jassy, city (Romania) ; Students ; Jews ; 1919-1930.


1946. Burz, Ulfried. Demographie und Nationalismus am Beispiel Kärnten (1848-1918). In: Demographic changes in the time of industrialization (1750-1918), Cluj-Napoca, 2009, p. 351-362. Cuvinte cheie: Demografie ; Carinthia (Austria) ; 1848-1918 ; Demography ; Carinthia (Austria) ; 1848-1918.


1947. Busa Daniela. Echilibrul european si modificarile politico-teritoriale in Peninsula Balcanica in anul 1908 (L'équilibre européenne et les modifications politico-territoriales dans la Péninsule Balkanique). In: Structuri politice in secolul XX, Bucuresti, 2000, p. 101-123. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


1948. Busa Daniela. Frontierele tarilor din sud-estul Europei si Congresul de la Berlin (Les frontières des pays du Sud-Est de l'Europe et le Congrès de Berlin). In: Istorie si societate, Bucuresti, 2000, p. 32-49. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


1949. Busa Daniela. Realitati economice ale spatiului romanesc in scrierile calatorilor straini, 1774-1821 (Réalités économiques de l'espace roumaine dans les écrits des voyageurs étrangers). In: Orasul romanesc si lumea rurala, Braila, 2004, p. 41-64. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Calatorii.


1950. Busa Daniela. Relatiile Romaniei cu statele balcanice in primii ani dupa independenta (Relations de Roumanie avec les états balkaniques pendant les premières années d'indépendance). In: Istorie si diplomatie in relatiile internationale, Constanta, 2003, p. 346-359. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica externa.


1951. Busa Daniela. Stabilirea frontierei sudice a Romaniei dupa Congresul de la Berlin (La stabilité de la frontière du Sud de la Roumanie après la Congrès de Berlin). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 731-740. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Razboiul de Independenta.


1952. Busa Daniela ; Marinescu Beatrice. Italia si recunoasterea independentei Romaniei = L'Italie et la reconnaissance de l'indépendance de la Roumanie. In: In Honorem Paul Cernovodeanu, Bucuresti, 1998, p. 269-281. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Razboiul de Independenta. 1877.


1953. Busa Daniela ; Marinescu Beatrice. The Jewish Question in the South-eastern Europe in the Great Powers' Vision, after the Berlin Congress =. In: The Jews in the Romanian History, Bucuresti, 1996, p. 115-123. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


1954. Buse Constantin. Capitalul strain si bancile din Sud-Estul Europei (Le capital étranger et les banques du Sud-Est de l'Europe). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 481-492. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


1955. Buse Constantin. Crizele din Europa si atitudinea statelor din lumea noua (Les crises d'Europe et l'attitude des états du monde nouveau). In: Istorie si ideologie, Bucuresti, 2002, p. 200-206. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica.


1956. Buse Constantin. Des interférences politico-diplomatiques roumaino-italiennes, pendant les années 1914-1916. In: Istorie si societate, Bucuresti, 2000, p. 125-138; Annuario, 2000, 2, p. 237-248. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica externa.


1957. Buse Constantin. Februarie 1948 - Praga; antecedente si consecinte (Février 1948 - Prague; antécédents et conséquences). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 769-790. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


1958. Buse Constantin. Intelectualii - constiinta de sine a Americii latine (Les intellectuels - la conscience de soi de l'Amérique latine). In: Istoria - o meditatie asupra trecutului, Iasi, 2001, p. 279-288. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Teorie ; Politica.


1959. Buse Constantin. Japonia in primul razboi mondial (Japon à la première guerre mondiale). In: Istorie si diplomatie in relatiile internationale, Constanta, 2003, p. 360-382. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


1960. Buse Constantin. Premisele marii revolutii mexicane, 1910-1917 (Prémises de la grande révolution de Mexic). In: Un destin si o viata, Bucuresti, 2003, p. 156-161. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


1961. Buse Constantin. Tentative si reusite in drumul Romaniei spre independenta (1859-1876) (Tentatives et réussites dans la voie de la Roumanie vers l'indépendance). In: Arta istoriei. Istoria artei, Bucuresti, 2004, p. 359-370. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica interna ; Miscari nationale.


1962. Buse Constantin. Unele aspecte privind dezvoltarea economica a Americii Latine (1826-1914) (Aspects du développement économique de l'Amérique Latine). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 471-479. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


1963. Buse Constantin ; Dascalu Nicolae. De la Carta Atlanticului (august 1941) la Declaratia Natiunilor Unite (ianuarie 1942) = De la Carte de l'Atlantique a la Déclaration des Nations Unies. In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu, Bucuresti, 1996, p. 349-364. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


1964. Buse Constantin ; Dascalu Nicolae. Nicolae Iorga, revizionismul si relatiile romano-ungare (Révizionnisme et relations roumaino-hongroises ). In: Nicolae Iorga 1871-1940, Bucuresti, 2001, p. 73-92. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


1965. Bușă, Daniela. 1908 - Nicolae Iorga și modificările politico-teritoriale din Balcani (1908-Nicolae Iorga and the political - territorial changes in the Balkans). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 139-143. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Publicistică ; 1908.


1966. Bușă, Daniela. "A călători e o nevoie sufletească". Nicolae Iorga - impresii din peregrinările prin Italia ("Travelling is a spiritual necessity". Nicolae Iorga - opinions from the travels through Italy). In: Călători români în occident, Cluj-Napoca, 2004, p. 75-86. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga Nicolae ; Călătorii.


1967. Bușă, Daniela. Comerțul Germaniei cu țările din sud-estul Europei (Germany's commerce with countries in Southeast Europe). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 105-111. Cuvinte cheie: Germania ; Relații economice externe ; 1871-1914 ; Germany ; Foreign economic relations ; 1871-1914.


1968. Bușă, Daniela. Divorțul în relatările călătorilor străini din prima jumătate a secolului al XIX-lea (Divorce in the reports of foreign travelers in the first half of the 19th century). In: "Celălalt autentic". Lumea românească în literatura de călătorie (1800-1850), București, 2010, p. 93-109. Cuvinte cheie: Divorț ; România ; 1839-1858 ; Descrieri de călătorie ; Divorce ; Romania ; Travelers' writings.


1969. Bușă, Daniela. Informații privind componența etnică a populației din orașele porturi Galați și Brăila, în însemnările călătorilor străini din prima jumătate a secolului al XIX-lea (The ethnic composition of the population from the harbours Galați and Brăila in the foreign travellers reports,in the second half of the 19th c.). In: Populația României. Trecut, prezent, viitor, Cluj-Napoca, 2006, p. 113-125. Cuvinte cheie: Descrieri de călătorie ; Orașe ; România ; Sec. 19.


1970. Bușă, Daniela. Interesele financiar-economice ale puterilor europene în România la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX (The financial-economic interests of the European powers in Romania at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century). In: Românii și geo-politica marilor puteri 1718-1918, București, 2009, p. 192-239. Cuvinte cheie: Finanțe ; Bănci ; România ; 1866-1902 ; Finances ; Banks ; Romania ; 1866-1902.


1971. Bușă, Daniela. Nicolae Iorga - impresii din peregrinările prin Scandinavia (Nicolae Iorga - impressions from the Scandinavian voyages). In: Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. II. Partea a 2-a, București, 2006, p. 41-48. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Călătorii.


1972. Bușă, Daniela. Nicolae Iorga și Belgia (Nicolae Iorga and Belgium). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. III, București, 2007, p. 51-58. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Călătorii.


1973. Bușă, Daniela. Nicolae Iorga și istoria românilor prin călători (Nicolae Iorga and the history of the Romanians through travellers). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. VI-VII, București, 2008, p. 37-57. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


1974. Bușă, Daniela. Nicolae Iorga și Istoria românilor prin călători (Nicolae Iorga and the History of the Romanians through travellers). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 8, Bucureș ti, 2009, p. 53-68; Vol. 10, București, 2010, p. 57-69. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae.


1975. Bușă, Daniela. Nicolae Iorga și Istoria românilor prin călători străini (Nicolae Iorga and the History of the Romanians through foreign travellers). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 9, București, 2009, p. 71-84. Cuvinte cheie: Istorici ; Româ nia ; Iorga, Nicolae ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae.


1976. Bușă, Daniela. Un călător elvețian despre educația și învățământul din Țara Românească la începutul secolului al XIX-lea (A Swiss traveller on education in Wallachia at the beginning of the 19th c.). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 494-498. Cuvinte cheie: Descrieri de călătorie ; Educație ; Invățământ ; Țara Românească ; Sec. 19.


1977. Bușe, Constantin. Costache Conachi - un analist politic, avant la lettre (Costache Conachi -a political analyst,avant la lettre). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 1, Iași, 2010, p. 72-78. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Conachi, Costache ; Writers -- Romanian literature ; Conachi, Costache.


1978. Bușe, Constantin. Din cronica relațiilor româno-latino-americane. Contribuția lui Nicoale Titulescu (The Romanian- Latin America relations. Nicolae Titulescu's contribution). In: Nicolae Titulescu. Eternitatea unui destin exemplar, Slatina, 2005, p. 154-171. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Titulescu, Nicolae ; România ; Relații externe ; America Latină ; Sec. 20.


1979. Bușe, Constantin. Evoluția regimului vamal românesc de la 1838 până la 1874 (The Romanian customs regime from 1838 up to 1874). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 434-441. Cuvinte cheie: Vămi ; România ; 1838-1878.


1980. Bușe, Constantin. Gheorghe I. Brătianu despre Nicolae Iorga (Gheorghe I. Brătianu about Nicolae Iorga). In: Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. II. Partea a 2-a, București, 2006, p. 49-74. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Istorici ; România ; Brătianu, Gheorghe I.


1981. Bușe, Constantin. Interesele economice franceze la Dunărea de Jos (The French economic interests in the Lower Danube). In: Hegemoniile trecutului. Evoluții românești și europene. Profesorului Ioan Chiper la 70 de ani, București, 2006, p. 71-80. Cuvinte cheie: Franța ; Relații economice externe ; România ; Sec. 19.


1982. Bușe, Constantin. Omagiul unui mare istoric adus înaintașului său de geniu. Gheorghe I. Brătianu despre Nicolae Iorga și opera sa (Homage of a great historian to his genius predecessor.Gheorghe I. Brătianu about Nicolae Iorga and his work). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii. Vol. I, București, 2006, p. 9-17. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Istorici ; România ; Brătianu, Gheorghe I.


1983. Bușe, Constantin. Opinii și judecăți ale lui Nicolae Iorga despre problemele vieții politice interne și internaționale din vremea sa (Nicolae Iorga's opinions and judgements on internal and international politics of his time). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 145-155. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Interviuri ; 1931-1936.


1984. Bușe, Constantin. Pe urmele lui Nicolae Iorga în Statele Unite (On the steps of Nicolae Iorga in the United States). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. III, București, 2007, p. 59-72. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Călătorii.


1985. Bușe, Constantin. România între Franța și Germania, 1870-1900 (Romania between France and Germany, 1870-1900). In: Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, 2010, p. 585-593; In lb. franceză, in: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 111-121; In: România în relațiile internaționale, Târgoviște, 2010, p. 65-74. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Franța ; Germania ; 1870-1900 ; Romania ; Foreign policy ; France ; Germany ; 1870-1900.


1986. Bușe, Constantin. Un Coleg, un Prieten, un Dascăl și un mare Istoric (A Colleague, a Friend, a Teacher and a great Historian). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 515-516. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Scurtu, Ioan ; Historians ; Romania ; Scurtu, Ioan.


1987. Bușe, Constantin. Unele aspecte privind relațiile româno-polone în viziunea lui Nicolae Iorga (Some aspects of the Romanian - Polish relations in Nicolae Iorga's view). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. IV, București, 2007, p. 37-50. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; România ; Relații externe ; Relații culturale ; Polonia ; Istoriografie.


1988. Bușe, Dorel. Legiunea voluntarilor români din Italia, din Primul Război Mondial (The legion of the Romanian volunteers from Italy, in World War I). In: Eroi și morminte. Studii și comunicări, Buzău, 2008, p. 9-24. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; Români ; Italia.


1989. Bușe, Dorel. Premisele colaborării politico-diplomatice româno-italiene în timpul Primului Război Mondial (The premises of political and diplomatic co-operation between Romania and Italy during World War I.). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 148-154. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Italia ; 1883-1914 ; Romania ; Foreign policy ; Italy ; 1883-1914.


1990. Bușe, Dorel. Rolul Uniunii Europene în lupta împotriva fenomenului terorist (The EU role in the fight against the terrorist phenomenon). In: Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI. Secțiunea 2: Geopolitică, geostrategie și istoria artei militare.Vol. 1: Integrare europeană, București, 2007, p. 249-261. Cuvinte cheie: Uniunea Europeană ; Terorism ; Sec. 21 ; European Union ; Terrorism ; 21st c.


1991. Bușu, Enache. Evoluția statisticii și principalii indicatori economico-sociali ai județului Constanța (The statistics evolution of the economical and social coordinates of Dobrudja county). In: Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european, Constanța, 2008, p. 707-718. Cuvinte cheie: Statistică ; Constanța, Județul (România) ; Sec. 19-21.


1992. Butaru, Lucian. Antisemitism, rasism și eugenie (Antisemitism, racisme and eugeny). In: Identitate-Cultură-Media, Cluj-Napoca, 2008, p. 100-124. Cuvinte cheie: Antisemitism ; Europa ; Sec. 15-21 ; Antisemitism ; Europe.


1993. Buti, Daniel. Profilul electoratului P.S.D. - analiză comparativă (The profile of the PSD electorate- a comparative analysis). In: Comemorare "Ștefan cel Mare și Sfânt": 500 de ani. Vol. 1, București, 2005, p. 323-342. Cuvinte cheie: Partidul Social Democrat din România ; Alegători ; România ; 1990-2004.


1994. Butnariu Viorel M. Europa de la medieval la modern. Sec.XVI-XVII (L'Europe de l'époque médiévale à l'époque modèrne). In: Moldova si economia de schimb europeana. Secolele XIV-XVIII, Iasi, 2003, p. 35-72. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


1995. Butnariu Viorel M. Lupta pentru recunoasterea diplomatica a Principatului Transilvaniei (1571-1606) = La lutte pour la reconnaissance diplomatique de la Principauté de Transylvanie. In: Itinerarii istoriografice, Iasi, 1996, p. 59-86. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu ; Dominatia otomana ; Politica externa.


1996. Butnariu Viorel M. Pozitia internationala a Moldovei pana la 1412. Strategii politico-militare si sisteme monetare (La position internationale de la Moldavie jusqu'à 1412. Stratégies politico-militaires et systèmes monétaires). In: Moldova si economia de schimb europeana. Secolele XIV-XVIII, Iasi, 2003, p. 15-32. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica externa.


1997. Butnariu Viorel M. Vasile Lupu - "printul argintului" in Moldova (Vasile Lupu - le prince de l'argent en Moldavie). In: Moldova si economia de schimb europeana. Secolele XIV-XVIII, Iasi, 2003, p. 115-120. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna.


1998. Butnaru, Gallia. Profesorul Iulian Drăcea în eternitate. Un om, un destin, o școală (Prof. Iulian Drăcea in eternity. A man, a destiny, a school). In: Figuri proeminente ale cercetării științifice timișorene, Timișoara, 2005, p. 33-36. Cuvinte cheie: Ingineri ; România ; Drăcea, Iulian.


1999. Buttitta, Ignazio. Il Circu di Cerami. Un rito d'iniziazione nella Sicilia rurale. In: Cultural Spaces and Archaic Background, Baia Mare, 2008, p. 121-140. Cuvinte cheie: Sărbători religioase ; Ritualuri de inițiere ; Sicilia (Italia) ; Holidays & special occasions ; Initiation rites ; Sicily (Italy).


2000. Buța, Viorel ; Radu, Vasile. Unele aspecte ale securității României la început de secol și mileniu (Romania's security at the beginning of the century and milennium). In: Noi vremuri, noi actori. De la securitatea individuală, la securitatea colectivă, București, 2005, p. 21-24. Cuvinte cheie: Securitate națională ; România.


2001. Buza Mircea. Geographical Aspects Concerning the Emigration of the German Population from Romania. In: Danube-Cris-Mures-Tisa Euroregion Geoeconomical Space of Sustainable Development, Timisoara, Novi-Sad, Szeged, Tübingen, 1999, p. 267-276. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


2002. Buzalic, Alexandru. Bisericile tradiționale din Transilvania între anii 1690-1740 (The traditional churches from Transylvania in 1690-1740). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 48-54; In lb. germană, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - leipzig, 2007, p. 62-69. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Transilvania (România) ; 1690-1740.


2003. Buzalic, Alexandru. Conciliul ecumenic Vatican II și Biserica Română Unită cu Roma (The Vatican II ecumenic council and the Grek Catholic Church). In: Perspective asupra Conciliului Vatican II, Târgu Lăpuș, 2004, p. 37-52. Cuvinte cheie: Concilii și sinoade ; Vatican ; 1962-1965 ; Biserica greco-catolică ; România.


2004. Buzalic, Alexandru. Die mit Rom unierte Griechisch-Katolische Kirche in Siebenbürgen im Verhältnis zur Orthodoxen Kirche aus griechisch-katolischer Sicht. In: Erdélyi keresztyén egyházak kapcsolat-törtenete. Istoria relațiilor bisericilor creștine în Transilvania. Vol. 1, Cluj-Napoca, 2006, p. 201-207; în lb română p. 207-211. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Transilvania (România) ; Sec. 17-18.


2005. Buzalic, Alexandru. Școala teologică greco-catolică română: repere epistemologice (Romanian Greek-Catholic school: epistemological landmarks). In: 230 de ani de la înființarea Eparhiei Române Unite de Oradea Mare, Cluj-Napoca, 2008, p. 89-110. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Teologie ; România ; Greek-Catholic Church ; Theology ; Romania.


2006. Buzalic Alexandru. Teologia greco-catolica intre traditie si reinnoire (La théologie gréco-catholique entre tradition et régenération). In: Biserica Romana Unita cu Roma Greco-Catolica: istorie si spiritualitate, Blaj, 2003, p. 85-103. Cuvinte cheie: Romania ; Biserica ; Religie.


2007. Buzasi Ion. O scrisoare a Mitropolitului Alexandru Sterca Sulutiu catre Andrei Muresanu (1854) (Une lettre du Métropolite Alexandru Sulutiu adressée à Andrei Muresanu). In: Biserica Romana Unita cu Roma Greco-Catolica: istorie si spiritualitate, Blaj, 2003, p. 385-387. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Corespondenta.


2008. Buzași, Ion. Episcopul Ioan Suciu în fața furtunii. Episcopul Ioan Suciu într-un roman-document și câteva evocări literare (Bishop Ioan Suciu facing the storm. Bishop Ioan Suciu in a novel-document and some literary evocation). In: Biserica Română Unită (Greco-Catolică). 60 de ani de la desființare, Cluj-Napoca, 2009, p. 421-425. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Suciu, Ioan ; Bishops ; Romania ; Suciu, Ioan.


2009. Buzași, Ion. Inocențiu Micu-Klein în poezia românească (Inochentie Micu- Klein in the Romanian poetry). In: Școala Ardeleană. Vol. 2, Oradea, 2007, p. 61-68. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Micu-Klein, Ioan Inochentie ; Poezie ; Bishops ; Romania ; Micu-Klein, Ioan Inochentie ; Poetry.


2010. Buzași, Ion. Inocențiu Micu-Klein și spiritul Blajului (Inochentie Micu - Klein and the spirit of Blaj). In: Școala Ardeleană. Vol. 3. 240 de ani de la moartea marelui arhiereu și luptător național Ioan Inochentie Micu-Klein 1768-2008, Oradea, 2009, p. 38-42. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Micu-Klein, Ioan Inochentie ; Bishops ; Romania ; Micu-Klein, Ioan Inochentie.


2011. Buzași, Ion. O scrisoare a Mitropolitului Alexandru Șterca Șuluțiu către Andrei Mureșanu (1854) (A letter of the Metropolitan Bishop Alexandru Șterca Șuluțiu to Andrei Mureșanu (1854)). In: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică: Istorie și spiritualitate, Blaj, 2003, p. 385-388. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șterca Șuluțiu, Alexandru ; Corespondență ; 1854.


2012. Buzași, Ion. Samuil Micu - scriitor religios (Samuil Micu - a religious writer). In: Școala ardeleană și Oradea. Oradea 2 iunie 2006, Oradea, 2006, p. 31-42. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Micu, Samuil ; Historians ; România ; Micu, Samuil.


2013. Buzași, Ion. Școlile Blajului și Școala Ardeleană - distincții și delimitări conceptuale (The schools of Blaj and Școala Ardeleană - concept distinctions and delimitations). In: Studia in honorem magistri Vasile Frățilă, Timișoara, 2005, p. 137-156. Cuvinte cheie: Invățământ ; Blaj, Orașul (România) ; Sec. 18 ; Terminologie.


2014. Buzași, Ion. Timotei Cipariu, pedagog. II. Lucian Blaga despre educație și literatura pentru copii (Timotei Cipariu, educator II. Lucian Blaga about the children's education and literature). In: Vasile Popeangă. Vocație de intelectual, Arad, 2007, p. 247-254. Cuvinte cheie: Pedagogie ; Transilvania (România) ; Cipariu, Timotei ; Blaga, Lucian ; Literatură pentru copii.


2015. Buzatu, Gh. Antonescu în orbita Axei (Antonescu in the Axe's orbit). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 113-148. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Antonescu, Ion.


2016. Buzatu, Gh. Despre Jurnalul de război al Mareșalului Antonescu (1940-1944) (About Marshal Antonescu's WAR JOURNAL (1940-1944)). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 99-104. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Antonescu, Ion ; Jurnal ; 1940-1944.


2017. Buzatu, Gh. ; Cheptea, Stela. Nicolae Iorga in memoriam (corespondență politică și literară) (Nicolae Iorga in memoriam ( political and literary correspondence)). In: Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. II. Partea a 2-a, București, 2006, p. 75-160. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Corespondență.


2018. Buzatu, Gheorghe. 1917 - un destin comun al unor mari combatanți: N. Titulescu, I. Antonescu, Gh. Brătianu (1917- the same destiny of some brave fighters: N. Titulescu, I.Antonescu, Gh. Brătianu). In: 1917: glorie și deznădejde, Ploiești, 2007, p. 258-273. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; 1917 ; Titulescu, Nicolae ; Antonescu, Ion ; Brătianu, Gheorghe I. ; Personalities -- Politics ; Romania ; 1917 ; Titulescu, Nicolae ; Antonescu, Ion ; Brătianu, Gheorghe I.


2019. Buzatu Gheorghe. 22 iunie 1941: Clipa astrala a istoriei nationale (Le 22 juin 1941: L'instant astral de l'histoire nationale). In: Maresalul Antonescu la judecata istoriei, Bucuresti, 2002, p. 125-127. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2020. Buzatu, Gheorghe. 22 iunie 1941: clipa astrală a istoriei naționale (June 22, 1941 : the astral moment of the national history). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 149-151. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; 1941.


2021. Buzatu, Gheorghe. 23 august 1944 - In lumina unor probe epistolare (August 23, 1944 - Epistolary evidence). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 373-382. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Lovituri de stat ; România ; Corespondență ; 1944.


2022. Buzatu Gheorghe. Actiunea diplomatica a Romaniei in perioada neutralitatii (1939-1940) (L'action diplomatique de la Roumanie pendant la neutralité). In: Diplomatii si diplomati romani, Focsani, 2002, vol. II, p. 353-457. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2023. Buzatu Gheorghe. Civilizatie romaneasca in Suedia (Civilisation roumaine en Suède). In: Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Focsani, 2000, p. 763-803. Cuvinte cheie: Romani ; Diaspora.


2024. Buzatu Gheorghe. A "Cold War" before the Cold War. In: On Both Sides of the Iron Curtain, Bucharest, 2001, p. 41-48. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


2025. Buzatu Gheorghe. Corpul generalilor romani in zodia Holocaustului rosu (Le corps des générals roumains dans les années de Holocauste rouge). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focsani, 2003, p. 631-669. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii.


2026. Buzatu, Gheorghe. Despre rațiunile și tehnica loviturilor de stat (23 august 1944) (The reasons and techiques of the coups d'etat (August 23, 1944)). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 335-371; In: 23 august 1944. Evaluări și controverse, Ploiești, 2006, p. 26-74. Cuvinte cheie: România ; Lovituri de stat ; 1944.


2027. Buzatu, Gheorghe. Din tainele arhivelor. Corespondență politică și literară (1907-1944) (From the secrets of the archives. Political and literary correspondence (1907-1944)). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 503-542; PS, 2006, 5, nr. 5-6, p. 11-23. Cuvinte cheie: Arhive ; Corespondență ; România ; 1907-1944.


2028. Buzatu Gheorghe. Diplomati romani in actiune pentru asigurarea spatiului geopolitic romanesc = Les diplomates roumains en action pour l'assurance de l'espace géopolitique roumain. Une étude de cas: Le diktat de Vienne. In: National si social in istoria romanilor, Iasi, 1996-1997, p. 437-448. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2029. Buzatu Gheorghe. Diplomatia "aurului negru" (1940-1944) (La diplomatie de "l'or noir" ). In: Gandirea economica romaneasca despre industrializare 1859-1900, Bucuresti, 2001, p. 149-172. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2030. Buzatu, Gheorghe. Drepturile și interesele României în perspectiva reglementărilor postbelice: "Biroul Păcii" (1942-1944) (The rights and interests of Romania in the view of postwar regulations: the Peace Office (1942-1944)). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 225-263. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; România ; Situație politică ; Documente ; World War II (1939-1945) ; Romania ; Political conditions ; Documents.


2031. Buzatu, Gheorghe. Europa de Sud-est (1919-1939): studiu de caz (South-Eastern Europe (1919-1939): a case study). In: In căutarea adevărului pierdut. In memoriam prof. Gheorghe Zbuchea, București, 2009, p. 318-344. Cuvinte cheie: Bulgaria ; Situație politică ; 1919-1939 ; Iugoslavia ; Situație politică ; 1919-1939 ; Albania ; Situație politică ; 1919-1939 ; Grecia ; Situație politică ; 1919-1939 ; Turcia ; Situație politică ; 1919-1939 ; Bulgaria ; Political conditions ; 1919-1939 ; Yugoslavia ; Political conditions ; 1919-1939 ; Albania ; Political conditions ; 1919-1939 ; Greece ; Political conditions ; 1919-1939 ; Turkey ; Political conditions ; 1919-1939.


2032. Buzatu, Gheorghe. Europa și România Mare sub blestemul realităților geopolitice (Europe and Greater Romania damned by geopolitical realities). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 497-511. Cuvinte cheie: România ; Geopolitică ; Romania ; Geopolitics.


2033. Buzatu Gheorghe. Evenimentele din Romania (1940-1941) in context international (Les évènements de Roumanie en contexte international). In: Structuri politice in secolul XX, Bucuresti, 2000, p. 327-353. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


2034. Buzatu, Gheorghe. Figuri de parlamentari celebri: Nicolae Iorga (Famous Members of Parliament: Nicolae Iorga). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii. Vol. I., București, 2006, p. 200-223. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


2035. Buzatu, Gheorghe. File inedite din corespondența de război (1916-1918 și 1941-1944) (Original pages from the war correspondence (1916-1918 and 1941-1944)). In: 1917: glorie și deznădejde, Ploiești, 2007, p. 207-229. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România ; Corespondență ; Război mondial (1939-1945) ; România ; Corespondență ; World War I (1914-1918) ; Romania ; Correspondence ; World War II (1939-1945) ; Romania ; Correspondence.


2036. Buzatu Gheorghe. HOLOCAUST si holocaust (HOLOCAUST et holocaust). In: Maresalul Antonescu la judecata istoriei, Bucuresti, 2002, p. 193-200. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2037. Buzatu, Gheorghe. Holocaust și holocaust (Holocaust and holocaust). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 213-220. Cuvinte cheie: Evrei -- Exterminare (1939-1945) ; România.


2038. Buzatu, Gheorghe. I. I. C. Brătianu - Considerații geopolitice (1927) (I. I. C. Brătianu -Geopolitical considerations (1927)). In: România în contextul internațional la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, București, 2005, p. 244-249. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Brătianu, Ion I. C.


2039. Buzatu Gheorghe. Le Mouvement légionnaire - histoire et historiographie =. In: "Totalitarian Archives", coord. Radu Ciuceanu, vol. IV-V, nr. 13-14/1996-1997, p. 41-80. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Politica interna ; Administratie.


2040. Buzatu, Gheorghe. Libertatea și egalitatea tuturor cetățenilor în dezbaterile Parlamentului României întregite (1918-1940) (Liberty and equality of all citizens in the debates of the United Romania Parliament (1918-1940)). In: Tătarii în istoria românilor. Vol. II, Constanța, 2005, p. 227-244. Cuvinte cheie: Minorități naționale ; Drepturi civile și politice ; România ; 1918-1940.


2041. Buzatu Gheorghe. Maresalul Ion Antonescu in fata mortii: "Daca mor este pentru Bucovina si Basarabia. De ar fi sa reincep as face la fel" (Le Maréchal Ion Antonescu devant la mort: "Si je meurs, c'est pour Bucovine et Bessarabie. Si je recommence je ferai pareil"). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Constanta, 2001, p. 326-333. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; ANTONESCU ION (1882-1946).


2042. Buzatu, Gheorghe. Mareșalul Ion Antonescu, ultimul domn al tuturor românilor (Marshal Ion Antonescu, the last gentleman of the Romanians). In: Sub harul muzei Clio. Prof. univ. dr. Ion Șt. Baicu, la împlinirea vârstei de 70 de ani, Ploiești, 2004, p. 253-271. Cuvinte cheie: Personalități istorice ; România ; Antonescu, Ion.


2043. Buzatu Gheorghe. Mihai Viteazul si Ion Antonescu. In: Romania in ecuatia pacii si dictatului, Pitesti, Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, 2001, p. 21-22. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; ANTONESCU ION (1882-1946).


2044. Buzatu Gheorghe. Mircea Eliade in Anglia (1940-1941) (Mircea Eliade en Angleterre). In: Istoria - o meditatie asuora trecutului, Iasi, 2001, p. 419-426. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; ELIADE MIRCEA (1907-1986).


2045. Buzatu, Gheorghe. Nicolae Iorga - istoricul militant (Nicolae Iorga - the militant historian). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 157-206. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


2046. Buzatu, Gheorghe. Nicolae Iorga pe internet (Nicolae Iorga Online). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 8, Bucureș ti, 2009, p. 69-106. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Internet ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae ; Internet.


2047. Buzatu Gheorghe. Nicolae Iorga si contemporanii sai. Documente inedite (Nicolae Iorga et ses contemporains. Documents innédits). In: Nicolae Iorga 1871-1940, Bucuresti, 2001, p. 93-96. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


2048. Buzatu, Gheorghe. Nicolae Iorga și Marea Unire a românilor (Nicolae Iorga and the Romanians Great Union). In: Permanența lui Nicolae Iorga, 2006, p. 53-81. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


2049. Buzatu, Gheorghe. Nicolae Titulescu și organizarea păcii (Nicolae Titulescu and the peace organization). In: Nicolae Titulescu. Eternitatea unui destin exemplar, Slatina, 2005, p. 119-121. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Titulescu, Nicolae.


2050. Buzatu Gheorghe. Noi informatii privind viata si opera lui Sabin Manuila = Nouvelles informations sur la vie et l'oeuvre de Sabin Manuila. In: Dr. Sabin Manuila. Istorie si demografie, Cluj-Napoca, 1995, p. 41-55. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; MANUILA SABIN (1894-1964).


2051. Buzatu Gheorghe. O "provocare" a lui Onisifor Ghibu: Chemare la judecata Istoriei = Une "provocation" de Onisifor Ghibu: L'appel qu jugement de l'Histoire. In: Onisifor Ghibu, unitatea romaneasca si chestiunea Basarabiei, Bucuresti, 1995, p. 239-246. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; GHIBU ONISIFOR (1883-1972).


2052. Buzatu, Gheorghe. Pagini răzlețe (Solitary pages). In: Paradigmele istoriei. Vol. 2, Iași, 2009, p. 309-427. Cuvinte cheie: România ; Istorie ; Romania ; History.


2053. Buzatu Gheorghe. Pamfil Seicaru si lumea prin care a trecut (Pamfil Seicaru et le monde ou il a vécu). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, Bucuresti, 2003, p. 19-33. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; SEICARU PAMFIL (1894-1984).


2054. Buzatu, Gheorghe. Pamfil Șeicaru și lumea prin care a trecut (Pamfil Șeicaru and his world). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, București, 2003, p. 19-33. Cuvinte cheie: Ziariști ; România ; Șeicaru, Pamfil.


2055. Buzatu, Gheorghe. Paradigmele tragediei Basarabiei (The paradigms of Bessarabia's tragedy). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 32-44. Cuvinte cheie: Situație politică ; Basarabia ; 1940 ; Political conditions ; Bessarabia ; 1940.


2056. Buzatu, Gheorghe. Paul Goma. Cartea Cărților consacrată Basarabiei însângerate (Paul Goma. The Book of Books dedicated to bloody Bessarabia). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 592-597. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Goma, Paul ; Writers -- Romanian literature ; Goma, Paul.


2057. Buzatu Gheorghe. Perspective comunitare europene in domeniul istoriei: restituirea ori rescrierea trecutului = Perspectives communitaires européennes dans le domaine de l'histoire: restituer ou écrire de nouveau le passé. In: Interferente Geopolitica-Istorie. Historia. Quo Vadis?, Bucuresti, 1999, p. 120-144. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Epoca contemporana.


2058. Buzatu Gheorghe. Petrolul romanesc si razboiul mondial (Noi aspecte) (Le pétrole roumain et la guerre mondiale). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 55-65. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2059. Buzatu Gheorghe. Politica externa a Romaniei in ajunul conflagratiei mondiale din 1939-1945 (La politique extérieure de la Roumanie à la veille de la conflagration mondiale). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, Focsani, 2003, p. 406-454. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2060. Buzatu, Gheorghe. Posteritatea lui Nicolae Iorga (Nicolae Iorga's posterity). In: Nicolae Iorga: 1871-1940. Studii și documente. Vol. 10, București, 2010, p. 71-91. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae.


2061. Buzatu, Gheorghe. Privilegiul istoricului (Historian's privilege). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 11-14. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Dumitrescu, Horia ; Historians ; Romania ; Dumitrescu, Horia.


2062. Buzatu, Gheorghe. Profesorul Ioan Scurtu - 70 (Professor Ioan Scurtu - 70). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 1, Iași, 2010, p. 9-12. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Scurtu, Ioan ; Historians ; Romania ; Scurtu, Ioan.


2063. Buzatu Gheorghe. Razboi si diplomatie petroliera 1939-1945 (Guerre et diplomatie pétroliere). In: Un destin si o viata, Bucuresti, 2003, p. 177-202. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2064. Buzatu, Gheorghe. "Războiul Rece" în contextul raporturilor româno-germane (1940-1944) ("The Cold War" within the context of the Romanian- German relations (1940-1944)). In: România în relațiile internaționale, Târgoviște, 2010, p. 131-162. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Germania ; 1940-1944 ; Romania ; Foreign policy ; Germany ; 1940-1944.


2065. Buzatu Gheorghe. Regele Mihai si maresalul Antonescu (Le Roi Mihai et le maréchale Antonescu). In: Studii si articole de istoria artei. Muzeul National Cotroceni, Bucuresti, 2001, p. 303-312. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2066. Buzatu, Gheorghe. Renovația Istoriei Românilor de N. Iorga de N. A. Constantinescu (The History of Romania's renovation by N. A. Constantinescu). In: Marea Unire a tuturor românilor, Focșani, 2008, p. 289-483. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Constantinescu, Nicolae A.


2067. Buzatu Gheorghe. Romania intre Ultimatum si Dictat (1940) (La Roumanie entre l'Ultimatum et le Diktat). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 441-452. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


2068. Buzatu Gheorghe. Romania's Options in June, 1940 =. In: NEH, Bucuresti, 1995, p. 109-126. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2069. Buzatu Gheorghe. Romania si Marile Puteri in ajunul celui de-al doilea razboi mondial (cazul V.V. Tilea) (Roumanie et les grandes Pouvoirs à la veille de la Seconde Guerre Mondiale). In: Tatarii in istoria romanilor, Constanta, 2004, p. 85-114. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; TILEA VIOREL VIRGIL (1896- 1972).


2070. Buzatu Gheorghe. Romania si prabusirea hotarelor in 1940 = La Roumanie et l'écroulement des frontieres en 1940. In: Sovietizarea nord-vestului Romaniei (1944-1950), Satu Mare, 1996, p. 5-13. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica.


2071. Buzatu, Gheorghe. România în context internațional (1939-1989) (Romania in international context (1939-1989)). In: Armata română și patrimoniul național, București, 2010, p. 462-470. Cuvinte cheie: România ; Istorie ; 1939-1989 ; Romania ; History ; 1939-1989.


2072. Buzatu, Gheorghe. România în cumpănă: război și diplomație (1941-1944) (Romania in the balance: war and diplomacy (1941-1944)). In: Istorie, economie, politică, Oradea, 2009, p. 193-216. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Antonescu, Mihai ; România ; Relații externe ; 1941-1944 ; Personalities -- Politics ; Romania ; Antonescu, Mihai ; Romania ; Foreign policy ; 1941-1944.


2073. Buzatu, Gheorghe. România și vecinătatea Rusiei, în viziunea lui Nicolae Iorga (Romania and Russia's vicinity,in Nicolae Iorga's view). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. IV, București, 2007, p. 51-61. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; România ; Relații externe ; Rusia ; Istoriografie.


2074. Buzatu, Gheorghe. Românii între Hitler și Gorbaciov. Proba labirintului (1939-1989) (The Romanians between Hitler and Gorbatchev. The labyrinth test (1939-1989)). In: Studia in honorem magistri Ion Calafeteanu, Constanța, 2010, p. 21-37. Cuvinte cheie: România ; Istorie ; 1939-1989 ; Romania ; History ; 1939-1989.


2075. Buzatu Gheorghe. Schimbari geopolitice postbelice (1945-1948) in spatiul european (Changements géopolitiques après les deux guerres mondiales dans l'éspace européen). In: Romania-NATO, Bucuresti, 2003, vol. I, p. 39-47. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


2076. Buzatu, Gheorghe. Un model istoriografic: "Istoria românilor" a lui Iorga (10 volume 1936-1939) (A historiographic model: "The history of the Romanians" by N. Iorga (10 volumes 1936-1939)). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. VI-VII, București, 2008, p. 58-247; Prezentarea lucrării "Istoria românilor" a lui N. Iorga făcută de Nicolae A. Constantinescu. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


2077. Buzatu, Gheorghe. Voluntari internaționaliști din România în războiul civil din Spania (1936-1939) (Internationalist Romanian volunteers in the Spanish civil war (1936-1939)). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 274-295. Cuvinte cheie: Români ; Spania -- 1936-1939 (Război civil) ; Romanians ; Spanish civil war (1936-1939).


2078. Buzatu Gheorghe. W. S. Churchill si problema Romaniei 1944-1945 = W. S. Churchill et le probleme de la Roumanie. In: Timpul istoriei II. Profesorul Dinu C. Giurescu, Bucuresti, 1998, p. 310-319. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2079. Buzatu Gheorghe ; Cheptea Stela. Si a fost 23 august (Et voilà le 23 août). In: Maresalul Antonescu la judecata istoriei, Bucuresti, 2002, p. 267-288. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2080. Buzatu, Gheorghe ; Cheptea, Stela..Și a fost 23 august (..And it was August 23rd). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 291-313. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Lovituri de stat ; România.


2081. Buzatu, Gheorghe ; Cheptea, Stela ; Cîrstea, Marusia. După raptul teritorial stalinist, dictatul fascist de la Viena - De la impunere la anulare (After the Stalinist terriorial rape, the Fascist Vienna Diktat- From constraint to annulement). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 92-113. Cuvinte cheie: Arbitrajul de la Viena (1940) ; România ; Relații externe ; Ungaria ; 1940-1944 ; Second Vienna Award (1940) ; Romania ; Foreign policy ; Hungary ; 1940-1944.


2082. Buzatu, Gheorghe ; Cheptea, Stela ; Cîrstea, Marusia. "Jurnalul de temniță" al grupului Mareșal Ion Antonescu (aprilie-mai 1946) ("Prison diary" of Marshal Ion Antonescu's group (Aprill- may 1946)). In: Trecutul la judecata istoriei. Mareșalul Antonescu - pro și contra, București, 2006, p. 415-488. Cuvinte cheie: Personalități politice ; Antonescu, Ion ; Procese politice ; România ; 1946.


2083. Buzatu, Gheorghe ; Cheptea, Stela ; Cîrstea, Marusia. Nicolae Iorga and the History of Anglo-Romanian Relations. In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. III, București, 2007, p. 89-116. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Corespondență.


2084. Buzatu, Gheorghe ; Cheptea, Stela ; Cîrstea, Marusia. Nicolae Iorga - In apărarea Basarabiei (Micromonografia consacrată trecutului și prezentului provinciei românești străbune) (Nicolae Iorga - Defending Basarabia (Micromonography of the ancient Romanian province's past and present )). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 9, București, 2009, p. 85-122. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae.


2085. Buzatu, Gheorghe ; Cheptea, Stela ; Cîrstea, Marusia. Posteritatea lui N. Iorga - între tragedie și sublim (Nicolae Iorga's posterity - between tragedy and sublime). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. IV, București, 2007, p. 63-113. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Istoriografie.


2086. Buzatu, Gheorghe ; Cheptea, Stela ; Cîrstea, Marusia. Un veac de "tiranie epistolară": virtuți și limite (A century of "tyranic correspondence": benefits and limits). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 207-298. Cuvinte cheie: Corespondență ; România ; Situație politică ; Antonescu, Ion ; 1941-1944 ; Documente ; Servicii secrete ; România ; Situație politică ; Politică culturală ; 1936-1979.


2087. Buzatu, Gheorghe ; Cheptea, Stela ; Dumitrescu, Horia. La început a fost sfârșitul: Lovitura de stat din 23 august 1944 (In the beginning it was the end: the coup d'etat of August 23, 1944). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 264-294. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Lovituri de stat ; România ; World War II (1939-1945) ; Coups d'etat ; Romania.


2088. Buzatu, Gheorghe ; Cîrstea, Marusia. Bilanțul prezenței României la Paris (Review of Romania's presence in Paris). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 359-367. Cuvinte cheie: Tratate de pace ; România ; 1947 ; Peace treaties ; Romania ; 1947.


2089. Buzatu, Gheorghe ; Cîrstea, Marusia. Europa și România Mare între cele două războaie mondiale (Europe amd Greater Romania between the two world wars). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 13-61. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Europa ; 1919-1939 ; World politics ; Europe ; 1919-1939.


2090. Buzatu, Gheorghe ; Cîrstea, Marusia. Război și pace: SUA și România - problemele unei beligeranțe "originale" (1939-1945) (War and peace: USA and Romania - the question of an "original" belligerence (1939-1945)). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 227-268. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Statele Unite ale Americii ; Relații externe ; România ; World War II (1939-1945) ; United States of America ; Foreign policy ; Romania.


2091. Buzatu, Gheorghe ; Cîrstea, Marusia. Romania and Russia in June 1940. In: Istorie și societate. Vol. I, București, 2004, p. 389-418. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Rusia ; 1940.


2092. Buzatu, Gheorghe ; Dumitrescu, Horia. De la război la pace (From war to peace). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 315-326. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; 1942-1947 ; Romania ; Foreign policy ; 1942-1947.


2093. Buzatu, Gheorghe ; Dumitrescu, Horia. Nicolae Iorga și Ion Antonescu: Istoria războaielor României din 1914-1919 și 1941-1944 (Nicolae Iorga and Ion Antonescu:The history of Romania's wars from 1914-1919 and 1941-1944). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. III, București, 2007, p. 73-88. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Antonescu, Ion ; Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


2094. Buzatu, Gheorghe ; Dumitrescu, Horia. Nicolae Iorga și Unirea Românilor (Nicolae Iorga and the Union of the Romanians). In: Marea Unire a tuturor românilor, Focșani, 2008, p. 484-552. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; 1918.


2095. Buzatu Gheorghe ; Istratescu Elena. Actul de la 23 august din perspectiva petrolului (L'acte du 23 Août concernant le petrôle). In: Festung Ploiesti 2, Ploiesti, 2004, p. 137-144; p. 279-324. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2096. Buzatu Gheorghe ; Mata Cezar. Complotistii de la 23 august 1944. Cateva biografii paralele (Les comploteurs du 23 août 1944. Biographies parallèles). In: Romania si al Doilea Razboi Mondial, Focsani, 2000, p. 297-337. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2097. Buzatu, Gheorghe ; Mâță, Cezar. România, august 1944: armistițiu sau preludiul unei lovituri de stat? (Romania, August 1944: armistice or the prelude of a coup d'etat?). In: Hegemoniile trecutului. Evoluții românești și europene. Profesorului Ioan Chiper la 70 de ani, București, 2006, p. 267-284. Cuvinte cheie: Lovituri de stat ; România ; 1944.


2098. Buzatu Gheorghe ; Patroiu Ion. Romania and the beginning of the Cold War. In: Romania si al Doilea Razboi Mondial, Focsani, 2000, p. 479-501. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2099. Buzatu Gheorghe ; Patroiu Ion ; Ardeleanu Eftimie. Calai si victime/Victime si calai (Bourreau et victimes/Victimes et bourreau). In: Omagiu istoricului Dan Berindei, Focsani, 2001, p. 577-593. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate ; Economie.


2100. Buzatu Gheorghe ; Spanu Alexandru-Alin. Situatia economica a Romaniei in 1941 in viziunea S.S.I. (La situation économique de la Roumanie en 1941 dans la vision S.S.I.). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focsani, 2003, p. 374-388. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


2101. Buzea, Dan. Obiecte din metal descoperite în așezarea preistorică de la Păuleni Ciuc - Ciomortan, jud. Harghita (Metal artefacts found in the prehistoric settlement from Păuleni Ciuc - Ciomortan, Harghita county). In: Studii de istorie veche și arheologie. Omagiu profesorului Sabin Adrian Luca, Hunedoara, 2004, p. 113-123. Cuvinte cheie: Artefacte de metal ; Așezări preistorice ; Păuleni Ciuc, Comuna (România).


2102. Buzera, Alexie A. O predică pentru unire a preotului Mihail Amzulescu rostită la biserica Madona-Dudu din Craiova, în anul 1857 (Priest Mihail Amzulescu'a preach for the union at the church Madona- Dudu from Craiova, in 1857). In: Biserica Ortodoxă Română și Unirea Principatelor. Moment aniversar (1859-2009), București, 2009, p. 192-195. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Craiova, Orașul (România) ; Predici ; 1857 ; Orthodox Church ; Craiova, city (Romania) ; Sermons ; 1857.


2103. Buzila Adriana. Biserici ale ordinelor catolice in Timisoara secolului XVIII (Les églises des ordres catholiques à Timisoara au XVIIIe siècle). In: Arta romaneasca. Arta europeana, Oradea, 2002, p. 163-166. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


2104. Buzogány P. Árpád. Pálffy János, az elfeledett forradalmár (Pálffy János - un révolutionnaire oublié). In: A szent szabadság oltalmában, Kolozsvár, 2000, p. 291-299. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; PÁLFFY JÁNOS (1804-1857).


2105. Buzoianu, Livia. La taxonomie des noms propres dans le livre Ier des "Métamorphoses" d'Ovide. In: Interferențe ovidiene, Constanța, 2009, p. 89-87. Cuvinte cheie: Scriitori latini ; Ovidius, Naso Publius ; Critică și interpretare ; Writers -- Latin literature ; Ovidius, Naso Publius ; Criticism & interpretation.


2106. Buzoianu Livia ; Barbulescu Maria. Importuri sinopeene in asezarea greco-indigena de la Albesti (Importations de Synope en Albesti - habitat gréco-indigène). In: Studii istorice dobrogene, Constanta, 2003, p. 57-67. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Colonii grecesti.


2107. Buzoianu, Livia ; Bărbulescu, Maria. Imitații getice după vase grecești descoperite în așezarea de la Albești (jud. Constanța) (Getic imitations after Greek pots found at Albești ( Constanța county)). In: Tracii și vecinii lor în antichitate. The thracians and their neighbours in antiquity. Studia in honorem Valeriu Sîrbu, Brăila, 2010, p. 125-131. Cuvinte cheie: Ceramică ; Daci ; Albești, Comuna (România) ; Ceramics ; Dacians ; Albești, commune (Romania).


2108. Buzoianu, Livia ; Bărbulescu, Maria. Importuri sinopeene în așezarea greco-indigenă de la Albești (Sinopean imports in the Greek settlement from Albești). In: Studii istorice dobrogene, Constanța, 2003, p. 57-67. Cuvinte cheie: Albești, Comuna (România) ; Comerț ; Sec. 4-2 a. Chr.


2109. Buzás, Gergely ; Eszes, Bernadette. XI. századi görög monostor Visegrádon (The Greek Monastery of Visegrád in the 11th century). In: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. Vol. 4, Satu Mare, 2007, p. 49-94. Cuvinte cheie: Mănăstiri ; Visegrád, Orașul (Ungaria) ; Sec. 11.


2110. Bálint, Aranka. Evropska kultura knjige i čitanja: Prva knjiźara u Velikom Bečkereku. Knjiźara braće Betelhajm (The first bookshop in Veliki Beckerek. The bookshop of brothers Betelhajm ). In: Studii și cercetări. Actele Simpozionului "Banatul - trecut istoric și cultural". Studije i istraživanja. Radovi Simpozijuma "Banat - istorijka i kulturna prošlost", Zrenianin; Novi Sad, 2010, p. 454-459. Cuvinte cheie: Librării ; Zrenianin, Orașul (Serbia) ; Sec. 19.


2111. Bálint, Júlia. Örménymagyar családok Aranyosszéken (Hungarian Armenian families in the seat of Arieș). In: Aranyosszék a változó időben, Kolozsvár, 2006, p. 198-205. Cuvinte cheie: Armeni ; Transilvania (România) ; Sec. 19-20.


2112. Bálint, Ágnes. A Fekete Templom, 1689-es tűzvész utáni újjáépítésének történeti vázlata (The restoration of The Black Church after the great fire from 1689). In: In Honorem Gernot Nussbächer, Brașov, 2004, p. 425-430. Cuvinte cheie: Incendii ; Biserici ; Brașov, Orașul (România) ; 1689.


2113. Bárdi, Nándor. Momente de cotitură și grupări generaționale în istoria minorității maghiare din România (1918-1989) (Landmarks and generation groups in the history of the Magyar community from Romania (1918-1989)). In: Minoritatea maghiară în perioada comunistă, Cluj-Napoca, 2009, p. 11-76. Cuvinte cheie: Maghiari ; România ; 1918-1989 ; Hungarians ; Romania ; 1918-1989.


2114. Bárdi, Nándor. Sistemul instituțional și strategia de politică maghiară a guvernelor din Budapesta 1918-1938 (The institutional system and the Magyar policy strategy of the Budapest governments 1918 -1938). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 4, Sibiu, 2009, p. 55-65. Cuvinte cheie: Maghiari ; România ; 1918-1938 ; Diaspora maghiară ; Europa ; 1918-1938 ; Hungarians ; Romania ; 1918-1938 ; Diaspora -- Hungarians ; Europe ; 1918-1938.


2115. Báskai, Vera. Mit ért a privilégium a 18-19. században? (What did the privilege mean in the 18th-19th c.?). In: Orașe și orășeni. Városok és városlakók, Cluj-Napoca, 2006, p. 89-94. Cuvinte cheie: Orașe ; Privilegii ; Ungaria ; Sec. 18-19.


2116. Báthory, Lajos. Industria minieră și metalurgică din statele Europei centrale și capitalul austriac, maghiar și german (1919-1929) (Mining and metallurgy in the central European states and the Austrian, Magyar and German capital (1919-1929)). In: Studii istorice privind relațiile româno-ungare, Cluj-Napoca, 2010, p. 275-299. Cuvinte cheie: Industrie minieră ; Industrie metalurgică ; Europa ; 1919-1929 ; Mineral industries ; Metallurgy ; Europe ; 1919-1929.


2117. Báthory, Ludovic. Activitatea Camerei de Comerț și Industrie din Cluj în perioada interbelică (1919-1939) (The activity of the Chamber of Commerce and Industry from Cluj during interwar (1919-1939)). In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 467-476. Cuvinte cheie: Camera de Comerț și Industrie ; Cluj-Napoca, Orașul (România) ; 1919-1939.


2118. Báthory Ludovic. Dezvoltarea Uzinelor de Fier ale Statului de la Hunedoara intre anii 1919-1940 (Le développement des Usines de Fer de l'État de Hunedoara). In: Dezvoltarea intreprinderilor metalurgice din Transilvania (1919-1940), Cluj-Napoca, 2003, p. 169-207. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Societate ; Economie.


2119. Báthory Ludovic. Evolutia Societatii "Titan-Nadrag-Calan" intre cele doua razboaie mondiale (L'évolution de la Société "Titan-Nadrag-Calan" entre les deux guerres mondiales). In: Dezvoltarea intreprinderilor metalurgice din Transilvania (1919-1940), Cluj-Napoca, 2003, p. 88-117. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Societate ; Economie.


2120. Báthory Ludovic. Industria carbonifera din Romania si marea finanta occidentala (1921-1929) (L'industrie carbonifè re de Roumanie et les grandes finances occidentales). In: Romania si relatiile internationale in secolul XX, Cluj-Napoca, 2000, p. 266-280. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Societate ; Economie.


2121. Báthory Ludovic. Reforma agrara, economia rurala si exploatarile forestiere din Secuime 1919-1940 (La réforme agraire, l'économie rurale et les exploitations forestières des Pays des Sicules). In: Societate si civilizatie. Prof. dr. Marcel Stirban, Targu-Mures, 2002, p. 488-500. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Societate ; Economie.


2122. Báthory Ludovic. Situatia uzinelor de la Cugir in perioada interbelica. Societatea "Uzinele Metalurgice din Copsa Mica si Cugir" si politica romaneasca a productiei si achizitiei de armament (La situation des usines de Cugir pendant les deux-guerres mondiales. La Société "Usines Métalurgiques de Copsa Mica et Cugir" et la politique roumaine de la production et l'acquisition d'armament). In: Dezvoltarea intreprinderilor metalurgice din Transilvania (1919-1940), Cluj-Napoca, 2003, p. 208-280. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Societate ; Economie.


2123. Báthory Ludovic ; Iancu Gheorghe istoric ; Stirban Marcel. Activitatea societatii "Astra - Prima Fabrica Romana de Vagoane si Motoare S.A.", Arad intre anii 1919-1939 (L'activité de la Société "Astra - la première Fabrique Roumaine de Vagons et Moteurs", d'Arad entre 1919-1939). In: Dezvoltarea intreprinderilor metalurgice din Transilvania (1919-1940), Cluj-Napoca, 2003, p. 29-87. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Societate ; Economie.


2124. Békés Csaba. The communist parties and the national issue in East-Central Europe 1945-1947 - an important factor facilitating communist takeover in the region. In: 6 Martie 1945, Bucuresti, 1995, p. 245-253. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


2125. Bürger Ulrich. Das Reichsicherheitshauptamt und die de Chastelain Mission. Zu den deutsch-rumänischen Beziehungen nach der Schlacht von Stalingrad. In: Relatii romano-germane. Studii istorice, Cluj-Napoca, 2003, p. 121-133. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2126. Caba, Olga. Olga Caba. In: Caietele Blaga. Festivalul internațional "Lucian Blaga". Ed. a XXVI-a, Alba Iulia, 2006, p. 135-136. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Caba, Olga.


2127. Caccamo Caltabiano, Maria. Himera/Aphrodite. L'iconografia monetale di una dea della cittŕ nella prospettiva del LIN. In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 129-142. Cuvinte cheie: Numismatică ; Religie ; Imperiul Roman.


2128. Cadiș, Anamaria. Faptele grănicerilor năsăudeni de la înființarea regimentului până în 1830 (The Năsăud Frontier Guard's actions from the regiment's foundation up to 1830). In: Identitate-Cultură-Media, Cluj-Napoca, 2009, p. 125-139. Cuvinte cheie: Grăniceri ; Năsăud, Districtul (România) ; Sec. 18-19 ; Frontier guards ; Năsăud, district (Romania).


2129. Cain, Daniel. Statutul social al ofițerului în societatea românească, sub Carol I (The social statute of the officer in the Romanian society, under Charles I). In: Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat. Vol. 5, București, 2008, p. 70-78. Cuvinte cheie: Ofițeri ; Statut social ; România ; 1866-1914 ; Officers ; Social status ; Romania ; 1866-1914.


2130. Calafeteanu, Cătălin. Misiunile contelui Bánffy Miklós in România (1943) (Count Banffy's missions in Romania (1943)). In: Istoria: contribuții în căutarea unui nou mesaj, Târgoviște, 2005, p. 261-283. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Ungaria ; 1943 ; Diplomați ; Maghiari ; România ; 1943 ; Bánffy, Miklós.


2131. Calafeteanu, Cătălin. Relațiile româno-bulgare (1940-1941) (The Romanian- Bulgarian relations (1940-1941)). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 136-143. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Bulgaria ; 1940-1941 ; Romania ; Foreign policy ; Bulgaria ; 1940-1941.


2132. Calafeteanu, Cătălin. Relațiile româno-ungare (The Romanian- Hungarian relations). In: România în relațiile internaționale, Târgoviște, 2010, p. 163-182. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Ungaria ; Romania ; Foreign policy ; Hungary.


2133. Calafeteanu, Cătălin. Situația internațională a României (iunie-septembrie 1940) (International position of Romania (June- September 1940)). In: In căutarea adevărului pierdut. In memoriam prof. Gheorghe Zbuchea, București, 2009, p. 265-287. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; 1940 ; Romania ; Foreign policy ; 1940.


2134. Calafeteanu Ion. Cazul Decei: antecedentele unor rapiri (Le cas Decei: antécédants d'un rapt). In: Structuri politice in secolul XX, Bucuresti, 2000, p. 492-520; MI, 2003, 37, nr. 7, p. 5-10. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; DECEI AUREL (1905-1976).


2135. Calafeteanu, Ion. Contribuția exilului românesc la mișcarea de unitate europeană (1947-1949) (The contribution of the Romanian exile to the European Unity movement (1947-1949)). In: Revoluția din Decembrie 1989 și integrarea Europeană a României, București, 2008, p. 49-66. Cuvinte cheie: Exilați politici ; Români ; Uniunea Europeană ; 1947-1949 ; Exile -- Politics ; Romanians ; European Union ; 1947-1949.


2136. Calafeteanu, Ion. Deportările din România (1951-1952). Un punct de vedere al exilului (Deportations from Romania (1951-1052). The exile's view point). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, București, 2003, p. 196-202. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Deportare ; România ; 1951-1952.


2137. Calafeteanu, Ion. Grigore Gafencu and the Hague Congress of Europe (1948). In: Europe as viewed from the margins. An East-Central European perspective from World War I to present, Târgoviște, 2008, p. 119-128. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Gafencu, Grigore.


2138. Calafeteanu, Ion. Istoricul unei evoluții ascendente dincolo de vitregiile vremurilor (The history of an evolution beyond the hostilities of time). In: 2000 de ani de relații intereuropene Orient-Occident, București, 2004, p. 205-226; în lb. engleză p. 521-544. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Olanda ; Sec. 16-21.


2139. Calafeteanu Ion. N. Iorga, C. I. Karajda si o interventie in parlament (Une intervention dans le parlement). In: Nicolae Iorga 1871-1940, Bucuresti, 2001, p. 208-214. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


2140. Calafeteanu, Ion. Naționalism și diplomație. Un episod din relațiile româno-spaniole în anul 1941 (Nationalism and diplomacy. An aspect from the Romanian-Spanish relations in 1941). In: România și Spania. Identitatea națională și edificarea statului național (sec. XV-XX), Târgoviște, 2008, p. 151-165. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Spania ; 1941.


2141. Calafeteanu, Ion. Nicolae Iorga și Grigore Gafencu (Nicolae Iorga and Grigore Gafencu). In: Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. II. Partea a 2-a, București, 2006, p. 161-164. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Personalități politice ; România ; Gafencu, Grigore.


2142. Calafeteanu, Ion. Nicolae Titulescu și tezaurul României de la Moscova (1917) (Nicolae Titulescu and Romania's thesaurus from Moscow (1917)). In: Nicolae Titulescu. Eternitatea unui destin exemplar, Slatina, 2005, p. 99-103. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Titulescu, Nicolae ; Tezaure ; România ; 1917.


2143. Calafeteanu, Ion. Nicolae Titulescu: un fapt divers (Nicolae Titulescu: a common fact). In: Nicolae Titulescu. Eternitatea unui destin exemplar, Slatina, 2005, p. 85-87. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Titulescu, Nicolae.


2144. Calafeteanu, Ion. România, Italia și ideea unei "Axe Latine" (1941-1942) (Romania, Italy and the idea of a "Latin Axe" (1941-1942)). In: Paradigmele istoriei. Vol. 1, Iași, 2009, p. 501-511. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Italia ; 1941-1942 ; Romania ; Foreign policy ; Italy ; 1941-1942.


2145. Calafeteanu Ion. Schimbari in aparatul diplomatic romanesc dupa 6 martie 1945 (Changements dans le corps diplomatique roumain). In: 6 Martie 1945, Bucuresti, 1995, p. 164-171. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Societate (1944-1947) ; Economie (1944-1947) ; Politica interna (1944-1947).


2146. Calafeteanu, Ion. Un episod din relațiile Nicolae Titulescu - Take Ionescu (The relations between Nicolae Titulescu and Take Ionescu). In: Nicolae Titulescu. Eternitatea unui destin exemplar, Slatina, 2005, p. 56-60. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Titulescu, Nicolae.


2147. Calcan Gheorghe. Aspecte ale evolutiei industriei in preajma integrarii Romaniei in operatiunile celui de al doilea razboi mondial (Aspects de l'évolution de l'industrie à l'époque de l'entrée de Roumanie dans les opérations de la seconde guerre mondiale). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 33-46. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Societate ; Economie.


2148. Calcan, Gheorghe. Mărășești 1917. Evocări ale presei interne și externe (Mărășești 1917. Domestic and foreign press). In: 1917: glorie și deznădejde, Ploiești, 2007, p. 251-257. Cuvinte cheie: Mărășești, Bătălia de la (1917) ; Articole din periodice ; Mărășești, battle of (1917) ; Articles & journals.


2149. Calcitkii Stanislav. Din istoria formarii actualei frontiere ucrainiano-romane = De l'histoire de la constitution de l'actuelle frontiere ukrainiéno-roumaine. In: Relatii romano- ucrainiene. Istorie si contemporaneitate, Satu-Mare, 1999, p. 429-436. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2150. Calder William M. III. Monnulla Tacitea. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 45-47. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


2151. Calian Livia. The Habsburgs - the last Roman Emperors. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 912-916. Cuvinte cheie: Istorie universala.


2152. Calian Livia. O controversa numismatica. Piesa de aur a lui Mihai Viteazul (1600) (Une dispute numismatique. La pièce d'or de Mihai Viteazul). In: Studii de istorie medievala si premoderna, Cluj-Napoca, 2003, p. 161-167. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica medievala ; Numismatica moderna ; Numismatica contemporana.


2153. Calian Livia. Rakoczis' the Ist Gold Coins and the Transylvanian Monetary Circulation (1630-1648). In: Erdély és Pataki fejedelemasszonya Lorántffy Zsuzsanna, Sárospatak, 2000, p. 309-319. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica medievala ; Numismatica moderna ; Numismatica contemporana.


2154. Calinescu Constanta. Rememorare pentru oamenii Dobrogei (Remémoration - les gens de Dobroges). In: Studii istorice dobrogene, Constanta, 2003, p. 287-296. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii.


2155. Calinescu Matei. Modernitatea, lectura - idei traite (La modernité, la lecture - idée vécues). In: Paradigme ale integrarii, Cluj-Napoca, 2002, p. 340-358. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte filologice ; Istoria literaturii.


2156. Calinic, Andrei Marian. Situația demografică și religioasă din Dobrogea î n secolul XIII (The demographic and religious situation in Dobrudja in the 13th c.). In: Dobrogea - model de conviețuire multietnică și multiculturală, Constanța, 2008, p. 50-57. Cuvinte cheie: Demografie ; Dobrogea (România) ; Sec. 13 ; Demography ; Dobruja (Romania) ; 13th c.


2157. Calistra Doina. Influenta franceza in spatiul romanesc. Modalitati de receptare, forme de expresie (L'Influence française dans l'éspace roumaine. Modalités de réception, formes d'expression). In: Franta, model cultural si politic, Iasi, 2003, p. 29-50. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


2158. Calistru, Doina. Influența franceză în spațiul românesc. Modalități de receptare, forme de expresie (The French influence in the Romanian areal. Reception and forms of expression). In: Franța: model cultural și politic, Iași, 2003, p. 29-50. Cuvinte cheie: Cultură politică ; Franța ; România ; Istorie ; Sec. 19-20.


2159. Callu, Jean-Pierre. Transferts de peuples soumis, déplacements d'itinerants: deux notes d'Antiquité Tardive. In: Historiae Diversitas. Festschrift für Vladimir Iliescu zum 80. Geburtstag, Galați, 2006, p. 111-128. Cuvinte cheie: Populație ; Epoca antică ; Franța.


2160. Caloian, Sorina. Instituțiile muzeale gălățene. Istoric, actualitate și perspective (Galați museums. History, present and perspectives). In: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Pagini de istorie gălățeană. Vol. 1, Galați, 2005, p. 125-137. Cuvinte cheie: Muzee ; Galați, Județul (România).


2161. Caloian, Sorina. Rolul muzeului în educarea adultului. Studiu de caz: Casa memorială "Costache Negri" (The role of the museum in the adult's education. A case study: the Memorial House "Costache Negri"). In: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Vol. 2, Galați, 2006, p. 153-172. Cuvinte cheie: Muzee ; Galați, Orașul (România).


2162. Calopereanu Alin. Aviatia romana in urma raporturilor teritoriale din vara anului 1940 (L'aviation roumaine à la suite des rapports territorials de l'été 1940). In: Romania in ecuatia pacii si dictatului, Pitesti, Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, 2001, p. 346-351. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


2163. Caltia Simion. Imaginar si realitate in reprezentarile orasului romanesc din secolul al XVII-lea si al XVIII-lea (Imaginaire et réalité dans les représentations roumaines). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 437-444. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


2164. Caluser Iudita. Manuscris inedit Emanuil Gojdu (1850). In: Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu, Oradea, 2003, p. 46-48. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; GOJDU EMANUIL (1802-1870).


2165. Caluser Iudita. Preocupari asociationiste ale seminaristilor bihoreni de la "Sfanta Barbara" din Viena (1853-1863) (Preoccupations associatives des séminaristes de Bihor de "Sfanta Barbara" de Vienne). In: Adevarul omeneste posibil pentru randuirea binelui, Oradea, 2001, p. 527-531. Cuvinte cheie: Romania ; Institutii culturale ; Fundatii ; Asociatii culturale.


2166. Caluser Iudita ; Dulgau Bujor. Familia Gojdu. Repere genealogice si documente. In: Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu, Oradea, 2003, p. 35-45. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Genealogie.


2167. Camanes, Porfirio Sanz. Edificarea monarhiei spaniole: ridicarea, măreția și declinul ei (The edification of the Spanish Monarchy: its rise,its greatness and its fall). In: România și Spania. Identitatea națională și edificarea statului național (sec. XV-XX), Târgoviște, 2008, p. 17-26. Cuvinte cheie: Spania ; Istorie.


2168. Camara, Aurel. Contribuția doctorului Leonida Colescu la dezvoltarea statisticii românești (Dr. Leonida Colescu's contribution to the development of the Romanian statistics). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VI, București, 2004, p. 201-207. Cuvinte cheie: Statisticieni ; România ; Colescu, Leonida.


2169. Campana, Stefano ; Francovich, Riccardo. Explorarea, interpretarea și conservarea peisajelor din Toscana, centrul Italiei (Exploration, interpretation and conservation of the landscapes from Tuscany, center Italy). In: Arheologie aeriană în România și Europa, București, 2009, p. 158-164. Cuvinte cheie: Fotografie aeriană (Arheologie) ; Italia ; Air photos (Archaeology) ; Italy.


2170. Campeanu Remus. Credinta sau interes? Aspecte laice si confesionale ale accesului romanilor transilvaneni spre categoriile nobiliare in veacul al XVIII-lea = Croyance ou intéret?Aspects laiques et confessionnels de l'acces des Roumains transylvains vers les catégories nobiliaires. In: Transilvania intre medieval si modern, Cluj- Napoca, 1997, vol. 2, p. 16-25. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Dominatia habsburgica ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


2171. Campeanu Remus. Croyance ou intérêt? Aspects laïques et confessionnels de l'accès des Roumains de Transylvanie aux catégories nobiliaires durant le XVIIIe siècle. In: Church and Society in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, 1998, p. 425-435. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


2172. Campeanu Remus. Date despre elevii romani de la Liceul Regal din Cluj la sfarsitul secolului al XVIII-lea = Données sur les eleves roumains du Lycée Royal de Cluj. In: Dr. Sabin Manuila. Istorie si demografie, Cluj-Napoca, 1995, p. 207-211. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Invatamant ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


2173. Campeanu Remus. Dinamica sociala si politica a nobilimii maghiarizate de origine romana in veacul al XVIII-lea (La dynamique sociale et politique de l'aristocratie hongroise d'origine roumaine au XVIIIe siècle). In: Studii istorice romano-ungare, Iasi, 1999, p. 53-64. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


2174. Campeanu Remus. Elite si structuri romanesti in Transilvania secolului al XVIII-lea = Elites et structures roumaines en Transylvanie. In: Transilvania intre medieval si modern, Cluj- Napoca, 1996, vol. 1, p. 28-33. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Dominatia habsburgica ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


2175. Campeanu Remus. Elite si structuri sociale romanesti in Transilvania veacului al XVIII-lea. O altfel de imagine = Elites et structures sociales roumaines dans la Transylvanie du XVIIIe siecle Une autre image. In: Studii Istorice. Omagiu profesorului Camil Muresanu, Cluj-Napoca, 1998, p. 197-217. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Dominatia habsburgica ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


2176. Campeanu Remus. Generatia pasoptista din Transilvania despre inceputurile Bisericii Romane Unite. Optica lui August Treboniu Laurian (La génération transylvaine de 1848 s'exprimant sur les débuts de l'Eglise Roumaine Unie à Roma. Le point de vue d'August Treboniu Laurian). In: Biserica Romana Unita cu Roma Greco-Catolica: istorie si spiritualitate, Blaj, 2003, p. 439-448. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


2177. Campeanu Remus. A Habsburg iskolapolitika hatása az erdélyi román lakosságra a XVIII században = L'influence de la politique scolaire habsbourgeoise sur la population roumaine au XVIIIe siecle. In: Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII században, Debrecen, 1997, p. 111-118. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Invatamant ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


2178. Campeanu Remus. Intre patima si luciditate. Opinii istoriografice critice privind Unirea religioasa a romanilor ardeleni (Opinions 'historiographie critique sur l'Union religieuse des Roumains transylvains). In: 300 de ani de la Unirea Bisericii Romanesti din Transilvania cu Biserica Romei, Cluj-Napoca, 2000, p. 307-323. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


2179. Campeanu Remus. Romanii si scolile catolice in Clujul veacului al XVIII-lea (Les Roumains et les écoles catholiques de Cluj au XVIIIe siècle). In: Studii de istorie medievala si premoderna, Cluj-Napoca, 2003, p. 203-219. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant.


2180. Campus Eliza. Activitatea constructiva a Micii Intelegeri pentru apararea Pactului Societatii Natiunilor (1933) (L'activité constructive de la Petite Entente pour la défense du Pact de la Société des Nations). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 749-754. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica.


2181. Campus Eliza. Evenimentele din ianuarie 1941 in lumina unor noi documente (Evènements de janvier 1941 à la lumière de nouveaux documents). In: Romania si al Doilea Razboi Mondial, Focsani, 2000, p. 147-152. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


2182. Campus Eliza. Nicolae Iorga si relatiile internationale 1933-1939 (Nicolae Iorga et les relations internationales). In: Nicolae Iorga 1871-1940, Bucuresti, 2001, p. 97-104. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


2183. Canco, Zani. Arhitectura românească în Balcani (The Romanian architecture in the Balkans). In: Congresele spiritualității românești. Edițiile a VII-a și a VIII-a, București, 2004, p. 267-268. Cuvinte cheie: Aromâni ; Balcani ; Arhitectură.


2184. Candea Ionel. Cetatea Alba in istoriografia romaneasca din secolul al XIX-lea (Cetatea Alba dans l'historiographie roumaine du XIXe siècle). In: Arta istoriei. Istoria artei, Bucuresti, 2004, p. 273-282. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


2185. Candea Ionel. Libri ecclesiastici greci stampati a Venezia e gia appartenenti alla metropolia di Proilavia. In: L'Italia e l'Europa Centro-orientale attraverso i secoli. Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali, Braila, Venetia, 2004, p. 363-382. Cuvinte cheie: Romania ; Tipar ; Carte tiparita.


2186. Candea Ionel. Noi marturii privind Mitropolia Prilaviei (Nouvelles attestations concernant l'Eglise Métropolitaine Orthodoxe Prilavia). In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 411-418. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


2187. Candea Ionel ; Luca Cristian. Libri manoscritti e a stampa nei paesi romeni del Cinquecento. In: L'Europa del libro nell'eta dell' Umanesimo, Firenze, 2004, p. 169-182. Cuvinte cheie: Romania ; Tipar ; Carte tiparita.


2188. Candea Virgil. Din nou despre Filocalia de la Prodromul (De nouveau sur la Philocalie de Prodomul). In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 653-657. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Biserica.


2189. Candea Virgil. Editii princeps de opere patristice tiparite in Tarile Romane in secolele al XVII-lea si al XVIII-lea (Editions princeps des oeuvres patristiques imprimées dans les Pays Roumains). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focsani, 2003, p. 41-50. Cuvinte cheie: Romania ; Tipar ; Carte tiparita.


2190. Candea Virgil. In 2008 - cinci secole de tipar romanesc (Cinq siècles d'imprimerie roumaine). In: Logos, Cluj-Napoca, 2001, p. 307-312; MI, 2003, 37, nr. 2, p. 5-7. Cuvinte cheie: Romania ; Tipar ; Carte tiparita.


2191. Candea Virgil. Note despre Petru Movila si dimensiunea spirituala a unui veac de aur = Notes sur Petru Movila et la dimension spirituelle d'une époque d'or. In: Un veac de aur in Moldova (1643-1743), Chisinau - Bucuresti, 1996, p. 7-18. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Biografii ; MOVILA PETRU (1596-1646).


2192. Candea Virgil. Noul Testament in limba romana ca act de spiritualitate si cultura (Le Nouveau testament en roumain, acte de spiritualité et de culture). In: In memoriam: Mitropolitul Andrei Saguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 283-312. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


2193. Candea Virgil. Prietenia familiilor Ioan Hudita si Paul Vulliaud (L'amitié des familles Ioan Hudita et Paul Vulliaud). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 657-665. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


2194. Candea Virgil. Un miscelaneu isihast necunoscut de la inceputul secolului al XIX-lea (Un miscellanée "isihaste"). In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 492-496. Cuvinte cheie: Romania ; Manuscrise.


2195. Candidatu, Camelia. De la "vechiul regionalism" la "noul regionalism" în America Latină (From the "old regionalism" to the "new regionalism" in Latin America). In: Comemorare "Ștefan cel Mare și Sfânt": 500 de ani. Vol. 1, București, 2005, p. 241-249. Cuvinte cheie: America Latină ; Istorie ; Sec. 20.


2196. Candu, Teodor. Aspecte privind jurisdicția administrativă a eparhiilor din Moldova în secolul al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea (Aspects regarding bishoprics administrative jurisdiction from Moldavia in the 18th century - the beginning of the 19th century). In: Probleme actuale de istorie națională. Studii în onoarea profesorului Pavel Parasca, Chișinău, 2009, p. 113-124. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; România ; Sec. 18-19.


2197. Cantacuzino Gheorghe I. Elemente de fortificare la vechea resedinta domneasca din Campulung (Éléments de fortification à la vieille résidence princière de Campulung). In: In memoriam Radu Popa, Cluj-Napoca, 2003, p. 293-303. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


2198. Cantec Florin. Esecul patriotismului constitutional la 1918 (L'échec du patriotisme constitutionnel en 1918). In: Varstele Unirii, Iasi, 2001, p. 211-220. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Unire (1918).


2199. Capelle-Pogăcean, Antonela. L'orthodoxie nationale en Roumanie: le miroir éclaté? In: Religion(s) et identité(s) en Europe. L'épreuve du pluriel, Paris, 2008, p. 177-212. Cuvinte cheie: Ortodoxie ; Biserică ; Naționalism ; România.


2200. Capelle-Pogăcean, Antonela. Relire Albert Wass en Hongrie et en Roumanie. La construction d'un emblčme identitaire. In: L'identité en jeux: pouvoirs, identifications, mobilisations, Paris, 2010, p. 245-266. Cuvinte cheie: Crime de război ; Wass, Albert ; România ; Ungaria.


2201. Capelle-Pogăcean, Antonela. Le Théâtre et ses publics ou la société socialiste en représentation(s) ŕ Oradea (Roumanie). In: Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme. Consommer ŕ l'Est, Paris, 2010, p. 351-392. Cuvinte cheie: Teatru ; Oradea, Orașul (România).


2202. Capita Carol. Reflections on the Oil Production in the Mycenaean Greece =. In: Timpul istoriei. I. In honorem emeritae Ligiae Barzu, Bucuresti, 1997, p. 70-85. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


2203. Capitanu Viorel. A Hallstattian Ritual Pit Discovered at Racatau, Bacau County =. In: Actes du Colloque International "Premier Age du Fer", Tulcea, 1997, p. 111-117; si in lb. romana. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca fierului ; Traci ; Geto-daci.


2204. Capitanu Viorel. Obiecte cu semnificatie culturala de exceptie descoperite in Dava de la Racatau, jud. Bacau = Objets a signification culturelle d'exception découverts a Dava de Racatau. In: Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 117-124. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Geto-daci ; Dacia.


2205. Capotă, Raluca Iulia. Abordarea strategică a conservării preventive a patrimoniului cultural muzeal mobil în România (Strategic approach of the preventive preservation of the mobile museum patrimony in Romania). In: Restaurare. Știință - Artă, Brașov, 2005, p. 9-19. Cuvinte cheie: Patrimoniu ; Conservare și restaurare ; Muzee ; România.


2206. Caproșu, Ioan. Documente inedite privitoare la istoria orașului Iași (1727-1767) (Original documents on the history of Iassy (1727-1767)). In: Civilizația urbană din spațiul românesc în secolele XVI-XVIII, Iași, 2006, p. 223-261. Cuvinte cheie: Documente ; Iași, Orașul (România) ; 1727-1767.


2207. Capusan Andrei. Congresul de pace de la Paris, Tratatul de la Paris si consecintele sale pentru Principatele Romane (Le Congrès de Paix de Paris, le Traité de Paris et ses conséquences pour les Principautés Roumaines). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 385-391. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Societate ; Economie ; Politica interna.


2208. Capusan Andrei. The Romanians and the Jewish Question between 1st of July 1878 and 20th of February 1880: The Recognition of the Romanian Independence =. In: The Jews in the Romanian History, Bucuresti, 1996, p. 109-114. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


2209. Caraba Vasile Adrian. Gheorghios Ghemistos Plethon (circa 1355-1452), filosoful "neopaganismului" in Bizant (Gheorghios Ghemistos Plethon, le philosophe du "Néopaganisme" en Byzance). In: Studia Historica et Theologica, Iasi, 2003, p. 537-559. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biografii ; PLETHON GEORGIOS GEMISTOS (1359-1452).


2210. Caragață, Valeriu. Simion Mehedinți și transferul de personalitate ( Simion Mehedinți and the personality transfer). In: Valori culturale românești, Iași, 2009, p. 97-101. Cuvinte cheie: Geografi ; România ; Mehedinți, Simion ; Geographers ; Romania ; Mehedinți, Simion.


2211. Carageani Gheorghe. Gli Aromeni e l'Occidente. In: Romania e Romània. Lingua e cultura romena di fronte all'Occidente, Udine, 2003, p. 261-272. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


2212. Carageani Gheorghe. Venezia e gli Aromeni (i Macedoromeni). In: Dall' Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, Roma, 2003, p. 128-139. Cuvinte cheie: Romani ; Diaspora.


2213. Caraman Petru. Les portes monumentales de la Roumanie. Vol. I. In: Études roumaines et aroumaines, Paris, Bucarest, 1990, p. 27-42. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Mentalitati ; Imagologie.


2214. Caramela Ramona. Spatiu educational. Arhitectura scolara bucuresteana la sfarsitul secolului al XIX-lea (L'espace éducationnel. Architecture scolaire bucarestoise). In: Exercitii intru cunoastere, Iasi, 2003, p. 85-93. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arhitectura.


2215. Caramelea, Ramona. Politica de construcții școlare desfășurată de statul român în a doua jumătate a secolului 19-începutul secolului 20 (The school building policy of the Romanian state in the second half of the 19th and the beginning of the 20th c.). In: Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat. Vol. 6, București, 2010, p. 121-139. Cuvinte cheie: Școli ; Clădiri ; România ; Sec. 19-20 ; Schools ; Buildings ; Romania ; 19th-20th c.


2216. Caraus Felicia Maria. Dr. Enea S. Popa =. In: Reghinul cultural, Reghin, 1994, p. 236-240. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; POPA ENEA S. (1899-1973).


2217. Caraza, Ioan. Temeiurile liturgice ale Sfintei Scripturi în Teologia Patristică (The lithurgical basis of the Holy Scriptures in the Patristic Theology). In: Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea - O viață în slujba bisericii și a școlii românești, București, 2005, p. 358-375. Cuvinte cheie: Teologie ; Creștinism timpuriu ; Biblia.


2218. Carbó García, Juan Ramón. Inscriptions relatives au culte de Men dans la Dacie romaine. In: Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 131-137. Cuvinte cheie: Divinități ; Inscripții ; Dacia Romană.


2219. Carbó García, Juan Ramón. The LXXIVth letter of Pliny and the matter of the diplomacy between Dacians and Parthians. In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 699-708. Cuvinte cheie: Daci ; Diplomație ; Parți ; Sec. 2.


2220. Carciga, Dragoș. Destin în crepuscul - Anton Arnăuțoiu (1924-2000). Exercițiu de istorie orală (Destiniy at twilight - Anton Arnăuțoiu (1924-2000). Oral history exercise). In: Rezistența anticomunistă. Cercetare științifică și valorificare muzeală. Volumul I, Cluj-Napoca, 2006, p. 331-339. Cuvinte cheie: Rezistența anticomunistă ; Istorie orală ; România.


2221. Carciumaru Marin. Le paléolithique moyen dans les grottes des Carpates Méridionales =. In: Préhistoire d'Anatolie. Actes du colloque international, Liege, 28 avril-3 mai 1997, vol.1, ERAUL 85, Liege, 1997, p. 57-75. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2222. Carebia, Adrian. Influența cărții bisericești asupra unității neamului și a limbii românilor (The influence of the religious book on the unity of the Romanians and their language). In: Emergența modelelor. Studia bibliothecalia in honorem Vasile D. Țâra, Timișoara, 2006, p. 143-152. Cuvinte cheie: Cărți ; Unitate națională ; România.


2223. Carja Ion. Petitionarism si alteritate in miscarea nationala a romanilor din Imperiul habsurgic (1849-1851) = Pétitions et altérité dans le mouvement national des Roumains de l'Empire Habsbourg. In: Identitate si alteritate. Studii de imagologie, Resita, 1996, p. 89-95. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Revolutie. 1848.


2224. Carja Ion. Sacrul si profanul in sensibilitatea colectiva romaneasca la 1848-1849 (Sacre et profane dans la sensibilité collective roumaine). In: Revolutia de la 1848-1849 in Europa Centrala. Perspectiva istorica si istoriografica, Cluj-Napoca, 2000, p. 427-434. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Revolutie (1848).


2225. Caro-Negrea, Xenia. Tragica grecoaică: mituri feminine în poezia Angelei Marinescu (The tragic Greek woman: feminine myths in Angela Marinescu's poetry). In: Receptarea antichității greco-latine în culturile europene, Craiova, 2008, p. 417-425. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Marinescu, Angela ; Writers -- Romanian literature ; Marinescu, Angela.


2226. Carp Cornel. 20-28 august 1944 luptele Armatei 3 romane in sudul Basarabiei (Les luttes de la 3e Armée roumaine au sud de la Bessarabie). In: Restituiri. Studii si comunicari, Bucuresti, 2003, p. 97-102; RIM, 2002, nr. 4, p. 36-40. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2227. Carp, Cornel. Concepția de reorganizare a armatei române în urma rapturilor teritoriale din vara anului 1940 (The reorganization of the Romanian army as a result of the territorial reports in the summer of 1940). In: In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2006, p. 447-455. Cuvinte cheie: Armată ; România ; 1940-1941.


2228. Carp, Cornel. Desființarea abuzivă a Armatei 3 române (The abusive dissolvation of the 3rd Romanian Army). In: România în contextul internațional la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, București, 2005, p. 37-42. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Armată ; România.


2229. Carp Cornel. Miscarile de protest ale navalistilor polonezi din decembrie 1970 reflectate in documentele diplomatice militare romanesti (Les mouvements de protestation des marins polonais de décembre 1970 reflétés dans les documents diplomatiques militaires roumains). In: Geopolitica si istorie militara in perioada razboiului rece, Bucuresti, 2003, p. 281-290. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


2230. Carp Cornel. Participarea armatei la lichidarea rebeliunii legionare din 19-25 ianuarie 1941 (Participation de l'armée à la liquidation de la rébellion fasciste). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Constanta, 2001, p. 229-236. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


2231. Carp, Cornel ; Narcis, Gherghina. Mausoleul de la Mărășești - altar al neatârnării neamului românesc, în 1947 (The Mărășești mausoleum - a symbol of the Romanian freedom, in 1947). In: Istorie și societate. Vol. I, București, 2004, p. 305-310. Cuvinte cheie: Monumente comemorative ; Mărășești, Orașul (România).


2232. Carp Mihaela ; Saizu Ioan. Efigia lui Eminescu in portretistica unor contemporani = L'effigie d'Eminescu vue de ses contemporaines. In: Biography and Romanian Studies, Iasi - Oxford - Porland, 1998, p. 276-298. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; EMINESCU MIHAI (1850-1889).


2233. Carp, Mircea. 60 de ani de la instaurarea comunismului (60 years since the beginning of communism). In: Școala memoriei 2005. Prelegeri și discuții de la a VIII-a ediție a Școlii de Vară de la Sighet (11-18 iulie 2005), București, 2005, p. 382-393. Cuvinte cheie: Comunism ; România.


2234. Carp, Mircea. Mică autobiografie a unui mare luptător anticomunist (Short autobiography of a great anti-communist fighter). In: Experimentul Pitești, Pitești, 2007, p. 388-390. Cuvinte cheie: Rezistență anticomunistă ; România ; Carp, Mircea ; Anti-communist resistance movement ; Romania ; Carp, Mircea.


2235. Carp, Mircea. Romanian-American Relations during the Cold War. In: US-Romanian Relations in the Twentieth Century, Cluj-Napoca, 2010, p. 269-274. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Statele Unite ale Americii ; 1947-1989 ; Romania ; Foreign policy ; United States of America.


2236. Carpov, Maria. La "long durée": aspects de méthode. In: Fernand Braudel, la "nouvelle histoire" et les Annales en Roumanie, Cluj-Napoca, 2009, p. 37-45. Cuvinte cheie: Istorie -- Metodologie ; History -- Methodics.


2237. Carstoiu Elena. Monumentul de la Oituz. Interpretari privind data inaugurarii (Le monument d'Oituz. Interprétation sur la date de l'inauguration). In: Restituiri. Studii si comunicari, Bucuresti, 2003, p. 157-160. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


2238. Cartana Iulian. Problema Dunarii in relatiile romano-franceze pana la primul razboi mondial = Le probleme du Danube dans les relations roumaino-francaises jusqu'a la premiere guerre mondiale. In: Timpul istoriei II. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucuresti, 1998, p. 284-298. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Politica externa.


2239. Carteny, Andrea. Aspetti sociali di un conflitto anomalo: il ruolo degli studenti della rivoluzione ungherese in esilio. In: Războiul și societatea în secolul XX - Guerra e societa nel XX secolo, Cluj-Napoca - Roma, 2007, p. 341-350. Cuvinte cheie: Revoluții ; Studenți ; Ungaria ; Sec. 20.


2240. Carteny, Andrea. Centru și periferie în schimbarea de direcție a politicii italiene din anii '90 ai secolului al XX-lea: politică și reforme între nord și sud, primari și "partitocrație" (Centre and periphery in the Italian policies of the 9th decade of the 20th c.: politics and reforms between North and South, mayors and "partytocracy"). In: Centru și periferie, Bistrița, 2004, p. 350-354. Cuvinte cheie: Italia ; Situație politică ; Sec. 20.


2241. Carteny, Andrea. Considerazioni storiche e politiche sul regime comunista romeno fino alla caduta di Nicolae Ceaușescu. In: Comunismo e comunismi. Il modello rumeno, Cluj-Napoca, 2005, p. 237-246. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1948-1989.


2242. Carteny, Andrea. Cultural Identity and Cultural Rights in Romania. The Case of Transylvania. In: Europe and the Historical Legacies in the Balkans, Bruxelles; Bern; Berlin; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien, 2008, p. 121-128. Cuvinte cheie: Cultură și civilizație ; Identitate etnică ; Transilvania (România).


2243. Carteny, Andrea. The Hard Enlargement Treaty. The Post-Nice Great European Union. In: A New Continent Called Europe. History and Perspectives of the European Union, Cluj-Napoca - Rome, 2005, p. 39-49. Cuvinte cheie: Uniunea Europeană ; Instituții europene.


2244. Carteny Andrea. La Romania e la transizione romena su "il Corriere della Sera": articoli e servizi scelti da maggior quotidiano dal 1996 al 2000. In: Romania-Italia-Europa. Storia, politica, economia e relazioni internazionali, Cosenza, 2003, p. 285-297. Cuvinte cheie: Istoriografie universala ; Romani.


2245. Carteny, Andrea. La visita del Papa Giovanni Paolo II in Romania vista dalla stampa (1999). Articoli scelti dai quotidiani romeni. In: I Romeni e la Santa Sede, Bucarest; Roma, 2004, p. 262-271. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Vatican ; 1999 ; Papi ; Ioan Paul al II-lea ; 1999.


2246. Cartwright Andrew. Reconstructing the Past in the Village: Land Reforms in Transylvania 1990-1991. In: Romanian and British Historians on the Contemporary History of Romania, Cluj-Napoca, 2000, p. 167-183. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada postcomunista.


2247. Caruntu Mihai-Aurelian. 28 iunie 1940. Intre mit si realitate. Consideratii asupra unui moment tragic din istoria Bucovinei (Entre mythe et réalité. Considérations sur un instant tragique de l'histoire de Bucovine). In: Romania si al Doilea Razboi Mondial, Focsani, 2000, p. 104-115. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


2248. Casanova, Daniele. Le relazioni economiche tra Europa e Islam nel Mediterraneo moderno (XV - XVII sec.). In: Centru și margine la Marea Mediterană. Filosofie politică și realitate internațională, București, 2009, p. 219-227. Cuvinte cheie: Comerț ; Marea Mediterană ; Sec. 15-17 ; Trade ; Mediterranean Sea ; 15th-17th c.


2249. Case, Holly. The Holocaust in Regional Perspective. Antisemitism and the Holocaust in Hungary, Romania and Slovakia. In: Varieties of Antisemitism. History, Ideology, Discourse, Newark, 2009, p. 75-92. Cuvinte cheie: Antisemitism ; Evrei -- Exterminare (1939-1945) ; Ungaria ; România ; Slovacia.


2250. Casian, Episcopul Dunării de Jos ; Drăgoi, Eugen. Sfântul Atanasie Patelarie la Dunărea de Jos (Saint Atanasie Patelarie at the Lower Danube). In: Istorie bisericească, misiune creștină și viață culturală. Vol. 1, Galați, 2009, p. 370-444. Cuvinte cheie: Atanasie Patelarie, Sfântul ; Atanasie Patelarie, saint.


2251. Castaldini, Alberto. La condizione degli ebrei dell'Europa centro-orientale nell'etá di Sigismondo di Lussemburgo. In: A century in the history of East-Central Europe; From the political hegemony of the Anjous to the dynastic supremacy of the Jagiellonians (late 1300s-early 1500s), Cluj-Napoca, 2008, p. 233-241; In: Worlds in change: church union and crusading in the fourteenth and fifteenth centuries, Cluj-Napoca, 2009, p. 147-155. Cuvinte cheie: Evrei ; Europa ; 1387-1437 ; Jews ; Europe ; 1387-1437.


2252. Castaldini, Alberto. Memoria storica e figure del Chassidismo romeno nei secoli XIX e XX. In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 887-896. Cuvinte cheie: Evrei ; România ; Viață intelectuală ; Sec. 19-20 ; Jews ; Romania ; Intellectual life ; 19th-20th c.


2253. Castaldini, Alberto. Riflessioni sulla “via romana” alla storia dello spazio romeno. Dalla romanita imperiale alla romenitŕ dell’etŕ moderna. In: L’Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltą (1300-1700), Brăila, 2007, p. 15-23. Cuvinte cheie: Italia ; Relații culturale ; România ; Italy ; Cultural relations ; Romania.


2254. Castaldini, Alberto. La "via romana" all'integrazione europea della Romania. In: L'eredita' di Traiano. La tradizione istituzionale romano-imperiale nella storia dello spazio romeno, București, 2008, p. 220-227. Cuvinte cheie: Integrare politică ; România ; Uniunea Europeană.


2255. Castellanos López, José A. The Spain of the autonomies. In: Espańa y Rumania. De las Monarquías Autoritarias a la Democracia (Siglos XIV-XX). Spania și România. De la monarhia autoritară la democrație (secolele XIV-XX), Târgoviște, 2009, p. 227-248. Cuvinte cheie: Autonomie locală ; Spania ; Local autonomy ; Spain.


2256. Casu Igor. Problema exterminarii evreilor in timpul celui de-al doilea razboi mondial in istoriografia moldoveneasca post-sovietica (Le problème d'extérmination des Juifs pendant la deuxième Guerre Mondiale dans l'historiographie de Moldavie post-soviétique). In: Romania si Transnistria: Problema Holocaustului, Bucuresti, 2004, p. 95-124. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Istoriografie ; Arheologie ; Congrese ; Conferinte ; Sesiuni ; Muzee ; Arhive ; Biblioteci.


2257. Cașu, Igor. Gulagul basarabean: deportări, represiuni, foamete (1940-1941, 1944-1951) (The Basarabia Gulag: deportations, repressions, starvation (1940-1941, 1944-1951)). In: Comunism și represiune în România, Iași, 2006, p. 190-207. Cuvinte cheie: Comunism ; Deportați ; Republica Moldova ; 1940-1951.


2258. Cașu, Igor. Iluzii și decepții: opinia publică în RSSM în contextul destalinizării și revoluției maghiare (1956) (Illusions and deceptions :the public opinion in the SSRM within the de-Stalinization and the Magyar revolution context (1956)). In: 1918-2008. 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România, Constanța, 2008, p. 210-235. Cuvinte cheie: Opinie publică ; Basarabia ; 1956.


2259. Cașu, Igor. Problema exterminării evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial, în istoriografia moldovenească post-sovietică (The Jews extermination during World War II in the post - Soviet Moldavia historiography). In: România și Transnistria - Problema Holocaustului, București, 2004, p. 95-124. Cuvinte cheie: Evrei -- Exterminare (1939-1945) ; Istoriografie ; Republica Moldova.


2260. Catalan Sever-Mircea. Cate ceva despre mitologia fiintelor malefice la romani (secolul al XVIII-lea) (Quelques chose sur la mythologie des êtres maléfiques chez les roumains). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focsani, 2003, p. 81-92. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Mentalitati ; Imagologie.


2261. Catalan Sever-Mircea. Credinta, mituri si superstitii in societatea romaneasca a secolului al XVIII-lea (Croyances, mythes et superstisions dans la société roumaine du XVIIIe siècle). In: Orasul romanesc si lumea rurala, Braila, 2004, p. 157-183. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Mentalitati ; Imagologie.


2262. Catalan Sever-Mircea. Cu privire la locul Basarabiei in politica franceza 1856-1863 (La place de Bessarabie dans la politique française). In: Un destin si o viata, Bucuresti, 2003, p. 147-155. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


2263. Catalan Sever-Mircea. Romanul lui Bram Stoker si soarta atribuita sufletului lui Vlad Tepes-Draculea de unele izvoare medievale (Le roman de Bram Stoker et le sort attribué à l'ame de Vlad Tepes-Draculea par quelques sources médiévales). In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 267-284. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna.


2264. Catalano, Constantin. Astra și instituțiile culturale în mileniul III (Astra and the cultural institutions in the 3rd millenium). In: A 96-a Adunare Generală a Astrei la Făgăraș, Făgăraș, 2000, p. 95-96. Cuvinte cheie: Societăți culturale ; Transilvania (România).


2265. Catalano, Pierangelo. Romania e Diritto romano. Le iniziative del gruppo di ricerca sulla diffusione del Dirrito romano. In: L'eredita' di Traiano. La tradizione istituzionale romano-imperiale nella storia dello spazio romeno, București, 2008, p. 215-219. Cuvinte cheie: Drept roman ; România.


2266. Catana, Bogdan. Problema Vidinului în preajma tratatului de pace de la San Stefano (1878) (The question of Vidin before the Peace Treaty from San Stefano (1878)). In: Istorie și societate. Vol. I, București, 2004, p. 203-211. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Tratate de pace ; 1878 ; Vidin, Orașul (Bulgaria) ; 1878.


2267. Catană, Cristina. Războiul de independență reflectat în ziarul "Timpul" (The War of Independence reflected in "Timpul"). In: Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Național. Cercetare. Valorificare, Craiova, 2008, p. 53-64. Cuvinte cheie: România ; Război de independență (1877-1878) ; Articole din periodice.


2268. Catană, Ioan. Ștefan cel Mare și Sfânt - omagiu filatelic (Stephen the Great and Saint - philatelic hommage). In: Ștefan cel Mare și Sfânt - 500. Evocări băcăuane, Bacău, 2004, p. 191-195. Cuvinte cheie: Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei ; Filatelie ; România.


2269. Catanus Dan. Dispute la varf in P.M.R. in problema colectivizarii. Influenta factorului sovietic, 1949-1950 (Dispute au sommet du P.M.R. sur la question de la collectivisation. L'influence du facteur soviétique). In: Un destin si o viata, Bucuresti, 2003, p. 319-326. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


2270. Catavei Victor Petru. Dr. Silviu Moldovan, aparator in Procesul Memorandului (schita biografica) = Dr. Silviu Moldovan, défenseur dans la Proces du Memorandum. In: Romani. Sarbi. Slovaci, Deva, 1995, vol. 3, p. 155-160. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Biografii ; MOLDOVAN SILVIU (1862-1943).


2271. Cateia Adriana. Administrarea patrimoniului eclesiastic in dreptul bizantin: institutele imparatului Justinian (Administration du patrimoine écclésiastique dans le droit byzantin: les instituts de l'empereur Justinian). In: Istorie si diplomatie in relatiile internationale, Constanta, 2003, p. 52-58. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2272. Cateia Adriana. Episcopi din Scythia in lumina izvoarelor literare (Evêques de Scythia à la lumière des sources littéraires). In: Studii istorice dobrogene, Constanta, 2003, p. 68-76. Cuvinte cheie: Romania ; Romani ; Etnogeneza ; Popoare migratoare.


2273. Catinas Ana. Les importations céramiques de l'ouest de l'Empire Romain à Potaissa et leur influence sur les ateliers locaux. In: Studia Historica et Archeologica, Timisoara, 2004, p. 83-97. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


2274. Catinas Ana. Opaite din colectia Téglás = Petites lampes paysannes de la collection Téglás. In: Civilizatia romana in Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 172-214. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


2275. Catoi Mihai-Ovidiu. Tertullian si Origen, izvoare ale crestinismului romanesc? (Tertullian et Origen, sources du christianisme roumain?). In: Studia Historica et Theologica, Iasi, 2003, p. 135-156. Cuvinte cheie: Romania ; Biserica ; Religie.


2276. Cauet Beatrice ; Ancel Bruno ; Rico Christian ; Tamas Calin. Retelele miniere antice. Misiunile arheologice franceze 1999-2001 (Recettes des mines antiques. Les missions archéologiques françaises). In: Alburnus Maior I, Bucuresti, 2003, p. 471-530; p. 467-526 (in lb. engleza). Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Societate ; Economie.


2277. Cazac, Radu. Carta Atlantică (14 august 1941) și scopurile de război ale puterilor anglo-saxone (The Atlantic Charter (August 14, 1941) and the war targets of the Anglo-Saxon powers). In: In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor și a relațiilor internaționale, Iași, 2007, p. 85-95. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Tratate internaționale ; 1941 ; World War II (1939-1945) ; Treaties ; 1941.


2278. Cazacu, Matei. Guerre et circulation monétaire: le cas des Pays Roumains (XVIII-e - XIX-e siècles). In: Guerre et société en Europe. Perspectives des nouvelles recherches, București, 2004, p. 101-108. Cuvinte cheie: Război și societate ; Circulație monetară ; Țările Române ; Sec. 18-19 ; War & society ; Money supply ; Romanian Principalities ; 18th-19th c.


2279. Cazacu Matei. I rapporti tra la Repubblica di Venezia e Moldova all' inizio del Quattracento. In: Dall' Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, Roma, 2003, p. 148-157. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica externa.


2280. Cazacu Matei. La tentation autoritaire d'Alexandru I. Cuza (1863-1865) et la dérive totalitaire de Carol II (1938-1940). Une possible filiation idéologique? In: Democratie in Europa Centrala si de sud-est - aspiratie si realitate (secolele XIX-XX), Satu-Mare, 2000, p. 57-68. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Societate ; Politica interna.


2281. Cazacu, Matei. Un voyage de Vienne ŕ Constantinople en 1803. In: Enjeux politiques, économiques et militaires en Mer Noire (XIVe-XXIe sičcles). Études ŕ la mémoire de Mihail Guboglu, Brăila, 2007, p. 445-463. Cuvinte cheie: Călătorii ; Constantinopol, Orașul (Turcia) ; 1803.


2282. Cazacu Matei. Un voyageur dans les pays roumains et son Histoire de la Moldavie: Leyon Pierce Balthasar von Campenhausen (1746-1808) =. In: National si universal in istoria romanilor. Profesorului Serban Papacostea, Bucuresti, 1998, p. 402-417. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Calatorii.


2283. Cazacu, Matei ; Năsturel, Petre Ș. Une démonstration navale des Ottomans devant Constantinople et la bataille de Chilia (1448). In: Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his time, Cluj-Napoca, 2009, p. 323-331. Cuvinte cheie: Bătălii ; Marea Neagră ; 1448 ; Battles ; Black Sea ; 1448.


2284. Cazan Gheorghe Nicolae. Premisele constituirii si proclamarii statului Israel (1939-1949) (Premisses de la constitution et de la proclamation de l'Etat d'Israel). In: Istorie si societate, Bucuresti, 2000, p. 16-25. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana.


2285. Cazan Ileana. Actiuni diplomatice de inglobare a Moldovei si Tarii Romanesti in sfera de influenta a Casei de Austria (1526-1541) = Actions diplomatiques d'inclusion de la Moldavie et de la Valachie dans la sphere d'influence de la Maison d'Autriche. In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu, Bucuresti, 1996, p. 206-221. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu ; Politica externa.


2286. Cazan Ileana. Casa de Austria, inter-regnul polon si Moldova (1572-1574) (La Maison d'Autriche, l'inter-règne polonais et la Moldavie). In: Historia manet, Bucuresti, 2001, p. 321-326. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica externa.


2287. Cazan Ileana. Habsburgii si lupta diplomatica pentru controlul spatiului extracarpatic intre 1561-1564 = Les Habsbourgs et la lutte diplomatique pour le contrôle de l'espace extracarpatique. In: National si universal in istoria romanilor. Profesorului Serban Papacostea, Bucuresti, 1998, p. 343-361. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2288. Cazan Ileana. Interregnul Polon si lupta Casei de Austria pentru hegemonia central-europeana (1572-1576) (L'Interrègne Polonais et le combat de la Maison d'Autriche pour la hégémonie central-européenne). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 661-682. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2289. Cazan Ileana. Islamul si lumea germana in secolul al XVI-lea. intre confruntare si acceptare (L'Islam et le monde allemand. Confrontation et acceptation). In: Istorie si diplomatie in relatiile internationale, Constanta, 2003, p. 175-185. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2290. Cazan Ileana. Lumea rurala romaneasca vazuta de calatori straini, la sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul celui de al XIX-lea (Le monde rural roumain vue par les voyageurs étrangers). In: Orasul romanesc si lumea rurala, Braila, 2004, p. 141-156. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Calatorii.


2291. Cazan Ileana. Nasterea Imperiului austriac, interese strategice si contacte comerciale in Levant (1606-1699) (La naissance de l'Empire autrichien, intérêts stratégiques et contacts commerciaux en Levant). In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 661-671. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2292. Cazan Ileana. Nicolae Iorga, istoric al Imperiului Otoman (Historien de l'Empire Ottoman). In: Nicolae Iorga 1871-1940, Bucuresti, 2001, p. 200-207. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


2293. Cazan Ileana. The Ottoman Empire in Travel Accounts by Habsburg Ambassadors between 1533-1566 =. In: In Honorem Paul Cernovodeanu, Bucuresti, 1998, p. 355-367. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2294. Cazan Ileana. Reprezentante diplomatice, strategice si comert in politica orientala a Imperiului austriac, la sfarsitul veacului al XVIII-lea (Représentations diplomatiques de stratégie et de commerce dans la politique orientale de l'Empire Autrichien). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 311-326. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2295. Cazan Ileana. Tatarii crimeeni in contextul diplomatiei Casei de Austria in rasarit (1566-1576) (Les Tatars de Crimée - dans le contexte de la diplomatie de la Maison d'Autriche à l'Est ). In: Tatarii in istorie si in lume, Bucuresti, 2003, p. 113-122. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2296. Cazanisteanu Constantin. Mobilierul caselor domnesti de la Cotroceni la jumatatea secolului al XIX-lea (Le meublier des maisons royales de Cotroceni au milieu du XIXe siècle). In: Studii si articole de istoria artei. Muzeul National Cotroceni, Bucuresti, 2001, p. 341-344. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


2297. Cazanisteanu Constantin. Palatul Cotroceni in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (Le Palais Cotroceni à l'époque d'Alexandru Ioan Cuza). In: Studii si articole de istoria artei. Muzeul National Cotroceni, Bucuresti, 2001, p. 126-128. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Unire (1859).


2298. Căileanu, Alina. Mitul evreului rătăcitor în cultura romantică franceză (The myth of the wandering jew in the French romantic culture). In: Romantism și modernitate: atitudini, reevaluări, polemici, Iași, 2009, p. 197-223. Cuvinte cheie: Evrei ; Franța ; Romantism ; Mituri ; Jews ; France ; Romanticism ; Myths.


2299. Călian, Livia. Impărații Daciei romane în medalistica habsburgică (The Roman Dacia Emperors in Habsburg medals). In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 969-996. Cuvinte cheie: Impărați ; Imperiul Roman ; Medalii ; Austria.


2300. Călin-Bodea, Cornelia. Turcii în literatura și tradiția nord-dunăreană (The Turks in the North -Danubian tradition). In: Romanitate, Românitate, Universalitate. Vol. III, București, 2004, p. 138-141. Cuvinte cheie: Etnografie ; Turci ; România.


2301. Călin, Claudiu. Asociația Sfântului Bonifaciu pentru Dieceza de Timișoara. O asociație religios-culturală timișoreană pentru întregul Banat - "Bonifatiusverein für die Temesvarer Diozese" (The Saint Boniface Association for Timișoara Diocese. A religious -cultural association from Timișoara for the entire Banat "Bonifatiusverein für die Temesvarer Diozese"). In: Descoperiți Banatul, Timișoara, 2009, p. 52-68. Cuvinte cheie: Asociații ; Timișoara, Orașul (România) ; Associations ; Timișoara, city (Romania).


2302. Călin, Claudiu. Dieceza de Timișoara între anii 1948-1989 (The Diocese of Timișoara in 1948-1989). In: Biserica Romano-Catolică din România în timpul prigoanei comuniste (1948-1989), Iași, 2008, p. 97-. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; Dioceze ; Timișoara, Orașul (România) ; 1948-1989.


2303. Călin, Claudiu. Dieceza Romano-Catolică de Timișoara în timpul episcopului Dr. h. c. Augustin Pacha (1923-1954) (The Roman -Catholic Diocese of Timișoara in the time of Bishop Dr.Augustin Pacha (1923 -1954)). In: Integrare, autonomie și dialog intercultural, Arad, 2009, p. 296-315. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; România ; Episcopi ; Pacha, Augustin ; Catholic Church ; Bishops ; Romania ; Pacha, Augustin.


2304. Călin, Claudiu. Vindecarea rănilor trecutului. Istorie confesională în Banat între 1526 și 1700 (Healing the wounds of the past. Confessional history inBanat between 1526-1700). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 93-99; In lb. germană, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca-Leipzig, 2007, p. 172-179. Cuvinte cheie: Reconciliere-Aspecte religioase ; Istoria bisericii ; Banat (România) ; 1526-1700.


2305. Călina, Nicoleta. Sull'umanesimo di Lorenzo il Magnifico e su qualche aspetto della prezenza di elementi mitologici nella sua opera. In: Receptarea antichității greco-latine în culturile europene, Craiova, 2008, p. 120-127. Cuvinte cheie: Personalități politice ; Italia ; Medici, Lorenzo de ; Personalities -- Politics ; Italy ; Medici, Lorenzo de.


2306. Călinescu, Alexandru. Ionesco et Cioran: Paris ŕ quatre mains. In: Franța: model cultural și politic, Iași, 2003, p. 181-186. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Franța ; Cioran, Emil ; Ionescu, Eugen.


2307. Călinescu, Constanța. Rememorare pentru oamenii Dobrogei (Remember for Dobrudja). In: Studii istorice dobrogene, Constanța, 2003, p. 287-295. Cuvinte cheie: Personalități ; Dobrogea (România).


2308. Călușer, Iudita. Cadrele didactice de la școala civilă unită de fete din Beiuș, elita intelectualității feminine locale (The teachers from the uniate school for girls in Beiuș, the local feminine intellectual elite). In: Școala Ardeleană. Vol. 3. 240 de ani de la moartea marelui arhiereu și luptător național Ioan Inochentie Micu-Klein 1768-2008, Oradea, 2009, p. 471-481. Cuvinte cheie: Profesori ; Femei ; Beiuș, Orașul (România) ; 1896-1918 ; Professors ; Women ; Beiuș, city (Romania) ; 1896-1918.


2309. Călușer, Iudita. Inventarul bunurilor Episcopiei greco-catolice de Oradea la începutul secolului al XX-lea (The inventory of goods of the Greek-Catholic Diocese of Oradea at the beginning of the 20th c.). In: In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2006, p. 311-325. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Oradea, Orașul (România) ; Inventare ; 1902-1905.


2310. Căpătaru, Doru. Cartea veche românească în Argeș și Muscel (Old Romanian book in Argeș and Muscel). In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Ediția I, Slatina, 2006, p. 21-28. Cuvinte cheie: Carte veche ; Argeș, Județul (România).


2311. Căpătaru, Doru. Drumuri de suflet. Episcopia Râmnicului - 500 de ani de spiritualitate și sacralitate românească (Spiritual routes. The Doicese of Râmnic -500 years of Romanian spirituality and sacrality). In: Episcopia Râmnicului - 500 de ani de la înființare, Râmnicu Vâlcea, 2005, p. 650-655. Cuvinte cheie: Râmnic, Episcopia (România) ; Istorie.


2312. Căpățână, Ecaterina. Globalizare și frontiere lingvistice (Globalization and linguistic frontiers). In: Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI. Secțiunea 2: Geopolitică, geostrategie și istoria artei militare.Vol. 1: Integrare europeană, București, 2007, p. 50-55. Cuvinte cheie: Globalizare ; Globalization.


2313. Căpățână, Ecaterina. Metafora în scrierile istorice ale lui Nicolae Iorga (The metaphor in the historical writings of Nicolae Iorga). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. III, București, 2007, p. 131-135. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


2314. Căpățână, Ecaterina ; Hlihor, Constantin. Românii în vara anului 1917. Metafora și informația în recompunerea faptului istoric (The Romanians in the summer of 1917. Metaphor and information in the reconstruction of history). In: 1917: glorie și deznădejde, Ploiești, 2007, p. 165-169. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România ; 1917 ; World War I (1914-1918) ; Romania ; 1917.


2315. Căpinaru, Christian. Slujba în limba română în Bulgaria (Church service in Romanian in Bulgaria). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 2, Craiova, 2008, p. 117-121. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Români ; Bulgaria ; Orthodox Church ; Romanians ; Bulgaria.


2316. Căpiță, Carol. Două scriituri - o realitate. Text și arheologie în analiza lumii miceniene (Two wrtiting styles- one reality. Text and archeology in the analysis of the Micenian world). In: Orizonturi și direcții în cunoașterea istorică, București, 2009, p. 94-106. Cuvinte cheie: Micene ; Istoriografie ; Arheologie ; Mycenae ; Historiography ; Archaeology.


2317. Căprăroiu, Denis. Revenirea dominației bizantine la Dunărea de Jos și importanța sa pentru destinul civilizației urbane din acest areal (The return of the Byzantine domination to the Low Danube and its importance for the destiny of the urban civilization in this areal). In: România în relațiile internaționale, Târgoviște, 2010, p. 321-338. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Sec. 5-10 ; World politics ; 5th-10th c.


2318. Căpușan, Adina. Sava Ilin - folclorist, compozitor și dirijor (Sava Ilin - folklorist, composer and conductor). In: Oameni, evenimente, tradiții din Banatul de câmpie, Timișoara, 2007, p. 13-17. Cuvinte cheie: Muzicieni ; România ; Ilin, Sava ; Musicians ; Romania ; Ilin, Sava.


2319. Căpușan, Andrei Alexandru. Diplomația română și Congresul de la Berlin (1878) (The Romanian diplomacy and the Congress in Berlin (1878)). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 1, Iași, 2010, p. 107-114. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; 1878 ; Tratatul de la Berlin (1878) ; Treaty of Berlin (1878) ; Romania ; Foreign policy ; 1878.


2320. Cărare, Liviu. Aspecte privind Holocaustul din România. Evreii din Cernăuți și steaua galbenă (Aspects concerning the Holocaust in Romania. The Jews from Cernăuți and the Yellow Star). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 4, Sibiu, 2009, p. 212-221. Cuvinte cheie: Evrei ; Cernăuți, Orașul (Ucraina) ; 1940-1944 ; Jews ; Chernivtsi, city (Ukraine) ; 1940-1944.


2321. Cărare, Liviu. Deportările din Cernăuți (1941). Mărturii pe baza unui raport de anchetă informativă (The deportations from Cernăuți (1941). Confessions around an intelligence report). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 5, Sibiu, 2010, p. 247-255. Cuvinte cheie: Antisemitism ; Cernăuți, Orașul (Ucraina) ; 1941 ; Antisemitism ; Chernivtsi, city (Ukraine) ; 1941.


2322. Cărăbineanu, Mirela. Aspecte privind politica demografică în perioada comunistă: consecințe ale decretului 770/1966 în zona Turda - Câmpia Turzii (The demographic policy in the communist period: consequencies of the 770/1966 decree in Turda - Câmpia Turzii area). In: Om și societate. Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2007, p. 455-462. Cuvinte cheie: Nașteri-Avort ; Comunism ; România ; Sec. 20.


2323. Cărtărescu, Mircea. Sentimentul românesc al isteriei (The Romanian feeling of hysteria). In: T(z)ara noastră. Stereotipuri și prejudecăți, București, 2006, p. 97-99. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; România.


2324. Cătănuș, Ana-Maria. Paul Goma și experiența anului 1956. Inceputul biografiei unui disident (Paul Goma and the experience of 1956. The beginning of a disident's biography). In: Putere și societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării 1956, București, 2006, p. 451-461. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Disidenți ; România ; Goma, Paul.


2325. Cătănuș, Dan. Impactul raportului "secret" asupra conducerii P.M.R. Destalinizarea în România (The impact of the "secret" report on the R.W.P. leadership. Romania's de-Stalinization). In: Putere și societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării 1956, București, 2006, p. 109-151. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1956.


2326. Cătănuș, Dan. Regimul comunist din România și problema intelectualității (The communist regime from Romania and the intellectuals). In: Intelectuali români în arhivele comunismului, București, 2006, p. 45-74. Cuvinte cheie: Intelectuali ; România ; 1948-1989 ; Intellectuals ; Romania ; 1948-1989.


2327. Cătinaș, Ana. Antefixe descoperite la Potaissa (Antefixes discovered in Potaissa). In: Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 330-338. Cuvinte cheie: Arhitectură ; Potaissa.


2328. Cătinaș, Ana. Instrumente și tipare din atelierele ceramice de la Potaissa (Tools and patterns from the pottery workshops in Potaissa). In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Ceramică ; Dacia Romană ; Ceramics ; Roman Dacia.


2329. Cătinaș, Ana. Plastica în lut de la Potaissa (Clay plasric from Potaissa). In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 143-158. Cuvinte cheie: Artă ; Dacia Romană.


2330. Cățoi, Mihai Ovidiu. Un hiéromoine «scythe» du territoire de la Roumanie, dans un manuscrit byzantin du XIIe sičcle. In: Études byzantines et post-byzantines. V, București, 2005, p. 239-265. Cuvinte cheie: Clerici ; Dunărea de Jos (România) ; Manuscrise ; Imperiul Bizantin ; Sec. 12.


2331. Cățoi, Mihai Ovidiu. Valoarea informației lui Macarius Magnes pentru creștinismul de la Dunărea de Jos la cumpăna dintre secolele IV-V (Macarius Magnes value of information for the Lower Danube Christianity at the turn of the IV-V century). In: Istorie bisericească, misiune creștină și viață culturală. Vol. 1, Galați, 2009, p. 64-86. Cuvinte cheie: Creștinism timpuriu ; România ; Sec. 4-5 p. Chr. ; Early Christianity ; Romania ; 4th-5th AD.


2332. Căzan, Ileana. Ambasadele Casei de Austria în Imperiul Otoman: 1527-1606 (The Embassies of the Austrian Court in the Ottoman Empire: 1527-1606). In: Hegemoniile trecutului. Evoluții românești și europene. Profesorului Ioan Chiper la 70 de ani, București, 2006, p. 15-26. Cuvinte cheie: Austria ; Diplomație ; Imperiul Otoman ; 1527-1606.


2333. Căzan, Ileana. Călători români pribegi în Imperiul German, secolele XVI-XVIII (Romanian wanderers in the German Empire, 16th-18th c.). In: Călători români în occident, Cluj-Napoca, 2004, p. 137-158. Cuvinte cheie: Călători români ; Germania ; Sec. 16-18.


2334. Căzan, Ileana. Cruciada în lumea germană, în secolul al XVI-lea: între ideal și propagandă (The crusade in the German world in the 16th c.: between ideal and propaganda). In: Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 423-440. Cuvinte cheie: Biserică și stat ; Cruciade ; Germania ; Sec. 16 ; Church & state ; Crusades ; Germany ; 16th c.


2335. Căzan, Ileana. Demografie și urbanism în orașul românesc, la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Mărturii ale călătorilor străini (Demography and urbanism in the Romanian towns, at the end of the 18th c. and the beginning of the 19th c. Confessions of foreign travellers). In: Populația României. Trecut, prezent, viitor, Cluj-Napoca, 2006, p. 99-112. Cuvinte cheie: Descrieri de călătorie ; Orașe ; Demografie ; România ; Sec. 18-19.


2336. Căzan, Ileana. Habsburgii și Marea Neagră: de la utopia eliberării Constantinopolului la libera navigație (The Habsburgs and the Black Sea: from the utopia of the liberation of Constantinople to the free navigation). In: Marea Neagră. Puteri maritime - puteri terestre (sec. XIII-XVIII), București, 2006, p. 283-324. Cuvinte cheie: Austria ; Relații politice internaționale ; Imperiul Otoman ; Sec. 17-19.


2337. Căzan, Ileana. Integrarea strategică a spațiului românesc în politica pontică a Casei de Austria în secolul al XVIII-lea (The strategic integration of the Romanian area in the Pontic policy of the House of Austria in the 18th century). In: Românii și geo-politica marilor puteri 1718-1918, București, 2009, p. 5-53. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Imperiul habsburgic ; Principatele Române ; Rusia ; Sec. 18 ; World politics ; Habsburg Empire ; Romanian Principalities ; Russia ; 18th c.


2338. Căzan, Ileana. Interdependența Frumos - Bine în etica și estetica medievală (The interdependence Beautiful- Good in the medieval ethic and aesthetic). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 190-204. Cuvinte cheie: Morală socială ; Estetică medievală.


2339. Căzan, Ileana. Strategie et commerce: navigation autrichienne au Bas Danube au XVIIIe sičcle. In: Enjeux politiques, économiques et militaires en Mer Noire (XIVe-XXIe sičcles). Études ŕ la mémoire de Mihail Guboglu, Brăila, 2007, p. 211-220. Cuvinte cheie: Relații economice externe ; Austria ; Sec. 18 ; Navigație ; Dunărea de Jos (România) ; Sec. 18.


2340. Căzan, Ileana ; Bușă, Daniela. Nicolae Iorga editor al primelor colecții de călători străini despre Țările Române: viziunea despre modernizarea societății românești în secolul al XIX-lea (Nicolae Iorga editor of the first collections of foreign travellers about the Romanian Coutries: the view on the modernization of the Romanian society in 19th c.). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii. Vol. I., București, 2006, p. 76-93. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; România ; Călători ; Sec. 19.


2341. Câlția, Ștefan ; Ciupea, Ioan ; Olteanu, Florentin. Despre proiectul "Memorialul Rezistenței Anticomuniste din Țara Făgărașului"/About the Project of the "Testimonial of Anti-Communist Resistance in the Făgăraș Area". In: Rezistența anticomunistă. Cercetare științifică și valorificare muzeală. Volumul I, Cluj-Napoca, 2006, p. 12-22. Cuvinte cheie: Muzee ; Memorie colectivă ; Rezistența anticomunistă ; România.


2342. Câmpean, Călin. Românii din Ungaria (The Romanians from Hungary). In: România și românii din jurul ei, București, 2006, p. 194-204. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Ungaria.


2343. Câmpean, Ioan ; Câmpean, Mircea Damian. Institutul Pedagogic de Fete din Gherla (1915-1918) (Paedagogical Girls' Institute in Gherla (1915-1918)). In: Studii și articole. Liceul Teoretic "Petru Maior" Gherla, Gherla, 2009, p. 9-47. Cuvinte cheie: Invățământ pedagogic ; Gherla, Orașul (România) ; 1915-1918 ; Pedagogical education ; Gherla, city (Romania) ; 1915-1918.


2344. Câmpeanu, Marius. Despre un ucenic al copistului Ștefan Fișeșteanul (An apprentice of the copyist Ștefan Fișeșteanul). In: Șișeștii. Vatră străbună. Volumul II, Baia-Mare, 2004, p. 133-136. Cuvinte cheie: Manuscrise românești ; Copiști ; România ; Sec. 19.


2345. Câmpeanu, Remus. Despre un proiect actual de cercetare a unirii religioase a românilor ardeleni: inițiativa fundației "Pro Oriente" (An actual research project on the religious union of the Romanians from Transylvania: the initiative of "Pro Oriente Foundation"). In: Școala Ardeleană. Vol. 2, Oradea, 2007, p. 198-208. Cuvinte cheie: Istoriografie ; România ; Biserica greco-catolică ; Cercetare științifică ; Historiography ; Romania ; Greek-Catholic Church ; Scientific research.


2346. Câmpeanu, Remus. Generația pașoptistă din Transilvania despre începuturile Bisericii Române Unite. Optica lui August Treboniu Laurian (August Treboniu Laurian and the 1848 generation about the Romanian Uniate Church from Transylvania). In: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică: Istorie și spiritualitate, Blaj, 2003, p. 439-448. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Laurian, August Treboniu.


2347. Câmpeanu, Remus. The Impact of the Religious Reform upon Transylvanian Education. In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 493-502. Cuvinte cheie: Invățământ ; Transilvania (România) ; Sec. 16-18.


2348. Câmpeanu, Remus. Oradea - centru elitar și educațional în epoca luminilor (Oradea - elites and education centre in the Enlightenment epoch). In: Școala ardeleană și Oradea. Oradea 2 iunie 2006, Oradea, 2006, p. 16-30. Cuvinte cheie: Istoria tiparului ; Oradea, Orașul (România) ; Sec. 18-19 ; History -- Printing ; Oradea, city (Romania) ; 18th-19th c.


2349. Câmpeanu, Remus. Tradiție și tendințe contemporane în istoriografia maghiară a răscoalei lui Horea (Contemporary traditions and tendencies in the Magyar historiography on Horea's uprising). In: Studii istorice privind relațiile româno-ungare, Cluj-Napoca, 2010, p. 346-359. Cuvinte cheie: Răscoale ; 1784 ; Transilvania (România) ; Istoriografie ; Ungaria ; Rebellions ; 1784 ; Transylvania (Romania) ; Historiography ; Hungary.


2350. Câmpeanu, Virginia. Drumul României spre Vest. Reducerea decalajelor economice față de Uniunea Europeană și alte state candidate în pregătirea aderării la Uniunea Europeană (Romania's way to the West. Diminishing the economic gaps between the European Union and other candidate countries preparing to join the European Union). In: Procesul de integrare a României în economia Europeană. Dimensiuni istorice și contemporane, București, 2008, p. 419-449. Cuvinte cheie: România ; Integrare economică internațională ; Uniunea Europeană ; 1990-2007 ; Romania ; International economic integration ; European Union ; 1990-2007.


2351. Câmpeanu, Virginia. Politica agricolă comună a Uniunii Europene (The common agrarian policy of the European Union). In: Economie, instituții și integrare europeană, București, 2007, p. 495-510. Cuvinte cheie: Uniunea Europeană ; Politică agricolă ; European Union ; Policies -- Agriculture.


2352. Cândea, Ionel. Alcuni coperchi in piombo appartenuti a capsule di teriaca veneziana e conservati nel Museo di Brăila. In: L’Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltą (1300-1700), Brăila, 2007, p. 323-335. Cuvinte cheie: Obiecte din plumb ; Muzee ; Brăila, Orașul (România) ; Lead figurines ; Museums ; Brăila, city (Romania).


2353. Cândea, Ionel. Aspects of the Spiritual Life in Brăila Fortress 1538-1828. In: Aspects of Spiritual Life in South-East Europe from Prehistory to the Middle Ages, Iași, 2004, p. 219-226. Cuvinte cheie: Viață spirituală ; Brăila, Orașul (România) ; 1538-1828.


2354. Cândea, Ionel. Cărți grecești tipărite la Veneția, ce au aparținut Mitropoliei Proilaviei (Brăilei) (Greek books printed in Venice belonging to Proilavia Diocese (Brăila)). In: Credință, istorie și cultură la Dunărea de Jos, Galați, 2005, p. 151-164. Cuvinte cheie: Carte veche ; Greci ; Brăila, Orașul (România).


2355. Cândea, Ionel. Câteva considerații cu privire la fortificațiile și așezarea medievală de la Turnu (jud. Teleorman) (Some remarks reagrding the fortifications and the medieval settlement from Turnu (county of Teleorman)). In: Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 721-731. Cuvinte cheie: Fortificații ; Turnu Măgurele, Orașul (România) ; Sec. 14-19 ; Fortifications ; Turnu Măgurele, city (Romania) ; 14th-19th c.


2356. Cândea, Ionel. Câteva documente privitoare la Banca Filemborică din Brăila (1846) (Some documents on the Filemborica Bank from Brăila (1846)). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 510-513. Cuvinte cheie: Bănci ; Brăila, Orașul (România) ; 1846 ; Documente ; Banks ; Brăila, city (Romania) ; 1846 ; Documents.


2357. Cândea, Ionel. Contactele lui Nicolae Iorga cu Brăila (Nicolae Iorga's contacts with Brăila). In: Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. II. Partea a 2-a, București, 2006, p. 165-212. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


2358. Cândea, Ionel. Creștinismul în aria Brăilei în lumina cercetărilor arheologice (Christianity in the area of Brăila in the light of the archaeological research). In: Istorie bisericească, misiune creștină și viață culturală. Vol. 1, Galați, 2009, p. 243-274. Cuvinte cheie: Creștinism ; Necropole ; Brăila, Orașul (România) ; Sec. 11-16 ; Christianity ; Cemeteries ; Brăila, city (Romania) ; 11th-16th c.


2359. Cândea, Ionel. Documente noi în colecțiile Muzeului Brăilei (sec. XVII-XVIII) (New documents in the collections of the Brăila Museum (17th-18th c.)). In: Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin și Occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, Brăila, 2008, p. 873-889. Cuvinte cheie: Documente ; Muzee ; Brăila, Orașul (România).


2360. Cândea, Ionel. The First Plan of the Citadel and City of Brăila under the Ottoman Occupation. In: Enjeux politiques, économiques et militaires en Mer Noire (XIVe-XXIe sičcles). Études ŕ la mémoire de Mihail Guboglu, Brăila, 2007, p. 313-326. Cuvinte cheie: Urbanism ; Brăila, Orașul (România).


2361. Cândea, Ionel. Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu pentru mănăstirea Măxineni, din 1708, într-o copie neștiută aflată la Muzeul Brăilei (Constantin Brâncoveanu's chronicle for the monastery Măxineni, from 1708, in an unknown copy at the museum in Brăila). In: Tracii și vecinii lor în antichitate. The thracians and their neighbours in antiquity. Studia in honorem Valeriu Sîrbu, Brăila, 2010, p. 625-633. Cuvinte cheie: Constantin Brâncoveanu, Domn al Țării Românești ; Măxineni, Mănăstirea (România) ; Documente ; 1708 ; Constantin Brâncoveanu, domnitor of Wallachia ; Măxineni, monastery (Romania) ; Documents ; 1708.


2362. Cândea, Ionel. In memoriam Ștefan Stanciu (In memoriam Ștefan Stanciu). In: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Vol. 3, Galați, 2007, p. 11-12. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Stanciu, Ștefan ; Historians ; România ; Stanciu, Ștefan.


2363. Cândea, Ionel. Istoria Brăilei în opera lui Nicolae Iorga (The history of Brăila in Nicolae Iorga's work). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. VI-VII, București, 2008, p. 248-253. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Brăila, Orașul (România) ; Istoriografie.


2364. Cândea, Ionel. Istoria Brăilei în opera lui Nicolae Iorga (The history of Brăila in Nicolae Iorga's work). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 8, București, 2009, p. 107-116. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae.


2365. Cândea, Ionel. Nicolae Iorga la Brăila acum un veac (Nicolae Iorga in Brăila a century ago). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 9, București, 2009, p. 123-130. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae.


2366. Cândea, Ionel. Niculae Conovici - Les origines d’un archéologue eminent. In: ΦΙΛΙΑΣ ΧΑΡΙΝ. Mélanges ŕ la mémoire de Niculae Conovici. Culture et civilization au Bas-Danube - XXV, Călărași, 2008, p. 31-38. Cuvinte cheie: Arheologi ; România ; Conovici, Niculae.


2367. Cândea, Ionel. Noi mărturii privind Mitropolia Proilaviei (New testimonies of the Metropolitan Church of Proilavie). In: Istorie bisericească, misiune creștină și viață culturală. Vol. 1, Galați, 2009, p. 472-478. Cuvinte cheie: Biserici ; Brăila, Orașul (România) ; Churches ; Brăila, city (Romania).


2368. Cândea, Ionel. Un document de la Constantin Brâncoveanu atingător și de trecutul Mănăstirii Măxineni (jud. Brăila) (A document from Constantin Brâncoveanu concerning the past of the Măxineni Monastery (Brăila county)). In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 561-570. Cuvinte cheie: Documente ; Măxineni, Mănăstirea (România) ; Documents ; Măxineni, monastery (Romania).


2369. Cândea, Ionel ; Croitoru, Costin. Noi mărturii arheologice din vatra medievală a orașului Brăila (sec. XIV-XVIII) (New archeological evidence from the mediaeval home of Brăila (14th-18th c.)). In: Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin și Occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, Brăila, 2008, p. 818-836. Cuvinte cheie: Descoperiri arheologice ; Brăila, Orașul (România) ; Sec. 14-18.


2370. Cândea, Ionel ; Țânțăreanu, Ecaterina. Nicolae Iorga în fruntea Comisiunii Monumentelor Istorice și cercetările arheologice de la Cetatea Turnu - Turnu Măgurele (Nicolae Iorga leading the Commission of the Historical Monuments and archaeologic research from Cetatea Turnu - Turnu Măgurele). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. III, București, 2007, p. 117-130; Vol. IV, București, 2007, p. 115-133. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Săpături arheologice ; Turnu-Măgurele, Orașul (România).


2371. Cândea, Virgil. The age of Saint Stephen the Great of Moldavia and the European Respublica Christiana. In: Stephen the Great and Matthias Corvinus and their Time, Cluj-Napoca, 2007, p. 15-20. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Cândea, Virgil ; Ștefan cel Mare Domn al Moldovei ; Creștinism ; Europa ; Epoca medievală ; Historians ; Romania ; Cândea, Virgil ; Stephen the Great, Domnitor of Moldavia ; Christianity ; Europe ; Middle Ages.


2372. Cândea, Virgil. Comori de artă din vremea lui Ștefan cel Mare (Arts treasures from the time of Stephen the Great). In: Ștefan cel Mare și Sfânt. Atlet al credinței creștine, Suceava, 2004, p. 11-18. Cuvinte cheie: Artă ; Moldova (România) ; Sec. 15-16.


2373. Cândea, Virgil. Ioan din Lindos și tâlcuirea lui (Ioan din Lindos and his meaning). In: In Honorem Gabriel Ștrempel, Satu Mare, 2006, p. 107-114. Cuvinte cheie: Teologi ; Grecia ; Sec. 18 ; Ioan din Lindos.


2374. Cândea, Virgil. O carte veche din biblioteca mănăstirii Hurezi (An old book from the library of Hurezi monastery). In: Episcopia Râmnicului - 500 de ani de la înființare, Râmnicu Vâlcea, 2005, p. 445-450. Cuvinte cheie: Carte veche ; Horezu, Mănăstirea (România).


2375. Cândea, Virgil. Sensul creștin al operei Corneliei Bodea (The Christian significance of Cornelia Bodea's work). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 57-59. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Bodea, Cornelia.


2376. Cândroveanu, Hristu. Congresul Spiritualității Românești (The Congress of the Romanian Spirituality). In: Congresele spiritualității românești. Edițiile a VII-a și a VIII-a, București, 2004, p. 439-442. Cuvinte cheie: Aromâni ; Balcani ; 1990-2003.


2377. Cândroveanu, Hristu. Un dublet aromân al școlii Ardelene (Macedo-Romanians in Școala Ardeleană). In: Congresele spiritualității românești. Edițiile a VII-a și a VIII-a, București, 2004, p. 355-361. Cuvinte cheie: Aromâni ; Cultură și civilizație.


2378. Cântec, Florin. Patrimoine commun et identité plurielle. Les fondements nécessaires d'une politique culturelle européenne. In: Cultură politică și politici culturale, Iași, 2005, p. 29-38. Cuvinte cheie: Uniunea Europeană ; Cultură și civilizație.


2379. Cârâc, Ioan S. Cel mai mare semiotician al Antichității: Aurelius Augustinus (The greatest semiotician of the antiquity: Aurelius Augustinus). In: Antic și modern. In honorem Luciae Wald, București, 2006, p. 89-97. Cuvinte cheie: Augustin, Sfântul ; Semiotică.


2380. Cârciumaru, Radu. Ungaria și Polonia la mijlocul secolului al XIV-lea. Coordonatele politicii răsăritene cu referiri asupra spațiului românesc (Hungary and Poland at the middle of the 16th c. Coordinates of the Eastern policy with reference to the Romanian areal). In: România în relațiile internaționale, Târgoviște, 2010, p. 45-50; AUC ist., 2010, nr. 1, p. 71-78. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Sec. 14 ; Ungaria ; Relații externe ; Sec. 14 ; Polonia ; Relații externe ; Sec. 14 ; International relations ; 14th c. ; Hungary ; Foreign policy ; 14th c. ; Poland ; Foreign policy ; 14th c.


2381. Cârja, Cecilia. Episcopatul greco-catolic român și Episcopia de Hajdúdorogh la 1912 (The Greek-Catholic Romanian diocese and the diocese of Hajdúdorogh in 1912). In: Studii istorice privind relațiile româno-ungare, Cluj-Napoca, 2010, p. 242-253; In lb. engleză, RA, 2008, 85, nr. 2, p. 140-147. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Transilvania (România) ; 1912 ; Greek-Catholic Church ; Transylvania (Romania) ; 1912.


2382. Cârja, Cecilia. Inceputurile liturghiei în limba maghiară în Biserica Greco-Catolică. Cazul parohiei Macău (Beginnings of liturgy in Hungarian in the Greek-Catholic Church. The case of the parish in Macău). In: 230 de ani de la înființarea Eparhiei Române Unite de Oradea Mare, Cluj-Napoca, 2008, p. 321-330. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Liturghie ; Austro-Ungaria ; Sec. 19 ; Greek-Catholic Church ; Liturgy ; Austro-Hungary ; 19th c.


2383. Cârja, Cecilia. Instituții ecleziastice la românii din Transilvania în a doua jumătate secolului XIX și la începutul secolului XX. Perspectivă comparată (Ecclesiastical institutions of the Transylvanian Romanians in the second half of the 19th and the beginning of the 20th c. A comparative perspective). In: Identitate și alteritate 4. Studii de istorie politică și culturală, Cluj-Napoca, 2007, p. 53-78. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Biserica ortodoxă ; Transilvania (România) ; Instituții ; Sec. 19.


2384. Cârja, Cecilia ; Cârja, Ion. Biserica Română Unită și dezbaterile asupra legislației matrimoniale în Austro-Ungaria (a doua jumătate a sec. al XIX-lea) (The Greek- Catholic Church and the debates on matrimonial legislation in Austria - Hungary (the second half of the 19th c.)). In: Om și societate. Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2007, p. 147-160. Cuvinte cheie: Căsătorie ; Legislație ; Biserica greco-catolică ; Transilvania (România) ; Sec. 19.


2385. Cârja, Cecilia ; Cârja, Ion. Biserica Unită, dreptul matrimonial și modernitatea în Transilvania (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX). Schiță pentru o posibilă analiză de caz (The United Church, the matrimony law and modernity in Transylvania (second half of the 19th c.and the begiining of the 20thc.) A case study). In: Căsătorii mixte în Transilvania (sec. XIX-începutul sec. XX), Arad, 2005, p. 35-54. Cuvinte cheie: Căsătorie ; Biserica greco-catolică ; Legislație ; Transilvania (România) ; Sec. 19-20.


2386. Cârja, Cecilia ; Cârja, Ion. Intre ecleziastic și național: românii uniți și autonomia catolică din Ungaria (sfârșitul secolului XIX-începutul secolului XX) (Between ecclesiastic and national: the united Romanians and the Catholic autonomy from Hungary (end of 19th-beginning of the20thc)). In: Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocșan, Cluj-Napoca, 2007, p. 183-190. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Români ; Ungaria ; 1880-1918.


2387. Cârja, Cecilia ; Covaci, Diana. Biserica Română Unită și Congresul Euharistic de la Viena (12-15 septembrie 1912) (The Romanian Greek-Catholic Church and the Eucharistic Congress from Vienna (September 12-15, 1912)). In: Identități confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2009, p. 259-271. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Transilvania (România) ; 1912 ; Greek-Catholic Church ; Transylvania (Romania) ; 1912.


2388. Cârja, Ion. Arhiducele Franz Ferdinand și românii greco-catolici în contextul înființării episcopiei de Hajdudorogh (Archduke Franz Ferdinand and the Romanian Greek-Catholocs in the Hajdudorogh diocese). In: Călători români în occident, Cluj-Napoca, 2004, p. 87-99. Cuvinte cheie: Franz Ferdinand, Arhiduce al Austriei ; Hajdudorogh, Dioceza (Ungaria) ; Corespondență.


2389. Cârja, Ion. Episcopatul român unit și autonomia catolică maghiară la sfârșitul primului război mondial (The Romanian Greek- Catholic diocese and the Magyar Catholic autonomy at the end of World War I). In: Studii istorice privind relațiile româno-ungare, Cluj-Napoca, 2010, p. 254-261. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Transilvania (România) ; 1918 ; Biserica catolică ; Ungaria ; 1918 ; Greek-Catholic Church ; Transylvania (Romania) ; 1912 ; Catholic Church ; Hungary ; 1918.


2390. Cârja, Ion. Imaginea împăratului Carol I (IV) al Austro-Ungariei printre românii din Transilvania (1916-1918) (The image of emperor Charles I (IV) of Austria-Hungary among the Romanians from Transylvania (1916-1918)). In: Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, 2010, p. 517-529. Cuvinte cheie: Imagologie ; Români ; Transilvania (România) ; 1916-1918 ; Imagology ; Romanians ; Transylvania (Romania) ; 1916-1918.


2391. Cârja, Ion. L'immagine dell'imperatore Carlo I (IV) presso romeni della Transilvania. In: Karl I. (IV.). Der Erste Weltkrieg und das Ende der Donaumonarchie, Wien, 2007, p. 231-246. Cuvinte cheie: Carol I, Impărat al Imperiului Habsburgic.


2392. Cârja, Ion. Școlile confesionale din Transilvania secolului al XIX-lea, între istoriografie și politică (The confessional schools from Transylvania in the 19th c., between historiography and politics). In: 90 de ani de administrație românească în Arad, Arad, 2010, p. 78-88. Cuvinte cheie: Școli confesionale ; Transilvania (România) ; Sec. 19 ; Confessional schools ; Transylvania (Romania) ; 19th c.


2393. Cârja, Ion. Școlile confesionale din Transilvania secolului XIX în preocupările istoriografiei românești: considerații generale (The confessional schools from Transylvania in the 19th c. in the Romanian historiography: general considerations). In: Studii de istoriografie românească, Cluj-Napoca, 2008, p. 29-42. Cuvinte cheie: Invățământ ; Transilvania (România) ; Sec. 19 ; Istoriografie.


2394. Cârlugea, Zenovie. Invățământul târgujian. Istorie și tradiție (Education in Târgu Jiu. History and tradition). In: Târgu Jiu - 600. Repere de ieri și azi, Târgu-Jiu, 2006, p. 251-292. Cuvinte cheie: Invățământ ; Târgu-Jiu, Orașul (România).


2395. Cârlugea, Zenovie. "Unchiul Iosif" (1864-1937) ("Uncle Joseph" (1864-1937)). In: Caietele Blaga. Festivalul internațional "Lucian Blaga". Ed. a XXVI-a, Alba Iulia, 2006, p. 10-14. Cuvinte cheie: Profesori ; România ; Blaga, Iosif.


2396. Cârneci, Magda. Cézanne și pictura românească interbelică (Cezanne and the Romanian interwar painting). In: Influențe franceze în arhitectura și arta din România secolelor XIX și XX. Influences françaises dans l'architecture et l'art de la Roumanie des XIXe et XXe sičcles, București, 2006, p. 140-153; text bilingv româno-francez. Cuvinte cheie: Pictură ; România ; 1919-1939 ; Cezanne, Paul.


2397. Cârstea, Sebastian Dumitru. Activitatea național-politică a mitropolitului Andrei Șaguna (Andrei Șaguna's national-political activity). In: Mitropolitul Andrei Șaguna, creator de epocă în istoria Bisericii ortodoxe din Transilvania, Sibiu, 2008, p. 78-97. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Metropolitan bishops ; România ; Șaguna, Andrei.


2398. Cârstocea, Raul Michael. A Marginal Group on Europe's Margin. Anti-Semitism in Romania from the Congress of Berlin to "The Legion of Archangel Michael". In: Europe as viewed from the margins. An East-Central European perspective from World War I to present, Târgoviște, 2008, p. 189-199. Cuvinte cheie: România ; Antisemitism ; Sec. 19-20.


2399. Cârstoiu, Elena ; Preda, Mihaela. "Epurarea" corpului ofițeresc - prima etapă a sovietizării Armatei Române ("Purification" of the officers -first stage in the Sovietization of The Romanian Army). In: România în contextul internațional la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, București, 2005, p. 254-259. Cuvinte cheie: Armată ; Ofițeri ; România ; Sec. 20.


2400. Ceascai, Viorel. Impactul pregătirii vânătorilor de munte din punct de vedere fizic în operații militare în timpul primului și celui de-al doilea război mondial (The physical trainig impact of the Mountain Corps in the military operations during World War I and World War II). In: Spațiul sud-est european în contextul globalizării. Vol. 2: Istorie și teorie militară, București, 2007, p. 33-39. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; Război mondial (1939-1945) ; Armată ; România ; World War I (1914-1918) ; World War II (1939-1945) ; Army ; Romania.


2401. Ceausu Mihai-Stefan. Austria si problema insurgentilor poloni aflati in Romania (L'Autriche et le problème des insurgés polonais en Roumanie). In: Istoria si teoria relatiilor internationale. Studii, Iasi, 2000, p. 201-207. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica externa.


2402. Ceausu Mihai-Stefan. Cernowitz und die Rumänen. In: Czernowitz. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Stadt, Köln, Weimar, Wien, 2000, p. 63-79, 194-198. Cuvinte cheie: Romania ; Judete ; Localitati ; Cernauti.


2403. Ceausu Mihai-Stefan. Contributia populatiei germane la constituirea burgheziei urbane in Bucovina habsburgica (La contribution de la population allemande à l'organisation de la bourgeoise urbaine dans la Bucovine habsbourgeoise). In: Punti in istorie. Studii romano-germane, Iasi, 2001, p. 36-49. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


2404. Ceausu Mihai-Stefan. Das Russen - und Türkenbild in der Bukowina um 1800. In: Identitate si alteritate in spatiul cultural romanesc, Iasi, 1996, p. 247-254. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


2405. Ceausu Mihai-Stefan. Der Landtag der Bukowina. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Vol. VII/2. Verfassung und parlamentarismus. Die Regionalen Repräsentativkörperschaften, Wien, 2000, p. 2171-2198. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica interna ; Miscari nationale.


2406. Ceausu Mihai-Stefan. Der Wandel des Europa - Bildes in der Bukovina an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. =. In: Die Rumänien und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wien, Köln, Weimar, 1997, p. 88-105. Cuvinte cheie: Romania ; Istorie universala ; Istoriografie.


2407. Ceausu Mihai-Stefan. Die rumänische Nationalbewegung in der Bukowina und die Bildung Gross-Rumäniens. In: Nationalismus und Nationalbewegnung in Europa. 1914-1945, Berlin, 1999, p. 301-314. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Societate ; Politica interna.


2408. Ceausu Mihai Stefan. Discurs si actiune politica in Bucovina in perioada razboaielor Imperiului Habsburgic cu Franta revolutionara si napoleoniana = Discours et action politique en Bucovine pendant les guerres de l'Empire de Habsbourg avec la France révolutionnaire et napoléonienne. In: Itinerarii istoriografice, Iasi, 1996, p. 373-384. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Dominatia habsburgica ; Regimul fanariot ; Politica interna.


2409. Ceausu Mihai-Stefan. Elita politica romaneasca din Bucovina habsburgica. Origini si evolutie (L'élite politique roumaine de la Bucovine des Habsbourgs. Origines et évolution). In: Noi perspective asupra istoriei sociale in Romania si Franta, Iasi, 2003, p. 77-87. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna.


2410. Ceausu Mihai-Stefan. Femeile in procesul de emancipare nationala a romanilor din Bucovina (Les femmes au procès d'émancipation nationale des Roumains de Bucovina). In: Conditia femeii in societatea moderna, Iasi, 2004, p. 37-44. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Societate ; Politica interna.


2411. Ceausu Mihai-Stefan. Miscarea nationala romaneasca din Bucovina la sfarsitul primului razboi mondial (Le mouvement national roumain de Bucovine à la fin de la première guerre mondiale). In: Varstele Unirii, Iasi, 2001, p. 169-180. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


2412. Ceausu Mihai-Stefan. Universitatea din Cernauti: de la modelul cultural german la cel romanesc de sorginte franceza (L'Université de Cernauti: du modele culturel allemand à celui roumain d'origine française). In: Franta, model cultural si politic, Iasi, 2003, p. 173-180. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant superior.


2413. Ceausu Mihai-Stefan. Vasile Bals - un iosefinist bucovinean = Vasile Bals - un joséphiniste de Bucovine. In: D. Prodan - Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 132-142. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Biografii ; BALS VASILE (1756-1832).


2414. Ceaușescu, Anca. Tache Papahagi - un etnofolclorist de origine aromână (Tache Papahagi - an ethnofolklorist of Aromanian origin). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 3, Craiova, 2009, p. 166-173. Cuvinte cheie: Lingviști ; Folcloriști ; România ; Papahagi, Tache ; Linguistics ; Folklorists ; Romania ; Papahagi, Tache.


2415. Ceaușescu, Anca ; Boangiu, Gabriela. Interferențe etno-culturale în zona de graniță româno-bulgară. Studiu comparativ (Ethnic and cultural interferences in the Romanian-Bulgarian border area. Comparative study). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 3, Craiova, 2009, p. 131-137. Cuvinte cheie: Ritualuri de trecere ; Români ; Bulgaria ; Rites & ceremonies -- Funerals ; Romanians ; Bulgaria.


2416. Ceaușescu, Anca ; Păunoiu, Diana-Mihaela. Familii aromânești împământenite la Craiova: Peșicu și Peșeacov (Aromanian families naturalized in Craiova: Peșicu și Peșeacov). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 2, Craiova, 2008, p. 140-147. Cuvinte cheie: Aromâni ; Craiova, Orașul (România) ; Sec. 19 ; Aromanians ; Craiova, city (Romania) ; 19th c.


2417. Ceaușu, Mihai-Ștefan. La Bucovine pendant la premičre guerre mondiale. Aspectes politiques et militaires. In: La Roumanie et la Grande Guerre, Iași, 2005, p. 25-39. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; Bucovina.


2418. Ceaușu, Mihai-Ștefan. Constantin Hurmuzaki și unirea Principatelor Române (Constantin Hurmuzaki and the union of the Romanian Principalities). In: Unirea Principatelor. Momente, Fapte, Protagoniști, Iași, 2005, p. 55-60. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Hurmuzaki, Constantin ; Unitate națională ; România ; 1859.


2419. Ceaușu, Mihai-Ștefan. Eudoxiu Hurmuzaki - omul politic (Eudoxiu Hurmuzaki - the political man). In: Românii din afara granițelor Țării. Europa de lângă noi. Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică, Iași, 2009, p. 155-174. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Hurmuzachi, Eudoxiu ; Historians ; Romania ; Hurmuzachi, Eudoxiu.


2420. Ceaușu, Mihai-Ștefan. Evoluția partidelor și grupărilor politice germane din Bucovina în primele două decenii ale secolului XX (The evolution of the German parties and political groups from Bukovina in the first two decades of the 20th c.). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 2, Sibiu, 2007, p. 327-345. Cuvinte cheie: Germani ; Bucovina ; Partide politice ; 1900-1918 ; Germans ; Bukovina ; Political parties ; 1900-1918.


2421. Ceaușu, Mihai-Ștefan. Legături interuniversitare Cernăuți-Iași (Inter- university relations Cernăuți-Jassy). In: Universitatea din Iași: de la modelul francez la sistemul Bologna, Iași, 2007, p. 363-375. Cuvinte cheie: Universități ; Iași, Orașul (România) ; Cernăuți, Orașul (Ucraina) ; Relații culturale ; Universities & colleges ; Jassy, city (Romania) ; Chernivtsi, city (Ukraine) ; Cultural relations.


2422. Ceaușu, Mihai-Ștefan. Miturile istorice în ideologia comunistă "Epocii Ceaușescu" (The historical myths in the communist ideology of "The Ceaușescu Epoch"). In: Totalitarism: ideologie și realitate socială în România și RDG. Totalitarismus: Ideologie und soziale Wirklichkeit in Rumänien und in der DDR, Iași, 2006, p. 203-212. Cuvinte cheie: Ideologie ; Mituri ; Comunism ; Rom ânia.


2423. Ceaușu, Mihai-Ștefan. Rumänien und der Friedensvertrag mit Österreich: vom Widerstand zur Ratifizierung. In: East-Central Europe and the Great Powers Politics, Iași, 2004, p. 182-195. Cuvinte cheie: România ; Tratate de pace ; Austria ; 1919.


2424. Ceaușu, Mihai-Ștefan. Universitatea din Cernăuți: de la modelul cultural german la cel românesc de sorginte franceză (The University from Cernăuți : from the German cultural pattern to the French origin one). In: Franța: model cultural și politic, Iași, 2003, p. 173-180. Cuvinte cheie: Universități ; Cernăuți, Orașul (Ucraina) ; 1919-1944.


2425. Cecere Maria Grazia Granino. Un tabularius delle vie labicona e praenestina. In: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 211-214. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


2426. Centea, Ovidiu ; Ștefănescu, Eleonora ; Darie, Emanuel. Evoluția noțiunilor despre trăsnet și despre protecție împotriva efectelor sale (Lightening and the protection against its effects). In: Hermeneutica Historiae et Philosophiae Technicae. Liber 1, Brașov, 2003, p. 31-40. Cuvinte cheie: Fulgere-Protecție.


2427. Cenușe, Sabina ; Ciobotea, Dinică. Proprietatea asupra pământului în județul Vâlcea (1722-1912) (Land propriety in Vrancea county (1722-1912)). In: Istorie și societate. Vol. I, București, 2004, p. 79-152. Cuvinte cheie: Proprietate funciară ; Vâlcea, Județul (România) ; 1722-1912.


2428. Ceobanu, Adrian-Bogdan. Imaginea Basarabiei în textele pașoptiste (considerații preliminare) (The image of Basarabia in the 1848 texts (preliminary considerations)). In: Pro Basarabia - repere istorice și naționale, Iași, 2007, p. 81-85. Cuvinte cheie: Revoluții ; 1848 ; Publicistică ; Basarabia ; Revolutions ; 1848 ; Journalism ; Bessarabia.


2429. Ceoceanu, Alexandra. Portretul unui Mareșal (The portrait of a Marshal). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 144-147. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Antonescu, Ion ; Personalities -- Politics ; Romania ; Antonescu, Ion.


2430. Cepoi, Ion. Vechi lăcașuri de cultură ale Târgu-Jiului (Old culture places in Târgu Jiu). In: Târgu Jiu - 600. Repere de ieri și azi, Târgu-Jiu, 2006, p. 299-336. Cuvinte cheie: Cultură și civilizație ; Târgu-Jiu, Orașul (România) ; Sec. 19-20.


2431. Cepoiu, Traian Tr. Câteva aspecte de jusrisprudență din timpul ocupației germane în România. Perioada 1916-1917 a Primului Război Mondial (Some jurisprudence aspects during the German occupation in Romania. The period between 1916-1917 of World War I). In: Armata română și patrimoniul național, București, 2010, p. 320-327. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România ; Drept ; World War I (1914-1918) ; Romania ; Law.


2432. Cepraga, Dan Octavian. Lorenzi Renzi: profilo bio-bibliografico. In: Studii de romanistică. Volum dedicat profesorului Lorenzo Renzi, Cluj-Napoca, 2007, p. 17-19. Cuvinte cheie: Filologi ; Italia ; Renzi, Lorenzo ; Biobibliografie ; Philologists ; Italy ; Renzi, Lorenzo ; Biobibliography.


2433. Ceranu-Chelariu, Nina. Emilia Lungu Puhallo (Puhallo). Drama liberării femeii (Emila Lungu Puhallo. The drama of the woman's liberation). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 92-95. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Lungu Puhallo, Emilia.


2434. Ceraudo, Giuseppe ; Arthur, Paul. Investigarea aeriană și peisajele medievale din sudul regiunii Apulia (Air investigation and medieval landscapes in southern Apulia region). In: Arheologie aeriană în România și Europa, București, 2009, p. 165-171. Cuvinte cheie: Fotografie aeriană (Arheologie) ; Italia ; Air photos (Archaeology) ; Italy.


2435. Cereteu, Igor. Comori bibliofile ieșene în Basarabia (sec. XVII-XVIII) (Bibliophilous treasures from Iassy in Basarabia (17th-18th c.)). In: Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin și Occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, Brăila, 2008, p. 479-506. Cuvinte cheie: Bibliofilie ; Basarabia ; Sec. 17-18.


2436. Cereteu, Igor. Din cronologia fenomenului seismic la Est de Carpați (From the seismic phenomenon cronology in Eastern Carpathians). In: Probleme actuale de istorie națională. Studii în onoarea profesorului Pavel Parasca, Chișinău, 2009, p. 291-322. Cuvinte cheie: Cutremure ; Moldova (România).


2437. Cereteu Igor. Insemnari pe un "Triodion" al familiei lui Dumitrache Meleghi (Notes sur un "Triodion" de la famille Dumitrache Meleghi). In: Studii de istorie veche si medievala, Chisinau, 2004, p. 262-269. Cuvinte cheie: Romania ; Tipar ; Carte tiparita.


2438. Cerghedean Mihai. Mineritul - o posibilitate de emancipare nationala a romanilor din Transilvania = L'exploitation des mines - une possibilité d'émancipation nationale des roumains de Transylvanie. In: Romani. Sarbi. Slovaci, Deva, 1995, vol. 3, p. 25-61. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Dominatia habsburgica ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


2439. Cernat, Ion. Câteva considerații privind categoria socială a răzeșilor bucovineni (Remarks on the social category of the yeomen from Bukovina). In: In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor și a relațiilor internaționale, Iași, 2007, p. 699-721. Cuvinte cheie: Clase sociale ; Bucovina ; Social classes ; Bukovina.


2440. Cernat, Ion. Sic erat in fatis! In: In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor și a relațiilor internaționale, Iași, 2007, p. 739-743. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Ciupercă, Ioan ; Historians ; Romania ; Ciupercă, Ioan.


2441. Cernat, Paul. Comunism rezidual "în negativ" (Residual Communism "in negative"). In: T(z)ara noastră. Stereotipuri și prejudecăți, București, 2006, p. 207-216. Cuvinte cheie: Comunism ; România ; 1948-1989.


2442. Cernat, Paul. Cozi și oameni de rând în anii ’80 (Queues and common people in the 80's). In: Viața cotidiană în comunism, Iași - București, 2004, p. 191-200. Cuvinte cheie: Sociologia cotidianului ; Comunism ; România.


2443. Cernat, Paul. Frontiere mentalitare. Mihail Sadoveanu și modelul olandez (Mental frontiers. Mihail Sadoveanu and the Dutch pattern). In: Identitate de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate, Iași, 2008, p. 199-214. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Sadoveanu, Mihail.


2444. Cernat, Romică. Schimbări în sistemul de alianțe al SUA (Changes in the USA alliance system). In: Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI. Secțiunea 2: Geopolitică, geostrategie și istoria artei militare.Vol. 1: Integrare europeană, București, 2007, p. 57-63. Cuvinte cheie: Statele Unite ale Americii ; Alianțe politico-militare ; Sec. 21 ; United States of America ; Alliances ; 21st c.


2445. Cernescu, Horia ; Palicica, Radu. Prof. dr. doc. șt. Nicolae Gluhovschi (Prof. Dr. Nicolae Gluhovschi). In: Figuri proeminente ale cercetării științifice timișorene, Timișoara, 2005, p. 49-52. Cuvinte cheie: Biologi ; România ; Gluhovschi, Nicolae.


2446. Cernicova, Mariana. Eliberarea presei românești în decembrie 1989 (The freedom of the Romanian press in December 1989). In: Studii și cercetări de istorie a presei, Arad, 2008, p. 272-288. Cuvinte cheie: Presă ; România ; 1989 ; Press ; Romania ; 1989.


2447. Cernicova, Mariana. Probleme ale descrierii presei românești contemporane. Observații la "Orientări metodologice în cercetarea istoriei presei" (Description of the Romanin contemporary press. Observations to "Methodological trends in the research of the press history"). In: Studii și cercetări de istorie a presei, Arad, 2008, p. 22-27. Cuvinte cheie: Presă ; Istorie -- Metodologie ; România ; Press ; History -- Methodics ; Romania.


2448. Cernicova, Mariana. Timișoara mediatică în secolul XXI (Mass media in Timișoara in the 21st c.). In: Descoperiți Banatul, Timișoara, 2009, p. 82-89. Cuvinte cheie: Presă ; Timișoara, Orașul (România) ; Sec. 21 ; Press ; Timișoara, city (Romania) ; 21st c.


2449. Cernov, Alexandrina. Invățământul în limba română din Ucraina: modernizarea și emanciparea vieții profesionale (Romanian language education in Ukraine: modernization of the professional life). In: România și românii din jurul ei, București, 2006, p. 81-92. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Ucraina ; Invățământ.


2450. Cernovodeanu Paul. Cand a murit Antioh Voda al Moldovei? = Quand est mort Antioh Voda al Moldovei? In: National si universal in istoria romanilor. Profesorului Serban Papacostea, Bucuresti, 1998, p. 100-104; Magazon istoric, 1998, 32, nr. 9, p. 79- 80. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Dominatia habsburgica ; Regimul fanariot ; Politica interna.


2451. Cernovodeanu Paul. Caracteristicile regimului fanariot din Principate (Caractéristiques du régime des Phanariotes dans les Principautés). In: Un destin si o viata, Bucuresti, 2003, p. 94-99. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


2452. Cernovodeanu, Paul. Completări la genealogia familiei logofătului Pătrașcu Danovici (Addition to chancellor Pătrașcu Danovici's genealogy). In: Floarea darurilor. In memoriam Ion Gheție, București, 2006, p. 261-268. Cuvinte cheie: Danovici, Pătrașco ; Genealogie.


2453. Cernovodeanu Paul. Demény Lajos si vechea cultura romaneasca (Demény Lajos et l'ancienne culture roumaine). In: Historia manet, Bucuresti, 2001, p. 13-18. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; DEMÉNY LAJOS (n. 1926).


2454. Cernovodeanu Paul. Dimitrie Cantemir la Constantinopol (1700-1710). Activitatea politica si culturala (Dimitrie Cantemir à Constantinople. L'activité politique et culturelle). In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 143-152. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; CANTEMIR DIMITRIE (1673-1723).


2455. Cernovodeanu Paul. Din corespondenta unor domni fanarioti cu ambasadori ai Olandei la Poarta Otomana = De la correspondance des princes phanariotes avec les ambassadeurs des Pays Bas a la Porte Ottomane. In: Corneliae Papacostea-Danielopolu in memoriam, Bucuresti, 1999, p. 17-28. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


2456. Cernovodeanu Paul. Doua scrisori de la Imre Thököly din 1698 = Deux lettres d'Imre Thököly de 1698. In: Emlekkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 1996, p. 109-116. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Corespondență.


2457. Cernovodeanu Paul. Eticheta si viata de curte sub fanarioti (L'étiquette et la vie au palais sous les phanariotes). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focsani, 2003, p. 51-68. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Politica interna.


2458. Cernovodeanu Paul. Fuga fiilor lui Alexandru Voda Ipsilanti din Tara Romaneasca reflectata in rapoartele diplomatice britanice (1782) (La fuite des fils d'Alexandru Ipsilanti de Valachie à travers les rapports diplomatiques britanniques). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 683-698. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Politica interna.


2459. Cernovodeanu Paul. Imaginea celuilalt: tipologia imaginii societatii romanesti in viziunea calatorilor straini (sec.XVIII - prima jumatate a sec.XIX) (L'image de l'autrui: la thypologie de l'image de la société roumaine dans la vision des voyageurs étrangers). In: Orasul romanesc si lumea rurala, Braila, 2004, p. 7-40. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Calatorii.


2460. Cernovodeanu, Paul. Incă o știre despre prezența ducelui de Bordeaux la Orșova (1839) (News about the presence of the Duke of Bordeaux in Orșova (1839)). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 492-493. Cuvinte cheie: Aristocrație ; Bordeaux, Orașul (Franța) ; Călătorii ; Orșova, Orașul (România).


2461. Cernovodeanu Paul. The Jewish Humanist Thomas de Pinedo and His Place in the Conscience of the Romanian People =. In: The Jews in the Romanian History, Bucuresti, 1996, p. 9-18. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Istorie universala ; Cultura ; Civilizatie.


2462. Cernovodeanu Paul. Legaturile Stolnicului Constantin Cantacuzino cu lumea engleza (Les relations de Constantin Cantacuzino avec le milieu anglais). In: Studii si articole de istoria artei. Muzeul National Cotroceni, Bucuresti, 2001, p. 16-31. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


2463. Cernovodeanu Paul. Ocuparea Principatelor dunarene de catre rusi la 1769 in rapoartele diplomatice britanice (L'occupation des Principautés danubiennes par les russes en 1769 dans les rapports diplomatiques britaniques). In: In honorem Ioan Caprosu, Iasi, 2002, p. 353-367. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


2464. Cernovodeanu Paul. Olanda si Marea Neagra in secolul al XVII-lea (Hollande et la Mer Noire). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 261-273. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2465. Cernovodeanu Paul. Pe marginea corespondentei Bianu - Veress (Sur la corréspondance Bianu - Veress). In: Studii istorice romano-ungare, Iasi, 1999, p. 241-247. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Corespondenta.


2466. Cernovodeanu Paul. Regimul evreilor sub fanarioti (1711-1821) (Le régime des Juifs sous les Phanariotes). In: Evreii in societatea si constiinta istorica romaneasca, Bucuresti, 2003, p. 61-76. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


2467. Cernovodeanu Paul. Serban Papacostea - 70 de ani =. In: National si universal in istoria romanilor. Profesorului Serban Papacostea, Bucuresti, 1998, p. 5-8. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; PAPACOSTEA SERBAN (n. 1928).


2468. Cernovodeanu, Paul. Tradiții istorice românești consemnate de misionarul franciscan Blasius Kleiner (1761) (Romanian historical traditions reported by the Franciscan missionary Blasius Kleiner (1761)). In: In Honorem Gabriel Ștrempel, Satu Mare, 2006, p. 114-122. Cuvinte cheie: Misionari ; România ; Sec. 18 ; Legende ; Istorie.


2469. Cernovodeanu Paul. Traduceri din istoria universala alcatuite de clerici transilvaneni uniti (sec. XVIII-XIX) (Traductions de l'histoire universelle réalisés par les écclésiastiques transylvains unis). In: Spiritualitate transilvana si istorie europeana, Alba Iulia, 1999, p. 452-462. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


2470. Cernovodeanu, Paul. Transylvania in English Drama and English Plays staged at Brașov in the Second Half of the Seventeenth Century. In: In Honorem Gernot Nussbächer, Brașov, 2004, p. 411-416. Cuvinte cheie: Teatru ; Marea Britanie ; Brașov, Orașul (România) ; Sec. 17.


2471. Cernovodeanu Paul. Udriste Nasturel, diplomatul (Udriste Nasturel, le diplomate). In: Inchinare lui Petre S.Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 341-352. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica externa.


2472. Cernovodeanu Paul. Un exposé sur les Principautés Danubiennes pendant la période du Réglement Organique, par le colonel Ivan Botionov =. In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu, Bucuresti, 1996, p. 297-318. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Politica interna ; Politica externa.


2473. Cernovodeanu Paul. Un pamflet englez din secolul al XVIII-lea atribuit unui roman = Un pamphlet anglais du XVIIIe siecle attribué a un Roumain. In: Timpul istoriei II. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucuresti, 1998, p. 119-124. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Istorie universala ; Cultura ; Civilizatie.


2474. Cernovodeanu Paul. Un raport britanic inedit de la 1850 (Un rapport britanique innédit). In: Istorie si societate, Bucuresti, 2000, p. 27-31. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Societate ; Economie ; Politica interna.


2475. Cernovodeanu Paul. Viziunea Angliei la carturarii din Transilvania in secolul al XVII-lea (La vision de l'Angleterre chez les savants de Transylvanie). In: Historia manet, Bucuresti, 2001, p. 167-186. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


2476. Cerovici, Ljubivoje. Sârbii din Arad (The Serbs from Arad). In: Procese și contexte social-identitare la minoritățile din România, Cluj-Napoca, 2009, p. 351-364. Cuvinte cheie: Sârbi ; Arad, Orașul (România) ; Sec. 18-20 ; Serbs ; Arad, city (Romania) ; 18th-20th c.


2477. Cerovič Ljubivoje. Adunarea din mai 1848 de la Karlovci si poblema nationala sarbeasca (L'Assemblée de 1848 de Karlovci et la question nationale serbe). In: Revolutia de la 1848-1849 in Europa Centrala. Perspectiva istorica si istoriografica, Cluj-Napoca, 2000, p. 147-152. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


2478. Certan, Ion. Considerații privind participarea Partidului comunist din Moldova la puciul din august 1991 de la Moscova (Remarks on the implication of the Communist Party from Moldavia in the putsch in August 1991 from Moscow). In: Românii din afara granițelor țării: coordonate istorice și naționale în cadrul european, Iași, 2007, p. 185-191. Cuvinte cheie: Lovituri de stat ; Rusia ; 1991 ; Partidul Comunist al Moldovei ; Coups d'etat ; Russia ; 1991 ; Communist Party of Moldova.


2479. Certan Romeo. Asezamintele monahale din Basarabia. Trecut si prezent (Monastères de Bessarabie. Passé et présent). In: Locasuri sfinte din Basarabia, Chisinau, 2001, p. 7-106. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


2480. Cesa, Maria. Procopio di Cesarea ed alcuni militari e sovrani "germanici". In: Philia. Festschrift für Gerhard Wirth zum 80. Geburtstag, Gala ți, 2006, p. 203-220. Cuvinte cheie: Istorici ; Procopius din Caesarea.


2481. Cesereanu, Ruxandra. Eminescu, Cioran, Patapievici și România timpului lor. Eseu despre o țară simultan iubită și repudiată (Eminescu, Cioran, Patapievici and Romania of their time. Essay on a both loved and repudiated country). In: T(z)ara noastră. Stereotipuri și prejudecăți, București, 2006, p. 240-260. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; Personalități culturale ; România.


2482. Cesereanu Ruxandra. Femei in infernul concentrationar (Gulagul romanesc) (Femmes dans l'enfer concentrationnel - le Goulague roumain). In: Prezente feminine. Studiu despre femei in Romania, Cluj, 2002, p. 439-452. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


2483. Cesereanu, Ruxandra. "Mici defecțiuni": 1977, 1987 ("Little failures" :1977, 1987). In: Viața cotidiană în comunism, Iași - București, 2004, p. 226-243. Cuvinte cheie: Rezistența anticomunistă ; Revolte ; Comunism ; România.


2484. Cesereanu, Ruxandra. Povestea unui curs universitar despre Gulagul românesc (A university course about the Romanian Gulag). In: Școala memoriei 2005. Prelegeri și discuții de la a VIII-a ediție a Școlii de Vară de la Sighet (11-18 iulie 2005), București, 2005, p. 107-131. Cuvinte cheie: Lagăre de concentrare ; România ; Invățământ universitar ; România.


2485. Cesereanu, Ruxandra. Tortură și oroare: fenomenul Pitești (1949-1952) (Torture and horror : the Pitești phenomenon (1949-1952)). In: Comunism și represiune în România, Iași, 2006, p. 153-169. Cuvinte cheie: Inchisori ; Tortură ; Pitești, Orașul (România) ; 1949-1952.


2486. Ceușan, Ilie. Aspecte normative ale politicii regionale în statele Uniunii Europene (Rules in the regional policies in the European Union's states). In: Regiune și regionalizare în Uniunea Europeană, Cluj-Napoca, 2004, p. 95-105. Cuvinte cheie: Uniunea Europeană ; Regionalism ; Legislație.


2487. Chagniot, Jean. Quelques manifestations de la sensibilité baroque chez les officiers français de XVII-e siècle. In: Guerre et société en Europe. Perspectives des nouvelles recherches, București, 2004, p. 82-100. Cuvinte cheie: Baroc ; Armată ; Ofițeri ; Franța ; Sec. 17 ; Baroque ; Army ; Officers ; France ; 17th c.


2488. Chapelan, Mihaela. Liutprand de Crémone et son rôle dans la création de la légende noire de Byzance. In: Vers l'Orient européen: Voyages et images. Pays roumains, Bulgarie, Gréce, Constantinople, București, 2009, p. 11-20. Cuvinte cheie: Descrieri de călătorie ; Imperiul Bizantin ; Sec. 10 ; Travelers' writings ; Byzantine Empire ; 10th c.


2489. Chapman, John. Contextual Archaeology and Burnt House Assemblages: Categorical Analysis of Pottery from Late Neolithic Căscioarele, Romania. In: In honorem Silvia Marinescu Bîlcu - 70 ani, București, 2005, p. 279-298. Cuvinte cheie: Ceramică preistorică ; Neolitic ; România.


2490. Chapman John. International Fragmentation in the Neolithic and Copper Age of South East Europe: Incised Signs and Pintaderas. In: Festschrift für Gheorghe Lazarovici, Timisoara, 2001, p. 217-243. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Neolitic.


2491. Chapman, John ; Richter, Éva. Geometric order and scientific principles: a view from mesolithic, neolithic and chalcolithic of Central and South East Europe. In: In medias res praehistoriae, Iași, 2009, p. 21-57. Cuvinte cheie: Mezolitic ; Neolitic ; Eneolitic ; Europa ; Mesolithic ; Neolithic ; Eneolithic ; Europe.


2492. Chartier, Roger. Relire Braudel. Histoire et sciences sociales. In: Fernand Braudel, la "nouvelle histoire" et les Annales en Roumanie, Cluj-Napoca, 2009, p. 13-36. Cuvinte cheie: Istorici ; Franța ; Braudel, Fernand ; Historians ; France ; Braudel, Fernand.


2493. Chauliac, Marina. Les anciens lieux de la mémoire de la RDA ŕ Berlin-Est: entre disparition et réappropriations. In: Travaux de mémoire et d'oubli dans les sociétés postcommunistes, București, 2006, p. 97-118. Cuvinte cheie: Memorie colectivă ; Berlin, Orașul (Germania) ; 1990-2005.


2494. Chauvin, Daničle. L'Histoire et le mythe chritique: "la Pâque des Nations". la Pologne et la France dans quelques textes politiques d'Hugo. In: Imaginând istorii, București, 2006, p. 235-246. Cuvinte cheie: Scriitori francezi ; Hugo, Victor ; Polonia.


2495. Chefani-Patrascu Steluta. Vasile Alecsandri si identitatea nationala romaneasca (Vasile Alecsandri et l'identité nationale roumaine). In: Identitati colective si identitate nationala, Bucuresti, 2000, p. 87-96. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; ALECSANDRI VASILE (1821-1890).


2496. Chefani-Pătrașcu, Steluța. Colectivizarea în comuna Dobrotești (Collectivization in the Dobrotești commune). In: Colectivizare în Teleorman (1949-1962), Onești, [2010], p. 65-121. Cuvinte cheie: Colectivizare ; Dobrotești, Comuna (România) ; Collectivism ; Dobrotești, commune (Romania).


2497. Chelariu, Brândușa. Ipostaze ale visului și ale reveriei în proza lui Eminescu și a lui Novalis (Hyposthasis of dream and reverie in Eminescu's and Novalis's prose). In: Romantism și modernitate: atitudini, reevaluări, polemici, Iași, 2009, p. 387-399. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Eminescu, Mihai ; Poezie ; Vise ; Scriitori germani ; Novalis ; Vise ; Writers -- Romanian literature ; Eminescu, Mihai ; Poetry ; Dreams ; Writers -- German literature ; Novalis ; Dreams.


2498. Chelaru, Rafael-Dorian. Considerații privind problema protectoratului misiunii catolice din Moldova (secolele XVII-XVIII) (Considerations on the issue of the protectorate of the Catholic Mission in Moldova (XVIIth-XVIIIth centuries)). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 514-519. Cuvinte cheie: Misionari ; Moldova (România) ; Sec. 17-18 ; Missionaries ; Moldavia (Romania) ; 17th-18th c.


2499. Chelaru, Rafael-Dorian. Implicarea clerului catolic din Moldova în activități de natură comercială (sec. al XVII-lea-prima jumătate a sec. al XVIII-lea) - considerații preliminare (The Catholic clergy from Moldavia in commercial activities (17thc.- first half of the 18th c.) - preliminaries). In: Negustorimea în Țările Române, între Societas Mercatorum și individualitatea mercantilă, în secolele XVI-XVIII, Galați, 2009, p. 147-168. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; Moldova (România) ; Comerț ; Sec. 17-18 ; Catholic Church ; Moldavia (Romania) ; Trade ; 17th-18th c.


2500. Chelaru, Rafael-Dorian. Venezia e l’attivitŕ missionaria cattolica nell’Europa Centro Orientale durante il XVII secolo. In: L’Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltą (1300-1700), Brăila, 2007, p. 193-201. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; Europa ; Sec. 17 ; Veneția, Orașul (Italia) ; Catholic Church ; Europe ; 17th c. ; Venice, city (Italy).


2501. Chelcea, Liviu. "Aici, în Reviga, nu a avut cine să facă lupta de clasă": colectivizarea într-o comună din Bărăgan ("Here, in Reviga there was no class struggle" : collectivization in a village in Bărăgan). In: Țărănimea și puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Iași - București, 2005, p. 426-444. Cuvinte cheie: Colectivizare ; Reviga, Comuna (România).


2502. Chelcea, Liviu. "Here in Reviga, there was nobody to wage the class struggle": collectivization in Reviga, Bărăgan plain (Bucharest region). In: Transforming Peasants, Property and Power. The Collectivization of Agriculture in Romania, 1949-1962, Budapest, New York, 2009, p. 399-422. Cuvinte cheie: Colectivizare ; Agricultură ; Reviga, Satul (România).


2503. Chelcea, Liviu ; Lățea, Puiu. Cultura penuriei: bunuri, strategii și practici de consum în România anilor ’80 (The culture of scarcity: goods, consume practice and strategies the 80's Romania). In: Viața cotidiană în comunism, Iași - București, 2004, p. 152-174. Cuvinte cheie: Sociologia cotidianului ; Comunism ; România.


2504. Chelcea, Liviu ; Radu, Cosmin ; Constantinescu, Livia. Informatizare și instituționalizare: geografia cumpărării și piețele agricole din două sectoare ale Bucureștiului (I. T. and the institutions :.the geography of purchase and the agrarian markets in two sections of Bucharest). In: Economia informală în România, București, 2005, p. 145-188; In lb. engleză, in: Between East and West. Paul H. Stahl 80, bucurești, 2005, p. 203-228. Cuvinte cheie: Sociologia cotidianului ; Comerț ; București, Orașul (România).


2505. Chelcea, Septimiu. Oficializarea reprezentării private a propriei vieți. Studiu de caz: dosarul de cadre al unui profesor universitar, 1950-1965 (The official representation of private life. A case study : a university professor, 1950-1965). In: Viața cotidiană în comunism, Iași - București, 2004, p. 118-131. Cuvinte cheie: Sociologia cotidianului ; Viață privată ; Profesori ; România ; 1950-1965.


2506. Chelcu Catalina. Biserica Sf. Ioan Botezatorul - cateva lamuriri (L'église Saint Ioan Botezatorul quelques arguments). In: Monumentul. Istorie. Arheologie. Restaurare. Conservare, Iasi, 2001, p. 64-69. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


2507. Chelcu Catalina. Implicarea elementului grecesc in economia Moldovei in vremea lui Petru Schiopu (L'implication de l'élément grec dans l'économie de la Moldavie à l'époque de Petru Schiopu). In: Interferente romano-elene, Iasi, 2003, p. 49-60. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


2508. Chelcu Catalina. Marturii despre politica financiara a lui Petru Schiopul (Confessions sur la politique financiére de Petru Schiopul). In: Moldova si economia de schimb europeana secolele XIV-XVIII, Iasi, 2002, p. 101-144. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


2509. Chelcu, Cătălina. Manuscrise și tipărituri în epoca lui Vasile Lupu. Câteva observații asupra unui proiect cultural (Manuscripts and printings in Vasile Lupu's epoch. Remarks about a cultural project). In: In medias res. Studii de istorie culturală, Iași, 2007, p. 359-371. Cuvinte cheie: Manuscrise ; Tipărituri ; Moldova (România) ; Sec. 17 ; Manuscripts ; Prints ; Moldavia (Romania) ; 17th c.


2510. Chelcu, Cătălina. Observations on books and readers in mid-17th century Moldavia. In: Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Ottoman Conquest to the Present, Iași, 2005, p. 37-48. Cuvinte cheie: Cărți și lectură ; Moldova (România) ; Sec. 17.


2511. Chelcu, Marius. Considerations on Gypsies in Moldavian cities (17th and 18th centuries). In: Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Ottoman Conquest to the Present, Iași, 2005, p. 237-246. Cuvinte cheie: Minorități naționale ; Rromi ; Moldova (România) ; Sec. 17-18.


2512. Chelcu, Marius. Drumuri și orașe în Moldova secolelor XVI-XVIII. Câteva observații (Roads and cities in the 16th-18th c. Moldavia.). In: Civilizația urbană din spațiul românesc în secolele XVI-XVIII, Iași, 2006, p. 145-170. Cuvinte cheie: Orașe ; Drumuri ; Moldova (România) ; Sec. 16-18.


2513. Chelcu Marius. Elita politica si unirea lui Mihai Viteazul (L'élite politique et l'Union de Mihai Viteazul). In: Varstele Unirii, Iasi, 2001, p. 19-26. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Mihai Viteazul.


2514. Chelcu Marius. Femei celebre in premodernitatea romanesca: Doamna Dafina-Ecaterina Dabija sau forta personalitatii (Femmes célébres à l'époque prémoderne roumaine: Dafina-Ecaterina Dabija ou la force de la pérsonnalité). In: Conditia femeii in societatea moderna, Iasi, 2004, p. 27-36. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; DABIJA DAFINA-ECATERINA.


2515. Chelcu Marius. Mentiuni documentare privitoare la acte emise de cancelaria lui Alexandru cel Bun (Mentions documentaires concernant les actes émis par la chancellerie d'Alexandru cel Bun). In: In honorem Ioan Caprosu, Iasi, 2002, p. 110-130. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Istoria statului ; Istoria dreptului ; Administratie.


2516. Chelcu Marius. O biserica si o comunitate: armenii din Iasi (Une église et une communauté: les Arméniens de Iasi). In: Monumentul. Istorie. Arheologie. Restaurare. Conservare, Iasi, 2001, p. 57-63. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


2517. Cheptea Stela. Despre intemeierea curtilor domnesti din Moldova = La fondations des cours princieres de Moldavie. In: Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focsani, 1999, p. 90-105. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


2518. Cheptea, Stela. Din nou despre geneza orașelor: târgurile de văi (About town emergence, again: the valley towns). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 78-87. Cuvinte cheie: Orașe ; Moldova (România) ; Epoca medievală ; Cities & towns ; Moldavia (Romania) ; Middle Ages.


2519. Cheptea, Stela. Episcopia romano-catolică Iași (The Roman-Catholic diocese of Iassy). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii. Vol. I., București, 2006, p. 109-147. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; Iași, Orașul (România) ; Sec. 14-20.


2520. Cheptea, Stela. Gh. Buzatu - o biografie altfel (Gheorghe Buzatu - another kind of biography). In: Paradigmele istoriei. Vol. 1, Iași, 2009, p. XIII-LVI. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Buzatu, Gheorghe ; Historians ; Romania ; Buzatu, Gheorghe.


2521. Cheptea, Stela. Orașe din nordul Moldovei - Baia (Civitas Moldaviensis) (North Moldavia towns- Baia (Civitas Moldaviensis)). In: Istorie și societate. Vol. I, București, 2004, p. 45-62. Cuvinte cheie: Orașe medievale ; Moldova (România).


2522. Cheptea Stela. Raportul domnie - orase in Moldova medievala (Le rapport reigne - ville en Moldavie médiévale). In: Omagiu istoricului Dan Berindei, Focsani, 2001, p. 8-19. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


2523. Cheptea Stela. Relatia dintre centrul si mahalalele oraselor medievale (La relation entre le centre et les faubourgs des villes médiévales). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, Focsani, 2003, p. 20-29. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


2524. Cheptea Stela. Un palat in stil renastere la Harlau (Palais au style rennaissantiste à Harlau). In: Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Focsani, 2000, p. 72-83. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


2525. Cheptea Stela ; Neamtu Vasile. N. Iorga despre unele probleme ale Evului Mediu romanesc = N. Iorga sur quelques problemes du Moyen Age roumain. In: Nicolae Iorga. Omul si opera, Bacau, 1994, p. 144-150. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


2526. Cheramidoglu Constantin. Asezarea industriei petroliere la Constanta (1897-1916) (La mise en place de l'industrie du pétrol à Constanta). In: Studii istorice dobrogene, Constanta, 2003, p. 104-113. Cuvinte cheie: Romania ; Transilvania ; Banat ; Bucovina ; Epoca moderna ; Societate ; Economie.


2527. Cheramidoglu, Constantin. Așezarea industriei petroliere la Constanța (1879-1916) (The oil industry in Constanța (1879-1916)). In: Studii istorice dobrogene, Constanța, 2003, p. 104-113. Cuvinte cheie: Petrol-Industrie și comerț ; Constanța, Orașul (România) ; 1879-1916.


2528. Cheramidoglu, Constantin. Basarabia în comerțul european al secolului XIX (Basarabia in the 19th c. European trade). In: 1918-2008. 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România, Constanța, 2008, p. 60-65. Cuvinte cheie: Comerț exterior ; Basarabia ; Sec. 19.


2529. Cheramidoglu Constantin. Bombardamentele aviatiei sovietice asupra Constantei, in primele zile ale razboiului (22-26 iunie 1941) (Les bombardaments de l'aviation soviétique sur Constanta, les premiers jours de la guerre). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Constanta, 2001, p. 255-257. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2530. Cheramidoglu, Constantin. Dimensiunea economică și politică a unei lucrări inginerești (The economic political dimension of an engineer's work). In: Canalul Dunăre-Marea Neagră între istorie, actualitate și perspective, Constanța, 2008, p. 86-103. Cuvinte cheie: Canalul Dunăre-Marea Neagră (România) ; 1949-1953 ; Danube-Black Sea Canal (Romania) ; 1949-1953.


2531. Cheramidoglu Constantin. Inceputurile vietii comerciale la Techirghiol (Les débuts de la vie commerciale à Techirghiol). In: Dobrogea - repere istorice, Constanta, 2000, p. 22-32. Cuvinte cheie: Romania ; Judete ; Localitati ; Techirghiol.


2532. Cheramidoglu, Constantin. Italieni la Constanța (Italians in Constanța). In: Dobrogea - model de conviețuire multietnică și multiculturală, Constanța, 2008, p. 148-153. Cuvinte cheie: Italieni ; Constanța, Orașul (România) ; Sec. 19-21 ; Italians ; Constanța, city (Romania) ; 19th-21st c.


2533. Cherciu, Viorel Dorel. Banatul în secolul XIX - Ancadramentul noematic (Banat in the 19th c. Noematic framework). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 186-196. Cuvinte cheie: Cultură și civilizație ; Banat (România) ; Sec. 19.


2534. Cherciu Viorel Dorel. Cadrul istorico-juridic la reinfiintarea Diecezei Caransebesului in anul 1865 (La cadre historique-juridique à la fondation du Diocèse de Caransebes en 1865). In: Societate si Civilizatie in Banatul istoric, Timisoara, 2003, p. 239-249. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


2535. Cherciu, Viorel Dorel. Limba română și biserica ortodoxă din Banat (The Romanian language and the Orthodox church from Banar). In: Studia in honorem magistri Alexandru Metea, Timișoara, 2008, p. 103-113. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Banat (România) ; Limba română ; Orthodox Church ; Banat (Romania) ; Romanian language.


2536. Cherciu, Viorel Dorel. Repere bibliografice pentru o posibilă istorie bisericească a Banatului (Bibliographic framework for a possible church history of Banat). In: Biserică și societate în Banat, Timișoara, 2005, p. 180-189. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Banat (România) ; Istoriografie.


2537. Cherescu Pavel. Aparator al drepturilor natiunii romane (Défenseur des droits de la nation roumaine). In: Emanoil Gojdu. Bicentenar, Bucuresti, 2003, p. 54-60. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; GOJDU EMANUIL (1802-1870).


2538. Cherescu Pavel. Bursierii mitropolitului Nicolae Balan (Les boursiers du métropolite Nicolae Balan). In: Slujitor al Bisericii si al neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 636-642. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii.


2539. Cherescu, Pavel. Eparhia Ardealului în lumina conscripțiilor șaguniene din anul 1858 (The diocese of Transylvania in Saguna's writings from 1858). In: Mitropolitul Andrei Șaguna, creator de epocă în istoria Bisericii ortodoxe din Transilvania, Sibiu, 2008, p. 368-387. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Transilvania (România) ; Demografie ; Statistică ; 1858 ; Orthodox Church ; Transylvania (Romania) ; Demography ; Statistics ; 1858.


2540. Cherescu, Pavel. Mitropolitul Andrei Șaguna - ctitor al reînviatei Mitropolii a Ardealului (The Metropolitan Bishop Andrei Șaguna - founder of the new Diocese of Transylvania). In: Mitropolitul Andrei Șaguna: (1808-1873): personalitate marcantă a vieții bisericești, culturale și politice a românilor din Transilvania - la împlinirea a 200 de ani de la nașterea sa. Simpozion național, Oradea, 2008, p. 76-93. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șaguna, Andrei.


2541. Cherescu, Pavel. Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, inițiator și promotor al ecumenismului ortodox românesc (Metropolitan Bishop Nicolae Bălan of Transylvania, initiator of the Romanian Orthodox ecumenism). In: Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea - O viață în slujba bisericii și a școlii românești, București, 2005, p. 376-381. Cuvinte cheie: Ecumenism ; Biserica ortodoxă ; România.


2542. Cherescu, Pavel. Nicolae Popea - cel dintâi istoriograf al epocii șaguniene (Nicolae Popea- the first historiographer of Saguna's epoch). In: Mitropolitul Andrei Șaguna: (1808-1873): personalitate marcantă a vieții bisericești, culturale și politice a românilor din Transilvania - la împlinirea a 200 de ani de la nașterea sa. Simpozion național, Oradea, 2008, p. 324-335. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Popea, Nicolae ; Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Istoriografie ; Bishops ; Romania ; Popea, Nicolae ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șaguna, Andrei ; Historiography.


2543. Cherescu, Pavel. Viața bisericească din Bihor de la începuturi până în prima jumătate a secolului al XVI-lea (Church life in Bihor from the beginnings to the first half of the 16th c.). In: Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, Cluj-Napoca, 2007, p. 116-118; In lb. germană, in: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Cluj-Napoca - Leipzig, 2007, p. 198-201. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Bihor, Județul (România) ; Sec. 2-16.


2544. Chesnoiu, Doina. Liceul de muzică și arte plastice "Constantin Brăiloiu" în viața cultural-artistică a municipiului Târgu-Jiu (The Music and arts college "Constantin Brăiloiu" in the cultural life of Târgu Jiu). In: Târgu Jiu - 600. Repere de ieri și azi, Târgu-Jiu, 2006, p. 361-366. Cuvinte cheie: Muzică ; Licee ; Târgu-Jiu, Orașul (România).


2545. Chetraru Nicolae. Ioan Surucian - primul arheolog si muzeograf basarabean (Le premier archéologie et muséographe de Bessarabie). In: Cercetare si istorie intr-un nou mileniu, Galati, 2002, p. 293-296. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; SURUCEANU ION G. (1851-1897).


2546. Chetraru Nicolae ; Ghimpu Vlad. Descoperiri monetare in Basarabia in secolul al XIX-lea si la inceputul secolului al XX-lea (Découvertes monétaire en Bessarabie). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 28-30 mai 2000, Bucuresti, 2001, p. 213-216. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica ; Medalistica.


2547. Chetrinescu, Dana. Ficționalizarea memoriei: Kuśniewicz și Crnjanski (Memory fiction: Kusniewicz and Crnajski). In: Cultura memoriei în Europa Centrală, Timișoara, 2005, p. 5-20. Cuvinte cheie: Literatură ; Filosofia istoriei ; Memorie.


2548. Chiaburu, Elena. Ipoteze neconfirmate privitoare la existența tiparului în Țara Moldovei, anterior domniei lui Vasile Lupu (Non confirmed hypothesis on the existence of printing in Moldavia before the rule of Vasile Lupu). In: Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Național. Cercetare. Valorificare, Craiova, 2008, p. 65-68. Cuvinte cheie: Tipografii ; Moldova (România) ; Sec. 16-17.


2549. Chiciuc, Ludmila. Considerații privind activitatea de cercetare în cadrul Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940) (Remarks on the research activity of the Social Romanian Institute from Basarabia (1934-1940)). In: Românii din afara granițelor țării: coordonate istorice și naționale în cadrul european, Iași, 2007, p. 325-329; In: Românii din afara granițelor Țării. Europa de lângă noi. Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică, Iași, 2009, p. 325-329. Cuvinte cheie: Sociologie ; Institute de cercetare ; România ; 1934-1940 ; Sociology ; Research institutes ; Romania ; 1934-1940.


2550. Chifar Nicolae. Basarabia - pamant romanesc (Bessarabie - terre roumaine). In: Priveghind si lucrand pentru mantuire, Iasi, 2000, p. 226-241. Cuvinte cheie: Romania ; Politica interna ; Politica externa.


2551. Chifar Nicolae. Contributia mitropolitului Andrei Saguna la dezvoltarea invatamantului romanesc din Transilvania - Gimnaziul din Brasov (La contribution du métropolite Andrei Saguna au développement de l'enseignement roumain de Transylvanie - L'école de Brasov). In: In memoriam: Mitropolitul Andrei Saguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 218-227. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


2552. Chifar Nicolae. Sinodul de la Iasi (1642) - evocare istorica la aniversarea a 360 de ani (Le synode de Iasi, 1642 - évocation historique à l'aniversaire de 360 ans). In: Slujitor al Bisericii si al Neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 250-259. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


2553. Chifar Nicolae. Teologia iconoclasta a imparatului Constantin al V-lea si Sinodul de la Hieria (754) (La théologie icônoclaste de l'empereur Constantin V et le Synode de Hieria). In: Studia Historica et Theologica, Iasi, 2003, p. 289-299. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biserica ; Religie.


2554. Chifăr, Nicolae. Apărarea dreptului istoric privind restaurarea Mitropoliei Transilvaniei în discursul șagunian din perioada absolutismului (1849-1860) (The defence of the historical right on restoring Transylvania's Metropolitan Seat in Saguna's speeches during the age of Absolutism). In: Mitropolitul Andrei Șaguna, creator de epocă în istoria Bisericii ortodoxe din Transilvania, Sibiu, 2008, p. 137-149. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șaguna, Andrei.


2555. Chifăr, Nicolae. Contextul politico-religios sud-est european la începutul domniei lui Ștefan cel Mare (The South East Europe political -religious context at the beginning of Stephen the Great's rule). In: Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea - O viață în slujba bisericii și a școlii românești, București, 2005, p. 224-249. Cuvinte cheie: Istorie ; Europa ; Sec. 15 ; Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei.


2556. Chifăr, Nicolae. Sinodul de la Hiereia (754) și Sinodul Ecumenic de la Niceea (787). O paralelă istorică (The Synod of Hiereia (754) and the Ecumenical Council of Nicaea (787). A historical comparison). In: Cinstirea Sfintelor Icoane în Ortodoxie, Iași, 2008, p. 124-141. Cuvinte cheie: Istoria bisericii ; Concilii și sinoade ; 754, 787 ; History -- Church (org.) ; Councils & synods ; 754, 787.


2557. Chifor Agata. Palatul episcopal baroc din Oradea (Le Palais Episcopal Baroque d'Oradea). In: Arta romaneasca. Arta europeana, Oradea, 2002, p. 167-172. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


2558. Chifor, Agata. Pictura "Bisericii cu lună" din Oradea (The paining of the "Church with moon" from Oradea). In: Istorie, etnologie, artă. Studii în onoarea lui Ioan Godea, Oradea, 2009, p. 167-186. Cuvinte cheie: Biserici ; Pictură ; Oradea, Orașul (românia) ; Churches ; Painting ; Oradea, city (Romania).


2559. Chihaia Pavel. Petre S. Nasturel la 80 de ani. In: Inchinare lui Petre S. Nasturel la 80 de ani, Braila, 2003, p. 31-33. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; NASTUREL PETRE SERBAN (n. 1923).


2560. Chindris Ioan. Alexandru Papiu Ilarian si imaginea romantica a revolutiei de la 1848 in Transilvania (Alexandru Papiu Ilarian et l'image romantique de la révolution de 1848 de Transylvanie). In: Revolutia de la 1848-1849 in Europa Centrala. Perspectiva istorica si istoriografica, Cluj-Napoca, 2000, p. 443-448. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Revolutie (1848).


2561. Chindris Ioan. Carti romanesti necunoscute, la Budapesta (Contributii la Bibliografia Romaneasca Veche) = Livres roumains inconnus, a Budapest. (Contributions a la Bibliographie Roumaine Ancienne. In: Studii Istorice. Omagiu profesorului Camil Muresanu, Cluj-Napoca, 1998, p. 227-244. Cuvinte cheie: Bibliografii ; Dictionare ; Cataloage ; Enciclopedii.


2562. Chindris Ioan. Rolul geniului in crearea Bibliei nationale (Le rôle du génie dans la création de la Bible nationale chez les Roumains). In: Biserica Romana Unita cu Roma Greco-Catolica: istorie si spiritualitate, Blaj, 2003, p. 215-220. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


2563. Chindriș, Ioan. Biblia națională a românilor (The Romanians national Bible). In: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică: Istorie și spiritualitate, Blaj, 2003, p. 629-632. Cuvinte cheie: Carte veche ; Biblia ; Blaj, Orașul (România) ; 1795.


2564. Chindriș, Ioan. Din enigmele masoneriei românești: "Frăția de cruce" (From the Romanian Masonry enigmas: "The Brotherhood of the Cross"). In: Școala Ardeleană. Vol. 3. 240 de ani de la moartea marelui arhiereu și luptător național Ioan Inochentie Micu-Klein 1768-2008, Oradea, 2009, p. 482-492. Cuvinte cheie: Francmasonerie ; Români ; Viena, Orașul (Austria) ; Sec. 18 ; Freemasonry ; Romanians ; Vienna, city (Austria) ; 18th c.


2565. Chindriș, Ioan. Documentele Blajului (The documents of Blaj). In: Școala Ardeleană. Vol. 2, Oradea, 2007, p. 218-222. Cuvinte cheie: Manuscrise ; Blaj, Orașul (România) ; Sec. 18-19 ; Manuscripts ; Blaj, city (Romania) ; 18th-19th c.


2566. Chindriș, Ioan. Horea și masoneria? (Horea and the Masonry?). In: Masoneria în Transilvania: repere istorice, Cluj-Napoca, 2007, p. 9-13. Cuvinte cheie: Francmasonerie ; Răscoale ; Transilvania (România) ; 1784 ; Freemasonry ; Rebellions ; Transylvania (Romania) ; 1784.


2567. Chindriș, Ioan. Pietas et eruditio. 300 de ani de la nașterea lui Petru Pavel Aron (Pietas et eruditio. 300 years since the birth of Petru Pavel Aron). In: Școala Ardeleană. Vol. 3. 240 de ani de la moartea marelui arhiereu și luptător național Ioan Inochentie Micu-Klein 1768-2008, Oradea, 2009, p. 107-113. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Aron, Petru Pavel ; Bishops ; Romania ; Aron, Petru Pavel.


2568. Chindriș, Ioan. Premisele și momentul primei traduceri a Bibliei Vulgata în limba română (The premises and the moment of the first translation of Biblia Vulgata into Romanian). In: Școala ardeleană și Oradea. Oradea 2 iunie 2006, Oradea, 2006, p. 7-15. Cuvinte cheie: Biblia -- Traducere și interpretare ; Limba română ; Bible -- Translating & interpreting ; Romanian language.


2569. Chindriș, Ioan. Rolul geniului în crearea Bibliei naționale (The role of the genius in the creation of the National Bible). In: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică: Istorie și spiritualitate, Blaj, 2003, p. 215-220. Cuvinte cheie: Carte veche ; Biblia.


2570. Chindriș, Ioan. The Setting Up of the National Bible for Romanians (1550-1795). In: Rolul bisericii și al vieții religioase în istoria României și Slovaciei în contextul Europei Centrale, Cluj-Napoca, 2008, p. 35-47. Cuvinte cheie: Carte veche ; Biblia ; Sec. 16-18.


2571. Chindriș, Ioan. Un mister dezlegat (An elucidated mystery). In: Școala Ardeleană. Vol. 2, Oradea, 2007, p. 285-287. Cuvinte cheie: Tipărituri ; Transilvania (România) ; 1700-1713 ; Prints ; Transylvania (Romania) ; 1700-1713.


2572. Chindriș, Ioan. Unirea cu Roma și Școala Ardeleană (The union with Rome and the Transylvaian School). In: Școala Ardeleană. Vol. 2, Oradea, 2007, p. 9-60. Cuvinte cheie: Biserica greco-catolică ; Transilvania (România) ; Sec. 18-19 ; Greek-Catholic Church ; Transylvania (Romania) ; 18th-19th c.


2573. Chindriș, Ioan. "Verșu-i scurt, prostia mare!" (Glosă la Verșul vlădicului Maer) ("Short the rhyme, great the foolishness !". (Gloss to the rhyme of bishop Maer)). In: Școala Ardeleană. Vol. 3. 240 de ani de la moartea marelui arhiereu și luptător național Ioan Inochentie Micu-Klein 1768-2008, Oradea, 2009, p. 379-385. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Maior, Grigore ; Poezie ; Bishops ; Romania ; Maior, Grigore ; Poetry.


2574. Chindriș, Ioan ; Cristea, Vasilica Eugenia. Primul român modern: Inochentie Micu-Klein (The first modern Romanian : Inochentie Micu-Klein). In: Școala Ardeleană. Vol. 3. 240 de ani de la moartea marelui arhiereu și luptător național Ioan Inochentie Micu-Klein 1768-2008, Oradea, 2009, p. 14-37. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Micu-Klein, Ioan Inochentie ; Bishops ; Romania ; Micu-Klein, Ioan Inochentie.


2575. Chiorean Ioan. Ambroziu Chetianu =. In: Reghinul cultural, Reghin, 1999, vol. 4, p. 265-272. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; CHETIANU AMBROZIU (1863-1934).


2576. Chiorean Ioan. Destinul istoric al unei familii de intelectuali romani din Transilvania secolului al XVIII-lea = La destin historique d'une famille d'intelléctuels roumains de Transylvanie. In: De la umanism la iluminism, Targu Mures, 1994, p. 119-130. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Dominatia habsburgica ; Regimul fanariot ; Politica interna.


2577. Chiorean Ioan. Evolutia social-economica si culturala a orasului Reghin la inceputul secolului XX (L'évolution sociale-économique et culturelle de la ville de Reghin). In: Reghinul cultural, Reghin, 2001, vol. V, p. 236-243. Cuvinte cheie: Romania ; Judete ; Localitati ; Reghin.


2578. Chiorean Ioan. Invatamantul romanesc din districtul Reghinului in ultimul deceniu al secolului al XIX-lea = L'enseignement roumain du district de Reghin. In: Reghinul cultural. Studii si articole, Reghin, 1994, p. 90-99. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Invatamant ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


2579. Chiorean Ioan. Invatamantul romanesc din districtul Reghinului intre anii 1849-1867 (L'enseignement roumain du district de Reghin). In: Reghinul cultural, Reghin, 2002, vol. VI, p. 105-112. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


2580. Chiorean Ioan. Paul Kerekes (Rotaru) =. In: Reghinul cultural, Reghin, 1999, vol. 4, p. 261-264. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Biografii ; KEREKES (ROTARU) PAUL (1819-1880).


2581. Chiorean Ioan. Rolul institutiilor de invatamant superior din Roma in formarea elitei intelectualitatii din Transilvania in secolul al XVIII-lea = Le rôle des institutions d'enseignement supérieur de Rome dans la formation de l'élite de Transylvanie. In: Interferente istorice si culturale romano-europene, Targu Mures, 1996, p. 49-56; Universitas Budensis 1393-1995, Budapest, 1997, p. 301-308 (in lb. franceza); A magyar muvelodés és a kereszténység, 2, Budapest-Szeged, 1998, p. 860-866 (in lb. maghiara). Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Invatamant ; Invatamant superior.


2582. Chiorean Ioan. Rolul Vienei in formarea intelectualitatii romanesti din Transilvania in secolul al XVIII-lea = Le rôle de Vienne dans la formation de l'intellectualité roumaine de Transylvanie. In: De la umanism la iluminism, Targu Mures, 1994, p. 93-110. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Istorie universala ; Cultura ; Civilizatie.


2583. Chiorean Ioan ; Szybó Nicolae. Aspecte privind structurile profesionale si statusul social al intelectualitatii din Transilvania in prima jumatate a secolului al XIX-lea = Aspects concernant les structures professionnelles et le statut social des intellectuels de Transylvanie. In: De la umanism la iluminism, Targu-Mures, 1994, p. 167-180. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Societate ; Economie.


2584. Chioveanu Mihai. Anatomy of the Crime: the Final Solution in Postwar Historiography. In: The Holocaust and Romania, Bucharest, 2003, p. 151-176. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Epoca contemporana.


2585. Chioveanu, Mihai. Antifascism și totalitarism. Răspunsul Estului la "provocarea" postbelică a Occidentului (Antifascism and totalitarism. The answer of the East to the post war "challenge" of the Occident). In: Totalitarism: ideologie și realitate socială în România și RDG. Totalitarismus: Ideologie und soziale Wirklichkeit in Rumänien und in der DDR, Iași, 2006, p. 223-242. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Totalitarism ; Ideologie ; Europa.


2586. Chioveanu Mihai. Clashing responses toward a peaceful conquest. Center and periphery in the European modernization. In: Globalism si dileme identitare, Iasi, 2002, p. 119-134. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Teorie ; Politica.


2587. Chioveanu, Mihai. Politică și ideologie în România Mare (Politics and ideology in România Mare). In: Cultură politică și politici culturale, Iași, 2005, p. 195-210. Cuvinte cheie: Situație politică ; Ideologie ; România ; 1918-1939.


2588. Chioveanu, Mirela. Romanian Women during the Great War. In: La Roumanie et la Grande Guerre, Iași, 2005, p. 229-247. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România ; Femei.


2589. Chiper, Constantin. Cimitirul eroilor "Bolovani" din municipiul Ploiești (The heroes cemetery "Bolovani"" from Pitești). In: Eroi și morminte. Studii și comunicări, Buzău, 2008, p. 25-28. Cuvinte cheie: Cimitire ; Eroi ; Ploiești, Orașul (România).


2590. Chiper Ioan. Al III-lea Reich si Nicolae Iorga: proiecte de presiuni si influentare a savantului (Projets de pression et influences exercées sur le savant). In: Nicolae Iorga 1871-1940, Bucuresti, 2001, p. 59-72. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


2591. Chiper Ioan. Cu privire la contextul evolutiei relatiilor culturale romano-germane in anii '20 (Du contexte de l'évolution des relations culturelles roumaines-allemandes des années '20). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 741-748. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


2592. Chiper, Ioan. "Instrucțiunile" date delegației române pentru semnarea armistițiului cu Națiunile Unite (august 1944) ("The instructions" given to the Romanian delegation to sign the armistice with The United Nations (August 23rd,1944)). In: 23 august 1944. Evaluări și controverse, Ploiești, 2006, p. 75-84. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Armistiții ; România ; Documente.


2593. Chiper, Ioan. PCUS și evoluția regimului de la București în anii '80 ai secolului trecut (PCUS and the evolution of Bucharest regime in the 80s of the last century). In: 1989 - An decisiv în istoria Europei, Cluj-Napoca, 2008, p. 57-62. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1980-1989 ; Partidul Comunist din Uniunea Sovietică.


2594. Chiper Ioan. Petrolul romanesc in planurile de sabotaj ale Special Operations Executive, noiembrie 1940 - ianuarie 1941 (Le pétrole roumain dans les plans de sabotage de "Special Operations Executive"). In: Festung Ploiesti, Ploiesti, 2003, p. 85-94. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


2595. Chiper, Ioan. Proiecte de armistițiu cu România, elaborate de "Comisia Voroșilov" (ianuarie-august 1944) (Armistice projects with Romania, edited by the "Voroșilov Commission" (January- August,1944)). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, București, 2003, p. 168-177. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Relații politice internaționale ; România ; 1944.


2596. Chiper Ioan. Proiectul de armistitiu cu Romania elaborat de "Comisia Vorosilov" (ianuarie-august 1944) (Le projet d'armistice avec la Roumanie élaboré par la "Comission Vorosilov"). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, Bucuresti, 2003, p. 168-177. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2597. Chiper, Ioan. Relațiile dintre București și Chișinău sub supravegherea Moscovei: un document secret din februarie 1991 (The relations between Bucharest and Chișinău under Moscow's supervision: a secret document from February 1991). In: Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, 2006, p. 563-565. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Documente ; 1991 ; România ; Relații externe ; Republica Moldova ; 1991.


2598. Chiper Ioan. Romania and its East-West relations. The diplomacy of the spheres of influence: instalation of the Communist regime in Romania. In: Istorie si societate, Bucuresti, 2000, p. 195-213. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


2599. Chiper, Ioan. Un document inedit privind participarea lui N. Iorga la Congresul mondial de istorie de la Londra din aprilie 1913 (An unpublished document on the participation of N. Iorga at the World Congress of History in London on April 1913). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 55-63. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Documente ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae ; Documents.


2600. Chiper, Ioan. Was hieß es, deutscher Diplomat in Rumänien zur Zeit des Naziregimes zu sein. In: Die deutsche Diplomatie in Rumänien 1933-1945: zwischen Nazis und Persönlichkeiten des Widerstands, Sibiu, 2008, p. 46-58. Cuvinte cheie: Diplomație ; Germania ; Relații externe ; România ; 1933-1945 ; Diplomacy ; Germany ; Foreign policy ; Romania ; 1933-1945.


2601. Chiper, Mihai. Coduri culturale ale duelului în societatea românească modernă (Cultural codes of the duel of honour in the modern Romanian society). In: Romantism și modernitate: atitudini, reevaluări, polemici, Iași, 2009, p. 455-505. Cuvinte cheie: Duel ; România ; Sec. 19 ; Duels ; Romania ; 19th c.


2602. Chiper, Mihai. Commemorating and forgeting the 1848 revolution up to the 20th century. In: Cultură politică și politici culturale, Iași, 2005, p. 83-98. Cuvinte cheie: Revoluții ; 1848-1849 ; România ; Comemorari ; 1850-1900.


2603. Chipurici, Nicolae. Insemnări despre și către profesorul, istoricul și managerul Arhivelor Statului Aurelian N. Sacerdoțeanu (Notes on and addressed to the Professor, historian and manager of the State Archives, Aurelian N. Sacerdoțeanu). In: 1904-2004. Centenar Aurelian Sacerdoțeanu. Studii și documente, Râmnicu-Vâlcea, 2004, p. 9-21. Cuvinte cheie: Istorie locală ; Costești, Comuna (România) ; Arhiviști ; România ; Sacerdoțeanu, Aurelian.


2604. Chira, Ionel. Semantica termenului εκκλησία și conceptul de eclesiologie în Sfânta Scriptură (Semantics of and the ecclesiological concept in the Holy Scriptures). In: Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea - O viață în slujba bisericii și a școlii românești, București, 2005, p. 573-585. Cuvinte cheie: Filosofie creștină ; Biblia.


2605. Chircă, Gabriel. Imagini pivot ale războiului civil spaniol din perioada 1936-1939. Imaginea conspirației și imaginea primelor trei zile (Pivotal images of the Spanish Civil War from the1936-1939 period.The image of conspiracy and the image of the first three days). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 444-457. Cuvinte cheie: Spania -- 1936-1939 (Război civil) ; Spanish civil war (1936-1939).


2606. Chiriac, Aurel. Oradea - centru economic și comercial. Incursiune istorică ( Oradea -economic and commercial centre. Historic incursion). In: Camera de comerț și industrie a județului Bihor, Oradea, 2003, p. 9-28. Cuvinte cheie: Oradea, Orașul (România) ; Economie ; Comerț.


2607. Chiriac Aurel. Pictura bisericii de lemn din Beznea (Delureni). Program iconografie. Specific stilistic (La peinture de l'église en bois de Buznea. Programme iconographie. Particularité de style). In: Istoria - ca experienta intelectuala, Oradea, 2001, p. 103-108. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arte plastice.


2608. Chiriac Aurel. Planimetria bisericeasca de zid din Bihor intre secolele XII-XV (Les plans des églises murailles de Bihor entre XII e-XVe siècles). In: Arta romaneasca. Arta europeana, Oradea, 2002, p. 31-40. Cuvinte cheie: Romania ; Monumente ; Biserici ; Manastiri.


2609. Chiriac Aurel. Relatia mecenat-muzeu in Romania secolului al XX-lea (La relation mécénat-musée en Roumanie, au XXe siècle). In: Arta, istorie, cultura, Cluj-Napoca, 2003, p. 399-404. Cuvinte cheie: Romania ; Muzee ; Colectii ; Conservare. Restaurare ; Patrimoniu.


2610. Chiriac Aurel. Satul Goles din Padurenii Hunedoarei in anul 1993. In: Adevarul omeneste posibil pentru randuirea binelui, Oradea, 2001, p. 641-646. Cuvinte cheie: Romania ; Judete ; Localitati ; Goles.


2611. Chiriac, Costel. The first Byzantine seal (6th-7th c.) found at Ibida (Slava Rusă, Tulcea county). In: Études byzantines et post-byzantines. V, București, 2005, p. 222-225. Cuvinte cheie: Sigilii ; Imperiul Bizantin ; Slava Rusă, Satul (România) ; Sec. 6-7.


2612. Chiriac, Costel. Observații privind migrația protobulgarilor la Dunărea de Jos pe baza unor aspecte arheologice și numismatice (About the migration of the proto Bulgarians at the Low Danube according to archeological and numismatic aspects). In: Structuri etno-demografice la Dunărea de Jos (sec. I-VII p.Chr.), Iași, 2009, p. 267-277. Cuvinte cheie: Migratori ; Dobrogea (România) ; Arheologie ; Migrations ; Dobruja (Romania) ; Archaeology.


2613. Chiriac Costel. Un stravechi asezamant crestin dobrogean. Complexul monastic de la Dumbraveni (judetul Constanta) (Un ancien foyer chrétien de Dobrogea - le complexe monastique de Dumbraveni). In: Priveghind si lucrand pentru mantuire, Iasi, 2000, p. 222-234. Cuvinte cheie: Romania ; Romani ; Etnogeneza ; Popoare migratoare.


2614. Chiriac, Costel ; Iftimi, Sorin. Sigiliul bisericii "Sfânta Varvara" din satul Ocea, ținutul Neamțului (1843) (The Seal of the church "Sfânta Varvara" from Ocea, Neamț county (1843)). In: Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin și Occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, Brăila, 2008, p. 837-842. Cuvinte cheie: Sigilii ; Biserici ; Ocea, Satul (România) ; 1843.


2615. Chiriac Emanuela. La politique minoritaire en Roumanie après la deuxième guerre mondiale. In: Sovietization in Romania and Czechoslovakia, Iasi, 2003, p. 197-212. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


2616. Chiriac, Laurențiu. Date istorice privind bisericile din Bârlad în timpul lui Alexandru Ioan Cuza (Historical data about the churches from Bârlad during the rule of Alexandru Ioan Cuza). In: Posteritatea lui Alexandru Ioan Cuza, Bârlad, 2008, p. 206-219. Cuvinte cheie: Biserici ; Bârlad, Orașul (România) ; 1859-1866 ; Churches ; Bârlad, city (Romania) ; 1859-1866.


2617. Chiriac Mircea Danut. Gandirea militara romaneasca in perioada 1945-1947 (La pensée militaire roumaine). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Constanta, 2001, p. 334-341. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Armata.


2618. Chiriac Mircea Danut. Treimea de Nord (1946-1947) (Le tiers du Nord). In: Geopolitica si istorie militara in perioada razboiului rece, Bucuresti, 2002, p. 53-58. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


2619. Chiriac Vlad. Gavriil Uric - vrednic caligraf si miniaturist (Gavriil Uric - vrai calligraphe et miniaturiste). In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 153-156. Cuvinte cheie: Romania ; Manuscrise.


2620. Chiriac Vlad. Unitate nationala si culturala prin carte = L'unité nationale et culturelle par le livre. In: Un veac de aur in Moldova (1643-1743), Chisinau, 1996, p. 88-99. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie.


2621. Chirica Codrin-Valentin. Manifestari artistice in paleoliticul superior din sud-estul Europei = Manifestations artistiques dans le paléolithique supérieur du sud-est de l'Europe. In: Lucrarile simpozionului national de arheologie, Targoviste, 1996, p. 43-45. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2622. Chirica Codrin-Valentin. Les vases anthropomorphes du Néolithique - Enéolithique de la Roumanie =. In: Préhistoire Européenne, vol. 7, 1995, p. 203-224. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Neolitic.


2623. Chirica Costel ; Papasima Tudor. Un stravechi asezamant crestin dobrogean. Complexul monastic de la Dumbraveni (judetul Constanta) (Un ancien habitat chrétien de Dobrogea. Le complexe de monastères de Dumbraveni). In: Priveghind si lucrand pentru mantuire, Iasi, 2000, p. 197-205. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


2624. Chirica Vasile. Comparaisons faites entre les occupations du Paléolithique supérieur de Belgique et celles de l'Europe centrale et orientale. In: Praehistoria, Miskolc, 2002, vol. III, p. 203-244. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


2625. Chirica Vasile. Crestinismul la est de Carpati. Secolele II-X (Le christinisme à l'est des Carpates). In: Priveghind si lucrand pentru mantuire, Iasi, 2000, p. 190-196. Cuvinte cheie: Romania ; Romani ; Etnogeneza ; Popoare migratoare.


2626. Chirica Vasile. Descoperiri arheologice in zona Pascani (Découvertes archéologiques dans la région de Pascani). In: Pascani. Municipiul si zona, monografie, Iasi, 2001, p. 29-44. Cuvinte cheie: Romania ; Arheologie.


2627. Chirica Vasile. La formation des complexes mésolithiques dans les Balkans et en Roumanie =. In: XIII Congres UISPP, vol. 7, Forli, 1996, p. 79-90. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2628. Chirica Vasile. Les origines du Gravettien en Roumanie =. In: XIII Congres UISPP, vol. 6, Forli, 1996, p. 175-190. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2629. Chirica Vasile. La production laminaire (technique et typologie) à Mitoc sur le Prut (Roumanie). In: Productions lammellaires attribuées à l'Aurignacien: chaines opératoires et perspectives technico-culturelles, Liège, 2001, p. 131-139. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2630. Chirica Vasile. Recherches sur le Paléolithique supérieur sur le teritoire de la Roumanie (1996-2000). In: Le Paléolithique supérieur européen. Bilan quinquennal 1996-2001, Liège, 2001, p. 45-48. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2631. Chirica Vasile ; Borziac Ilie. L'Aurignacien tardif des Carpates a Dniestr =. In: XIII Congres UISPP, vol. 6, Forli, 1996, p. 123-138. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2632. Chirica, Vasile ; Borziac, Ilie. Le paléolithique supérieur européen. Éléments d’art et de spiritualité. In: Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dâmbovița oblata, Iași, 2005, p. 69-101. Cuvinte cheie: Artă preistorică ; Spiritualitate ; Paleolitic ; Europa.


2633. Chirica Vasile ; Borziac Ilie ; Valeanu Madalin. L'aurignacien et la période de transition dans la région carpato/dniestrienne. In: Actes du XIV-ème Congres UISPP, Section 6, Le Paléolithique supérieur, Sessions generales et posters, Liège, 2001, p. 243-260. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2634. Chirica Vasile ; Borziac Ilie ; Valeanu Madalin. Structures d'habitat dans le Paléolithique supérieur (Aurignacien et Gravettien) entre les Carpates et le Dniestr. In: Actes du XIV-eme Congres UISPP, Section 6, Paléoltthique supérieur, Colloques 6.2; 6.5., Liège, 2001, p. 139-146. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2635. Chirica Vasile ; Chirica Codrin-Valentin. L'Epipaléolithique - Mésolithique sur le territoire de la Roumanie =. In: Actes du Congres Préhistorique de France, Carcassonne, 1996. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2636. Chirica Vasile ; Chirica Codrin Valentin. L'epipaléolithique-Mésolitique sur le territoire de la Roumanie. In: Les facies leptolithiques du Nord-ouest Méditerrannéen: Milieu naturels et culturels, Actes du XXIV-ème Congres Préhistorique de France, Carcassonne, 1999, p. 79-91. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2637. Chirica Vasile ; Chirica Codrin-Valentin. Le milieu géographique et la culture gravettienne a l'Est des Carpates =. In: ERAUL 68, vol. 1, Liege, p. 161-180. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2638. Chirica Vasile ; Chirica Codrin Valentin. The translations, copying and printing of the Bible throughout the Romanian territory (14h-18h centuries). In: Studii de istorie veche si medievala, Chisinau, 2004, p. 248-257. Cuvinte cheie: Romania ; Tipar ; Carte tiparita.


2639. Chirica Vasile ; Cojocaru Andrei. Multidimensional analysis of the archaeological discoveries from the multiphase Paleolithic site at Mitoc - Malul Galben. In: CAA Computer Applications and Quantitative methods in Archaeology, London, 2000, vol. 845, p. 49-54. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2640. Chirica, Vasile ; Minea, Bogdan. La maison dans la vie des communautes humaines paléolithiques. In: Etablissements et habitations prehistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du colloque de Iași 10-12 decembre 2007, Iași, 2008, p. 99-131. Cuvinte cheie: Paleolitic ; Habitat preistoric ; Paleolithic ; Habitat -- Prehistoric era.


2641. Chirica Vasile ; Paunescu Alexandru ; Alexandrescu Emilian. Le Paléolithique supérieur de Roumanie (1991-1996) =. In: ERAUL, Liege, 1996, p. 41-60. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2642. Chirica Vasile ; Valeanu Madalin. L'étude géochimique du sédiment de l'habitat aurignacien de Mitoc-Malu Galben. In: Praehistoria, Miskolc, 2001, vol. II, p. 29-49. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Paleolitic ; Mezolitic.


2643. Chirila Ioan. Conceptul de toleranta - schita exegetic-crestina (Le concepte de toléramce). In: Fetele tolerantei, Iasi, 2003, p. 19-27. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Biserica ; Religie.


2644. Chirila Ioan. Elemente structurale ale proiectului educational al mitropolitului Andrei Saguna (Les éléments structuraux du projet d'éducation proposé par Andrei Saguna, sa mise en contexte européen). In: In memoriam: Mitropolitul Andrei Saguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 163-169. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant.


2645. Chirila Ioan. The Transylvanian Preoccupations for the Study of the Old Testament and of the Hebrew Language as a Specific Sphere of romanian Judaic Theological Interference =. In: The Jews in the Romanian History, Bucuresti, 1996, p. 33-39. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie.


2646. Chirilă, Adina. Argument pentru reconsiderarea "stilului religios" în limba română (Reconsidering the "religious style" in the Romanian language). In: Studia in honorem magistri Vasile Frățilă, Timișoara, 2005, p. 145-156. Cuvinte cheie: Lingvistică ; România.


2647. Chirilă, Adina. Asupra contribuției lui Antim Ivireanul la impunerea limbii române ca limbă de cult (Antim Ivireanul's contribution to the Romanian religious language). In: Studia in honorem magistri Alexandru Metea, Timișoara, 2008, p. 127-142. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Antim Ivireanul ; Limba română ; Metropolitan bishops ; Romania ; Antim Ivireanul ; Romanian language.


2648. Chirilă, Adina ; Huțanu, Monica. Imprumuturi din limba engleză în opera lui I. L. Caragiale (Borrowings from the English language in I. L.Caragiale's work). In: In magistri honorem G. I. Tohăneanu, Timișoara, 2005, p. 229-242. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Caragiale, Ion Luca ; Limba engleză.


2649. Chirilă, Constantin. Răni nevindecate (Unhealed wounds). In: Experimentul Pitești. Vol. 5. Opresiunea culturii tradiționale române în timpul dictaturii comuniste, Pitești, 2006, p. 486-487. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Republica Moldova.


2650. Chirilă, Ioan. "Exegeze transilvănene - repere bibliografice și unitatea bisericii. Accente eclesiologice pentru mileniul III" ("Transylvanian exegeses - bibliographic framework and the unity of the church. Ecclesiology for the 3rd millenium"). In: Unitatea Bisericii. Accente eclesiologice pentru mileniul III, Cluj-Napoca, 2005, p. 446-460. Cuvinte cheie: Biserică ; Unitate creștină ; Ecleziologie ; Bibliografie ; România.


2651. Chirilă, Ioan. Tipuri vetero-testamentare prefigurative pentru eclesiologia paulină (Vetero-testamentary types predicting the Pauline Ecclesiology). In: Unitatea Bisericii. Accente eclesiologice pentru mileniul III, Cluj-Napoca, 2005, p. 13-29. Cuvinte cheie: Ecleziologie ; Biblia V. T.


2652. Chirilă, Ioan. Vestirea distrugerii Tempului lui Irod în pseudoepigrafe, în manuscrisele de la Qumran și în alte texte înrudite (The destruction of Herod's Temple in pseudo epigraphs, the Qumran manuscrips and other related texts). In: Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea - O viață în slujba bisericii și a școlii românești, București, 2005, p. 338-350. Cuvinte cheie: Creștinism ; Scrieri religioase ; Temple.


2653. Chirilă, Ioan ; Gârdan, Gabriel-Viorel. Elemente de definire a identității confesionale ortodoxe românești în lucrările de drept canonic elaborate de Andrei Șaguna (Definig the Romanian Orthodox identity in the canonical law works of Andrei Șaguna). In: Identități confesionale în Europa Central-Orientală (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2009, p. 511-519. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Metropolitan bishops ; Romania ; Șaguna, Andrei.


2654. Chirita Romulus. Relatia dintre teologie si filosofie in creatia lui Origene (La relation entre théologie et philosofie dans la création d'Origene). In: Buletinul stiintific al Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" Brasov, Brasov, 2003, p. 180-185. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biserica ; Religie.


2655. Chirita Romulus. Tertulian - crestinismul ca antimetafizica (Tertulian - le christianisme comme anti-métaphisique). In: Buletinul stiintific al Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" Brasov, Brasov, 2003, p. 186-190. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Biserica ; Religie.


2656. Chiritoiu Mircea. Consideratii privind "noul curs" al relatiilor Moscova - Belgrad 1953-1955 = Considérations concernant "le nouveau cours" des relations Moscou - Belgrad. In: Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focsani, 1999, p. 893-908. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Relatii internationale ; Institutii internaționale ; Organizatii internationale.


2657. Chirosca Adelaida ; Boldureanu Ana. Medalia Expozitiei de la Cernauti din anul 1886. In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 13-15 mai 2001, Bucuresti, 2002, p. 235-238. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Medalistica ; Insigne ; Decoratii.


2658. Chirosca Adelaida ; Gocearova Irina. Un jeton rusesc din 1877 (Un jeton russe de 1877). In: Simpozion numismatic. Chisinau, 24-26 septembrie, 2002, Bucuresti, 2003, p. 249-251. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Medalistica ; Insigne ; Decoratii.


2659. Chiroșca, Adelaida. Sigilii ecleziastice din colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei (Ecclesiasric seals from Moldavia's National Museum of History). In: Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), București, 2005, p. 235-238. Cuvinte cheie: Sigilii ; Muzee ; Republica Moldova.


2660. Chisăliță, Dumitru. De la descoperirea la utilizarea gazelor naturale (From the discovery to the use of natural gas). In: Hermeneutica Historiae et Philosophiae Technicae. Liber 3, Brașov, 2005, p. 115-118. Cuvinte cheie: Gaze naturale.


2661. Chisăliță, Dumitru. Inaugurarea la Mediaș a Muzeului Științei și Tehnicii Transilvănene - Secția Gaze naturale (The opening of the Transylvanian Museum for Science and Technics Mediaș - Natural gas department). In: Hermeneutica Historiae et Philosophiae Technicae. Liber 3, Brașov, 2005, p. 203-207. Cuvinte cheie: Muzee ; Știință ; Tehnică ; Gaze naturale ; Mediaș, Orașul (România).


2662. Chistol, Aurelian. Aspecte privind politica antisemită a guvernului Goga-Cuza (28 decembrie 1937-10 februarie 1938) (Aspects regarding anti-Semitic policy of the Goga-Cuza government (December 28, 1937 - February 10, 1938)). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 187-204. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; Antisemitism ; 1937-1938 ; Romania ; Political conditions ; Antisemitism ; 1937-1938.


2663. Chistol, Aurelian. Considerații privind reîntregirea liberală din ianuarie 1938 (The liberal reunification in January 1938). In: Paradigmele istoriei. Vol. 1, Iași, 2009, p. 408-417. Cuvinte cheie: Partidul Național Liberal ; România ; 1937 ; National Liberal Party ; Romania ; 1937.


2664. Chistol, Aurelian. Partidul Național Liberal - de la reîntregire la "noul regim" (10 ianuarie-10 februarie 1938) (The National Liberal Party - from the re-union to the "new regime"(January,10 -February 10,1938)). In: 1940. Omagiu profesorului Ioan Scurtu. Vol. 1, Iași, 2010, p. 206-229. Cuvinte cheie: Situație politică ; Partide politice ; România ; 1938 ; Political conditions ; Political parties ; Romania ; 1938.


2665. Chistol, Aurelian. Relații româno-iugoslave în perioada guvernării Goga-Cuza (28 decembrie 1937-10 februarie 1938) (Romanian- Yugoslav relations during Goga- Cuza rule (December 28, 1937- February 10, 1938)). In: Armata română și patrimoniul național, București, 2010, p. 376-380. Cuvinte cheie: România ; Relații externe ; Iugoslavia ; 1937-1938 ; Romania ; Foreign policy ; Yugoslavia.


2666. Chisu Stefan ; Benea Doina. Unelte descoperite in zona Muntilor Orastiei (Outils découverts dans la zone des Monts d'Orastie). In: Studii de istorie antica, Cluj-Napoca, 2001, p. 143-149. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca fierului ; Traci ; Geto-daci.


2667. Chiș, Florin-Ioan. Ciuma din 1718-1720 în comitatul Crasna (The plague of 1718-1720 in the county of Crasna). In: Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), Arad, 2010, p. 205-210. Cuvinte cheie: Epidemii ; Ciumă ; Crasna, Comitatul (România) ; 1718-1720 ; Epidemics ; Plague ; Crasna, county (Romania) ; 1718-1720.


2668. Chiș, Maria. Livius Ciocârlie - rețetele centralității (Livius Ciocârlie - the centralism examples). In: Banatul din memorie. Studii de caz, Timișoara, 2008, p. 71-95. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Ciocârlie, Livius ; Writers -- Romanian literature ; Ciocârlie, Livius.


2669. Chiș, Silvius Ovidiu. Monumentele funerare cu reprezentări ale lui Attis în Dacia romană. In: Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 164-176. Cuvinte cheie: Divinități ; Dacia Romană.


2670. Chiș, Silvius Ovidiu. Reprezentări ale vânătorii pe monumentele funerare din Dacia romană (Hunting scenes on funeraray monuments in Roman Dacia). In: Centru și periferie, Bistrița, 2004, p. 64-70. Cuvinte cheie: Dacia Romană ; Monumente funerare ; Vânătoare.


2671. Chișcă, Natalia. Portrete și simboluri creștine (Christian portaits and symbols). In: Studii de muzeologie. Volum dedicat aniversării a XXV-a a Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei. Vol. I, Chișinău, 2008, p. 79-92. Cuvinte cheie: Simbolism religios.


2672. Chișiu, Ambrozia ; Dreghiciu, Doina ; Mircea, Gabriela. Mănăstirea Râmeț și zestrea sa de carte românească veche (The Râmeț Monastery and its old Romanian books collection). In: Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Național. Cercetare. Valorificare, Craiova, 2008, p. 69-86. Cuvinte cheie: Râmeț, Mănăstirea (România) ; Carte veche.


2673. Chișu, Ștefan ; Benea, Doina. Unelte descoperite în zona Munților Orăștiei (Tools found in the Orăștie Mountains ares). In: Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca, 2001, p. 143-149. Cuvinte cheie: Artefacte (arheologie) ; Munții Orăștiei (România).


2674. Chitic, Oleg. Elements d'habitat de la période Cucuteni A et Cucuteni A-B de l'espace Pruto-Dniestréen. In: Etablissements et habitations prehistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du colloque de Iași 10-12 decembre 2007, Iași, 2008, p. 263-314. Cuvinte cheie: Neolitic ; Republica Moldova ; Neolithic ; Republic of Moldova.


2675. Chițu, Aurora-Livia. Apariția și evoluția "Grădinilor de copii" în Vechiul Regat (The development of "Kindergartens" in the Old Kingdom). In: Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat, vol. III, București, 2006, p. 48-64. Cuvinte cheie: Invățământ preșcolar ; România ; Sec. 19-20.


2676. Chițu, Aurora-Livia. Criminalitatea infantilă în România Vechiului Regat (Juvenile criminality in the Old Kingdom Romania). In: Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat. Vol. 5, București, 2008, p. 126-143. Cuvinte cheie: Delicvență juvenilă ; România ; Sec. 19 ; Juvenile deliquency ; Romania ; 19th c.


2677. Chițu, Aurora-Livia. Fenomenul alcoolismului în România modernă (Alcoholism in modern Romania). In: Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat. Vol. 2, București, 2005, p. 139-158. Cuvinte cheie: Alcoolism ; România ; Sec. 19.


2678. Chițu, Aurora Livia. Igiena copilului în România (a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea) (Children's hygiene in Romania (second half of the 19th.-beginning of the 20th c.)). In: Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat, vol. IV, București, 2007, p. 59-79. Cuvinte cheie: Medicină ; Igienă ; România ; Sec. 19 ; Copii ; România ; Sec. 19.


2679. Chivu, Gheorghe. Cartea de bucate. Un manuscris singular în scrisul vechi românesc (Cookery book. A singular old Romanian manuscript). In: In Honorem Gabriel Ștrempel, Satu Mare, 2006, p. 123-135. Cuvinte cheie: Carte veche ; Manuscrise ; Gastronomie ; Sec. 18.


2680. Chivu, Gheorghe. Două lexicoane bănățene din prima jumătate a secolului al XVIII-lea (Two lexicons from Banat from the first half of the 18th c.). In: Floarea darurilor. In memoriam Ion Gheție, București, 2006, p. 269-284. Cuvinte cheie: Carte veche ; Manuscrise ; Banat (România) ; Sec. 18.


2681. Chivu, Gheorghe. Grafii cu model latin în scrisul vechi românesc (Latin pattern in old Romanian writings). In: Antic și modern. In honorem Luciae Wald, București, 2006, p. 117-124. Cuvinte cheie: Scris ; România ; Sec. 16.


2682. Chivu, Gheorghe. Toponime oltenești în lexicoane și relatări de călătorie din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea (Toponyms from Olt in lexicons and travel reports in the 17th and 18th c.). In: Omagiu Gheorghe Bolocan, Craiova, 2006, p. 114-118. Cuvinte cheie: Toponimie ; Oltenia (România) ; Sec. 17-18.


2683. Chowaniec, Roksana. Avcissa type brooches found in Poland. In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 171-182. Cuvinte cheie: Fibule ; Polonia.


2684. Chrysostomos, Archbishop. Stauloratry (Stau [v]roproskynesis) and Theosis: the Implications of the Intersection of Horinzontality and Perpendicularity for Orthodox Hesychastic Thought. In: Imaginând istorii, București, 2006, p. 143-148. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Teologie ; Filosofie.


2685. Chrzanovski, Laurent. Comunicarea în epoca romană (Communication in the Roman epoch). In: De la primele scrieri la multimedia. O scurtă istorie a comunicării și mai mult, Alba Iulia, 2010, p. 294-305. Cuvinte cheie: Comunicare ; Imperiul Roman ; Communication ; Roman Empire.


2686. Chrzanovski, Laurent. Hemiechynus photophorus. In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Ceramică ; Egiptul antic ; Ceramics ; Ancient civilizations -- Egypt (location).


2687. Ciachir Nicolae. Unele consideratii privind A. D. Xenopol, omul si opera (Des considératons relatives à A. D. Xenopol, l'homme et son oeuvre). In: Istorie si societate, Bucuresti, 2000, p. 245-271. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; XENOPOL ALEXANDRU D. (1847-1920).


2688. Ciachir, Nicoleta. Literatura bulgară în contextul vieții spirituale și politice românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Bulgarian literature in the context of Romanian spiritual and political life in the second half of the 19th c.). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 3, Craiova, 2009, p. 110-118. Cuvinte cheie: România ; Relații culturale ; Bulgaria ; Romania ; Cultural relations ; Bulgaria.


2689. Ciama, Ioan. "Un arhanghel al libertății și slobozeniei neamului românesc" - Avram Iancu. 180 de ani de la naștere ("An archangel of the Romanian freedom " -Avram Iancu. 18o years since his birth). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 32-33. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Iancu, Avram ; Aniversări.


2690. Ciaplaghina Neli. Aria romanizarii si problema mostenirii antice in istoria Moldovei = L'aire de la romanisation et le probleme de l'héritage antique dans l'histoire de Moldavie. In: Moldavschi feodalizm. Obsee i osobennoc, Chisinau, 1991, p. 18-39; in lb. rusa. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Epoca antica.


2691. Cibotaru, Cristina. Impresii asupra unei expoziții de istorie a presei Basarabene (Opinions on an historical exhibition of Bessarabian press). In: Studii de muzeologie. Volum dedicat aniversării a XXV-a a Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei. Vol. I, Chișinău, 2008, p. 189-194. Cuvinte cheie: Presă ; Basarabia ; Expoziții.


2692. Cicalese Maria Luisa. Nazione, Europa ed oltre: Iorga tra storia e storiografia. In: Quaderni Nicolae Iorga. Atti del Convegno italo-romeno N. Iorga, Bucarest, 2000, p. 101-110; Quaderni, 2001, nr. 1, p. 101-110. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; IORGA NICOLAE (1871-1940).


2693. Cican Eugen. Organizarea si desfasurarea mobilizarii armatei romane in perioada 1938-1944 (L'organisation et le déroulement de la mobilisation de l'armée roumaine). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Constanta, 2001, p. 243-254. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Armata.


2694. Cican Eugen. Planificarea strategica a razboiului din Golful Persic (La planification stratégique de la guerre du Golfe Persic). In: Geopolitica si istorie militara in perioada razboiului rece, Bucuresti, 2002, p. 165-172. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


2695. Cicanci Olga. Corespondenta inedita a lui Eufronie Rafael Popovici = La correspondance inédite d'Eufronie Rafael Popovici. In: Corneliae Papacostea-Danielopolu in memoriam, Bucuresti, 1999, p. 35-44. Cuvinte cheie: Romania ; Izvoare istorice ; Corespondență.


2696. Cicanci Olga. Danii romanesti pentru manastirea Vella din Epir (Dons roumains pour le monastère de Vella d'Epire). In: Istorie si diplomatie in relatiile internationale, Constanta, 2003, p. 168-172. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Biserica.


2697. Cicanci Olga. Dregatori greci in Tarile Romane in veacul al XVII-lea (Hautes dignitaires grecs dans les Pays Roumains au XVIIe siècle). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 199-210. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna.


2698. Cicanci, Olga. Informații privind Brașovul din arhiva comunității grecești din Viena (Information 0on Brașov from the archive of the Greek community in Vienna). In: In Honorem Gernot Nussbächer, Brașov, 2004, p. 313-316. Cuvinte cheie: Brașov, Orașul (România) ; Documente ; Sec. 19.


2699. Cicanci Olga. La littérature greque intermédiair entre la culture occidentale et la culture roumaine. In: Primul Congres European de Studii Neoelene, Berlin, 1998, vol. II, p. 229-236. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


2700. Cicanci Olga. Le livre grec dans l'espace roumain aux XVIIe-XVIIIe siècles. In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 157-162. Cuvinte cheie: Romania ; Cultura ; Civilizatie.


2701. Cicanci Olga. Manuscrise medicale grecesti in Biblioteca Academiei Romane = Manuscrits médicaux de la Bibliotheque de l'Académie Roumaine. In: In Honorem Paul Cernovodeanu, Bucuresti, 1998, p. 173-180. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Cultura ; Civilizatie ; Medicina ; Farmacie.


2702. Cicanci Olga. Rolul Cantacuzinilor din Tara Romaneasca in rasaritul ortodox (sfarsitul secolului al XVII-lea si inceputul sec.al XVIII-lea (Le rôle des Cantacuzins de Valachie dans l'orthodoxie de l'Est - la fin du XVIIe siè cle et le début du XVIIIe siècle). In: Studii si articole de istoria artei. Muzeul National Cotroceni, Bucuresti, 2001, p. 50-54. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica externa.


2703. Cicanci Olga. To empario ke i ellinikes eteries tis Transilvanias (Le commerce et les campagnes greques de Transylvanie). In: Istorika, Atena, 2001, p. 20-23. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Societate ; Economie.


2704. Cieslinski, Adam ; Nowakowski, Wojciech. An der gotischen Grenze: das baltische Gräberfeld Konnegen/Koniewo in Ermland (Nordostpolen). In: Miscellanea romano-barbarica. In honorem septagenarii Ion Ioniță oblata, București, 2006, p. 133-158. Cuvinte cheie: Goți ; Necropole ; Koniewo, Satul (Polonia).


2705. Cifor, Lucia. Tradiție și limbă din perspectiva hermeneuticii (Tradition and language in the hermeneutic perspective). In: Românii din afara granițelor țării: Iași-Chișinău: legături istorice, Iași, 2008, p. 334-345. Cuvinte cheie: Limba română ; Hermeneutică ; Romanian language ; Hermeneutics.


2706. Ciho Miron. Descantecul mainii lui Atum = L'incantation de la main d'Atum. In: Timpul istoriei I. In honorem emeritae Ligiae Barzu, Bucuresti, 1997, p. 51-62. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca antica.


2707. Cimpoeșu, Dorin. 28 iunie 1940 - Inceputul destrămării teritoriale a României sau Vinerea Patimilor poporului român (June 28,1940- the beginning of Romania's territorial disintegration or the Good Friday of the Romanian people). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 45-50. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1940 ; Romania ; Political conditions ; 1940.


2708. Cimpoi, Mihai. Nicolae Iorga și destinele "Basarabiei noastre" (Nicolae Iorga and the destiny of "Our Basarabia"). In: Permanența lui Nicolae Iorga, 2006, p. 335-338. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


2709. Cimpoi, Mihai. Proeuropenismul românesc (Romanian proeuropenism). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 2, Craiova, 2008, p. 5-14. Cuvinte cheie: România ; Cultură și relații internaționale ; Europa ; Romania ; Culture -- International relations ; Europe.


2710. Cimpoi, Mihai ; Crăciun, Victor ; Hinoveanu, Ilarie ; Nedelcea, Tudor. [Grigore Vieru]. In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 3, Craiova, 2009, p. 24-57. Cuvinte cheie: Scriitori români ; Republica Moldova ; Vieru, Grigore ; Writers -- Romanian literature ; Republic of Moldova ; Vieru, Grigore.


2711. Cimpoieru, Corina. Reeducarea de la Pitești, în Arhiva de Istorie Orală a Memorialului Sighet (The Pitești re- eductaion in the Oral History Archive of Sighet Memorial). In: Experimentul Pitești, Pitești, 2008, p. 185-190. Cuvinte cheie: Deținuți politici ; Tortură ; Pitești, Orașul (România) ; 1948-1964.


2712. Cincă, Sanda. Instituția șefului statului în cadrul sistemului constituțional românesc (The head of state institution in the Romanian Constitutional system). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, București, 2003, p. 262-275. Cuvinte cheie: Constituție ; Șefi de stat ; România.


2713. Cincheza-Buculei Ecaterina. Imparatia lui Dumnezeu - o propunere iconografica (Biserica Sf. Nicolae Domnesc de la Crtea de Arges) (La regne du Dieu - une proposition icônographique (L'Eglise Sf. Nicolae Domnesc de Curtea de Arges). In: In memoriam Radu Popa, Cluj-Napoca, 2003, p. 417-428. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arte plastice.


2714. Cincheza-Buculei Ecaterina. Programul iconografic al gropnitelor moldovenesti (secolul XVI) (Le programme icônographie des niches moldaves (le XVIe siècle). In: Arta romaneasca. Arta europeana, Oradea, 2002, p. 85-96. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arte plastice.


2715. Cincheza-Buculei Ecaterina. Tema Menologului din pictura Bisericii Manastirii Neamt (Le thème du Ménologue en pierre, de l'église du Monastère Neamt). In: Arta, istorie, cultura, Cluj-Napoca, 2003, p. 135-142. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arte plastice.


2716. Cinciu, Ilie. Nikolaus Lenau, poet universal (Nikolaus Lenau, a universal poet). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 120-121. Cuvinte cheie: Scriitori austrieci ; Lenau, Nikolaus.


2717. Cincu, Monica. Contribuții privind sigiliile vecinătăților din Brașov (The seals of the Brașov area). In: In Honorem Gernot Nussbächer, Brașov, 2004, p. 221-228. Cuvinte cheie: Sigilii ; Brașov, Orașul (România) ; Sec. 19.


2718. Cincu Sanda. Institutia Sefului Statului in cadrul sistemului constitutional romanesc (L'institution du Chef de l'Etat dans le cadre du système constitutionnel roumain). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, Bucuresti, 2003, p. 262-275. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Istoria statului ; Istoria dreptului.


2719. Cioaba Aristide. Electoratul si selectia clasei politice (L'électorat et la selection de la classe politique). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, Bucuresti, 2003, p. 236-245. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte sociale.


2720. Cioabă, Aristide. Electoratul și selecția clasei politice (The electors and the political class selection). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, București, 2003, p. 236-245. Cuvinte cheie: Alegători ; Candidați la alegeri.


2721. Cioară, Emil. Contribuția mitropolitului Andrei Șaguna la dezvoltarea teologiei pastorale ortodoxe românești (Andrei Șaguna's contribution to the development of the Romanian Orthodox theology). In: Mitropolitul Andrei Șaguna: (1808-1873): personalitate marcantă a vieții bisericești, culturale și politice a românilor din Transilvania - la împlinirea a 200 de ani de la nașterea sa. Simpozion național, Oradea, 2008, p. 178-209. Cuvinte cheie: Mitropoliți ; România ; Șaguna, Andrei ; Teologie ; Metropolitan bishops ; România ; Șaguna, Andrei ; Theology.


2722. Cioarec, Ileana. Legăturile boierilor Craiovești cu Muntele Athos (The relations of the Cariovescu boyars with Mount Athos). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 2, Craiova, 2008, p. 121-127. Cuvinte cheie: Craiovescu (Familia) ; Mănăstiri ; Muntele Athos (Grecia) ; Craiovescu (Family) ; Monasteries ; Mount Athos (Greece).


2723. Cioaric Cornel Vivi. Impactul "Ligii Crestine" asupra politicii internationale a Tarilor Romane (1593-1606) (L'impacte de la "Ligue Chrétienne" sur la politique internationale des Pays Roumains). In: Cercetare si istorie intr-un nou mileniu, Galati, 2002, p. 155-169. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica externa.


2724. Ciobanu Adrian. Aspecte metodologice ale identitatii. Perspectiva sociologica (Aspects méthodologiques de l'identité. Perspective sociologique). In: Identitate si alteritate 3. Studii de istorie politica si culturala, Cluj-Napoca, 2002, p. 46-51. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte sociale.


2725. Ciobanu, Anatol. Erodarea conștiinței naționale a românilor basarabeni (The erosion of the national conscience at the Romanians from Basarabia). In: Omagiu profesorului septuagenar Victor Iancu, Cluj-Napoca, 2006, p. 437-447. Cuvinte cheie: Români ; Republica Moldova.


2726. Ciobanu Constantin. "Cerul" din pictura exterioara a Moldovei medievale si "iconostasul inalt" rus ("Le Ciel" de la peinture extérieure de la Moldavie médiévale et "l'haute iconostase" russe). In: Arta, istorie, cultura, Cluj-Napoca, 2003, p. 129-134. Cuvinte cheie: Romania ; Istoria artelor ; Arte plastice.


2727. Ciobanu, Constantin I. Spusele înțelepților antichității de la biserica Sfîntul Gheorghe a mănăstirii Sfîntul Ioan cel Nou din Suceava (Antiquity wisdom from Suceava Sfîntul Ioan cel Nou monastery). In: Arta, 2008, p. 5-21. Cuvinte cheie: Mănăstiri ; Suceava, Orașul (România).


2728. Ciobanu Daniel. Comunizarea armatei romane (1945-1950) (La communisation de l'armée roumaine). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, Focsani, 2003, p. 666-676. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


2729. Ciobanu Daniel. Din epoca Kominformului (De l'époque du Kominform). In: Omagiu istoricului Dan Berindei, Focsani, 2001, p. 550-568. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2730. Ciobanu, Doina. Salt - Food and Income Source. In: Tracii și vecinii lor în antichitate. The thracians and their neighbours in antiquity. Studia in honorem Valeriu Sîrbu, Brăila, 2010, p. 635-643. Cuvinte cheie: Sare ; Comerț ; Alimentație ; Salt ; Trade ; Food -- Nutrition.


2731. Ciobanu Larisa. Descoperiri monetare romane de la Giurgiulesti, jud. Cahul (Découvertes monétaires romaines à Giurgiulesti). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 28-30 mai 2000, Bucuresti, 2001, p. 93-94. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica antica.


2732. Ciobanu Nicolae. Conferinta de Pace de la Paris (29 iulie-15 octombrie 1946) (La Conférence de Paix de Paris). In: Diplomatie si diplomati romani, Focsani, 2001, vol. I, p. 358-370. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2733. Ciobanu Nicolae. Consecinte de ordin strategic ale raporturilor teritoriale din 1940 asupra capacitatii de aparare a Romaniei (Conséquences d'ordre stratégique des rapports territorials de 1940 sur la capacité de défense de la Roumanie). In: Romania in ecuatia pacii si dictatului, Pitesti, Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, 2001, p. 321-336. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica (1938-1941).


2734. Ciobanu, Nicolae. Delimitări conceptuale cu privire la "Orientul Apropiat" și "Orientul Mijlociu" (Concept delimitations regarding the Near East and the Middle East). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 69-77. Cuvinte cheie: Orientul Apropiat ; Orientul Mijlociu ; Geopolitică ; Near East ; Middle East ; Geopolitics.


2735. Ciobanu Nicolae. Drama Diviziei 4 infanterie romana (Le drame de la Division 4 infanterie roumaine). In: Geopolitica si istorie militara in perioada razboiului rece, Bucuresti, 2003, p. 273-280; BMMN, 2003, 1, nr. 2, p. 451-455. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2736. Ciobanu, Nicolae. Drumul spre Marea Unire de la Alba Iulia a trecut prin Chișinău (The way to the Great Union from Alba-Iulia passed through Chișinău). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. VI-VII, București, 2008, p. 266-274. Cuvinte cheie: Unitate națională ; România ; 1918.


2737. Ciobanu Nicolae. Efortul si sacrificiile armatei romane in batalia de la Stalingrad (L'effort et les sacrifices de l'armée roumaine dans la lutte de Stalingrad). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, Focsani, 2003, p. 559-572. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2738. Ciobanu Nicolae. Efortul uman si material al poporului roman in anii primului razboi mondial (L'effort humain et matérial du peuple roumain dans les années de la première guerre mondiale). In: Romania si Conferinta de Pace de la Paris, Focsani, 1999, p. 6-24; AISPM, 1999, p. 180-192; GMR, 1999, 10, nr. 3, p. 110-122. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


2739. Ciobanu, Nicolae. Efortul uman și material al poporului român în primul război mondial (Human and material effort of the Romanian people in World War I). In: România Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947), Iași, 2009, p. 62-70. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România ; World War I (1914-1918) ; Romania.


2740. Ciobanu Nicolae. Eroi ai bataliilor din triunghiul mortii : Marasti-Marasesti-Oituz = Héros des batailles du triangle de la mort : Marasti-Marasesti-Oituz. In: 1917 pe frontul de est, Focsani, 1997, p. 165-172. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


2741. Ciobanu, Nicolae. Geografia militară în perspectiva secolului XXI (The military geography in the 21st c. perspective). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 486-513. Cuvinte cheie: Geografie militară ; România ; Sec. 21 ; Military geography ; Romania ; 21st c.


2742. Ciobanu, Nicolae. Geopolitica frontierelor României. Noțiuni și delimitări conceptuale (Geopolitics of the Romanian frontiers. Concepts and concept delimitations). In: In căutarea adevărului pierdut. In memoriam prof. Gheorghe Zbuchea, București, 2009, p. 307-317. Cuvinte cheie: România ; Frontiere ; Geopolitică -- Concepte ; Romania ; Frontiers ; Geopolitics -- Concepts.


2743. Ciobanu, Nicolae. Istoria armatei românești în viziunea marelui istoric Nicolae Iorga (The history of the romanian army in the vision of the great historian Nicolae Iorga). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. III, București, 2007, p. 137-154. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Istorie militară ; România ; Sec. 14-19.


2744. Ciobanu, Nicolae. Lecții pentru viitorii ofițeri (Teaching the would be officers). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. V, București, 2008, p. 299-307. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae.


2745. Ciobanu, Nicolae. Lupta clerului și a credincioșilor din Transilvania pentru apărarea ortodoxiei în secolul al XVIII-lea (The struggle of the clergy and believers in Transylvania to defend Orthodoxy in the 18th century). In: Românii din afara granițelor Țării. Europa de lângă noi. Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică, Iași, 2009, p. 73-80. Cuvinte cheie: Biserica ortodoxă ; Transilvania (România) ; Sec.18 ; Orthodox Church ; Transylvania (Romania) ; 18th c.


2746. Ciobanu Nicolae. Masacru dupa masacru. Genocidul poporului armean (Massacre après massacre. Le génocide du peuple arménien). In: Omagiu istoricului Dan Berindei, Focsani, 2001, p. 283-295. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca moderna.


2747. Ciobanu, Nicolae. Nicolae Iorga și istoria lui Mihai Viteazul (Nicolae Iorga and the history of Michael the Brave). In: Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. II. Partea a 2-a, București, 2006, p. 213-223. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Mihai Viteazul, Domn al Țării Românești ; Istoriografie.


2748. Ciobanu, Nicolae. Oameni reprezentativi în purtarea războaielor. Curs ținut de istoricul Nicolae Iorga la Școala Superioară de Război (Outstanding people during wars. Lecture delivered by the historian Nicolae Iorga at the Superior School of War). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 8, București, 2009, p. 117-126. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae.


2749. Ciobanu, Nicolae. Opera lui Nicolae Iorga, "Istoria lui Ștefan cel Mare - pentru poporul român" (Nicolae Iorga's work, "The history of Stephen the Great - for the Romanian people"). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. IV, București, 2007, p. 135-148. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei ; Istoriografie.


2750. Ciobanu Nicolae. Operatia de la Berlin (16 aprilie - 2 mai 1945). In: Structuri politice in secolul XX, Bucuresti, 2000, p. 412-425. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2751. Ciobanu, Nicolae. Pierderile umane ale României în timpul Războiului de Intregire (Romania's casualties durin the Reunion War). In: Eroi și morminte. Studii și comunicări, Buzău, 2008, p. 29-35. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România.


2752. Ciobanu, Nicolae. Planul de campanie al Puterilor Centrale pe frontul român pentru vara anului 1917 (The campaign plan of the Central powers on the Romanian front in the summer of 1917). In: 1917: glorie și deznădejde, Ploiești, 2007, p. 17-21. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România ; 1917 ; World War I (1914-1918) ; Romania ; 1917.


2753. Ciobanu, Nicolae. Războiul și muntele la români - până la formarea statelor feudale (The war and the mountain at the Romanians - up to the creation of the mediaeval states). In: Paradigmele istoriei. Vol. 1, Iași, 2009, p. 71-79. Cuvinte cheie: Istorie militară ; România ; Military history ; Romania.


2754. Ciobanu Nicolae. Si ei au avut partea lor de raspundere in desfasurarea primei conflagratii mondiale a secolului XX = Eux aussi ont eu leur part de responsabilité dans le développement de la premiere conflagration mondiale du XXe siecle. In: Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focsani, 1999, p. 308-323. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


2755. Ciobanu, Nicolae. Situația forțelor celor două grupări beligerante pe frontul român în vara anului 1917 (The situation of the two belligerant forces on the Romanian front in the summer of 1917). In: 1917: glorie și deznădejde, Ploiești, 2007, p. 32-43. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România ; 1917 ; World War I (1914-1918) ; Romania ; 1917.


2756. Ciobanu, Nicolae. Tiparul românesc la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea (The Romanian printing at the end of the 17th c. and the beginning of the 18th c.). In: Românii din afara granițelor țării: coordonate istorice și naționale în cadrul european, Iași, 2007, p. 248-251; In: Românii din afara granițelor Țării. Europa de lângă noi. Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică, Iași, 2009, p. 248-252. Cuvinte cheie: Istoria tiparului ; România ; Sec. 17-18 ; History -- Printing ; Romania ; 17th-18th c.


2757. Ciobanu, Nicolae ; Anghel, Vasile. Contraatacul Diviziei 13 Infanterie (The counter attack of the 13th Infantry Division). In: Spațiul sud-est european în contextul globalizării. Vol. 2: Istorie și teorie militară, București, 2007, p. 54-61. Cuvinte cheie: Bătălii ; Mărășești, Orașul (România) ; 1917 ; Battles ; Mărășești, city (Romania) ; 1917.


2758. Ciobanu Nicolae ; Olteanu Ionel. Operatia "Taifun" sau inceputul sfarsitului (L'opération "Taifun" ou le début de la fin). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focsani, 2003, p. 412-421. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2759. Ciobanu, Nicolae ; Șerban, Ionica. Pentru o Românie întregită și o națiune unită (For a united Romanian and nation). In: Nicolae Iorga: 1871-1940. Studii și documente. Vol. 10, București, 2010, p. 93-103. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Scrieri politice ; Historians ; Romania ; Iorga, Nicolae ; Political works.


2760. Ciobanu, Nicolae ; Șerban, Ionica. Rolul Teatrului Național în formarea unei societăți cu o înaltă ținută morală (The role of the National Theatre in the high moral education of a society). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 9, București, 2009, p. 131-144. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae.


2761. Ciobanu Nicolae ; Voievozeanu Ion. Actiunile militare pe teatrul de operatii est-european (1939-1945) (Les actions militaires sur la scène des opérations est-européennes). In: Romania si al Doilea Razboi Mondial, Focsani, 2000, p. 361-379. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2762. Ciobanu Nicolae ; Voievozeanu Ion. Activitatea diplomatica a Marelui Stat Major pentru incheierea Conventiilor Militare in cadrul Intelegerii Balcanice (L'activité diplomatique du Grand Etat Majeur pour l'achèvement des Conventions Militaires dans le cadre de l'Accord Balkanique). In: Diplomatie si diplomati romani, Focsani, 2001, vol. I, p. 190-204. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2763. Ciobanu, Nicolae ; Voievozeanu, Ion. Invățăminte de ordin militar rezultate din desfășurarea celui de al Doilea Război Mondial (Military lessons derived from World War II). In: Al Doilea Război Mondial după 60 de ani, Cluj-Napoca, 2005, p. 127-142. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Strategie militară.


2764. Ciobanu, Nicu. Ce știm despre literatura română din Voivodina? (What do we know about the Romanian literature from Voivodina?). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 284-288. Cuvinte cheie: Literatură română ; Voivodina (Serbia).


2765. Ciobanu, Nicu. Divorțul sau împăcarea minoritarului cu propria identitate națională (Divorce or the minority 's reconciliation with its own national identity). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 74-76. Cuvinte cheie: Români ; Serbia ; 2000-2004.


2766. Ciobanu, Petru ; Șerbăniuc, Elena. Unele aspecte ale evoluției demografice a orașului Chișinău în perioada 1812-1918 (Chișinău's demographic evolution in 1812-1918). In: Populația României. Trecut, prezent, viitor, Cluj-Napoca, 2006, p. 232-238. Cuvinte cheie: Demografie ; Chișinău, Orașul (Republica Moldova) ; 1812-1918.


2767. Ciobanu, Ștefan Silviu. Aspecte ale modernizării Dobrogei între 1878 și 1900. Cadrul legislativ (Aspects of Dobrudja's modernization between 1878-1900. Legislation frame). In: Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat. Vol. 6, București, 2010, p. 140-152. Cuvinte cheie: Dobrogea (România) ; Istorie ; Legislație ; 1878-1900 ; Dobruja (Romania) ; History ; Law & legislation ; 1878-1900.


2768. Ciobanu Tiberiu. Alexandru Ioan Cuza domnitorul Unirii (Alexandru Ioan Cuza, prince régnant de l'Union). In: Oameni de seama ai Banatului, Timisoara, 2003, p. 28-32. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Unire (1859).


2769. Ciobanu, Tiberiu. Despre Alexandru Ioan Cuza la împlinirea a 150 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române (About Alexandru Ioan Cuza at 150 years since the Union of the Romanian Principalities). In: Școală și societate în Banat. Vol. 6, Timișoara, 2009, p. 9-15. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Cuza, Alexandru Ioan ; Personalities -- Politics ; Romania ; Cuza, Alexandru Ioan.


2770. Ciobanu, Tiberiu. Evul Mediu bănățean reflectat în opera lui Damaschin Bojincă (Medieval Banat reflected in the work of Damaschin Bojincă). In: Școală și societate în Banat. Vol. 7, Timișoara, 2010, p. 134-146. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; România ; Bojincă, Damaschin ; Personalities -- Culture ; Romania ; Bojincă, Damaschin.


2771. Ciobanu, Tiberiu. Incursiune în istoriografia românească iluministă despre Banatul medieval (The Romanian enlightenment historiography on medieval Banat). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 108-112; In lb. engleză, SIB, 2004-2005, 28-29, p. 455-471. Cuvinte cheie: Istoriografie ; Iluminism ; Banat (România).


2772. Ciobanu Tiberiu. Lupta banatenilor impotriva dominatiei otomane in vremea lui Mihai Viteazul (La lutte des habitans de Banat contre la domination ottomane pendant le temps de Michel le Brave). In: Vilaietul Timisoarei, Timisoara, 2002, p. 117-128. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Mihai Viteazul.


2773. Ciobanu, Vasile. Conferința Națională Săsească de la Sighișoara (5-6 noiembrie 1919). 90 de ani (The national Saxons' Conference from Sighișoara (November 5-6, 1919). 90 years). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 4, Sibiu, 2009, p. 407-418. Cuvinte cheie: Germani ; România ; Situație politică ; Sighișoara, Orașul (România) ; 1919 ; Germans ; Romania ; Political conditions ; Sighișoara, city (Romania) ; 1919.


2774. Ciobanu Vasile. Das Minderheitenproblem in den Programmen rumänischet Parteien während der Zwischenkriegszeit =. In: Minderheit und Nationalstaat. Siebenbürgen seit dem Ersten Weltkrieg, Köln, Weimar, Wien, 1995, p. 59-72. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


2775. Ciobanu Vasile. Das siebenbürgisch-sächsische Kreditwesen in der Zwischenkriegszeit =. In: Siebenbürgen zwischen den beiden Weltkriegen, Köln, Weimar, Wien, 1994, p. 183-206. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


2776. Ciobanu, Vasile. Din politica guvernelor național-țărăniste din perioada 1928-1933 față de minoritățile naționale (The national peasants goverments politics to the national minorities between 1928-1923). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX, Sibiu, 2006, p. 102-132. Cuvinte cheie: Minorități naționale ; Situație politică ; România ; 1928-1933.


2777. Ciobanu, Vasile. Discursul elitei politice săsești în anii 1918-1919 (The discourse of the Saxon political elite in 1918-1919). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 5, Sibiu, 2010, p. 31-40. Cuvinte cheie: Elite politice ; Sași ; România ; Sec. 20 ; Elite -- Politics ; Transylvanian Saxons ; 20th c.


2778. Ciobanu, Vasile. Elita politică a germanilor din România în anii 1918-1919 (The political elite of the Germans from Romania in 1918-1919). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 3, Sibiu, 2008, p. 60-73. Cuvinte cheie: Germani ; România ; Elite politice ; 1918-1919 ; Germany ; Romania ; Elite ; 1918-1919.


2779. Ciobanu, Vasile. Guvernul Goga-Cuza și minoritățile naționale (The Goga-Cuza government and the national minorities). In: Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX. Vol. 2, Sibiu, 2007, p. 120-131. Cuvinte cheie: Minorități naționale ; România ; 1937-1938 ; Minority & ethnic groups ; Romania ; 1937-1938.


2780. Ciobanu Vasile. Hans Otto Roth. In: Taten und Gestalten, Sibiu, 2002, vol. II, p. 7. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; ROTH HANS OTTO (1890-1951).


2781. Ciobanu, Vasile. Institutul de Credit și Economii "Albina" și sașii (Albina Institute of Credit and Savings and the Transylvanian Saxons). In: Istorie, economie, politică, Oradea, 2009, p. 363-374. Cuvinte cheie: Bănci ; Sibiu, Orașul (România) ; Sași ; Banks ; Sibiu, city (Romania) ; Transylvanian Saxons.


2782. Ciobanu, Vasile. Istoriografia cu privire la germanii din Vechiul Regat în secolul al XIX-lea (Historiography regarding the Germans from the Old Kingdom in the XIXth century). In: Minoritățile etnice în România în secolul al XIX-lea, București, 2010, p. 13-26. Cuvinte cheie: Germani ; România ; Sec.19 ; Istoriografie ; Germans ; Romania ; 19th c. ; Historiography.


2783. Ciobanu, Vasile. Locul Sibiului în evenimentele din 1918-1919 (Sibiu's place in the events of 1918-1919). In: Unirea din 1918, act fundamental al istoriei României, Sibiu, 2008, p. 35-46. Cuvinte cheie: Unitate națională ; România ; 1918 ; National unity ; Romania ; 1918.


2784. Ciobanu Vasile. Reforma agrara din 1921 si germanii din Romania (La réforme agraire de 1921 et les allemands de Roumanie). In: Societate si civilizatie. Prof. dr. Marcel Stirban, Targu-Mures, 2002, p. 501-511. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Societate ; Economie.


2785. Ciobanu Veniamin. Cauze politice si implicatii juridice ale stabilizarii raporturilor romano-polone la sfarsitul secolului al XIV-lea (1387-1396) = Causes politiques et implications juridiques de la stabilisation des rapports roumaino-polonais. In: Probleme actuale ale istoriei nationale si universale, Chisinau, 1992, p. 138-159. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu ; Politica externa.


2786. Ciobanu Veniamin. Conexiuni politice romano-polone la sfarsitul secolului al XVII-lea si inceputul secolului XVIII = Connexions politiques roumaino-polonaises. In: Itinerarii istoriografice, Iasi, 1996, p. 87-93. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu ; Dominatia otomana ; Politica externa.


2787. Ciobanu Veniamin. Conjunctura politica din Europa de Nord-Est la sfarsitul sec.XVIII. Cateva observatii (Conjuncture politique d'Europe de Nord-Est). In: Relacje polsko-rumuńskie. Relatii polono-romane, Suceava, 2003, p. 13-30. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2788. Ciobanu, Veniamin. Conjunctura politică a țărilor din Nord-Estul Europei la sfârșitul sec. al XVIII-lea (The political framework of the North-East European countries at the end of the 18th c.). In: Relații româno-polone, Suceava, 2003, p. 13-22. Cuvinte cheie: Situație politică ; Europa ; Sec.18.


2789. Ciobanu Veniamin. Die Europa-Rezeption in den rumänischen Fürstentümern des 18. Jahrhunderts =. In: Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wien-Köln-Weimar, 1997, p. 62-87. Cuvinte cheie: Romania ; Istorie universala ; Istoriografie ; Istorie ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


2790. Ciobanu, Veniamin. First World War - epilogue to the eastern question as a European matter. In: La Roumanie et la Grande Guerre, Iași, 2005, p. 303-334. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; Război mondial (1914-1918) ; Europa.


2791. Ciobanu Veniamin. Ieremia Movila, intre Pajura polona si Semiluna otomana (1595-1606) = Ieremia Movila entre l'Aigle polonais et le Croissant Ottoman. In: National si social in istoria romanilor, Iasi, 1998, p. 91-101. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Evul mediu ; Dominatia otomana ; Politica interna.


2792. Ciobanu Veniamin. Ignatius Mouradgea d'Ohsson and the Eastern Question in the Politics of the Great Powers. In: The Torch of the Empire: Ignatius Mouradgea d'Ohsson and the Tableau Général of the Ottoman Empire and the Eighteenth Century, Istanbul, 2002, p. 85-93. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2793. Ciobanu Veniamin. Imagini ale strainului in cronici din Moldova si Tara Romaneasca (secolul XVIII) = Images de l'étranger dans les chroniques de Moldavie et Valachie. In: Identitate/alteritate in spatiul cultural romanesc, Iasi, 1996, p. 115-157. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Istoria mentalitatilor ; Imagologie.


2794. Ciobanu Veniamin. Implicatii ale infrangerii suedezilor la Poltava (iulie 1709) asupra raporturilor otomano-ruse = Les implications de la défaite des Suédois a Poltava sur les rapports ottomano-russes. In: Itinerarii istoriografice, Iasi, 1996, p. 95-102. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2795. Ciobanu Veniamin. Implicatii internationale ale actului infaptuit in anul 1600 (Implications internationales de l'Union de 1600). In: Varstele Unirii, Iasi, 2001, p. 19-32. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Mihai Viteazul.


2796. Ciobanu Veniamin. Informatii din surse diplomatice venetiene despre criza politica din Europa Orientala (sfarsitul secolului al XVIII-lea) (Informations, des sources diplomatiques de Venise, relatives à la crise politique de l'Europe Oriental). In: Identitate nationala si spirit european, Bucuresti, 2003, p. 297-309. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2797. Ciobanu Veniamin. Miron Costin si "modelul polonez". Schita de portret politic = Le chroniqueur Miron Costin et le "modele polonais". Essai de portrait politique. In: D. Prodan - Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 65-74. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; COSTIN MIRON (1633-1691).


2798. Ciobanu, Veniamin. Nicolae Iorga - istoric al relațiilor româno-polone. Câteva considerații (Nicolae Iorga - historian of the Romanian-Polish relations.Some considerations). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii. Vol. I., București, 2006, p. 94-108. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; România ; Relații externe ; Polonia ; Sec. 14-19.


2799. Ciobanu, Veniamin. Poarta și problema poloneză (1792-1799) (The Porte and the Polish question (1792 -1799)). In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 683-698. Cuvinte cheie: Imperiul Otoman ; Relații politice internaționale ; Polonia ; 1729-1799 ; Ottoman Empire ; World politics ; Poland ; 1729-1799.


2800. Ciobanu, Veniamin. Political French-Russian-Prussian Rivalries in the German Territory (1800-1814). In: East-Central Europe and the Great Powers Politics, Iași, 2004, p. 11-49. Cuvinte cheie: Franța ; Rusia ; Prusia ; Relații politice internaționale ; 1800-1814.


2801. Ciobanu Veniamin. La Pologne et les Principautés Roumaines dans le Problème Oriental (fin du XVIIIe - debut du XIXe siècle. In: Idées politiques et mentalités, en Pologne et en Roumanie entre l'Orient et l'Occident (XVIIIe-XXe siècles), Cluj-Napoca, 2002, p. 45-60. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Politica externa.


2802. Ciobanu Veniamin. Problema poloneza in propaganda misiunii diplomatice a Frantei la Istanbul (Le problème polonais dans la propagande de la mission diplomatique de la France à Istanbul (1794-1795)). In: Romania: A Crossroad of Europe, Iasi, Oxford, Palma Beach, Portland, 2002, p. 57-68. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2803. Ciobanu Veniamin. Problema poloneza reflectata in surse diplomatice venetiene (1790-1795). Cateva consideratii (Le problème polonais d'après les sources diplomatiques vénitiennes). In: Polski Rumunia na drodze do wzajemnego poznania; Polonezi si romani pe drumul cunoasterii reciproce, Suceava, 2002, p. 35-46. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2804. Ciobanu, Veniamin. Problema românească și cea polonă în primul deceniu și jumătate al secolului al XIX-lea (The Romanian and Polish issue in the first decade and a half of the XIXth century). In: Polska i Rumunia, Suceava, 2009, p. 135-143. Cuvinte cheie: Relații politice internaționale ; 1806-1814 ; World politics ; 1806-1814.


2805. Ciobanu Veniamin. Raporturi domnie - factori politici externi in Principatele Romane in viziunea documentelor otomane (sec. XVIII) (Rapports regne - facteurs politiques extérieurs dans les Principautés Roumaines à travers les documents ottomans). In: Tradition and Modernity in Romanian Culture and Civilization, 1600-2000, Iasi, Oxford, Portland, 2001, p. 143-157. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Politica externa.


2806. Ciobanu Veniamin. Relatiile internationale ale tarilor romane in evul mediu (secolele XIV-XVI), oglindite in istoriografia polona din a doua jumatate a secolului al XIX-lea si de la inceputul secolului XX. Puncte de reper = Les relations internationales des pays roumains au Moyen Age (les XIVe-XVIe siecles) reflétées dans l'historiographie polonaise de la deuxieme moitié du XIXe siecle et le début du XX. Points de repere. In: Relatii romano-polone. Studii si articole. Supliment al "Analelor stiintifice ale Universitatii Stiintifice "Al. I. Cuza" din Iasi. Sectiunea Literara, Iasi, 1995, 41, p. 5-12. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


2807. Ciobanu, Veniamin. The Romanian Principalities and the political crisis of the Ottoman Empire at the end of the 18th century. In: Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Ottoman Conquest to the Present, Iași, 2005, p. 155-170. Cuvinte cheie: Țările Române ; Relații externe ; Imperiul Otoman ; Sec. 18.


2808. Ciobanu Veniamin. Romanii si polonezii in perioada crizei poloneze (a doua jumatate a secolului al XVIII-lea) (Les Roumains et les Polonais à l'époque de la crise polonaise (la deuxième moitié du XVIIIe siècle)). In: Kontakty Polsko-Rumunskie na Przestrzeni Wiekow; Relatii Polono-Romane de-a lungul timpului, Suceava, 2001, p. 37-54. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


2809. Ciobanu Veniamin. Rumänien und Europa. Ansätze einer europäischen Integration in 18. Jahrhundert. In: Rumänien in Europa. Geschichte, Kultur, Politik, Iasi, 2002, p. 33-50. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


2810. Ciobanu Veniamin. The Status of the Romanian Principalities and the Polish Question as Reflected in the Prussian Eastern Polish (the End of the 18th Century). In: Romanian and Polish Peoples, Iasi, 2003, p. 39-55. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


2811. Ciobanu Veniamin. Statutul juridic al institutiei domniei din Principatele Romane, in viziunea documentelor otomane (sec.XVIII) (Le Statut juridique de l'institution de la reigne aux Principautés Roumains, par la vision des documents ottomans (du XVIIIe siècle). In: Structuri politice in secolul XX, Bucuresti, 2000, p. 36-44. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica interna ; Politica externa.


2812. Ciobanu Veniamin. Statutul juridic al Principatelor Romane in viziunea diplomatiilor franceza si rusa, 1802-1812 (Le statut juridique des Principautés Roumaines dans la vision des diplomats français et russes). In: Franta, model cultural si politic, Iasi, 2003, p. 215-228. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Politica externa.


2813. Ciobanu, Veniamin. Statutul juridic al Principatelor Române, în viziunea diplomațiilor franceză și rusă, 1802-1812 (The juridical status of the Romanian Principalities in the Fernch and Russian diplomacy, 1802-1812). In: Franța: model cultural și politic, Iași, 2003, p. 215-228. Cuvinte cheie: Franța ; Diplomație ; Principatele Române ; 1802-1812 ; Rusia ; Diplomație ; Principatele Române ; 1802-1812.


2814. Ciobanu, Veniamin. L'étranger dans l'imaginaire roumain au carrefour du XVIIe et du XVIIIe sičcles. In: Informations et L'Imaginaire. Images roumaines sur la Pologne et images polonaises du Sud-Est Européen du XVIIe au XXe sičcle, București, 2007, p. 35-47. Cuvinte cheie: Str ăini ; Imaginar ; Țările Române ; Sec. 17-18.


2815. Ciobotea Dinica. Reasezari politice in "spatiul otoman" european in prima faza a "chestiunii orientale" (1683-1775) (Réorganisations politiques dans "l'espace ottoman" européen dans la première phase du "problème oriental"). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, Focsani, 2003, p. 41-50. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2816. Ciobotea, Dinică. Casa Universitarilor (The House of the University). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 247. Cuvinte cheie: Universități ; Craiova, Orașul (România) ; Clădiri ; Universities & colleges ; Craiova, city (Romania) ; Buildings.


2817. Ciobotea, Dinică. Din istoria clădirii Rectoratului Universității din Craiova (The history of the main building of the University from Craiova). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 127. Cuvinte cheie: Universități ; Craiova, Orașul (România) ; Universities & colleges ; Craiova, city (Romania).


2818. Ciobotea, Dinică. Evaluări istoriografice privind locul moșnenilor în structura socială din Țara Românească (1722-1831) (Historiographic estimations about the place of freeholders in Vallachia's social structure (1722 -1831)). In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 699-720. Cuvinte cheie: Țărănime ; Țara Românească ; 1722-1831 ; Peasantry ; Wallachia ; 1722-1831.


2819. Ciobotea, Dinică. Jus Valachicum și Ius Valachorum (Jus Valachicum and Ius Valachorum). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 2, Craiova, 2008, p. 75-90. Cuvinte cheie: Istoria dreptului ; România ; Epoca medievală ; History -- Law ; Romania ; Middle Ages.


2820. Ciobotea, Dinică. Monumente și locuri istorice craiovene. Istoria locului pe care se află Universitatea din Craiova (Monuments and historical places in Craiova. The history of the place of the University from Craiova). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 124-125. Cuvinte cheie: Universități ; Craiova, Orașul (România) ; Universities & colleges ; Craiova, city (Romania).


2821. Ciobotea, Dinică. Petre Pandrea despre rolul cultural al Craiovei în istoria neamului (Petre Pandrea about Craiova's cultural role in the history of the nation). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 156-159. Cuvinte cheie: Filosofi ; România ; Pandrea, Petre ; Philosophers ; Romania ; Pandrea, Petre.


2822. Ciobotea, Dinică. Repere în istoria Olteniei (Landmarks in Oltenia's history). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 19-21. Cuvinte cheie: Oltenia (România) ; Istorie ; Oltenia (Romania) ; History.


2823. Ciobotea, Dinică. Semnificația tratatului comercial dintre Sracimir și negustorii brașoveni din anul 1369. Considerații istorice pe baza evoluției monetare din a doua jumătate a secolului al XIV-lea (The significance of the commercial treaty between Sracimir and the merchants from Brașov in 1369. Historical remarks on the monetary evolution in the second half of the 14th c.). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 1, Iași, 2010, p. 67-71. Cuvinte cheie: Monede ; Circulație monetară ; România ; 1369 ; Coins ; Money supply ; Romania ; 1369.


2824. Ciobotea, Dinică. Un manuscris inedit despre Craiova de la sfârșitul secolului XIX și din prima jumătate a secolului XX (An original manuscript about Craiova,at the end of the 19th c. the first half of the 20th c.). In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Ediția I, Slatina, 2006, p. 209-211. Cuvinte cheie: Manuscrise ; Craiova, Orașul (România) ; 1870-1824.


2825. Ciobotea, Dinică. Unul din sensurile istorice ale epocii de renaștere națională (One of the historical meanings of the national renaissance epoch). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 111. Cuvinte cheie: România ; Istorie ; Sec. 19 ; Romania ; History ; 19th c.


2826. Ciobotea, Dinică ; Cioarec, Ileana. Rostuiri românești în cadrul istoriei universale (Romanian controbutions to world history). In: Românitate și latinitate în Uniunea Europeană. Vol. 3, Craiova, 2009, p. 103-110. Cuvinte cheie: România ; Istorie ; Romania ; History.


2827. Ciobotea, Dinică ; Osiac, Vladimir. Craiova și mișcarea unionistă din Principate în anii 1856-1857 (Craiova and the unionist movement in the Pricipalities in 1856-1857). In: Paradigmele istoriei. Vol. 1, Iași, 2009, p. 108-15. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1856-1857 ; Unitate națională ; România ; 1859 ; Romania ; Political conditions ; 1856-1857 ; National unity ; Romania ; 1859.


2828. Ciobotea, Dinică ; Osiac, Vladimir. Organizarea spitalelor din Craiova în timpul Războiului de Independență (The organization of hospitals from Craiova during the War of Independence). In: Relații internaționale și studii de istorie, București, 2009, p. 322-326. Cuvinte cheie: Spitale ; Craiova, Orașul (România) ; 1877-1878 ; Hospitals ; Craiova, city (Romania) ; 1877-1878.


2829. Ciobotea, Dinică ; Osiac, Vladimir. Tradiții școlare și culturale în zona Olteniei (Schooling and cultural traditions in Oltenia). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 95-99. Cuvinte cheie: Invățământ ; Oltenia (România) ; Education ; Oltenia (Romania).


2830. Ciobotea, Dinică ; Zarzără, Ion. Cronica inițiativelor pentru o Universitate la Craiova (The history of the initiatives for a university in Craiova). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 128-131. Cuvinte cheie: Universități ; Craiova, Orașul (România) ; Universities & colleges ; Craiova, city (Romania).


2831. Ciobotea, Dinică ; Zarzără, Ion. Din istoria învățământului comercial din Craiova (From the history of the trade education in Craiova). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 148. Cuvinte cheie: Invățământ comercial ; Craiova, Orașul (România) ; Business education ; Craiova, city (Romania).


2832. Ciobotea, Dinică ; Zarzără, Ion. Nicolae Iorga și Craiova (Nicolae Iorga and Craiova). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente. Vol. 8, Bucureș ti, 2009, p. 127-138. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae.


2833. Ciobotea, Dinică ; Zarzără, Ion. Scrisori de la Aurelian Sacerdoțeanu către Constantin D. Fortunescu (Letters from Aurelian Sacerdoțeanu to Constantin D. Florescu). In: 1904-2004. Centenar Aurelian Sacerdoțeanu. Studii și documente, Râmnicu-Vâlcea, 2004, p. 68-79. Cuvinte cheie: Arhiviști ; România ; Corespondență ; Publicistică ; Sacerdoțeanu, Aurelian ; Fortunescu, Constantin D.


2834. Ciobotea, Dinică ; Zarzără, Ion. Testamentul lui Ioan C. Michail (I.C. Michail's testament). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 149-151. Cuvinte cheie: Universități ; Craiova, Orașul (România) ; Michail, Ioan C. -- Testament ; Universities & colleges ; Craiova, city (Romania) ; Michail, Ioan C. -- Wills.


2835. Ciobotea, Marilena. Memoriile intelectualității din Oltenia în anii care au precedat înființarea Universității din Craiova (The memoirs of the Oltenia intellectuals in the years preceeding the creation of the University in Craiova). In: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova, Craiova, 2008, p. 134-135. Cuvinte cheie: Universități ; Craiova, Orașul (România) ; 1940-1947 ; Universities & colleges ; Craiova, city (Romania) ; 1940-1947.


2836. Ciocaltan Virgil. Marea Neagra, punte intre Europa si Asia in secolele XIII-XIV (La Mer Noire, pont entre Europe et Asie). In: Istorie si diplomatie in relatiile internationale, Constanta, 2003, p. 73-78. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2837. Ciocaltan Virgil. Politica fata de genovezi a hanului Özbek (1313-1341) in contextul relatiilor Hoardei de Aur cu ilhanarul si cu sultanul mameluc = La politique vis-a-vis les Génois du Khan Özbek dans le contexte des relations de la Horde d'or avec le sultan mamelouk. In: National si universal in istoria romanilor. Profesorului Serban Papacostea, Bucuresti, 1998, p. 233-263. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca medie.


2838. Ciocan Alexandru ; Cosac Marian. Unele consideratii asupra relatiilor dintre cultura Gumelnita si cultura Salcuta pe teritoriul Romaniei (Considérations sur les relations entre les cultures Gumelnita et Salcuta, en Roumanie). In: Cercetare si istorie intr-un nou mileniu, Galati, 2002, p. 16-18. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca pietrei ; Neolitic.


2839. Ciocan, Janeta. Sigilii folosite de olarii centrului ceramic Baia Mare (Seals used by the potters from Satu - Mare pottery centre). In: Istorie, etnologie, artă. Studii în onoarea lui Ioan Godea, Oradea, 2009, p. 291-296. Cuvinte cheie: Bresle ; Sigilii ; Baia Mare, Orașul (românia) ; Sec. 117-19 ; Guilds ; Seals ; Baia Mare, city (Romania) ; 17th-19th c.


2840. Ciocani, Vicki. Heroic weapons in Sophocle's Ajax and Philoctetes. In: Ianva. Lumea greco-romană în studii și articole, București, 2009, p. 128-141. Cuvinte cheie: Teatru ; Grecia antică ; Theater ; Ancient civilizations -- Greece (location).


2841. Ciocanu, Mihai. O matrice sigilară a mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos (A seal matrix of the Xenofon monastery from Mount Athos). In: Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), București, 2005, p. 169-171. Cuvinte cheie: Sigilii ; Muntele Athos ; Artefacte (arheologie) ; Republica Moldova.


2842. Ciocanu Mihai ; Nicolae Eugen. Un tezaur de monede bizantine descoperite la Alcedar, jud. Orhei (Un trésor de monnaies byzantines découvert à Alcedar). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 24-26 septembrie, 2002, Bucuresti, 2003, p. 163-166. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Numismatica medievala ; Numismatica moderna ; Numismatica contemporana.


2843. Ciocanu Sergiu. Sigilii ecleziastice din Basarabia (Scéaux ecclésiastiques de Bessarabie). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 13-15 mai 2001, Bucuresti, 2002, p. 231-234; Simpozion de numismatica. Chisinau, 24-26 septembrie 2002, Bucuresti, 2003, p. 241-244. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Sigilografie ; Stampile.


2844. Ciocanu, Sergius. Considerații privind stemele medievale ale ținuturilor Lăpușna și Orhei, în lumina sigiliilor Serdăriei Orheiului (The medieval arms and seals of Lăpuș and Orhei). In: Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), București, 2005, p. 189-191. Cuvinte cheie: Steme ; Epoca medievală ; Republica Moldova.


2845. Ciocanu, Sergius. Fortificații și edificii medievale la mănăstirea Căpriana (Medieval fortresses and buildings at Căpriana monastery). In: Arta, Chișinău, 2008, p. 51-64. Cuvinte cheie: Căpriana, Mănăstirea (Republica Moldova).


2846. Ciocanu, Sergius. Sigilii ecleziastice din Basarabia (Ecclesiastic seals from Basarabia). In: Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), București, 2005, p. 185-187. Cuvinte cheie: Sigilii ; Basarabia.


2847. Ciocanu, Stela. Colecția numismatică a Muzeului Literaturii Române "Mihail Kogălniceanu" din Chișinău (The numismatic collection of The Museum of the Romanian Literature "Mihail Kogălniceanu" from Chișinău). In: Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), București, 2005, p. 245-249. Cuvinte cheie: Monede ; Muzee ; Chișinău, Orașul (Republica Moldova).


2848. Ciocârlie, Alexandra. Une image stéréotypée de Carthage. In: Ianva. Lumea greco-romană în studii și articole, București, 2009, p. 142-147. Cuvinte cheie: Cartagina ; Imagologie ; Carthage ; Imagology.


2849. Ciocea, Mălina-Iona. Integrarea în Uniunea Europeană ca afirmare a modelului valoric național (Joining the EU, a confirmation of the national value pattern). In: Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI. Secțiunea 2: Geopolitică, geostrategie și istoria artei militare.Vol. 1: Integrare europeană, București, 2007, p. 282-293. Cuvinte cheie: România ; Integrare politică ; Uniunea Europeană ; Romania ; Political integration ; European Union.


2850. Ciociu, Aurora Mihaela. De la neînțelegere la divorț. Despre separația cuplului în Biserica Română Unită. (Studiu de caz: protopopiatul greco-catolic Seini în a doua jumătate a secolului al XIX-lea) (From disagreements to divorce. About the couple separation in the United Romanian Church (Case study: Greek-Catholic archpriestship in Seini in the second half of the 19th c.)). In: Sub semnul istoriei. De la debut spre consacrare, Cluj-Napoca, 2009, p. 167-173. Cuvinte cheie: Familie ; Divorț ; Seini, Protopopiatul (România) ; Sec. 19 ; Family ; Divorce ; Seini, archpriestship (Romania) ; 19th c.


2851. Ciocîltan, Alexandru. Sigismund of Luxemburg and Walachian Câmpulung. In: A century in the history of Transylvania: The Later Crusades, Humanism, Church Union and Social Mobility at the End of the Middle Ages (1387-1490), Cluj-Napoca, 2008, p. 45-53. Cuvinte cheie: Sigismund de Luxemburg, Rege al Ungariei ; Câmpulung Muscel, Orașul (România) ; Sec. 15 ; Sigismund, Holy Roman Emperor ; Câmpulung Muscel, city (Romania) ; 15th c.


2852. Ciocîltan, Alexandru. Tătarii din Dobrogea în însemnările lui Martin Gruneweg (Tatars of Dobrogea in the notes of Martin Gruneweg). In: Moștenirea istorică a tătarilor. Vol. 1, București, 2010, p. 199-206. Cuvinte cheie: Tătari ; Dobrogea (România) ; Descrieri de călătorie ; Sec. 16 ; Tatars ; Dobruja (Romania) ; Travelers' writings ; 16th c.


2853. Ciocîltan, Alexandru. Vizitația arhiepiscopului de Sofia Petru Bogdan Baksic în Țara Românească (1667) (Visit of archbishop of Sofia Petru Bogdan Baksic in Wallachia (1667)). In: Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 179-190. Cuvinte cheie: Episcopi ; Bulgaria ; Baksic, Petru Bogdan ; Vizite pastorale ; Țara Românească ; 1667 ; Bishops ; Bulgaria ; Baksic, Petru Bogdan ; Visitations, Ecclesiastical ; Wallachia ; 1667.


2854. Ciocîltan, Alexandru. Walachian Câmpulung between Sigismund of Luxemburg and the Ottomans. In: Worlds in change: church union and crusading in the fourteenth and fifteenth centuries, Cluj-Napoca, 2009, p. 157-166. Cuvinte cheie: Câmpulung Muscel, Orașul (România) ; Istorie ; Sec. 15 ; Țara Românească ; Istorie ; Sec. 15 ; Sigismund de Luxemburg, Rege al Ungariei ; Wallachia ; History ; Câmpulung Muscel, city (Romania).


2855. Ciocîltan, Virgil. Bazele alianței otomano-genoveze din 1352 (The basis ofthe Ottoman-Genoese alliance from 1352). In: Marea Neagră. Puteri maritime - puteri terestre (sec. XIII-XVIII), București, 2006, p. 102-121. Cuvinte cheie: Imperiul Otoman ; Alianțe politico-militare ; Veneția, Orașul (Italia) ; 1352.


2856. Ciocîltan, Virgil. Chestiunea Strâmtorilor după bătălia de la Ankara (1402-1413) (The Straits issue after the Ankara battle (1402-1413)). In: Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin și Occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, Brăila, 2008, p. 563-586. Cuvinte cheie: Bătălii ; Ankara, Orașul (Turcia) ; Strâmtori (Turcia) ; 1402-1413.


2857. Ciocîltan, Virgil. Evoluția semantică a etnonimului tatar (The semantic evolution of the Tatar ethnonym). In: Moștenirea istorică a tătarilor. Vol. 1, București, 2010, p. 23-28. Cuvinte cheie: Tătari ; Etnonime ; Tatars ; Ethnonyms.


2858. Ciocîltan, Virgil. Fațete ale societății românești în Primul Război Mondial oglindite de însemnările unui soldat german (Aspects of the Romanian society during World War I reflected by a German soldier's notes). In: Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cândea, Brăila, 2009, p. 575-582. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; România ; Militari ; Germani ; Memorii ; World War I (1914-1918) ; Romanians ; Soldiers ; Germans ; Memoirs.


2859. Ciocîltan, Virgil. Pe drumul lung al Europei medievale spre unire: oameni, idei, atitudini la sinodul ecumenic din Ferrara-Florența (1438-1445) (On the long road of medieval Europe to the union: people, ideas, attitudes at the eccumenic synod of Ferrara-Florence (1438-1445)). In: Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 105-118. Cuvinte cheie: Biserica catolică ; Concilii și sinoade ; Sec. 15 ; Catholic Church ; Councils & synods ; 15th c.


2860. Ciocoiței, Mihaela-Elena. Nicolae Milescu Spătarul - Călătoria unei stele spre Orient (Nicolae Milescu Spătarul - The voyage of a star to the East). In: Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii, București : Brăila, 2009, p. 527-542. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Milescu, Nicolae ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae.


2861. Ciocoiței, Mihaela Elena. Viziunea lui Dimitrie Cantemir despre monarhul din perioada Renașterii. Studiu de caz: Ștefan cel Mare (Dimitrie Cantemir on the monarch in the Renaissance time: A case study: Stephen the Great). In: Ștefan cel Mare și epoca sa. Culegere de studii, București, 2007, p. 122-144. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Cantemir, Dimitrie ; Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei.


2862. Ciocoiței, Mihaela-Elena. Viziunea lui Dimitrie Cantemir despre monarhul din perioada renașterii. Studiu de caz: Ștefan cel Mare (Dimitrie Cantemir on the monarch in the Renaissance time. A case study: Stephen the Great). In: Ștefan cel Mare și epoca sa, București, 2007, p. 122-144. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Cantemir, Dimitrie ; Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei ; Historians ; Romania ; Cantemir, Dimitrie ; Stephen the Great, Domnitor of Moldavia.


2863. Cioflan Teodor. Gheorghe Tatarescu si Conferinta de Pace de la Paris (1946-1947) (Gheorghe Tatarescu et la Conférence de Paix de Paris). In: Diplomatii si diplomati romani, Focsani, 2002, vol. II, p. 505-536. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2864. Cioflanca Adrian. Nationalism si parohialism in competitie. Note pe marginea dezbaterilor politice privind unirea Principatelor Romane (Notes sur les débats politiques concernant l'Union des Principautés Roumaines). In: Varstele Unirii, Iasi, 2001, p. 109-134. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Unire (1859).


2865. Cioflanca Adrian. Tentatii neopopuliste in Europa de Est (Tentations néopopulistes dans l'Europe de l'Est). In: Globalism si dileme identitare, Iasi, 2002, p. 192-206. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


2866. Cioflâncă, Adrian. A "grammar of exculpation" in communist historiography: distortion of the history of the Holocaust under Ceaușescu. In: Cultură politică și politici culturale, Iași, 2005, p. 245-262. Cuvinte cheie: Evrei -- Exterminare (1939-1945) ; Istoriografie ; România ; 1965-1989.


2867. Cioflâncă, Adrian. Pentru o genealogie culturală a modelului propagandistic comunist (For a cultural genealogy of the communist propaganda pattern). In: In medias res. Studii de istorie culturală, Iași, 2007, p. 159-191. Cuvinte cheie: Propagandă comunistă ; Istorie ; Communist propaganda ; History.


2868. Cioflâncă, Ioana. Aspecte ale modei feminine din veacul XIX (Aspets of the women's fashion in the 19thc.). In: In medias res. Studii de istorie culturală, Iași, 2007, p. 65-75. Cuvinte cheie: Femei ; Modă ; Sec. 19 ; Women ; Fashion ; 19th c.


2869. Ciofoaia, Vasile ; Repanovici, Angela ; Curtu, Ioan ; Stancu, Mariana. Epopeea lemnului în structura navelor (The wood in the ships' structure). In: Hermeneutica Historiae et Philosophiae Technicae. Liber 3, Brașov, 2005, p. 105-114. Cuvinte cheie: Lemn ; Marină.


2870. Ciofu Valerian L. Cateva medalii mai putin cunoscute privind istoria Basarabiei (Quelques médailles peu connues concernant l'histoire de la Bessarabie). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 24-26 septembrie 2002, Bucuresti, 2003, p. 265-270. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Medalistica ; Insigne ; Decoratii.


2871. Ciofu, Valerian L. Dimitrie Cantemir în medalii (Dimitrie Cantemir in medals). In: Simpozion de numismatică organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ștefan cel Mare, București, 2007, p. 241-250. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Cantemir, Dimitrie ; Medalii ; Historians ; Romania ; Cantemir, Dimitrie ; Medals.


2872. Ciofu Valerian L. Medalii privind istoria Moldovei in secolele XVII-XVIII (Médailles concernant l'histoire de la Moldavie aux XVIIe-XVIIIe siècle). In: Simpozion de numismatica. Chisinau, 28-30 mai 2000, Bucuresti, 2001, p. 217-235. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Medalistica ; Insigne ; Decoratii.


2873. Ciofu, Valerian L. ; Dimulescu, Alexandra. O distincție bisericească și sigiliile Episcopiei Cetății Albe-Ismail (A church distinction and the seals of the Diocese of Cetatea Albă-Ismail). In: Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), București, 2005, p. 217-225. Cuvinte cheie: Steme ; Biserica ortodoxă ; România.


2874. Ciolpan, Vasile. Memorii - fragmente (Memories - fragments). In: Maramureș vatră de istorie milenară. V, Cluj-Napoca, 2004, p. 531-544. Cuvinte cheie: Ciolpan, Vasile ; Memorii.


2875. Cionchin, Afrodita Carmen. Forme de integrare a comunității române din Italia (Integration forms of the Romanian community from Italy). In: Românii din afara granițelor țării: coordonate istorice și naționale în cadrul european, Iași, 2007, p. 213-221. Cuvinte cheie: Diaspora română ; Italia ; Diaspora -- Romanians ; Italy.


2876. Cionchin, Afrodita Carmen. Memorie și confesiune în literatura trestină din secolul XX (Memory and confession in the Trieste literature in the 20th c.). In: Cultura memoriei în Europa Centrală, Timișoara, 2005, p. 21-44. Cuvinte cheie: Literatură ; Filosofia istoriei ; Memorie ; Trieste, Orașul (Italia).


2877. Cionchin, Afrodita Carmen. Stema Moldovei istorice - mit și realitate (Coat of arms of the historical Moldavia - myth and reality). In: Românii din afara granițelor Țării. Iași - Chișinău: legături istorice, Iași, 2008, p. 23-54. Cuvinte cheie: Moldova (România) ; Steme ; Sec. 13-20 ; Moldavia (Romania) ; Coats of Weaponry ; 13th-20th c.


2878. Cionchin, Ionel. Eftimie Murgu, "Zeul și Apostolul românilor" (Eftimie Murgu, "The God and Apostle of the Romanians"). In: Eftimie Murgu. Erudiție și faptă, Timișoara, 2009, p. 82-87. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Murgu, Eftimie ; Personalities -- Politics ; Romania ; Murgu, Eftimie.


2879. Cionchin, Ionel. Iancu Corvin de Hunedoara a mărit gloria "valachilor din care se și născuse" (Iancu Corvin de Hunedoara increased the glory of the "Vlachs he descended from"). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 55-60. Cuvinte cheie: Iancu de Hunedoara.


2880. Ciongradi, Carmen. Ein Weihaltar für Nemesis aus Sarmizegetusa. In: Studia Historiae et Religionis Daco-Romanae. In honorem Silvii Sanie, București, 2006, p. 269-275. Cuvinte cheie: Inscripții ; Sarmizegetusa ; Sec. 3 p. Chr. ; Inscriptions ; Sarmizegetusa ; 3rd c. AD.


2881. Ciongradi Carmen. Grabmonumente der ersten Generation der Munizipalaristokratie in Sarmizegetusa. In: Epigraphica II, Debrecen, 2004, p. 269-274. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Epigrafie ; Epigrafie antica.


2882. Ciongradi, Carmen. Inschriften von Handwerkern in Dakien. Inschrift und Inschriftträger als Werbeschild? In: Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistrița-Cluj Napoca, 2006, p. 361-366. Cuvinte cheie: Epigrafie ; Dacia Romană.


2883. Ciongradi Carmen. Über die Typologie und Chronologie der Grabmedaillons in Apulum und Micia. In: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 398-405. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Cultura ; Religie.


2884. Ciongradi, Carmen ; Cociș, Sorin ; Ursuțiu, Adrian. O stelă funerară de la Alburnus Maior (A funerary stele from Alburnus Maior). In: Corona Laurea, Târgoviște, 2005, p. 159-166. Cuvinte cheie: Epigrafie ; Monumente funerare ; Roșia Montană, Comuna (România).


2885. Ciongradi, Carmen ; Voișian, Valentin ; Bota, Emilian. Eine pyramidale Bekrönung von Dacia Porolissensis. In: Studia historica et archaeologica in honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010. Cuvinte cheie: Monumente funerare ; Dacia Romană ; Funeral monuments ; Roman Dacia.


2886. Ciopraga Constantin. Erotikon: Eminescu - Veronica Micle. In: Omagiu Acad. Zoe Dumitrescu-Busulenga la 80 de ani, Bucuresti, 2001, p. 45-56. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; EMINESCU MIHAI (1850-1889).


2887. Ciorba, Ioan. Conjunctură meteorologică și foamete în Transilvania între anii 1813-1817 (Meteorologic conditions and starvation in Transylvania between 1813-1817). In: In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2006, p. 179-197. Cuvinte cheie: Climatologie ; Foamete ; Transilvania (România) ; 1813-1817.


2888. Ciorbea Valentin. "Afacerea Hallier" in dezbaterile parlamentare si presa vremii ("L'Affaire Hallier" dans les débats parlementaires et dans la presse de l'époque). In: Istoria - o meditatie asupra trecutului, Iasi, 2001, p. 341-350. Cuvinte cheie: Romania ; Transilvania ; Banat ; Bucovina ; Epoca moderna ; Politica interna.


2889. Ciorbea Valentin. Aspecte privind problema reparatiilor in Drobrogea la sfarsitul primului razboi mondial = Aspects concernant le probleme des réparations en Dobroudja a la fin de la premiere guerre mondiale. In: Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focsani, 1999, p. 356-362. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


2890. Ciorbea, Valentin. Canalul Dunăre-Marea Neagră - o construcție realizată în "ritm militar" (The Danbe- Black Sea canal - a construction in "military rhythm"). In: Canalul Dunăre-Marea Neagră între istorie, actualitate și perspective, Constanța, 2008, p. 216-227. Cuvinte cheie: Canalul Dunăre-Marea Neagră (România) ; 1975-1984 ; Danube-Black Sea Canal (Romania) ; 1975-1984.


2891. Ciorbea Valentin. Constanta, Publius Ovidius Naso e di rapporti romeno-italiani (La seconda metà el XIX - esimo secolo - l'inizio del XXI - esimo secolo). In: Istorie si diplomatie in relatiile internationale, Constanta, 2003, p. 383-395. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2892. Ciorbea, Valentin. Cu privire la evoluția frontierei dobrogene româno-bulgare (About the evolution of the Romania - Bulgaria frontier in Dobrudja). In: In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor și a relațiilor internaționale, Iași, 2007, p. 505-513. Cuvinte cheie: România ; Frontiere ; Bulgaria ; Sec. 19-20 ; Romania ; Frontiers ; 19th-20th c.


2893. Ciorbea Valentin. Cu privire la rolul si evolutia artileriei de coasta intre anii 1920-1960 (Du rôle et de l'évolution de l'artilerie des côtes). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Constanta, 2001, p. 161-171. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Armata.


2894. Ciorbea, Valentin. Dobrogea în geopolitica României și a Europei la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. XX (Dobrudja in Romania's and Europe's geopolitics at the end of the 19th c. and the beginning of the20th c.). In: Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european, Constanța, 2008, p. 217-231. Cuvinte cheie: Geopolitică ; Dobrogea (România) ; Sec. 19-20.


2895. Ciorbea, Valentin. Informații despre tătari în opera lui Marin Ionescu-Dobrogianu (Data about Tatars in the work of Marin Ionescu-Dobrogianu). In: Tătarii în istoria românilor. Vol. II, Constanța, 2005, p. 49-54. Cuvinte cheie: Istorici ; Militari ; România ; Ionescu-Dobrogianu, Marin ; Tătari ; Dobrogea (România) ; Sec. 19-20.


2896. Ciorbea Valentin. The Port of Constanta: 125 Years of Romanian Administration: 1878-2003. In: Studii istorice dobrogene, Constanta, 2003, p. 114-134. Cuvinte cheie: Romania ; Judete ; Localitati ; Constanta.


2897. Ciorbea, Valentin. The port of Constantza: 125 years of romanian administration: 1878-2003. In: Studii istorice dobrogene, Constanța, 2003, p. 114-134. Cuvinte cheie: Administrație ; Porturi ; Constanța, Orașul (România) ; 1878-2003.


2898. Ciorbea Valentin. Preocupari privind dotarea marinei militare cu o noua nava-scoala (1914-1938) (Intérêts d'équiper la marine militaire d'une nouvelle navire-école). In: Structuri politice in secolul XX, Bucuresti, 2000, p. 247-260. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Armata.


2899. Ciorbea, Valentin. Repere istorice privind relațiile americano-sovietice (22 iunie 1941-decembrie 1942) (Historical framework of the American-Soviet relations (June 22, 1941- December 1942)). In: Paradigmele istoriei. Vol. 1, Iași, 2009, p. 483-494. Cuvinte cheie: Statele Unite ale Americii ; Relații externe ; U. R. S. S. ; 1941-1942 ; United States of America ; Foreign policy ; Soviet Union ; 1941-1942.


2900. Ciorbea Valentin. Turco-tatarii in Dobrogea interbelica (Les Turco-tatars en Dobroudja à l'entre-deux-guerres). In: Tatarii in istoria romanilor, Constanta, 2004, p. 53-60. Cuvinte cheie: Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


2901. Ciorbea, Valentin ; Cojocaru, Marius-George. Ceaușescu și canalul Dunărea-Marea Neagră: de la decizia politică la inaugurare (Ceaușescu and the Danube- Black Sea canal: from political decision to opening). In: Canalul Dunăre-Marea Neagră între istorie, actualitate și perspective, Constanța, 2008, p. 133-147. Cuvinte cheie: Canalul Dunăre-Marea Neagră (România) ; 1975-1984 ; Danube-Black Sea Canal (Romania) ; 1975-1984.


2902. Ciorbea, Valentin ; Culicea, Gelu. Dobrogea în scrierile lui N. Iorga deținute de Biblioteca Județeană "Ioan N. Roman" din Constanța (Dobrudja in Nicolae Iorga's writings from the County Library "Ioan N. Roman" from Constanța). In: Nicolae Iorga 1871-1940. Studii ș i documente. Vol. 9, București, 2009, p. 145-168. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Iorga, Nicolae ; Historians ; România ; Iorga, Nicolae.


2903. Cioroianu Adrian. Ante mare, undae. Istorie si politica: strategii de legitimare ale Conducatorului = Histoire et politique. Stratégies de légitimation du Dirigeant. In: Timpul istoriei II. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucuresti, 1998, p. 359-388. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Regimul comunist ; Societate ; Politica interna.


2904. Cioroianu Adrian. Les avatars d'une <> - un regard sur l'historiographie roumaine récente. In: Nation and National Ideology. Past, Present and Prospects, Bucuresti, 2002, p. 352-376. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie.


2905. Cioroianu Adrian. Biserica Ortodoxa Romana intre traditie si compromis - anul 1945 (L'Église Orthodoxe Roumaine - entre tradition et compromis). In: Studii de istoria bisericii, Bucuresti, 2000, p. 27-42. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Biserica ; Religie.


2906. Cioroianu Adrian. Conducatorul si istoria - forme politice de a face si de a scrie istoria nationala (Le dirigeant et l'histoire - formes politiques de faire et d'écrire l'histoire nationale). In: Istorie si ideologie, Bucuresti, 2002, p. 267-276. Cuvinte cheie: Istorie ; Teorie ; Istorie ; Metodologie ; Istorie ; Alte stiinte.


2907. Cioroianu Adrian. Dilemele mimetismului istoric. Episodul "Analelor Romano-Sovietice" (1946-1963) (Les dilemmes du mimétisme historique. L'épisode "Annales roumaines-soviétiques"). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 591-610. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Epoca contemporana.


2908. Cioroianu, Adrian. Tinerii în regimul comunist. De la Dej la Ceaușescu (Young people in the communist regime. From Dej to Ceaușescu). In: Școala memoriei 2005. Prelegeri și discuții de la a VIII-a ediție a Școlii de Vară de la Sighet (11-18 iulie 2005), București, 2005, p. 157-178. Cuvinte cheie: Tineri ; Comunism ; România.


2909. Cioroianu, Adrian. "Videologia" lui Nicolae Ceaușescu. Conducătorul și obsesia autoportretului (The "Videology" of Nicolae Ceaușescu. The leader and the self portrait obssession). In: Comunism și represiune în România, Iași, 2006, p. 251-265. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Ceaușescu, Nicolae.


2910. Cioromele, Petre. Dunărea - coridor logistic european (The Danube - European logistic corridor). In: Importanța Dunării pentru NATO și Uniunea Europeană, București, 2005, p. 105-117. Cuvinte cheie: Transporturi fluviale ; Dunărea, Fluviul ; Europa.


2911. Cioromele, Petre. Managementul crizelor dunărene (The management of the Danubian crisis). In: Importanța Dunării pentru NATO și Uniunea Europeană, București, 2005, p. 147-154. Cuvinte cheie: Crize politice ; Dunărea, Fluviul.


2912. Ciortan, Ion. Cabinetul de Hărți al Bibliotecii Academiei Române (The map room of the Romanian Academy Library). In: In Honorem Gabriel Ștrempel, Satu Mare, 2006, p. 136-145. Cuvinte cheie: Hărți ; Biblioteci ; București, Orașul (România).


2913. Ciortea, Marcela. Dimitrie Cantemir și filosofia religiei. De la creștinism la islamism și retur (Dimitrie Cantemir und seine Religionsphilosophie. Vom Christentum zum Islam und zurück). In: Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte, Leipzig, 2008, p. 124-140. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Cantemir, Dimitrie.


2914. Ciortea, Marcela. Gerunziul-predicat în Divanul lui Dimitrie Cantemir (The gerund - predicate in Dimitrie Cantemir's Divan). In: Studia in honorem magistri Vasile Frățilă, Timișoara, 2005, p. 157-168. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Cantemir, Dimitrie ; Lingvistică.


2915. Ciortea, Marcela. Mântuirea Ințeleptului și pierzania Lumii păcătoase (The Redemption of the Wise Man and the perdition of the Sinful World). In: Ion Buzași 65, Cluj-Napoca, 2008, p. 153-161. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Cantemir, Dimitrie ; Historians ; Romania ; Cantemir, Dimitrie.


2916. Ciortea, Marcela ; Voiculescu, Elisabeta. Școala primară experimentală de la Blaj în corespondența privată a lui Toma Cocișiu cu Vladimir Ghidionescu (The experimental primary school from Blaj in the private correspondence between Toma Cocișiu and Vladimir Ghidionescu). In: Educația și integrarea Europeană, Sibiu, 2007, p. 299-307. Cuvinte cheie: Școli ; Blaj, Orașul (România) ; 1930-1942 ; Cocișiu, Toma ; Corespondență ; Ghidionescu, Vladimir ; Schools ; Blaj, city (Romania) ; 1930-1942 ; Cocișiu, Toma ; Correspondence ; Ghidionescu, Vladimir.


2917. Ciorteanu, Georgeta. Arme orientale (hangere) sec. XVII. Moduri diferite de abordare a restaurării și conservării (Oriental weapons (handjars) 17th c. Different restoration and preservations attempts). In: Restaurare. Știință - Artă, Brașov, 2005, p. 89-93. Cuvinte cheie: Arme albe ; Conservare și restaurare ; România.


2918. Cioșan, Florin. Motivația rezistenței anticomuniste la grupurile din zona Huedin (The motivation of the anti communist resistance of the groups from Huedin). In: Rezistența anticomunistă din Apuseni. Grupurile: "Teodor Șușman", "Capotă-Dejeu", "Cruce și Spadă". Studii de istorie orală, Cluj-Napoca, 2003, p. 119-132. Cuvinte cheie: Rezistența anticomunistă ; Huedin, Orașul (România).


2919. Cioteanu, Cristian. Noua stemă a Eparhiei Râmnicului (The new arms of Râmnic Diocese). In: Episcopia Râmnicului - 500 de ani de la înființare, Râmnicu Vâlcea, 2005, p. 608-609. Cuvinte cheie: Steme ; Râmnic, Episcopia (România).


2920. Cipaianu George. "L'impronta" europea dei romeni e della loro civiltà nei secoli XVIII-XX. Opzioni intellettuali e modernizzazione culturale e politica. In: Romania-Italia-Europa. Storia, politica, economia e relazioni internazionali, Cosenza, 2003, p. 63-75. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Societate ; Politica interna.


2921. Cipaianu George. Roumains et française sur le front de Roumanie =. In: La présence française en Roumanie pendant la Grande Guerre (1914-1918), Cluj-Napoca, 1997, p. 81-104. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


2922. Cipaianu George ; Ciupea Ioan. Soviet Attempts at Destabilizing Romania during the "Dynastic Crisis" 1928-1930. In: Romanian and British Historians on the Contemporary History of Romania, Cluj-Napoca, 2000, p. 17-29. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Politica interna ; Administratie.


2923. Cipaianu George ; Iancu Gheorghe. Die Minderheiten in Rumänien der Zwischenkriegzeit und der Völkerbund =. In: Interethnische und Zivilisations - beziehungen im siebenbürgischen Raum, Cluj, 1996, p. 272-290. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Minoritati nationale & grupuri etnice.


2924. Cipăianu, Gheorghe. Il modello ceaușista nel regime politico comunista rumeno. In: Comunismo e comunismi. Il modello rumeno, Cluj-Napoca, 2005, p. 27-39. Cuvinte cheie: România ; Situație politică ; 1965-1989.


2925. Cipăianu, Gheorghe. Opțiunea occidentală a românilor (secolele 18-20) (The Romanins Occidental option (18th -20 th. c)). In: Călători români în occident, Cluj-Napoca, 2004, p. 37-46. Cuvinte cheie: Călători români ; Europa ; Sec. 18-20.


2926. Cipăianu, Gheorghe ; Iancu, Gheorghe. La Romania e gli armistizi del 1917 e del 1918 (Focșani, Belgrado). In: Războiul și societatea în secolul XX - Guerra e societa nel XX secolo, Cluj-Napoca - Roma, 2007, p. 92-105. Cuvinte cheie: Armistiții ; România ; Război mondial (1914-1918).


2927. Cipu, Ioan. Preotul-paroh Paul Tempea din Toracu Mare (160 de ani de la naștere) (Priest Paul Templea from Toracu Mare ( 16o years since his birth)). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 113-119. Cuvinte cheie: Preoți ; Toracu Mare, Satul (Serbia) ; Tempea, Paul.


2928. Cipu, Ioan. Torăceanul Ion Negru (Niță Bălan) despre colonizările maghiare în Banat, pe anul 1900 (Ion Negru (Niță Bălan) about the Magyar colonizations in Banat, in 1900). In: Oameni de seamă ai Banatului - Un pas spre Europa, Timișoara, 2005, p. 170-173. Cuvinte cheie: Colonizare ; Maghiari ; Banat (România) ; 1900.


2929. Circovic, Svetlana. Jedan vlaški običaj među srbima (A Vlachian custom among the Serbians). In: Banatul, trecut istoric și cultural, Timișoara-Novi Sad-Reșița, 2005, p. 288-295. Cuvinte cheie: Români ; Serbia ; Etnografie.


2930. Cismas Susana Carmen. Impactul factorilor de educatie si mediu asupra personalitatilor de geniu (Exemplificari W. Reymont si L. Rebreanu) (L'impact des facteurs d'éducation sur les personnalités de génie). In: Studii si cercetari din domeniul stiintelor socio-umane, Cluj-Napoca, 2002, vol. IX, p. 327-334. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant.


2931. Cistelecan, Al. Dinspre cerchiști spre optzeciști, cu Cornel Regman (Cornel Regman about the 80's generation). In: Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, Cluj-Napoca, 2009, p. 176-183. Cuvinte cheie: Critici ; România ; Regman, Cornel ; Critics ; Romania ; Regman, Cornel.


2932. Citirigă, Daniel ; Anghel, Florin. Fighting the odds: dynastic projects of the Romanian Monarchy during the interwar. In: Espańa y Rumania. De las Monarquías Autoritarias a la Democracia (Siglos XIV-XX). Spania și România. De la monarhia autoritară la democrație (secolele XIV-XX), Târgoviște, 2009, p. 171-190. Cuvinte cheie: Case regale ; România ; Royal families ; Romania.


2933. Citterio Elia. Nicodemo Aghiorita traduttore? Nuove piste di ricerca. In: Omagiu Virgil Candea la 75 de ani, Bucuresti, 2002, vol. I, p. 163-168. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte filologice ; Istoria literaturii.


2934. Ciubancan Vasile T. Evolutia invatamantului clujean in perioada interbelica. Disolutia invatamantului primar cu limba de predare romana, in municipiul Cluj, sub ocupatia Ungariei 13 septembrie 1940-12 octombrie 1944 (L'évolution de l'enseignement de Cluj dans la période de l'entre-deux-guerres. La dissolution de l'enseignement primaire en roumain dans la ville de Cluj, sous l'occupation de la Hongrie le 19 septembre 1940-le 12 octobre 1944). In: 80 de ani de administratie romaneasca la Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 1999, vol. I -, p. 135-140; 160-188. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


2935. Ciubancan Vasile T. Populatia municipiului Cluj si evolutia ei in perioada interbelica. Populatia municipiului Cluj sub impactul Dictatului de la Viena si a ocupatiei Ungariei (13 septembrie 1940 - 12 octombrie 1944). Studiu critic. Vol. I-II (La population de la ville Cluj et son évolution dans la période de l'entre-deux-guerres. La population de Cluj sous l'impacte du Diktat de Vienne et le l'occupation de la Hongrie). In: 80 de ani de administratie romaneasca la Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 1999, p. 97-99; 137-159. Cuvinte cheie: Romania ; Stiinte auxiliare ; Demografie ; Statistica ; Epidemii ; Calamitati ; Habitat.


2936. Ciubăncan, Vasile. Personalitatea episcopului auxiliar dr. Ioan Suciu - martir al Bisericii Române Unite cu Roma (Personality of assistant bishop Ioan Suciu, PhD - a martyr of the Greek Catholic Church). In: Biserica Română Unită (Greco-Catolică). 60 de ani de la desființare, Cluj-Napoca, 2009, p. 39-58. Cuvinte cheie: Episcopi ; România ; Suciu, Ioan ; 1940-1944 ; Bishops ; Romania ; Suciu, Ioan ; 1940-1944.


2937. Ciubăncan, Vasile T. Populația județului Maramureș din aprilie 1940 și la recensământul ungar al populației de la 31 ianuarie 1941 (The population of Maramureș in April 1940 and in the Hungarian census on January 31st,1941). In: Maramureș vatră de istorie milenară. V, Cluj-Napoca, 2004, p. 217-244. Cuvinte cheie: Populație ; Maramureș, Județul (România) ; 1940 ; Recensământ ; Ungaria ; 1941.


2938. Ciubota Viorel. Noi date despre structura etnica si confesionala a populatiei din bazinul Tisei Superioare in a doua jumatate a veacului al XVIII-lea / Neue Daten über die ethnische Struktur der Bevölkerung im Oberen Theijßbecken in der zweiten Hälffe des 18. Jahrhundert. In: Cultura materiala si spirituala din Bazinul Tisei Superioare, Satu Mare, 2003, p. 33-45. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Regimul habsburgic ; Regimul fanariot ; Societate ; Economie.


2939. Ciubota Viorel. O vizita canonica in comitatul Ugocea a episcopului catolic de Eger in anul 1748 = Une visite canonique dans le comitat d'Ugocea de l'éveque catholique d'Eger en 1748. In: Relatii romano-ucrainene. Istorie si contemporaneitate, Satu Mare, 1999, p. 281-290. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca medie ; Istoria bisericii ; Istoria religiilor.


2940. Ciubota Viorel. Revolutia romana din anul 1848 in partile satmarene (La révolution roumaine de 1848 dans les pays de Satu Mare). In: Societate si civilizatie, Targu-Mures, 2002, p. 227-235. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Revolutie (1848).


2941. Ciubotaru Mircea. La o noua aniversare (A un nouvel anniversaire). In: In honorem Ioan Caprosu, Iasi, 2002, p. 7-11. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; CAPROSU IOAN (n. 1934).


2942. Ciubotaru, Nicolae. Repere istoriografice privind mișcarea națională în teritoriile românești aflate sub ocupație străină (secolul al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea) (Historiographic framework about the national movement in the Romanian territories under foreign occupation (19th c.-20th c.)). In: Românii din afara granițelor țării. Evoluție istorică și situație prezentă în contextul integrării României în Uniunea Europeană, Iași, 2006, p. 105-123. Cuvinte cheie: Mișcări naționale ; România ; Sec. 19-20 ; Istoriografie.


2943. Ciubotaru, Nicolae. Rolul presei românești în propagarea idealurilor naționale (The role of the Romanian press in the propagation of the national ideals). In: Românii din afara granițelor Țării. Iași - Chișinău: legături istorice, Iași, 2008, p. 409-435. Cuvinte cheie: Presă ; Români ; Basarabia ; 1847-1917 ; Press ; Romanians ; Bessarabia ; 1847-1917.


2944. Ciubotaru Stefania. Regina Maria - "Mama Ranitilor" - pe frontul din Moldova (La Reine Maria - "Mère des belssés" - sur le font de Moldavie). In: Studii si articole de istoria artei. Muzeul National Cotroceni, Bucuresti, 2001, p. 251-261. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


2945. Ciubotaru, Ștefania. Timpul liber la curtea Regelui Mihai (Leisure at King Michael's Court). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 196-209. Cuvinte cheie: Mihai I, Rege al României ; Michael I of Romania.


2946. Ciubotaru, Vasile. Instaurarea regimului comunist și drama generalilor români (1944-1964) (The beginning of the communist regime and the drama of the Romanin generals (1944-1964)). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 2, Iași, 2010, p. 335-365. Cuvinte cheie: România ; Istorie militară ; Armată ; Persecuții politice ; 1944-1964 ; Romania ; Military history ; Army ; Political persecution ; 1944-1964.


2947. Ciubotă, Viorel. Dimitrie Ivașco. Un cărturar român puțin cunoscut (Dimitrie Ivașco. A less known Romanian scholar). In: In Honorem Gabriel Ștrempel, Satu Mare, 2006, p. 146-153. Cuvinte cheie: Teologi ; România ; Ivașco, Dimitrie.


2948. Ciuca Marcel-Dumitru. Operatiunea "Autonomus". Dosarul parasutistilor englezi capturati in noaptea de 21/22 decembrie 1943 (L'opération "Autonomus". Le dessier des parachutistes anglais capturés). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, Bucuresti, 2003, p. 136-167. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2949. Ciucanu Corneliu. Alegerile parlamentare din 1937 = Les élections parlementaires de 1937. In: Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focsani, 1999, p. 517-531. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Politica interna ; Administratie.


2950. Ciucanu, Corneliu. Descendenții unor familii princiare românești și dreapta interbelică (The descendants of some Romanian princely families an the interwar right wing). In: Paradigmele istoriei. Vol. 1, Iași, 2009, p. 363-378. Cuvinte cheie: Mișcarea legionară ; România ; Iron Guard ; Romania.


2951. Ciucanu, Corneliu. Iași, iunie 1917: Modificarea Constituției - un prim pas pe calea marilor reforme (Jassy, June 1917: changing the Constitution - the first step on the way of the great reforms). In: Convergențe istorice și geopolitice, Iași, 2009, p. 129-135. Cuvinte cheie: Constituție ; România ; 1917 ; Constitutions ; Romania ; 1917.


2952. Ciucanu, Corneliu. Nae Ionescu și "Noua Generație": intelectualul și tentația politicului (Nae Ionescu and the "New Generation": the intellectual and the temptation of politics). In: 1940. Omagiu Profesorului Ioan Scurtu. Vol. 1, Iași, 2010, p. 321-341. Cuvinte cheie: Filosofi ; România ; Ionescu, Nae ; Philosophers ; Romania ; Ionescu, Nae.


2953. Ciucanu Corneliu ; Onisor Daniel. Alegerile din 20 decembrie 1937 in Iasi (Les élections du 20 décembre 1937 ŕ Iasi). In: Omagiu istoricului Dan Berindei, Focsani, 2001, p. 356-363. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica ; Politica interna ; Administratie.


2954. Ciucanu Corneliu ; Onisor Daniel. Deteriorarea raporturilor romano-iugoslave. Un Raport al Serviciilor Secrete romanesti din 25 iunie 1949 (La dégradation des rapports roumaino-yougoslaves. Un rapport des Services Secrets roumains du 25 juin 1949). In: Omagiu istoricului Dan Berindei, Focsani, 2001, p. 525-549. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2955. Ciucă, Ioana Ruxandra. Istoriile lui Timaios din Tauromenium și literatura paradoxografică elenistică (The histories of Timaios from Tauromenium and the paradoxogrphic Hellenistic literature). In: I. Fischer. In memoriam. Omagiul foștilor colegi și discipoli, București, 2004, p. 94-102. Cuvinte cheie: Geografi ; Grecia antică ; Timaios din Tauromenium.


2956. Ciucă, Marcel-Dumitru. Operațiunea "Autonomus". Dosarul parașutiștilor englezi capturați în noaptea de 21/22 decembrie 1943 (The "Autonomus" operation. The file of the English paratroopers captured in the night of Dcember 21/22, 1943). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe, București, 2003, p. 136-167. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; România ; Englezi ; 1943.


2957. Ciucă, Marian. Despre traducătorul versiunii latine a Cronicii lui Miron Costin (About the translator into Latin of Miron Costin's Chronicle). In: I. Fischer. In memoriam. Omagiul foștilor colegi și discipoli, București, 2004, p. 103-123. Cuvinte cheie: Istorici ; România ; Costin, Miron ; Scrieri istorice ; Limba latină ; Traducători.


2958. Ciucă, Marian. Traducerea latină a cronicii lui Miron Costin și relațiile ei cu manuscrisele românești. Studiu stematic (The Latin translation of Miron Costin's Chronicle related to the Romanian manuscripts. A stemmatics study ). In: Ianva. Lumea greco-romană în studii și articole, București, 2009, p. 148-171. Cuvinte cheie: Manuscrise ; România ; Sec. 17-18 ; Istorici ; România ; Costin, Miron ; Manuscripts ; Romania ; 17th-18th c. ; Historians ; Romania ; Costin, Miron.


2959. Ciucă, Valentin. Petru Comarnescu - Comisarul bunei credințe.. (Petru Comarnescu - the Commissary of good will ). In: Românii din afara granițelor țării. Istorie, cultură, spiritualitate, Iași, 2010, p. 321-325. Cuvinte cheie: Personalități culturale ; Comarnescu, Petru ; Personalities -- Culture ; Comarnescu, Petru.


2960. Ciuceanu, Radu. Craiova în vâltoarea anului 1944 (Craiova in the turmoil of 1944). In: Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Național. Cercetare. Valorificare, Craiova, 2008, p. 87-100. Cuvinte cheie: Craiova, Orașul (România).


2961. Ciuceanu Radu. Curriculum vitae. In: Un om si o viata, Bucuresti, 2003, p. 405-410. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; CIUCEANU RADU (n. 1928).


2962. Ciuceanu Radu. Rolul Armatei Romane in zadarnicirea planurilor de cucerire maghiaro-ucrainene a Maramuresului in vara lui 1919 = La rôle de l'Armée Roumaine dans l'anéantissement des plans magyaro-ukrainéins de conquete du Maramures l'été de 1919. In: Relatii romano-ucrainene. Istorie si contemporaneitate, Satu Mare, 1999, p. p. 297-300. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


2963. Ciuchea, Elena-Mirela. Constantin Argetoianu - memorialist (Constantin Argetoianu -memorialist). In: Istorie și contemporaneitate. Profesorului Ion I. Solcanu la a 65-a aniversare, Iași, 2008, p. 291-315. Cuvinte cheie: Personalități politice ; România ; Argetoianu, Constantin ; Memorialistică.


2964. Ciuchindel, Luminița. Le mirage du Constantinople dans les récits de croisade et de pélerinage du Moyen Âge. In: Vers l'Orient européen: Voyages et images. Pays roumains, Bulgarie, Gréce, Constantinople, București, 2009, p. 21-30. Cuvinte cheie: Descrieri de călătorie ; Constantinopol, Orașul (Turcia) ; Epoca medievală ; Travelers' writings ; Constantinople, city (Turkey) ; Middle Ages.


2965. Ciuciu, Anca ; Florian, Alexandru. Pogromul de la București. Oameni și locuri (The Bucharest pogrome. People and places). In: Violență și teroare în istoria recentă a României, București, 2006, p. 86-113. Cuvinte cheie: Antisemitism ; București, Orașul (România) ; 1941.


2966. Ciuciu, Anca Aurelia. Copiii holocaustului: orfanii din Transnistria (The Holocaust children: orphans of Transnistria). In: Holocaustul la periferie. Persecutarea și nimicirea evreilor în România și Transnistria în 1940-1944, Chișinău, 2010, p. 285-295; In lb. germană, in: Holocaust an der Peripherie. Judenpolitik und Judenmord in Rumänien und Transnistrien 1940-1944, Berlin, 2009, p. 187-193. Cuvinte cheie: Evrei -- Exterminare (1939-1945) ; Transnistria.


2967. Ciuciu, Bogdan. Iubiri imposibile în familia regală (Impossible love stories in the Royal family. Vol.3). In: Romanitate, Românitate, Universalitate. Vol. III, București, 2004, p. 127-133. Cuvinte cheie: Monarhie ; România ; Sec. 19-20.


2968. Ciugudean Daniela. Capsulele de sigilii romane de la Apulum = Les capsules de sceaux romains d'Apulum. In: Civilizatia romana in Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 130-137. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Dacia romana ; Societate ; Economie.


2969. Ciugudean, Daniela. Problematica restaurării materialelor arheologice descoperite în necropola de la Apullum (Alba Iulia - stația OMV) (The restoration of the materials found at the necropolis from Apullum (Alba-Iulia - OMV station)). In: Restaurare. Știință - Artă, Brașov, 2005, p. 136-143. Cuvinte cheie: Artefacte (arheologie) ; Conservare și restaurare ; Alba Iulia, Orașul (România).


2970. Ciugudean Daniela ; Ciugudean Horia. A Roman Military Grave at Apulum. In: Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire, Alba Iulia, 2000, p. 202-216. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca antica ; Epoca romana ; Colonizare ; Romanizare.


2971. Ciugudean Horia. Betrachtungen zum Ende der Wietenberg-Kultur =. In: Transsilvanica. Gedenkschrift für Kurt Horedt. Internationale Archäologie. Studia honoraria 7, Rahden, 1999, p. 107-131. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca antica ; Epoca metalelor ; Epoca bronzului.


2972. Ciugudean, Horia ; Aldea, Ioan Alexandru. Der Bronzefund von Cugir, Kr. Alba, und seine Beziehungen zu den spätbronzezeitlichen Kulturphänomenen Siebenbürgens. In: Bronzefunde aus Rumänien II, Bistrița - Cluj-Napoca, 2005, p. 95-132. Cuvinte cheie: Epoca bronzului ; Descoperiri arheologice ; Cugir, Orașul (România).


2973. Ciumara, Mircea. Deux sičcles de discordance entre la transition économique et celle alimentaire (1800-2000). In: Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Volumul VI, București, 2004, p. 55-61. Cuvinte cheie: Istorie economică ; Alimentație ; România ; Sec. 19-20.


2974. Ciupala Alin. Educatia ca premiza a emanciparii. Scolile publice romanesti pentru fete in secolul al XIX-lea (L'éducation - prémise d'évolution). In: Cum scriem istoria, Alba Iulia, 2003, p. 209-215. Cuvinte cheie: Romania ; Invatamant elementar ; Invatamant mediu.


2975. Ciupala Alin. King Carol I and the Cultural Modernisation of Romania. In: Romania and Europe, Bucuresti, 2000, p. 57-63. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Monarhie.


2976. Ciupala Alin. Un proiect inedit de doctorat francez a lui Gheorghe I. Bratianu (Un projet innédit de doctorat français de Gheorghe I. Bratianu). In: Fatetele istoriei. Existente, identitati, dinamici, Bucuresti, 2000, p. 571-576. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; BRA TIANU GHEORGHE I. (1898-1953).


2977. Ciupală, Alin. Cauzele răscoalei din 1907 - între surse și interpretarea istoriografică (The causes of the 1907 uprising -between sources and historiography). In: Schimbare și devenire în istoria României, Cluj-Napoca, 2008, p. 13-24. Cuvinte cheie: Răscoale ; România ; 1907.


2978. Ciupală, Alin. Cercetarea istorică din România și istoria femeii (Historic research in Romania and the woman's history). In: Om și societate. Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2007, p. 485-494. Cuvinte cheie: Istoriografie ; Femei ; România ; Sec. 19-20.


2979. Ciupală, Alin. Cine suntem noi. Imaginarul despre români în secolul al XIX-lea (Who we are. Imaginary on the Romanians in the 19th c.). In: Imaginând istorii, București, 2006, p. 357-368. Cuvinte cheie: Istoria mentalităților ; Identitate colectivă ; Români ; Sec. 19.


2980. Ciupală, Alin. Divorțul, o formă a emancipării femeii române în secolul al XIX-lea (Divorce, a form of emancipation for Romanian women in the 19th century). In: Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), Arad, 2010, p. 69-76. Cuvinte cheie: Căsătorie -- Drept ; Divorț ; Femei ; România ; Sec.19 ; Marriage -- Law ; Divorce ; Women ; Romania ; 19th c.


2981. Ciupală, Alin. Rediscovering the New World. An anonymous Romanian traveler in the two Americas in the early 20th century and her diary. In: Călători români în occident, Cluj-Napoca, 2004, p. 203-210. Cuvinte cheie: Călători români ; Femei ; America ; 1902-1905.


2982. Ciupală, Alin. Regina Elisabeta a României și Pierre Loti într-o corespondență inedită (Queen Elizabeth of Romania and Pierre Loti in an original coresspondence). In: Orizonturi și direcții în cunoașterea istorică, București, 2009, p. 468-486. Cuvinte cheie: Scriitori francezi ; Loti, Pierre ; Corespondență ; Writers -- French literature ; Loti, Pierre ; Correspondence.


2983. Ciupală, Alin. Situația comunității israelite din România reflectată într-un memoriu inedit la sfârșitul Primului Război Mondial (The Isrealite community situation in Romania, in an original report at the end of World War I). In: Perspective demografice, istorice, sociologice, Cluj-Napoca, 2008, p. 447-458. Cuvinte cheie: Evrei ; România ; 1918.


2984. Ciupală, Alin. Transilvania și Basarabia la 1918. Imaginea unei diferențe (Transylvania and Basarabia in 1918. The image of a difference). In: Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, 2010, p. 531-539. Cuvinte cheie: Unitate națională ; România ; 1918 ; National unity ; Romania ; 1918.


2985. Ciupală, Alin ; Căpiță, Carol ; Ochescu, Maria. The 1848 Revolution in the Romanian Principalities: continuity and discontinuity. In: Crossroads of European histories. Multiple outlooks on five key moments in the history of Europe, Strasbourg, 2006, p. 385. Cuvinte cheie: Revoluții ; România ; 1848-1849.


2986. Ciupea, Ioan. I diritti dell'uomo e il sistema penintenziario nella Romania degli anni '50. In: Comunismo e comunismi. Il modello rumeno, Cluj-Napoca, 2005, p. 98-111. Cuvinte cheie: Deținuți politici ; Inchisori ; România ; 1948-1964.


2987. Ciupea, Ioan ; Olteanu, Florentin. Chiaburii din orașul Făgăraș (1952-1960) (Kulaks of Făgăraș city (1952-1960)). In: Stat și viață privată în regimurile comuniste, Iași, 2009, p. 121-151. Cuvinte cheie: Clase sociale ; Făgăraș, Orașul (România) ; 1952-1960 ; Social classes ; Făgăraș, city (Romania) ; 1952-1960.


2988. Ciupea, Ioan ; Todea, Stăncuța. Represiune, sistem și regim penitenciar în România. 1945-1964 (Repression, system and prison in Romania. 1945-1964). In: Comunism și represiune în România, Iași, 2006, p. 38-81. Cuvinte cheie: Deținuți politici ; România ; 1945-1964.


2989. Ciupeala Alin. Modern, modernizare, modernizator. Regele Carol I si Fundatia sa universitara = Moderne, modernisation, modernisateur. Le roi Carol I et sa Fondation universitaire. In: Ipostaze ale modernizarii in Vechiul Regat, Bucuresti, 1998, p. 77-80. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Epoca contemporana ; Monarhie.


2990. Ciupeala Alin. Romanii si Europa. Participarea Romaniei la Expozitia universala din 1867 = Les Roumains et l'Europe. La participation de la Roumanie a l'Exposition universelle de 1867. In: Timpul istoriei II. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucuresti, 1998, p. 185-203. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca moderna ; Societate ; Economie.


2991. Ciupeala I. Razboiul rece sau lumea intre o pace ratata si un razboi nedeclarat = La guerre froide ou le monde entre une paix ratée et une guerre non-declarée. In: Martin Mac Cauley. Rusia, America si razboiul rece 1949-1991, Iasi, 1999, p. 1-20. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica internationala ; Istorie militara.


2992. Ciupei, Ioan. 60 de ani de la victoria coaliției Națiunilor Unite împotriva fascismului (60 years since the victory of the United Nations coalition against fascism). In: Al Doilea Război Mondial după 60 de ani, Cluj-Napoca, 2005, p. 55-66. Cuvinte cheie: Război mondial (1939-1945) ; Istorie.


2993. Ciuperca Ioan. Bucuresti-Washington: diplomatie si petrol = Bucarest-Washington: diplomatie et petrole. In: Relatii romano-americane in timpurile moderne, Iasi, 1993, p. 161-184. Cuvinte cheie: Istorie ; Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2994. Ciuperca Ioan. Capitularea neconditionata - problema controversata a celui de-al doilea razboi mondial = La capitulation sans-condition, probleme controversé de la deuxieme guerre mondiale. In: Romania and World War II, Iasi, 1996, p. 249-259. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2995. Ciuperca Ioan. The Great Power and Central and South-Eastern Europe after World War One. In: Idées politiques et mentalités, en Pologne et en Roumanie entre l'Orient et l'Occident, Cluj-Napoca, 2002, p. 101-116. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica.


2996. Ciuperca Ioan. O dimensiune tragica a agregarii Romaniei in Marele Razboi: ocupatia germana (1916-1918) (Dimension tragique de l'aggrégation de Roumanie dans la Grande Guerre: l'occupation allemande). In: Istoria - o meditatie asupra trecutului, Iasi, 2001, p. 365-382. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca moderna ; Primul razboi mondial.


2997. Ciuperca Ioan. Observatii asupra revizionismului ca provocare pentru Romania interbelica (Observations sur le révisionisme comme provocation pour la Roumanie d'entre les deux guerres). In: In honorem Ioan Caprosu, Iasi, 2002, p. 502-519. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca contemporana ; Politica externa.


2998. Ciuperca Ioan. Originile controversate ale celui de-al doilea razboi mondial = Les origines controversées de la deuxieme guerre mondiale. In: A. J. P. Taylor. Originile celui de-al doilea razboi mondial, Iasi, 1999, p. 233-246. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


2999. Ciuperca Ioan. Planuri de organizare a Europei elaborate in timpul celui de al doilea razboi mondial = Plans d'organisation de l'Europe, élaborés pendant la deuxieme guerre mondiale. In: National si social in istoria romanilor. Profesorului Gheorghe Platon la a 70-a aniversare, Iasi, 1997, p. 449. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Al doilea razboi mondial.


3000. Ciuperca Ioan. Profesorul Vasile Cristian - o prezenta fermecatoare (Une présence charmante). In: Istoria - o meditatie asupra trecutului, Iasi, 2001, p. 9-16. Cuvinte cheie: Romania ; Istoriografie ; Istorici ; CRISTIAN VASILE (n. 1936).


3001. Ciuperca Ioan. Relatii sovieto-germane (1917-1922) = Les relations soviéto-allemandes. In: Itinerarii istoriografice, Iasi, 1996, p. 231-235. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada interbelica.


3002. Ciuperca Ioan. Totalitarismul - fenomen al secolului XX. In: Structuri politice in secolul XX, Bucuresti, 2000, p. 476-491. Cuvinte cheie: Istorie universala ; Epoca contemporana ; Perioada postbelica ; Societate ; Politica ; Armata.


3003. Ciupercă, Ioan. Conferința de la Evian (6-15 iulie 1938) (The Conference from Evian (July, 6th- 15th, 1938)). In: Istorie și contemporaneitate. Profesorului Ion I. Solcanu la a 65-a aniversare, Iași, 2008, p. 486-522. Cuvinte cheie: Congrese și conferințe ; Evian, Orașul (Franța) ; 1938.


3004. Ciupină, Victor. Universitatea "Ovidius" Constanța: Tradiție a excelenței și inovației în educație și cercetare în euroregiunea Dobrogea (The "Ovidius" University Constanța. Tradition and innovation in education in Dobrudja). In: Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european, Constanța, 2008, p. 602-613. Cuvinte cheie: Universități ; Dobrogea (România).


3005. Ciure, Florina. Appunti sulle compagnie commerciali della Transilvania e sui loro rapporti con Venezia nel SeiSettecento. In: L’Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltą (1300-1700), Brăila, 2007, p. 285-307. Cuvinte cheie: Transilvania (România) ; Relații economice externe ; Veneția, Orașul (Italia) ; Sec. 17-18 ; Transylvania (Romania) ; Foreign economic relations ; Venice, city (Italy) ; 17th-18th c.


3006. Ciure, Florina. Artisti veneziani alla corte principesca di Transilvania nel Cinquecento. In: Istorie, etnologie, artă. Studii în onoarea lui Ioan Godea, Oradea, 2009, p. 69-85. Cuvinte cheie: Renaștere ; Umanism ; Muzică ; Istoria artei ; Transilvania (România) ; Sec. 15 ; Renaissance ; Humanism ; Music ; History -- Art ; Transylvania (Romania) ; 15th c.


3007. Ciure, Florina. La contesa per il trono dell'Ungheria doppo Mohács (1526-1538). In: A century in the history of Transylvania: The Later Crusades, Humanism, Church Union and Social Mobility at the End of the Middle Ages (1387-1490), Cluj-Napoca, 2008, p. 159-183. Cuvinte cheie: Ungaria ; 1526-1538 ; Hungary ; 1526-1538.


3008. Ciure, Florina. Contribuția negustorilor străini din Transilvania la dezvoltarea comerțului exterior al Țărilor Române în a doua jumătate a secolului al XVI-lea (The contribution of the foreign tradesmen from Transylvania to the development of the Romanian Countries' foreign trade in the second half of the 16th c.). In: Negustorimea în Țările Române, între Societas Mercatorum și individualitatea mercantilă, în secolele XVI-XVIII, Galați, 2009, p. 33-61. Cuvinte cheie: Comercianți ; Țara Românească ; Sec. 16 ; Merchants ; Transylvania (Romania) ; 16th c.


3009. Ciure Florina. Il problema transilvano (1660-1699) nei dispacci dei rappresentanti diplomatici e dei dragomanni veneti presso la Porta. In: L'Italia e l'Europa Centro-Orientale attraverso i secoli, Braila, Venezia, 2004, p. 183-229. Cuvinte cheie: Romania ; Epoca medie ; Politica externa.


3010. Ciurea, D. Despre Ieremia Movilă și situația politică a Moldovei la sfârșitul sec. XVI și începutul sec. XVII (Ieremia Movilă and Moldavia's political situation at the end of the 16th and the beginning of the 17th c.). In: Movileștii. Istorie și spiritualitate românească. I. "Casa noastră movilească", Suceava, 2006, p. 101-114. Cuvinte cheie: Moldova (România) ; Relații externe ; Sec. 16-17.


3011. Ciurea Viorica. Ion Balaceanu - diplomat al Unirii (Diplomate de l'Union). In: Diplomatie si diplomati romani, Focsani, 2001, vol. II, p. 5-56. Cuvinte cheie: Romania ; Biografii ; BALACEANU ION (1828-1914).


3012. Ciurușchin, Doina Rodica. Nunta în sudul Banatului (Wedding in South Banat). In: Oameni, evenimente, tradiții din Banatul de câmpie, Timișoara, 2007, p. 99-105. Cuvinte cheie: Nuntă ; Banat (România) ; Weddings ; Banat (Romania).


3013. Ciurușchin, Miodrag. Banatul istoric, obiectiv de război în cursul Primului Război Mondial (Historical Banat, objective of war during World War I). In: Școală și societate în Banat. Vol. 6, Timișoara, 2009, p. 88-97. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; Banat (România) ; World War I (1914-1918) ; Banat (Romania).


3014. Ciurușchin, Miodrag. Contribuții la istoria satului Valcani (Contributions to the history of Vulcani village). In: Oameni, evenimente, tradiții din Banatul de câmpie, Timișoara, 2007, p. 50-53. Cuvinte cheie: Valcani, Satul (România) ; Istorie ; Valcani, village (Romania) ; History.


3015. Ciurușchin, Miodrag. Proiecte de împărțire a Banatului istoric. Chestiunea Banatului istoric în raporturile dintre România și Serbia în cursul primului război mondial (Historical Banat division projects. Historical Banat issue in Romania-Serbia relations during World War I). In: Studii și cercetări. Actele Simpozionului "Banatul - trecut istoric și cultural". Studije i istraživanja. Radovi Simpozijuma "Banat - istorijka i kulturna prošlost", Zrenianin, Novi Sad, 2010, p. 133-146. Cuvinte cheie: Război mondial (1914-1918) ; Banat (România)